Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Σε ποιους Περιφερειακούς Συμβούλους του συνδυασμού Πατακάκη μεταφέρει τις διοικητικές αρμοδιότητες ο Περιφερειάρχης

Εμφάνιση

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Περιφέρεια ΑΜ-Θ αναφέρει τα εξής:
«Συνάντηση είχε στην Κομοτηνή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος με τους Περιφερειακούς Συμβούλους Δράμας της «Περιφερειακής Αναγέννησης» κ.κ. Χρήστο Γεωργιτσόπουλο, Κώστα Κινατζίδη και Χρήστο Λιθηρόπουλο.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοίκησης στους Περιφερειακούς Συμβούλους της Δράμας μετά την απόφαση του Περιφερειάρχη για ανάκληση των αρμοδιοτήτων του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δράμας.
Οι αρμοδιότητες Διοίκησης για την Π.Ε. Δράμας μεταβιβάζονται στους Περιφερειακούς Συμβούλους ως εξής:
1. Οι αρμοδιότητες που αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Υποδομών και Περιβάλλοντος καθώς και στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής μεταβιβάζονται στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Χρήστο Γεωργιτσόπουλο.
2. Οι αρμοδιότητες που αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών καθώς και στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας μεταβιβάζονται στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κώστα Κινατζίδη.
3. Οι αρμοδιότητες που αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας μεταβιβάζονται στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Χρήστο Λιθηρόπουλο.
4. Οι αρμοδιότητες που αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης μεταβιβάζονται στην Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Γεωργία Χειράκη.
Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων θα ισχύσει μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του κ. Περιφερειάρχη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Ερώτηση του Δημήτρη Κυριαζίδη για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων

Εμφάνιση

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Δημόσια ενημέρωση του Βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κυριαζίδη. Η εφαρμογή του μέτρου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών των Επιχειρήσεων είχε έναρξη την 3/8/2017, πλην, όμως τα αποτελέσματα δεν είναι ορατά παρά την επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων για ρύθμιση των κόκκινων οφειλών τους, έτσι, ώστε να καταστεί δυνατή η επιβίωσή τους.
Ώς αναφέρουν οι παράγοντες της αγοράς, η εφαρμογή συναντά δυσκολίες, οι οποίες άμεσα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που επιζητούν τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών τους, γεγονός που υποβοηθά τις ίδιες για την επιβίωσή τους, αλλά και την οικονομία με την εισροή εσόδων.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερώτηση κατατέθηκε από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ν.Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, ώστε να ρυθμιστούν ζητήματα που αποτελούν τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις και αποτρέπουν αυτές από την είσοδό τους στη διαδικασία υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Ακολουθεί η σχετική ερώτηση.
Ερώτηση προς: Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου

Δια του Ν.4469/2017 θεσπίστηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων.
Η εφαρμογή είχε έναρξη την 3/8/2017, πλην, όμως τα αποτελέσματα της θέσπισης του μέτρου αυτού δεν είναι ορατά παρά την επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων για τη ρύθμιση των «κόκκινων» οφειλών τους, έτσι, ώστε να καταστεί δυνατή η επιβίωσή τους. Η Εφαρμογή του Νόμου, ως αναφέρουν οι παράγοντες της αγοράς, συναντά δυσκολίες, οι οποίες άμεσα πρέπει να αντιμετωπισθούν, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που επιζητούν τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών τους, γεγονός που υποβοηθά τις ίδιες για την επιβίωσή τους, αλλά και την οικονομία με την εισροή εσόδων.

Πιο συγκεκριμένα:
α) Ο Νόμος προβλέπει την αναβίωση επιχειρήσεων, πλην, όμως εξακολουθεί να απαιτεί από αυτές την τήρηση των κριτηρίων επιλογής, δηλαδή τη θετική χρήση. Αυτό όμως αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, αλλά και εάν ακόμη αναβιώσουν ο Νόμος απαιτεί την άμεση εκκίνηση της παραγωγικής λειτουργίας και τη θετική χρήση. Ως γίνεται αντιληπτό το γεγονός αυτό αποκλείει από τον εξωδικαστικό μηχανισμό ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που έπαυσαν να λειτουργούν, αλλά όμως θέλουν να καταβάλλουν τις οφειλές τους. Επιπλέον ο Νόμος επιπροσθέτως αποκλείει και την εισροή εσόδων στα δημόσια ταμεία, καθότι επιβάλλει μία σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών για μία επιχείρηση που έχει κλείσει, αλλά επιζητά την τακτοποίηση των χρεών της.
β) Η επιβολή της κατάθεσης μίας σειράς εγγράφων για να διαπιστωθούν οι προϋποθέσεις, οι οποίες υπάρχουν ήδη λόγω της ανταλλαγής πληροφοριών (πλατφόρμας) μεταξύ των πιστωτών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα είναι επίσης ένα βάρος όχι αναγκαίο, καθόσον όλα αυτά τα στοιχεία, όπως και η φορολογική εικόνα κάθε επιχείρησης ανακτάται αυτομάτως από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
γ) Για τις μικρές ατομικές επιχειρήσεις οι πιστωτές απορρίπτουν τις αιτήσεις υπαγωγής στο εξωδικαστικό μηχανισμό, με την αιτιολογία ότι αυτές έχουν ήδη κάνει αίτηση για την υπαγωγής τους στο Νόμο Κατσέλη, ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπει-απαγορεύει ο Νόμος 4469/2017. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω επιχειρήσεις, ενώ είχαν τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών μέχρι την έκδοση του Νόμου του εξωδικαστικού, σήμερα «απώλεσαν» αυτή τη δυνατότητα και απορρίπτονται οι αιτήσεις τους αναιτιολόγητα-αυθαίρετα. Αυτό βεβαίως δημιουργεί επιπρόσθετη ανασφάλεια στον επιχειρηματικό κόσμο, καθότι τελικά «αγνοείται» το καθεστώς υπαγωγής του, δηλαδή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή στο Νόμο Κατσέλη, ώστε να ακολουθήσει την αντίστοιχη διαδικασία.
δ) Επίσης από την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό εξαιρούνται οφειλές, οι οποίες αφορούν προηγούμενα έτη βεβαίως, αλλά βεβαιώθηκαν μέσα στο τρέχον έτος (2017), με αποτέλεσμα να εξαιρείται αδικαιολόγητα ένα μεγάλο μέρος οφειλών, οι οποίες πρέπει να ενταχθούν στον εν λόγω μηχανισμό, καθότι βεβαιώθηκαν εκ των υστέρων αδικαιολογήτως και όχι με ευθύνη των οφειλετών.
ε) Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, μολονότι βρισκόμαστε στα τέλη του έτους, δεν έχει στην ουσία φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα λόγω αδικαιολόγητης αδυναμίας ρύθμισης των χρεών έτους 2017, ενώ υπάρχει ρητή εξαίρεσή τους.
στ) Πέραν των όσων αναφέρθησαν, ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που αφορά τα αγροτοκτηνοτροφικά κλπ. δάνεια που είχαν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δεδομένου ότι ο Νόμος αναφέρει ότι η εγγύηση θα ακολουθήσει τη ρύθμιση, δυστυχώς από συγκεκριμένες ειδικές διατάξεις προκύπτει ότι όλες οι εγγυήσεις του Δημοσίου λήγουν το 2022, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να δέχονται τη ρύθμιση των δανείων αυτών μέχρι το έτος αυτό (2022), με κίνδυνο να χάσουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για το δανειολήπτη.

Ύστερα από τα ανωτέρω ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:
1) Πώς προτίθεσθε να ρυθμίσετε τα προρρηθέντα ζητήματα που αποτελούν τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις και αποτρέπουν αυτές από την είσοδό τους στη διαδικασία υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό;
2) Υπάρχει σκέψη για βελτιώσεις-αλλαγές στο εν λόγο Νόμο και εάν ναι, ποιες είναι αυτές και σε ποιο βάθος χρόνου;

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας
Δημήτρης Κυριαζίδης


Συλλήψεις για ναρκωτικά σε Δράμα και Καβάλα

Εμφάνιση

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Συνελήφθησαν 3 ημεδαποί για κατοχή ναρκωτικών στους νομούς Καβάλας και Δράμας. Συνελήφθησαν χθες (14-12-2017), στους νομούς Καβάλας και Δράμας, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Καβάλας και Δράμας, τρεις (3) ημεδαποί, ηλικίας 48, 34 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν ξεχωριστές δικογραφίες για κατοχή ναρκωτικών. Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, στην Δράμα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, συνέλαβαν τον 48χρονο, διότι, κατείχε 44 ναρκωτικά δισκία. Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το απόγευμα, σε χωριό της Καβάλας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, ο 22χρονος, διότι, εντόπισαν στην κατοχή του μία (1) νάιλον συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 17,7 γραμμαρίων. Στην τρίτη περίπτωση, το ίδιο απόγευμα, σε χωριό της Καβάλας, οι παραπάνω αστυνομικοί, συνέλαβαν τον 34χρονο, διότι, βρέθηκαν στο κατάστημά του δύο (2) συσκευασίες με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Κατασχέθηκαν οι παραπάνω ποσότητες κάνναβης και ναρκωτικών δισκίων. ι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν θα υποβληθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση ενήργησαν τα Τμήματα Ασφάλειας Καβάλας και Δράμας.


Βράβευση του Συλλόγου Καθηγητών Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων για τη συνεισφορά του στο Κοιν. Φροντιστήριο του Δ. Δράμας

Εμφάνιση

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Βράβευση του Συλλόγου Καθηγητών Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μ.Ε., Ν. Δράμας για τη συνεισφορά του στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Δράμας. Την Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Δράμας η 3η Απολογιστική Συνάντηση όλων των Κοινωνικών Δομών, Φορέων και Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας. Στην εκδήλωση αυτή, στο πλαίσιο βράβευσης των Συλλόγων, βραβεύτηκε και ο Σύλλογος Καθηγητών Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μ.Ε., Ν. Δράμας για τη συνεισφορά του στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Δράμας.

Τα Φροντιστήρια που έλαβαν μέρος στην κοινωνική αυτή δράση αλληλεγγύης του Δήμου προσφέροντας δωρεάν φροντιστηριακές υπηρεσίες σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, οι οποίοι προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια, είναι (με αλφαβητική σειρά ιδιοκτητών):
Βαγγέλη Γεωργία- «Ηράκλειτος»
Ελευθεριάδης Σολομών- «Ελευθεριάδης»
Κιουτσούκης Δημήτριος - «Γνώση»
Κοκκαλίδης Ξενοφών & Κοκκαλίδου Ματθίλντη-«Κοκκαλίδης»
Μυλωνά Γεωργία- «Το Φιλολογικό»
Ντίνος Κωνσταντίνος-«Πράξη και Θεωρία»
Σαραφίδης Ηλίας- «Σαραφιδης»
Τζάρα Ελπινίκη- «Έκφραση»
Χαρακόπουλος Χρήστος - «Ακαδημία Μαθητών»
Να επισημανθεί ότι πέρα από το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου, όλα τα Φροντιστήρια του Συλλόγου εδώ και χρόνια βοηθούν μαθητές, που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, είτε με δωρεάν είτε με χαμηλά δίδακτρα φοίτηση.
Ο Σύλλογος Καθηγητών Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μ.Ε., Ν. Δράμας ευχαριστεί το Δήμο για τη συγκεκριμένη βράβευση και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να επιτελεί πέρα από το φροντιστηριακό και το κοινωνικό του έργο


Εκδήλωση του προγράμματος «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ», στο Επιμελητήριο Δράμας

Εμφάνιση

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ - Οικονομική Συμβουλευτική ΑΜΘ (ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ), Εταίρος του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. και αρμόδια για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, διοργανώνει, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας, ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6:00 μμ στο Επιμελητήριο Δράμας, Λαμπριανίδου 40, Δράμα. Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία (πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.: 25210-22750).
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των αιτήσεων χρηματοδότησης με ημερομηνία έναρξης υποβολών 08/01/2018 και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τη δράση, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους βοηθήσει να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις.
Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην 50% χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων και σκοπός της είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.
Στη δράση του ΕΠΑνΕΚ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ » η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.


Ερώτηση του Δημήτρη Κυριαζίδη για τα επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων

Εμφάνιση

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Δημόσια Ενημέρωση του Βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Κυριαζίδη. Η ανορθολογική απόφαση της κυβέρνησης αναφορικά με την περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων επιβαρύνει την ήδη δυσχερή οικονομική κατάσταση των πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών. Με την απόφαση αυτή περιορίζεται ο αριθμός των δικαιούχων, αλλά και χορηγείται μικρότερο ποσό. Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι δεν εναντιώνονται στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με ένα ή δύο παιδιά. Εκείνο που επιζητείται από πλευράς τους είναι ο ορισμός μίας δίκαιης και αναλογικής κατανομής. Κατόπιν των ανωτέρω, ερώτηση κατέθεσε ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Έφη Αχτσιόγλου, ώστε να ισοσκελιστεί τουλάχιστον η επίπτωση από τη μείωση οικογενειακού επιδόματος και να πραγματοποιηθεί η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, ώστε τελικά να μη θιγεί η πολύτεκνη και τρίτεκνη οικογένεια και να διαφυλαχτεί ο θεσμός της πολυμελούς οικογένειας.

Ακολουθεί η σχετική ερώτηση.
Ερώτηση προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Έφη Αχτσίογλου

Κύριε Υπουργέ,
Η ανορθολογική απόφαση της κυβέρνησης αναφορικά με την περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων επιβαρύνει την ήδη δυσχερή οικονομική κατάσταση των πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενειών.
Με την απόφαση αυτή περιορίζεται ο αριθμός των δικαιούχων, αλλά και χορηγείται μικρότερο ποσό. Οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι δεν εναντιώνονται στην οικονομική ενίσχυση των οικογενειών με ένα ή δύο παιδιά. Εκείνο που επιζητείται από πλευράς τους είναι ο ορισμός μίας δίκαιης και αναλογικής κατανομής.
Ο περιορισμός των επιδομάτων μέσω της μείωσης των εισοδηματικών ορίων στο ποσό των 33.750 ευρώ, αλλά και η μείωση του ύψους των χορηγούμενων ποσών για τους πολύτεκνους επιτείνει το άδικο της αντιμετώπισής τους.
Προσέτι, η μη χορήγηση του ματωμένου κοινωνικού μερίσματος στις πολυμελείς οικογένειες με την υπαγωγή τους στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης, επειδή βρέθηκαν να κατέχουν ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ, λόγω της ανάγκης μετακίνησης των παιδιών τους, αυτοκίνητα Ι.Χ. άνω των 1928 κ.ε. και παλαιότητας μέχρι 10 ετών, δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στην επιβίωσή τους.
Ως γίνεται αντιληπτό από όλα τα παραπάνω, τα επιδόματα και οι κάθε είδους διευκολύνσεις προς τους πολυτέκνους και τριτέκνους, έχουν να κάνουν με τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας, λόγω βεβαίως της διαρκούς παρατηρούμενης υπογεννητικότητας στη χώρα μας και της εξ αυτής αύξησης του δημογραφικού προβλήματος που απειλεί τη χώρα μας.

Ύστερα από τα ανωτέρω, ερωτάσθε Κυρία Υπουργέ:
1. Τι μέριμνα προτίθεσθε να αναλάβετε για την ενίσχυση της πολύτεκνης και τρίτεκνης οικογένειας, έτσι, ώστε να ισοσκελισθεί τουλάχιστον η επίπτωση από τη μείωση του οικογενειακού επιδόματος;
2. Προτίθεσθε, η καταβολή του οικογενειακού επιδόματος να πραγματοποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, ώστε τελικά να μη θιγεί η πολύτεκνη και τρίτεκνη οικογένεια και να διαφυλαχθεί ο θεσμός της πολυμελούς οικογένειας, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλισθούν σε ένα βαθμό η δημιουργία κινήτρων για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας;

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας
Δημήτρης Κυριαζίδης


Θετική συμμετοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ στην Έκθεση GRECKA PANORAMA της Βαρσοβίας

Εμφάνιση

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Θετικά αποτιμάται η συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην 3η Έκθεση GRECKA PANORAMA που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Δεκεμβρίου 2017 στην πρωτεύουσα της Πολωνίας Βαρσοβία. ΗGRECKA PANORAMA είναι μια Έκθεση αφιερωμένη στον τουρισμό, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Βαρσοβία στοχεύοντας στην τουριστική προβολή της χώρας μας και την προσέλκυση επισκεπτών από την Πολωνία. Με τη συμμετοχή της στην GRECKA PANORAMA, η Περιφέρειά μας πρόβαλε τους τουριστικούς της προορισμούς σε ένα κοινό 8,5 χιλιάδων επισκεπτών και παρουσίασε τις θεματικές επιλογές που προσφέρει στους επισκέπτες της καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου. Την ίδια ώρα, με τη συμμετοχή της στην παράλληλη γαστρονομική Έκθεση GREEK FOOD SHOW, η Περιφέρεια παρουσίασε στο πολωνικό κοινό προϊόντα και παραδοσιακά πιάτα της τοπικής μας κουζίνας.
Εκπροσωπώντας την Περιφέρεια, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Κώστας Αντωνιάδης είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει επαφές με τουριστικούς πράκτορες από την Πολωνία, με φορείς, όπως τον Αντιπρόεδρο του Πολωνο-Ελληνικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, και δημοσιογράφους.


Στραβοπάτημα για Δόξα απέναντι στον Κισσαμικό - Τελικό σκόρ 1-1

Εμφάνιση

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Την ευκαιρία να πιάσει την Παναχαϊκή στην 2η θέση έχασε η Δόξα μένοντας στο 1-1 με τον Κισσαμικό στην Δράμα. Παίζοντας κόντρα στον πιο αδύναμο Κισσαμικό η Δόξα ήθελε τη νίκη για να φτάσει αρχικά την Παναχαϊκή και να περιμένει πιθανή απώλεια του Άρη ή του ΟΦΗ που παίζουν μαζί για μείνει ακόμα πιο ψηλά. Ωστόσο λογάριαζε χωρίς τον ξενοδόχο που στην προκειμένη περίπτωση ήταν οι Χανιώτες.
Οι Κρητικοί κατάφεραν να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας ισοφαρίζοντας στο 75′, παίρνοντας αρχικά αυτοί ανάσα και αναγκάζοντας σε στραβοπάτημα τους αντιπάλους τους. Όσον αφορά το ματς, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Μαρκόπουλο στο 63′, αφού πρώτα στο 57′ οι Κρητικοί είχαν δοκάρι με τον Γκίνη.
Εκεί που όλα έδειχναν όμως πως οι «Μαυραετοί» θα έπαιρναν τη νίκη, ήρθε ο Παντελάκης με κεφαλιά στο 75′ να διαμορφώσει το τελικό 1-1. Με τον βαθμό αυτόν η Δόξα είναι μαζί με Άρη και Σπάρτη στην 3η θέση με 14, ενώ ο Κισσαμικός ανέβηκε από την ζώνη του υποβιβασμού φτάνοντας τους 9 βαθμούς.