Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Υπεύθυνος γραφείου κηδειών στη Δράμα κλείδωσε τους ελεγκτές μέσα στο γραφείο

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Εργοδότες που κλειδώνουν ελεγκτές και φυγαδεύουν από τα παράθυρα αλλοδαπούς εργαζόμενους, για να αποφύγουν τα πρόστιμα της αδήλωτης εργασίας. Η δουλειά των ελεγκτών που καλούνται να πατάξουν την αδήλωτη εργασία, μπορεί πολλές φορές να γίνει ακόμα και επικίνδυνη, όταν ο ελεγχόμενος θα αντιδράσει σπασμωδικά, ενδεχομένως και βίαια για να αποφύγει τις κυρώσεις του Νόμου. Και όταν η νομοθεσία σημαίνει την επιβολή προστίμου ύψους 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, τότε ο εργοδότης μπορεί να προσφύγει ακόμα και σε ακραίες πράξεις, προκειμένου να μην πληρώσει. Αυτές οι ακραίες πράξεις όμως έχουν και συνέπειες, με τους ενεργούντες αυτών να οδηγούνται τελικά στη δικαιοσύνη.
Αυτό συνέβη τον τελευταίο χρόνο σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Ορισμένοι έλεγχοι κατέληξαν στα δικαστήρια, όχι για να αποφανθεί η δικαιοσύνη για το ορθόν ή μη του προστίμου, αλλά για να λογοδοτήσει ο εργοδότης γιατί παρεμπόδισε τον θεσμοθετημένο, από το Νόμο, έλεγχο στην επιχείρησή του.
Από τις πλέον ακραίες ενέργειες που καταγράφηκαν σε επίπεδο Περιφέρειας, είναι η περίπτωση υπεύθυνου γραφείου κηδειών στο νομό Δράμας, ο οποίος κλείδωσε τους ελεγκτές μέσα στο γραφείο. Όταν το ελεγκτικό κλιμάκιο βρέθηκε στο γραφείο και ενημέρωσε για τη διενέργεια ελέγχου, ο υπεύθυνος τους ενημέρωσε ότι ο ιδιοκτήτης απουσιάζει.
Όταν βγήκε εκτός γραφείου για να του τηλεφωνήσει, προχώρησε σε μία ακραία πράξη. Κλείδωσε εντός του γραφείου τελετών τους ελεγκτές. Μάλιστα όταν μετά από λίγο ήρθε στο σημείο ο ιδιοκτήτης, μπήκε στο γραφείο του και άρχισε να κατηγορεί τους ελεγκτές για καταπάτηση ιδιωτικού χώρου και προσπάθεια παραβίασης της περιουσίας του. Η αστυνομία, φυσικά, ειδοποιήθηκε και η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
Μία ακόμα υπόθεση που βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης είναι αυτή ενός ιδιοκτήτη αγροτικής μεταποιητικής επιχείρησης στο νομό Δράμας. Στη θέα των ελεγκτών που έφτασαν έξω από την επιχείρησή του, ο ιδιοκτήτης προτίμησε να κλειδώσει την πόρτα και να τους απαγορέψει την είσοδο. Την ίδια στιγμή άρχισε να φυγαδεύει τους αλλοδαπούς εργάτες που απασχολούσε παράνομα, με τον αριθμό τους να ξεπερνά τους 17, από τα παράθυρα, ώστε να μην τους δουν οι ελεγκτές. Με τη συνδρομή του εισαγγελέα, κατόπιν αναφοράς και στην αστυνομία, διενεργήθηκε ο έλεγχος.
Οι περιπτώσεις εργοδοτών που αντέδρασαν στη θέα των ελεγκτών πολλές, όμως από την προφορική ένσταση μέχρι μία ακραία ενέργεια, όπως οι παραπάνω, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη και γι’ αυτό εκεί επιλαμβάνεται η δικαιοσύνη.


Τα «κλειδιά» στη φορολογική δήλωση για απαλλαγές και εκπτώσεις φόρων

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Με την υπερφορολόγηση να πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις η σωστή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης είναι κομβικής σημασίας για την αξιοποίηση των διατάξεων που δίνουν εκπτώσεις φόρου και απαλλαγές. Και φέτος οι φορολογούμενοι, βάσει των διατάξεων του ισχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δικαιούνται εκπτώσεις φόρους και απαλλαγές. Επίσης, και φέτος οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων ακινήτων μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από το φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που δεν κατάφεραν να εισπράξουν από τους ενοικιαστές τους.

Οι βασικότερες διατάξεις του ΚΦΕ, που προβλέπουν εκπτώσεις φόρου και απαλλαγές, είναι οι ακόλουθες:

Μισθωτοί-συνταξιούχοι
1. Πρόσθετες εκπτώσεις φόρου λόγω τέκνων: Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2016 εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις δικαιούνται ετήσιας έκπτωσης φόρου χωρίς δικαιολογητικά. Η έκπτωση αυτή μπορεί να φθάσει μέχρι τα 1.900 ευρώ για κάθε άγαμο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, μέχρι τα 1.950 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 1 εξαρτώμενο τέκνο, μέχρι τα 2.000 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 2 εξαρτώμενα τέκνα και μέχρι τα 2.100 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.
Σε κάθε περίπτωση, όσοι μισθωτοί και συνταξιούχοι βαρύνονται με τέκνα δικαιούνται προσαυξημένης έκπτωσης φόρου. Για να την κατοχυρώσουν θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία των τέκνων τους στον πίνακα 8, στην τελευταία σελίδα του εντύπου Ε1. Αμέσως μόλις αναγραφούν στον πίνακα αυτό τα στοιχεία των τέκνων, «ενημερώνεται» και συμπληρώνεται αυτόματα με τον αριθμό των συγκεκριμένων τέκνων ο κωδικός 003 για τον υπόχρεο ή ο κωδικός 004 για τη σύζυγο. Ως «εξαρτώμενα τέκνα» τα οποία βαρύνουν το φορολογούμενο και του δίνουν το δικαίωμα προσαυξημένης έκπτωσης φόρου θεωρούνται φέτος:
Τα άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/1998 έως 31/12/2016.
Τα άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από 1/1/1991 και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Τα άγαμα τέκνα που παρουσιάζουν ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Προϋπόθεση, εξάλλου, για να αναγνωριστούν τα παραπάνω τέκνα ως «εξαρτώμενα» είναι να συνοικούν με το φορολογούμενο και το συνολικό ατομικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους κατά το έτος 2016 να μην έχει υπερβεί τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ, εφόσον έχουν αναπηρία 67% και άνω.
Όσοι απέκτησαν τέκνο εντός του 2016, απαιτείται να έχουν στη διάθεσή τους τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, προκειμένου να την προσκομίσουν εφόσον κληθούν για έλεγχο δικαιολογητικών. Όσοι βαρύνονται με τέκνο ανάπηρο τουλάχιστον κατά 67% πρέπει, επίσης, να έχουν στη διάθεσή τους και τη σχετική γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
Μείωση φορολογητέου εισοδήματος λόγω πληρωμής ασφαλίστρων για εξαγορά χρόνου ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν το 2016 οι μισθωτοί σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης για να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης (π.χ. χρόνο στρατιωτικής θητείας) μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Δηλαδή εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά τους.
Για να διασφαλίσει τη μείωση αυτή, κάθε μισθωτός θα πρέπει να αναγράψει το ποσό των εισφορών που πλήρωσε για εξαγορά στον κωδικό 351 ή 352 του πίνακα 4Α στην 1η σελίδα του Ε1. Οι εισφορές αυτές αποδεικνύονται βάσει των σχετικών βεβαιώσεων ή αποδείξεων που πρέπει να έχουν εκδώσει οι ασφαλιστικοί οργανισμοί. Πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο καταβλήθηκαν οι εισφορές.
Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Για τους συνταξιούχους, οι οποίοι εντός του 2016 ήταν άνω των 65 ετών, δηλαδή γι’ αυτούς που γεννήθηκαν μέχρι και την 31η-12-1951, το συνολικό τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημά τους λαμβάνεται υπόψη μειωμένο κατά 30% και στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και στον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (από φέτος). Προκειμένου να κατοχυρώσουν το δικαίωμα της σημαντικής αυτής έκπτωσης, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 013-014 του πίνακα 2 που βρίσκεται στην 1η σελίδα του Ε1.


Πρωτοφανής απόφαση με τις Πανελλαδικές - Αλαλούμ με το μηχανογραφικό

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Υπό την πίεση των αντιδράσεων μερίδας υποψηφίων και (δη) των γονέων τους, το υπουργείο Παιδείας καταφέρει πλήγμα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, προκαλώντας αλαλούμ. Ο γενικός γραμματέας Γιάννης Παντής ανακοίνωσε ότι θα επιτραπεί στους υποψηφίους να εξεταστούν σε επιπλέον μαθήματα εάν το επιθυμούν.
Όπως αναφέρει δημοσίευμα της «Καθημερινής» το... δώρο είναι άνευ αντικρίσματος, αφού οι υποψήφιοι εδώ και δύο χρόνια έχουν αποφασίσει -και άρα προετοιμαστεί μέσα στη διετία- σε πόσα μαθήματα θα εξεταστούν.
Μάλιστα, όπως αναφέρει η εφημερίδα, το μέγεθος της αβελτηρίας του υπουργείου καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ούτε οι αντιδρώντες γονείς ικανοποιούνται, επιτροπή των οποίων κάνει λόγο για πολιτικό τερτίπι και εμπαιγμό και καλεί τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να παρέμβει.
Ειδικότερα, με βάση τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν έως τα τέλη Φεβρουαρίου ότι θα εξεταστούν σε τέσσερα μαθήματα εάν επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση στις σχολές μόνον ενός επιστημονικού πεδίου (π.χ. ή ανθρωπιστικές ή υγείας ή οικονομικά ή παιδαγωγικά ή θετικές σπουδές). Εάν θέλουν να διεκδικήσουν θέσεις σε σχολές και από δεύτερο πεδίο (π.χ. ιατρικές και πολυτεχνεία) οι 18χρονοι πρέπει να εξεταστούν σε πέμπτο μάθημα. Χθες ο κ. Παντής, σε πρωινή συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, είπε ότι «είναι αίτημα εύλογο, σωστό να ανοίξουμε τη διαδικασία για δυνατότητα δήλωσης από τους υποψηφίους πέμπτου μαθήματος. Από Δευτέρα το υπουργείο θα δει το αίτημα και θα το κάνει», προσθέτοντας ότι «αυτό ζητούν οι γονείς».
Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο δίνει ένα... τυράκι στους υποψηφίους για να κάμψει τις αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, έως τώρα μερίδα υποψηφίων διαμαρτύρεται για τη μείωση του αριθμού των εισακτέων στις περιζήτητες σχολές. Ενδεικτικά, στις επτά ιατρικές σχολές κόπηκαν συνολικά 220 θέσεις (-21%). Πολλοί υποψήφιοι επειδή στοχεύουν μόνον στις ιατρικές δήλωσαν τον Φεβρουάριο να εξεταστούν μόνο σε 4 μαθήματα για να έχουν λιγότερο φόρτο και να περισσότερο χρόνο προετοιμασίας. Χαρακτηριστικά, πέρυσι μόνο το 25% των υποψηφίων εξετάστηκε σε πέμπτο μάθημα. Ωστόσο, με το φετινό «ψαλίδι» σε περιζήτητες θέσεις που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο, οι πιθανότητες εισαγωγής περιορίζονται. Έτσι, το υπουργείο, επειδή όπως έχει δηλώσει ο υπουργός Κώστας Γαβρόγλου δεν σχεδιάζει να αναιρέσει την περικοπή θέσεων, εκτιμά ότι με το άνοιγμα της διαδικασίας για το 5ο μάθημα βοηθάει τους υποψηφίους να αυξήσουν τις πιθανότητες εισαγωγής.
Ωστόσο, εκτός από πρωτοφανής, η απόφαση είναι και «άδωρη», αφού θεωρείται αδύνατον ένας υποψήφιος να προετοιμαστεί επαρκώς σε ένα επιπλέον μάθημα μέσα σε μόλις δύο μήνες έως τις εξετάσεις. Ενδεικτικά, οι υποψήφιοι για να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους, εκτός από τις ιατρικές, και στις πολυτεχνικές σχολές πρέπει να εξεταστούν στα Μαθηματικά. Μάλιστα, οι δηλώσεις Παντή προκάλεσαν την οργή γονέων. «Στην ουσία, η κίνηση που προανήγγειλε ο γενικός γραμματέας είναι ένα πολιτικό τερτίπι και ένας τεράστιος εμπαιγμός στις δεκάδες χιλιάδων μαθητών», τόνισε σε ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδας. Πάντως κ. Παντής, μιλώντας αργά το απόγευμα στην «Καθημερινή», διευκρίνισε ότι το θέμα είναι υπό εξέταση και δεν υπάρχει οριστική απόφαση, αρνούμενος ότι η υπαναχώρηση οφείλεται στις αρνητικές επιπτώσεις της πρωινής εξαγγελίας.


Εξιχνιάστηκαν 6 κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, από επιχειρήσεις και καταστήματα στο νομό της Δράμας

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 3 ημεδαπών για κλοπή. Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από εμπεριστατωμένες έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, έξι (6) κλοπές, τετελεσμένες και σε απόπειρα, από επιχειρήσεις και καταστήματα, που διαπράχθηκαν την 15-3-2017 το απόγευμα στο νομό της Δράμας. Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία τριών (3) ημεδαπών γυναικών, ηλικίας 62, 45 και 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή. Η σχετική δικογραφία περιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής δράστη, που κατηγορείται για το ίδιο αδίκημα. Αναλυτικότερα, από τις έρευνες των αστυνομικών, προέκυψε ότι οι δράστιδες, κινούμενες με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε άγνωστος μέχρι στιγμής συνεργός τους, μετέβησαν σε έξι (6) καταστήματα - επιχειρήσεις σε χωριά και την πόλη της Δράμας, όπου με τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφεραν να αφαιρέσουν από τα τέσσερα, διάφορα προϊόντα και το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ. Σημειώνεται ότι και οι τρεις δράστιδες έχουν απασχολήσει επανειλημμένα κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για κλοπές. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση και τις έρευνες ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.


«Let’s Do It Greece!» Ρεκόρ Εθελοντισμού σε όλη την Ελλάδα!

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Την Κυριακή 2 Απριλίου, εθελοντές από όλη την Ελλάδα συντονίστηκαν στη μεγαλύτερη ταυτόχρονη Εθελοντική Δράση της χώρας, την Πανελλήνια Εθελοντική Εκστρατεία «Let’s Do It Greece!». Με κεντρικό σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις», περισσότεροι από 3.500 φορείς συντονίστηκαν σε πάνω από 1.500 σημεία σε όλη την Ελλάδα, και οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ξεπεράστηκε ο αρχικός στόχος των 100.000 εθελοντών σε ολόκληρη τη χώρα! Άτομα όλων των ηλικιών σε κάθε γωνιά της χώρας, έγιναν μια μεγάλη Εθελοντική Οικογένεια και με ένα κύμα χαράς, δημιουργίας και ελπίδας διοργάνωσαν καινοτόμες και μοναδικές δράσεις, εναρμονισμένες με τα γνωρίσματα του τόπου τους.
Εντυπωσιακές δράσεις καθαρισμού, εξωραϊσμού και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όμορφες ζωγραφιές κοσμούν τους τοίχους των σχολείων, ενώ τα καθαρά δάση λάμπουν πλέον από ζωντάνια! Παράλληλα, ακτές και θάλασσες καθαρίστηκαν με τη βοήθεια εθελοντών και δυτών σε όλη την Ελλάδα, ενώ δράσεις καθαρισμού σε άλλες περιοχές συνδυάστηκαν με χορό και τραγούδι!
Πρωταγωνιστές σε όλη αυτή την προσπάθεια κυρίως νέα παιδιά, που μέσα από την Εβδομάδα Εθελοντισμού Let’s Do It Greece 2017 στα Σχολεία έδωσαν δυναμικό παρόν, προάγοντας την περιβαλλοντική συνείδηση σε πάνω από 1.400 σχολεία της χώρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η εκστρατεία διοργανώνεται αποκλειστικά από εθελοντές, που οι περισσότεροι αγάπησαν τον Εθελοντισμό μέσα από τα σχολεία. Εκπρόσωποι της Οργανωτικής Ομάδας Εθελοντών του Let’s Do It Greece δήλωσαν «Γεμίζουμε χαρά και συγκίνηση βλέποντας την ανταπόκριση του κόσμου σε ολόκληρη τη χώρα. Μας εμπνέετε να συνεχίσουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό, για να γίνουμε, όλοι μαζί, η Αλλαγή που περιμένουμε! Σας ευχαριστούμε που αγκαλιάζετε το εθελοντικό μας Όνειρο!».
Το Let’s Do It Greece είναι πλέον θεσμός στην ελληνική κοινωνία, ενώνοντας χιλιάδες ανθρώπους και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Το ταξίδι του Εθελοντισμού συνεχίζεται, με τη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, στο επίκεντρο. Διότι, για να φέρεις την Αλλαγή, πρέπει πρώτα να ενώσεις τους ανθρώπους που πιστεύουν στην Αλλαγή...
Και αυτό ακριβώς συμβαίνει στην Οικογένεια του Let’s Do It Greece, τη Μεγάλη Εθελοντική μας Οικογένεια!
Φωτογραφίες των δράσεων από όλη την Ελλάδα έχουν ήδη ξεκινήσει να αναρτώνται στους παρακάτω συνδέσμους:
Facebook page: https://www.facebook.com/ldigreece/
Facebook group: https://www.facebook.com/groups/315147858525334/
Facebook event: https://www.facebook.com/events/135492806973113/


30 Χρόνια θεσμός «ΛαζαρόΣάββατο 2017»

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο της Θρακικής Εστίας Δράμας σας προσκαλούν στην Θρακιώτικη Σαρακοστιανή βραδιά που θα πραγματοποιηθεί το Λαζαροσάββατο στις 8 Απριλίου 2017 και ώρα 20:30μμ στο κέντρο ΟΠΕΡΑ. Μαζί μας το παραδοσιακό Σχήμα «Θρακόμελο». Καλεσμένος ο «Πολιτιστικός Σύλλογος Σκουτάρεως» με χορούς της Θράκης. Η παρουσία σας θα είναι τιμή για εμάς.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος
Μπέγγας Φώτιος


Ασημένιο μετάλλιο για την Δραμινή Μαρία Τσακίρη στο Βαλκανικό Κύπελλο Δρόμων Αντοχής

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Ασημένιο για την Τσακίρη στο Βαλκανικό, «χάλκινη» στη γενική η Μαρία Ντάνου.
Οι αγώνες δρόμων αντοχής ολοκληρώθηκαν στο Μπάνσκο
Η Μαρία Τσακίρη ήταν η αθλήτρια με την πιο πετυχημένη παρουσία στο Βαλκανικό Κύπελλο Δρόμων Αντοχής που ολοκληρώθηκε στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας. Στο αγώνισμα των 5 χλμ. ΕΤ τερμάτισε στην 2η θέση με χρόνο 16:48,3 και 143,61 βαθμούς FIS. Επιπρόσθετα, η Μαρία Ντάνου τερμάτισε στην 5η θέση στο αγώνισμα των 5 χλμ. ΚΛ με χρόνο 20:05,0 και 190,42 βαθμούς FIS. Με τα συγκεκριμένα αγωνίσματα ολοκληρώθηκε η σειρά των αγώνων του Βαλκανικού Κυπέλλου που βρήκε την Μαρία Ντάνου στη τρίτη θέση της γενικής βαθμολογίας των γυναικών. Μια επίσης πολύ σημαντική ελληνική διάκριση για τη φετινή περίοδο. Στους άνδρες και στο αγώνισμα των 10 χλμ. την καλύτερη ελληνική επίδοση είχε ο Κλεάνθης Καραμίχας ο οποίος κατετάγη 11ος με χρόνο 29:29,6 και 48,83 βαθμούς FIS, επίδοση που βελτίωσε τη διεθνή βαθμολογία του.

Στο Αμπετόνε αγωνίζονται οι Παίδες -Κορασίδες
Σε έναν από τους μεγαλύτερους και δημοφιλέστερους διεθνείς αγώνες αλπικών Παίδων Κορασίδων, το Αμπετόνε της Ιταλίας, συμμετέχουν οι Έλληνες μικροί αθλητές και αθλήτριες.
Στην ελληνική αποστολή μετέχουν 10 μικροί χιονοδρόμοι: Χ. Μαρμαρέλης, Α. Πήχας, Ν. Γουτζούλιας, Μ. Τσιόβουλου, Ι. Ταστσόγλου, Φ. Μανιουδάκη, Δ. Ασβεστάς, Α. Μπάκας, Μ. Καλτσογιάννη και Α. Φερενίδου και 3 συνοδοί: Σ. Στάμου (αρχηγός), Π. Κράιτσεφ και Σ. Κατσίκας.
Οι αθλητές-τριές μας θα αγωνιστούν σε δύο αγωνίσματα τεχνικής και γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης.


Συμμορία ρήμαζε σπίτια σε Δράμα και Θεσσαλονίκη με λεία 12000 ευρώ

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Αλλοίωναν τα χαρακτηριστικά του ΙΧ που είχαν τοποθετώντας ειδική μεμβράνη, ώστε να εναλλάσσουν το χρώμα του, καθώς και κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.
Στη σύλληψη δύο μελών συμμορίας, που ενέχονται σε περιπτώσεις διαρρήξεων οικιών σε Θεσσαλονίκη και Δράμα, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για ημεδαπούς άντρες ηλικίας 31 και 26 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών και των διακεκριμένων περιπτώσεων φθορών.
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι συλληφθέντες, μαζί με δύο συνεργούς τους, ενώθηκαν τουλάχιστον από τις αρχές του προηγούμενου μήνα, με σκοπό την τέλεση κακουργημάτων, που θα τους απέφεραν παράνομο περιουσιακό όφελος.
Συγκεκριμένα, τα μέλη της συμμορίας, προέβησαν σε οκτώ διαρρήξεις οικιών σε περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης και Δράμας, απ’ όπου αφαίρεσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα η αξία των οποίων εκτιμάται ότι ανέρχεται στις 12.000 ευρώ, ενώ καταγγέλθηκε η πρόκληση φθορών σ’ ένα από τα προαναφερόμενα σπίτια.
Προκειμένου να δυσχεράνουν και να αποπροσανατολίσουν τις έρευνες των Αρχών, για την προσέγγιση στους τόπους τέλεσης των κλοπών και τη διαφυγή τους, χρησιμοποιούσαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του οποίου αλλοίωναν τοποθετώντας ειδική μεμβράνη, ώστε να εναλλάσσουν το χρώμα του, καθώς και πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν αφαιρέσει από οχήματα σε προγενέστερο χρόνο. Στο πλαίσιο της παράνομης δράσης τους, αφαίρεσαν επιπλέον, από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, τις πινακίδες κυκλοφορίας του.
Σημειώνεται ότι το όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους και το οποίο κατασχέθηκε, το παραχώρησε στα μέλη της συμμορίας 27χρονη ημεδαπή, προκειμένου να διευκολύνει τις παράνομες πράξεις τους, ενώ σε βάρος της σχηματίσθηκε δικογραφία για συνέργεια σε διακεκριμένες κλοπές - φθορές.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.


Ξεκίνησε από τον ΟΑΕΔ το Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2017

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Ξεκινά σήμερα Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 08:00 π.μ. η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων κατασκηνωτικών επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Παιδικές Κατασκηνώσεις έτους 2017 το οποίο θα υλοποιηθεί από την 15η Ιουνίου 2017 έως την: α) 3η Σεπτεμβρίου 2017 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β)10η Σεπτεμβρίου 2017 για τα παιδιά με αναπηρία.
Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Όσοι χρήστες δεν έχουν ήδη πιστοποιηθεί για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οφείλουν να προσέλθουν εγκαίρως στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στις οποίες ανήκουν για την έκδοση κωδικών πρόσβασης. Δεν απαιτείται η προσέλευση στις Υπηρεσίες για όσους είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Οργανισμού και παράλληλα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για το TAXISnet, καθώς με την εισαγωγή στο σύστημα των κωδικών αυτών μπορούν να πιστοποιηθούν αυτόματα και ως χρήστες του ΟΑΕΔ.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες με πραγματικό οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2015 μέχρι 28.000,00 €, οι οποίοι/ες το έτος 2016:
• είχαν τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ) ή
• έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή
• έλαβαν επιδότηση ανεργίας τουλάχιστον 2 μηνών (50 ημερήσια επιδόματα) ή
• συγκεντρώνουν τουλάχιστον 50 ημέρες αθροιστικά από τα παραπάνω (ημέρες εργασίας, ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και επιδότησης ανεργίας)
καθώς και εγγεγραμμένοι άνεργοι με συνεχόμενη ανεργία 4 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
Το σύστημα επιλογής των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ.
Οι δικαιούχοι που επιλέγονται, επιδοτούνται για τη διαμονή των ωφελουμένων παιδιών τους σε Παιδική Κατασκήνωση του Μητρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ. Η επιδότηση θα γίνει με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, η οποία έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού.
Ωφελούμενοι είναι τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2001 έως την 14η Ιουνίου 2011. Οι ωφελούμενοι μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αποχώρησης.
Ο συνολικός αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθούν σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 60.000, ο δε προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 28.500.000,00€.
Πάροχοι του προγράμματος είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διατηρούν στην Ελλάδα επιχείρηση παιδικών κατασκηνώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται από όλους τους ενδιαφερόμενους, δικαιούχους και παρόχους, μέχρι την 20η Απριλίου 2017 και ώρα 23:59. Σε όσες περιπτώσεις απαιτούνται δικαιολογητικά, αυτά επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις. Συνεπώς, δεν υπάρχει υποχρέωση προσέλευσης στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών.
Παρόλα αυτά αν κάποιοι δικαιούχοι αδυνατούν να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά στην αίτησή τους, όταν αυτά απαιτούνται, μπορούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την προσκόμισή τους μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή έως την 21η Απριλίου 2017, και ώρα 14:00. Οι πάροχοι αποστέλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο τα δικαιολογητικά μέχρι τις 20 Απριλίου ώρα 23.59.
Επειδή η ταυτοποίηση των παιδιών που δηλώνονται στις αιτήσεις των δικαιούχων θα γίνει μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης με βάση τον ΑΜΚΑ τους, οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως για την απόδοση ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, όταν υπάρχει μεταβολή αυτών στην οικογενειακή μερίδα, και να προσέξουν ιδιαίτερα στη συμπλήρωση του σωστού ΑΜΚΑ στην αίτηση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Προγράμματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από τον διαδικτυακό τόπο του Ο.Α.Ε.Δ. www.oaed.gr.


Με μεγάλη επιτυχία το Let’s Do It Greece στον Δήμο Δράμας «Γίνε η Αλλαγή που Περιμένεις!»

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Ο Δήμος Δράμας με την ΔΕΚΠΟΤΑ σε ρόλο συντονιστών, συμμετείχε στην Πανελλήνια Δράση του Let’s Do It Greece, με πολύ μεγάλη ανταπόκριση εθελοντών από πολιτιστικούς, αθλητικούς και εξωραϊστικούς συλλόγους, φορείς και σχολεία Α’ βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης, ξεπερνώντας σε αριθμό τους 2.400 συμμετέχοντες.

Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, δηλώνει:
«Οι Δραμινοί Ενώσαμε τις δυνάμεις μας, όπως και η υπόλοιπη Ελλάδα, για να καθαρίσουμε ολόκληρη τη χώρα μέσα σε μία μόνο μέρα! Ο Δήμος Δράμας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, με φορείς και σωματεία, με εθελοντικές ομάδες και με όλους τους συμπολίτες μας, συμμετείχε ενεργά και δυναμικά στη δράση του «Let’s do it Greece!». Περισσότεροι από 2.400 συμμετέχοντες αποδείξαμε ότι φροντίζουμε να έχουμε μια πόλη καθαρή και πως αγαπούμε την περιοχή μας, τον δήμο μας, τη χώρα μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους υπαλλήλους του Δήμου Δράμας, την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, το Τμήμα Τροχαίας Δράμας, τους χορηγούς της εκδήλωσης, τους φορείς, τους πολιτιστικούς, τους αθλητικούς και τους εξωραϊστικούς συλλόγους του τόπου μας, όλους και όλες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και που συνέδραμαν στην επιτυχία της δράσης».

Αναλυτικά το πρόγραμμα για το Δήμο Δράμας ήταν:
Το Σάββατο στις 01-04-2017 και ώρα 11:00 π.μ. στην Πλατεία Ελευθερίας πραγματοποιήθηκαν οι πρόδρομες εκδηλώσεις της δράσης όπου δυνατά ξεκίνησαν με τους «fasariozo», ακολούθησε η βράβευση των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό δημιουργιών κολάζ από ανακυκλώσιμα υλικά και ακολούθησαν δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης των παρευρισκόμενων παιδιών από το «Κέντρο Νεότητας Γ. Παρασίδη».
Το πρώτο Βραβείο δόθηκε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας-τμήμα Γ1, το δεύτερο στο13ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας τμήμα ΣΤ1 και το τρίτο στο Δημοτικό Σχολείο Ξηροποτάμου.
Την Κυριακή στις 2 Απριλίου 2017, από τις 11:00 π.μ. όλοι οι σύλλογοι, που δήλωσαν συμμετοχή, βρέθηκαν επί τόπου στα σημεία δράσης τους και εκμεταλλευόμενοι την όμορφη μέρα, μετά το πέρας των δράσεων διοργάνωσαν παραδοσιακή Ελληνική συνεστίαση.
Αιρετοί και συντονιστική επιτροπή του Let’s Do It Greece για την Δράμα, παραβρέθηκαν σε χώρους όπου πραγματοποιήθηκε καθαρισμός, καλλωπισμός και ευπρεπισμός για να συγχαρούν και να εμψυχώσουν τους συμμετέχοντες.

Συντονιστές της δράσης:
Δήμος Δράμας:
- Δ/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
- Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
- Δ/νση Παιδείας -Πολιτισμού -Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού
- Δ/νση Προγραμματισμού-Οργάνωσης και Πληροφορικής
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και ΔΕΚΠΟΤΑ.
Συμμετέχοντες Αθλητικοί, Πολιτιστικοί και Εξωραϊστικοί Σύλλογοι καθώς και Φορείς:
1.Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
2. Α.Σ. Γαία Δράμας VOLLEYBALL
3. Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος ΑμέΑ Αγωνιστές
4. Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αυτοδυτών Δράμας
5. Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας
6. Δ.Ε.Υ.Ψ.Υ. Οικοτροφείο «Πηγή»
7. Δράμα 1986
8. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακό Τμήμα Δράμας
9. Ένωση Κυριών Δράμας
10. Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Πανοράματος
11. Θρακική Εστία Δράμας
12. Κέντρο Ημέρας «Πολυδεύκης» και Προστατευόμενο Διαμέρισμα - Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.
13. Κολυμβητικός Όμιλος Δράμας
14. Λύκειο των Ελληνίδων Δράμας
15. Μέριμνα Ποντίων Κυριών Δράμας
16. Παμμικρασιατικός Σύλλογος Δράμας «Άγιος Χρυσόστομος»
17. Πανηπειρωτική Ένωση Ν. Δράμας
18. Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος «Ο Άγιος Νικόλαος»
19. Πολιτιστικός Σύλλογος Δράμας «Οι Ρίζες μας»
20. Πολιτιστικός Σύλλογος Λιβαδερού-Δενδρακίων «Ρωμανια»
21. Πολιτιστικός Σύλλογος Ποντίων «Ακρίτες Νέας Κρώμνης»
22. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Δ. Δράμας
«Αλκυόνη»
23. Σύλλογος Διαβητικών Ν. Δράμας
24. Σύλλογος Εβριτών Δράμας «Ο Έβρος»
25. Σύλλογος Ένωσης Χορευτών Δράμας «Πυρρίχιος»
26. Σύλλογος Καρκινοπαθών Ν. Δράμας
27. Σύλλογος Παραπληγικών Ν. Δράμας
28. 3ο Σύστημα Προσκόπων Δράμας

Συμμετοχή από Δ/ΝΣΗ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση & Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
1. Νηπιαγωγείο Μαυροβάτου
2. 14ο Νηπιαγωγείο Δράμας
3. 2ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
4. 6ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
5. 7ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
6. 8ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
7. 12ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
8. 13ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
9. 15ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας
10. Δημοτικό Σχολείο Ξηροποτάμου
11. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Ξηροποτάμου
12. 6/Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μαυροβάτου - Νέας Σεβάστειας
13. 1ο Γυμνάσιο Δράμας
14. 2o Γυμνάσιο Δράμας
15. 3ο Γυμνάσιο Δράμας
16. 4ο Γυμνάσιο Δράμας
17. 5ο Γυμνάσιο Δράμας
18. 6ο Γυμνάσιο Δράμας
19. 3ο Γενικό Λύκειο
20. Μουσικό Σχολείο Δράμας
Την δράση υποστήριξαν από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας τα τμήματα:
- Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
- Πληροφορικής
Με την δημιουργία καινοτόμας εφαρμογής που έδινε την δυνατότητα ζωντανής αναμετάδοσης των δράσεων σε διαδραστικό χάρτη.
Παρακολουθείστε τη Δράση στη σελίδα μας στο FACEBOOK, όπου και υπάρχει σχετικό φωτογραφικό υλικό:
Δήμος Δράμας - Δ/νση ΠΟΑ-Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης
Περισσότερες πληροφορίες για τη Δράση:http://www.letsdoitgreece.org/


Η σχολή ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ κοντά στην Ένωση Κυριών Δράμας

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Τρεις εκπαιδευτές και είκοσι μαθητές από την σχολή ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ Δράμας και το τμήμα κομμωτικής προσέφεραν σήμερα Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 τις εθελοντικές τους υπηρεσίες σε σαράντα ωφελούμενους του φορέα μας. Οι εκπαιδευτές Δαλάκα Λουκία, Τούλα Τζελεπάκη και Όλγα Ρωμανίδου επικεφαλής των μαθητών έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, προκειμένου να περιποιηθούν όλους τους ωφελούμενους. Νωρίς το πρωί η πρόεδρος Αλίκη Τσιαμούρα, αφού τους ευχαρίστησε έκανε μία σύντομη αναφορά των πολύπλευρων δράσεων της Ένωσης Κυριών που ως πρωταρχικό στόχο έχουν να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας.


Επιστολή βουλευτή Δ. Κυριαζίδη προς Δασαρχείο Δράμας αναφορικά με την κατάρτιση δασικών χαρτών του Ν. Δράμας

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Η κατάρτιση των δασικών χαρτών αποτελεί ένα σημαντικό έργο, η αξία του οποίου και η συμβολή του στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας είναι κοινά αποδεκτή. Ωστόσο, έως σήμερα η κατάρτισή τους προκαλεί πολλά προβλήματα, καθώς η αποτύπωση δεν χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και ορθότητα. Αυτό έχει ως πιθανό αποτέλεσμα χιλιάδες συμπολίτες μας να οδηγηθούν αναιτίως και αδίκως στην διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων με δυσβάσταχτο κόστος σε μια δύσκολη οικονομικά συγκυρία.
Επί τοις ουσίας, προχειρότητες σχεδιασμού και κενά που μοιραία δημιούργησε η νομοθέτηση, ουδόλως υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και το δίκαιο του πολίτη.
Τα τραγικά λάθη στην αποτύπωση των δασικών εκτάσεων περιγράφονται στις παρακάτω χαρακτηριστικές περιπτώσεις:
• Περιοχές με «Άλλης μορφής έκταση» στην ιστορική περίοδο εμφανίζονται ως «Αναδασωτέες» στην πρόσφατη περίοδο. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για εγκλωβισμό ανέκαθεν αγροτικών εκτάσεων εντός κηρυγμένων αναδασωτέων, από λάθος της διοίκησης.
• Περιοχές με «Άλλης μορφής έκταση Α» στην ιστορική περίοδο εμφανίζονται ως «Δάση» στην πρόσφατη περίοδο, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για δασωμένους αγρούς (δηλ. αγρούς που δεν τυγχάνουν αγροτικής εκμετάλλευσης τις τελευταίες δεκαετίες), λόγω της αποτύπωσης στις πιο πρόσφατες αεροφωτογραφίες και ελλείψει στοιχείων αυτοψίας.
• Περιοχές «Δασικές» στην ιστορική περίοδο - με τίτλους ιδιοκτησίας - που θα έπρεπε να χαρακτηρίζονται ως «Άλλης μορφής εκτάσεις» επειδή είναι νομίμως εκχερσωμένες με διοικητικές πράξεις αλλαγής χρήσεων γης, αποτυπώνονται ως «Δάση» στους αναρτημένους χάρτες. Πρόκειται δηλαδή για εκτάσεις όπου για λόγους δημοσίου συμφέροντος έχουν αποδοθεί σε γεωργική εκμετάλλευση πριν και μετά το 1975 και έως το 2007, όπως περιγράφεται και στους νόμους 4280/2012 και 4315/2014.
Επιπλέον, με τη διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών, και επειδή αναδεικνύονται χιλιάδες προβλήματα αναφορικά με τις αλλαγές χρήσεων γης, έχει ξεκινήσει ένας βομβαρδισμός άδικης επιβολής προστίμων στην πλειονότητα των περιπτώσεων, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σε πάρα πολλούς Nομούς της Xώρας.
Οι τραγικές αυτές περιπτώσεις, που απορρέουν από τη διαδικασία ενός καθολικά σημαντικού έργου, όπως αυτό της κατάρτισης των δασικών χαρτών, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης με νομοθετικές πρωτοβουλίες και ερμηνευτικές διατάξεις, που θα δίνουν τη δυνατότητα σε εσάς, ως δημόσιους λειτουργούς να διευκολύνετε τους πολίτες και να αποδώσετε στο δημόσιο έγκυρους χάρτες. Κατά την άποψη μου είναι αναγκαίο να υπάρξουν:
1. Προσθήκες στο άρθρο 15 του 3889/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 153 του Ν4389/2016, που θα προβλέπουν:
α. Για τις εκτάσεις που εμφανίζονται ως άλλης μορφής στον παλαιότερο χρόνο αεροφωτογράφησης και άλλης μορφής σήμερα και βρίσκονται εντός του περιγράμματος ευρύτερης έκτασης, που έχει κηρυχθεί αναδασωτέα με αντίστοιχη πράξη της διοίκησης, επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων ατελώς, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τις εκτάσεις αυτές. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τις Επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων του άρθρου 18 του παρόντος, ώστε να τροποποιηθούν ή να ανακληθούν οι πράξεις αυτές κατά το μέρος που συμπεριέλαβαν τις εκτάσεις αυτές.
β. Για τις εκτάσεις της παρ. 5 του άρθρου 47α, καθώς και για τις εκτάσεις της παρ.1 του άρθρου 47β του Ν998/1979, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων ατελώς. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται από τις Επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων του άρθρου 18 του παρόντος προκειμένου να αποδοθεί η νόμιμη αλλαγή χρήσης και η μη υπαγωγή των εκτάσεων αυτών στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας πριν την κύρωση του δασικού χάρτη.
2. Μεταβατική διάταξη: Στο άρθρο 155 του Ν4389/2016, που θα προβλέπει : Μέχρι το τέλος του έτους 2019 για το οποίο υπάρχει η υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών αναστέλλεται η επιβολή και είσπραξη προστίμων που πηγάζουν από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Τέλος, θεωρώ άμεσα αναγκαίο την από πλευρά σας ευρεία ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων (κατ’ εξοχή την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού), προκειμένου ν’ αποφευχθούν καταστάσεις και γεγονότα αρνητικά, ως δυστυχώς, πληροφορούμαι διαδραματίζονται σε άλλους Nομούς της Xώρας.
Προς δε, θα παρακαλούσα, όπως το συντομότερο έχω τις όποιες παρατηρήσεις – προτάσεις σας προκειμένου κοινοβουλευτικά υπάρξει παρέμβαση προς λύση, βελτίωση, διόρθωση κλπ.

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας
Δημήτρης Κυριαζίδης


Επιστολή Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Λυκείων Δράμας «Μείωση Εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Επικίνδυνες παλινωδίες του Υπουργού στην πλάτη 90.000 μαθητών»

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Αναφορά προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου, κατέθεσε σήμερα η Χαρά Κεφαλίδου βουλευτής του Νομού Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, σχετικά με την αιφνιδιαστική και αψυχολόγητη απόφασή του (με ημερ. 14.03.2017) για μείωση του αριθμού των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μια απόφαση που ελήφθη μόλις δυο μήνες πριν την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων και τέσσερις ημέρες μετά τη δήλωση (έληγε στις 10.03.2017) των μαθημάτων από τους υποψηφίους! Τα παραπάνω παρουσιάζονται σε επιστολή που συνυπογράφουν όλοι οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Λυκείων της Δράμας, που εκπροσωπούν περισσότερους από 1.000 μαθητές και η οποία (επιστολή) έρχεται να προστεθεί στο μεγάλο κύμα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει η απόφασή του κ. Γαβρόγλου.
Στην επιστολή τους οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των Λυκείων της Δράμας τονίζουν, και εκείνοι με τη σειρά τους, ότι με την παραπάνω απόφαση το Υπουργείο αιφνιδίασε τους μαθητές, τις οικογένειές τους και την εκπαιδευτική κοινότητα, προκαλώντας τους επιπλέον άγχος και αβεβαιότητα και θέτοντας σε κίνδυνο τη συνολική διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων.
Επίσης, οι παραπάνω Σύλλογοι της Δράμας ζητούν το αυτονόητο: να μην ισχύσει η μείωση του αριθμού φέτος και οι όποιες ενέργειες να γίνουν στο μέλλον μετά από έγκαιρο προγραμματισμό και διάλογο. Διαδικασία που θα έπρεπε να είχε τηρήσει ο Υπουργός Παιδείας και όχι να καταφύγει για ακόμη μια φορά στην προσφιλή του μέθοδο «αποφασίζομεν και διατάσσομεν».
Σε σχετική δήλωσή της η Χαρά Κεφαλίδου τόνισε: «Η προχθεσινή σας αναδίπλωση κ. Υπουργέ (i.e. η μείωση να εφαρμοστεί σταδιακά και για φέτος να ισχύσει ο περιορισμός σε 500 θέσεις αντί του αρχικού 1.000) δεν σας απαλλάσσει από την τεράστια ευθύνη και την προχειρότητα. Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς τον όλο χειρισμό σας όταν πριν από μερικές μόλις ημέρες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ‘το Υπουργείο δεν προτίθεται να πάρει πίσω τη μείωση, αλλά θα ανοίξει ξανά τη διαδικασία δήλωσης και 5ου εξεταζόμενου μαθήματος για όσους μαθητές αισθάνονται ‘εγκλωβισμένοι’ εξαιτίας της μείωσης στις σχολές αιχμής! Ναι, πράγματι οι 90.000 μαθητές υποψήφιοι των Πανελληνίων είναι εγκλωβισμένοι! Στις αντιφατικές αποφάσεις και τις επικίνδυνες παλινωδίες σας!».


Από «κόσκινο» 1,27 εκατ. ΑΦΜ Νέο σύστημα διασταυρώσεων καταθέσεων - φορολογικών δηλώσεων

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Το νέο σύστημα ηλεκτρονικών διασταυρώσεων μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και φορολογικών δηλώσεων παρουσίασε σήμερα η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα θα αξιοποιηθεί αρχικώς για τον έλεγχο των 1.270.000 φορολογουμένων, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε διάφορες «ύποπτες» λίστες καταθετών.
Εκτιμάται μάλιστα, ότι θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, χάρη στην αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων.
Ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, εξήγησε ότι το νέο σύστημα είναι το «μαστίγιο», το οποίο δίνει το μήνυμα σε όσους αποκρύπτουν εισοδήματα, ότι το υπουργείο Οικονομιών έχει πλέον τον κατάλληλο μηχανισμό για να τους εντοπίσει.
Προέβλεψε επίσης, ότι η αύξηση των εσόδων που θα προκύψει, θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ και θα δώσει τη δυνατότητα ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης.

Πώς θα γίνονται οι διασταυρώσεις
Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα μέσα από τις διασταυρώσεις των στοιχείων των καταθέσεων και των δηλωθέντων εισοδημάτων του ελεγχόμενου, να εντοπίζει αποκλίσεις και να καταλήγει σε αρχική εκτίμηση του ύψους της φοροδιαφυγής, σε διάστημα μόνο μίας εβδομάδας.
Συγκεκριμένα, η συλλογή των στοιχείων γίνεται μέσα σε 1 - 2 λεπτά, ενώ η διασταύρωση και η αρχική εκτίμηση του ύψους της φοροδιαφυγής που έχει συντελεστεί, στο βαθμό που έχουν εντοπισθεί αποκλίσεις μεταξύ εισοδημάτων και καταθέσεων, ολοκληρώνεται σε μία εβδομάδα.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας, μπορεί να χρειασθούν μερικές εβδομάδες. Το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος είναι ότι μπορεί να εντοπίζει σε χρόνο - ρεκόρ τις πρωτογενείς κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογούμενων και να τις συγκρίνει με τα δηλωθέντα εισοδήματά τους - διαδικασία που ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα έως τώρα.
Πρόκειται, πάντως, σε κάθε περίπτωση για αρχική εκτίμηση του ύψους της φοροδιαφυγής, αφού το τελικό αποτέλεσμα θα εξακολουθεί να προκύπτει από τον φορολογικό έλεγχο.

«Βούληση για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής»
«Πρόκειται για άλλη μία απόδειξη της βούλησης μας για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής» τόνισε, από την πλευρά της, η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, αναφέροντας ότι η σημερινή κυβέρνηση διαθέτει την πολιτική βούληση για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ενώ διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος παραγραφής υποθέσεων, οι οποίες βρίσκονται στις διάφορες λίστες του υπουργείου Οικονομικών.
Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώρος Πιτσιλής, επεσήμανε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η αξιοποίηση του νέου μηχανισμού διασταύρωσης εισοδημάτων και καταθέσεων. Εξήγησε ειδικότερα, ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του νέου λογισμικού είναι ότι έχει τη δυνατότητα να εξαιρεί αυτόματα διάφορες κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δικαιολογούνται αντικειμενικά, και να εντοπίζει τις πρωτογενείς καταθέσεις, τις οποίες και συγκρίνει με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη, έχουν εκπαιδευτεί πιλοτικά 131 ελεγκτές, ενώ τώρα ξεκίνησε και η εκπαίδευση πιστοποιημένων ελεγκτών του νέου μηχανισμού.


Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της Εφορίας Μπαράζ ελέγχων

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Στην αντεπίθεση περνά η Εφορία και σφίγγει τον ελεγκτικό κλοιό γύρω από φοροφυγάδες και οφειλέτες του Δημοσίου, στοχεύοντας φέτος στην είσπραξη 2,7 δισ. ευρώ από τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη και τη βεβαίωση πρόσθετων εσόδων ύψους 3,96 δισ. ευρώ από τους φορολογικούς ελέγχους.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2017 προβλέπει τη διενέργεια πάνω από 112.000 ελέγχων σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας, αυτοματοποίηση των κατασχέσεων για όσους χρωστούν στο Δημόσιο αλλά και τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων που βρίσκονται σήμερα στη διάθεση διαφορετικών ελεγκτικών μηχανισμών και φορέων. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η διασύνδεση του Taxis με το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ για την παρακολούθηση της μισθωτής εργασίας και με το πληροφοριακό σύστημα του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τον έλεγχο των κινήσεων σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Παράλληλα οι φορολογικές αρχές θα αποκτήσουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου για λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας.

Στενό «μαρκάρισμα»
Με τις κινήσεις αυτές, η ΑΑΔΕ επιχειρεί στενό «μαρκάρισμα» και έλεγχο σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων, από εισοδήματα, καταθέσεις, μετοχές και ομόλογα έως ακίνητα.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται φέτος στους φορολογούμενους που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία. Για τους οφειλέτες αυτούς, η ΑΑΔΕ επιδιώκει τη συμμόρφωσή τους σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξης τουλάχιστον 35% των εν λόγω οφειλών.
Για να επιτευχθεί ο στόχος είσπραξης των οφειλών, έχουν προγραμματιστεί τουλάχιστον 97.000 τηλεφωνικές κλήσεις σε φορολογούμενους για υπενθύμιση οφειλών και άλλων φορολογικών υποχρεώσεων.
Για την αποκάλυψη «μαύρου» χρήματος και παράνομης προσαύξησης περιουσίας ο ελεγκτικός μηχανισμός θα χρησιμοποιήσει το νέο υπερόπλο των άμεσων διασταυρώσεων πρωτογενών καταθέσεων με δηλωθέντα εισοδήματα, ενώ μεγάλες προσδοκίες εναποτίθενται και στην αποτελεσματικότητα της ρύθμισης οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων κεφαλαίων, η οποία κατά πληροφορίες έχει αποδώσει μέχρι σήμερα πάνω από 130 εκατ. ευρώ.

Το ελεγκτικό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2017 περιλαμβάνει 90 δράσεις και όπως περιγράφει στο εισαγωγικό του σημείωμα ο διοικητής Γιώργος Πιτσιλής, «θεμελιώδης στόχος μας είναι να εδραιώσουμε σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με τους πολίτες και την κοινωνία». Πιο συγκεκριμένα:
• Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 35% των εν λόγω οφειλών.
• Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 97%.
• Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από ΔΟΥ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ 32,783 δισ. ευρώ.
• Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Τελωνεία 12,7895 δισ. ευρώ.
• Επιστροφές 3,289 δισ. ευρώ από ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ και ΔΟΥ, για εκκρεμείς αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 30ή Απριλίου 2016.
• Εισπράξεις 2,7 δισ. ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της φορολογικής διοίκησης.
• Εισπράξεις 690 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες δράσεις. ?
Μπαράζ προληπτικών και στοχευμένων ελέγχων
Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει ακόμα:
• Επέκταση του εύρους των κατασχέσεων και περαιτέρω αυτοματοποίησή τους.
• Προσαρμογή συστημάτων TAXIS και ELENXIS, ώστε να απεικονίζονται οφειλέτες υπό καθεστώς αφερεγγυότητας, για περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών είσπραξης.
• Υποστήριξη του νέου συστήματος υπολογισμού κοινωνικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση.
• 23.300 έλεγχοι από ΔΟΥ, ΦΑΕ, ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ.
• Βεβαίωση τουλάχιστον 3,96 δισ. ευρώ από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
• Τουλάχιστον 39.000 μερικοί επιτόπιοι (προληπτικών) και στοχευμένοι έλεγχοι από ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ.
• Ερεύνα 110 υποθέσεων, οι οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών και τουλάχιστον 80 υποθέσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου.
• Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε υποθέσεις στις οποίες χορηγήθηκε η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ χωρίς έλεγχο.
• Έλεγχοι σε φορολογουμένους που ασχολούνται με παροχή υπηρεσιών.
• 50.000 τελωνειακοί έλεγχοι.
• 15.400 έλεγχοι δίωξης από τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 10% αυτών.
• 20.000 τελωνειακοί έλεγχοι με τη χρήση του αυτοκινούμενου συστήματος X-RAY.
• Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών.
• Εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες καυσίμων στα αεροδρόμια.
• Εντοπισμός και καταγραφή δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων.
• Αυτοματοποιημένη βεβαίωση προστίμων εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης για όλες τις δηλώσεις (ΦΕΦΠ, ΦΕΝΠ, ΦΠΑ, ΦΜΥ).
• Υλοποίηση πληρωμών με κάρτες μέσω TAXISnet.


Βιωματικό σεμινάριο με εισηγητή τον ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή και συγγραφέα κ. Ιάκωβο Μαρτίδη «Η ευτυχία στη ζωή μας»

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών του δραστηριοτήτων το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης πραγματοποιεί την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, βιωματικό σεμινάριο με εισηγητή τον καταξιωμένο ψυχίατρο-ψυχοθεραπευτή και συγγραφέα κύριο Ιάκωβο Μαρτίδη, με θέμα,«Η ευτυχία στη ζωή μας»

• Τι είναι ευτυχία
• Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ευτυχίας;
• Υπάρχουν ευτυχισμένοι άνθρωποι;
• Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο;
• Πως η ζωή μας μπορεί να αποκτήσει ποιοτικότερα χαρακτηριστικά;
• Μπορούμε να γίνουμε και εμείς ευτυχισμένοι;
Ο Ιάκωβος Μαρτίδης γεννήθηκε στη Δράμα. Το 1975 πέρασε με υποτροφία στην Ιατρική Σχολή τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Τελείωσε με άριστα τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Κοινωνική Ψυχιατρική.
Είναι Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας για τη Γνωστική και τη Συμπεριφορική ψυχοθεραπεία και μέλος επιστημονικών συλλόγων και εταιρειών που ασχολούνται με τη ψυχική υγεία και τη ψυχοθεραπεία.
Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής τού Ελληνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), εκπαιδεύει δημόσιους υπαλλήλους πάνω σε θέματα της ειδικότητάς του. Έχει γράψει τα βιβλία «Η Αγάπη στην Πρίζα» (5η έκδοση), Τα Μυστικά των άλλων» (3η έκδοση) και «Πλάθοντας Ευτυχισμένα Παιδιά» (4η έκδοση).

Ημερομηνία: Παρασκευή 7 Απριλίου,
Ώρα: 17.30 με 21.30 (με ενδιάμεσο διάλλειμα 20 λεπτών)
Συμμετοχή ως 40 άτομα (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).
Τιμή 35€ ανά άτομο (ειδικές τιμές για φοιτητές και για όσους έχουν παρακολουθήσει παλαιότερα σεμινάρια του ΙΘΤΠ)
Το σεμινάριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.
Το Βιωματικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, στην καπναποθήκη «Π», στην οδό Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη.
Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των Κοινωνικών Δράσεων του Ιδρύματος.
Πληροφορίες/εγγραφές: καθημερινά 10:00-14:00 και 18:00-21:00 στα τηλέφωνα 25410 29282 (πρωί) 25410 26635 (απόγευμα).
Στο τέλος του σεμιναρίου παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής όπου αναγράφονται αναλυτικά τα θεματικά αντικείμενα που καλύφθηκαν.


O ΕΦΚΑ «εξαφάνισε» τα ελλείμματα με «δανεικά»140 εκατ. ευρώ από τον ΕΟΠΥΥ

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Με τις «πλάτες» του ΕΟΠΥΥ «πέτυχε» ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης «πλεόνασμα» 41 εκατ. ευρώ στο α΄ δίμηνο του 2017, αντί ελλείμματος 114 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο ΕΦΚΑ απέδωσε στον ΕΟΠΥΥ μόνο 600 εκατ. ευρώ από τα 740 εκατ. ευρώ τα οποία εισέπραξε στο α΄δίμηνο του 2017 από εισφορές υγειονομικής περίθαλψης.
Έτσι ενώ στα έσοδα του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ στο διάστημα Ιανουαρίου -Φεβρουαρίου 2017 εμφανίζονται έσοδα εισφορές υγειονομικής περίθαλψης ύψους 740 εκατ. ευρώ, στα έξοδα του την ίδια περίοδο εμφανίζονται χαμηλότερες αποδόσεις εισφορών προς τον ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα 600 εκατ. ευρώ.
Με άλλα λόγια το ποσό των 140 εκατ. ευρώ κρατήθηκε από τον ΕΦΚΑ για την κάλυψη άλλων χρηματοδοτικών αναγκών, πιθανότατα για την καταβολή των συντάξεων Φεβρουαρίου-Μαρτίου, οι οποίες καταβλήθηκαν στα τέλη Ιανουαρίου και στα τέλη Φεβρουαρίου αντίστοιχα.
Έτσι ο ΕΦΚΑ εμφάνισε δημοσιονομικό «πλεόνασμα» 41 εκατ. ευρώ αντί ελλείμματος 114 εκατ. ευρώ, δηλαδή το ισοζύγιο του ήταν βελτιωμένο κατά 155 εκατ. ευρώ.
Το «δάνειο» των 140 εκατ. ευρώ το οποίο έλαβε ο ΕΦΚΑ από τον ΕΟΠΥΥ στο α΄ δίμηνο του 2017 θα είναι μάλλον μόνο η αρχή της υπο-απόδοσης εισφορών από το ασφαλιστικό υπερ-ταμείο προς τον ΕΟΠΥΥ, δεδομένης της χαμηλής εισπραξιμότητας του ασφαλιστικού χαρατσιού.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία η εισπραξιμότητα των νέων εισφορών κύριας σύνταξης –υγειονομικής περίθαλψης σε βάρος του εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών μετά βίας φτάνει το 60% . Αυτό σημαίνει -για την περίπτωση των εσόδων από την εισφορά υγειονομικής περίθαλψης ύψους 6,9%- πως εισπράττονται 35 -40 εκατ. ευρώ /μήνα αντί για 65 -70 εκατ. ευρώ.
Αν συνεχιστεί η τάση αυτή και τους επόμενους μήνες, τότε -σε ετήσια βάση- θα εισπραχθούν από εισφορές υπέρ ΕΟΠΥΥ γύρω στα 450 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για 800 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει να περιμένει καθ’όλη τη διάρκεια του 2017 (ανεξάρτητα από τις όποιες καθυστερήσεις απόδοσης τους) 350 εκατ. ευρώ ή 8% λιγότερες εισφορές από τον ΕΦΚΑ. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δημιουργήσει «τρύπα» στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ γύρω στο 6% -7%.


To Φεστιβάλ Δράμας σαρανταρίζει!

Εμφάνιση

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

Σαράντα, αλλά ...Μικρού Μήκους. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας φέτος τον Σεπτέμβριο έχει γενέθλια: κλείνει τα σαράντα, και το γιορτάζει στις 18-23/9 με τον πλέον ουσιαστικό αλλά και νεανικό τρόπο, επιφυλάσσοντας στο κοινό του πολλές εκπλήξεις.Με χαρά ανακοινώνουμε πως το Διεθνές Τμήμα του Φεστιβάλ (που συμπληρώνει φέτος τα 23 του χρόνια), δέχεται αιτήσεις για πρώτη φορά μέσω της πλατφόρμας www.reelport.com. Στην πλατφόρμα αυτή ανήκουν τα σημαντικότερα Διεθνή Φεστιβάλ που, όπως και το Φεστιβάλ Δράμας, είναι partners στην Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου (EFA). Θυμίζουμε πως το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, είναι μέλος του Short Film Initiative της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, εξασφαλίζοντας απευθείας υποψηφιότητα του βραβείου Prix EFA- Drama στα βραβεία της Ακαδημίας. Αιτήσεις για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα γίνονται δεκτές έως τις 30 Απριλίου 2017, για όλα τα είδη ταινιών παραγωγής 2016 και 2017, με μέγιστη διάρκεια τα 35 λεπτά (όροι συμμετοχής:http://dramafilmfestival.gr/regulations23internationalff.html), ενώ αιτήσεις για το Εθνικό Φεστιβάλ θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Μαΐου 2017.