Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Ανοιχτή Παρέμβαση Η αποκομιδή απορριμμάτων στο Δήμο Δοξάτου

Εμφάνιση

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Στις 15-11-2016 (στην 154/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής) ο Δήμαρχος εισηγήθηκε την «Προμήθεια Εξοπλισμού για τηλεματική διαχείριση στόλου απορριμματοφόρων», αξίας 60.000€. Δηλαδή, ο δήμαρχος Δοξάτου προέκρινε τότε ως πρώτη προτεραιότητα την εγκατάσταση GPS σε τρία παλιά απορριμματοφόρα, αξίας μάλιστα 60.000€. Με την 296/2016 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο απέρριψε την πρόταση του Δημάρχου. Να σημειωθεί ότι ένα μεταχειρισμένο απορριμματοφόρο σε καλή κατάσταση κοστίζει 75.000€. Αντί ο δήμαρχος να προκρίνει την αντικατάσταση των παλιών απορριμματοφόρων ως πρώτη προτεραιότητα, θεώρησε ότι τα παλιά απορριμματοφόρα δεν λειτουργούν ικανοποιητικά, επειδή δεν έχουν GPS!!!
Στις 14-11-2016 η αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας εισηγείται προς την οικονομική υπηρεσία την εγγραφή 30.000€ για επισκευές απορριμματοφόρων και καλαθοφόρων (υπηρεσία καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού). Ο Δήμαρχος, ενώ γνώριζε τις ανάγκες για επισκευές από την υπηρεσία, τους οδηγούς και τους υπεύθυνους των συνεργείων, στην εισήγησή του για τον προϋπολογισμό του 2017 (απόφαση 200/2016 της Οικ. Επιτροπής) εισηγήθηκε στο δημοτικό Συμβούλιο εγγραφή πιστώσεων 22.000€, εκ των οποίων τα 15.903€ ήταν δεσμευμένα για ήδη εκτελεσμένες δαπάνες του έτους 2016. Αυτό σημαίνει ότι, για το έτος 2017, στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού υπήρχαν διαθέσιμα μόνο 6.097€ (7.100€ για εργασία και έλλειμμα 1.003€ στα ανταλλακτικά). Δηλαδή, δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει καμία απολύτως εργασία επισκευής και συντήρησης στα απορριμματοφόρα και στα καλαθοφόρα το έτος 2017, αφού δεν φρόντισαν να γραφτεί πίστωση για προμήθεια ανταλλακτικών.
Στις 9-12-2016 με σειρά εγγράφων του προς τους προέδρους των Κοινοτήτων ζητούσε να συναινέσουν στην ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη.
Η αρμόδια υπηρεσία, όταν διαπίστωσε ότι με τις διαθέσιμες πιστώσεις, το έτος 2017, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει σε καμία επισκευή στα απορριμματοφόρα, πρότεινε την εγγραφή μεγαλύτερων πιστώσεων. Ο Δήμαρχος άρον-άρον τότε έσπευσε να διορθώσει τα δικά του λάθη και στην 63/2017 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου αύξησε τα ποσά για την επισκευή των απορριμματοφόρων. Με την απόφαση αυτή προβλέφθηκε τελικά για το έτος 2017, για την υπηρεσία καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού, 16.900€ για εργασία και 34.800€ για ανταλλακτικά. Δηλαδή από 6.097€ που θεωρούσε ο δήμαρχος αρκετά για να (μην) επισκευαστούν τα απορριμματοφόρα, στο τέλος έγραψε οκταπλάσιες (!) πιστώσεις ύψους 52.000€.
Η αρμόδια υπηρεσία απέστειλε στις 22-5-2017 την εισήγησή της για έγκριση της δημοπρασίας της επισκευής των οχημάτων από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επέλεξαν να μην το συμπεριλάβουν στα θέματα του δημοτικού συμβουλίου στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 31-5-2017. Ο Δήμαρχος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, επέλεξαν να καθυστερήσει η συζήτησή του για περισσότερο από ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 29-6-2017 που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκευές θα καθυστερήσουν για ακόμη ένα μήνα.
Στις 14-3-2017 λάβαμε έγγραφο από τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου (το οποίο στάλθηκε ταυτόχρονα και στην εισαγγελία), στο οποίο αναφέρεται ότι από 19-1-2017 ο Δήμαρχος είχε προκρίνει ως μόνη λύση την ανάθεση της αποκομιδής του συνόλου των απορριμμάτων του δήμου σε ιδιώτη, και μάλιστα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Ως δια μαγείας, την ίδια ημέρα επισκευάστηκε ένα απορριμματοφόρο, πέρασε ΚΤΕΟ και μάζεψε σκουπίδια!!! Στο έγγραφο αυτό τονίζεται ότι, με την τακτική του δημάρχου, χάνεται πολύτιμος χρόνος, η υπηρεσία οδηγείται σε αδιέξοδο και οδηγείται νομοτελειακά σε ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το ζήτημα πρέπει να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο, για να λάβει σχετική απόφαση.
Στον προϋπολογισμό του 2017, με πρωτοβουλία του δημάρχου, γράφτηκε πίστωση ποσού 55.000€ για προμήθεια απορριμματοφόρου. Το ποσό αυτό δεν ήταν επαρκές για κατάλληλο μεταχειρισμένο όχημα. Στις 18-4-2017, με πρόταση του δημάρχου, προστέθηκαν άλλες 20.000€, στο σύνολο 75.000€. Και μόλις ήταν έτοιμη η μελέτη της προμήθειας για τη δημοπράτηση, με πρόταση του δημάρχου, στις 6-7-2017, καταργήθηκε η πίστωση! (γράφτηκε πίστωση 60.000,00€ για ιερούς ναούς). Ως εκ τούτου δεν θα γίνει προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου. Προφανώς, άποψη του δημάρχου είναι ότι δεν χρειάζεται να ανανεωθεί ο στόλος των απορριμματοφόρων, αν και υπάρχει μόνιμο προσωπικό για δύο απορριμματοφόρα και συμβασιούχοι για ακόμη ένα.
Στις 9-6-2017 λάβαμε εισήγηση από τη Δ/νση Περιβάλλοντος του Δήμου για την λήψη απόφασης για ανάθεση μέρους της συλλογής των απορριμμάτων σε ιδιώτη.
Στις 15-6-2017 λάβαμε έγγραφο από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, όπου αναφέρει ότι ο Δήμαρχος δεν έχει δώσει εντολές, για να αναληφθούν ενέργειες. Στο ίδιο έγγραφο εκφράζεται η αγωνία της υπηρεσίας για τη δυνατότητα συλλογής και αποκομιδής των σκουπιδιών του δήμου. Τι έκανε λοιπόν ο δήμαρχος; Έγραψε ανεπαρκή πίστωση για προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου, στη συνέχεια την ενίσχυσε, και μόλις ήταν έτοιμη η μελέτη για τη δημοπράτηση ...τη διέγραψε!!!
Στις 28-6-2017 ο δήμαρχος σύναψε συμφωνητικό για τη μίσθωση δύο απορριμματοφόρων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, χωρίς να περάσει το θέμα από το δημοτικό συμβούλιο. Αν και κατεπείγουσα η ανάθεση, σχεδόν 15 ημέρες μετά, μόνο για μια μέρα είδαμε ένα ιδιωτικό απορριμματοφόρο να περισυλλέγει σκουπίδια. Όπως πληροφορηθήκαμε, το απορριμματοφόρο αυτό δεν είχε συστήματα ασφαλείας και η υπηρεσία δεν το χρησιμοποιεί. Στις 12-7-2017 ο δήμαρχος διέλυσε τη σύμβαση με την εταιρία που είχε αναθέσει κατεπειγόντως την εκμίσθωση δύο απορριμματοφόρων και σύναψε νέα σύμβαση με άλλη εταιρεία.

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα:
• Είναι δυνατόν η δημοτική αρχή να μην είναι ικανή να συντάξει προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του δήμου, και μάλιστα να κάνει κραυγαλέα λάθη που οδηγούν στην αδυναμία συντήρησης των οχημάτων του δήμου και στη δημιουργία σοβαρότατων κινδύνων για τη δημόσια υγεία;
• Είναι λογικό η δημοτική αρχή, σε διάστημα έξι μηνών, να εκφράζει τη θέλησή της για προμήθεια ενός μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου και, μόλις είναι έτοιμη η δημοπράτησή του, να διαγράφει την πίστωση;
• Είναι δυνατόν, εδώ και επτά μήνες, ο δήμαρχος να μην φέρνει για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο το ζήτημα της αποκομιδής, ώστε αυτό να αποφασίσει για την ανάθεση σε ιδιώτη, όπως ορίζει ο νόμος;
• Είναι αποδεκτό να διοικεί το δήμο ένας δήμαρχος που δεν είναι σε θέση να συνάψει σύμβαση με επιχείρηση που να διαθέτει κατάλληλα απορριμματοφόρα για να μαζέψουν κατεπειγόντως τα σκουπίδια;

Για την
«Ανοιχτή Παρέμβαση»
Μιχάλης Γ. Παπάζογλου
Επικεφαλής


Επίσκεψη της Γυναικείας Ομάδας της Ρουμανίας στο Δ. Δράμας

Εμφάνιση

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Την Παρασκευή 21-7-2017 επισκέφθηκε τον Δήμο Δράμας η Γυναικεία Ομάδα Χάντμπολ της Κραιόβας, η οποία έχει διακριθεί σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και διαθέτει ιδιαιτέρως αξιόλογες αθλήτριες. Η ομάδα θα διαμείνει 10 ημέρες στη Δράμα για την προετοιμασία της ενόψει των ευρωπαϊκών της υποχρεώσεων, ύστερα από τη μεσολάβηση του αθλητικού Σωματείου «Χιλιώτης Δράμα 1986» και του προπονητή και σύμβουλου επιμόρφωσης της Ο.Χ.Ε., κ. Θοδωρή Τογανίδη. Λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Δημάρχου εκτός Δράμας, την αποστολή υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Δημάρχου και Αντιδήμαρχος, κ. Δημήτρης Καραμπατζάκης, ο οποίος μετέφερε τους χαιρετισμούς του Δημάρχου Δράμας, κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου, ευχαρίστησε τον «Χιλιώτης Δράμα 1986», συνεχάρη τον Προπονητή της Ομάδας της Κραιόβα, κ. Bogdan Burcea, ο οποίος συνέβαλε στην επιλογή της Δράμας για την προετοιμασία της ομάδας του και ο οποίος στο παρελθόν ήταν σε αθλητικές ομάδες της πόλης μας, και τόνισε ότι επιθυμία της δημοτικής αρχής είναι να αναπτυχθούν οι δεσμοί φιλίας μεταξύ των 2 πόλεων που διακρίνονται για το υψηλό αθλητικό επίπεδο.


Ερωτηματολόγιο σχετικά με τη διερεύνηση των απόψεων των επισκεπτών του Πάρκου Αγ. Βαρβάρας

Εμφάνιση

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Αγαπητή/έ,
Ο Δήμος Δράμας και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, την υγεία, την τουριστική και γενικότερα οικονομική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στην πόλη, πήραν την πρωτοβουλία να χαράξουν στρατηγική για την Βιώσιμη Κινητικότητα. Η παρούσα έρευνα που εντάσσεται στην πρώτη φάση του ερευνητικού προγράμματος έχει στόχο τη διερεύνηση των απόψεων των επισκεπτών του Πάρκου Αγ. Βαρβάρας, που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, το οποίο έχει συμπεριληφθεί στα 60 ομορφότερα πάρκα της Ευρώπης.
Οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, θα επιτρέψουν στην ερευνητική ομάδα να προτείνει λύσεις που θα εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες και θα ενσωματώνουν τις σκέψεις και τις προτάσεις σας στο σχεδιασμό. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την εισαγωγή κάθε ερώτησης, ώστε να σας γίνεται σαφές το ζητούμενο.
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και θα πρέπει να αφιερώσετε για τη συμπλήρωσή του περίπου 3 λεπτά, ενώ τα αποτελέσματά του, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση ή σχόλιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον επιστημονικό υπεύθυνο της έρευνας, είτε τηλεφωνικά, είτε με email. Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το συμπληρώσετε από εδώ: https://goo.gl/CCGmXp

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμβολή σας.
Ο Δήμαρχος Δράμας
Χριστόδουλος Μαμσάκος

O επιστημονικός υπεύθυνος
Θάνος Βλαστός, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Συγκοινωνιολόγος - Πολεοδόμος
τηλ: 210 772 2630, φαξ: 210 772 2752
email: vlastos@survey.ntua.gr


Δημήτρης Κυριαζίδης: Δημόσια Ενημέρωση για Λειτουργία Μονάδας ΟΚΑΝΑ στη Δράμα

Εμφάνιση

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Υστέρα από μια συλλογική προσπάθεια κατέστη δυνατό τον Οκτώβριο 2014 να εγκαινιαστεί και να παραδοθεί προς χρήση των εξαρτημένων του Νομού, αλλά και της ευρύτερης περιοχής η μονάδα ΟΚΑΝΑ Δράμας με πλήρη σύγχρονο εξοπλισμό.
Προς δε κινήθηκε η διαδικασία, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της μονάδας με προσλήψεις και αντίστοιχες ειδικότητες (επισυνάπτεται σχετικό Δελτίο Τύπου της τότε Υφυπουργού Υγείας της Ν.Δ. κας Κατερίνας Παπακώστα). Δυστυχώς ο ερχομός στην εξουσία της σημερινής Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ "αποθήκευσε" τη μονάδα για δυόμιση χρόνια. Στις (25/7) εγκαινιάζεται εκ νέου η μονάδα. Κάθε Δραμινός εύχεται καλή λειτουργία. "Κάλλιο αργά παρά ποτέ".


Τα δύο σημερινά στοιχήματα της έκδοσης του πενταετούς

Εμφάνιση

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Σήμερα, σύμφωνα με τους αναλυτές θα διαπιστωθεί το κατά πόσο η αγορά πραγματικά θεωρεί την πρώτη μετά από τρία χρόνια έκδοση του ελληνικού δημοσίου ως απολύτως ικανή να απορροφηθεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους, συνδέοντάς την με τις προσδοκίες ομαλοποίησης του ελληνικού χρέους μετά τον Αύγουστο του 2018. Σε δύο σημεία αναμένεται να αποτυπωθεί η στάση της αγοράς, αφ΄ ενός στην τελική απόδοση της έκδοσης και αφ’ εταίρου στο εύρος της εμφάνισης αγοραστών με "νέο” χρήμα πέραν εκείνων που θα ανταλλάξουν τα νέα ομόλογα με εκείνων της σειρά που είχε εκδοθεί το 2014.
Σήμερα τρεις ελληνικές τράπεζες η Εθνική, η Alpha και η Eurobank θα προχωρήσουν στην ανταλλαγή των παλιών ομολόγων ύψους συνολικά ενός δισ. ευρώ καλύπτοντας το 50% του στόχου της ανταλλαγής.
Οι εκτιμήσεις μέχρι αργά χθες βράδυ έκαναν λόγο για δυνατότητα να κλείσει η απόδοση του ομολόγου κοντά στο 4,5% - 4,6%, χωρίς να αποκλείουν και ακόμα χαμηλότερες αποδόσεις. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι το ελληνικό δημόσιο δεν "επιθυμεί” μία ευρείας έκτασης συρρίκνωση της απόδοσης και στοχεύει σε μία περισσότερο ομαλή και σταδιακή αποκλιμάκωση η οποία θα ισχυροποιείται βήμα το βήμα με επόμενες εκδόσεις.
Η "στρατηγική” με την οποία έχει προχωρήσει το ΥΠΟΙΚ και με την οποία οργανώνονται αυτό αλλά και τα επόμενα βήματα του ΟΔΔΗΧ, στηρίζεται στην σύνδεση των εκδόσεων με την ομαλή ολοκλήρωση των αξιολογήσεων, σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές συνθήκες που εμφανίζονται στις διεθνείς αγορές.
Το κάθε "παράθυρο” εκδόσεων που θα ακολουθήσει είναι συνδεδεμένο με τις επόμενες αξιολογήσεις και την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους όπως υποστηρίζεται αρμοδίως από το ΥΠΟΙΚ.
Όσον αφορά πάντως την στάση των αναλυτών, από τα όσα γράφονται σχετικά φαίνεται να έχουν πεισθεί ότι από πλευράς τουλάχιστον του ευρωπαϊκού σκέλους των θεσμών (ESM,ECB, Κομισιόν) έχουν πεισθεί για το καλό timing της έκδοσης, όπως και όσων θα ακολουθήσουν.
Αναφορικά με το εύρος των εκδόσεων, στις προθέσεις του ΥΠΟΙΚ δεν είναι τόσο η συσσώρευση "ρευστού" - δεν υπάρχουν άλλωστε σοβαρές υποχρεώσεις άμεσα - όσο η δοκιμασία των αγορών έναντι της πρόθεσης του ΟΔΔΗΧ, να προχωρήσει σε ομαλοποίηση της διασποράς των υποχρεώσεων των επόμενων ετών με τρόπο που να μειώνει σε κάποια δύσκολα έτη, το ύψος των υποχρεώσεων στην εξυπηρέτηση του χρέους. Με άλλα λόγια μία πρώτη μικρού εύρους αναδιευθέτηση χρέους με την στήριξη της διεθνούς αγοράς.


Η έδρα του ΔΝΤ μπορεί να μεταφερθεί στο Πεκίνο την επόμενη δεκαετία

Εμφάνιση

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Η έδρα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) είναι πιθανό να μεταφερθεί στο Πεκίνο μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, εάν η κινεζική οικονομία συνεχίσει εντός της δυναμικής αναπτυξιακής της πορείας και το ΔΝΤ εξακολουθήσει να μεταρρυθμίζεται, δήλωσε χθες η Κριστίν Λαγκάρντ, γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
Μία από τις ουσιαστικές προτεραιότητες του ΔΝΤ για την επόμενη δεκαετία, είναι η καλύτερη αντιπροσώπευση των οικονομιών των κρατών-μελών του, τόνισε η Λαγκάρντ μιλώντας σε εκδήλωση δεξαμενής σκέψης με έδρα την Ουάσινγκτον (nter for Global Development).
"Προκειμένου να παρακολουθεί άμεσα τις εξελίξεις το ΔΝΤ θα πρέπει να είναι όσο πιο αντιπροσωπευτικό γίνεται, ενώ εάν οι σημερινές αναπτυξιακές τάσεις συνεχιστούν αυτό θα σημαίνει πως κάποιες μεγάλες αναπτυσσόμενες οικονομίες που βρίσκονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο να μην εκπροσωπούνται όπως πρέπει, τελικά θα έχουν καλύτερη εκπροσώπηση εντός του ΔΝΤ,” πρόσθεσε η ίδια.
Υπάρχει η πιθανότητα για το ΔΝΤ, να μεταφέρει την έδρα του στο Πεκίνο, εάν η κινεζική οικονομία συνεχίσει ν' αναπτύσσεται με την παρούσα οικονομική δυναμική κι αν θα υπάρχει καλύτερη εκπροσώπησή της, εντός του ταμείου, τόνισε η Λαγκάρντ.


Τσίπρας σε Μοσκοβισί: Με επιτυχημένο τρόπο επιστρέφουμε σήμερα στις αγορές

Εμφάνιση

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

«Οι επενδυτές καλωσορίζουν τα ελληνικά ομόλογα», τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, υποδεχόμενος τον Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, τονίζοντας πως «τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε για το μέλλον της Ελλάδας».
«Και τώρα είναι η ώρα να σχεδιάσουμε την υπόλοιπη δουλειά για να ολοκληρώσουμε επιτυχημένα το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και την μετά το πρόγραμμα περίοδο για την Ελλάδα». Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλαν Αλέξης Τσίπρας και Πιέρ Μοσκοβισί, εκφράζοντας τη βεβαιότητα τους για την επιτυχημένη δοκιμή στις αγορές, με την έκδοση των ελληνικών ομολόγων.
«Επισκέπτεστε την Ελλάδα σε μια ιδιαίτερη ημέρα, είναι η ημέρα που η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές με έναν επιτυχημένο τρόπο και αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα και το πιο ουσιαστικό βήμα, προκειμένου να ολοκληρώσουμε αυτή τη δυσάρεστη περιπέτεια του μνημονίου», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, υποδεχόμενος τον Επίτροπο Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, στο Μέγαρο Μαξίμου.
Σημείωσε ότι «οι πληροφορίες που έχουμε είναι πολύ καλές» σχετικά με τα ελληνικά ομόλογα, «οι επενδυτές καλωσορίζουν τα ελληνικά ομόλογα». Για να υπογραμμίσει: «Και τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε για το μέλλον της Ελλάδας, για το πώς θα συνεργαστούμε, ώστε να εργαστούμε προκειμένου τον επόμενο χρόνο να ολοκληρωθεί επιτυχημένα το πρόγραμμα και να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε για την επόμενη μέρα, για την Ελλάδα της μετά το πρόγραμμα περιόδου. Ο πρωθυπουργός δήλωσε βέβαιος ότι «όπως πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι ο καλύτερος σύμμαχος και εταίρος για να οργανώσουμε επιτυχημένα την επόμενη ημέρα για την Ελλάδα».
Μοσκοβισί: Κάναμε πολλά, διανύσαμε πολύ δρόμο, βλέπουμε τώρα το φως
Ο κ. Μοσκοβισί δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται εδώ σήμερα, σχολιάζοντας ότι διάλεξε τη σημερινή ημέρα γιατί είχε το προαίσθημα ότι κάτι θα συμβεί. «Αυτό έγινε εφικτό από τα πολύ θετικά μηνύματα που υπήρχαν: τη συμφωνία του Eurogroup του Ιουνίου, την έξοδο της Ελλάδας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, τη συμφωνία του ΔΝΤ, τα αποτελέσματα της ελληνικής οικονομίας».
«Συνεπώς», υπογράμμισε, «είναι η ώρα να δοκιμάσουμε στις αγορές και ελπίζω και πιστεύω ότι θα είναι επιτυχημένη η δοκιμή». Ο Επίτροπος τόνισε: «Και είναι τώρα η ώρα να σχεδιάσουμε την υπόλοιπη δουλειά για να ολοκληρώσουμε επιτυχημένα το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018, ώστε η Ελλάδα να είναι κανονικός εταίρος στην Ευρωζώνη». Διαβεβαίωσε τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι εκεί ως πλήρης εταίρος και ως φίλος-σύμμαχος της Ελλάδας».
«Κάναμε πολλά, διανύσαμε πολύ δρόμο, βλέπουμε τώρα το φως», σημείωσε. Ο κ. Μοσκοβισί επισήμανε ότι «η ανάπτυξη είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Νομίζω μπορεί να είναι 1,8% αν όχι παραπάνω φέτος, 2,5% την επόμενη χρονιά και αυτή είναι η συνθήκη για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για τους Έλληνες».


Το παρασκήνιο πίσω από την πρώτη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές μετά το 2014 Γιατί έγινε τώρα η κίνηση - Τι ψάχνει η κυβέρνηση - τα πολιτικά και οικονομικά επιχειρήματα

Εμφάνιση

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Θα ανακοινωθεί το μεσημέρι επιτόκιο χαμηλότερο του 4,5%; Ποια θα είναι η υπερκάλυψη; Πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου; Θα ακολουθήσουν και άλλες απόπειρες εξόδου στις αγορές; Ένα χαμηλό επιτόκιο έστω και οριακά χαμηλότερο από το 4,5% και ένα σημαντικό ποσοστό υπερκάλυψης -άνω του 300%- θέλει να εξασφαλίσει η ελληνική κυβέρνηση μετά το κλείσιμο του σημερινού βιβλίου προσφορών ώστε να «τεκμηριώσει» το επιχείρημα περί «επιστροφής στις αγορές» και «κεφαλαιοποίησης των θετικών ειδήσεων που ακολούθησαν μετά το Eurogroup του Ιουνίου και την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης».
Στην πραγματικότητα βέβαια, η διαδικασία που άνοιξε χθες δεν πρόκειται για «έξοδο στις αγορές» αλλά για μια προσπάθεια αναχρηματοδότησης υφιστάμενων υποχρεώσεων. Τα τρία τέταρτα της έκδοσης του ομολόγου, περίπου 3 από τα τέσσερα δις. ευρώ, θα διοχετευτούν για την αποπληρωμή του δανείου 5ετούς διάρκεια που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2014 με επιτόκιο 4,75% και συνολικό κόστος δανεισμού 4,95% στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όσο για το υπόλοιπο 25%, το υπόλοιπο ένα δις. ευρώ, επίσης θα διατεθεί για αποπληρωμή ομολόγων, πιθανότατα του ομολόγου 3ετούς διάρκειας που εκδόθηκε κατά την τελευταία έξοδο της Ελλάδας στις αγορές το 2014.

Το εγχείρημα, είναι πολύ πιθανό ότι θα στεφθεί από επιτυχία για μια σειρά από οικονομικούς αλλά και πολιτικούς λόγους:
Η Ελλάδα βγαίνει με ένα επενδυτικό προϊόν το οποίο προσφέρει αποδόσεις άνω του 4% σε μια περίοδο που οι χώρες της Ευρωζώνης δανείζονται ακόμη και με αρνητικά επιτόκια.
Οι επενδυτές τοποθετούνται περίπου εκ του ασφαλούς καθώς, σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα μέχρι και το 2022 οπότε και θα λήξει το ομόλογο που εκδόθηκε χθες θα είναι σε πρόγραμμα. Μπορεί αν μην λέγεται μνημόνιο, σε κάθε περίπτωση όμως θα υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις της χώρας (για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5%) και αντίστοιχα η «προστασία» της Ευρωζώνης.
Η έκδοση του ομολόγου έχει τύχει μεγάλης στήριξης από τους συμβούλους της κυβέρνησης οι οποίοι και θα εισπράξουν αμοιβές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ. Το παρασκήνιο λέει ότι η έκδοση είναι «κλεισμένη» πριν καν ξεκινήσει και αυτό που μένει να φανεί είναι η υπερκάλυψη (δηλαδή πόσες φορές θα καλυφθεί το ποσό των 4 δις. ευρώ) για να φανεί και το κατά πόσο υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον.
Η κυβέρνηση ειδικά σε ότι αφορά στο κομμάτι της εξόδου στις αγορές, φαίνεται να απολαμβάνει της στήριξης των χωρών της Ευρωζώνης οι οποίες θέλουν και η ελληνική πλευρά να έχει μια μικρή «νίκη» σε πολιτικό επίπεδο ύστερα από τις διαδοχικές ήττες (αποδοχή πρόσθετων μέτρων 4,5 δις. ευρώ, μη εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, μη συμμετοχή στο QE). H άφιξη Μοσκοβισί στην Αθήνα στο «διήμερο του ομολόγου» μπορεί και να μην είναι καθαρή σύμπτωση.
Η διάθεση πολιτικής εκμετάλλευσης της έκδοσης, φάνηκε και από τη χθεσινή ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου η οποία αναφέρει: «Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα της στρατηγικής της Ελλάδας για να ανακτήσει βιώσιμη και σταθερή πρόσβαση στις διεθνείς αγορές.

Η απόφαση να επιχειρηθεί αυτή η συναλλαγή, βασίστηκε σε μια σειρά από θετικές εξελίξεις για την Ελλάδα:
α. Την απόφαση του Eurogroup της 15ηςΙουνίου.
β. Την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας σεCaa2, από τον οίκο Moody’s, στις 23 Ιουνίου 2017.
γ. Την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, στις 12 Ιουλίου 2017.
δ. Τη συμφωνία για την επί της αρχής συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα, στις 20 Ιουλίου 2017.
ε. Την αναβάθμιση της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από την StandardandPoor’s, στις 21 Ιουλίου 2017.


Συνάντηση με τους κατοίκους του Κατάφυτου Δήμου Κ. Νευροκοπίου

Εμφάνιση

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Τους κατοίκους του Καταφύτου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου δέχθηκε στο γραφείο του την Πέμπτη 20 Ιουλίου ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.
Η επίσκεψη αυτή είχε ως σκοπό να εκθέσουν στο Αντιπεριφερειάρχη το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ακτήμονες της περιοχής με τα κοινόχρηστα παραχωρημένα αγροκτήματα που καλλιεργούν εδώ και πολλά χρόνια και σήμερα υπάρχει ο κίνδυνος να διεκδικηθούν από καλλιεργητές άλλων περιοχών, ακόμα και εκτός Περιφέρειάς μας, μιας και το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τη διαχείρισή τους δεν εξασφαλίζει την παραμονή τους σ΄ αυτά.
Ο κ. Πατακάκης δεσμεύτηκε να επιληφθεί του θέματος με άμεση παρέμβασή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αιτούμενος την αλλαγή του νόμου, ώστε στις δημοπρασίες των διαθέσιμων αγροτεμαχίων να προτιμούνται όσοι είναι είτε μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής είτε ήδη καλλιεργητές αυτών. Ήδη έδωσε εντολή στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες να συντάξουν το σχετικό έγγραφο, το οποίο θα κοινοποιήσει στους βουλευτές του Νομού, ζητώντας και τη δική τους παρέμβαση.

Σε δηλώσεις του ο κ. Αντιπεριφερειάρχης μεταξύ άλλων τόνισε:
«Είναι άδικο οι φύλακες των συνόρων μας, οι κάτοικοι αυτής της ακριτικής περιοχής, να κινδυνεύουν να χάσουν το βίο τους, τη γη στην οποία επένδυσαν και στην οποία στηρίχθηκαν για να παραμείνουν εκεί και να φτιάξουν οικογένειες, επειδή κάποιοι που δεν ξέρουν τι θα πει αγροτιά, ψηφίζουν νόμους άδικους ανεφάρμοστους. Θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να δικαιωθούν οι κάτοικοι του Καταφύτου και μαζί με αυτούς και όλοι όσοι αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα».


Συνάντηση με τους κατοίκους του Κατάφυτου Δήμου Κ. Νευροκοπίου

Εμφάνιση

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Τους κατοίκους του Καταφύτου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου δέχθηκε στο γραφείο του την Πέμπτη 20 Ιουλίου ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης.
Η επίσκεψη αυτή είχε ως σκοπό να εκθέσουν στο Αντιπεριφερειάρχη το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ακτήμονες της περιοχής με τα κοινόχρηστα παραχωρημένα αγροκτήματα που καλλιεργούν εδώ και πολλά χρόνια και σήμερα υπάρχει ο κίνδυνος να διεκδικηθούν από καλλιεργητές άλλων περιοχών, ακόμα και εκτός Περιφέρειάς μας, μιας και το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τη διαχείρισή τους δεν εξασφαλίζει την παραμονή τους σ΄ αυτά.
Ο κ. Πατακάκης δεσμεύτηκε να επιληφθεί του θέματος με άμεση παρέμβασή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αιτούμενος την αλλαγή του νόμου, ώστε στις δημοπρασίες των διαθέσιμων αγροτεμαχίων να προτιμούνται όσοι είναι είτε μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής είτε ήδη καλλιεργητές αυτών. Ήδη έδωσε εντολή στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες να συντάξουν το σχετικό έγγραφο, το οποίο θα κοινοποιήσει στους βουλευτές του Νομού, ζητώντας και τη δική τους παρέμβαση.

Σε δηλώσεις του ο κ. Αντιπεριφερειάρχης μεταξύ άλλων τόνισε:
«Είναι άδικο οι φύλακες των συνόρων μας, οι κάτοικοι αυτής της ακριτικής περιοχής, να κινδυνεύουν να χάσουν το βίο τους, τη γη στην οποία επένδυσαν και στην οποία στηρίχθηκαν για να παραμείνουν εκεί και να φτιάξουν οικογένειες, επειδή κάποιοι που δεν ξέρουν τι θα πει αγροτιά, ψηφίζουν νόμους άδικους ανεφάρμοστους. Θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να δικαιωθούν οι κάτοικοι του Καταφύτου και μαζί με αυτούς και όλοι όσοι αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα».


Επίσκεψη του Περιφερειάρχη ΑΜΘ στον Οικουμενικό Πατριάρχη

Εμφάνιση

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Δεκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο έγινε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος στην έδρα του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη. Ο κ. Μέτιος μετέβη στο Φανάρι με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονα συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης κ. Νίκο Τσαλικίδη.
Ο κ. Μέτιος έλαβε την ευλογία του Παναγιωτάτου ενώ στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην Περιφέρεια ΑΜΘ. Με το πέρας της συνάντησης ο κ. Μέτιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψη τονίζοντας ότι ήταν ιδιαίτερη τιμή να επισκεφθεί για πρώτη φορά την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και να γνωρίσει τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο και ευχήθηκε αυτή την πρώτη συνάντηση να ακολουθήσουν κι άλλες στο μέλλον.


Προ των πυλών ο φόρος στις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών

Εμφάνιση

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Από τις φορολογικές δηλώσεις του 2018 οι φορολογούμενοι που εκμισθώνουν κατοικίες για σύντομο χρονικό διάστημα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (π.χ. airbnb) θα πληρώσουν φόρο εισοδήματος. Σύμφωνα με όσα προβλέπει η φορολογική νομοθεσία όπως ψηφίστηκε στο πλαίσιο του πολυνομοσχεδίου για τη δεύτερη αξιολόγηση το εισόδημα από βραχυχρόνιες μισθώσεις κατοικιών φορολογείται με την κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων, δηλαδή για εισόδημα έως 12.000 ευρώ με 15%, από 12.000 έως 35.000 με 35% και από 35.000 ευρώ και πάνω με συντελεστή 45%.
Η σχετική διάταξη προβλέπει ότι με αυτή την κλίμακα φορολογείται η εκμίσθωση των κατοικιών λαο η παροχή της υπηρεσίας των κλινοσκεπασμάτων. Εφόσον ο εκμισθωτής προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, πχ. εστίαση και άλλα τότε οι υπηρεσίες αυτές φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με συντελεστή από 22 έως και 45%. Η φορολόγηση, όπως αναφέρθηκε, ισχύει από το φορολογικό έτος 2017 και θα φανεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2018.


Ξεπέρασαν τα 6 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο

Εμφάνιση

Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017

Προσφορές άνω των 6 δισ. ευρώ έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής για το ελληνικό πενταετές, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές. Ποσό προσφορών άνω των 4 δισ. ευρώ αφορά νέο χρήμα, ενώ οι ανταλλαγές με ομόλογα τις σειρές του 2014 έχουν ήδη ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η τάση δείχνει ότι το επιτόκιο μπορεί να κινηθεί ακόμα και κάτω από το 4.75%. Οι επόμενες ώρες, πάντως, θεωρούνται πολύ κρίσιμες. Αξίζει να σημειωθεί πως μετά την μεγάλη ζήτηση για το ελληνικό χρέος, το Reuters υποβάθμισε το guidance του για το επιτόκιο από 4,875% σε 4,75%, καθώς όπως εξηγεί η Ελλάδα φαίνεται πως θα πετύχει ένα καλύτερο deal σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Σημειώνεται ότι το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει στις 16.00 ώρα Ελλάδος.