Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

O Μπλε Κάδος στα σχολεία της χώρας τη σχολική χρονιά που έκλεισε Η ΕΕΑΑ εκπαιδεύει τους πολίτες του αύριο

Εμφάνιση

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) στοχεύοντας στην εκπαίδευση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων, για τη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης, υλοποιεί ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανακύκλωση συσκευασιών στους μπλε κάδους. Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η ευαισθητοποίηση αλλά και η ενημέρωση σχετικά με τον ορθό τρόπο συμμετοχής στην Ανακύκλωση μέσω των δικτύων του μπλε κάδου και του μπλε κώδωνα.

Πρόγραμμα «Αλλάζοντας Συμπεριφορές»
Η ΕΕΑΑ, με την έγκριση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανακύκλωση στα σχολεία - Αλλάζοντας Συμπεριφορές». Με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών Δημοτικών και Γυμνασίων στο θέμα της ανακύκλωσης, τοποθετούνται εντός των σχολείων ειδικά διαμορφωμένοι μπλε κάδοι και παράλληλα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν την αξία της συμμετοχής τους στην ανακύκλωση συσκευασιών μέσω του μπλε κάδου αλλά και να ενημερωθούν για τα πολλαπλά οφέλη της για την κοινωνία και τους Δήμους.
Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού έχουν ενημερωθεί οι μαθητές σε σχεδόν 1.400 σχολεία συνολικά.
Η υλοποίηση αυτής της ενέργειας συνεχίστηκε και κατά το σχολικό έτος 2016 – 2017, όπου συμμετείχαν περίπου 250 σχολεία από Δήμους της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της Βοιωτίας. Πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.500 παρουσιάσεις, τις οποίες παρακολούθησαν σχεδόν 40.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Πρόγραμμα: Μαθαίνω πώς Ανακυκλώνω Σωστά στον Μπλε Κάδο (ή αλλιώς «επιθεωρητής Μπλέκας»)
Το πρόγραμμα «Μαθαίνω πώς ανακυκλώνω σωστά στον Μπλε Κάδο», υλοποιείται από το 2014, είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και στοχεύει στο να διδάξει στα παιδιά των Δημοτικών Σχολείων τον ορθό τρόπο ανακύκλωσης συσκευασιών μέσω του δικτύου των μπλε κάδων. Το υλικό του προγράμματος αποτελείται από πέντε θεματικές εκπαιδευτικές ενότητες τις οποίες, με τη βοήθεια των αναλυτικών οδηγιών που παρέχονται, μπορεί να αναπτύξει ο εκπαιδευτικός στην τάξη. Ο μπλε κάδος μετατρέπεται σε ήρωα-πρεσβευτή της ανακύκλωσης και με ευχάριστο, δημιουργικό και βιωματικό τρόπο, αποκαλύπτει στα παιδιά τα μυστικά και τα οφέλη της ανακύκλωσης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος, αυτά τα εκπαιδευτικά πακέτα στάλθηκαν σε όλα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, ενώ έχει διαμορφωθεί και ειδικά σχεδιασμένος ιστότοπος www.mplekas.com όπου ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό για την ανακύκλωση συσκευασιών στον μπλε κάδο και τα παιδιά να αξιοποιήσουν υλικό για δημιουργική απασχόληση.

Λίγα λόγια για την ΕΕΑΑ
Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπική λειτουργία και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί σχεδόν 1.900 συμβεβλημένους. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΕΑΑ συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κατά 35%
Η ΕΕΑΑ οργανώνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασίας (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) σύμφωνα με το Ν. 2939/01. Το εθνικό θεσμικό πλαίσιο είναι απόρροια των ευρωπαϊκών οδηγιών και υποχρεώνει τους διαχειριστές συσκευασίας, δηλαδή τις επιχειρήσεις που διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά, να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους.
Στα 14 χρόνια λειτουργίας της η ΕΕΑΑ έχει καταφέρει να καλύψει με τα έργα της σχεδόν το 94% του πληθυσμού της χώρας έχοντας συνεργασία με 297 ΟΤΑ στους οποίους είναι τοποθετημένοι σχεδόν 157.000 κάδοι ενώ έχουν παραδοθεί και 493 οχήματα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΕΑΑ έχει ως αποτέλεσμα να αξιοποιούνται σχεδόν 550.000 τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών κάθε χρόνο.


Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (ΕΕΚ) 2017 (European Mobility Week 2017)

Εμφάνιση

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως θεματοφύλακας της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των πολιτών, για άλλη μία χρονιά συμμετέχει και στηρίζει ενεργά τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας τον Σεπτέμβριο (16-22/09/2017) με βασικό στόχο την αλλαγή των τρόπων συμπεριφοράς των πολιτών, όσον αφορά στις καθημερινές μετακινήσεις τους και την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και δραστηριοποίηση των Τοπικών Αρχών, Φορέων και πολιτών για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας και την αναβάθμιση μέσω αυτής, της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διάστασης των πόλεων.
Κάθε χρόνο, η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» εστιάζει σε διαφορετικά θέματα που συνδέονται με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Το θέμα που επιλέχθηκε για το 2017 είναι «Καθαρή, συνεργατική και έξυπνη κινητικότητα». Μέσω της «πλατφόρμας», οι συμμετέχοντες της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας όπως: οι τοπικές αρχές, ΜΚΟ, ομάδες πολιτών, δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, φορείς μεταφορών και επιχειρήσεις, θα είναι σε θέση σε συνεργασία μεταξύ τους, και υπό την αιγίδα ενός συντονιστή φορέα, να εγγραφούν και να αναδείξουν τις προωθητικές πρωτοβουλίες τους, να αναζητήσουν έννοιες και εγχειρίδια για μια εμπνευσμένη καμπάνια, να δικτυωθούν και να μοιραστούν οδηγίες και συμβουλές με άλλους συμμετέχοντες και να ζητήσουν επίσημη έγκριση της ΕΕ (Σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες συμμετοχής).
Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίζονται ειδικές αστικές ζώνες όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
• www.mobilityweek.eu/
• www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=879&language=el-GR
• http://dimos-dramas.gr/evropaiki-evdomada-kinitikotitas/
Ο Δήμος Δράμας, για πρώτη φορά, συμμετείχε στην «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» που διεξήχθη για το έτος 2014. Η πρόσθετη εμπειρία, οι ποικίλες παράλληλες δράσεις και η ολοένα μεγαλύτερη συμμετοχή ενδιαφερόμενων Φορέων, Πολιτών και Συλλόγων, ήταν ο λόγος που καταφέραμε όλοι μαζί για το έτος 2016 να βρεθεί ο Δήμος Δράμας στην πρώτη θέση και στο επίκεντρο της Ελλάδας για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που θα διεξαχθεί 16-22 Σεπτεμβρίου 2017 και να λειτουργήσει ως το Κέντρο των δράσεων για την χώρα μας.
Για τον παραπάνω σκοπό και προκειμένου να διοργανωθούν συνεργατικά και πλουραλιστικά οι εκδηλώσεις που θα σχεδιαστούν να πραγματοποιηθούν,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
οι ενδιαφερόμενοι Φορείς, Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Αθλητικές Οργανώσεις, ΜΚΟ, εθελοντές, λοιποί Σύλλογοι και όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, να παραβρεθούν στην συνάντηση με τους εκπροσώπους του Δήμου Δράμας για τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2017, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας. Σας καλούμε να ενώσουμε για ακόμη μια φορά τις δυνάμεις μας, προκειμένου να πετύχουμε τον επόμενο στόχο που είναι η βράβευση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και να ακουστούμε ο καθένας χωριστά και όλοι μαζί έξω από τα σύνορα της πόλης μας και της Ελλάδας.


Mετά από παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου διευθετήθηκε το πρόβλημα έλλειψης νερού στο δασικό χωριό της Ελατιάς

Εμφάνιση

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Το πρόβλημα έλλειψης νερού που παρουσιάστηκε στο δασικό χωριό της Ελατιάς, όπου φιλοξενούνται 70 φοιτητές του Δ.Π.Θ. αντιμετωπίστηκε άμεσα από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, τον Δήμο Δράμας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας όπως έκανε γνωστό ο δήμαρχος Δράμας Χρ. Μαμσάκος σε χθεσινή ανακοίνωσή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Όπως ανέφερε εξάλλου
«Η πηγή που υδροδοτούσε το δασικό χωριό έχει ελάχιστη παροχή και μεταφέρθηκαν 20 τόνοι νερού, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών.
Το πόσιμο νερό καλύπτεται από την υφιστάμενη πηγή.
Τόσο ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, όσο και ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ, κ. Αναστάσιος Χατζηγιάννης, ευχαριστούν για τη συνεργασία την Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας, την Αντιπεριφέρεια Δράμας και τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, κ. Αργύρη Πατακάκη, και δηλώνουν ότι θα συνεχιστεί η σύμπραξη και τις επόμενες ημέρες, ώστε να καλυφθεί κάθε ανάγκη για νερό στο δασικό χωριό».
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, επίσης στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρόεδρος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Δράμας Γιώργος Σαβρίδης είχε αναφέρει το συγκεκριμένο ζήτημα γράφοντας τα εξής:
«70 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ
Για μια ακόμη φορά αποδείχθηκε ότι οι υπηρεσίες και ειδικά ο Δήμος Δράμας που είναι αρμόδιος για το χώρο, είναι κατώτερες των περιστάσεων, χωρίς να μπορούν να λύσουν άμεσα τα μικροπροβλήματα που προκύπτουν.
Συγκεκριμένα, φιλοξενούνται 70 παιδιά του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος από την Ορεστιάδα στο Δασικό Χωριό στο Καρά Ντερέ και δεν έχουν πόσιμο νερό, αλλά και νερό για τουαλέτες και μπάνιο.
Ο Δήμος σηκώνει τα χέρια ψηλά μη έχοντας χρήματα, αλλά και τα απαραίτητα μέσα (π.χ. υδροφόρες).
Οι λύσεις είναι δύο: ή να ακυρωθεί το πρόγραμμα και να γυρίσουν τα παιδιά πίσω ή να λύσουν το πρόβλημα εντός της ημέρας.
Επιτέλους, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι Δήμος δεν σημαίνει μόνο αποκομιδή των απορριμμάτων και αύξηση δημοτικών τελών να πληρώνουν οι δημότες…
Οι Δήμοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι για την αντιμετώπιση και προβλημάτων που προκύπτουν εκτάκτως. Απαντήσεις του τύπου: «δεν υπάρχουν χρήματα που να εγκριθούν από τον επίτροπο γι’ αυτή τη δουλειά» είναι απαράδεκτες δικαιολογίες.
Θέλουμε και τουρισμό, τρομάρα μας!»
Μετά την διευθέτηση του θέματος, η οποία έγινε γνωστή από τον δήμαρχο Δράμας Χρ. Μαμσάκο, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Δράμας Γιώργος Σαβρίδης επεσήμανε: «Μετά την παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου και υδροφόρα έχουμε και νερό στον οικισμό υπάρχει και το πρόβλημα θα λυθεί».


Η Εθνική Ομάδα Χειροσφαίρισης Κορασίδων Κ17 στην Προσοτσάνη

Εμφάνιση

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Ο Δήμος Προσοτσάνης από τις 17 έως 31 Ιουλίου, θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει την Εθνική ομάδα Χειροσφαίρισης κορασίδων Κ17, η οποία θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της εν όψει του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα πραγματοποιηθεί στα Σκόπια. Στο Πλαίσιο της προετοιμασίας της έχουν δρομολογηθεί τρία παιχνίδια στις 18, 19 και 21 Ιουλίου με την αντίστοιχη Εθνική ομάδα του Ισραήλ, οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Προσοτσάνης.


Διατακτικές και Εικαστικός Περίπατος για το Πρόγραμμα «Κοντά στο Παιδί» της Ένωσης Κυριών Δράμας

Εμφάνιση

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Την Παρασκευή, 07 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε η έβδομη διανομή διατακτικών του Προγράμματος «Κοντά στο Παιδί». Οι εξήντα ωφελούμενες οικογένειες ενημερώθηκαν σχετικά με την ανακύκλωση, τους τρόπους προστασίας από τον καύσωνα κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ενώ τους διανεμήθηκε και έντυπο υλικό. Η Πρόεδρος Αλίκη Τσιαμούρα μιλώντας στους ωφελούμενους, τους υπενθύμισε το πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός στα παιδιά τους, καθώς υπάρχουν φήμες ότι κάποιοι γονείς, ευτυχώς μεμονωμένα περιστατικά, επιλέγουν να μην εμβολιάσουν τα παιδιά τους.
Κατά τα άλλα στις 05 & 06 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν οι Ομάδες Αυτογνωσίας του Προγράμματος «Κοντά στο Παιδί», οι οποίες απαρτίζονται από γονείς- ωφελούμενους. Με συντονίστρια την Ψυχολόγο κα Γεωργία Δ. Γιαννακοπούλου, οι συναντήσεις των ομάδων πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή των πηγών της Αγίας Βαρβάρας, συνδυάζοντας έναν ευχάριστο περίπατο στη δροσιά με βιωματικές ασκήσεις. Το απόγευμα της 6ης Ιουλίου, τα μέλη των Ομάδων Αυτογνωσίας, επισκέφτηκαν την έκθεση «Drama Art Walk - Εικαστικός Περίπατος» στην Αίθουσα «Μελίνα» και «Ελευθερία». Η επιμελήτρια της Έκθεσης, Ιστορικός Τέχνης κα Βίκυ Κωνσταντινίδου, ξενάγησε τα μέλη στις Εκθέσεις, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε βιωματική άσκηση με αντικείμενο τα συναισθήματα στην Τέχνη.
Το πρόγραμμα «Κοντά στο παιδί» παρέχει διατακτικές σε εξήντα οικογένειες, οι οποίες επιλέχθηκαν βάσει αυστηρών οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, με στόχο την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης για τα ανήλικα τέκνα τους. Παράλληλα, στοχεύει στην ψυχοκοινωνική αναπτέρωση τόσο των παιδιών, όσο και των γονέων τους, μέσω: ομάδων ψυχολογικής στήριξης, δημιουργικής απασχόλησης, ομάδων αυτογνωσίας, ένταξης στο Κοινωνικό Φροντιστήριο της Ένωσης Κυριών Δράμας, εύρεσης εργασίας, πραγματοποίησης ομιλιών-ημερίδων και δωρεάν παροχής νομικής βοήθειας. Το πρόγραμμα υλοποιείται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.


Ο Κοτζιάς στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Κύπρου στις 18 Ιουλίου

Εμφάνιση

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Το Εθνικό Συμβούλιο της Κύπρου συνεδρίασε σήμερα υπό τον Αναστασιάδη μετά το ναυάγιο στο Κρανς Μοντανά. Τι δήλωσαν οι αρχηγοί των κυπριακών κομμάτων.
Με την συμμετοχή του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, αναμένεται να συνέλθει την Τρίτη 18 Ιουλίου στην Λευκωσία το Εθνικό Συμβούλιο, για συντονισμό των επόμενων βημάτων μετά την κατάρρευση της διάσκεψης στο Κρανς Μοντανά.
Σήμερα, υπό την προεδρία του Προέδρου Αναστασιάδη, συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο το οποίο θα συνέλθει και πάλι την προσεχή Δευτέρα. Μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης, οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων απέφυγαν να προβούν σε εκτενείς δηλώσεις.
«Βλέπω κάποιους να είναι ευτυχισμένοι» ανέφερε ο γ.γ του ΑΚΕΛ 'Αντρος Κυπριανού μιλώντας για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, σημειώνοντας παράλληλα πως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όχι απλά δεν έχει λυθεί το Κυπριακό αλλά δυστυχώς έχουμε απομακρυνθεί».
Ο κ. Κυπριανού εξέφρασε την ανησυχία του ότι θα διαιωνισθεί η κατάσταση και χρειάζεται να καταβληθούν έντονες προσπάθειες. «Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο» ανέφερε ο κ. Κυπριανού, επισημαίνοντας πως το Κυπριακό βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη φάση. Ο κ. Κυπριανού σημείωσε πως θα συναντηθεί το απόγευμα με τον Αλέξη Τσίπρα, ούτως ώστε να συζητηθούν τα επόμενα βήματα αλλά και για να γίνει μια ενημέρωση για το τι συνέβη στο δείπνο.
Την απόφασή του να μην προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις και εκτιμήσεις εξέφρασε ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, μέχρι και την επόμενη Δευτέρα. Όπως επεσήμανε, είναι ώρα για ενότητα για την αντιμετώπιση της κρίσης, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη ανήκει στην Τουρκία.
«Η Τουρκία πέτυχε εκείνο που ήθελε. Ένα αδιέξοδο χωρίς την επίρριψη ευθυνών. Έχουμε ενώπιόν μας μια κακή δήλωση του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών, η οποία δυστυχώς βοηθά τους τουρκικούς σχεδιασμούς», ανέφερε.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης «δεν αξιοποίησε το εθνικό συμβούλιο» , υποστήριξε η αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρία Βασιλείου, σημειώνοντας ωστόσο, πως τις όποιες τοποθετήσεις της η ΕΔΕΚ θα τις κάνει την ερχόμενη Δευτέρα.
«Είναι ξεκάθαρο ότι απέτυχε η πολιτική του εξευμενισμού γιατί ενισχύει την τουρκική αδιαλλαξία ανέφερε αποχωρώντας από το Εθνικό Συμβούλιο η πρόεδρος της Αλληλεγγύης Ελένη Θεοχάρους. Όπως επεσήμανε η κα Θεοχάρους, αυτό που έχει σημασία τώρα, είναι να αποσυρθεί το έγγραφο που κατατέθηκε από την ελληνοκυπριακή πλευρά και εξέφρασε τη στήριξή της προς την Κυπριακή Δημοκρατία γύρω από τις γεωτρήσεις.
Πολυσέλιδο έγγραφο κατέθεσε ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργος Λιλλήκας, για το πώς μπορεί να προχωρήσει η Κυπριακή Δημοκρατία μετά το ναυάγιο. Ο κ. Λιλλήκας επεσήμανε πως διατηρούνται οι διαφωνίες του, ωστόσο τώρα είναι η ώρα της ενότητας.
Δηλώσεις δεν έκαναν οι πρόεδροι του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου και των Οικολόγων, Γιώργος Περδίκης.


Έξι στους δέκα οφειλέτες με κατασχετήριο στα χέρια

Εμφάνιση

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Με ρυθμό 828 την ημέρα έτρεξε η έκδοση κατασχετηρίων για οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πλέον οι κατασχέσεις έχουν αρχίσει να λαμβάνουν τη μορφή χιονοστιβάδας ενώ τους επόμενους μήνες αναμένεται να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο και να γίνουν πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές μέσω της δημιουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου οφειλετών.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ είναι αποκαλυπτικά για το τι αντιμετωπίζουν ότι αδυνατούν να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις:
-ο συνολικός αριθμός των φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία ανήλθε τον Μάιο σε 3,88 εκατομμύρια. Πρόκειται για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Ο αριθμός των οφειλετών σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο μειώθηκε κατά περίπου 264.688 οφειλέτες.
Αυτή η μείωση, ωστόσο, δεν αντανακλά βελτίωση των συνθηκών για τους φορολογούμενους, αλλά κυρίως ρυθμίσεις οφειλών από τους φορολογούμενους που θέλουν να αποφύγουν τις κατασχέσεις αλλά και χαρακτηρισμό οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης από φορολογούμενους που πλέον δεν υπάρχουν (πτωχευμένες επιχειρήσεις κλπ)
-από τα 3,88 εκατ. των οφειλετών μπορούν να εκδοθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης σε 1,619 εκατ. οφειλέτες. Πρόκειται για οφειλέτες που συνήθως χρωστούν περισσότερα από 500 ευρώ στην εφορία
-από τα 1,619 εκατ. οφειλετών έχουν ήδη εκδοθεί κατασχετήρια και βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις εισοδημάτων, τραπεζικών υπολοίπων, ακινήτων κα) οι 930.160. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός από την αρχή του έτους αυξήθηκε κατά 91.104 οφειλέτες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εργάσιμη ημέρα του 2017 εκδίδονταν κατασχετήρια εναντίον 828 οφειλετών.

-από το σύνολο το οφειλετών έχουν εκδοθεί κατασχετήρια στο 57% έναντι 51% που ήταν στο τέλος του 2016. Έτσι έξι στους δέκα οφειλέτες ζουν πλέον υπό το βραχνά της κατάσχεσης και το ποσοστό αυτό αυξάνεται συνεχώς.
Μάλιστα, σύμφωνα με δηλώσεις της ηγεσίας της φορολογικής διοίκησης, στόχο των παρεμβάσεων που γίνονται και πρόκειται να γίνουν είναι η πραγματοποίηση πιο στοχευμένων διαδικασιών κατάσχεσης. Για παράδειγμα, σήμερα εκδίδεται ηλεκτρονικό κατασχετήριο προς όλες τις τράπεζες και όχι μόνο προς τις τράπεζες που ο οφειλέτης διαθέτει τραπεζικούς λογαριασμούς και υπόλοιπα.
Η όλη διαδικασία αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά με την ολοκλήρωση του πληροφοριακού συστήματος οφειλετών της φορολογικής διοίκησης. Σε αυτό θα καταγράφονται οφειλέτες, το εισοδηματικό προφίλ κάθε οφειλέτη και κάθε άλλο στοιχείο που θα επιτρέπει καλύτερο και πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό και εφαρμογή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.


Μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά την διάρκεια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο

Εμφάνιση

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Ο Σύλλογος Κυπρίων Νομού Δράμας με αφορμή την συμπλήρωση 43 χρόνων από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974 τελεί την Κυριακή 16 Ιουλίου 2017 και ώρα 9:30 π.μ. στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ν. Αμισό μνημόσυνο για τους πεσόντες κατά την διάρκεια του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο του 1974 στην Κύπρο.