Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

6ος Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης»

Εμφάνιση

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Δράμας και ο Επιστημονικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «eκπ@ιδευτικός κύκλος», προκηρύσσουν για το σχολικό έτος 2017-2018 τον 6ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης» (ΥΠ.Π.Ε.Θ./157802/Γ2/02-10-2014).
Φέτος συμπληρώνονται έξι χρόνια από την έναρξη του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού στον οποίο έχουν συμμετάσχει έως τώρα με κείμενά τους πάνω από 3000 μαθήτριες και μαθητές, από σχολεία της Ελλάδας αλλά και από Ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες εφηβικής ηλικίας, σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τρόπος συμμετοχής
α) Κατηγορία Εφηβικού Διηγήματος
Κάθε μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου μπορεί να συμμετέχει (ατομικά) με ένα (1) διήγημα έως έξι (6) σελίδες μεγέθους Α4, δακτυλογραφημένες με γραμματοσειρά Times New Roman 12, στην ελληνική γλώσσα και θέμα ελεύθερο.
β) Κατηγορία Εφηβικής ποίησης
Κάθε μαθητής/τρια Γυμνασίου ή Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου μπορεί να συμμετέχει (ατομικά) με ένα (1) ποίημα, γραμμένο με ομοιοκαταληξία ή με ελεύθερο τρόπο, μέχρι τριάντα στίχους, στην ελληνική γλώσσα και θέμα ελεύθερο.
Μπορεί να δηλωθεί ταυτόχρονη συμμετοχή και στις δύο παραπάνω κατηγορίες.

Όροι συμμετοχής
Τα έργα θα πρέπει να είναι ανέκδοτα και αδημοσίευτα και να υποβληθούν σε δύο (2) δακτυλογραφημένα αντίτυπα με ψευδώνυμο, το οποίο θα αναγράφεται στο πάνω δεξιό μέρος του κειμένου, όπου θα αναγράφεται και η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο ή Γενικό/Επαγγελματικό Λύκειο). Εκτός από τα παραπάνω αντίτυπα απαιτείται και ψηφιακό αντίγραφο του κειμένου σε μορφή επεξεργάσιμου αρχείου κειμένου, αποθηκευμένο σε CD, με αναγραμμένο πάνω του το ψευδώνυμο συμμετοχής. Τα πραγματικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο, σχολείο φοίτησης) του/της διαγωνιζόμενου/νης θα πρέπει να κλεισθούν σε μικρό φάκελο και στο εξωτερικό του μέρος να αναγραφεί το ψευδώνυμο.
Τα δύο αντίτυπα, ο μικρός φάκελος, καθώς και το CD, θα πρέπει να σταλούν με την ένδειξη Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος «Γρηγόρης Πεντζίκης» στη διεύθυνση: ΔΔΕ Δράμας, (γραφείο 223) Διοικητήριο, Δράμα, Τ.Κ. 66133. Στο επάνω μέρος του φακέλου αποστολής θα αναγράφεται το ψευδώνυμο και οπωσδήποτε η βαθμίδα εκπαίδευσης (Γυμνάσιο ή Γενικό/Επαγγελματικό Λύκειο) (Βλέπε οδηγίες αποστολής συμμετοχής στο τέλος του εγγράφου).
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών είναι η 31η Ιανουαρίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Η αξιολόγηση των κειμένων θα γίνει κατά το διάστημα 01 Φεβρουαρίου έως 31 Μαρτίου 2018 και όσοι διακριθούν θα ενημερωθούν τον Απρίλιο του 2018. Τα υποβαλλόμενα κείμενα δεν επιστρέφονται.
Η απονομή των Βραβείων του διαγωνισμού θα γίνει στη διάρκεια των «Ημερών Εκπαίδευσης» που διοργανώνει η ΔΔΕ Δράμας κάθε έτος με τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Η τελετή βράβευσης για τον 6ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης» έχει προγραμματισθεί για τις 20 Απριλίου 2018. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και την αποδοχή των όρων του. Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελείται από εκπαιδευτικούς φιλολόγους (ΠΕ02), που αξιολογούν τις συμμετοχές εθελοντικά.
Απονέμεται κάθε έτος 1ο, 2ο και 3ο Βραβείο στους διακριθέντες μαθητές/τριες Γυμνασίου ή Γενικού/Επαγγελματικού Λυκείου.
Επιπρόσθετες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στην ιστοσελίδα http://educircle.gr/pentzikis/
Πληροφορίες: Καθημερινώς, στα τηλέφωνα της Δ.Δ.Ε. Δράμας, 2521351223, 2521351224, 2521351225.

Οδηγίες αποστολής συμμετοχής
«ψευδώνυμο» φάκελος με τα πραγματικά στοιχεία του συμμετέχοντα
«ψευδώνυμο» Γυμνάσιο/Γενικό Λύκειο/Επαγγελματικό Λύκειο
Στοιχεία Διεύθυνσης Σχολείου
«ψευδώνυμο»
Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης»
ΔΔΕ Δράμας, (γραφείο 223), Διοικητήριο Δράμα. Τ.Κ. 66133.
«ψευδώνυμο»
CD με το ψηφιακό κείμενο συμμετοχής
Τελικός φάκελος ατομικής ή ομαδικής αποστολής συμμετοχής/χων
Φάκελος ατομικής συμμετοχής
2 αντίτυπα κειμένου συμμετοχής
ψευδώνυμο Γυμνάσιο/Λύκειο ψευδώνυμο Γυμνάσιο/Λύκειο

Ο Διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Δράμας
Δρ Κιουλάνης Σπυρίδων


Προσοχή στα πουλερικά από Βουλγαρία Κρούσμα γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας στην «γειτονιά μας»

Εμφάνιση

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Η Δνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) επιβεβαιώθηκε πρόσφατα στη Βουλγαρία, στην επαρχία του Χάσκοβο, κρούσμα γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI H5N8) σε εκμετάλλευση πουλερικών, β) τα συνεχή κρούσματα γρίπης πτηνών στη Βόρεια Ιταλία, γ)την εξάπλωση της νόσου το αντίστοιχο περσινό διάστημα, και δ) τις αναμενόμενες μετακινήσεις των μεταναστευτικών ειδών που έρχονται για να διαχειμάσουν στην περιοχή μας και έχοντας ως στόχο την προστασία της υγείας των Ελλήνων πολιτών, επισημαίνει πως κατά την προσεχή περίοδο πρέπει απαρέγκλιτα να εφαρμοστούν τα παρακάτω:

Α. Διακίνηση πουλερικών, προσώπων υλικών και μέσων από τη Βουλγαρία:
Συνιστάται η αποφυγή επισκέψεων σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών που βρίσκονται σε περιοχές όπου έχουν βεβαιωθεί κρούσματα γρίπης των πτηνών χωρίς την τήρηση των απαραιτήτων μέτρων βιοασφάλειας,
Απαγορεύεται η μεταφορά πτηνών, αυγών και κρέατος πουλερικών από περιοχές που ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω κρουσμάτων γρίπης (όπως το Χάσκοβο)
Απαγορεύεται η μετακίνηση προς την Ελλάδα κάθε είδους ζώντων πουλερικών και νεοσσών, από τις παραπάνω περιοχές, σε εκμεταλλεύσεις, σφαγεία, οικόσιτες εγκαταστάσεις πουλερικών. Απαγορεύεται η μετακίνηση προς την Ελλάδα αυγών για εκκόλαψη, ως επιτραπέζια, για την παρασκευή προϊόντων αυγών ή αυγών προς απόρριψη. Η μεταφορά των παραπάνω ειδών, από ελεύθερες περιοχές της Βουλγαρίας επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση των Αρμοδίων Κτηνιατρικών Αρχών ακόμα και να πρόκειται για ιδιωτική χρήση.

Β. Μέτρα για την διακίνηση και διατήρηση πουλερικών στην Περιφέρεια και σε όλη την επικράτεια
Οικόσιτα πουλερικά: Απαγορεύεται η διατήρηση οικόσιτων πουλερικών σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ). Τα οικόσιτα πουλερικά διατηρούνται ΜΟΝΟ σε κλειστούς χώρους και λαμβάνονται μέτρα που αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά. Οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες διατηρούνται χωριστά από άλλα είδη πουλερικών.

Πουλερικά συστηματικών εκμεταλλεύσεων ή ελευθέρας βοσκής - βιολογικής εκτροφής
Οι ιδιοκτήτες των παραπάνω εκμεταλλεύσεων εκτός από τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου πρέπει επιπλέον να: α) εφαρμόζουν συστήματα προστασίας ώστε να αποτρέπεται η επαφή των εκτρεφόμενων πουλερικών με τα άγρια πτηνά ή άλλα οικόσιτα πουλερικά, β) περιορίζουν τις μετακινήσεις πουλερικών, οχημάτων και ατόμων στο εσωτερικό και μεταξύ των εκμεταλλεύσεων, γ) προστατεύουν τις εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών, παροχής τροφής και νερού από τα άγρια πτηνά ή άλλα ζώα, δ) διαθέτουν συστήματα απολύμανσης στις εισόδους των εκμεταλλεύσεών και των κτιρίων.
Οι ιδιοκτήτες των οικόσιτων ή συστηματικών εκτροφών, πρέπει να παρατηρούν και να καταγράφουν καθημερινά την υγιεινή κατάσταση των πουλερικών και ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για τυχόν ύποπτα συμπτώματα γρίπης (π.χ μεγάλος αριθμός ασθενών και νεκρών πτηνών)

Άγρια πτηνά
Οι τοπικές δασικές αρχές, τα μέλη κυνηγετικών, ορνιθολογικών και άλλων οργανώσεων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές την διαπίστωση τυχόν μη φυσιολογικής θνησιμότητας ή αξιοσημείωτες εστίες ασθένειας για τα άγρια πτηνά και ιδίως τα υδρόβια άγρια πτηνά. Σημειώνεται επιπλέον ότι απαγορεύεται η χρήση πτηνών των τάξεων Anseriformes και Charadriiformes ως δολώματα στη διάρκεια του κυνηγιού.

Δημόσια Υγεία:
Σε περίπτωση ανεύρεσης νεκρών άγριων πτηνών (κυρίως υδρόβια μεταναστευτικά είδη) συνιστάται η αποφυγή επαφής του κοινού με αυτά και να ειδοποιούνται άμεσα οι Κτηνιατρικές Αρχές. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής τους


Δημήτρης Κυριαζίδης: «Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης συνεχίζει να υποτιμά τη νοημοσύνη του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου»

Εμφάνιση

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Δημόσια ενημέρωση του Βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κυριαζίδη. «Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης συνεχίζει να υποτιμά τη νοημοσύνη του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου». Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης χωρίς ίχνος ντροπής συνεχίζει ασύστολα να κοροϊδεύει τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο αναφορικά με την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης του 2017, ότι δηλαδή «...για πρώτη φορά ο αγρότης έχει χρονοδιάγραμμα πληρωμών... και ξέρει πότε θα πάρει τα χρήματα που δικαιούται».
Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψεύδος προς τους γεωργούς και κτηνοτρόφους, από αυτό του κυρίου Αποστόλου περί «χρονοδιαγράμματος πληρωμών». Όλοι οι παραγωγοί γνωρίζουν ότι από τότε που υπάρχει η ΚΑΠ, ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι υποχρέωση του κάθε υπουργού να πληρώνει την προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης κάθε χρόνο τον Οκτώβριο και την εκκαθάρισή της, τον Δεκέμβριο. Μάλιστα, η προκάτοχος Κυβέρνησή μας πλήρωνε μ’ αυτό ακριβώς το χρονοδιάγραμμα την ενιαία ενίσχυση χωρίς καμία απολύτως περικοπή, όπως κάνει η σημερινή φέτος, προκειμένου να καλύψει το μπάχαλο που δημιούργησε με την κατανομή και ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του 2015.
Αλήθεια όμως πήραν οι παραγωγοί τα χρήματα που δικαιούνταν; Φυσικά και όχι αφού υπήρξαν περικοπές τουλάχιστον 8,5% επιπλέον των κοινοτικών που γίνονται κάθε χρόνο επί του συνολικού κονδυλίου των άμεσων ενισχύσεων σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό της νέας ΚΑΠ (1307/2013). Και αυτό οφείλεται κυρίως στο αλαλούμ που ο ίδιος ο κύριος Αποστόλου προκάλεσε το 2015 με τα επανειλημμένα τραγικά σφάλματά του και τις γκάφες ολκής, στερώντας από χιλιάδες επαγγελματίες αγρότες και νέους αγρότες μισθωμένα δικαιώματα, αλλά και δικαιώματα που προέρχονταν από κληρονομιές και ενδοοικογενειακές μεταβιβάσεις. Σφάλματα τα οποία προσπαθεί να διορθώσει δημιουργώντας όμως νέες κατάφορες αδικίες σε παραγωγούς που δεν φταίνε σε τίποτα.
Είχε μάλιστα και το θράσος να ανακοινώσει στους αγρότες ότι «είναι η τρίτη χρονιά που πληρώνουμε στην ώρα τους τα δισεκατομμύρια των αγροτικών ενισχύσεων».
Υπενθυμίζεται, ότι τα ίδια μας έλεγε και το 2015, όταν μάλιστα τότε μιλούσε για ομαλή καταβολή ενισχύσεων. Ενώ τότε, μόλις και μετά βίας κατάφερε να πληρώσει, με αδικαιολόγητη καθυστέρηση και με το τεράστιο μπάχαλο που ο ίδιος πάλι δημιούργησε, μέρος μόνον της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης το Δεκέμβριο του 2015 και την εκκαθάρισή της αλλά και το πρασίνισμα (ένα δις περίπου ευρώ) τον Μάη της... επόμενης χρονιάς. Και ακόμη ότι, μέχρι και το τέλος του 2016 υπήρχαν χιλιάδες δικαιούχοι που περίμεναν την εκκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης του 2015, όπως πολύ καλά θυμούνται οι παραγωγοί μας. Αυτό είναι το «κατόρθωμα Αποστόλου» που έγινε για πρώτη φορά στα χρονικά! Και αντί να ζητήσει συγγνώμη για τα τεράστια προβλήματα που τότε προκάλεσε ή, τουλάχιστον, να σιωπήσει, τολμά σήμερα να δηλώνει ότι είναι η... τρίτη χρονιά που πληρώνει... στην ώρα τους τις ενισχύσεις.


ΠΟΛΗ + ΖΩΗ: Άκυρη ακόμη μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας Δυστυχώς, το βαρέλι δεν έχει πάτο!

Εμφάνιση

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Οι Δραμινοί και οι Δραμινές βλέπουν, ακούν και δεν πιστεύουν στα μάτια τους και στα αυτιά τους με αυτά που γίνονται στον Δήμο Δράμας. Ακυρώθηκε ακόμη μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας.
Είναι μία ακόμη από τις πολλές αποφάσεις που παίρνει η Δημοτική Αρχή του κ. Μαμσάκου, γράφοντας στα παλιά της παπούτσια τους νόμους και τις διατάξεις.
Είναι μία ακόμη από τις πολλές φορές που επιλέγει να μην ακολουθεί τον δρόμο της νομιμότητας.
Αυτή τη φορά, με την ΑΠ 16981/31-10-2017 (ΑΔΑ 7Η3ΡΩΟΡ1Υ-Μ31) απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακυρώνει την 412/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εξαίρεσαν από την δημοπράτηση χωράφι που περιήλθε στο Δήμο όταν μεταφέρθηκε στους Δήμους η ακίνητη περιουσία των σχολείων. Η μεταφορά της περιουσίας έγινε με τον περιορισμό τα έσοδα να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τα σχολεία. Επομένως κάθε χρήση που δεν θα αποφέρει έσοδα για τα σχολεία δεν είναι νόμιμη. Το επισημάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας, αλλά σεβόμενοι τον σκοπό για τον οποίο επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το χωράφι (δημιουργία Πράσινου Σημείου για την ανακύκλωση απορριμμάτων) ψηφίσαμε την πρόταση με επιφύλαξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την συζήτηση του θέματος σύσσωμη η «σοφή» συμπολίτευση απέρριψε τα επιχειρήματά μας, χρεώνοντάς μας ακόμη και άγνοια του θέματος!!!
Έλεος!!!
Το αποτέλεσμα;
Χάθηκε ακόμη περισσότερος χρόνος για την δημιουργία Πράσινου Σημείου και για την ανακύκλωση απορριμμάτων, που θα μπορούσε να αποφευχθεί, αφού υπήρχαν και άλλοι χώροι που μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
Έπρεπε, όμως να γνωρίζουν και όχι να κάνουν πως γνωρίζουν (ως συνήθως) ή να φρόντιζαν να μάθουν αυτά που πρέπει να γνωρίζουν ή τουλάχιστον να έβαζαν στο περιθώριο την αλαζονεία τους και να έμπαιναν στον κόπο να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες που τους δίνουμε.
Δεν είναι κακό να μην γνωρίζεις.
Το χειρότερο είναι να μην γνωρίζεις ότι δεν γνωρίζεις ή να μην θέλεις να μάθεις.
Και εμείς, δυστυχώς, έχουμε την χειρότερη Δημοτική Αρχή, που ούτε γνωρίζει, ούτε γνωρίζει ότι δεν γνωρίζει, ούτε θέλει να μάθει.


Αλλιώτικες Προτάσεις: Το «Ηρωικό» κουρείο στον Νικηφόρο

Εμφάνιση

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Στην βιτρίνα γράφει: Κουρείο ο Άρης «Ηρωικό» και είναι πράγματι κατόρθωμα να προσπαθείς να επιβιώσεις επαγγελματικά σ ένα χωριό με λιγοστούς κατοίκους μακριά από τις πόλεις.
Ο Άρης δίνει το παράδειγμα και παρακινεί ντόπιους και επισκέπτες με το σύνθημα: «Κούρεμα εδώ για να μεγαλώσει το χωριό»!! Κάποτε ο Νικηφόρος Δράμας γνώριζε την οικονομική αίγλη χάρη στον καπνό.
Το μαρτυρούν τα απομεινάρια των παλιών αρχοντικών και του πανέμορφου Σιδ/κου Σταθμού που φιλοξενούσε στις τάξεις του 30 υπαλλήλους!
Σήμερα το μόνο που απέμεινε είναι ο επαρχιακός δρόμος Ξάνθης - Δράμας που περνά ακόμη (ευτυχώς) μέσα από το χωριό (οι κάτοικοι έχουν κλείσει την παράκαμψη εδώ και χρόνια), αλλά και το υπέροχο τοπικό κλίμα που έχει χαρακτηριστεί ως το καλύτερο της περιοχής (γι΄ αυτό και η ύπαρξη των ανεμογεννητριών).
Σε 100 μέτρα κεντρικό δρόμο συναντάς την Ελλάδα του χθες να συνυπάρχει με την απογοήτευση του σήμερα…. Κάντε μια βόλτα και πιείτε ένα αναψυκτικό ή καφέ στο χωριό. Ακόμη καλύτερα αν κουρευτείτε στον μπαρμπέρη του Νικηφόρου.
Το χρωστάμε σε κάποιους «ήρωες» που συνεχίζουν να προσπαθούν ακόμη….!


Αναφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με τη δημιουργία Ογκολογικής Μονάδας στο Γ.Ν. Δράμας

Εμφάνιση

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Δημόσια ενημέρωση του Βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κυριαζίδη. Αναφορά κατατέθηκε από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Υγείας, με την οποία συνημμένως καταθέτει την υπ’ αριθμ. πρωτ. 78/30-10-2017 επιστολή του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δράμας αναφορικά με το δίκαιο αίτημα των συμπολιτών μας για την δημιουργία Ογκολογικής Μονάδας στο Γ.Ν. Δράμας, η οποία και επεδόθη προς την διοίκηση του Νοσοκομείου Δράμας κατά την πρόσφατη μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας, κατά την οποία δημιουργήθηκε μία τεράστια ανθρώπινη αλυσίδα από την κεντρική Πλατεία έως και το Νοσοκομείο με μοναδικό σκοπό την ευαισθητοποίηση της Πολιτείας στο ζήτημα αυτό.
Από τα στοιχεία που παραθέτει το Δ.Σ. του Συλλόγου, δυστυχώς, η Δράμα συγκαταλέγεται στους 4 πρώτους νομούς της επικράτειας σε θνησιμότητα από καρκίνο και η ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασθενείς αυτοί είναι απερίγραπτη. Τα θέματα αυτά αναπτύχθηκαν διεξοδικά προσφάτως κατά την συζήτηση Επίκαιρης Ερώτησης του κ. Κυριαζίδη, όπου ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας γνωστοποίησε δημόσια ότι υφίσταται σχετικός προβληματισμός στο Υπουργείο για το όλο ζήτημα και άφησε να διαφανεί ότι υπάρχει σοβαρή πρόθεση του Υπουργείου να ανασυστήσει την Β’ Παθολογική Κλινική και πρόσθετη στελέχωση αυτής από παθολόγους-ογκολόγους προς διενέργεια χημειοθεραπειών.
Συντασσόμενος πλήρως ο κ. Βουλευτής με το περιεχόμενο της συνημμένης επιστολής, καλεί το Υπουργείο να γνωστοποιήσει εάν σε συνέχεια των όσων συζητήθηκαν στη Βουλή έχει υπάρξει ο αναγκαίος προγραμματισμός και προετοιμασία προς υλοποίηση των σχετικών εξαγγελιών, και, εν πάση περιπτώσει, ζητά εκ νέου να ικανοποιηθεί το δίκαιο αυτό αίτημα, το οποίο και στηρίζουν όλοι οι τοπικοί φορείς του Νομού, μέσω της κατ’ αρχήν δημιουργίας ενός αυτοτελούς ογκολογικού τμήματος βραχείας νοσηλείας - χημειοθεραπειών στο Γ.Ν. Δράμας.

Ακολουθεί η σχετική αναφορά και η επιστολή του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δράμας:
Προς: Τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Συνημμένως σας καταθέτω την υπ’ αριθμ. πρωτ. 78/30-10-2017 επιστολή του Συλλόγου Καρκινοπαθών Δράμας αναφορικά με το δίκαιο αίτημα των συμπολιτών μας για την δημιουργία Ογκολογικής Μονάδας στο Γ.Ν. Δράμας, η οποία και επεδόθη προς την διοίκηση του Νοσοκομείου Δράμας κατά την πρόσφατη μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας, κατά την οποία δημιουργήθηκε μία τεράστια ανθρώπινη αλυσίδα από την κεντρική Πλατεία έως και το Νοσοκομείο με μοναδικό σκοπό την ευαισθητοποίηση της Πολιτείας στο ζήτημα αυτό.
Ως προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέτει το Δ.Σ. του Συλλόγου, δυστυχώς, η Δράμα συγκαταλέγεται στους 4 πρώτους νομούς της επικράτειας σε θνησιμότητα από καρκίνο, ενώ μόνον κατά το 2016 στο Γ.Ν. Καβάλας παρακολουθούνταν 900 Δραμινοί συμπολίτες μας, στην Αλεξανδρούπολη 100 και στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης περίπου 800, μη συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με νεοπλασίες του αίματος και όσων παρακολουθούνται σε ιδιωτικές κλινικές. Ως γίνεται αντιληπτό, η ταλαιπωρία που υφίστανται οι ασθενείς αυτοί είναι απερίγραπτη, καθώς πέραν της οικονομικής επιβάρυνσης των ιδίων και των οικογενειών τους λόγω των αποστάσεων και των αναγκαίων εξόδων μετάβασης και διαμονής, υφίστανται και τεράστια πρόσθετη ψυχοσωματική καταπόνηση πέραν αυτής καθ’ εαυτής της ασθένειας.
Τα θέματα αυτά είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε διεξοδικά προσφάτως κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, όπου ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας γνωστοποίησε δημόσια ότι υφίσταται σχετικός προβληματισμός στο Υπουργείο για το όλο ζήτημα και άφησε να διαφανεί ότι υπάρχει σοβαρή πρόθεση του Υπουργείου να ανασυστήσει την Β' Παθολογική Κλινική και πρόσθετη στελέχωση αυτής από παθολόγους-ογκολόγους προς διενέργεια χημειοθεραπειών.
Τούτων δοθέντων, και συντασσόμενος πλήρως με το περιεχόμενο της συνημμένης επιστολής, καλείται το Υπουργείο να γνωστοποιήσει εάν σε συνέχεια των όσων συζητήθηκαν κατόπιν ερώτησής μου στην Βουλή έχει υπάρξει ο αναγκαίος προγραμματισμός και προετοιμασία προς υλοποίηση των σχετικών εξαγγελιών, και, εν πάση περιπτώσει, ζητείται εκ νέου δια της παρούσης να ικανοποιήσει το δίκαιο αυτό αίτημα, το οποίο και στηρίζουν όλοι οι τοπικοί φορείς του Νομού, μέσω της κατ’ αρχήν δημιουργίας ενός αυτοτελούς ογκολογικού τμήματος βραχείας νοσηλείας - χημειοθεραπειών στο Γ.Ν. Δράμας.

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας
Δημήτρης Κυριαζίδης