Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

ΠΕ Δράμας: Υποχρεωτικά στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η δημοσίευση κρατικών επιχορηγήσεων συλλόγων και σωματείων

Εμφάνιση

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Τα πολιτιστικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά σωματεία, τα οποία επιχορηγήθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο, από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) συνολικά ετησίως, οφείλουν να αναρτήσουν τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έως 28 Φεβρουαρίου 2018.
Αρχικά, κάθε επιχορηγούμενος φορέας θα πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ με στοιχεία σύνδεσης του συστήματος Taxisnet της ΓΓΔΕ και μετέπειτα να αναρτά τα στοιχεία των δαπανών του, που αφορούν σε επιχορηγήσεις φορέων της γενικής κυβέρνησης. Η παράλειψη της ανωτέρω σχετικής ανάρτησης, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους μελλοντική επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από το Κράτος.
Στο διαδίκτυο αναρτώνται πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/ΦΕΚ 50/τ.Α΄/10-04-1997), όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Στο ως άνω πλαίσιο, οι υπόχρεοι φορείς θα πρέπει να αναρτήσουν έως 28 Φεβρουαρίου 2018 τα στοιχεία που αφορούν σε δαπάνες που συντελέσθηκαν εντός του διαστήματος από 01-01-2015 έως 31-12-202017.
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση, τα υπόχρεα πολιτιστικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά σωματεία, μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mef.diavgeia.gov.gr ή να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Με εντολή η αναπληρώτρια
Προϊσταμένη διεύθυνσης
Μπουραζάνη Αλεξάνδρα


Μεταφέρουν αναιτιολόγητα την «SYNERGEIA» από τη Δράμα στην Ξάνθη;

Εμφάνιση

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Απαντήσεις για την μεταφορά της δράσης «SYNERGEIA» που επρόκειτο να γίνει στη Δράμα καλείται να δώσει τόσο η Περιφέρεια ΑΜ-Θ όσο και η ΠΕ Δράμας καθώς εάν ευσταθούν όσα έκανε γνωστά η περιφερειακή παράταξη Κοινωνική Συμμαχία, η σημαντική αυτή αναπτυξιακή δράση για την οποία μάλιστα εγκρίθηκαν 20.000 ευρώ δεν θα γίνει στην Δράμα όπως είχε προγραμματισθεί αλλά στην γειτονική Ξάνθη…
Υπενθυμίζεται ότι στο ετήσιο πρόγραμμα Δράσης έτους 2018 που εγκρίθηκε με την αριθ. 203/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και στο πρόγραμμα της ΠΕ Δράμας προβλέπεται η διοργάνωση και η χρηματοδότηση της δράσης «SYNERGEIA» με προϋπολογισμό 20.000€ στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενδοπεριφερειακής καταναλωτικής συνείδησης και οικονομικής αλληλεγγύης, προώθησης τοπικών προϊόντων.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η σύζευξη προϊόντων της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με τον ευρύτερο τουριστικό χώρο, με την 1η Θρακο-Μακεδονική «SYNERGEIA» να οργανώνεται και να γίνεται το 2015 στην Κομοτηνή, το 2016 στην Αλεξανδρούπολη, το 2017 στην Καβάλα, το 2018 ορίστηκε στην ΠΕ Δράμας (γι αυτό άλλωστε και η πρόβλεψη δαπάνης 20.000€ στο πρόγραμμα δράσης) και για το 2019 να γίνει στην Ξάνθη.
Η ΔΑΟΚ ΠΕ Δράμας η οποία ορίστηκε υπεύθυνη της διοργάνωσης μετά από εντολή της Περιφέρειας, είχε συστήσει ομάδα εργασίας 8 ατόμων η οποία ξεκίνησε τις επαφές της εδώ και ένα μήνα, κλείνοντας κάποιες κατ αρχήν συμφωνίες με τον ευρύτερο τουριστικό χώρο, τους ξενοδόχους, τους χώρους εστίασης, των παραγωγών διατροφικού τομέα και όχι μόνο, για την άρτια οργάνωση της δράσης, που πρώτη φορά θα γινόταν στην ΠΕ Δράμας.
Ξαφνικά και χωρίς καμιά αιτιολόγηση, πληροφορηθήκαμε ότι η δράση της «SYNERGEIA» δεν θα διεξαχθεί στην Δράμα αλλά στην Ξάνθη! Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα όσα γνωστοποιεί η περιφερειακή παράταξη Κοινωνική Συμμαχία, η οποία εξάλλου κατέθεσε και ερώτηση για το ίδιο θέμα προς τον Περιφερειάρχη κ. Μέτιο ζητώντας απαντήσεις…

Η ερώτηση της «Κοινωνικής Συμμαχίας»
«Επερωτάσθε κ. Περιφερειάρχα,
Γιατί έγινε αυτή η αυθαίρετη αλλαγή;
Ποιο σκοπό εξυπηρετεί;
Η κοινωνία της Δράμας απαιτεί όπως και το Περιφερειακό Συμβούλιο, - αλλά ακόμη βεβαίως και η ομάδα εργασίας των 8 ατόμων που αποτελείτο από υπαλλήλους της ΠΕ Δράμας που ξόδεψαν άδικα χρόνο και μεράκι ξεκινώντας με όρεξη, ώστε να ανταποκριθούν στην εντολή που τους δώσατε - να ενημερωθεί ποιοι λόγοι οδήγησαν στην ματαίωση της δράσης αυτής και από ποιους ασκήθηκαν πιέσεις για να πάρετε αυτήν την απόφαση».


Αναφορά Ομάδας Ενεργών Πολιτών Δράμας για την εφαρμογή του Αντικαπνιστικού Νόμου

Εμφάνιση

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Αναφορά της Ομάδας Ενεργών Πολιτών Δράμας για την εφαρμογή του Αντικαπνιστικού Νόμου. Η Ομάδα Ενεργών Πολιτών, συνεστήθη το 2016 ως άτυπη ομάδα, χωρίς νομική προσωπικότητα, των συμμετεχόντων σε αυτή πολιτών, που είχαν και έχουν την ίδια αγωνία: να εφαρμοστεί ο Νόμος της απαγόρευσης του καπνίσματος στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στις δημόσιες υπηρεσίες και σε κάθε προβλεπόμενο εκ του Νόμου χώρο, στο Νομό Δράμας.
Με θάρρος και αισιοδοξία παρουσιαστήκαμε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας την 20η.02.2017, προκειμένου να εκθέσουμε την αγωνία μας, για την προστασία των μη καπνιζόντων πολιτών αλλά και κυρίως των νέων παιδιών από τις βλαβερές συνέπειες του παθητικού καπνίσματος.
Η εμπειρία αυτή αποτέλεσε μια μελανή σελίδα της ζωής μας, καθώς η αντιμετώπισή μας από το Δημοτικό Συμβούλιο, μόνο απογοήτευση μας πρόσφερε γιατί αισθανθήκαμε την έλλειψη πολιτικής βούλησης, την αδιαφορία και τις τακτικές υπεκφυγών και εμπαιγμού, που αποδείχθηκε ότι διακρίνει αυτούς που αποφασίζουν για τη ζωή του Δραμινού Δημότη, παρότι έχουν ορκιστεί να τηρούν το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις απαντήσεις που λάβαμε (πηγή: Πρωινός Τύπος 23 Φεβρουαρίου 2017 νέα Του Θανάση Πολυμένη):
Ο Δήμαρχος Δράμας, κ.Μαμσάκος Χριστόδουλος: διαπίστωσε ότι όντως το θέμα αφορά τη νεολαία της πόλης και ζήτησε «από τη στιγμή που υπάρχει ήδη νόμος και εφαρμόζεται, να έχουμε και μια κατ’ ιδίαν συζήτηση μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες, να ακούσουμε όλα τα θέματα τα οποία έχετε να αναπτύξετε και αν χρειαστεί, να θέσουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο».
Παίρνοντας το λόγο στο θέμα ο επικεφαλής της παράταξης «……» κ. Μλεκάνης Μιχαήλ, είπε ότι δεν τον ικανοποίησε η απάντηση του δημάρχου και επειδή ο Δήμος είναι αρμόδιος για το θέμα αυτό, ζήτησε να ακουστεί από την πλευρά του δημάρχου, τι κάνει ο Δήμος όσον αφορά τον έλεγχο της εφαρμογής του νόμου.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χαραλαμπίδης, τόνισε ότι υπάρχει νόμος, «απλούστατα είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα την οποία θεωρούμε ευρωπαϊκή χώρα, γενικά δεν εφαρμόζεται, δεν γίνεται έλεγχος». Σε άλλο σημείο, είπε ότι, όταν βγαίνει ο έλεγχος, ειδοποιούνται αμέσως οι καταστηματάρχες και αποσύρουν όλα τα τασάκια! «Αυτό δεν είναι εφαρμογή νόμου…»
Ο επικεφαλής της παράταξης «….» κ. Ηλιόπουλος Στέργιος, είπε ότι ο νόμος υπάρχει εδώ και 8 χρόνια, «αλλά είναι ανίσχυρος, γιατί οι ίδιοι οι πολίτες δεν τον εφαρμόζουν», τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα, καθώς «μόνο με την πλήρη εφαρμογή και τα πρόστιμα δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα αυτό». Ζήτησε επίσης, στη συνάντηση που θα γίνει με τους πολίτες, να μετάσχουν και όλες οι αυτοδιοικητικές παρατάξεις, αλλά να γίνει και μια συζήτηση με όλες τις υπηρεσίες που έχουν ευθύνη για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος της συμπολίτευσης και Αντιδήμαρχος κ. Βασιλειάδης Αναστάσιος είπε ότι αυτή τη δύσκολη εποχή, είναι μεγάλο πρόβλημα για ένα κατάστημα, μια καφετέρια, να εφαρμόσει αυστηρά τον αντικαπνιστικό νόμο, διαφορετικά όχι μόνο θα μειώσει τον τζίρο του και θα χάσει πελατεία, αλλά ακόμα θα αναγκαστεί να απολύσει και προσωπικό, ίσως και να οδηγηθεί στο κλείσιμο.
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, λόγω της αρμοδιότητάς του ως υπεύθυνος προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας η οποία ουσιαστικά διενεργεί τον έλεγχο για την εφαρμογή του σχετικού νόμου, κ. Σολάκης, αποκάλυψε ότι βλέπει για τρίτη φορά τους πολίτες, ενώ είχε ήδη ζητήσει μια παράταση χρόνου κατά τη διάρκεια της Ονειρούπολης, καθώς εκείνη την περίοδο, ήταν μια ευκαιρία για τους καταστηματάρχες να αυξήσουν τον τζίρο τους. Εκείνη την περίοδο μάλιστα, ο Δήμος προχώρησε σε ενημερώσεις προς τους καταστηματάρχες μέσω της Δημοτικής Αστυνομίας. Ο Δήμος δεν εφαρμόζει το νόμο, αλλά ελέγχει τους καταστηματάρχες αν εφαρμόζουν το νόμο. Όπως είπε μάλιστα, «ο νόμος εφαρμόζεται από τον καταστηματάρχη, αλλά και από τον καπνιστή».
Αναφέρθηκε επίσης ο αντιδήμαρχος στο πρόβλημα της μείωσης του τζίρου και άρα της μείωσης προσωπικού και αυτό δεν πρέπει να γίνει «βιαίως», «αλλά θα πρέπει να τα παντρέψουμε όσο γίνεται πιο ομαλά. Θα πρέπει να υπάρξει μια αρμονία, σε σχέση με την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, από την άλλη να λάβουμε και υπόψη μας, έστω στο πίσω μέρος του μυαλού μας, να έχουμε το γεγονός ότι υπάρχει η ανάγκη του καπνιστή και η ανάγκη του επαγγελματία να πουλήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του και να έχει στο κατάστημά του επιπλέον κόσμο».
Από την παραπάνω παράστασή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας, αλλά και από σειρά συναντήσεών μας με τον Προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας Δράμας, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας, τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Δράμας κλπ, το συμπέρασμα που αποκομίσαμε είναι ότι ελάχιστοι επιθυμούν πραγματικά να εφαρμοστεί αποτελεσματικά ο Νόμος περί απαγόρευσης του καπνίσματος στο Νομό Δράμας. Η αιτία είναι άλλοτε η έλλειψη πολιτικής βούλησης, άλλοτε η αμέλεια και άλλοτε η άγνοια.
- Επειδή οι απαντήσεις που λάβαμε από τους ανωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους συνιστούν παραδοχή τους ότι ΔΕΝ εφαρμόζεται ο Νόμος, προκειμένου να μην απολέσουν έσοδα οι καταστηματάρχες.
- Επειδή όλοι οι αιρετοί και μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, οφείλουν απόλυτη υπακοή στο Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους. Δεν δικαιούνται δε να εφαρμόζουν το Νόμο κατά το δοκούν, και να αμελούν εγκληματικά την υγεία και ζωή των μη καπνιστών και των νέων παιδιών στο βωμό οικονομικών ή άλλων συμφερόντων.
- Επειδή το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους δεν έχει μόνο νομική απαξία. Πρωτίστως έχει ηθική απαξία.

Ειδικότερα:
Όλοι οι εκπρόσωποι του Κράτους (αιρετοί και δημόσιοι υπάλληλοι), οφείλουν να εφαρμόζουν το Νόμο. Κάθε Νόμο. Και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, και δεν μπαίνει σε καμία ζυγαριά.
Η εικόνα ενός Νομού όπου ακόμα και οι ίδιοι οι εκπρόσωποι του Κράτους, εντοπίζονται να καπνίζουν σε δημόσιους χώρους, αποτελεί κάκιστο παράδειγμα για τους λοιπούς πολίτες.
Είναι βέβαιο ότι κανένας από τους αρμόδιους να εφαρμόσουν το Νόμο, που κόπτονται για τους καταστηματάρχες και τους υπαλλήλους αυτών, δεν αναγκάζει το παιδί ή το εγγόνι του ή τον ασθενή του, να αναπνέει τον καπνό του. Διότι έχουν γνώση της βλαβερότητάς του. Τότε λοιπόν γιατί επιτρέπουν στους καπνιστές να δηλητηριάζουν τους συμπολίτες τους; Μήπως η συμπεριφορά αυτή αποτελεί έλλειψη σεβασμού στο δικαίωμα της υγείας και της ζωής ακόμα του άλλου; Μήπως η υγεία και η ζωή του «άλλου» είναι μικρότερης αξίας από αυτή του δικού τους ανθρώπου ;
Το σαθρό επιχείρημα της επιβίωσης των καταστηματαρχών και της διατήρησης των θέσεων εργασίας στα καταστήματά τους, θεωρείται τόσο ισχυρό ώστε να επιτρέπουν τη βλάβη της υγείας του 70% του πληθυσμού από το 30%;
Σήμερα, εν έτει 2018, η ελληνική κοινωνία παρουσιάζει εικόνα τριτοκοσμικής υποσαχάριας χώρας στο θέμα της εφαρμογής του αντικαπνιστικού Νόμου.
Τη στιγμή που ολόκληρη η Ευρώπη, κι ακόμα η Τουρκία, εφαρμόζουν αυστηρά την απαγόρευση, στην Ελλάδα εμμένουμε να αμφισβητούμε το αυτονόητο δικαίωμα του μη καπνιστή να αναπνέει ελεύθερα!

Εξάλλου, ασφαλείς έρευνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και άλλων Οργανισμών, Πανεπιστημίων κλπ, αναφέρουν:
- ότι το 1% των θανάτων που καταγράφονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο οφείλεται στο παθητικό κάπνισμα. Από τους 600.000 ανθρώπους που πεθαίνουν κάθε χρόνο από τον καπνό των άλλων, οι 165.000 είναι νήπια.
- ότι στο πεδίο της εφαρμογής της απαγόρευσης του καπνίσματος η κατάσταση στην Ελλάδα είναι με διαφορά η χειρότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το παθητικό κάπνισμα κατατάσσεται ως τρίτη κατά σειρά αιτία θανάτου -μετά το ενεργητικό κάπνισμα και το αλκοόλ- αιτία η οποία μπορεί να αποφευχθεί.
Περίπου το 35% των Ελλήνων, ανδρών και γυναικών, καπνίζουν, γεγονός που συνεπάγεται 15-20.000 θανάτους το χρόνο. Το 3% των θανάτων αυτών οφείλονται στο παθητικό κάπνισμα, δηλαδή περίπου 500 Έλληνες πεθαίνουν ετησίως εξαιτίας της έκθεσής τους στο κάπνισμα των άλλων.
- Επειδή η απαίτηση μας να αδειάσουν οι δημόσιοι χώροι από τα ντουμάνια δεν αποτελεί κάποιο αντικαπνιστικό φετίχ μας ως μη καπνιστών, αλλά έχει να κάνει με την εξίσωση, «λιγότερος καπνός = λιγότερος καρκίνος, λιγότερα καρδιακά και αναπνευστικά νοσήματα = λιγότερος θάνατος».
- Επειδή κατά το έτος 2014 η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ.Ευτέρπη Κουτζαμάνη με έγγραφο που απέστειλε προς τους Εισαγγελείς Εφετών της xώρας, ζήτησε την πιστή εφαρμογή της νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους. Δεν εισακούσθηκε!
- Επειδή, παραβάτες του Νόμου παρατηρούνται κάθε ιδιότητας πολίτες, ακόμα και πρόσωπα που έχουν ταχθεί να υπερασπίζονται το Νόμο, και να ελέγχουν την εφαρμογή του καπνίσματος!
- Επειδή ο Νόμος δεν θα εφαρμοστεί ποτέ αποτελεσματικά με αποσπασματικές ενέργειες, αλλά με συνεχή και καθημερινό έλεγχο.
- Επειδή, ήδη εκκίνησε η διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης από την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν αναφοράς Έλληνα πολίτη, για την πραγματικότητα της μη εφαρμογής του Νόμου στην Ελλάδα (άλλη μια πρωτιά της χώρας μας στην αθλιότητα).
- Επειδή, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι υπεύθυνο μεταξύ άλλων και για την υγεία των εργαζόμενων σε καταστήματα, υπηρεσίες και γενικώς χώρους εργασίας. Οφείλει λοιπόν να προστατεύει τους άκαπνους εργαζόμενους από τον καπνό των καπνιζόντων.
- Επειδή η Ελληνική Αστυνομία, παρότι δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διενέργεια ελέγχων για την εφαρμογή του Νόμου, δύναται να πράττει το προφανές, αυτονόητο και επιβαλλόμενο καθήκον της: να αποδέχεται τις κλήσεις των πολιτών για επέμβαση σε χώρους όπου παρανομούν οι καπνιστές, να προβαίνει σε συλλήψεις όταν ο χώρος δίνει ποινική απαξία στην πράξη (πχ. Νοσοκομείο), να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες για επιβολή προστίμων, εάν δε αυτές βρίσκονται εκτός ωραρίου να συντάσσει αναφορά στην οποία να βεβαιώνει την παράβαση και να την αποστέλλει το συντομότερο στις ελεγκτικές Αρχές (Δημοτική Αστυνομία & Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας), ώστε αυτές να επιβάλλουν τις κυρώσεις του Νόμου.
Πλέον ενεργητικό ρόλο οφείλει να αναλάβει η Ελληνική Αστυνομία, στις περιοχές έξω από την πόλη της Δράμας, όπου οι έλεγχοι της Δημοτική Αστυνομίας είναι πρακτικώς ανύπαρκτοι, ή σε Δήμους όπου Δημοτική Αστυνομία δεν υπάρχει!
- Επειδή ο ίδιος πολίτης που στην Ελλάδα αρνείται να σεβαστεί την υγεία των άλλων και καπνίζει ανενδοίαστα σε κλειστούς χώρους, ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ να πράξει το ίδιο στη Γερμανία, στη Δανία, στη Γαλλία, ακόμα και στην Τουρκία, και γενικά στο εξωτερικό! Ο λόγος είναι απλός: εκεί οι Αρχές κάνουν το καθήκον τους, και με την καθολική και αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου έχουν οδηγήσει τους πολίτες τους αρχικά στην υποταγή στο Νόμο και προϊόντος του χρόνου στην κατανόηση της αναγκαιότητάς του. Σε σημείο μάλιστα που πλέον στις βόρειες χώρες, δεν υπάρχουν πινακίδες «Απαγορεύεται το κάπνισμα», διότι θεωρείται τόσο αυτονόητο για τον καπνιστή ότι δεν θα καπνίσει σε δημόσιο κλειστό χώρο, όσο θεωρεί πλέον και ο Έλληνας ότι δεν θα ουρήσει στο δρόμο!
- Επειδή η παράβαση του Νόμου από δημόσιους λειτουργούς, υπαλλήλους κλπ, πέραν των επαχθέστερων συνεπειών του Νόμου, συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα (αρ.6 παρ.1 Ν.3730/2008). Ερευνάται λοιπόν πόσοι δημόσιοι λειτουργοί, παραπέμφθηκαν ποτέ στο Πειθαρχικό για τέτοια πράξη.

Επειδή ερευνάται το αποτέλεσμα των ελέγχων των αρμοδίων υπηρεσιών στο Νομό Δράμας, ήτοι:
1. πόσες παραβάσεις βεβαιώθηκαν και ποιες (κάπνισμα, μη τήρηση Βιβλίου Αναφοράς κλπ)
2. σε πόσες περιπτώσεις εντοπίστηκε υποτροπή.
3. πόσες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων έχουν λάβει χώρα
4. πόσες οριστικές ανακλήσεις αδειών καταστημάτων και οριστικές σφραγίσεις αυτών έχουν λάβει χώρα,
5. πόσοι έλεγχοι έχουν λάβει χώρα από το ΣΕΠΕ για την προστασία των εργαζομένων από τον καπνό, και με ποια αποτελέσματα
6. πόσοι έλεγχοι έχουν λάβει χώρα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας, και με ποια αποτελέσματα, από το 2010 και εντεύθεν. Τα στοιχεία θα ήταν χρήσιμο να συγκριθούν με άλλους είδους ελέγχους, όπως πχ τους ελέγχους για στάθμευση που διενεργεί η Δημοτική Αστυνομία, ώστε να γίνει αντιληπτό, ποιες πραγματικά είναι οι προτεραιότητες των Αρχών μας.
Ήδη δε δια της παρούσης αιτούμαστε την παροχή των στοιχείων αυτών από τη Δημοτική Αστυνομία Δράμας, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας, το Σ.ΕΠ.Ε. Δράμας.
Επειδή το δικαίωμα του καπνιστή να καπνίζει ελεύθερα έχει ως όριο τους πνεύμονες του μη καπνιστή. Όσο και αν περιορίζεται λοιπόν ο ενεργητικός καπνιστής με τον Αντικαπνιστικό Νόμο, η καταπίεση που υφίσταται ο παθητικός καπνιστής στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη, πολλαπλά επαχθέστερη για την υγεία του, πιο επώδυνη, ακόμα και θανατηφόρα. Επειδή είναι αναγκαίο να ποινικοποιηθεί η παράβαση του Νόμου περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς δημόσιους χώρους, και όχι μόνο στα νοσοκομεία, σχολεία κλπ. Επειδή είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε πληθώρα εγγράφων, που στηρίζουν την Αναφορά μας, και θα καταθέσουμε αυτά προς κάθε Αρχή που θα μας καλέσει.
Επειδή με την πρόσφατη Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με αριθμό Γ.Π./Δ2β/οικ.8809/31.01.2018, ζητήθηκε για πολλοστή φορά η εντατικοποίηση των ελέγχων, ώστε να εφαρμοστεί ο αντικαπνιστικός Νόμος. Επειδή σημαντικό μέρος των ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιθυμούν και οι ίδιοι την εφαρμογή του Νόμου. Πλην όμως, η επιθυμία τους αυτή αναστέλλεται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό των ετέρων καταστηματαρχών που ουδόλως ενδιαφέρονται για τη δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν εάν εφαρμοστεί καθολικά η απαγόρευση του καπνίσματος, θα ωφεληθούμε ΟΛΟΙ.Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω όλοι οι αιτούντες ως μία ομάδα ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, εκφράζουμε την αγανάκτησή μας προς το Δήμο Δράμας, τη Δημοτική Αστυνομία Δράμας, τη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας και προς το Σ.ΕΠ.Ε. Δράμας. Απαιτούμε την άμεση εφαρμογή του Νόμου περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στις Δημόσιες Υπηρεσίες και σε κάθε προβλεπόμενο εκ του Νόμου χώρο. Απαιτούμε από τα όργανα που έχουν ορκιστεί να τηρούν τους Νόμους, να τους τηρούν, και να προστατεύουν τη Δημόσια Υγεία.

- Ζητούμε από τους υπό στοιχείο Β, προς τους οποίους αναφερόμαστε:Να επιμεληθούν αμελητί, την εφαρμογή του Νόμου και τον έλεγχο των ενεργειών και παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων για την εφαρμογή του Νόμου στο Νομό Δράμας.
- Ζητούμε από τους υπό στοιχείο Γ, Εισαγγελείς, προς τους οποίους αναφερόμαστε: Να διερευνήσουν τα ποινικά αδικήματα που πιθανόν έχουν τελέσει όλοι οι αιρετοί και δημόσιοι υπάλληλοι, που εμπλέκονται στην μη εφαρμογή του Νόμου, παραβιάζοντας τον όρκο τους, είτε από αμέλεια είτε από απαράδεκτη άγνοια, είτε ακόμα με σκοπό να προσπορίσουν οικονομική ωφέλεια σε τρίτους, όπως πχ στους καταστηματάρχες, και μάλιστα επιφέροντας βλάβη στην υγεία των πολιτών (βλάβη ενίοτε ανεπανόρθωτη, ήτοι καρκίνους, καρδιακά νοσήματα, κλπ).
- Ζητούμε από τους υπό στοιχείο Δ, προς τους οποίους αναφερόμαστε: Να διερευνήσουν την μέχρι τούδε συμπεριφορά και ενέργειες των ανωτέρω αιρετών και δημοσίων υπαλλήλων, και να ενεργήσουν τα νόμιμα.


Για δύο πόντους εκτός τελικού ο Διονύσης Κορακάκης στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αεροβόλων όπλων

Εμφάνιση

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Με μια πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε χτες (21 /02/ 2018), ο Διονύσης Κορακάκης στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αεροβόλων οπλών, στο Γκιούρ της Ουγγαρίας και με αυτήν άρχισε να εδραιώνεται σιγά σιγά στους κορυφαίους αθλητές του χώρου. Ο δραμινός πρωταθλητής τελικά καταγάγει 12ος με 570/600.
Ο Διονύσης με σταθερές βολές σε όλη την διάρκεια του αγώνα του, δεν είχε την τύχη με το μέρος του και μόλις για δυο πόντους δεν τα κατάφερε να προκριθεί στον τελικό.
Ο προπονητής του και πατέρας του Τάσος Κορακάκης, δηλώνει πολύ ικανοποιημένος από την απόδοση του. «Ήταν σταθερός σε όλο τον αγώνα, σε ένα σημείο βιάστηκε και χάσαμε την πρόκριση. Η σταθερές επιδόσεις στους τελευταίους αγώνες μας δίνουν δύναμη για τη συνέχεια». Και ο ίδιος δηλώνει ευχαριστημένος γράφοντας χαρακτηριστικά: «Έμεινα εκτός τελικού για 2 μόλις πόντους αλλά η εμπειρία μετράει. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος που συνεχίζω τις καλές μου εμφανίσεις και την ανοδική μου πορεία στους διεθνείς αγώνες και έπεται (πρώτα ο θεός) συνέχεια!»


Ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Δράμα επισκέφτηκε την Αντιπεριφέρεια Δράμας

Εμφάνιση

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Εθιμοτυπική επίσκεψη στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας πραγματοποίησε την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2018 ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας κ. Χρήστος Σταμπουλής.
Ο κ. Σταμπουλής έγινε δεκτός από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών ΑΜΘ κ. Χρήστο Λιθηρόπουλο και τους περιφερειακούς συμβούλους Δράμας κ.κ. Χρήστο Γεωργιτσόπουλο και Κωνσταντίνο Κινατζίδη, οι οποίοι συγχάρηκαν τον κ. Σταμπουλή για την προαγωγή του και του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην εκτέλεση των νέων καθηκόντων του. Στην επίσκεψη παρών ήταν ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΑΜΘ κ. Αναστάσιος Δραγουδάκης.


Πόλη & Ζωή: Ενώ οι συζητήσεις για το ΤΕΙ Δράμας εξελίσσονται η Δημοτική Αρχή αδιαφορεί επικίνδυνα

Εμφάνιση

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Πραγματοποιήθηκε στις 20-2-2018 η προγραμματισμένη σύσκεψη για το μέλλον των Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης, βουλευτές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων και οι πρυτάνεις του ΑΕΙ και του ΤΕΙ. Ο Δήμος Δράμας έλαμψε διά της απουσίας του. Η Δημοτική Αρχή της περιοχής που έχει αδικηθεί περισσότερο από την χωροθέτηση των Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης έκρινε ότι δεν έχει λόγο να παραστεί, ότι δεν έχει να διεκδικήσει κάτι κι ας είναι η περιοχή που και σήμερα κινδυνεύει να χάσει ακόμη περισσότερα.
Η Δημοτική Αρχή του κ. Μαμσάκου, ενώ έχει ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 13-2-2018 για την έκδοση ψηφίσματος για το μέλλον του ΤΕΙ, ενώ η ίδια έφερε για συζήτηση το θέμα ως κατεπείγον, σήμερα, 10 ημέρες μετά, ψήφισμα δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Ο επικεφαλής της παράταξής μας «πόλη και ζωή» ρώτησε τον κ. Μαμσάκο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-2-2018 γιατί δεν έχει γίνει τίποτε για την έκδοση του ψηφίσματος, αλλά απάντηση δεν πήρε.
Ο κίνδυνος για το ΤΕΙ της Δράμας καταγράφεται με απόλυτη σαφήνεια από τις τοποθετήσεις που ακούστηκαν στην σύσκεψη στην Περιφέρεια ΑΜΑΘ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο Πρύτανης του ΤΕΙ Δημήτριος Μπαντέκας δήλωσε ότι στις επιδιώξεις του είναι η ένωση είτε με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, είτε με τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, καθώς η μία σχολή στην Δράμα και μία στην Καβάλα που προβλέπει ο σχεδιασμός της συνένωσης με το Δημοκρίτειο, δεν φαίνεται να ικανοποιεί πια το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Διαφαίνονται, λοιπόν, δύο σενάρια. Ή μία Σχολή στη Δράμα ή συγχώνευση με Σχολές της Θεσσαλονίκης.
Εμάς, μας πέφτει λόγος;
Επιτέλους, θα ασχοληθεί η Δημοτική Αρχή του κ. Μαμσάκου και με κάποιο από τα σοβαρά ζητήματα του τόπου ή θα συνεχίσει να αρκείται μόνο σε παρουσίες και φωτογραφήσεις σε γιορτές και πανηγύρια!!!


Πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας στη Δράμα από την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ

Εμφάνιση

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Συνεχίζεται το πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας στη Δράμα από την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ. Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου σε εκατόν είκοσι τρεις οικογένειες η δεύτερη διανομή επισιτιστικής βοήθειας που υλοποιεί η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ σε συνεργασία με την Ένωση Κυριών Δράμας - Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας.
Λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία διανομής, στο αίθριο του Σπιτιού Ανοιχτής Φιλοξενίας και στο πλαίσιο ενημέρωσης των ωφελουμένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, ο Υποπυραγός Βασίλης Σιδέρης μίλησε για τους κινδύνους που επιφυλάσσουν τα οικιακά θερμαντικά μέσα, τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών καθώς και για την γραμμή κλήσης 112.
Το πρόγραμμα στήριξης οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες υλικής στέρησης της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ υλοποιείται βάσει προκαθορισμένων εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων και αφορά στη χορήγηση πακέτων με βασικά είδη τυποποιημένων τροφίμων και προσωπικής υγιεινής και διατίθεται σε μηνιαία βάση. Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ιδρύθηκε από μέλη της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και αποτελεί τον φορέα κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας. Έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση κοινωφελών προγραμμάτων, δράσεων ενίσχυσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, έργων ανθρωπιστικού περιεχομένου και δωρεών ευρύτερου ενδιαφέροντος για την στήριξη της ελληνικής κοινωνίας.
Η όλη ενέργεια στηρίζεται αποκλειστικά από το Διοικητικό Συμβούλιο και την εθελοντική ομάδα της Ένωσης Κυριών Δράμας - Σ.Α.Φ.


«Δεν καταλαβαίνουν τίποτε» οι Έλληνες καταδρομείς: Χειμερινή Διαβίωση της Ε’ Μοίρας Καταδρομών στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού

Εμφάνιση

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την περασμένη βδομάδα η Άσκηση της Ε΄ΜΚ Δράμας «Χειμερινή Διαβίωση» στο Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού Δράμας. Για την Ομαλή Διεξαγωγή της άσκησης συντέλεσαν η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Πατακάκης, για τον εκχιονισμό του Δρόμου και την λειτουργία των Baby Lift, ο Ορειβατικός Σύλλογος Δράμας για την παραχώρηση του Καταφυγίου (Στέγαση Ιατρείου, Εστιατορίων). Η Σχολή Σκί Τσακίρης για την διάθεση του απαραίτητου χιονοδρομικού εξοπλισμού. Όπως επίσης και εκπαιδευτές του Ορειβατικού Συλλόγου για την Εκμάθηση Σκι της Μονάδος


Σύλληψη 57χρονου ημεδαπού για παράβαση του νόμου περί εθνικού τελωνειακού κώδικα

Εμφάνιση

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Κατασχέθηκαν 448 λαθραία πακέτα τσιγάρων και πάνω από 2 κιλά λαθραίου καπνού. Συνελήφθη χθες (25-2-2018) το μεσημέρι, στο νομό Δράμας, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, από αστυνομικούς της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, 57χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα. Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ο 57χρονος, βρέθηκαν 168 πακέτα τσιγάρων και 10 νάιλον συσκευασίες με καπνό, συνολικού βάρους 500 γραμμαρίων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί. Ακολούθως, στην οικία του δράστη βρέθηκαν επίσης 280 πακέτα τσιγάρων και 36 νάιλον συσκευασίες με καπνό, συνολικού βάρους 1.800 γραμμαρίων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί. Συνολικά κατασχέθηκαν 448 πακέτα τσιγάρων και 2.300 γραμμάρια καπνού. Κατασχέθηκαν επίσης το παραπάνω όχημα και το χρηματικό ποσό των 175 ευρώ, που βρέθηκε στην κατοχή του δράστη. Σημειώνεται ότι ο 57χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για το ίδιο αδίκημα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.


Νέα Αίτηση της Διοικούσας Επιτροπής του άτυπου Συλλόγου Οικισμού, «Άγιος Παύλος» - διευρυμένης

Εμφάνιση

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣ: Τον Δήμαρχο Δράμας, τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, τους επικεφαλείς παρατάξεων Δήμου Δράμας, τον Αναπληρωτή Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τον Πρόεδρο Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Συμβούλους Δημοτικής Κοινότητας Δράμας.
ΚΟΙΝ. (υ.τ.α): Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δράμας, τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, τους Βουλευτές Δράμας, τους πρώην Δημάρχους Δράμας, (Με την παράκληση για τις δικές τους ενέργειες, κατά το μέρος που τους αφορά).

ΘΕΜΑ: «Ζητείται η επικαιροποίηση της 102/17-3-2014 Ομόφωνης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ομόφωνα αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο να ονομαστεί, η νέα περιοχή Νοτιοανατολικά της Δράμας, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος» κ.λ.π.»

ΣΧΕΤΙΚΑ:
(α)Η με αριθμό 33987/ 22-6 -2011 αίτηση 66 κατοίκων, για ονομασία οικισμού κ.λ.π. σε Οικισμός «Άγιος Παύλος».
(β) Η με αριθ.52689/10-9-2012 Αίτηση της Επιτροπής Οικισμού «Άγιος Παύλος» για ονοματοδοσία, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος».
(γ) Η 78/20-12-2012 Ομόφωνη Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, που εισηγείται την αποδοχή ονομασίας, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος».
(δ) Η με αριθ. 11752/24-2-2014 Αίτηση Κατοίκων Οικισμού «Άγιος Παύλος» με 124 υπογραφές, για ολοκλήρωση της διαδικασίας ονομασίας, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος».
(ε) Η 102/17-3 -2014 Ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για ονομασία της νέας περιοχής, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος».
(η) Η με αριθμό 64016/1- 12-2014 Αίτηση Επιτροπής… για ονοματοδοσία έξι οδών στην περιοχή Οικισμού «Άγιος Παύλος», εντός ζώνης κ.λ.π.
(στ) Η με αριθμό 13070/ 28-2-2014 Αίτηση κατοίκων Οικισμού… με 121 υπογραφές, για ονοματοδοσία οδών στην περιοχή Οικισμού «Άγιος Παύλος», εντός ζώνης κ.λ.π.
(ζ) Η με αριθμό 18121/26-3-2014 Αίτηση κατοίκων Οικισμού… με 31 υπογραφές, τροποποίησης και συμπλήρωσης πρότασης, για ονοματοδοσία οδών στην περιοχή Οικισμού «Άγιος Παύλος», εντός ζώνης κ.λ.π.
(θ) Η με αριθμό 65637/ 10-12-2014 Αίτηση κατοίκων οδού Χρυσοβέργη- Επιτροπής… με 52 υπογραφές, για μετονομασία της οδού Χρυσοβέργη, σε οδό Αμφίπολης.
(ι) Η 25/8-4-2015 Ομόφωνη Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, με την οποία εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της 78/ 20-12-12 Ομόφωνης Απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας και σε συνέχεια της 102/17-3-14 Ομόφωνης Απόφασης ομοίου περιεχομένου του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, για ονομασία της νέας περιοχής, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος»
ια) Η 21/8-4-2015 Ομόφωνη Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, με την οποία εισηγείται ομόφωνα προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή των αιτημάτων των κατοίκων του Οικισμού «Άγιος Παύλος», ονοματοδοσίας έξι οδών της περιοχής του Οικισμού «Άγιος Παύλος», εντός ζώνης κ.λ.π. με ονομασίες: οδός Αγίου Παύλου, Χάλκης, Ωραίας Ελένης, Λυδίας Φιλιππησίας, Αγίου Τρύφωνα και Άθωνος.

1. Μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Οικισμού Άγιος Παύλος, με διευρυμένη σύνθεση, για επανυποβολή νέας αίτησης προς υλοποίηση των σκοπών και των στόχων της, επανερχόμενοι αιτούμεθα την επικαιροποίηση της 102/17-3-2014 ομόφωνης Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, περί ονομασίας της νέας περιοχής Νοτιοανατολικά της Δράμας, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος». Δηλαδή αιτείται η έκδοση νέας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για το ίδιο θέμα, σύμφωνα με το 13267/27-3-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και επαναδιαβίβασή της στο Συμβούλιο Τοπωνυμίων.
Στη νέα αυτή Απόφαση δύναται να υπάρξει διόρθωση της προσθήκης, που μπήκε οίκοθεν,με την 25/8-4-2015 Απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας, «σαφέστερη αναφορά ως προς τα Νότια όρια του Οικισμού…» ήτοι να ορισθεί, ότι εκτείνεται ο Οικισμός Νότια, μέχρι την οδό Άθωνος και όχι μέχρι των αγροκτημάτων Δημοτικής Κοινότητας Χωριστής, όπως ορίσθη με την προαναφερθείσα προσθήκη, η οποία εδιπλασίασε την αρχική έκταση του Οικισμού.
Ως γνωστόν η όλη αυτή διαδικασία της επικαιροποίησης δεν προβλέπεται, αφού υπάρχει η βασική αρχή, ότι το κράτος έχει συνέχεια και συνέπεια και δεν θα χρειαζόταν, σαν τυπική διαδικασία, αν δεν υπήρχε μία ατυχή σύμπτωση καθυστέρησης εισαγωγής του θέματος στο Συμβούλιο Τοπωνυμίων, για την απαιτούμενη γνωμοδότηση και στη συνέχεια η προεκλογική περίοδος και η προκήρυξη Δημοτικών Εκλογών.
Η ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία, αφού ονόματα όπως το «Άγιος Παύλος» περνούν από το Συμβούλιο Τοπωνυμίων κατά 99%, με θετική γνωμοδότηση.
Οι σημαντικοί και εξαιρετικοί λόγοι που συντρέχουν για το αίτημα έχουν εκφραστεί εκτενώς στις, ως εις τα σχετικά, αναφερόμενες αιτήσεις των κατοίκων του Οικισμού « Άγιος Παύλος» και της ευρύτερης περιοχής. Η θέση μας είναι δεδομένη γιατί πιστεύουμε, ότι αυτό που ζητάμε καλύπτει ένα τεράστιο κενό για τη Δράμα, ότι είναι σωστό και αξίζει από το δίκαιο και από τα πράγματα.
Η ονομασία της Νοτιανατολικής αυτής περιοχής της Δράμας πρακτικά είναι γεγονός. Στη συνείδηση όλων δημιουργήθηκε ήδη εκ των πραγμάτων, οι πάντες ονομάζουν την περιοχή «Άγιος Παύλος».
2.Το σύνολο των κατοίκων του Οικισμού «Άγιος Παύλος» και των εχόντων τα κτήματά τους στον Οικισμό, που εκπροσωπείται από την Διοικούσα Επιτροπή του άτυπου Συλλόγου μας, διακεκριμένοι πολίτες της Δράμας, είναι σύμφωνοι με την ονοματοδοσία, σε «Άγιος Παύλος», το επιθυμούν, το επιδιώκουν και ένθερμα το ζητούν, θέσαντες τις υπογραφές τους, πεντακόσιες δέκα επτά «517» συνολικά, κάτω από τις σχετικές αιτήσεις και παρουσιάζοντας όλα τα στοιχεία τους.
Ενδεικτικό είναι, ότι οι κάτοικοι πέριξ του εξωκκλησίου του Αγίου Τρύφωνα είναι οι πλέον ένθερμοι υποστηρικτές της ονομασίας της περιοχής, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος».

Είναι σημαντικό, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα και πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι πρώην Πρόεδροι του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Τρύφωνα, χωρίς εξαίρεση ως κατωτέρω:
α. Καλλιονίδης Κωνσταντίνος, επίτιμος, β. Χατζησταυρίδης Γεώργιος, «Μακεδόνας», γ. Τσιμπλικίδης Βασίλειος
δ. Γκούζδης Δημήτριος και ε. Κεσίσογλου Κίμων,
που αυτονόητο είναι, ότι όλοι μαζί, εξέφραζαν και εκφράζουν το σύνολο.
Έχουν ταχθεί στο πλευρό μας, είναι ένθερμοι συμπαραστάτες στην Επιτροπή, έχουν υπογράψει τις σχετικές αιτήσεις, συνεχίζουν τις προσπάθειές τους ενεργούντες ενωτικά και περιμένουν με ανυπομονησία την ικανοποίηση του αιτήματος ονοματοδοσίας, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος», καθώς και την προώθηση των λοιπών συναφών θεμάτων.
Με τις προτάσεις μας, η περιοχή του εξωκκλησίου Αγίου Τρύφωνα και η ιστορικότητά του, αναδεικνύονται και προβάλλονται, καθώς επίσης, η μοναδική ομορφιά και το κάλλος της ευρύτερης περιοχής, με τον καταπράσινο λοφίσκο της, με την παρθένα πλαγιά του Οικισμού, με το γλυκό κλίμα, με εικόνες ομορφιάς, με διάσπαρτα σπίτια και βίλες που εντυπωσιάζουν.
3. Η συναίνεση και η στήριξη από τον Σεβασμιώτατο Δράμας, κ. κ. Παύλο, για την ονομασία της περιοχής, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος», γραπτή και προφορική, είναι εξαιρετικά σημαντική και σεβαστή. Οι πατρικές ευχές και η ευλογία του ηγέτη της τοπικής εκκλησίας, αποτελούν μεγάλο κίνητρο για να συνεχίζουμε την πρωτοβουλία μας, τις προσπάθειές μας, που μοναδικό σκοπό έχουν το κοινωνικό όφελος.
Οι πρώην Δήμαρχοι, ο Τζίμας Μαργαρίτης, ο Μαργαρίτης Θωμάς και ο Χαρακίδης Κυριάκος δήλωσαν την θετική τους γνώμη, για το νέο Οικισμό «Άγιος Παύλος», είχαν άριστη συνεργασία μαζί μας και στηρίζουν τις προσπάθειές μας.
Ο καθένας από τους δημιουργούς αυτούς, έβαλε το δικό του ογκώδη λίθο στο μεγαλόπρεπο έργο που λέγεται, Οικισμός «Άγιος Παύλος».
Λοιποί φορείς, δραστήριες προσωπικότητες, διακεκριμένοι πολίτες της Δράμας, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, συντάσσονται με το όραμα που λέγεται, Οικισμός «Άγιος Παύλος» και γίνονται μέρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας, που ανοίγει δρόμους για την προσδοκώμενη ανάπτυξη.
4. Η Δράμα έχει ένα τεράστιο θησαυρό, το χάρισμα, την εύνοια από το Θεό να στείλει τον Απόστολο Παύλο εδώ, τον «Πρώτον μετά τον Ένα», για το ξεκίνημά του προς την Ευρώπη. Σε ένα θεϊκό όραμα, που είδε ο Απόστολος Παύλος με την εμφάνιση ενός Μακεδόνα, σαν φωνή όλων των Ελλήνων, όλης της Ελλάδος, ακούει την παράκληση, «Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν», θεϊκή πρόσκληση. Η επίσκεψη αυτή του Αποστόλου Παύλου, του Απόστολου που δέχθηκε την ελληνική παιδεία, του Αποστόλου των Εθνών, είναι ευτυχία για την περιοχή μας, ένα ιστορικό γεγονός τεράστιας σημασίας και σταθμός στην ιστορία της Ευρώπης, ήταν η αρχή του εκχριστιανισμού όλης της Ευρώπης. Από την περιοχή της Μητροπόλεως Δράμας, ξεκινά ο Απόστολος Παύλος τον εκχριστιανισμό της Ευρώπης, στα νερά του Δραμινού ποταμού ΖΥΓΑΚΤΗ, «έξω της πόλεως παρά ποταμόν», βαφτίζει το πρώτο μέλος της Εκκλησίας της Ελλάδος, τη Λυδία «πορφυροπώλιδα». Τα ίδια αυτά νερά που αναβλύζουν από τις ίδιες πηγές υπήρξαν πηγή ζωής και για τον Μέγα Αλέξανδρο. Εξάλλου από αυτήν την περιοχή ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκίνησε για να μεταφέρει στους λαούς της Ανατολής την Ελληνική γλώσσα και τον Ελληνικό πολιτισμό.
Δίπλα στο ποτάμι ΖΥΓΑΚΤΗ οι πρώτες γυναίκες Εβραίες και Ελληνίδες, δέχτηκαν το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, τον Χριστιανισμό, αυτές πρώτες αποτέλεσαν την Χριστιανική Κοινότητα, την Χριστιανική Εκκλησία της περιοχής. Δεν είναι τυχαίο, το ότι στη μετώπη του βιβλιοπωλείου της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας, πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, προσωποποιείται από αγιογράφο ο ΖΥΓΑΚΤΗΣ ποταμός, ο Δραμινός ποταμός με τη μορφή του, στη λογική των πρώτων Χριστιανών.
Εδώ είναι η διαδρομή με πεζοπορία, της πρώτης ημέρας του εξαήμερου ταξιδιού του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονίκη, 17 χιλιόμετρα εδαφική επιφάνεια στον κάμπο της Δράμας. Εδώ είναι η γέφυρα, το πέρασμα του θεμελιωτή της Εκκλησίας, τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, από την Αψίδα Θριάμβου, στα όρια των Νομών Καβάλας- Δράμας, έως το AD DUODECIM (Ρωμαϊκός σταθμός- Πανδοχείο AD 12), κοντά στην Μαυρολεύκη, στο ΚΟΥΡΟΒΟΣ, τον τόπο της πρώτης διανυκτέρευσής του. Τη δεύτερη ημέρα του ταξιδιού του, της θρησκευτικής πεζή πορείας προς Θεσσαλονίκη ακολούθησε τον δρόμο, την ευθεία οδό Μαυρολεύκη-Αμφίπολη, τον σημερινό συντομότερο οδικό άξονα προσπέλασης για Θεσσαλονίκη, πορεία 20 ρωμαϊκών μιλίων, όπου έγινε η δεύτερη διανυκτέρευσή του. Τον δρόμο Αμφίπολης και που διέρχεται από το μνημείο του λόφου Καστά, που παραπέμπει στον Μέγα Αλέξανδρο, έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς θησαυρούς, βρισκόμενο πλησιέστερα στην πόλη της Δράμας, από κάθε άλλη πόλη.
5. Αυτό που ζητείται με την ονοματοδοσία σε Οικισμός «Άγιος Παύλος», σαν πρώτο βήμα έργων, είναι η ανάδειξη της θρησκευτικής πλούσιας και βαριάς κληρονομιάς του τόπου μας, που μας δίνει προδιαγραφές για ένα μέλλον καλύτερο, ένα υπέροχο αύριο, χωρίς να απαιτείται καμία πίστωση, δεν χρειάζονται επενδύσεις.
Η ονομασία Οικισμός «Άγιος Παύλος», σε συνδυασμό με τον προτεινόμενο για ίδρυση- ανέγερση, εκκλησιαστικής ιστορικής σημασίας, μνημειώδη, μεγαλοπρεπή Ναό στην περιοχή του Οικισμού, του Ιερού Ναού Αγίου Αποστόλου Παύλου και επίσης σε συνδυασμό με τα λοιπά έργα, δράσεις και εκδηλώσεις όπως αυτά αναφέρονται σε γενικές γραμμές, ως καταστατικές αρχές, στον συνημμένο Θεματικό Χάρτη του Οικισμού, πέραν της κάλυψης των θρησκευτικών αναγκών, θα ωφελήσει πολλαπλώς την τοπική οικονομία της Δράμας, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η περιοχή, ειδικά την περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης. Η ονοματοδοσία, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος» είναι έργο διαχρονικό, είναι χρέος για τις επόμενες γενιές.
Το όνομα «Άγιος Παύλος» έχει την ιδιαιτερότητά του. Είναι ξεχωριστό, έχει απόλυτη σχέση με τη νέα αυτή περιοχή που ονομάστηκε Οικισμός «Άγιος Παύλος», είναι το πιο δόκιμο με ιδιαίτερη βαρύτητα το καταλληλότερο, για να δοθεί και με την αιτούμενη επικαιροποίηση, στην πιο κατάλληλη αυτή περιοχή της Δράμας με κατεύθυνση προς Φιλίππους. «Ρrofiter de l’ occasion», επωφεληθείτε της ευκαιρίας, «ιδού στάδιον δόξης λαμπρόν».
6. Ο Οικισμός «Άγιος Παύλος», έχει διαχωριστική γραμμή προς Βορρά την οδό Πολυδεύκη και ξεκινά από εκεί που τελειώνουν τα όρια του Συνοικισμού Αμπελόκηποι, όπως αυτά προσδιορίστηκαν με το Π.Δ. 15/2-5-1926. Η έκτασή του ήταν αμπελοχώραφα, ένα τμήμα του λεγόμενου «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ». Ως γνωστόν, με το όνομα «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ» ονομάζεται όλη η εκτός σχεδίου έκταση πέραν των Συνοικισμών Αμπελόκηποι, Στενήμαχος, Προάστιο κ.λ.π. μέχρι των αγροκτημάτων «ΚΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣΤΗ», των κτημάτων Ξηροποτάμου κ.λ.π. Το πρώτο μεγάλο τμήμα του Οικισμού «Άγιος Παύλος», που εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως το 1994, πριν 24 χρόνια και μόνον αυτό, είναι σε έκταση τρεις φορές μεγαλύτερο από το Συνοικισμό 40 Εκκλησιές. Το εν λόγω εντός σχεδίου τμήμα του Οικισμού, με μία μόνον εξαίρεση, ως προς ένα κομμάτι της οδού Πολυδεύκη, του πλέον νευραλγικού δρόμου του μεγαλύτερου σε μήκος που χρειάζεται και εκκρεμεί η μερική διάνοιξή του, έχει άριστο ρυμοτομικό, πολεοδομικό σχεδιασμό, σύγχρονα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης και τον εξαιρετικό σε εμφάνιση, σύγχρονο, φαρδύ, μακρύ, ολόισιο, δρόμο ξεχωριστό, «την Λεωφόρο Διόσκουρων», την οδό Διόσκουρων.
7. Όλες οι περιοχές της Ελλάδας από τις οποίες πέρασε ο Απόστολος Παύλος στα πλαίσια του θησαυρού που άφησε, τον έχουν πολλαπλώς τιμήσει, Καβάλα, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Βέροια, Μεσολόγγι, Αθήνα, Κόρινθος.
Δεν είναι τυχαίο ότι η γειτονική Καβάλα έχει ως πολιούχο τον Απόστολο Παύλο, τον Καθεδρικό Ναό της με το όνομα Απόστολος Παύλος, πρόσφατα, ονόμασε το λιμάνι της, σε Λιμένα Άγιος Παύλος, ακόμη και προέκταση του Δραμινού Φαλακρού όρους την ονόμασε, Βουνό Άγιος Παύλος και βρισκόταν σε διαδικασία μετονομασίας της κεντρικότερης οδού της, από οδός Ομόνοιας σε οδός Αγίου Παύλου. Το Σάο Πάολο Βραζιλίας, «Sao Paolo», Νότιας Αμερικής, η πολυπληθέστερη πολιτεία του κόσμου με 31 εκατομμύρια πληθυσμό, τιμά τον Απόστολο Παύλο και φέρει το όνομά του. Πώς είναι δυνατόν, όλοι οι άλλοι Νομοί της Μακεδονίας και της Ελλάδας να βρήκαν τρόπο να ξεπεράσουν, να υπερπηδήσουν τις τυχόν δυσκολίες δίνοντας το όνομα Άγιος Παύλος σε ένα Δήμο, σε μία Κοινότητα ή σε μία περιοχή τους; Τυχόν θέματα που δημιουργούνται από της διαπλατύνσεις και διανοίξεις οδών είναι θετικά και αποβαίνουν προς όφελος όλων. Η επέκταση του σχεδιασμού πάντα ευνοεί και δημιουργεί υπεραξία.
Αν υπάρχουν κάποιοι που κωπηλατούν ανάποδα, που «διυλίζουν τον κώνωπα», που αντιδρούν, αυτοί είναι λίγοι, μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Τα επιχειρήματά τους που ακούστηκαν δεν πείθουν κανέναν, είναι αναληθή, ανακριβή, εσφαλμένα και απέχουν πολύ από την πραγματικότητα, ίσως είναι απληροφόρητοι ή δεν γνωρίζουμε τα κίνητρά τους. Οι κάτοικοι που γνωρίζουν, «εξ απαλών ονύχων», την περιοχή και οι λοιποί πολίτες της Δράμας αναρωτιούνται, τι τους φταίει το όνομα «Άγιος Παύλος», ποιον δεν ωφελεί, ποιον δεν κάνει καλό, γιατί αντιδρούν, ποιοι είναι, πού εμφανίζονται τα ονόματά τους, δεν έχουν τύψεις για τη ζημιά που κάνουν; Πώς είναι δυνατόν, αυτοί οι λίγοι, με τη στάση τους να επηρεάζουν, να καθυστερούν και να μπλοκάρουν τέτοια θέματα; Ερωτήματα αναπάντητα. Για τις αντίθετες αυτές φωνές από την Επιτροπή προτάσσεται η καθαρότητα του λόγου, η ειλικρίνεια και η καλή πίστη. Το θέμα έγινε «Ιστός της Πηνελόπης».
8. Η ανάπτυξη δεν πρέπει να εμποδίζεται από στενές ερμηνείες, πρέπει να επιδιώκουμε την ουσία. Η ηγεσία παίρνει πρωτοβουλίες και δίνει διασταλτική ερμηνεία όταν είναι έργο για το οποίο όλοι συμφωνούν, όλοι το θέλουν και το ζητούν, όπως οι κάτοικοι του Οικισμού «Άγιος Παύλος», η Εκκλησία, η Κοινωνία και όταν αποβαίνει προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω, ένα κομμάτι της Ιστορίας του τόπου μας.
Η πρόταση ολοκλήρωσης της ονοματοδοσίας, της ανάδειξης και της ανάπτυξης, δεν αφορά μόνον την τοπική κοινωνία πρέπει να την ενστερνιστούν όλοι, αφού είναι φανερό και αυταπόδεικτο, ηλίου φαεινότερον, ότι είναι προς όφελος της Κοινωνίας της Δράμας και του κοινωνικού συνόλου.
9. Τέλος, αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής μας, Χριστόδουλος Μιχαηλόπουλος, καθώς και όλα τα μέλη της Επιτροπής, είναι στη διάθεση όλων των αποδεκτών της παρούσης και των λοιπών παραγόντων της Δράμας, αφού επιθυμητό και ζητούμενο είναι όλοι να βάλουν τη δυναμική τους ενωτικά, για να στηρίζουν τις προσπάθειες, τους στόχους και τα οράματά της, που ξεκινούν από την ονοματοδοσία, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος», προκειμένου όπως προαναφέρθηκε να επέλθουν όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα για την κοινωνία της περιοχής και όλης της Δράμας. Σας Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.
Παρακαλούμε και πάλι και αναμένουμε την προώθηση, το δυνατόν ταχύτερον, της διαδικασίας ονομασίας της ως άνω περιοχής, σε Οικισμός «Άγιος Παύλος», μαζί με την διευθέτηση του συνοδευτικού, συναφούς θέματος της ονομασίας των έξι καθέτων οδών της περιοχής, προς την οδό Χρυσοβέργη (εκκρεμεί το αίτημα μετονομασίας της, σε οδό Αμφίπολης), σύμφωνα με τις σχετικές αιτήσεις, γνωρίζοντες και σε μας σχετικά.

Η Διοικούσα Επιτροπή
του άτυπου Συλλόγου Οικισμού «Άγιος Παύλος» -διευρυμένη.


Τοποθέτηση της Χαράς Κεφαλίδου στη Σύσκεψη στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης για το ΤΕΙ ΑΜΘ

Εμφάνιση

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Τοποθέτηση της Χαράς Κεφαλίδου στη Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με θέμα το ενδεχόμενο ίδρυσης τέταρτης Νομικής Σχολής και την πιθανή συγχώνευση του ΤΕΙ ΑΜΘ με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Χαρά Κεφαλίδου για συγχώνευση ΑΕΙ-ΤΕΙ ΑΜΘ: «Φοβάμαι αυτά που θα γίνουν για εμάς χωρίς εμάς»
Στην ευρεία Σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με θέμα το ενδεχόμενο ίδρυσης νέας Νομικής Σχολής στην Πάτρα και την πιθανή συγχώνευση του ΤΕΙ ΑΜΘ με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμμετείχε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας της Δημοκρατικής Συμπαράταξης και μέλος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
Ακολουθεί η τοποθέτησή της:
«Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για εμάς χωρίς εμάς. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται σύσκεψη με πρωτοβουλία του κ. Γαβρόγλου στο Υπουργείο Παιδείας και να συμμετέχουν μόνον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι μάλιστα απουσιάζουν από τη σημερινή Σύσκεψη. Τρανή απόδειξη της μεθόδευσης του Υπουργείου. Ψηφοθηρεί και το ξέρει! Απαιτείται διάλογος αλλά κάποιοι τον φοβούνται.
Μόλις μάθαμε από τις Πρυτανικές Αρχές ότι σε αυτή τη σύσκεψη δεν πήραν καμία απάντηση από τον Υπουργό. Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο και κανένας προγραμματισμός. Και ενώ εμείς είμαστε στο απόλυτο σκοτάδι, η Κυβέρνηση βιάζεται να ψηφισθεί το Νομοσχέδιο - πιλότος για την Ανώτατη Εκπαίδευση που αφορά στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Με ποιο σχέδιο, ποια κριτήρια, ποια μεθοδολογία, ποιο χρονοδιάγραμμα; Βιασύνη και προχειρότητα.
Εξαγγέλλει ο Υπουργός τη δημιουργία τέταρτης Σχολής Νομικής. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει «ναι» ή «όχι». Υπάρχει κοινωνική και οικονομική ανάγκη;

Ο εξορθολογισμός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι στρατηγικής σημασίας απόφαση και προϋποθέτει:
- Έναν συνολικό σχεδιασμό με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας
- Ξεκάθαρους στόχους
- Οικονομική αποτίμηση και
-Χρονικό Προγραμματισμό

Σε κανένα από αυτά όμως δεν μας έχει δώσει απαντήσεις το Υπουργείο.
Τον Ιανουάριο έγινε το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΑΜΘ. Ο Πρωθυπουργός μας είπε «Πόσο ακρίτες είμαστε» και «πόσο περήφανος αισθάνεται που εμείς εδώ φυλάττομεν Θερμοπύλες». Κουβέντα όμως για το πώς η Κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την αναπτυξιακή προοπτική του τόπου μας.
Τρομάζω ακόμη περισσότερο γιατί ο δικός μου Νομός, ο Νομός Δράμας, είναι αόρατος τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και σε επίπεδο χώρας. Ακόμη και η Ακαδημαϊκή Κοινότητα μιλάει για ΤΕΙ Καβάλας, ΤΕΙ ΑΜΘ. Δεν ακούω τίποτα όμως για ΤΕΙ Δράμας.
Και αναφέρομαι στο δικό μας Τμήμα Οινολογίας της Δράμας που είναι συνδεδεμένο με την αναπτυξιακή πορεία του τόπου μας. Έχουμε εξαιρετικά Οινοποιεία, το Τμήμα έχει προσελκύσει μεγάλο αριθμό φοιτητών. Επιπλέον η τοπική κοινωνία και οικονομία το έχει αγκαλιάσει. Έχουν γίνει δωρεές για τη δημιουργία εργαστηρίων και οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Και αυτό το Τμήμα έχει έναν μόνο διδάσκοντα!! Το Υπουργείο τα γνωρίζει αυτά, ξέρει ότι είναι αποδυναμωμένο και ότι καρκινοβατεί. Γι' αυτό φοβάμαι ότι με τους μέχρι τώρα χειρισμούς του Υπουργείου και της Διοίκησης του ΤΕΙ, η πορεία του είναι προδιαγεγραμμένη. Τι σημαίνει αυτό; Αποχαιρέτα το Τμήμα Οινολογίας της Δράμας που χάνεις!
Από όσα είπαν οι Πρυτανικές Αρχές φαίνεται ότι δεν υπάρχει ούτε αξιοπιστία αλλά ούτε και εμπιστοσύνη. Ο διάλογος θα έπρεπε να γίνεται για λόγους ουσίας και όχι ευγενείας. Αλλοίμονο! Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο από το Υπουργείο Παιδείας για αυτό το ΤΕΙ ΑΜΘ μπορεί να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, στην Κομοτηνή ή όπου αλλού! Κανείς δεν ξέρει. Το Υπουργείο το παίζει στα ζάρια και ό,τι κάτσει!
Ανοίγουν πολλά θέματα και ερωτήματα. Πού στέλνουν οι γονείς τα παιδιά τους να σπουδάσουν; Τα στέλνουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που μετά δεν θα έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Είναι ένα σημαντικό θέμα που καίει και κανείς δεν το ακουμπά. Ούτε η Ακαδημαϊκή Κοινότητα, ούτε και εμείς οι πολιτικοί, για να κάνω και την αυτοκριτική μου. Τόσα χρόνια αποφοιτούν παιδιά από τα ΤΕΙ και δεν έχουν τη δυνατότητα να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας. Εάν δεν υπάρχει επιστημονική μελέτη, που να συνδέει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής ειδικά, αλλά και της χώρα γενικότερα με αυτό που πάμε να κάνουμε σε επιστημονικό επίπεδο, τότε θα έχουμε άλλη μια προχειρότητα.
Για το εάν πρέπει να γίνουν νέα Πανεπιστήμια ή όχι, θα πρέπει πρώτα να δούμε σε ποιες επιστημονικές περιοχές χρειάζεται να τα αναπτύξουμε. Η αγορά έχει μια δυναμική. Υπάρχουν ανάγκες για νέα επαγγέλματα και εμείς δεν το έχουμε αντιληφθεί. Μιλάμε με όρους παρελθόντος και προσπαθούμε να καλύψουμε σύγχρονες ανάγκες. Αυτό δεν γίνεται! Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Δεν έχουμε απαντήσεις από το Υπουργείο για σημαντικά θέματα: τη βιωσιμότητα των Προγραμμάτων Σπουδών σε επίπεδο φοιτητών, υποδομών, διδακτικού προσωπικού. Επίσης, τόσος ντόρος έχει γίνει για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων. Υπάρχει κάποια μελέτη που να μας δείχνει τα θετικά και τα αρνητικά; Που να μας λέει γιατί κάποιες Σχολές θα πρέπει να κλείσουν, να συγχωνευθούν ή να δημιουργηθούν νέες; Η αξιολόγηση που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε τί συμπεράσματα μας έχει οδηγήσει; Κανείς δεν γνωρίζει. Όταν παίρνεις αποφάσεις πρέπει να έχεις κάποια στοιχεία. Το Υπουργείο αποφασίζει στα τυφλά. Δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από αυτά που πάει να λύσει.
Θέση μου είναι ότι πλέον είναι απαρχαιωμένος ο διαχωρισμός σε ΤΕΙ και ΑΕΙ. Πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μιλάμε πια για Ανώτατη Εκπαίδευση. Υπάρχει ανάγκη να μπορέσουμε να αντιστοιχήσουμε τα πτυχία μας με την αγορά εργασίας.
Τέλος, είναι αδήριτη ανάγκη η Περιφέρειά μας να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική. Ο διάλογος πρέπει να είναι πολύ-επίπεδος: Περιφέρεια, Δήμοι, τοπικές κοινωνίες, φορείς. Όποιος μπορεί να συμβάλλει. Δεν γίνεται να μην ακούγεται η φωνή των ανθρώπων που ζουν σε αυτόν τον τόπο. Όχι άλλες κλειστές συσκέψεις. Όχι άλλες μεθοδεύσεις. Όχι άλλος διχασμός!».


Τον Μάρτιο στη Δράμα το θεατρικό έργο «Σεσουάρ για δολοφόνους»

Εμφάνιση

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018

Το γνωστό θεατρικό έργο «Σεσουάρ για δολοφόνους» ανεβάζει στη Δράμα το θεατρικό εργαστήρι της Νικολέτας Μεταξά. Η πρεμιέρα του έργου έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 3 Μαρτίου στην μεγάλη αίθουσα του διοικητηρίου Δράμας και ακολουθούν άλλες 8 παραστάσεις μέσα στον Μάρτιο (4-7-11-14-17-18-21). Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 8 το βράδυ.
Το Σεσουάρ για δολοφόνους παρουσιάζεται στη Δράμα σε σκηνοθεσία - διασκευή Νικολέτας Μεταξά

Συμμετέχουν έξι ερασιτέχνες δραμινοί ηθοποιοί:
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Δημήτρης Τοκμακίδης, Ελένη Νικολαίδου, Βύρων Αναγνωστόπουλος, Όλγα Βασιλειάδου, Μαρία Καλαιτζή.
Έχουν δει το έργο περισσότεροι από 8.200.000 θεατές σε όλο τον κόσμο. Το Σεσουάρ για δολοφόνους είναι θεατρικό έργο των Bruce Jordan & Marilyn Abrams. Έχει μεταφραστεί σε 11 γλώσσες, και έχει παιχτεί σε 37 πόλεις της Αμερικής και 36 πρωτεύουσες του υπόλοιπου κόσμου, ενώ την έχουν δει περισσότεροι από 8.200.000 θεατές σε όλο τον κόσμο. Έχει χαρακτηριστεί από το Βιβλίο Γκίνες ως «η μακροβιότερη παράσταση στην ιστορία του Αμερικανικού Θεάτρου». Στην Ελλάδα ανέβηκε πρώτη φορά 1999.

Το έργο εκτυλίσσεται σ’ ένα κομμωτήριο.
Μία μέρα η ιδιοκτήτρια του κτιρίου, που ζει στον πάνω όροφο, βρίσκεται δολοφονημένη και οι υποψίες πέφτουν στους εργαζόμενους και τους πελάτες του κομμωτηρίου. Οι θεατές της παράστασης καλούνται να βρουν τον δολοφόνο, με αποτέλεσμα κάθε βράδυ το έργο να έχει διαφορετικό φινάλε. Οι ηθοποιοί αυτοσχεδιάζουν και σχολιάζουν με χιούμορ επίκαιρα θέματα.