Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας «Μονόλογοι» από την Φωτογραφική Ομάδα Δράμας e-ΦΟΔ-os

Εμφάνιση

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Τα μέλη της φωτογραφικής ομάδας Δράμας «Έφοδος» σας προσκαλούν το Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 20:00 στα εγκαίνια της ετήσιας έκθεσης φωτογραφίας «Μονόλογοι» που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τέχνης Ελευθερία στη Δράμα.

Αίθουσα τέχνης Ελευθερία, Δράμα.
Διάρκεια έκθεσης: 14 Οκτωβρίου -22 Οκτωβρίου 2016
Ώρες λειτουργίας: 18:00 - 22:00


Γεωργικά φάρμακα μόνο με συνταγογράφηση

Εμφάνιση

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι: Από τις 18 Σεπτεμβρίου 2017 συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων).

Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων), δύναται να είναι:
α) Όσοι είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
β) Όσοι είναι κάτοχοι συγκεκριμένων τίτλων σπουδών (όπως Γεωπονίας, τεχνολόγοι γεωπονίας φυτικής παραγωγής κλπ), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει σχετικό αίτημα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κι έχουν λάβει την σχετική έγκριση.
γ) λοιπά φυσικά πρόσωπα (μη πιστοποιημένοι χρήστες) υπό την προϋπόθεση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ένα ή περισσότερα από τα αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων (α) και (β), δηλαδή κάποιος πιστοποιημένος χρήστης. Η ανάληψη της ευθύνης χρήσης δηλώνεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι πιστοποιημένοι χρήστες, οι οποίοι προτίθενται να αναλάβουν την ευθύνη εφαρμογής (ψεκασμού) επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων για λογαριασμό τρίτων προσώπων (μη πιστοποιημένων χρηστών) να εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» για να δηλώσουν τα πρόσωπα για τα οποία αναλαμβάνουν την ευθύνη χρήσης (ψεκασμού). Εάν δεν χρησιμοποίησαν μέχρι τώρα τις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ πρέπει αρχικά να εγγραφούν στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ (http://e-services.minagric.gr/) για να αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης.
Μη πιστοποιημένοι χρήστες για τους οποίους δεν έχει αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω η ευθύνη εφαρμογής από κάποιον πιστοποιημένο χρήστη, δεν μπορούν να λαμβάνουν συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων και απαγορεύεται να τα προμηθεύονται.
Όσοι είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων και δεν επιθυμούν να αναλάβουν ευθύνη ψεκασμού για τρίτους (μη πιστοποιημένους χρήστες) δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για λεπτομερή πληροφόρηση να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.


Τοποθέτηση του Δ. Κυριαζίδη στη συζήτηση για τη Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Εμφάνιση

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Τοποθέτηση του Βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κυριαζίδη, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού».

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Η άνευ αυστηρών διαδικαστικών προϋποθέσεων αλλαγή του φύλου, ως αυτή προωθείται με το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, δημιουργεί τεράστια νομικά, κοινωνικά και ηθικά προβλήματα. Η κατά πλάσμα μεταβολή των βιολογικών χαρακτηριστικών ενός προσώπου, όταν η ανάγκη της μεταβολής αυτών δεν είναι ιατρικώς επιβεβλημένη ή έστω πιστοποιημένη, δεν είναι ζήτημα που άπτεται της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Και ναι μεν ο αυτοπροσδιορισμός του προσώπου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του είναι δικαιώματα συνταγματικώς κατοχυρωμένα, δεν είναι, όμως, συνταγματικώς ανεκτός ο παραλογισμός διατάξεων που ανάγουν μία βιολογική πραγματικότητα σε αντικείμενο ελεύθερης αλλαγής και ενίοτε συναλλαγής. Και προεχόντως οφείλω να επισημάνω ότι δεν υπάρχει στο δίκαιό μας, κατά την έννοια που έχει αναφερθεί από πολλούς συναδέλφους, ατομικό δικαίωμα προσδιορισμού του φύλου, ως λ.χ. αυτό συνάγεται και από την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1455 του Αστικού Κώδικα.
Ως είπα και στην αρμόδια Επιτροπή, το φύλο τυγχάνει μία φυσική διάκριση μεταξύ των ανθρώπων, η οποία ενδιαφέρει όχι μόνον τα άτομα μεταξύ τους και τις σχέσεις που αυτά ιδρύουν, αλλά και την πολιτεία. Και ενδιαφέρει την πολιτεία γιατί η ιδιότητα συγκεκριμένου φύλου είναι συνυφασμένη τόσο με την άσκηση ή την απαγόρευση άσκησης ορισμένων δικαιωμάτων, όσο και με την νομική κατάσταση του προσώπου και τα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία που εν γένει το ταυτοποιούν και το διακρίνουν ως υποκείμενο του δικαίου. Κατά τούτο, δεν είναι δυνατόν η βούληση ενός ατόμου, τον ουσιαστικό νομικό έλεγχο της οποίας και καταργείτε, να προτάσσεται της φύσεως του πράγματος, ως επισημαίνουν έγκριτοι καθηγητές της νομικής σχολής. Να προτάσσεται, δηλαδή, αυτής ταύτης της φύσης, και μάλιστα να δύναται να επέρχεται μία μεταβολή στον νομικό κόσμο όταν αυτή η μεταβολή δεν καθίσταται τουλάχιστον ιατρικώς διαπιστωμένη. Άλλωστε, η σεξουαλική προτίμηση και ο εξ αυτής τρόπος ζωής δεν συνιστά «φύλο», πράγμα που όλοι μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, τα δικαστήρια της πατρίδας μας δεν αρνήθηκαν την διόρθωση του καταχωρημένου φύλου, όταν υφίσταται αντικειμενική ανάγκη να ενεργηθεί τούτο. Όταν, δηλαδή, υφίσταται αντικειμενική δυσφορία γένους, αληθής βούληση του προσώπου και αναντιστοιχία ιατρικώς βεβαιωμένη. Κατά τούτο, δεν αντιλαμβάνεται κανείς ευχερώς τον λόγο θεσπίσεως των υπό ψήφιση διατάξεων, καθώς το μόνο που προσθέτουν είναι προβλήματα ως εκ της πρωτόγνωρης για τα ελληνικά χρονικά διαδικασίας που θεσπίζουν. Μόνον 5 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν ανάλογες προβλέψεις, όταν τα υπόλοιπα 38 ακολουθούν διαδικασίες διάγνωσης, τις οποίες και καταργείτε. Κατά τούτο, δεν μπορείτε να μας μιλάτε για μία ευρωπαϊκή πραγματικότητα, προκαλώντας την νοημοσύνη της κοινωνίας και σκανδαλίζοντας τους πολίτες, τους οποίους και δείχνετε να αγνοείτε. Παρά ταύτα, η Κυβέρνηση προσπαθεί, εντελώς διαστρεβλωτικά, να πείσει την κοινωνία ότι οι εξαμβλωματικές διατάξεις που φέρνει προς ψήφιση προασπίζουν τα ατομικά δικαιώματα και ωσαύτως το νομοσχέδιο κινείται σε ένα φιλελεύθερο πλαίσιο. Όποιος δε έχει άποψη που κινείται αντίθετα προς την κατεύθυνση των διατάξεων που προτείνετε, τον χαρακτηρίζετε ως ακροδεξιό ή υπερσυντηρητικό. Και όταν η φωνή αυτή είναι από το ΚΚΕ μας λέτε δεν το περιμένατε αριστερό κόμμα να μην συστρατεύεται με την αυθεντία της Κυβέρνησης. Όταν, όμως, η φωνή αντίδρασης έρχεται από την κυβερνητική πλειοψηφία, τότε τι είναι;
Κατά πρωτόγνωρο τρόπο, προσπαθείτε να φιμώσετε τον κοινοβουλευτικό διάλογο, προβαίνετε σε ανοίκειους χαρακτηρισμούς, αλλά δεν ακούτε τον προβληματισμό. Δεν ακούτε τις σας λένε οι φωνές που αντιδρούν. Και δεν ακούτε γιατί προσπαθείτε εντελώς προπαγανδιστικά να μας πείσετε ότι κάθε φωνή διαμαρτυρίας ή αμφισβήτησης είναι προϊόν σκοταδισμού και ανελευθερίας, ακόμη και όταν αυτός αρθρώνεται από έγκριτους νομικούς και ειδικούς του οικογενειακού δικαίου. Και έρχομαι τώρα στην ουσία.
Στο άρθρο 1 κάνετε μία διακήρυξη, την οποία στο άρθρο 3 την αναιρείτε. Ενώ, δηλαδή, μας λέτε ότι το πρόσωπο έχει δικαίωμα σεβασμού της προσωπικότητάς του με βάση τα χαρακτηριστικά του φύλου του, τα οποία βέβαια χαρακτηριστικά, κατά την κοινή πείρα και λογική, είναι αμιγώς βιολογικά και άπτονται της φυσικής κατάστασης του προσώπου, ως αναφέρετε στην παράγραφο 2 του άρθρου 2, έρχεσθε μετά και μας λέτε ότι αυτά τα χαρακτηριστικά αλλάζουν ανάλογα με την βούληση του προσώπου. Είναι, όμως, αυτό ζήτημα βούλησης ή αληθούς πραγματικότητας; Και εν πάση περιπτώσει, γιατί η αναντιστοιχία των χαρακτηριστικών αυτών να μην βεβαιώνεται ιατρικώς; Είναι δυνατόν να αλλάζει το φύλο έτσι χάριν γούστου όταν δεν υπάρχει κάποιος τρίτος αντικειμενικός κριτής και μάλιστα γνώστης της ιατρικής επιστήμης, ο οποίος να βεβαιώνει ότι πράγματι υφίσταται η ασυμφωνία που πρέπει να λυθεί;
Μας λέτε ότι δεν απαιτείται να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο έχει υποβληθεί σε οιαδήποτε ιατρική επέμβαση και κυρίως ότι δεν απαιτείται η οποιαδήποτε προηγούμενη εξέταση ή ιατρική αγωγή που σχετίζεται με την σωματική ή ψυχική του υγεία. Γιατί; Δηλαδή, πώς ο δικαστής θα διαπιστώσει την ανόθευτη και τυχόν αντικειμενικώς αναγκαία προϋπόθεση για την αλλαγή του φύλου εάν δεν γνωρίζει εάν ο αιτών χαίρει σωματικής ή ψυχικής υγείας και πάσχει όντως από τρανσεξουαλισμό και δεν πρόκειται για απλή περίπτωση παρενδυτισμού; Και στο σημείο αυτό θα σας επισημάνω ότι η ίδια η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής μεταφέρει την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σημειώνοντας ότι η απαίτηση ψυχοδιάγνωσης δεν θίγει ευθέως την ψυχοσωματική ακεραιότητα των προσώπων. Επομένως, πού το πρόβλημα; Τι εξυπηρετείται από την διάταξη που φέρνετε και καταργείται ακρίτως τις μέχρι σήμερα νομολογιακές παραδοχές; Προφανώς, προς βλάβη του κοινωνικού αλλά και του δημοσίου συμφέροντος, θέλετε να ικανοποιήσετε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, καταλύοντας την λογική και εισάγοντας καινά δαιμόνια που σκοπούν στον θρυμματισμό του θεσμού της οικογένειας και της ομαλής κοινωνικής συμβίωσης.
Έκανα αρκετές παρατηρήσεις κατά την συζήτηση στην Επιτροπή, στις οποίες και δεν έλαβα καμμία απάντηση από τον κ. Υπουργό. Μεταφέροντας εκ νέου τον σχετικό προβληματισμό μου, θα αναφερθώ σε ορισμένες εξ αυτών. Κατά πρώτον, γιατί να υφίσταται δικαίωμα εκ νέου μεταβολής; Εάν, λοιπόν, μεταβληθεί για δεύτερη φορά το φύλο σημαίνει ότι είτε η αρχική βούληση ήταν νοθευμένη, πεπλανημένη ή προϊόν αστεϊσμού, είτε η αναγκαιότητα αυτής δεν ήταν ιατρικώς και κοινωνικώς αναγκαία. Ακριβώς για τον λόγο, όμως, αυτό, προκύπτει ότι η διαδικασία που εισαγάγει το νομοσχέδιο είναι προβληματική. Και εδώ αλήθεια κανείς δεν μας είπε, αφού η διαδικασία οδήγησε θεωρητικά στην αποκατάσταση της δυσφορίας γένους, γιατί να δημιουργείται εκ νέου δυσφορία γένους και ξανά πάλι νέα αλλαγή; Και αλήθεια, πόσες φορές θα αλλάξει το όνομα του προσώπου; Δηλαδή, κατά τον βίο του θα δύναται να έχει προσδιοριστεί με τρία διαφορετικά ονόματα; Ένα κατά την νηπιακή ονοματοδοσία, δεύτερο με την αρχική εφαρμογή της διαδικασίας που θεσπίζετε και ένα τρίτο μετά την άρση της μεταβολής; Αυτά, επιτρέψτε μου να πω, δεν έχουν ούτε νομικό υπόβαθρο ούτε καμία λογική. Και εδώ γεννώνται τα περαιτέρω προβλήματα.
Αλήθεια, γιατί να μεταβάλλεται το κύριο όνομα ελευθέρως όταν η αλλαγή ονοματοδοσίας απαιτεί ειδική επί τούτο δικαστική κρισιολόγηση; Πώς θα ταυτοποιείται το πρόσωπο μέσα από αυτές τις διαδοχικές αλλαγές; Και ναι μεν δεν θα αλλάξει το ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ, αλλά τι θα γίνει με την περιουσιακή κατάσταση του προσώπου και τις μεταβολές λ.χ. στα Υποθηκοφυλακεία; Εάν το πρόσωπο δεν μεταβάλει τα στοιχεία καταχώρησης των ακινήτων του, πώς οι πιστωτές θα δύνανται να εκτελέσουν κατ’ αυτού όταν δεν θα μπορούν καν να ανεύρουν τα περιουσιακά του στοιχεία; Τι θα γίνει με τις διωκτικές αρχές; Θα έχει πρόσβαση η Αστυνομία στην σχετική πληροφορία αλλαγής φύλου και ονόματος; Σύμφωνα με αυτά που έχετε προβλέψει, τέτοια δυνατότητα δεν θα υφίσταται λόγω της ακατανόητης μυστικότητας που θεσπίζετε. Άρα, καταλήγουμε αυτά που αναφέρετε περί της δήθεν συνέχειας της ευθύνης του προσώπου να καταλήγουν κενό γράμμα, δημιουργώντας κατά τούτο ανισόρροπες δικαιϊκά καταστάσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν πολλαπλά προβλήματα στην ομαλή κοινωνική συμβίωση.
Και αλήθεια, τι θα συμβεί στις περιπτώσεις εκείνες που λόγω της αναντιστοιχίας μεταξύ βιολογικού και διορθωμένου φύλου, η ζωή δημιουργήσει καταστάσεις όπου, δατηρουμένης της αναπαραγωγικής ικανότητας, υπάρξει εν τέλει τεκνογονία; Δηλαδή, όταν λ.χ. θήλυ στην φύση, μεταβληθεί σε άρρεν και εν τέλει τεκνοποιήσει; Πώς θα καταχωρηθεί στην οικεία ληξιαρχική πράξη η φυσική μητέρα όταν αυτή, λόγω δυσφορίας γένους, της είχε αποδοθεί με την διαδικασία που θεσπίζετε η ταυτότητα του άρρενος; Και αλήθεια πώς θα αποτραπούν γάμοι που αντιβαίνουν στην δημόσια τάξη, όταν εν τέλει θα καλείται η εκκλησία να ιερολογήσει ή οι δήμαρχοι να τελέσουν γάμους ετεροφύλων κατά πλάσμα δικαίου αλλά ουσιαστικά μεταξύ ατόμων του ιδίου βιολογικού φύλου; Ή μήπως αυτό γίνεται για να φθάσουν στην πολυπόθητη για τα ομόφυλα ζεύγη υιοθεσία;
Μα θα μου πείτε αυτές είναι οριακές περιπτώσεις. Και απαντώ, τις έχετε προβλέψει; Πώς θα τις αντιμετωπίσετε; Πραγματικά θλίβομαι γιατί με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, με τις συγκεκριμένες διατάξεις και περιεχόμενο που φέρνετε προς ψήφιση, χωρίς ένα ελάχιστο επίπεδο διασφάλισης της σχετικής δικαστικής διαδικασίας, οδηγούμαστε σταδιακά στην σύγχυση και στον εκμαυλισμό των ηθών και εντεύθεν σε μία διάβρωση της κοινωνίας, την οποία και προκαλείτε.
Αυτό το νομοσχέδιο, με αυτές τις παράλογες διατάξεις, δεν μπορεί να τύχει της θετικής ψήφου μου και το καταψηφίζω στο σύνολό του.

Ευχαριστώ.


Τι είναι η τροπολογία που πέρασε για την Τουρκική Ένωση Ξάνθης Μια υπόθεση που ξεκίνησε το 1986

Εμφάνιση

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Πέρασε σήμερα από τη Βουλή η τροπολογία, με την οποία υιοθετείται η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σχετικά με την αναγνώριση σωματείων. Η διάταξη αφορά την υπόθεση με την αυτοαποκαλούμενη Τουρκική Ένωση Ξάνθης και ορίζει ότι μπορεί να υποβάλει εκ νέου στην ελληνική Δικαιοσύνη αίτημα για την αναγνώρισή της.
Σύμφωνα με τη ρύθμιση, το αίτημα θα εξετάζεται από την ελληνική Δικαιοσύνη, με την τήρηση του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο προβλέπει παράλληλα και την απόρριψη του αιτήματος για λόγους εθνικής ή δημόσιας ασφάλειας.
Την τροπολογία υπερψήφισαν 248 βουλευτές, ενώ 39 την καταψήφισαν. Ανάμεσά τους οι Νίνα Κασιμάτη, Μουσταφά Μουσταφά, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν και Αϊχάν Καρά Γιουσούφ, όπως είχαν προαναγγείλει.
Η υπόθεση ξεκίνησε το 1986, όταν το Εφετείο Ξάνθης αρνήθηκε να αναγνωρίσει την Τουρκική Ένωση Ξάνθης, με αποτέλεσμα η διοίκηση του συλλόγου να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να δικαιωθεί.
Ο Άρειος Πάγος, από την πλευρά του, εξέδωσε δύο απορριπτικές αποφάσεις υποστηρίζοντας ότι η διάλυση του σωματείου δεν παραβιάζει τις διατάξεις του Συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και «είναι θεμιτή η εν λόγω διάλυση για την προάσπιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς και για τη διασφάλιση της ειρηνικής συμβίωσης του χριστιανικού και μουσουλμανικού πληθυσμού της Δυτικής Θράκης».
Ειδικότερα, το ΕΔΑΔ, με απόφασή του το 2008, δικαίωσε την «Τουρκική Ένωση Ξάνθης» αποφαινόμενο ότι το ελληνικό κράτος με την απόφαση αναστολής λειτουργίας της παραβίασε το άρθρο 11 της Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, συγκεκριμένα την ελευθερία του συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, αναφερόμενος στην τροπολογία που σχετίζεται με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του δικαστηρίου του Στρασβούργου, είχε υπογραμμίσει ότι η προωθούμενη διάταξη εγκαθιδρύει δικαίωμα σε αυτόν που έχει πετύχει θετική απόφαση από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να επανεξεταστεί η υπόθεσή του από τα ποινικά δικαστήρια, τα οποία κυρίαρχα θα αποφασίσουν και δεν υποχρεούνται να εναρμονίσουν την απόφασή τους με αυτή του ευρωπαϊκού δικαστηρίου.


Οι δυο σταυροί του Δοξάτου

Εμφάνιση

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Το 1945 απονεμήθηκε για τις θυσίες των κατοίκων του Δοξάτου, ο πολεμικός Σταυρός Α΄ Τάξης. Μετά από άστοχες πολιτικές απέναντι στο Δοξάτο και στους κατοίκους του, παραδόθηκαν τα κειμήλια στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην συνέχεια χάθηκαν. Ο Εξοχότατος Πρόεδρος της Δημοκρατία, σε μία κίνηση αναγνώρισης της αδικίας που βίωσε το Δοξάτο και οι κάτοικοί του, επέφερε με τιμή και δόξα τον Σταυρό και τον εναπόθεσε στην μαρτυρική γη του Δοξάτου, την ημέρα της επετείου του ολοκαυτώματος στις 29 Σεπτεμβρίου του 2016.
Μετά από έναν χρόνο ο κ. Δήμαρχος Δοξάτου, ως άλλος «εξοχότατος», περιπαίζοντας τους θεσμούς, σύμβολα και πρόσωπα, περιφέρει πρώτα στην εκκλησία δίπλα στα κόλλυβα των ηρώων, φωτογραφίζοντας και απαθανατίζοντας το σύμβολο του Σταυρού και το εναποθέτει τελικά στο ηρώο.
Έχοντας στα χέρια μας το τιμολόγιο αγοράς αντίγραφου του πολεμικού Σταυρού Α΄ Τάξης, την 3η Οκτώβρη 2016 αμφιβάλλουμε για την γνησιότητα του Σταυρού αυτού, και ζητούμε εξηγήσεις από τον Δήμαρχο Δοξάτου.

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δοξάτου
Αλεξίου Νικόλαος


Αλλιώτικες Προτάσεις: Πίσω από το Παρανέστι Δράμας

Εμφάνιση

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Το Παρανέστι μαζί με την Σταυρούπολη θεωρούνται οι βάσεις διαμονής για τις εξορμήσεις στην κοιλάδα του Νέστου. Πίσω και βόρεια από το κεφαλοχώρι ξεκινούν φυσιολατρικές διαδρομές που προσφέρουν επιλογές και εικόνες της πανέμορφης Ροδόπης.
Θα ξεκινήστε μέσα από το χωριό να ανηφορίζετε και να υπομένετε τις ατελείωτες στροφές για περίπου 6 χλμ, μέχρι να φτάσετε στην δ/ση προς Θερμιά. Θα αφήσετε για άλλη φορά την επιλογή προς ΒΔ και την ιαματική παραγκούπολη των Θερμιών και θα ακολουθήστε τις πινακίδες προς Πρασινάδα και Διπόταμα.
Ο δρόμος προχωρά παράλληλα με το ξακουστό Αρκουδόρεμα που χύνεται και τροφοδοτεί τον Νέστο. Το τοπίο από εδώ και πέρα γίνεται ομορφότερο, ήσυχο και γεμάτο από την ανόθευτη παρθένα φύση της Ροδόπης. Θα αφήσετε κατά μέρος την επιλογή προς Σίλη και θα συνεχίστε προς Πρασινάδα.
Οπωσδήποτε θα επισκεφτείτε τον Ιερό βράχο Πρασινάδας, όχι μόνο για το όμορφο καταπράσινο χωριό των υλοτόμων, αλλά περισσότερο για το προσκύνημα στην Βυζαντινή μονή Μεταμόρφωσης Σωτήρα. Στέκει ως «αετοφωλιά» φρύδι του γκρεμού και θα σας κερδίσει με την νοικοκυροσύνη και την ομορφιά της.
Στον γυρισμό θα κατεβείτε στον «κεντρικό» δρόμο και θα δείτε τον εντυπωσιακό καταρράκτη Αγ. Βαρβάρας να σχηματίζει κυκλική και υπέροχη λιμνούλα. Μπορείτε να καθίσετε στα παγκάκια και να βγάλετε πολλές φωτογραφίες. Ακόμη καλύτερα να ανεβείτε από το μονοπάτι και να δείτε την θέα πάνω στον καταρράκτη. Θα ήταν κρίμα να μην κάνετε λίγα ακόμη χλμ για να δείτε το πέτρινο ξωκλήσι Αγ. Πνεύματος που βρίσκεται 300μ εκτός δρόμου (χωματόδρομος) και είναι φτιαγμένο μόνο από πέτρες ποταμίσιες (ακόμη και οι εικόνες σαν βραχογραφίες).
Επίσης πανέμορφα είναι και τα Διπόταμα, που αποτελούν την αφετηρία για παραπέρα χωμάτινη εξερεύνηση στα παρθένα δάση Λεπίδα και Στάμνας. Όλοι οι «ανήσυχοι» ιχνηλάτες της Ροδόπης περνούν από εδώ για να καταλήξουν στο διάσημο δάσος Φρακτού -Ζαγκραντένια.
Στην επιστροφή στο Παρανέστι θα φάτε «μεγαλοπρεπείς» μερίδες με ντόπια κρεατικά και ακόμη καλύτερα αν κρατηθείτε μέχρι την Δρυμιά και Σταυρούπολη.

Δημήτρης Γκαγκαλίδης - καθηγητής- Δ/ντης 8ου Γ/σου Ξάνθης.


Ανάκληση φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνου) λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία

Εμφάνιση

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Δελτίο τύπου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. «Ανάκληση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) PENCOT 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33%) λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία»
Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμό 10614/102630/20-10-2017 (ΑΔΑ 7ΞΝ14653ΠΓ-ΕΘΨ) ανακλήθηκε η άδεια διάθεσης στην αγορά του ζιζανιοκτόνου PENCOT 33 EC (δραστική ουσία pendimethalin 33%) λόγω επικινδυνότητας για τη δημόσια υγεία, καθώς μετά από εργαστηριακή ανάλυση ανιχνεύθηκε συγκέντρωση της ουσίας nitroso-pendimethalin (νιτροζαμίνη) στο σκεύασμα και αντίστοιχα στην τεχνικώς καθαρή δραστική ουσία, που υπερβαίνουν το όριο των 45 mg/kg.

Μετά τα παραπάνω καλούνται
- Όσοι αγρότες προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα και δεν τα έχουν χρησιμοποιήσει ακόμη, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να τα επιστρέψουν στο κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το οποίο τα προμηθεύτηκαν.
- Όσα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων προμηθεύτηκαν τα εν λόγω σκευάσματα καλούνται να μην τα διαθέσουν στην αγορά αλλά να τα επιστρέψουν στον προμηθευτή τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 9 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α' 8).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για λεπτομερή πληροφόρηση να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου υπάγονται.


Σύλλογος Γυναικών Δράμας: Ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους στην καθαριότητα του Νοσοκομείου

Εμφάνιση

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Ψήφισμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους στην καθαριότητα του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, από τον Σύλλογο Γυναικών Δράμας. Ο Σύλλογος Γυναικών Δράμας μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας εκφράζει την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή του στο δίκαιο αγώνα των εργαζόμενων στην καθαριότητα του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους.


Επισκευή της στέγης των αποδυτηρίων του γηπέδου Μικροχωρίου

Εμφάνιση

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Ξεκίνησε το έργο της επισκευής της στέγης των αποδυτηρίων του Γηπέδου της Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου. Ο δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, δηλώνει: «Σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο η δημοτική μας αρχή στοχεύει στη στήριξη και την πρόοδο όλων των χωριών. Κάθε Τοπική Κοινότητα μπορεί να αποτελέσει σημείο ανάπτυξης. Παράλληλα επενδύουμε στον αθλητισμό που προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους συμπολίτες μας, ενώ αποτελεί και μια σημαντική διέξοδο για τους νέους των χωριών μας. Η επισκευή της στέγης των αποδυτηρίων στο Μικροχώρι ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων που εμείς φροντίσαμε να επιλύσουμε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Μικροχωρίου, κ. Χρήστο Κυριακίδη, ο οποίος με πάθος και αγάπη για το χωριό του αγωνίζεται, διεκδικεί και υλοποιεί έργα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιδήμαρχο επί θεμάτων που ανήκουν στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Δόμησης του Δήμου Δράμας, κ. Γιώργο Παπαδόπουλο, όπως και τους υπαλλήλους που εργάζονται με αφοσίωση για να προσφέρουν το καλύτερο στη Δράμα και τα χωριά της».