Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Ενημερωτικό φυλλάδιο από την ΠΕ Δράμας, για τον επιβλαβή οργανισμό Xylella fastidiosa Τι είναι o Xylella fastidiosa;

Εμφάνιση

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Ο οργανισμός Xylella fastidiosa (Wells et al.) είναι ένα από τα πλέον επικίνδυνα βακτήρια για τα φυτά σε παγκόσμια κλίμακα, που προκαλεί πολλές ασθένειες, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις για τη γεωργία. Από τον Οκτώβριο του 2013, το στέλεχος του βακτηρίου έχει αρχίσει να εξαπλώνεται στην Απουλία (Ιταλία) και προς το παρόν αποτελεί την πρώτη και μοναδική επιβεβαιωμένη εστία στην ΕΕ, που επηρεάζει κυρίως τους ελαιώνες.
Ο Xylella fastidiosaρυθμίζεται στην ΕΕ ως επιβλαβής οργανισμός καραντίνας βάσει της οδηγίας 2000/29/EΚ του Συμβουλίου περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας. Ως εκ τούτου, πρέπει να απαγορευθεί η είσοδος και η εξάπλωση αυτού του οργανισμού σε όλα τα κράτη μέλη. Η οδηγία για την υγεία των φυτών επιβάλλει στα κράτη μέλη τη νομική υποχρέωση να λαμβάνουν, αφής στιγμής γίνει γνωστή η παρουσία του οργανισμού και ανεξάρτητα από τα συμπτώματα, όλα τα αναγκαία μέτρα για την εξάλειψή του ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, για την αποφυγή της περαιτέρω εξάπλωσής του.
Το βακτήριο αποικίζει τα ξυλώδη αγγεία των φυτών και, κατά κανόνα, μεταδίδεται από έντομα που ανήκουν στις οικογένειες εντόμων Cicadellidae και Cercopidae και τρέφονται από τα ξυλώδη αγγεία των φυτών. Το έντομο της οικογένειας Cercopidae με την επιστημονική ονομασία Philaenus spumarius που είναι ένα πολύ κοινό πολυφάγο έντομο και αφθονεί στα ελαιόδενδρα θεωρείται υπεύθυνος φορέας για την εξάπλωση του βακτηρίου στην Απουλία. Τα συμπτώματα που συνδέονται με την παρουσία του Xylella fastidiosa σε φυτά ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό και μπορεί να προκαλέσουν την πλήρη νέκρωση των φυτών μέσα σε λίγα χρόνια, ανάλογα με το είδος του φυτού ξενιστή, τη σοβαρότητα της μόλυνσης και τις κλιματικές συνθήκες.
Με βάση την επιστημονική βιβλιογραφία, περίπου 300 είδη φυτών μπορούν να προσβληθούν από το βακτήριο και συνδέονται με τα τέσσερα διαφορετικά υποείδη του οργανισμού Xylella fastidiosa• ωστόσο, δεν είναι όλα ευπαθή στην ασθένεια. Το στέλεχος που εντοπίστηκε στην Απουλία θεωρείται νέα γενετική παραλλαγή του οργανισμού Xylella fastidiosa, υποείδος pauca, για το οποίο παραμένει αδιευκρίνιστο το φάσμα φυτών-ξενιστών. Δεν έχει ακόμη ανιχνευτεί στα εσπεριδοειδή και στα αμπέλια, παρόλο που οι δοκιμές παθογένειας είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού των επιβεβαιωμένων (π.χ. ελαιόδενδρα, δαμασκηνιές) ή δυνητικών φυτών-ξενιστών (π.χ. εσπεριδοειδή και αμπέλια) και του μεγάλου αριθμού και της εκτεταμένης κατανομής των εντόμων-φορέων, ο κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού σε άλλες περιοχές της Ιταλίας και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ είναι πολύ μεγάλος.
Από τον Φεβρουάριο του 2014 η ΕΕ έχει θεσπίσει έκτακτα μέτρα για την καταπολέμηση του εν λόγω οργανισμού. Τον Ιούλιο του 2014 τα μέτρα αυτά εξειδικεύτηκαν και τον Μάιο του 2015 ενισχύθηκαν περισσότερο με σκοπό την παρεμπόδιση της περαιτέρω εξάπλωσης του βακτηρίου στην ΕΕ.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Ποια μέτρα έχουν ληφθεί από την Επιτροπή για την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης στο έδαφος της Ένωσης;
Λόγω του υψηλού βαθμού αβεβαιότητας ως προς το πλήρες φάσμα των φυτών-ξενιστών που είναι ευπαθή στο στέλεχος της Απουλίας (11 φυτικά είδη και 2 φυτικά γένη υπόκεινται προς το παρόν σε ρύθμιση), τα έκτακτα μέτρα της ΕΕ προβλέπουν αυστηρές απαιτήσεις για τη διακίνηση εντός και εκτός της προσβεβλημένης περιοχής συγκεκριμένων φυτών που απαρτίζουν έναν μακροσκελή κατάλογο, που αποτελείται από 160 φυτικά είδη και 27 φυτικά γένη που προορίζονται για φύτευση, εκτός από τους σπόρους προς σπορά, συμπεριλαμβανομένων των αμπελιών και των εσπεριδοειδών.
Το σύνολο της επαρχίας του Lecce, που έχει χαρακτηριστεί προσβεβλημένη ζώνη, υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα και περιβάλλεται από μια εκτεταμένη ζώνη απομόνωσης 20 χιλιομέτρων που είναι απαλλαγμένη από το βακτήριο. Πρέπει να δημιουργηθεί μια ζώνη εντατικής επιτήρησης γύρω από την οριοθετημένη περιοχή του Lecce ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη ανίχνευση νέων εστιών. Μια συγκεκριμένη οριοθετημένη ζώνη (προσβεβλημένη ζώνη συν ζώνη απομόνωσης) δημιουργείται γύρω από την περιοχή εμφάνισης νέας εστίας στον δήμο Oria, στην επαρχία του Brindisi, όπου εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα εκρίζωσης.
- Οι εστίες που διαπιστώθηκαν εκτός της επαρχίας του Lecce (π.χ. στον δήμο Oria, στην επαρχία Brindisi) υπόκεινται σε πολύ αυστηρά μέτρα εκρίζωσης, που περιλαμβάνουν την κοπή όλων των φυτών- ξενιστών (11 φυτικά είδη και 2 φυτικά γένη), ανεξάρτητα από την κατάσταση της υγείας τους, σε ακτίνα 100 μέτρων γύρω από τα μολυσμένα φυτά•
- Οι εστίες στην επαρχία του Lecce υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα που προβλέπουν τουλάχιστον την απομάκρυνση όλων τα μολυσμένων φυτών (όχι κοπή) σε μια έκταση 20 χιλιομέτρων, στο βόρειο τμήμα της επαρχίας, που γειτνιάζει με τις επαρχίες Brindisi και Taranto, καθώς και κοντά σε εγκεκριμένους χώρους καλλιέργειας (π.χ. φυτώρια και κέντρα με είδη κήπου) και σε περιοχές με ιδιαίτερη πολιτιστική, επιστημονική και κοινωνική αξία.
- Η διακίνηση εκτός των οριοθετημένων περιοχών συγκεκριμένων φυτικών ειδών επιτρέπεται μόνον εάν τα εν λόγω φυτά έχουν καλλιεργηθεί σε εγκεκριμένους χώρους, υπό συνθήκες προστασίας, και έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη δειγματοληψία και δοκιμή πριν από τη μετακίνησή τους, με κοινοποίηση προς την εθνική αρμόδια αρχή προορισμού, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας.
Αυτά τα μέτρα θα έχουν σημαντική επίπτωση στην επαρχία του Lecce και στις γειτονικές επαρχίες Brindisi και Taranto λόγω της οικονομικής και πολιτιστικής σημασίας της παραγωγής ελαιολάδου στην προσβεβλημένη περιοχή. Οι εκτάσεις που υπόκεινται σε έκτακτα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται σε 570 200 εκτάρια. Η επαρχία του Lecce, με 350 000 εκτάρια, περιλαμβάνει περίπου 12 580 000 ελαιόδεντρα, εκ των οποίων 2 900 000 ηλικίας άνω των 100 ετών. Ωστόσο, καθώς τα περισσότερα από τα φυτά αυτά είναι ακόμη υγιή σήμερα, θα πρέπει να καταβληθούν τεράστιες προσπάθειες για την αποφυγή της μόλυνσης.

Με ποιον τρόπο προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποτρέψει την περαιτέρω είσοδο του οργανισμού Xylella fastidiosa από τρίτες χώρες;
Οι ισχύοντες κανόνες εισαγωγών ενισχύθηκαν περισσότερο και η εισαγωγή των συγκεκριμένων φυτών (160 φυτικά είδη και 27 φυτικά γένη) από προσβεβλημένες τρίτες χώρες είναι δυνατή μόνο εάν καλλιεργούνται υπό συνθήκες προστασίας και εάν, πριν από την εξαγωγή και κατά την είσοδό τους στην ΕΕ, υποβάλλονται σε επιθεώρηση, δειγματοληψία και δοκιμή για την απουσία του βακτηρίου. Εφαρμόζονται αυστηρά οι όροι για τη διακίνηση των εν λόγω εισαγόμενων φυτών εντός της ΕΕ.
Η εισαγωγή από χώρες απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς είναι δυνατή μόνον εφόσον το υγειονομικό καθεστώς των περιοχών αυτών έχει ήδη κοινοποιηθεί επισήμως στην Επιτροπή. Οι εισαγωγές φυτών Coffea προς φύτευση από την Ονδούρα και την Κόστα Ρίκα απαγορεύονται.

Υπάρχει διαθέσιμη οικονομική ενίσχυση για τους γεωργούς που θίγονται από τον Xylella fastidiosa;
Η συγχρηματοδότηση της ΕΕ για την υγεία των φυτών μπορεί να χορηγηθεί για την εφαρμογή προγραμμάτων επιτήρησης και εκστρατειών εκρίζωσης/περιορισμού σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 652/2014. Βάσει του ίδιου νομικού πλαισίου, η χρηματοδοτική συνεισφορά της ΕΕ για την αποζημίωση των ιδιοκτητών για την αξία των καταστραφέντων φυτών θα είναι δυνατή μόνον από το 2017 και μετά. Πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη συζητείται επί του παρόντος στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής της ΕΕ.
Επίσης, προβλέπεται η δημοσίευση πρόσκλησης για τη διεξαγωγή ειδικής έρευνας για την Xylella fastidiosa στο πλαίσιο του επικείμενου προγράμματος εργασίας «Ορίζων 2020» 2016/2017 που αποσκοπεί στην προώθηση μιας περιεκτικής δέσμης δράσεων για τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το βακτήριο και την εκπόνηση εναλλακτικών λύσεων για την πρόληψη και την καταπολέμησή του σε συνδυασμό με εργαλεία για την εκτίμηση του κινδύνου και τις πολιτικές στον τομέα της υγείας των φυτών.

Θα ήταν δυνατό η κατάρρευση των ελαιόδεντρων να οφείλεται σε άλλα αίτια, επειδή ορισμένες επιστημονικές μελέτες υποστηρίζουν ότι προκαλείται από έναν συνδυασμό μυκήτων που αποδυναμώνουν τα φυτά πριν αυτά δεχθούν επίθεση από τoν Xylella fastidiosa, και φαίνεται να υπάρχει κάποια ειδική θεραπεία;
Η Επιτροπή εξέτασε όλες τις πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης των μέτρων έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ. Όλα τα σχετικά έγγραφα διαβιβάστηκαν στην EFSA για ειδική αξιολόγηση. Στις 17 Απριλίου 2015, η EFSA εξέδωσε δήλωση σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει επί του παρόντος κανένα επιστημονικό στοιχείο που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό ότι πρωταρχική αιτία του συνδρόμου κατάρρευσης των ελαιόδενδρων που παρατηρείται στην Απουλία της Νότιας Ιταλίας είναι οι μύκητες και όχι το βακτήριο Xylella fastidiosa. Επιπλέον, δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η θεραπεία της ασθένειας που προκαλείται από τους μύκητες θα μειώσει την εγκατάσταση, την εξάπλωση και τον αντίκτυπο του οργανισμού Xylella fastidiosa, αν και η καλή διαχείριση των οπωρώνων είναι εν γένει επωφελής για την υγεία των φυτών.
Ήδη στην επιστημονική γνώμη της τον Ιανουάριο του 2015, η EFSA κατέληγε στο συμπέρασμα ότι τα συμπτώματα που παρουσιάστηκαν στα ελαιόδενδρα προκαλούνται από ένα σύνολο παρασίτων και παθογόνων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του Xylella fastidiosa, διαφόρων μηκύτων και του zeuzera pyrina.Ωστόσο, μολονότι ο ειδικός ρόλος του οργανισμού Xylella fastidiosa στο σύνδρομο ταχείας κατάρρευσης των ελαιοδένδρων απομένει ακόμη να διευκρινιστεί, ο Xylella fastidiosa έχει ανιχτευτεί σε νεαρά φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα του συνδρόμου κατάρρευσης χωρίς να έχουν διαπιστωθεί άλλοι παθογόνοι παράγοντες.

Πώς μπορεί να ελεγχθεί ο οργανισμός Xylella fastidiosa;
Σύμφωνα με τους φυτοϋγειονομικούς εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), δεν υπάρχει σήμερα διαθέσιμη μέθοδος ελέγχου για τη θεραπεία άρρωστων φυτών στον εν λόγω τομέα. Ενδεχόμενες αλλαγές στα συστήματα καλλιέργειας θα μπορούσαν να έχουν κάποια επίπτωση στην ασθένεια (π.χ. κλάδεμα, λίπανση και άρδευση), αλλά αυτό δεν αρκεί για τη θεραπεία των φυτών. Στην Απουλία, το εκτεταμένο κλάδεμα των ελαιοδένδρων που έχουν μολυνθεί είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων βλαστών από τη βάση του δένδρου, ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει αποδειχθεί ότι αυτό μπορεί να θεραπεύσει τα φυτά και να αποτρέψει τη νέκρωσή τους.
Η στρατηγική ελέγχου πρέπει να εστιάζεται στο έντομο-φορέα, και στην απομάκρυνση των μολυσμένων φυτών που, εάν παραμείνουν στο έδαφος, μπορούν να λειτουργήσουν ως αποθήκη μολύσματος για τους φορείς του βακτηρίου.
Προκειμένου να ελεγχθεί ο πληθυσμός των ξενιστών, χρειάζεται κατάλληλη φυτοϋγειονομική επεξεργασία, όπως απομάκρυνση των ζιζανίων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής του εντόμου, αλλά και στοχευμένη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ιδιαίτερα πριν από την απομάκρυνση των μολυσμένων φυτών. Η εν λόγω επεξεργασία πρέπει να εκτελείται σε συνδυασμό με τις κατάλληλες γεωργικές πρακτικές.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι ασυμπτωματικοί φορείς, οι ασυμπτωματικές μολύνσεις ή οι περιορισμένης έκτασης μολύνσεις μπορούν να διαφύγουν από το πεδίο ερευνών που βασίζονται μόνο σε οπτική επιθεώρηση αλλά και ερευνών που βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές λόγω της πρόωρης μόλυνσης ή της ανομοιογενούς κατανομής του βακτηρίου στο φυτό. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για την εφαρμογή αυστηρών μέτρων εκρίζωσης (π.χ. κοπή όλων των φυτών ξενιστών γύρω από τα μολυσμένα φυτά) για εστίες που διαπιστώθηκαν εκτός της επαρχίας του Lecce.
Τι μπορώ να κάνω ως πολίτης για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης του οργανισμού Xylella fastidiosa στην ΕΕ;
Οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να ενημερώνονται άμεσα για κάθε ύποπτο κρούσμα του οργανισμού Xylella fastidiosa, έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα.
Είναι σημαντικό να περιοριστεί η διακίνηση εντός και εκτός των οριοθετημένων περιοχών στην Απουλία συγκεκριμένων φυτών που προέρχονται από την εν λόγω περιοχή μόνο στα φυτά που καλλιεργούνται σε εγκεκριμένο φυτώριο και συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
Τέλος, όταν επιστρέφετε από ταξίδι από τρίτες χώρες να μη φέρνετε φυτά εκτός εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Xylella fastidiosa, μπορείτε να συμβουλεύεστε το ενημερωτικό φυλλάδιο από την ΠΕ Δράμας, για τον επιβλαβή οργανισμό Xylella fastidiosa


«Καμπανάκι» από τη Δ/νση Κτηνιατρικής ΑΜΘ ενόψει της θρησκευτικής σφαγής στο Κουρμπάν Μπαϊράμ

Εμφάνιση

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜΘ για τη θρησκευτική εορτή των Μουσουλμάνων Κουρμπάν Μπαϊράμ.
Θρησκευτική εορτή Μουσουλμάνων (Κουρπάν Μπαϊράμ).

Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Η διενέργεια θρησκευτικής σφαγής αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα για τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας και σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία είναι δυνατή η τέλεση θρησκευτικών σφαγών χωρίς αναισθησία, υπό την προϋπόθεση ότι η σφαγή διενεργείται σε σφαγείο.
ότι κατά τη θρησκευτική εορτή των Μουσουλμάνων συμπολιτών μας (Κουρμπάν Μπαϊράμ), που για το έτος 2017 εορτάζεται στις 1 Σεπτεμβρίου, πρόκειται να σφαγεί μεγάλος αριθμός βοοειδών και αιγοπροβάτων εκτός σφαγείων, σε χώρους που δεν διενεργείται κανένας κτηνιατρικός έλεγχος και ως εκ τούτου οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν μπορούν να εγγυηθούν την ποιότητα και ασφάλεια του παραγόμενου κρέατος.
Στις εγκαταστάσεις πρόχειρης σφαγής είναι άγνωστο εάν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος (μη αποτέφρωση των υλικών ειδικού κινδύνου και των ζωικών υποπροϊόντων και απόρριψή τους πιθανά στο περιβάλλον κλπ),
και έχοντας ως στόχο την προστασία της υγείας των μουσουλμάνων καταναλωτών, επισημαίνει ως κατά την περίοδο εορτασμού του «Κουρμπάν-Μπαϊράμ» πρέπει απαρέγκλιτα να εφαρμοστούν τα παρακάτω:

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
α) Απαγορεύεται κατηγορηματικά η αγορά βοοειδών και αιγοπροβάτων από εκμεταλλεύσεις εκτός της Περιφέρειας χωρίς την έγκριση των Αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών
β) Τα ζώα που μετακινούνται φέρουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα (έγγραφα κυκλοφορίας, διαβατήρια, σήμανση)
γ) Το μεταφορικό μέσο πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται πριν και μετά τη φόρτωση των ζώων
δ) Στα βοοειδή εφαρμόζονται επιπλέον και οι νομοθετικές διατάξεις για την Οζώδη Δερματίτιδα
ε) Τα ζώα προστατεύονται από επιθέσεις εντόμων με εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΦΑΓΗ
α) Όλα τα ζώα πρέπει να σφάζονται σε εγκεκριμένα σφαγεία, σύμφωνα με τα ήθη και έθιμα της μουσουλμανικής θρησκείας και θα εξετάζονται από επισήμους κτηνιάτρους πριν και μετά τη σφαγή.
β) Θα διαγραφούν από τα μητρώα μόνο εκείνα τα ζώα που θα σφαγούν σε εγκεκριμένο σφαγείο
γ) Συνιστάται να προτιμώνται Βοοειδή μικρότερα των 72 μηνών και Αιγοπρόβατα μικρότερα των 18 μηνών, καθώς αυτά τα ζώα δεν εξετάζονται για Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια και το κρέας παραλαμβάνεται άμεσα από τους καταναλωτές.
δ) Ζώα μεγαλύτερης ηλικίας θα εξετάζονται για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες και μόνο μετά από αρνητικό εργαστηριακό αποτέλεσμα το κρέας τους θα διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση
ε) Από ζώα μεγαλύτερης ηλικίας από αυτές που αναφέρονται παραπάνω, τα εξής όργανα δεν καταναλώνονται και θα πρέπει να οδηγούνται σε μονάδα αποτέφρωσης για καταστροφή:
ΒΟΟΕΙΔΗ: Το κρανίο με το μυαλό, τα μάτια, οι αμυγδαλές, ο νωτιαίος μυελός, η σπονδυλική στήλη, ολόκληρο το έντερο και το μεσεντέριο,
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ: Ολόκληρο το κεφάλι, ο νωτιαίος μυελός, ο σπλήνας (και στα αμνοερίφια).
στ) Σε μονάδα αδρανοποίησης και αποτέφρωσης θα πρέπει να οδηγούνται και όλα τα λοιπά, εκτός των παραπάνω, παραγόμενα ζωικά υποπροϊόντα(πλην των δερμάτων)

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για την προστασία της Υγείας των Μουσουλμάνων καταναλωτών, την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος και την αποτροπή εμφάνισης και διασποράς Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων στο έδαφος της Περιφέρειας αλλά και στην υπόλοιπη χώρα
Στους παραβάτες θα επιβληθούν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, με σεβασμό στις ατομικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, αυστηρότατες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις,
Παρακαλούμε όλες τις Πολιτειακές, Περιφερειακές και Θρησκευτικές Αρχές της ΠΑΜΘ, τους Μουσουλμάνους συμπολίτες μας καθώς και κάθε εμπλεκόμενο, να συνδράμουν για την άρτια και ομαλή διενέργεια των σφαγών στα πλαίσια του «Κουρμπάν Μπαϊράμ» και την επίλυση ενός χρόνιου προβλήματος με τον καλύτερο τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τοπικά Τμήματα Κτηνιατρικής.


Ξεκίνησε η διαδικασία αποπληρωμής μέχρι 100 δόσεις των οφειλών στο Δήμο Δοξάτου

Εμφάνιση

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Σύμφωνα με τον νόμο 4483/2017 που ψηφίστηκε πρόσφατα δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων να ρυθμίσουν τις οφειλές τους έως και 100 δόσεις. Η ρύθμιση αφορά τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί και θα βεβαιωθούν μέχρι 30-9-2017 κατόπιν αίτησης του οφειλέτη μέχρι 30/11/2017 και να καταβάλλονται με απαλλαγή από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους κατά ποσοστό ως εξής:
(α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
(β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη από 20 ευρώ, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
(γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
(δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
(ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Η αίτηση υποβάλλεται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου στο Καλαμπάκι στο Γραφείο 106.


Ενεργοποιείται το νέο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον

Εμφάνιση

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Αυτή την εβδομάδα ξεκινάει η ενεργοποίηση του δεύτερου ενδιάμεσου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», έπειτα από κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης. Οι νέοι εθνικοί πόροι που θα διατεθούν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ανέρχονται σε περίπου 61 εκατ. και θα διασφαλίσουν τη χρηματοδότηση περισσότερων των 6.000 ωφελουμένων.
Πρόκειται για πρόγραμμα-γέφυρα, εν αναμονή της ενεργοποίησης του νέου Ταμείου Εξοικονομώ κατ’ Οίκον. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τις αποπληρωμές παλαιών δανείων σε μια προσπάθεια να ικανοποιηθούν αιτήσεις που είχαν εγκριθεί στο παρελθόν και οι οποίες δεν προχώρησαν λόγω έλλειψης χρημάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, στόχος του νέου προγράμματος-γέφυρα είναι η κάλυψη επιπλέον αιτήσεων από αυτές που είχαν υποβληθεί το 2014 στο «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», αλλά δεν μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν λόγω της ανεπάρκειας τότε των σχετικών κονδυλίων. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο ενδιάμεσο πρόγραμμα, υλοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2016, με την εξασφάλιση 75 εκατ. κάλυψε πάνω από 8.500 ωφελουμένους. Έτσι τα δύο ενδιάμεσα προγράμματα ενισχύουν συνολικά περίπου 15.000 νοικοκυριά.

Σε ό,τι αφορά το νέο Ταμείο, που αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Οκτώβριο θα προβλέπει επτά κατηγορίες δικαιούχων, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Συγκεκριμένα:
• Όσοι έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ή οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ δικαιούνται επιχορήγηση 60%.
• Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 10.001 έως 15.000 ευρώ ή οικογενειακό από 20.001 -25.000 ευρώ δικαιούνται επιχορήγηση 50%.
• Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 15.001 έως 20.000 ευρώ ή οικογενειακό από 25.001 έως 30.000 ευρώ δικαιούνται επιχορήγηση 40%.
• Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 20.001 έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό από 30.001 έως 35.000 ευρώ δικαιούνται επιχορήγηση 35%.
• Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 25.001 έως 30.000 ευρώ και οικογενειακό από 35.001 έως 40.000 ευρώ δικαιούνται επιχορήγηση 30%.
• Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 30.001 έως 35.000 ευρώ και οικογενειακό από 40.001 έως 45.000 ευρώ δικαιούνται επιχορήγηση 25%.
• Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα από 35.001 έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό από 45.001 έως 50.000 ευρώ δεν δικαιούνται επιδότηση, αλλά μπορούν να συνάψουν τραπεζικό άτοκο δάνειο.


Στηρίζουν τη Δράμα οι απόδημοι συντοπίτες της

Εμφάνιση

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δραμινών της Νέας Υόρκης «Αγία Βαρβάρα» συνοδευόμενος από 2 μέλη του Δ.Σ. επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Δράμας, κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο, παρουσία του Αντιδημάρχου επί θεμάτων Κοινωνικών Υπηρεσιών, κ. Αριστείδη Μωυσιάδη, προκειμένου να παραδώσει το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε από τους συμπατριώτες της Αμερικής για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Δράμας.
Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τα μέλη του Συλλόγου για την προσφορά τους και δήλωσε: «Οι ομογενείς Έλληνες της Αμερικής είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της ελληνικής ψυχής, της παράδοσης και της ιστορίας της πατρίδας μας στο εξωτερικό. Είστε εσείς που επιβεβαιώνετε ότι οι Έλληνες δεν ξεχνούν τις ρίζες τους. Διαπρέπετε και δείχνετε ότι οι Δραμινοί αδερφοί της Αμερικής φροντίζουν για την ανακούφιση των συμπατριωτών τους που υποφέρουν λόγω της οικονομικής κρίσης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την προσφορά των μελών σας στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και για όλες τις δράσεις που πραγματοποιεί ο αξιέπαινος σύλλογός σας. Αποτελείται τη γέφυρα επικοινωνίας της Δράμας με την Αμερική. Εύχομαι να συνεχίσετε το ίδιο δημιουργικά τη λαμπρή πορεία που διαγράψατε μέχρι σήμερα».


Προγράμματα κοινωνικών φροντιστηρίων με υποστηρικτική διδασκαλία στον δήμο Δράμας

Εμφάνιση

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής για το Δήμο τη Δράμας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, οργανώνει και υλοποιεί δράσεις που στόχο έχουν την ανακούφιση ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, που βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό ή που απειλούνται από αυτή.
Τη Δευτέρα 21-08-2017 με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Αριστείδης Μωϋσιάδης παρουσία του κ. Χρήστου Χαρακόπουλου, προέδρου του Συλλόγου Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και της κ. Μαρίας Βραδέλη προέδρου του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δράμας, ανανέωσαν για μια ακόμη χρονιά τη συνεργασία τους, για την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικά Φροντιστήρια/Υποστηρικτική Διδασκαλία.
Οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα έχουν την δυνατότητα τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν και φέτος δωρεάν μαθήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ξένης γλώσσας, σε συνεργαζόμενα φροντιστήρια μετά από τη θετική ανταπόκριση και προσφορά των μελών των δύο Συλλόγων.
Η έναρξη υποβολής αιτήσεων ξεκινά από 22-08-2017 έως 05-09-2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας από 8.00 π.μ έως 13.00 μ.μ (γραφείο 130 , Διοικητήριο Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2521351130).


«Παυλίδης Mάρμαρα - Γρανίτες»: Ο βασιλιάς του μαρμάρου και το Ευκλείδειο θεώρημα ανάπτυξη του

Εμφάνιση

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Στη Δράμα, όπου εδρεύει η εταιρία «Παυλίδης Mάρμαρα- Γρανίτες» αποκαλούν τους ιδιοκτήτες της «βασιλιάδες του λευκού μαρμάρου». Δεν είναι και λίγο άλλωστε όταν έχουν βάλει την υπογραφή της σε ορισμένα από τα πιο εμβληματικά κτίρια του κόσμου, «ντύνοντάς» τα με ελληνικό μάρμαρο.
Όπως στον ουρανοξύστη Lotus στη Nτόχα του Kατάρ ή στους Reflection Towers στη Σιγκαπούρη. Από τότε που ξέσπασε η κρίση στην εγχώρια αγορά, ο Χριστόφορος Παυλίδης, αξιοποιώντας και την υγιή χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, εφαρμόζει έναν «growth code» που σηματοδοτεί ακόμη πιο «επιθετικό άνοιγμα» ως προς τις εξαγωγές αλλά και την επέκταση σε καινούριες δραστηριότητες. Mαζί με τα αδέλφια του Kυριάκο και Xριστίνα αποφάσισαν μέσα σε αυτά τα πλαίσια και προχώρησαν στην εξαγορά της Stone Works Holdings με έδρα την Oλλανδία και κάτοχο του 88,4% της Mermeren Kombinat στα Σκόπια, χτίζοντας έτσι ισχυρή θέση στο «κομμάτι» του λευκού μαρμάρου, του οποίου η ζήτηση αυξάνεται ραγδαία, ειδικά στην Kίνα.
Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα α' εξαμήνου της Mermeren, με άνοδο 122,2% του κύκλου εργασιών και τον υπερδεκαπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας (στα 4,7 εκατ.) ήρθαν να δικαιώσουν την επιλογή τους και το τίμημα των 73 εκατ. ευρώ. Στα ίδια πλαίσια ήρθε και η επέκταση στον τομέα των AΠE, με σκοπό τη δημιουργία 4 πάρκων συνολικής παραγωγικής ισχύος 50 MW, με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Kομοτηνή, τις Σέρρες και τη Θράκη.
Το δύσκολο 2017 προχώρησαν δηλ. σε δύο κομβικές κινήσεις ρίχνοντας κεφάλαια ύψους 143 εκατ. ευρώ συνολικά (73 εκατ. ευρώ κόστισε η εξαγορά της Stone και με άλλα 70 εκατ. τοποθετείται η Παυλίδης Mάρμαρα στην πράσινη ενέργεια), βάζοντας τα θεμέλια της περαιτέρω ανάπτυξης του ομίλου που μετρά μια ιστορία 37 ετών, η οποία ξεκίνησε από τον πατέρα τους Eυκλείδη. Οι ίδιοι πήραν τη «μαγιά» του πατέρα τους και δουλεύουν πάνω στο δικό τους «ευκλείδειο θεώρημα» ανάπτυξης της εταιρίας. Σήμερα η εταιρία τους εξάγει το 95% της παραγωγής της σε χώρες της Ευρώπης, τις HΠA, τον αραβικό κόσμο, την Ασία κ.α. με τους ιδιοκτήτες της να αναζητούν και νέες ευκαιρίες και καινούριες αγορές για να εισέλθουν. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό από ξένους κολοσσούς έχουν καταφέρει να στέκονται δυνατά στις διεθνείς αγορές. Το εξαγωγικό προφίλ άλλωστε, λειτουργεί και ως αντίδοτο στην ελληνική κρίση.


Πρόταση των Αντιπολιτεύσεων για βράβευση της Άννα Κορακάκη από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας

Εμφάνιση

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Δήμου Δράμας Πόλη & Ζωή Μιχάλης Μλεκάνης με ανάρτηση του στον λογαριασμό του στο fb ανακοίνωσε ότι οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης στον Δήμο Δράμας κατέθεσαν πρόταση για βράβευση της Ολυμπιονίκη Άννα Κορακάκη από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας.
Στο κείμενο της ανάρτησης του αναφέρεται το σκεπτικό της πρότασης των αντιπολιτεύσεων:
«Η Ολυμπιονίκης Άννα Κορακάκη, ένα και πλέον χρόνο μετά την ύψιστη επιτυχία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που έκανε την Δράμα, τον τόπο μας, να ακουστεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη, δεν έχει ακόμη τιμηθεί από τον Δήμο Δράμας.
Ο αγώνας της συνεχίζεται, αν και αναγκάζεται να προπονείται σε εγκαταστάσεις απαράδεκτες, και οι επιτυχίες της θα συνεχίσουν να κρατούν την Δράμα στο παγκόσμιο αθλητικό προσκήνιο.
Η βράβευση της Άννας Κορακάκη θα τιμήσει περισσότερο την Δράμα, παρά την ίδια την αθλήτρια, η οποία έχει τιμηθεί ακόμη και από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εξάλλου, οι επιτυχίες της έχουν πλέον γραφτεί στην Ιστορία.
Η Ιστορία της Δράμας είναι αυτή που εμπλουτίζεται και κοσμείται από τις μεγάλες επιτυχίες της. Άστοχες ενέργειες δεν επέτρεψαν μέχρι σήμερα την βράβευση της Άννας Κορακάκη στον τόπο της.
Σήμερα, οφείλουμε να παρακάμψουμε κάθε εμπόδιο και να προχωρήσουμε στην βράβευσή της. Αυτό μπορεί να γίνει με την πρόταση που καταθέσαμε.
Προτείνουμε, λοιπόν, την βράβευση της Ολυμπιονίκη Άννα Κορακάκη από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας. Το βραβείο να της επιδοθεί σε ειδική συνεδρίαση από σύσσωμο το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, για να σηματοδοτηθεί η σύμπνοια με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο τιμά την κορυφαία αθλήτρια».


Φιάσκο η μείωση των «νέων» αντικειμενικών αξιών

Εμφάνιση

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Σε ένα μεγαλοπρεπές φιάσκο εξελίσσεται το πολυδιαφημισμένο σχέδιο για την αναπροσαρμογή και μείωση των αντικειμενικών αξιών στα όρια των εμπορικών αξιών. Οι φορολογούμενοι θα εξακολουθήσουν για πολύ ακόμη να φορολογούνται με πλασματικές τιμές ακινήτων και να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να πληρώσουν φόρους για αξία ακίνητης περιουσίας που δεν υπάρχει, μόνο και μόνο για να συνεχίσει η κυβέρνηση την εξοντωτική υπερφορολόγηση και να αποφύγει την πολιτικά ευαίσθητη για αυτήν περικοπή των κρατικών δαπανών.
Το τρικ της κυβέρνησης είναι η αύξηση των συντελεστών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, που ακυρώνει τις εξαγγελίες για πλήρη κατάργηση του συστήματος των αντικειμενικών αξιών, το οποίο χαρακτηριζόταν ως «ξεπερασμένο» και «αναχρονιστικό». Έτσι, η περιβόητη δέσμευση του Μνημονίου για μετάβαση σε ένα νέο, σύγχρονο σύστημα υπολογισμού των πραγματικών εμπορικών αξιών των ακινήτων, καταλήγει, σύμφωνα με πληροφορίες του «Κεφαλαίου», σε μια απλή αναπροσαρμογή των υφιστάμενων τιμών ζώνης. Όμως, ακόμα και αυτή η μείωση δεν πρόκειται να μεταφραστεί σε ουσιαστική ελάφρυνση για τους φορολογουμένους, αφού ο φορολογικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα παραμείνει στο ύψος του, με ανάλογη αύξηση των συντελεστών του φόρου και «πείραγμα» των κλιμακίων υπολογισμού του.
Με άλλα λόγια, η μείωση των τιμών ζώνης δεν οδηγεί σε τιμές ανάλογες των εμπορικών αξιών, απογοητεύοντας για άλλη μία φορά την αγορά και τους φορολογουμένους που είχαν καθησυχαστεί, περιμένοντας την εφαρμογή της μνημονιακής δέσμευσης για ένα νέο και σύγχρονο σύστημα. Ένα σύστημα που θα οδηγούσε τη φορολόγηση στη βάση της εμπορικής αξίας των ακινήτων τους. Το σύστημα παραμένει, δηλαδή, εκείνο του 1982 και η φορολογική επιβάρυνση μένει η ίδια, αν δεν οδηγήσει και σε κρυφές αυξήσεις.

Οι περιοχές-θύματα
Μεγάλα θύματα θα παραμείνουν οι ιδιοκτήτες κάθε κατηγορίας, αλλά κυρίως όσοι έχουν ακίνητα σε περιοχές με χαμηλές αξίες, καθώς και σε πολύ ακριβές.
Για παράδειγμα, στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας που κάποτε έζησε εποχές δόξας, αλλά πλέον θεωρείται υποβαθμισμένο (π.χ., Άγιος Παντελεήμονας, Πατήσια), οι εμπορικές αξίες έχουν καταρρεύσει και κατοικίες αλλάζουν χέρια ακόμα και στα 150 έως 200 ευρώ ανά τετραγωνικό. Η τιμή ζώνης είναι πάνω από 1.000 ευρώ και, έτσι, ακόμα και με μια μικρή μείωση δεν πρόκειται να υποχωρήσει στα επίπεδα των εμπορικών αξιών. Πολύ περισσότερο αν αλλάξει ο συντελεστής για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.
Την ίδια στιγμή, ανάλογη στρέβλωση, αλλά από την αντίστροφη, υπάρχει στις λεγόμενες ακριβές περιοχές, δηλαδή αυτές με τιμές ζώνης άνω των 4.000 ευρώ (π.χ., Εκάλη, Βουλιαγμένη). Ακόμα και μια μικρή μείωση των τιμών ζώνης σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αυτές θα βρεθούν στα επίπεδα των πραγματικών τιμών, που έχουν υποχωρήσει σημαντικά στα χρόνια της κρίσης.
Η κατάργηση του υπάρχοντος συστήματος και η μετάβαση σε ένα νέο σύστημα που θα αντικαταστήσει τις σημερινές αντικειμενικές αξίες είναι ένα από τα προαπαιτούμενα που έχει υπογράψει η κυβέρνηση με το κλείσιμο της δεύτερη αξιολόγησης και το οποίο θα πρέπει να υλοποιήσει το αργότερο έως το τέλος του έτους.
Ωστόσο, πρέπει να είναι και ένα από τα μεγαλύτερα σε... ηλικία προαπαιτούμενα, αφού η κατάργηση των αντικειμενικών αξιών και η μετάβαση σε ένα νέο σύστημα εμπορικών αξιών στα ακίνητα είναι μια υποχρέωση που εμφανίζεται στα κείμενα των Μνημονίων τουλάχιστον από το 2011, αλλά παίρνει συνεχώς αναβολές.
Ο λόγος των αναβολών; Είναι τεχνικά πολύ δύσκολο να καθιερωθεί ένα νέο σύστημα υπολογισμού σε πραγματικό χρόνο των εμπορικών αξιών των ακινήτων. Ενδεικτικό των δυσκολιών στις οποίες έχει προσκρούσει η ομάδα εργασίας που έχει επιφορτιστεί με το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι ζήτησε τη συνδρομή της τεχνικής βοήθειας των δανειστών. Πράγματι, η τεχνική βοήθεια όρισε ξένο ειδικό επιστήμονα σχετικό με τη φορολόγηση των ακινήτων. Μόνο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Κ», και αυτός σήκωσε ψηλά τα χέρια, διαπιστώνοντας ότι η κατάργηση των αντικειμενικών αξιών θα άφηνε ένα τεράστιο κενό στο σύστημα φορολόγησης των ακινήτων, που θα δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε.

Δικαιολογίες για το μπάχαλο
Τα προβλήματα που συνάντησε και εξακολουθεί να μην μπορεί να ξεπεράσει το υπουργείο Οικονομικών στη δημιουργία ενός νέου και μόνιμου μηχανισμού υπολογισμού αξιών για τη φορολόγηση των ακινήτων είναι τα εξής:
- Πολύ περιορισμένος αριθμός συναλλαγών ακινήτων. Παρά τη μικρή ανάκαμψη του αριθμού των μεταβιβάσεων το τελευταίο έτος, παραμένουν σε τραγικά χαμηλά επίπεδα, και μάλιστα σε σημείο που, όπως λένε στο υπουργείο Οικονομικών, δεν μπορεί καν να στοιχειοθετηθεί ο όρος «αγορά».
- Οι αξίες μεταβίβασης που αναγράφονται στα συμβόλαια ακινήτων δεν είναι σε πολλές περιπτώσεις οι πραγματικές, καθώς εξακολουθεί να υπάρχει το κίνητρο της συμπίεσης της αξίας προκειμένου να αποφύγει ο αγοραστής το τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου.
- Δεν υπάρχουν αξιόπιστες βάσεις δεδομένων για τις αξίες των ακινήτων πέραν αυτής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Αυτό στο οποίο καταλήγουν στην αρμόδια επιτροπή και αναμένεται να εισηγηθούν στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών είναι απλώς μια επικαιροποίηση των τιμών ζώνης των ακινήτων.

Το τρικ των τιμών που δήθεν πέφτουν
Μπορεί τελικά οι τιμές ζώνης να επικαιροποιηθούν και στις περισσότερες περιπτώσεις να μειωθούν σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει και ότι θα μειωθεί το φορολογικό βάρος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Το ίδιο το Μνημόνιο προβλέπει ότι η μείωση των αντικειμενικών αξιών θα πρέπει να συνοδευτεί με αύξηση των συντελεστών και τροποποίηση των κλιμακίων του ΕΝΦΙΑ. Αυτό θα γίνει προκειμένου τα έσοδα που βεβαιώνονται με τον ΕΝΦΙΑ να παραμείνουν στα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ και να μην τεθούν σε κίνδυνο οι δημοσιονομικοί στόχοι, γεγονός που θα δημιουργούσε την ανάγκη για πρόσθετα μέτρα. Από τη μείωση των τιμών ζώνης, ωστόσο, θα επέλθει περιορισμός του φορολογικού κόστους των μεταβιβάσεων ακινήτων κάθε είδους. Εφόσον, βέβαια, δεν αλλάξουν οι συντελεστές υπολογισμού των φόρων, αναμένεται να μειωθεί το φορολογικό κόστος για την αγορά ακινήτου, τις κληρονομιές, γονικές παροχές και δωρεές.


Χιλιώτης Δράμα 1986 handball Σπουδαίες μεταγραφικές κινήσεις Ο Ευγένιος Τουνγκελίδης θα ενισχύσει τους Δραμινούς Ο Βασίλης Τορνικίδης στην Κύπρο

Εμφάνιση

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Ο Ευγένιος Τουνγκελίδης διάλεξε την ομάδα που τον ανέδειξε για την νέα σαιζόν και έτσι μετά από δύο χρόνια παρουσίας του στον Πρωταθλητή Ευρώπης Διομήδη Άργους και στα σαλόνια της Α1 επιστρέφει στους «Δραμινούς» προκειμένου να τους ενισχύσει στην προσπάθεια που κάνουν για να πρωταγωνιστήσουν μια ακόμη χρονιά στην Α2. Ο Τουνγκελίδης που διετέλεσε μέλος όλων των Εθνικών ομάδων ξεκίνησε τα πρώτα του αθλητικά βήματα στον Χιλιώτη Δράμα 1986 και μετά από την πολύ καλή χρονιά που είχε στην Α1 σε ηλικία μόλις 17 χρονών μετακόμισε στο Άργος. Παρόλο που είχε προτάσεις από ομάδες Α1 επέλεξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Δραμινής ομάδας. Ο παίκτης είναι ύψους 1.92, είναι δεξιόχειρας και αγωνίζεται ως περιφερειακός. Η παραμονή του στην Δραμινή ομάδα σίγουρα αυξάνει την αγωνιστική της ποιότητα, και σκόρπισε χαρά στα στελέχη και τους φιλάθλους του ΔΡΑΜΑ 1986. Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά τον Ευγένιο Τουνγκελίδη για την επιλογή του.
Ένα ακόμη ταλέντο της Δραμινής ομάδας ο Βασίλης Τορνικίδης μετακομίζει εκτός Ελλάδος και συγκεκριμένα στην Κύπρο. Ο Δραμινός παίκτης μετά την παρουσία του στην Πυλαία όπου αγωνίστηκε στην Α1 και κατέκτησε την 2η Πανελλήνια νίκη θα αγωνιστεί τα επόμενα 4 χρόνια στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου το οποίο τα τελευταία χρόνια σαρώνει τα πρωταθλήματα ενώ αγωνίζεται και στην Ευρώπη. Ο Δραμινός παίκτης παράλληλα στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο θα πραγματοποιήσει και τις σπουδές του. Ο σύλλογος συγχαίρει τον Βασίλη Τορνικίδη για την μεταγραφή του και του εύχεται καλή επιτυχία στο handball αλλά και στις σπουδές του.

Ο προπονητής Σάκης Βαλαβάνης δήλωσε:
Αρχικά θα ήθελα να καλωσορίσω στην ομάδα τον Ευγένη Τουνγκελίδη που ουσιαστικά επιστρέφει σπίτι του. ένα παιδί που μεγάλωσε και δούλεψε στον σύλλογο μας κατορθώνοντας να παίξει μέχρι και την Εθνική ανδρών. Η ποιότητα και το ήθος του είναι αδιαμφισβήτητα και είναι βέβαιο ότι η παρουσία του θα μας βοηθήσει στο δύσκολο πρωτάθλημα της Α2. Όσον αφορά τον Βασίλη Τορνικίδη πρόκειται για ένα παιδί το οποίο κάθε χρόνο με σκληρή δουλειά ανεβάζει την αγωνιστική του ποιότητα και αγωνίζεται πάντα σε υψηλό επίπεδο. Χαίρομαι ιδιαίτερα καθώς αυτό θα γίνει σε συνδυασμό με τις σπουδές του στην Κύπρο. Και εύχομαι καλή αγωνιστική χρόνια και στους δυο αθλητές χωρίς τραυματισμούς. Το σημαντικό όμως είναι ότι ο σύλλογος παράγει παίκτες Ευρωπαϊκού επιπέδου και αυτό μας γεμίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση.


Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε καταβάλλονται

Εμφάνιση

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Από την Τετάρτη 30 Αυγούστου ξεκινά η καταβολή των συντάξεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου ανάλογα με το κάθε ταμείο.
Ειδικότερα:
- Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 30 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη.
- Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις στις 30 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη.
- Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή.
- Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την 1η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή.
- Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 30 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη.
- Το ΕΤΕΑ θα καταβάλλει τις επικουρικές συντάξεις στις 04 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα.
- Τα υπόλοιπα Ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλλουν τις συντάξεις στις 30 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη.
- Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν στις 30 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη.