Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Κατασχέσεις και 100 δόσεις σώζουν τα έσοδα

Εμφάνιση

Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Την πραγματικότητα που βιώνουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις αναφορικά με τη σχέση τους με την εφορία δείχνουν ανάγλυφα τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού το πρώτο τρίμηνο του έτους. Την ώρα που έχει αρχίσει να διαφαίνεται μια ξεκάθαρη τάση κόπωσης των εσόδων από "οργανικές" πηγές, όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, σωτήρια για τον προϋπολογισμό έχει αρχίσει να αποδεικνύεται η ρύθμιση των 100 δόσεων αλλά και τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που λαμβάνονται εναντίον όσων δεν προσέρχονται στα κρατικά ταμεία.
Ας δούμε τα στοιχεία αναλυτικά:
-το πρώτο τρίμηνο του έτους εισέρρευσαν στα κρατικά ταμεία συνολικά φορολογικά έσοδα ύψους 9,586 δισ. ευρώ έναντι στόχου του προϋπολογισμού για φορολογικά έσοδα ύψους 9,288 δισ. ευρώ. Πρόκειται για μια υπέρβαση 228 εκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με τον στόχο. Ωστόσο, σε σχέση με πέρυσι τα έσοδα το πρώτο τρίμηνο του έτους είναι μειωμένα κατά 48 εκατ. ευρώ
-η μεγαλύτερη υστέρηση στα φορολογικά έσοδα παρατηρείται σε τρεις τομείς. Στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 150 εκατ. ευρώ που μεταφράζεται με μειώσεις στις εισπράξεις από παρακράτηση φόρου μισθωτών αλλά και εργαζόμενων με μπλοκάκι επειδή χιλιάδες είναι αυτοί που τα έκλεισαν.
Επίσης, παρατηρείται υστέρηση στον ΦΠΑ κατά 159 εκατ. ευρώ που αποδίδεται στην αύξηση της φοροδιαφυγής λόγω της προσπάθειας επαγγελματιών και επιχειρήσεων να γλιτώσουν τις εισφορές Κατρούγκαλου και τη γενικότερη κάμψη της οικονομίας λόγω της αβεβαιότητας.
Τρίτον, παρατηρείται υστέρηση κατά 144 εκατ. ευρώ στα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καπνού και άλλων προϊόντων προφανώς λόγω της έξαρσης του λαθρεμπορίου αλλά και την μαζικής στροφής των καπνιστών προς το ηλεκτρονικό τσιγάρο, τα στριφτά κα Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι παρά την αύξηση των φόρων στα καύσιμα, τα έσοδα από τον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων είναι πάνω σε σχέση με πέρυσι αλλά κάτω από τον στόχο κατά 5 εκατ. ευρώ
-σημαντική υπέρβαση εσόδων καταγράφεται μόνο στους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ), τόσο στους άμεσους όσο και στους έμμεσους. Συγκεκριμένα στους άμεσους φόρους ΠΟΕ καταγράφεται υπέρβαση 235 εκατ. ευρώ ενώ στους έμμεσους φόρους ΠΟΕ καταγράφεται υπέρβαση 170 εκατ. ευρώ.
Με άλλα λόγια οι φορολογούμενοι μπορεί να αφήνουν απλήρωτους τρέχοντες φόρους, ωστόσο πλήρωσαν το πρώτο τρίμηνο 405 εκατομμύρια ευρώ από φόρους προηγούμενων ετών. Αυτό γίνεται μέσω των ρυθμίσεων οφειλών, όπως για παράδειγμα τις 100 δόσεις που αποδείχθηκαν τελικά σωτήριες για τα φορολογικά έσοδα και χιλιάδες φορολογούμενους, και μέσω των μαζικών κατασχέσεων για οφειλές προς την εφορία που επιβάλει η φορολογική διοίκηση.


FHL Κυριακίδης: Στα 27,07 εκατ. ευρώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων το 2016

Εμφάνιση

Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Βελτίωση κερδοφορίας και πωλήσεων εμφάνισε κατά τη χρήση 2016 η FHL Κυριακίδης τόσο σε επίπεδο εταιρείας όσο και σε επίπεδο ομίλου. Ειδικότερα όπως αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο στην έκθεσή του:
Κατά την υπό εξέταση περίοδο τόσο η μητρική εταιρεία FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε., όσο και ο όμιλος πραγματοποίησαν πωλήσεις €65,57 εκατ. και €66,54 εκατ. αντίστοιχα.
Το μικτό περιθώριο κέρδους επί του κύκλου εργασιών για τον όμιλο αυξήθηκε και ανήλθε σε 58,37 % έναντι 56,67% στο αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους ενώ για την εταιρεία ανήλθε σε 62,53% έναντι 56,54% για το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά 9,07% για τον όμιλο ενώ για την εταιρεία αυξήθηκαν κατά 35,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα έξοδα διοίκησης παρουσίασαν αύξηση κατά 4,25% για την εταιρεία και 2,44% για τον όμιλο.
Ο καθαρός Τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε κατά περίπου €1,5 εκατ. για την εταιρεία και κατά περίπου € 1,8 εκατ. για τον όμιλο σε σχέση με την χρήση 2015. Το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε €474,8 χιλ. και € 424,4 χιλ. για τον όμιλο και την εταιρεία αντίστοιχα έναντι € 1,72 εκατ. και € 1,67 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. Η μείωση του τραπεζικού δανεισμού το 2016 είχε ως αποτέλεσμα μια μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ελάφρυνση στις οικονομικές καταστάσεις. Η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους οφείλεται κυρίως στην επαναταξινόμηση των "Επιμετρώμενων στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων" σε "Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία".
Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε € 27,71 εκατ. έναντι € 10,15 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2015, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη ανήλθαν σε € 27,07 εκατ. έναντι € 11,14 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου 2015.
Τα μετά από φόρους κέρδη της μητρικής ανήλθαν σε € 19,40 εκατ. έναντι κερδών € 6,20 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. Ενώ τα αντίστοιχα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδος € 18,85 εκατ. έναντι κερδών € 6,70 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.
Για τον όμιλο τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIDTA), ανήλθαν σε κέρδος € 30.220.249 έναντι κέρδους € 15.607.932 αυτών του αντίστοιχου διαστήματος του 2015 και διαμορφώνοντας το δείκτη EBIDTA σε 45,42% έναντι 34,54% της χρήσης 2015.
Για τη μητρική εταιρεία αντίστοιχα τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIDTA), ανήλθαν σε κέρδος € 30.438.432 έναντι κέρδους € 13.909.997 αυτών του αντίστοιχου διαστήματος του 2015 και διαμορφώνοντας το δείκτη EBIDTA σε 46,42% έναντι 33,01% της χρήσης 2015.


Έκθεση έργων Νηπιαγωγείων «Πολύχρονες Διαδρομές: Τα νηπιαγωγεία συνομιλούν με την Τέχνη και τη Ζωή»

Εμφάνιση

Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Παράλληλα με τις εγγραφές, νηπίων και προνηπίων στα Νηπιαγωγεία, οι οποίες φέτος θα πραγματοποιηθούν από τις 2 έως τις 19 Μαΐου για το σχολικό έτος 2017-2018, η 39η Περιφέρεια Σχολικής Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας και με Νηπιαγωγούς της Περιφέρειάς μας, δίνουν την ευκαιρία, στους γονείς-κηδεμόνες των νέων μικρών μας μαθητών/τριών που πρόκειται να υποδεχτούμε αλλά και των ήδη φοιτούντων, να θαυμάσουν τη δημιουργικότητα των μικρών μας παιδιών, η οποία αποτυπώνεται στην Έκθεση έργων των Νηπιαγωγείων μας, με θέμα:

«Πολύχρονες Διαδρομές: Τα νηπιαγωγεία συνομιλούν με την Τέχνη και τη Ζωή» από τις 2 Μαΐου έως 8 Μαΐου 2017 ή και τις 12 Μαΐου, στην είσοδο του Διοικητηρίου (ισόγειο) και με ώρες λειτουργίας από τις 8:00 -14.00.
Επισημαίνουμε για ακόμη μία φορά, τη μεγάλη σημασία που έχει στη ζωή των παιδιών η φοίτηση τους στο Νηπιαγωγείο, όπως προκύπτει από διεθνείς επιστημονικές έρευνες, οι οποίες υποστηρίζουν πως η προσχολική ηλικία αποτελεί κρίσιμη και ουσιαστική περίοδο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και ότι είναι η σημαντικότερη περίοδος για την κατάκτηση θεμελιωδών δεξιοτήτων. Επιπλέον, η ποιοτική προσχολική εκπαίδευση μπορεί να καθορίσει την ακαδημαϊκή επιτυχία, την προσαρμογή στο σχολείο, και την ελάττωση προβλημάτων συμπεριφοράς και πρέπει να αποτελεί ζητούμενο για όλους μας.
Εν κατακλείδι, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Έκθεσης αυτής είναι η δυνατότητα διαδραστικής συμμετοχής παιδιών και επισκεπτών.
Τα νηπιαγωγεία μπορούν να επισκεφτούν την Έκθεση μέχρι τις 8 Μαΐου, από τις 8.30-15:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κ. Δήμητρα Τσακίρη, στο τηλ 2521351430 από 8.30 -13.00. Η είσοδος είναι ανοικτή και ελεύθερη στο κοινό.


Διαγωνισμός φωτογραφίας #EUmakesmeproud

Εμφάνιση

Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο φωτογραφικός διαγωνισμός του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής με τίτλο #EUmakesmeproud, ο οποίος θα παραμείνει ανοικτός μέχρι και 7 Μαΐου 2017.

Πώς μπορεί να συμμετέχει κάποιος;
Για τη συμμετοχή τους στο φωτογραφικό διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εστιάσουν στην εικόνα της ΕΕ που τους κάνει περήφανους και να την αποτυπώσουν υπό το πρίσμα του δικού τους φωτογραφικού φακού. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να ανεβάσουν τη φωτογραφία τους, χωρίς καμία επεξεργασία και δημόσια στον προσωπικό τους λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram) με το hashtag #EUmakesmeproud μέχρι και 7 Μαΐου 2017 στις 23:59.

Πώς θα γίνει η ανάδειξη του νικητή;
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης στις 9 Μαΐου 2017, το Europe Direct Κομοτηνής θα πραγματοποιήσει δρώμενα στην Κεντρική Πλατεία Κομοτηνής. Κατά τη διάρκεια των δρωμένων οι φωτογραφίες που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό θα συμπεριληφθούν σε σχετική έκθεση στην Κεντρική Πλατεία όπου θα αξιολογηθούν από τους περαστικούς, οι οποίοι θα ψηφίσουν την αγαπημένη τους. Ο φωτογράφος της νικητήριας φωτογραφίας θα κερδίσει ένα μοναδικό δώρο έκπληξη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ και των υποψήφιων προς προσχώρηση κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα μέχρι και τη λήξη του διαγωνισμού, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Σε περίπτωση ανάδειξης ανήλικου νικητή, για την επίδοση του δώρου απαιτείται έγγραφη άδεια από τους γονείς/κηδεμόνες. Δεκτές γίνονται μόνο συμμετοχές που πληρούν τα χρονικά και ποιοτικά κριτήρια που περιγράφονται παραπάνω. Σε περίπτωση ισοψηφίας κάποιων συμμετοχών, ο νικητής θα αναδειχτεί μέσω κλήρωσης, η οποία θα μεταδοθεί μέσω live streaming από τη σελίδα του Europe Direct στο facebook, (facebook.com/EDICKomotini) σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί. Διάρκεια διαγωνισμού: από 11/4/2017 μέχρι και 7/5/2017. Για όποια ερώτηση, το Κέντρο Europe Direct είναι διαθέσιμο στο email info@europedirectkomotini.eu


Οι δύο νέες "ρήτρες" των μνημονίων που αυξάνουν τον "λογαριασμό" των μέτρων

Εμφάνιση

Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Δύο νέες "ρήτρες" που θα πρέπει να περιληφθούν στα κείμενα των μνημονίων με την ΕΕ (MoU) και με το ΔΝΤ (MEFP) τα οποία "προσαρμόζονται" παράλληλα από τα τεχνικά κλιμάκια κυβέρνησης και Θεσμών θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την τελική συμφωνία καθώς μπορούν να αυξήσουν τον "λογαριασμό" των μέτρων.
Δηλαδή θα κρίνουν αν θα εφαρμοσθούν παράλληλα τα μέτρα (1% του ΑΕΠ μείωση συντάξεων και 1% του ΑΕΠ μείωση αφορολόγητου) αλλά και τα αντίμετρα (1% μείωση φορολογίας άμεσων, έμμεσων φόρων και ΕΝΦΙΑ και 1% αύξηση κοινωνικών επιδομάτων, παροχών προς παιδιά και δαπάνης για κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των συνταξιούχων).
Η πρώτη "ρήτρα" είναι ο μηχανισμός που θα καθορίσει στην υπερδιαπραγμάτευση του 2018 (θεωρητικά θα γίνει τον Σεπτέμβριο μετά το τέλος του Μνημνονίου) την παράλληλη ή όχι επιβολή μέτρων και αντίμετρων του 2019 (μείωση συντάξεων και εφαρμογή κοινωνικών παροχών). Eπιπλέον θα κρίνει και αν θα αναγκαστεί τελικά η κυβέρνηση σε περικοπές όχι μόνο στις κύριες αλλά και στις επικουρικές συντάξεις.
Η απόφαση του Eurogroup για το αφορολόγητο μπαίνει στα Μνημόνια
Η δεύτερη "ρήτρα" αποφασίστηκε (με αποδοχή και από τον Έλληνα ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτο) στο Eurogroup της Μάλτας στις 7/4 και καταγράφεται ρητά στα αποτελέσματα της συνόδου που παρουσίασε το Capital.gr αναφέρει ότι μπορεί να υπάρξει εμπροσθοβαρής εφαρμογή το 2019 της περικοπής του αφορολόγητου (με το βασικό σενάριο περί τα 5.500 - 5.700 ευρώ για άγαμο από 8.545 σήμερα), εφόσον οι υπολογισμοί δείξουν ότι δεν διασφαλίζονται τα πλεονάσματα.
Σύμφωνα με το σενάριο για τη μείωση του αφορολόγητου για τους μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς προστατευόμενα τέκνα, η έκπτωση φόρου μειώνεται από 1.900 σε 1.200 ευρώ που οδηγεί σε μείωση του αφορολόγητου ορίου από 8.636 σε 5.554 ευρώ, για όσους έχουν ένα παιδί μειώνεται από τα 1.950 σε 1.250 που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο όριο 5.681 ευρώ, για όσους έχουν δυο παιδιά η έκπτωση φόρου μειώνεται από 2.000 σε 1.300 ευρώ που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο όριο 5.909 ευρώ και σε όσους έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά η έκπτωση φόρου μειώνεται από 2.100 ευρώ σε 1.400 που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο όριο 6.363 ευρώ.
Με δεδομένο ότι το ΔΝΤ θα έχει "ρόλο" στις εκτιμήσεις του 2018 (αν βεβαίως μετάσχει τελικά με δάνειο) στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τίθενται τα "ψιλά γράμματα" του τρόπου που θα ληφθούν αυτές οι αποφάσεις για τις "ρήτρες". Αποτελούν ένα κομμάτι από τα προαπαιτούμενα των υπό οριστικοποίηση μνημονίων. Στις τεχνικές συναντήσεις που ξεκίνησαν χθες επί κειμένων μνημονίων ένα από τα μεγάλα αγκάθια είναι οι συντάξεις.
Χθες, η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου για πρώτη φορά παραδέχτηκε δημοσίως πως επίκειται νέα μείωση συντάξεων από το 2019, η οποία μάλιστα θα πλήξει το 1/3 των συνταξιούχων.
Η κα Αχτσιόγλου επισήμανε ότι "πρώτα θα λυθούν τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα και μετά θα γίνει η τεχνική διαπραγμάτευση". Για το ασφαλιστικό ανέφερε χθες ότι "διαπραγματευόμαστε να υπάρξει ένα ποσοστό προστασίας των συντάξεων και ένα ανώτατο όριο απομείωσης της προσωπικής διαφοράς για να μην υπάρξουν μεγάλες μεταβολές. Το μέτρο αυτό θα υλοποιηθεί μόνο εφόσον τον Αύγουστο του 2018, υλοποιηθούν και τα μέτρα για το χρέος".
Ο Γενς Σπαν, στενός συνεργάτης του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δήλωσε πάντως χθες ότι η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων (του μνημονίου) συνιστά προϋπόθεση για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο τρίτο ελληνικό πρόγραμμα, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Αθήνα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Εξέφρασε πάντως την αισιοδοξία του πως σύντομα θα υπάρξει συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση και αποδέσμευση των νέων δόσεων των δανείων.
Προς το παρόν συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, ενώ δεν αποκλείεται σύμφωνα με πηγές να γίνει συνάντηση σε επίπεδο "κορυφής", δηλαδή του ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτου και των επικεφαλής των 4 Θεσμών το απόγευμα, χωρίς αυτό να είναι ακόμη δεδομένο. "Υπάρχει πολλή δουλειά στα τεχνικά κλιμάκια" ανέφερε χθες κυβερνητική πηγή αιτιολογώντας την απουσία συναντήσεων "κορυφής".
Σημειώνεται ότι χθες, κατά την πρώτη ημέρα διαπραγματεύσεων είχε ανακοινωθεί ότι θα ξεκινούσαν από το πρωί συναντήσεις σε επίπεδο κλιμακίων με βάση τα κείμενα των μνημονίων και τις απαντήσεις που θα έστελνε η Ελληνική πλευρά με πολυάριθμες παρατηρήσεις/διαφωνίες.
Οι διαπραγματεύσεις στην Αθήνα ξεκίνησαν χθες από "περιφερειακά" θέματα, τις διαφωνίες στο πεδίο της ενέργειας και του "Υπερταμείου" ιδιωτικοποιήσεων. Στο Υπερταμείο η ελληνική πλευρά ζητά να διατυπωθεί και να καθοριστεί σαφώς ο μηχανισμός με τον οποίο το κράτος θα ελέγχει την πολιτική των ΔΕΚΟ που θα ενταχθούν.


Δίνουν νέες παρατάσεις για το χαράτσι, τάζουν επιδοτήσεις στα μπλοκάκια

Εμφάνιση

Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Με σπασμωδικές κινήσεις επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το φιάσκο στα έσοδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) από τα ασφαλιστικά χαράτσια τους επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους και μπλοκάκηδες που έχουν επιβληθεί από 1/1/2017.
Από τη μία μεριά χθες, η διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε 15νθημερη παράταση για την καταβολή των εισφορών του Μαρτίου (12/5 αντί 28/4) και από την άλλη, η Υπουργός Εργασίας υπόσχεται επιδότηση των εισφορών των μισθωτών με μπλοκάκια.
Πιο συγκεκριμένα :
Με ανακοίνωση του ο ΕΦΚΑ αναφέρει πως "οι εισφορές Μαρτίου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελ. Επαγγελματιών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.
Προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την εξόφληση των εισφορών Μαρτίου 2017, ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής ορίζεται η Παρασκευή 12.5.2017 (αντί της 28.3.2017, όπως αρχικά προβλεπόταν).
Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή)".
Σε συνέντευξή της η Ε. Αχτσιόγλου, δήλωσε πως "το Υπουργείο σχεδιάζει πρόγραμμα ενίσχυσης και επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών των ανθρώπων που έχουν μισθωτή εργασία, αλλά ασφαλίζονται με μπλοκάκι. Αυτό θα στοχεύει σε νέους εργαζόμενους αλλά θα επεκταθεί και περαιτέρω, ανάλογα με τα κονδύλια που θα διατεθούν".
Υπενθυμίζεται πως μόνο 12.000 επί συνόλου 100.000 μπλοκάκηδων έχει δηλωθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. Παράλληλα, η εισπραξιμότητα των νέων εισφορών επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων και των αγροτών δεν μπορεί να ξεπεράσει το 60% -65%, αφήνοντας μία "τρύπα" περίπου 100 εκατ. ευρώ στο μηνιαίο προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ.


Συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Δράμας στο «1ο Διεθνές Εργαστήριο του Δυτικό Δρόμο του Μεταξιού» στην Αλεξανδρούπολη

Εμφάνιση

Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης συμμετείχε στο «1ο Διεθνές Εργαστήριο του Δυτικό Δρόμο του Μεταξιού» την Τετάρτη 26 Απριλίου στην Αλεξανδρούπολη. Το 1ο Διεθνές Εργαστήριο συνδιοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, το Υπουργείο και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού και της Ε.Ε. για την Τουριστική Ανάπτυξη του Μεταξιού. Την συνδιοργάνωση τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Τουρισμού κα. Έλενα Κουντουρά, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος καθώς και η Επικεφαλής του Προγράμματος «Δρόμοι του Μεταξιού» του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού κα. Alla Peressolova. Η κα. Κουντουρα στην ομιλία της, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημασία του τουρισμού της ειρήνης και της ανάπτυξης, ενώ παράλληλα τόνισε πως η χώρα μας είναι διαθέσιμη για τη σύναψη διακρατικών συνεργασιών, προάγοντας την ανάπτυξη τον τουρισμό και τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολιτισμό μας.


Τα παιδιά του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ένωσης Κυριών Δράμας υποδέχτηκαν τον Μάη

Εμφάνιση

Τετάρτη 3 Μαΐου 2017

Στο πλαίσιο της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της Ένωσης Κυριών Δράμας, την Παρασκευή 28 Απριλίου, πραγματοποιήθηκε δράση με θέμα «Καλώς ήρθες Μάη». Οι μαθητές του Δημοτικού, ως μικροί καλλιτέχνες, με την βοήθεια των εθελοντών δασκάλων τους έφτιαξαν πρωτομαγιάτικα στεφανάκια, ζωγράφισαν πεταλούδες και χελιδόνια, καλωσορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον Μάη.