Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Τι θα ισχύσει φέτος για τις αποδείξεις

Εμφάνιση

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Από τον Ιούλιο και μετά εκατομμύρια φορολογούμενοι θα κληθούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να εξοφλήσουν τον φόρο. Το μεγάλο «αγκάθι» και φέτος όπως και κάθε χρόνο παραμένουν οι αποδείξεις. Για τα εισοδήματα του 2016 που θα δηλωθούν με τη φετινή φορολογική δήλωση οι φορολογούμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν δαπάνη με αποδείξεις προκειμένου να λάβουν την έκπτωση φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο.
Ο σχετικός κωδικός της φορολογικής δήλωσης θα παραμείνει κλειδωμένος και, έτσι, όλοι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, ανεξάρτητα από το αν έχουν πραγματοποιήσει δαπάνη με αποδείξεις ή όχι, θα λάβουν το αφορολόγητο όριο, που κυμαίνεται από 8.636 ευρώ έως και 9.545 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων που έχει ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη φορολογική δήλωση θα πρέπει να δηλωθούν όλα ανεξαιρέτως τα εισοδήματα του φορολογουμένου, ακόμα και αυτά που έχουν ήδη φορολογηθεί ή απαλλάσσονται από τη φορολογία.
Πολλά δεδομένα είναι προσυμπληρωμένα στη φορολογική δήλωση, όπως, για παράδειγμα, τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, «μπλοκάκια», καθώς και οι παρακρατούμενοι φόροι. Προσυμπληρωμένα και είναι στοιχεία των τεκμηρίων διαβίωσης, όπως Ι.Χ. και ακίνητα.
Υπάρχει ειδική εφαρμογή εντός της φόρμας της φορολογικής δήλωσης που αναγράφει τους τόκους που εισέπραξε ο φορολογούμενος από τις τράπεζες κατά το φορολογικό έτος 2016.
Και οι δύο σύζυγοι θα πρέπει να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό στη φορολογική δήλωση, προκειμένου να διευκολυνθεί η Εφορία στην επιστροφή υπερεισπράξεων και στους συμψηφισμούς.


Έφτασε η ώρα του… Taxis - Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν την υποβολή του Ε1

Εμφάνιση

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Έως τις 15 Ιουλίου τα φυσικά πρόσωπα θα μπορούν να υποβάλλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις τους ενώ η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου θα είναι η 31η Ιουνίου.
Και επίσημα πλέον, τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή στο Taxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φορολογικού έτους 2016 και μάλιστα στα πρώτα πέντε λεπτά είχαν υποβληθεί ήδη 100 δηλώσεις από φορολογούμενους.
Στο βασικό έντυπο Ε1 που θα υποβάλλουν όλοι οι φορολογούμενοι περιλαμβάνονται αλλαγές ενώ υπάρχουν και νέοι κωδικοί σε σχέση με πέρυσι και αφορούν αλλαγές που έχουν γίνει στη φορολογική νομοθεσία.
Και φέτος είναι προσυμπληρωμένοι οι κωδικοί που αφορούν τους μισθούς, τις συντάξεις, τους παρακρατούμενους και αναλογούντες φόρους, τις κατοικίες, τα αυτοκίνητα, τους τόκους των καταθέσεων και τα ποσά που κατέβαλαν το 2016 για την εξυπηρέτηση των δανείων τους (τοκοχρεολυτικές δόσεις).

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι
Πριν υποβάλλουν την φορολογική δήλωση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
• Σύζυγοι: Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, εκτός και αν έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
• Σύμφωνο συμβίωσης: Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν την Εφορία τους, δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους.
• ΑΜΚΑ: Αναγράφεται υποχρεωτικά και του υπόχρεου και της συζύγου, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεν υποχρεούνται σε απόκτησή του. Εξαιρούνται και οι υπόχρεοι, οι οποίοι, για λόγους που άπτονται ευαίσθητων προσωπικών τους δεδομένων, δεν επιθυμούν να αποκτήσουν ΑΜΚΑ, ούτε για τους ίδιους ούτε για τα εξαρτώμενα μέλη τους, καθώς και οι υπάλληλοι της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου.
• ΑΦΜ: Η αναγραφή είναι υποχρεωτική για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών και προαιρετική για τα μικρότερα.
• Εξαρτώμενα τέκνα: Θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.
• Εισοδήματα: Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από τον φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος. Για ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων (όπως από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις κ.λπ.) τα ποσά είναι προσυμπληρωμένα, όπως και οι παρακρατηθέντες φόροι στους αντίστοιχους κωδικούς των πινάκων της δήλωσης. Προσυμπληρωμένα είναι και άλλα στοιχεία της δήλωσης (π.χ. δάνεια).
• Φοιτητές: Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης τα ενήλικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κ.λπ.), εφόσον αποκτούν εισόδημα, ακόμα και εάν αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη.
• Αποδείξεις: Διατηρείται ο κωδικός 049 στο Ε1, αλλά είναι απενεργοποιημένος. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες δικαιούνται την έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών χωρίς να υποχρεούνται να εμφανίσουν δαπάνες με αποδείξεις.
• Ανείσπρακτα ενοίκια: Ο ιδιοκτήτης μπορεί να τα δηλώσει φέτος σε ξεχωριστό κωδικό και στο έντυπο Ε2 και στο έντυπο Ε1. Στο Ε2 στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας, και στο Ε1 στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην 3η σελίδα. Για να μη φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά, θα πρέπει έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης, να έχει εκδοθεί εις βάρος του ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων).
Αξίζει να σημειωθεί ότι για τα εισοδήματα του 2016 που θα δηλωθούν εφέτος δεν χρειάζονται αποδείξεις για το αφορολόγητο, ενώ δεν έχει σημειωθεί καμία αλλαγή στα τεκμήρια.


Έναρξη των δράσεων για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Εμφάνιση

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Ξεκίνησαν οι δράσεις του έργου καταπολέμησης κουνουπιών από την Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα εντομολογικά και κλιματολογικά δεδομένα της Περιφέρειας και δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές υψηλού κίνδυνου, πραγματοποιούνται συγκεκριμένες δράσεις όπως έλεγχος των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών, εντομολογική εποπτεία ακμαίων κουνουπιών, παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας και ελεγχόμενες δράσεις υπολειμματικής ακμαιοκτονίας.
Η καταπολέμηση των κουνουπιών σε μεγάλες εκτάσεις από αέρος θα πραγματοποιηθεί όταν απαιτηθεί, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών προνυμφών. Το τακτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα των δράσεων καταπολέμησης θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.

Παράλληλα με τις παραπάνω δράσεις, συνιστάται η εφαρμογή από τους πολίτες ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια όπως:
Χρήση εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και πάνω από τα ρούχα.
Χρήση αντικουνουπικών πλεγμάτων (σήτες) σε παράθυρα, πόρτες, φεγγίτες, αεραγωγούς τζακιού.
Χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών. (Ο δροσερός αέρας μειώνει τη δραστηριότητα των κουνουπιών αλλά δεν τα σκοτώνει).
Χρήση λαμπτήρων κίτρινου χρώματος για το φωτισμό εξωτερικών χώρων (προσελκύουν λιγότερο τα κουνούπια).
Κούρεμα γρασιδιού, θάμνων, και φυλλωσιών (σημεία που βρίσκουν καταφύγιο τα ενήλικα κουνούπια).
Προτιμήστε το πότισμα να γίνεται κατά τις πρωινές ώρες.
Απομάκρυνση του στάσιμου νερού από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, παλιά λάστιχα, υδρορροές, και άλλα μέρη του κήπου ώστε να μην έχουν πρόσβαση τα κουνούπια στα λιμνάζοντα νερά, που αποτελούν σημεία εναπόθεσης των αυγών τους.
Οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας ΑΜΘ θα είναι στη διάθεση των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία.


Πασχαλινές κατασκευές για τα παιδιά του Κοντά στο Παιδί

Εμφάνιση

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Στις 10 και 11 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν τα Τμήματα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών 2-5 ετών και 5-12 ετών του προγράμματος «Κοντά στο Παιδί». Τα παιδιά, έβαψαν πασχαλινά αυγά, ενώ κατασκεύασαν αυγοθήκη για να διακοσμήσουν στο σπίτι τους για τις γιορτές. Παράλληλα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοντά στο Παιδί» πραγματοποιήθηκαν οι Ομάδες Αυτογνωσίας. Οι συμμετέχοντες των ομάδων, που συντονίζονται από την Ψυχολόγο κ. Γεωργία Δ. Γιαννακοπούλου, δηλώνουν πολύ ανακουφισμένοι από την συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ νιώθουν ήδη τη διάθεσή τους να αναπτερώνεται


Κυριακίδης Χρήστος: Προσβλητική η τοποθέτηση των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης του δήμου Δράμας, περί εγκατάλειψης των Δημοτικών Διαμερισμάτων

Εμφάνιση

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου Δράμας, κ. Χ. Κυριακίδης απαντά στις τελευταίες ανακοινώσεις των δημοτικών παρατάξεων «Πόλη+Ζωή» και «Project Δράμα 2020» σχετικά με τις συναντήσεις που είχαν πρόσφατα με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων του δήμου Δράμας.

Όπως αναφέρει ο κ. Χ. Κυριακίδης:
«Προς έκπληξη μου τη Μ. Δευτέρα 10 Απριλίου 2017 διάβασα στο Δραμινό τύπο δύο δημοσιεύματα με τίτλους: «Κοινή πρωτοβουλία δημοτικών παρατάξεων. Πολλά τα προβλήματα στις τοπικές κοινότητες του Δήμου οι οποίες έχουν εγκαταλειφθεί» και «Η συνάντηση ανέδειξε την εγκατάλειψη των τοπικών κοινοτήτων από την Δημοτική αρχή …Πόλη + Ζωή και Project Δράμα 2020 συνάντησαν τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων».
Δημοσιεύματα τα οποία εξέδωσαν οι δύο δημοτικές παρατάξεις Πόλη + Ζωή και Project Δράμα 2020.
Να τονίσω πρωτίστως ότι αποτελούν προσβολή για το Μικροχώρι και τους κατοίκους τέτοιες αναφορές. Κανένας Μικροχωρίτης δεν βιώνει εγκατάλειψη τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Και δεύτερον ότι οι σύμβουλοι και τα στελέχη των δύο παρατάξεων μάλλον αυτά τα χρόνια δεν έχουν επισκεφθεί καθόλου την Τοπική Κοινότητα του Μικροχωρίου.
Καταρχήν διαβάζοντας τα άρθρα, διαπίστωσα ότι έχει χρησιμοποιηθεί στις δημοσιεύσεις ένας τίτλος «φωτιά» που διατρανώνει την «εγκατάλειψη» των χωριών μας, όπως αναφέρουν από την Δημοτική Αρχή. Αλλά διαβάζοντας παρακάτω παρατήρησα ότι στην πρώτη ΜΟΝΟ παράγραφο αναφέρετε μια διαπίστωση των Δημοτικών παρατάξεων για αυτήν την «εγκατάλειψη» του συνόλου των χωριών (σωστή ή λανθασμένη θα την κρίνουν οι συμπολίτες μας) και στις υπόλοιπες 6 από τις 7 παραγράφους μας παρουσιάζεται ένα «προξενιό » (θα μου επιτραπεί η έκφραση) που υλοποιείτε από την παράταξη Π+Ζ και το Project2020 για κοινή τους πορεία. Χωρίς να μας αναφέρουν κανένα απολυτός στοιχείο, πληροφόρηση ή διαπίστωση, που να δικαιολογεί τον τίτλο των δημοσιευμάτων, για την υποτιθέμενη εγκατάλειψη των χωριών μας.
Προσβλητικός ο τίτλος και τα συμπεράσματα των δύο αυτών παρατάξεων για την Τοπική Κοινότητα Μικροχωρίου και άδικη για την Δημοτική Αρχή.
Ως πρόεδρος θέλω να τονίσω ότι με τη συνδρομή και τη συνεργασία του Δήμου της Δράμας και κατ΄ επέκταση με την Δημοτική αρχή, έχουμε επιτύχει καίριες και ζωτικές παρεμβάσεις στο χωριό μας. Παρεμβάσεις οι οποίες αποτελούσαν για χρόνια αιτήματα των Μικροχωριτων, και ποτέ κανένας δεν είχε «κοιτάξει» με σοβαρότητα, χρόνιζαν μέχρι πριν λίγο και τα τελευταία δυόμιση χρόνια πολλά από αυτά έχουν επιλυθεί και άλλα τόσα έχουν προγραμματιστεί για να γίνουν.
Παρεμβάσεις που σε συνεργασία του Τοπικού Συμβουλίου και της Δημοτικής αρχής εξυπηρετούν το σύνολο της Κοινωνίας μας και όχι «επί τούτου παρεμβάσεις» προς ιδίων όφελος. Και για όποιον εκφράσει ερωτηματικά ή διαφωνία επί τούτου, μπορώ να σας τις παρουσιάσω και να τις απαριθμήσω επακριβώς μία προς μία.
Θα πρότεινα λοιπόν στις Δημοτικές παρατάξεις Π+Ζ και το Project2020 την επόμενη φορά να είναι ποιο προσεκτικές στις αναφορές τους και τους τίτλους που χρησιμοποιούν για το σύνολο των Κοινοτήτων μας. Και αν επιθυμούν να μας παρουσιάσουν την «κοινή» τους πορεία ας το κάνουν με ανεξάρτητα δελτία τύπου και όχι «χρησιμοποιώντας» τις Κοινότητές μας και την αγωνία των συνδημοτών μας».

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου
Κυριακίδης Χρήστος


Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ Δράμας για την καταγγελία του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ

Εμφάνιση

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

«Το Π.Α.ΜΕ. έκανε πλατύ κάλεσμα σε κάθε εργαζόμενο, άνεργο, αυτοαπασχολούμενο για συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 7/4, ενάντια στη νέα συμφωνία της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η οποία έρχεται να προσθέσει και άλλα βάρη στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων.
Στη συγκέντρωση προτάθηκε σε όλους τους εκπροσώπους των πρωτοβάθμιων σωματείων που βρισκόντουσαν εκεί να πάρουν το λόγο, ακριβώς όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη στις 3/ 4. Δεν αποκλείσαμε κανένα σωματείο από κανένα χώρο.
Αντίθετα, αυτό που αποκλείουμε είναι οι λογικές που πρώτος ο ΣΕΒ καλλιεργεί για «εθνική ενότητα» και αποδοχή του μικρότερου κακού από τους εργαζόμενους με στόχο να ανακάμψουν τα κέρδη των μονοπωλίων θυσιάζοντας τις ίδιες τις ζωές μας. Φορέας αυτής της λογικής και γενικότερα απολογητής της σημερινής κυβέρνησης είναι και ο σημερινός πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ. Έχει εκφραστεί επανειλημμένα «για τα θετικά του ασφαλιστικού, για το ότι έχουν γίνει και θετικά βήματα από την κυβέρνηση, ότι σε αυτό τον κόσμο δεν είμαστε μόνοι και άρα η κυβέρνηση δεν μπορεί να πετύχει όσα θα ήθελε».
Την ίδια στιγμή που υπάρχει επιτακτική ανάγκη για ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, προκειμένου να αμυνθούμε στα μέτρα που δεν έχουν σταματημό, αλλά και να επιτεθούμε για να πάρουμε πίσω αυτά που μας λήστεψαν, κάποιοι μας εξηγούν ότι θα μπορούσε να ναι και χειρότερα. Το Π.Α.ΜΕ. αυτούς παραδίδει στην κρίση των εργαζομένων. Αυτούς που με παρρησία συναδελφικής δεοντολογίας καλούν σε συλλαλητήριο και δεν αναφέρουν το διοργανωτή του, καλούν σε σύσκεψη και όσοι προσέρχονται δεν γνωρίζουν ποιος την κάλεσε.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να είναι σε αγωνιστική ετοιμότητα για να απαντήσουμε δυναμικά με απεργία στα νέα μέτρα της συγκυβέρνησης. Παράλληλα καλούμε όλους τους εργαζόμενους και εργαζόμενες να συμμετέχουν στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην πρωτομαγιάτικη απεργία.

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Α.ΜΕ.
ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ!


Οι φόροι που έρχονται

Εμφάνιση

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Περισσότερους φόρους για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις θα δείξει η εκκαθάριση που θα βγαίνει αυτόματα μόλις ο φορολογούμενος ολοκληρώσει την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης για τα εισοδήματα του 2016. Ποια κλιμάκια θα έχουν ελαφρύνσεις
Ένας Γολγοθάς, βρίσκεται μπροστά στους φορολογούμενους, οι οποίοι θα κληθούν και πάλι να σηκώσουν μεγάλο βάρος για την ενίσχυση των κρατικών ταμείων. Στη γενική εικόνα του ο προϋπολογισμός προβλέπει για το 2017, περίπου 2 δισ. ευρώ περισσότερα έσοδα από άμεσους φόρους, δηλαδή την φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων, και άλλα 500 εκ ευρώ από τις αυξήσεις των έμμεσων φόρων που άρχισαν να ισχύουν από 1/1/2016 σε καύσιμα, καφέ, τσιγάρα και τηλεφωνία.
Ωστόσο η διαδικασία της υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το 2017, θα έχει στο τέλος της νέες επιβαρύνσεις όπου όλοι θα έχουν το μερίδιο του μεγάλο. Σε κάθε κατηγορία όμως οι μεγαλύτεροι φόροι θα έρθουν για διαφορετικούς λόγους.
Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι χωρίζονται σε κατηγορίες αφού η κλίμακα είναι μεν ενιαία, αλλά η μείωση του αφορολογήτου που ψηφίστηκε τον περασμένο Μάιο είναι κλιμακωτή.
Από τα 9505 ευρώ που ήταν για όλους, μειώθηκε στα 8636 για τους άγαμους και του συνταξιούχους και έμεινε στα 9505 για οικογένειες με τρία παιδιά και άνω.
Η πρόσθετη επιβάρυνση θα ξεκινά από τα 100 ευρώ για εισοδήματα των 10.000 ευρώ και θα κλιμακώνεται στα 175 ευρώ για τα εισοδήματα μέχρι και τα 25000 ευρώ.
Στα κλιμάκια όμως από τα 28.000 ευρώ μέχρι και τα 44.000 ευρώ θα έχουμε ελαφρύνσεις που θα κυμαίνονται από 76 ευρώ έως και 414 ευρώ αν είναι μόνο μισθωτοί κυρίως λόγω της νέας κλίμακας υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης.
Από τα 44.000 ευρώ και πάνω οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν κλιμακώνονται ανάλογα με το εισόδημα σε χιλιάδες ευρώ.
Ειδικά για τα εισοδήματα του 2016 όμως κανείς δεν θα πληρώσει λιγότερο από την προηγούμενη χρονιά αφού στην εκκαθάριση θα έρθει να προστεθεί στο τελικό φόρο και η αυξημένη παρακράτηση λόγω μειωμένου αφορολόγητου από 1/1/2016 μέχρι και 30/6/17 η οποία αποφασίστηκε να χρεωθεί ετεροχρονισμένα και στο σύνολό της στο εκκαθαριστικό του 2017.

Ελεύθεροι επαγγελματίες
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες οι αυτοπασχολούμενοι και οι αγρότες έχουν να περιμένουν ελαφρύνσεις στα εισοδήματα μέχρι και τα 20.000 ευρώ λόγω του ότι η νέα ενιαία κλίμακα που θεσπίστηκε από πέρσι τον Μάιο έχει ως πρώτο συντελεστή (από το πρώτο ευρ ) το 22% και όχι το 26% όπως ίσχυε για τα εισοδήματα του 2015.
Ούτε και αυτοί όμως θα πληρώσουν λιγότερο φόρο γιατί η προκαταβολή φόρου που θα πρέπει να καταβάλουν για τα εισοδήματα του 2016 αυξήθηκε από 75% στο 100% οπότε μοιραία το εκκαθαριστικό του 2017 θα είναι και γι αυτούς «φουσκωμένο».

Τα εισοδήματα από ενοίκια
Όσοι μαζί με τα εισοδήματα από την εργασία τους εισπράττουν και κάποια ενοίκια θα αναγκαστούν να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Η αυτοτελής φορολόγηση για τα ενοίκια παρέμεινε μεν αλλά οι συντελεστές αυξήθηκαν.
• Από 11% σε 15% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος μέχρι 12.000 ευρώ. Έτσι όσοι εισπράττουν ενοίκια έως 12.000 ευρώ θα έχουν αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 36,36%. Για παράδειγμα, φορολογούμενος που αποκτά εισοδήματα από ενοίκια 10.000 ευρώ ενώ πέρσι πλήρωνε φόρο 1.100 ευρώ το 2017 ο φόρος αυξάνεται στα 1.500 ευρώ, δηλαδή θα επιβαρυνθεί με επιπλέον 400 ευρώ.
• Από 33% σε 35% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.
• Από 33% σε 45% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από τα 35.001 και άνω.
Οι επιχειρήσεις
Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις μέχρι και 50.000 η πρόσθετη επιβάρυνση θα έρθει από την αύξηση του συντελεστή φορολόγησης από το 26% στο 29%. Φυσικά, οι επιχειρήσεις θα επιβαρυνθούν περαιτέρω και από την αύξηση της προκαταβολής φόρου από το 75% στο 100 %. Για τις επιχειρήσεις με κέρδη υπάρχουν μόνο επιβαρύνσεις.

Τα μερίσματα
Οι τυχεροί που εισπράττουν ακόμη μερίσματα θα έχουν και αυτοί μια πρόσθετη επιβάρυνση . σύμφωνα με το νέο φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε τον Μάιο του 2016 οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες με διπλογραφικά βιβλία εκτός από την αύξηση του φορολογικού συντελεστή και την αύξηση της προκαταβολής, θα αντιμετωπίσουν και την αύξηση του φόρου στα διανεμόμενα κέρδη από το 10% που είναι σήμερα στο 15%.
Όλα αυτά ενώ το υπουργείο οικονομικών ετοιμάζει αλλαγές και για τον ΕΝΦΙΑ και για τα τέλη κυκλοφορίας με τις τελικές αποφάσεις για κάθε ένα θέμα να αναμένονται μέσα στο καλοκαίρι.


Σαφάρι για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές

Εμφάνιση

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Καταγγελίες - εξώδικα, ετοιμάζουν οι τράπεζες για τους "φαντομάδες" των κόκκινων δανείων. Η στρατηγική τους δεν θα αφορά περιπτώσεις πραγματικής αδυναμίας καταβολής της δόσης. Τον Φαντομά αναζητούν οι τράπεζες που είναι προετοιμασμένες για το παιχνίδι της "γάτας με το ποντίκι". Ο λόγος περί άφαντων και στρατηγικών κακοπληρωτών, οι οποίοι αδιαφορούν κανονικότατα στις επανειλημμένες εκκλήσεις των τραπεζών να ρυθμίσουν τα μη εξυπηρετούμενα, κοινώς κόκκινα, δάνειά τους.
Ο αριθμός των οφειλετών αυτής της κατηγορίας φθάνει τα 300.000 άτομα, σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς, που αφορούν κόκκινα και ξεχασμένα χρέη όχι μόνο μικρομεσαίων επιχειρήσεων και νοικοκυριών, αλλά και ιδιωτών. Δηλαδή, δάνεια νοικοκυριών κυρίως καταναλωτικά και καρτών, με ορισμένα στεγαστικά.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, οι συγκεκριμένοι οφειλέτες δεν είναι άμοιροι ευθυνών. Έχουν ήδη ενημερωθεί τρεις φορές με συγκεκριμένες επιστολές τις οποίες επιδεικτικά αγνόησαν. Εξ ου και το επόμενο βήμα, στο οποίο σχεδιάζουν να προβούν οι τράπεζες, που δεν είναι άλλο από τις καταγγελίες συμβάσεων δανείων. Κοινώς, τα εξώδικα. Πληροφορίες της αγοράς μιλούν για ένα πρώτο κύμα καταγγελιών, που ξεπερνάει τα 50.000 εξώδικα, με πολλαπλάσιο αριθμό αυτών να ακολουθεί. Θεωρητικά από τις αρχές του 2018, θα έχουν αποσταλεί περί τα 300.000 εξώδικα. Εντυπωσιακό είναι να αναλογισθεί κανείς ότι οι επιστολές πρόσκλησης για ρύθμιση χρεών που έχουν στείλει οι τράπεζες προσεγγίζουν το ένα εκατομμύριο, σωρευτικά εδώ και έναν χρόνο. Η δυνατότητα αυτή εντάσσεται στον Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος που εφαρμόσθηκε από το 2016 και αφορά σαφώς περιπτώσεις συνειδητής αδιαφορίας για ρύθμιση οφειλής. Χαρακτηριστικό και σύνηθες παράδειγμα, όπως σχολιάζουν από τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών, είναι ότι οι συγκεκριμένου τύπου δανειολήπτες, επιδεικνύουν στάση πλήρους απαξίας.
Αυτό που θα συμβεί με τις καταγγελίες - εξώδικα, σε καμία περίπτωση δεν αφορά περιπτώσεις πραγματικής αδυναμίας καταβολής της δόσης. Οι υπερχρεωμένοι δανειολήπτες που αδυνατούν να πληρώσουν, θα προσέρχονται στις τράπεζες για να δουν τι είναι δυνατόν να συμβεί και ποιες λύσεις μπορούν να βρεθούν.


«Ζημία με συνταγή» για ταμεία και ασθενείς

Εμφάνιση

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Έγραφαν εικονικές συνταγές και κέρδιζαν χιλιάδες ευρώ σε βάρος των ασφαλισμένων και του συστήματος υγείας. Συνεχίζεται το πάρτι στο χώρο της υγείας με τους επιτήδειους να «θησαυρίζουν» σε βάρος του Δημοσίου και των ασφαλισμένων. Έλεγχοι των επιθεωρητών της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε ιατρούς, φαρμακοποιούς και κλινικάρχες κατέδειξαν σωρεία παρατυπιών και ζημία χιλιάδων ευρώ για ασθενείς και ταμεία.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων περιλαμβάνονται στην Έκθεση ελέγχου για το 2016, η οποία κατατέθηκε στη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου. Ενδεικτικά, κατά τους ελέγχους οι επιθεωρητές εντόπισαν συνταγές αντιψυχωσικών φαρμάκων σε ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, οι οποίοι δεν πάσχουν από τις σχετικές νόσους που αναφέρονται στις συνταγές. Η εκτέλεση των συνταγών έγινε σε φαρμακεία της περιοχής και η δαπάνη των εικονικών συνταγών ανέρχεται στο ποσό των 149.447,74 ευρώ.
Φαρμακοποιός είχε υποβάλλει τιμολόγια που δεν ανταποκρίνονται στην αξία των συνταγών που έχει καταθέσει και έχει αποζημιωθεί για αυτά. Η ζημία υπολογίζεται περίπου σε 148.000 ευρώ, ενώ σε έλεγχο σε άλλο φαρμακείο βρέθηκε ότι ο φαρμακοποιός είχε υποβάλλει τιμολόγια που δεν ανταποκρίνονται στην αξία των συνταγών που έχει καταθέσει και έχει αποζημιωθεί- η ζημία υπολογίζεται περίπου σε 88.500 ευρώ.
Σε 15 επιτόπιους ελέγχους που έγιναν από τους επιθεωρητές σχετικά με επιθέματα κατακλίσεων, διαπιστώθηκε υπερσυνταγογράφηση επιθεμάτων και διαμεσολάβηση της προμηθεύτριας εταιρείας. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι οι ασφαλισμένοι δεν έχουν εξεταστεί από τους συγκεκριμένους γιατρούς και στην πλειοψηφία τους δεν τους γνωρίζουν. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα ευρήματα είχαν διαπιστωθεί και από ελέγχους το 2015.
Μετά από επιτόπιο έλεγχο σε Ιδιωτική Κλινική προέκυψε ότι η Κλινική λειτουργούσε ως «οίκος ευγηρίας». Νοσήλευε δηλαδή σε συνεχή διαδοχικά διαστήματα ασφαλισμένους, χωρίς κάποιοι εξ αυτών να έχουν ανάγκη νοσηλείας και χρέωνε ΚΕΝ με καταστροφικές παθήσεις για παθήσεις από τις οποίες δεν έπασχαν. Έτσι εντοπίστηκε η περίπτωση ασφαλισμένου που νοσηλεύτηκε μέσα στο ίδιο έτος 18 φορές με την «τεχνική» της εισόδου -εξόδου, ακολούθως λίγες ημέρες με ιδιωτική χρέωση και μετά πάλι νοσηλεία με χρέωση στον ασφαλιστικό φορέα.
Από τους ελέγχους διαπιστώθηκε καταχρηστική χρέωση σε διάφορους ασφαλισμένους ύψους 82.000 ευρώ, 47.800 ευρώ, 23.000 ευρώ, 20.000 ευρώ, 4.323,72 ευρώ, 23.952,41 ευρώ κ.α.


Ποια είναι τα αντίμετρα στη μείωση συντάξεων

Εμφάνιση

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Ενα γενναίο πακέτο αντιμέτρων ύψους 1% του ΑΕΠ -1,8 δισ.- νομοθετεί εντός του Μαΐου το υπουργείο Εργασίας μαζί με τον μηχανισμό περικοπής της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις. Μειώσεις και θετικά μέτρα θα εφαρμοστούν ταυτόχρονα το 2019, εφόσον η Ελλάδα κινείται εντός τροχιάς δημοσιονομικών στόχων.
Ο τρίτος πυλώνας του νομοθετικού έργου που έρχεται άμεσα αφορά στα εργασιακά. Εκεί αποφεύχθηκαν οι ακραίες απαιτήσεις του ΔΝΤ για ομαδικές απολύσεις, λοκ άουτ και απεργίες, ενώ οι συλλογικές διαπραγματεύσεις επανέρχονται -όπως απαιτούσε η ελληνική πλευρά- από τον Σεπτέμβρη του 2018, κάτι που δεν ήταν καθόλου αυτονόητο, σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του υπουργείου Εργασίας.
Το πακέτο αντιμέτρων που αφορά στο χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εργασίας και βγαίνει από τις δαπάνες έρχεται το 2019 μαζί με τις μειώσεις των συντάξεων και «κουμπώνει» με το ισόποσο πακέτο αντιμέτρων του υπουργείου Οικονομικών (1% του ΑΕΠ από φοροελαφρύνσεις κ.λπ.), που θα έρθει το 2020 μαζί με τη μείωση του αφορολόγητου. Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Εργασίας, το πακέτο του 2019 περιλαμβάνει:
• Αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων για το πρώτο και το δεύτερο παιδί, από 40 ευρώ που είναι σήμερα σε 60 ευρώ για το πρώτο παιδί και σε 90 ευρώ για το δεύτερο.
• Επιδότηση ενοικίου με ένα μέσο ποσό 80 ευρώ τον μήνα. Στόχος είναι να καλυφθεί ο μισός πληθυσμός που ζει σε ενοίκιο ή έχει δάνειο πρώτης κατοικίας (εισοδηματικά κριτήρια). Το βάρος πέφτει σε νοικοκυριά που είναι ευάλωτα οικονομικά.


Στοιχεία ΑΑΔΕ: Πόσα δήλωσαν πέρυσι οι Έλληνες στην εφορία

Εμφάνιση

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Συνολικό εισόδημα ύψους 75,157 δισ ευρώ δήλωσαν στην εφορία 6.194.233 νοικοκυριά το 2016. Το ύψος του φορολογητέου εισοδήματος ανήλθε σε 82,1 δισ ευρώ λόγω των τεκμηρίων.
Αυτό προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν στην εφορία το 2016, το ύφος του εισοδήματος που δηλώθηκε και του φόρου που καταβλήθηκε. Πρόκειται για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2015.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία το ύψος του εισοδήματος που δηλώθηκε το 2016 στην εφορία κατανέμεται ως εξής:
- Τα 6,052 δισ. ευρώ αφορά εισόδημα από εκμετάλλευση ακινήτων
- Τα 3,77 δισ. ευρώ από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα και υπεραξία από μεταβίβαση κεφαλαίου
- Τα 4,676 δισ. ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα
- Τα 1,25 δισ. ευρώ από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
- Τα 59,4 δισ. ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις και
- Τα 6,943 από τη διαφορά μεταξύ του δηλωθέντος εισοδήματος και των τεκμηρίων διαβίωσης.
Απ την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι:
- Το 64% των νοικοκυριών δήλωσαν εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Από αυτά το 38,16% δήλωσε εισόδημα έως 5.000 ευρώ.
- Το 91,7% του συνόλου των φορολογούμενων δήλωσαν εισόδημα έως 30.000 ευρώ
- Μόνο το 0,4% των φορολογούμενων δήλωσαν εισόδημα που υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ
Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2016, καταβλήθηκαν για φόρο εισοδήματος 8,028 δισ. ευρώ. Από αυτά το 77,13% καταβλήθηκε από το 17,6% τω νοικοκυριών. Επίσης προκύπτει ότι:
- Το 26,3% των νοικοκυριών δεν πληρώνουν καθόλου φόρο.
- Το 17,7% των νοικοκυριών πληρώνουν φόρο μέχρι και 15 ευρώ.
- Το 4% του συνόλου των νοικοκυριών πλήρωσαν φόρο περισσότερα από 6.000 ευρώ


Bloomberg: Δώστε λύση στο ελληνικό χρέος - Η Ελλάδα δεν μπορεί να ευημερήσει στην Ευρωζώνη!

Εμφάνιση

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

- Πρώην συνεργάτης του Μπιλ Κλίντον κατακεραυνώνει τους Ευρωπαίους για τη στάση τους απέναντι στην Ελλάδα
- «Δώστε λύση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους» αναφέρει ο Ντέιβιντ Σίπλι
- «Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης φοβούνται τους ψηφοφόρους τους» λέει ο ίδιος

Οι δανειστές πρέπει να αλλάξουν ρότα στο θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, υποστηρίζει σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται στο Bloomberg, ο πρώην ειδικός συνεργάτης και λογογράφος του Μπιλ Κλίντον, Ντέιβιντ Σίπλι.
Η άμεση μείωση του χρέους θα ήταν η πιο άμεση και ξεκάθαρη επιλογή, σημειώνει το πρακτορείο, επισημαίνοντας όμως ότι οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης φοβούνται ότι θα προκαλέσουν τους ψηφοφόρους τους. Η εναλλακτική λύση είναι ένα πακέτο άλλων παραχωρήσεων - ανάμεσά τους περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, επέκταση των λήξεων των δανείων και περίοδοι χάριτος. Ένα επαρκώς ολοκληρωμένο σχέδιο είναι ικανό να καταστήσει το χρέος βιώσιμο, τονίζει το Bloomberg.

Ολόκληρο το κείμενο του Bloomberg:
«Η Ελλάδα και οι δανειστές της, δηλώνουν πως έχουν κάνει πρόοδο στις ατελείωτες διαπραγματεύσεις τους σχετικά με το χρέος της χώρας - αρκετό για να αποφευχθεί η αθέτηση των πληρωμών περίπου 7 δισεκατομμυρίων τον Ιούλιο. Αυτό είναι μεν καλό, είναι όμως το εύκολο κομμάτι. Η συμφωνία που πρέπει να κάνουν Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν φαίνεται ακόμα στον ορίζοντα.
Τα 7 περασμένα χρόνια, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι θεσμοί της Ευρωζώνης έχουν στηρίξει την Αθήνα με δάνεια σε αντάλλαγμα για τη λιτότητα στα δημοσιονομικά και τις δομικές μεταρρυθμίσεις. Αυτή η στρατηγική έχει αποτύχει να αντιστρέψει τον φαύλο κύκλο στον οποίο κινείται η Ελλάδα σχετικά με την συρρικνούμενη οικονομία της και το υψηλό της χρέος. Η Ευρώπη πρέπει να δώσει τέλος σε αυτό το σπιράλ χωρίς άλλη καθυστέρηση - κι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ένα σχέδιο που θα μειώνει το ελληνικό χρέος.
Το ΔΝΤ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα πάρει μέρος μόνο σε ένα πρόγραμμα διάσωσης που θα περιλαμβάνει ένα ρεαλιστικό σχέδιο για τη βιωσιμότητα του χρέους. Αυτό είναι μια ευχάριστη παρένθεση από το πρόσφατο παρελθόν: Ξανά και ξανά, οι δανειστές αυταπατώνται ότι η Ελλάδα μπορεί να πετύχει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για χρόνια. Ιδιαίτερα η Γερμανία, θέλει να κρατήσει αναμεμειγμένο το ΔΝΤ. Με λίγη τύχη, το Βερολίνο ίσως υιοθετήσει κάποιες από τις προτάσεις των δανειστών.
Η Ελλάδα έχει περάσει σχεδόν μια δεκαετία τιμωρητικής λιτότητας. Η ανεργία στη χώρα κινείται ακόμα σε επίπεδα κοντά στο 25%. Η συμφωνία της προηγούμενης εβδομάδας συμπεριλαμβάνει νέες μεταρρυθμίσεις σε φορολογία και συντάξεις ύψους 2% του ΑΕΠ. Αν καταναλωτές και επιχειρήσεις θέλουν να ξοδέψουν και να επενδύσουν ξανά, θα πρέπει να δουν το φως στην άκρη του τούνελ.
Η οικονομική αναγκαιότητα και η πολιτική σκοπιμότητα δείχνουν ακριβώς στο ίδιο συμπέρασμα: Η δημοσιονομική πειθαρχία μπορεί να είναι απαραίτητη - όχι όμως σε σημείο που να γίνεται αυτοκαταστροφική. Γι αυτό οι δανειστές πρέπει να εστιάσουν στην ελάφρυνση του χρέους. Οι ιδιώτες δανειστές έχουν ήδη αποδεχθεί μεγάλες απώλειες μετά την αναδιάρθρωση του χρέους το 2012. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν άλλα χρήματα καθώς αυτό θα επηρέαζε την αξιοπιστία τους. Έτσι μένουν οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης και οι διασωστικοί τους μηχανισμοί. Ο ESM και ο διάδοχός του, το EFSF.
Μια άμεση μείωση του χρέους θα ήταν η πιο καθαρή λύση, όμως οι κυβερνήσεις φοβούνται τους ψηφοφόρους τους, οι οποίοι περιμένουν να δουν τα λεφτά που δάνεισαν στην Ελλάδα να επιστρέφουν μια μέρα. Η εναλλακτική είναι ένα πακέτο άλλων παραχωρήσεων - μεταξύ των οποίων και μια περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, συν επέκταση της ωρίμανσης και της περιόδου χάριτος.
Ένα σαφές πλάνο, θα ήταν ικανό να καταστήσει βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Θα πρέπει να γίνει καθαρό στην Ελλάδα πως θα πρέπει να εφαρμόσει μια σειρά εφικτών μεταρρυθμίσεων, όμως και η επίτευξη δημοσιονομικών πλεονασμάτων που κανείς δεν πιστεύει πως είναι εφικτά.
Δεν είναι ζήτημα να «κάνουμε χάρη» στην Ελλάδα. Η χώρα δεν θα μπορέσει να ευημερήσει στην Ευρωζώνη εκτός αν βελτιώσει την οικονομική της απόδοση και αυτό απαιτεί περαιτέρω μεταρρυθμίσεις. Όμως αυτό δεν είναι λιγότερο σημαντικό από το η επόμενη συμφωνία με τους δανειστές να σπάει αυτόν τον κύκλο και να επιδιορθώνει».


Λαγκάρντ… Σόιμπλε! Πρώτα τα μέτρα, μετά το χρέος

Εμφάνιση

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Στη (σκληρή) γραμμή της Γερμανίας και του υπουργού των Οικονομικών της Βόλφγκανγκ Σόιμπλε βαδίζει και η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ! Χαρακτήρισε μεν αναγκαία την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, αλλά έστειλε μήνυμα στην Αθήνα πως πρώτα πρέπει να πάρει τα μέτρα!
Οι σχετικές παρεμβάσεις θα πρέπει να αποφασιστούν εκ των προτέρων, τόνισε η διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Bruegel στις Βρυξέλλες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας.
Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμφωνία για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους πρέπει να είναι «σύμφωνη με τους κανόνες του ΔΝΤ». Όσο για το «εύρος» της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους; Θα αποφασιστεί το 2018, όταν δηλαδή θα ολοκληρωθεί το τρίτο πρόγραμμα για την Ελλάδα.
Κι αν το πόσο θα «ελαφρυνθεί» το χρέος της Ελλάδας θα αποφασιστεί το 2018, οι τεχνικές λεπτομέρειες της ελάφρυνσης αυτής, πρέπει να αποφασιστούν τώρα.
Η Λαγκάρντ εξήγησε ότι προκειμένου να μπορεί να προτείνει στο ΔΣ του Ταμείου τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα, πρέπει να υπάρχουν «ικανοποιητικό επίπεδο δέσμευσης» από τους πιστωτές της Ελλάδας για την ελάφρυνση του χρέους.
Υπογράμμισε, δε, πως ό,τι αποφασιστεί τώρα πρέπει να ξεπερνά μια γενική λίστα των παρεμβάσεων που έχει ήδη παρουσιαστεί και να υπάρχουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά της ελάφρυνσης.
Όσον αφορά στο θέμα της συμμετοχής του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, η επικεφαλής του Ταμείου είπε πως «εξετάζουμε το ενδεχόμενο παροχής κάποιας δανειοδοτικής βοήθειας προς την Ελλάδα», είπε η Λαγκάρντ και πρόσθεσε πως «βρισκόμαστε ακόμη στα μισά του δρόμου, μέχρι την τελική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΔΝΤ».


Συνελήφθησαν 2 ημεδαποί για κατοχή ναρκωτικών στους νομούς Δράμας και Καβάλας

Εμφάνιση

Τετάρτη 19 Απριλίου 2017

Κατασχέθηκαν περίπου 40 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 15 ναρκωτικά δισκία. Συνελήφθησαν χθες (11-4-2017) στους νομούς Δράμας και Καβάλας, από αστυνομικούς των Ομάδων ΔΙ.ΑΣ. των Διευθύνσεων Αστυνομίας Δράμας και Καβάλας, δύο (2) ημεδαποί, ηλικίας 45 και 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για κατοχή ναρκωτικών. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το βράδυ, στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας, συνελήφθη ο 45χρονος, διότι βρέθηκαν στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε καθώς και την οικία του, δύο (2) νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 38,6 γραμμαρίων. Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 42χρονο, διότι κατείχε 15 ναρκωτικά δισκία. Κατασχέθηκαν οι παραπάνω ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και τα ναρκωτικά δισκία. Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν θα υποβληθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενήργησαν τα Τμήματα Ασφάλειας Δράμας και Καβάλας.