Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Δήμος Δοξάτου: Χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ρεύματος

Εμφάνιση

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Ο Δήμος Δοξάτου ενημερώνει ότι, οι καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με συνημμένα δικαιολογητικά για την εφάπαξ χορήγηση ειδικού βοηθήματος, προκειμένου να επανασυνδεθούν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/14.02.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 474/τ.Β./14-02-2018).

Δικαιούχοι
Για την υποβολή σχετικής αίτησης, οι προς εξέταση δικαιούχοι, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:
Α. Να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της ανωτέρω ΚΥΑ, δηλαδή έως και τις 14.02.2018.
Β. Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του δυνητικού δικαιούχου.
Γ. Να πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τη σχετική ΚΥΑ.
Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως διαχειριστή του ειδικού λογαριασμού, απευθείας στον τελευταίο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής.

Ύψος βοηθήματος
Το ύψος του βοηθήματος αντιστοιχεί σε ποσό που θα καθορίζεται αναλόγως του ύψους της συνολικής οφειλής των καταναλωτών προς τον Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα:
1. Για συνολικές οφειλές έως έξι χιλιάδες ευρώ (6.000,00 €) θα καταβάλλεται το σύνολο της οφειλής.
2. Για συνολικές οφειλές άνω των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) και έως εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) θα καταβάλλεται εφάπαξ το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της οφειλής.
3. Για συνολικές οφειλές άνω των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) και έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 €) θα καταβάλλεται εφάπαξ το πενήντα τοις εκατό (50%) της οφειλής.
4. Για συνολικές οφειλές άνω των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) θα καταβάλλεται εφάπαξ το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής.
Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, το ποσό και ο αριθμός των οποίων θα ορίζονται από τον εκάστοτε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Δοξάτου στα τηλ. 2521352416 - 418 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:00 π.μ έως 15:00.


«Κοινωνική Συμμαχία» Επερώτηση με θέμα «Σταθμός ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Καβάλα»

Εμφάνιση

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Επερώτηση προς τον Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας- Θράκης Χρήστο Μέτιο για την εγκατάσταση του σταθμού ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Καβάλα κατέθεσε η παράταξη «Κοινωνική Συμμαχία».

Στην επερώτηση αναφέρει τα εξής:
«Στην Τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 είχαμε εγκρίνει (μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) την απευθείας ανάθεση ύψους 19.592 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους εξοπλισμένου οικίσκου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση οργάνων αναλυτών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης του τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε. Καβάλας. Στην συνεδρίαση είχαμε εκφράσει την θέση μας λέγοντας πως ο σταθμός θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάποιον χώρο μεταξύ του Χαλκερού και Νέας Καρβάλης μιας και την περίοδο εκείνη οι διαμαρτυρίες των κατοίκων του Χαλκερού ήταν έντονες για δυσοσμία.
Σήμερα με αφορμή τις έντονες μαζικές διαμαρτυρίες των κατοίκων της Νέας Καρβάλης για έντονη δυσοσμία και για πιθανή ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής αλλά επίσης και διαμαρτυρίες των κατοίκων Χαλκερού και Καβάλας, και λόγω του ότι έχουν περάσει 5 μήνες από την έγκριση της ανάθεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση του σταθμού.

Επερωτάσθε κ. Περιφερειάρχα,
- Εάν υλοποιήθηκε η απόφαση της επιτροπής για την αγορά και εγκατάσταση του σταθμού ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σε ποιον χώρο έχει τοποθετηθεί;
- Εάν δεν έγινε η αγορά και η εγκατάσταση να μας εξηγήσετε τους λόγους που δε έχει υλοποιηθεί η εν λόγω απόφαση, μιας και έχουν περάσει πέντε μήνες.
- Πως πραγματοποιούνται και με ποιον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες μετρήσεων επί των περιβαλοντολογικών μετρήσεων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέχρι σήμερα;
- και τέλος σε ποιες άλλες ενέργειας προτίθεστε να προβείτε ώστε να διασφαλίζονται οι κάτοικοι της Νέας Καρβάλης του Χαλκερού αλλά και της Καβάλας σε σχέση με τις μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις βιομηχανίες της περιοχής;

Οι επερωτώντες για την Κοινωνική Συμμαχία
Καραλίδης Φώτιος
Τσαλδαρίδης Αναστάσιος


Εκδήλωση-Ομιλία: Η σημασία της συμμόρφωσης στη θεραπευτική αγωγή

Εμφάνιση

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 στο ΚΑΠΗ Χωριστής πραγματοποιήθηκε εκδήλωση-ομιλία με τη συνεργασία του Τμήματος Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Ν.Π.Δ. Δράμας, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Κέντρου Κοινότητας & Παραρτήματος Ρομά του Δήμου Δράμας. Τα μέλη του ΚΑΠΗ Χωριστής είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ενδιαφέρουσα ομιλία από την ψυχολόγο κ. Κυριακίδου με θέμα: «Η σημασία της συμμόρφωσης στη θεραπευτική αγωγή» καθώς επίσης και την εισήγηση της κοινωνικής λειτουργού κ. Τζάφου για τον ρόλο του Κέντρου Κοινότητας Δράμας. Αμέσως μετά ακολούθησε συζήτηση με το κοινό.

Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, δηλώνει:
«Η δημοτική μας αρχή έχοντας ως προτεραιότητα τον πολίτη, βρίσκεται δίπλα στα μέλη του ΚΑΠΗ. Με πλήθος εκδηλώσεων στοχεύουμε να ενημερώσουμε και να στηρίξουμε τους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δράμας, κ. Αλέξανδρο Παναγιωτίδη, τους υπαλλήλους των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Δράμας και του Ν.Π.Δ.Δ. που άοκνα βρίσκονται καθημερινά στο πλευρό των συμπολιτών μας».


Επιμελητήριο Δράμας Δεύτερη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του προγράμματος Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία με βάση την κοινωνική επιχειρηματικότητα

Εμφάνιση

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Το Επιμελητήριο Δράμας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία» με ένα συγκεκριμένο έργο που έχει τίτλο: «Ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τη χρήση καινοτόμων υποστηρικτικών δράσεων στη διασυνοριακή περιοχή (entrepreneurial spirit through the setting up of innovative structures in the cross-border territory-SocialForces).
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να καταγραφούν οι δράσεις και οι πρακτικές της κοινωνικής επιχειρηματικής δράσης στη διασυνοριακή περιοχή και να εντοπιστούν οι ανάγκες της. Στη συνέχεια, με τη χρήση καινοτόμων «εργαλείων» να βοηθηθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις και όχι μόνο, για την ανάπτυξη της εργασίας τους στη χώρα εγκατάστασή τους, αλλά και στην ανάπτυξη κοινών εργασιών σε ένα διασυνοριακό περιβάλλον.
Το έργο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τα μέλη του εταιρικού σχήματος του προγράμματος -πέρα από το Επιμελητήριο Δράμας - είναι: η Αναπτυξιακή Ροδόπης, ο Δήμος του Χάσκοβο, το Επιμελητήριο Ξάνθης, δύο (2) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις μια από Ελλάδα και μια από Βουλγαρία που έχουν σχέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, το Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συνεπίκουροι στην υλοποίηση των πολλών και σημαντικών δράσεων του έργου θα κληθούν να είναι οι κοινωνικοί εταίροι, τοπικοί φορείς και κοινωνικές επιχειρήσεις.
Το Επιμελητήριο Δράμας έχει αναλάβει να υλοποιήσει μια σειρά δράσεων προβολής, κατάρτισης, ενημέρωσης καθώς και έναν αριθμό συνεδρίων- ημερίδων. Τέλος θα πρέπει να προωθήσει τα καινοτόμα «εργαλεία» τα οποία θα αναπτυχθούν μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος.
Πριν από λίγες ημέρες, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας με θέμα την πρόοδο στον κλάδο της κοινωνικής οικονομίας. Το συγκεκριμένο θέμα αφορά εξίσου την Ελλάδα και τη Βουλγαρία ως προς την ανάπτυξη των σχέσεων των δυο κρατών σε επίπεδο ανταλλαγής εμπειριών.
Όλοι οι εταίροι που συμμετείχαν στη συνάντηση, συμπεριλαμβανομένου και του Επιμελητηρίου Δράμας, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την κοινή γραμμή που ακολουθείται παράλληλα και από άλλες διασυνοριακές περιοχές εντός της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, ο φορέας της διοργάνωσης, το Επιμελητήριο του Χασκόβου, προσέφερε τη δυνατότητα στους τοπικούς αντιπροσώπους και των δυο κρατών να συνδιαλλαχθούν και να εκφράσουν όποιες τυχόν δυσκολίες αντιμετωπίζει η ένταξη των κοινωνιών επιχειρήσεων στην αγορά του σήμερα.

Για το Επιμελητήριο Δράμας
Στέφανος Γεωργιάδης


Κοινοβουλευτική Παρέμβαση του ΚΚΕ για τους εργαζόμενους στην «Λαζαρίδης - Μάρμαρα Δράμας Α.Ε.»

Εμφάνιση

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Κοινοβουλευτική Παρέμβαση ΚΚΕ για τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και όλων των εργασιακών - ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων στην «Λαζαρίδης - Μάρμαρα ΔράμαςΑ.Ε.».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης των Βουλευτών του ΚΚΕ:
Ερώτηση: Προς τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Θέμα: Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και όλων των εργασιακών - ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων στην «Λαζαρίδης - Μάρμαρα Δράμας Α.Ε.»

Η εταιρία εξόρυξης και επεξεργασίας μαρμάρων «Λαζαρίδης Α.Ε.», με έδρα τη Δράμα, από τις ηγετικές επιχειρήσεις του κλάδου, με μεγάλο όγκο εξαγωγών και διεθνή δραστηριότητα (θυγατρική στη Γερμανία, λατομεία στη FYROM κ.λ.π.), εκμετάλλευση πολλών λατομείων, αδειών εξόρυξης και ερευνών, με δύο εργοστασιακές μονάδες επεξεργασίας μαρμάρου και τους φορείς της να δραστηριοποιούνται κερδοφόρα και στον κλάδο οινοποιίας, ετέθη σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης με αίτηση των πιστωτριών τραπεζών, λόγω χρεών και διαχειριστή την εταιρία ERNST & YOUNG.
Διενεργήθηκαν πολλοί δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί για την πώληση- μεταβίβαση του ενεργητικού της επιχείρησης μεταξύ των οποίων και τα δύο εργοστάσια επεξεργασίας στη Δράμα. Το πρώτο (με 15 εργαζόμενους) κατακυρώθηκε στην εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. και το δεύτερο (με 136 εργαζόμενους) στην εταιρία NORDIA Α.Ε. μαζί με πολλά λατομεία (Γρανίτης Δράμας, Βώλακας Δράμας, Θάσος, FYROM), 15 λατομικές άδειες σε Δράμα, Καβάλα, Χίο και 46 άδειες και αιτήσεις αδειών έρευνας και μίσθωσης λατομείων.

Τόσο στη δημοσιευθείσα πρόσκληση διενέργειας του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού όσο και στο σχέδιο σύμβασης μεταβίβασης που τη συνοδεύει περιλαμβάνεται ο παρακάτω όρος:
«Η πλειοδότρια αναλαμβάνει με το παρόν συμβόλαιο να απασχολήσει τους εργαζόμενους που αποτελούν το υφιστάμενο κατά την ημερομηνία της σύμβασης μεταβίβασης ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στις εγκαταστάσεις της «Λαζαρίδης Α.Ε.» στο Δήμο Δράμας, Τέρμα Ευξείνου Πόντου, στα λατομεία της «Λαζαρίδης Α.Ε.» στην περιοχή Γρανίτη του Νομού Δράμας και στο λατομείο που διατηρεί στη Θάσο του Νομού Καβάλας (Ομάδα ενεργητικού Α’). Η πλειοδότρια θα εφαρμόσει στις συμβάσεις εργασίας με τους εργαζόμενους κατ’ ελάχιστο τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζονται από την «Λαζαρίδης - Μάρμαρα Δράμας Α.Ε.»από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης μεταβίβασης αναγνωρίζοντας τους όλα τα σχετικά εργασιακά δικαιώματα τους».
Ωστόσο, σύμφωνα με καταγγελίες των εργαζόμενων, η εταιρία NORDIA Α.Ε. που πλειοδότησε στον παραπάνω δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, δηλώνει ότι το πραγματικό της ενδιαφέρον περιορίζεται μόνο στην εξόρυξη (λατομεία, άδειες εξόρυξης και ερευνών) και ότι δεν προτίθεται να λειτουργήσει το εργοστάσιο επεξεργασίας, οδηγώντας τους 136 εργαζόμενους στον άμεσο κίνδυνο της απόλυσης και της ανεργίας. Μάλιστα για να αποφύγει τις ευθύνες της μεθοδεύει πιέσεις προς τους εργαζόμενους για «εθελούσια έξοδο» από την εργασία τους.

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση αναδεικνύονται:
Η κοροϊδία και αντιλαϊκή ουσία των διακηρύξεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ περί δήθεν «δίκαιης ανάπτυξης», «επενδύσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και μάλιστα ποιοτικές». Ότι καπιταλιστική ανάπτυξη και λαϊκή ευημερία είναι όροι ασύμβατοι και αντίπαλοι. Οι επενδύσεις και η κερδοφορία στηρίζονται στο τσάκισμα των εργατικών -λαϊκών δικαιωμάτων. Οι όποιες διακηρύξεις για προστασία των εργατικών συμφερόντων εξανεμίζονται μπροστά στα επιχειρηματικά συμφέροντα που προστατεύονται από το αντεργατικό οπλοστάσιο που παραμένει άθικτο και ενισχύεται από τη κυβέρνηση.
Ενισχύεται η τάση συγκέντρωσης της οικονομικής δραστηριότητας σε μεγαλύτερες μονοπωλιακές επιχειρήσεις.
Η καπιταλιστική ανάπτυξη γίνεται με κριτήριο το κέρδος και δεν οδηγεί στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του τόπου για την ικανοποίηση των εργατικών - λαϊκών συμφερόντων και αναγκών.
Ο εξαγωγικός προσανατολισμός, τον οποίο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διατυμπανίζει ως εργαλείο με το οποίο θα λυθεί κάθε πρόβλημα, όχι μόνο εκθέτει ολόκληρους κλάδους στις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς, αλλά παράλληλα αντί να καλύπτει τις αυξανόμενες εγχώριες λαϊκές ανάγκες διοχετεύει την εγχώρια παραγωγή στις διεθνείς αγορές με κριτήριο το κέρδος των ομίλων.
Αποδεικνύεται από τα παραπάνω ότι σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι είναι τα θύματα του κέρδους ως κριτηρίου της παραγωγής, που παράγει εκμετάλλευση, εμπορικούς πολέμους των ανταγωνιστικών επιχειρηματικών συμφερόντων. Η εγχώρια παραγωγή μαρμάρου και μάλιστα ποιοτικού θα μπορούσε να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες και ταυτόχρονα, να αναπτύξει το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, και παράλληλα να απασχολήσει χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο της μαρμαροτεχνίας με συνθήκες και όρους εργασίας που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες τους. Προϋπόθεση είναι ο ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης της εργατικής εξουσίας, του μοναδικού που κοινωνικοποιώντας το σύνολο των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, μέσα σ’ αυτά και τα λατομεία και οργανώνοντας την παραγωγή με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό μπορεί να αναπτύξει το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων, και να εγγυηθεί τη διευρυμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση, για:
Τη διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας και όλων των εργασιακών- ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων στην «Λαζαρίδης - Μάρμαρα Δράμας Α.Ε.»και μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης σε νέο ιδιοκτήτη και στο διηνεκές με δεδομένα:
α) ότι η μεταβίβαση αδειών εξόρυξης υφιστάμενων ή μελλοντικών καθώς και των δικαιωμάτων ερευνών απαιτούν την έγκριση του Υπουργείου.
β) τον πλούτο της χώρας σε κοιτάσματα μαρμάρου και την ύπαρξη ισχυρού κλάδου επεξεργασίας μαρμάρου.

Οι βουλευτές
Σάκης Βαρδαλής
Γιάννης Δελής


ΚΑΟΔ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 104-43 (ημ. 49-17) Στο ρελαντί συνέχισαν οι «πράσινοι» μετά την πασχαλινή διακοπή!!!

Εμφάνιση

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Το 20ο ροζ φύλλο αγώνος σε 21 αναμετρήσεις στο φετινό πρωτάθλημα πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο ΚΑΟΔ επικρατώντας με σκορ 104-43 (ημ. 49-17) επί της Ηράκλειας Σερρών για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
Πλέον απομένει η τελευταία αγωνιστική το ερχόμενο σαββατοκύριακο για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος και να γίνουν γνωστά τα ζευγάρια των play-offs!
Στα της αναμέτρησης τώρα που δεν αντέχει κριτικής, το δίδυμο Καγιάογλου-Μπέσσα παρέταξε όλους τους διαθέσιμους καλαθοσφαιριστές με την δραμινή ομάδα να δείχνει όρεξη και συνέπεια μετά την πασχαλινή διακοπή και να επικρατεί άνετα επί της Ηράκλειας Σερρών που παρέταξε μια νεανική ομάδα πλην όμως αξιόμαχη…

Τα δεκάλεπτα: 26-7 , 49-17 (ημ.),80-33 , 104-43.
ΚΑΟΔ (Μπέσσας-Καγιάογλου): Σύρλαντζης 2, Μανιώτης 7 (1), Ταχυρίδης 7, Γιάγκου 20, Εξουζίδης 20, Αμπελακιώτης 12 (2), Γεδίκης 8, Τοσουνίδης 8, Κάλφας 3 (1), Μποβασιανός 14, Τσάμπρας 3(1).
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ: Κουτσάκης 14, Μπαμπαχνίδης 5,Αποστολάκης 1, Μέσσας 3 (1), Λαζαρίδης 2, Ατλάσης 5, Κουρτίδης 2, Κουντουράς 6,Κεραμναλης 6.
Επόμενος και τελευταίος αγώνας για την κανονική περίοδο το ερχόμενο Σαββάτο 28/4 (17:00 μ.μ.) στο Α.Π.Κ. «Δημήτριος Κραχτίδης» με αντίπαλο τον Απόλλωνα Δράμας, τυπικά φιλοξενούμενοι όμως… μιας και ο Απόλλων Δράμας χρησιμοποιεί ως έδρα το ομώνυμο Α.Π.Κ.


Αυτό είναι το νέο χαράτσι για χιλιάδες μικρομεσαίους Καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα σε περισσότερο φόρο ή μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές

Εμφάνιση

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Ο μικρομεσαίος καλείται να λάβει τα μέτρα του: ή θα εξακολουθήσει να δίνει επιχειρηματική αμοιβή στον διαχειριστή της ομόρρυθμης εταιρείας του αναλαμβάνοντας όμως από εδώ και στο εξής την οικονομική υποχρέωση να πληρώνει ΕΦΚΑ για την αμοιβή αυτή (και μάλιστα με συντελεστή που θα είναι ή 34% ή 41% καθώς η αμοιβή διαχειριστή θα λογίζεται ως μισθωτή απασχόληση) ή δεν θα δηλώνει αμοιβή διαχειριστή και θα πληρώνει και φόρο εισοδήματος 29% και προκαταβολή 100% επί του φόρου και ασφαλιστικές εισφορές 26,95%. Αυτό και αν είναι δίλημμα: να διαλέγεις από μόνο σου με ποιο τρόπο θα σου τα πάρουν.
Το νέο χαράτσι για δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες είναι προ των πυλών. Οι μικρομεσαίοι βρίσκονται ξαφνικά αντιμέτωποι με ένα ακόμη βαρίδι στον προϋπολογισμό τους το οποίο δεν υπήρχε μέχρι τώρα πολύ απλά διότι η αμοιβή του διαχειριστή δεν είχε ασφαλιστικές εισφορές. Τώρα όμως τα δεδομένα αλλάζουν. Με καθυστέρηση δύο ετών από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, το υπουργείο Εργασίας δίνει μια ακόμη ερμηνεία η οποία συνεπάγεται επιβαρύνσεις εκατοντάδων ή και χιλιάδων ευρώ ανά περίπτωση.

Τα δεδομένα έχουν ως εξής:
- Μέχρι σήμερα, οι διαχειριστές των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών που εισέπρατταν επιχειρηματική αμοιβή δεν ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν ασφαλιστές εισφορές για το ύψος της αμοιβής αυτής αν είχαν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του εταίρου της ΟΕ ή της ΕΕ (κάτι που συνέβαινε βέβαια στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων). Αυτό, από την 01/06 αλλάζει. Με την απόφαση του υπουργείου Εργασίας -η οποία ερμηνεύει με καθυστέρηση δύο ετών τον νόμο Κατρούγκαλου- ορίζεται ότι για το ύψος της επιχειρηματικής αμοιβής, ο διαχειριστής θα πρέπει να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτός.
- Ο συντελεστής υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη. Στο κακό σενάριο, η επιβάρυνση θα ξεπερνά το 41% όσα δηλώνει πληρώνει και ένας μισθωτός μαζί με τον εργοδότη του. Στο καλύτερο σενάριο, ο συντελεστής θα κατέβει στο 34,1% όσο δηλαδή πληρώνουν σήμερα και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εταιριών τα οποία και αντιμετωπίζονται ως οιωνεί μισθωτοί.
- Αν ο διαχειριστής αποφασίσει να μην εισπράττει επιχειρηματική αμοιβή (είναι στη διακριτική του ευχέρεια) τότε θα πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές βάσει των μερισμάτων που θα του αναλογούν δεδομένου ότι διατηρεί και την ιδιότητα του εταίρου.
Η πρακτική που ακολουθούσαν μέχρι σήμερα οι προσωπικές εταιρείες ήταν οι εξής: οι διαχειριστές εμφανίζονταν να εισπράττουν μια αμοιβή διαχείρισης η οποία φορολογούνταν ως αμοιβή από μισθωτή εργασία χωρίς όμως να επιβαρύνεται με ασφαλιστικές εισφορές. Έτσι, ένα τμήμα των κερδών, περνούσε από την επιχείρηση στο όνομα του διαχειριστή με αποτέλεσμα αντί να φορολογείται με συντελεστή 29% και να υπόκειται και σε προκαταβολή φόρου 100%, να καλύπτεται είτε από το αφορολόγητο του μισθωτού, είτε να φορολογείται με τον χαμηλό συντελεστή της κλίμακας του 22% χωρίς μάλιστα να υπάρχει και ο κίνδυνος της προκαταβολής.

Τώρα, οι προσωπικές εταιρείες θα πρέπει να κάνουν τις πράξεις και τις επιλογές τους:
1. Αν καταργήσουν την αμοιβή του διαχειριστή, επί του ποσού της αμοιβής θα επιβληθεί φόρος 29% (δεδομένου ότι θα φουσκώσουν αντίστοιχα τα κέρδη της εταιρείας) προκαταβολή 100% και ασφαλιστική εισφορά 26,95% (δεδομένου ότι οι εισφορές θα υπολογιστούν επί του καθαρού κέρδους το οποίο θα είναι φουσκωμένο).
2. Αν διατηρήσουν την επιχειρηματική αμοιβή, θα εξακολουθήσουν να έχουν το προνόμιο του μειωμένου φόρου αλλά θα πρέπει να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες αντί να υπολογιστούν με συντελεστή 26,95% όπως στην προηγούμενη περίπτωση, θα υπολογιστούν με συντελεστή 34,1% στην καλύτερη περίπτωση ή πάνω από 41% στην χειρότερη.


Συμφωνούν όλοι για ελάφρυνση χρέους διαφωνούν για το πότε και πώς

Εμφάνιση

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Ο «σκληρός» του ΔΝΤ κ. Πόλ Τόμσεν, δήλωσε ξεκάθαρα την Παρασκευή, ότι αν οι Ευρωπαίοι θέλουν - όπως λένε - το Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα, τότε θα πρέπει να αποφασίσουν - και μάλιστα σύντομα - για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Ναι από όλους στην ανάγκη ελάφρυνσης του χρέους βγάζει η Ουάσιγκτον, αν και η συμφωνία δεν θα επιτευχθεί χωρίς δυσκολίες.
Ο «σκληρός» του ΔΝΤ κ. Πόλ Τόμσεν, δήλωσε ξεκάθαρα την Παρασκευή, ότι αν οι Ευρωπαίοι θέλουν - όπως λένε - το Ταμείο στο ελληνικό πρόγραμμα, τότε θα πρέπει να αποφασίσουν - και μάλιστα σύντομα - για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Έδωσε επίσης και το «πλαίσιο» της λύσης, σημειώνοντας ότι το Ταμείο θέλει αποφάσεις τώρα αλλά «αυτόματη» εφαρμογή της, χωρίς ενδιάμεσες διαπραγματεύσεις και προϋποθέσεις. Άλλωστε το ταμείο πιστεύει από την αρχή ότι μόνο μια λύση «εδώ και τώρα», θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για την παραπέρα πορεία της Ελλάδας.
Μετά και την συνεδρίαση του αποκαλούμενου Washington Group, η πλευρά της Γερμανίας μετέφερε ένα κλίμα γενικής συμφωνίας για την οποία όμως θα πρέπει να συζητηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαφωνίες της Γερμανικής πλευράς, εντοπίζονται τόσο στον χρόνο της κατ αρχήν συμφωνίας, όσο και στη μεθοδολογία της εφαρμογής της. Οι εκπρόσωποι του Γερμανικού ΥΠΟΙΚ επέμειναν ότι οι συζητήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης και σίγουρα η αναβολή αποπληρωμής του χρέους ανάλογα με τον οικονομικό κύκλο (δηλαδή η Γαλλική πρόταση) θα πρέπει να συνδεθεί με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και στόχους.
Ο επίτροπος οικονομικών υποθέσεων κ Πιέρ Μοσκοβισί και ο Γάλλος υπουργός οικονομικών Μπρουνό Λε Μερ και ο πρόεδρος του Eurogroup κ Μάριο Σετνένο με τους οποίους συναντήθηκαν την Παρασκευή ο υπουργός οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής του κ. Γιώργος Χουλιαράκης ήταν σύμφωνοι και πριν την Ουάσιγκτον με την λύση χρέους και την άμεση εφαρμογή της Γαλλικής πρότασης.
Παρόλα αυτά, όλοι τους συνέστησαν τους έλληνες υπουργούς, να προχωρήσουν γρήγορα τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης Τούτο με την προοπτική η «λύση πακέτο» για χρέος και επόμενη μέρα αν δεν είναι έτοιμη μέχρι τις 21 Ιουνίου να ολοκληρωθεί ως το Eurogroup της 12ης Ιουλίου.
Με τον πρόεδρο της ΕΚΤ κ. Μάριο Ντάγκι, η συζήτηση ήταν ευρύτερη αφού στην ατζέντα μπήκαν και η προσπάθεια για την μείωση των κόκκινων δανείων, αλλά και τα «τεστ κοπώσεως» των ελληνικών τραπεζών τα οποία ολοκληρώνονται μέσα στις επόμενες 10-15 ημέρες.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα έχουν οι σημερινές συναντήσεις με την επικεφαλή του ΔΝΤ κ. Κριστίν Λαγκάνρτ και τον κ Πώλ Τόμσεν. Τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, έχουν ομολογήσει επανειλημμένα ότι δεν ξέρουν πια είναι η θέση του Ταμείου και πως τοποθετείται στο πρόγραμμα της Ελλάδας.
Το μέλλον του προγράμματος του ΔΝΤ, η συζήτηση για το 2019 και τα επόμενα χρόνια ,αλλά κυρίως το πόσο διατίθεται να πιέσει σε μια λύση εδώ και τώρα για το χρέος απέναντι στις αντιρρήσεις της Γερμανίας, τώρα που συζήτηση μπαίνει στην τελική της ευθεία είναι ερωτήματα που θα απαντηθούν και θα είναι χρήσιμες για την συνέχεια.


Στο 4,2% του ΑΕΠ το «μνημονιακό» πλεόνασμα, επισφραγίζει την αποστράγγιση της οικονομίας

Εμφάνιση

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Στο 4,2% του ΑΕΠ έκλεισε τελικά το πρωτογενές πλεόνασμα σε όρους μνημονίου το 2017 σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιου Επιτρόπου Πιέρ Μοσκοβισί. Ο λόγος για το πλεόνασμα που καθορίζει το αν θα ληφθούν ή όχι νέα μέτρα και διαφέρει (για μία σειρά από τεχνικούς λόγους) από τη σημερινή ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για πρωτογενές πλεόνασμα στο 4% του ΑΕΠ σε εθνικολογιστική βάση.
Με βάση τις σημερινές ανακοινώσεις αποδείχθηκε ότι το πλεόνασμα ήταν τελικά υπερδιπλάσιο του μνημονικού στόχου. Μόνο που αυτή η τεράστια υπεραπόδοση «αποστράγγισε» την αγορά και την κοινωνία (πιο πολύ από όσο ήταν αναγκαίο βάσει των δεσμεύσεων έναντι των δανειστών).
Μάλιστα, παρά την επίδοση αυτή δεν έχει καν διασφαλιστεί ότι δεν θα έρθουν νέα μέτρα. Δηλαδή ότι δεν θα εφαρμοσθεί πιο νωρίς το μειωμένο αφορολόγητο και τούτο διότι το ΔΝΤ επιμένει με μοχλό πίεσης της επιβράδυνση της ανάπτυξης.
Ο μνημονιακός στόχος προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα στο 1,75% του ΑΕΠ το 2017 και στο 3,5% του ΑΕΠ από το 2018 έως το 2023. Αλλά και ο προϋπολογισμός του 2018 υπολόγιζε μνημονικό πλεόνασμα 2,44% του ΑΕΠ το 2017. Η επίδοση είχε προαναγγελθεί από αξιωματούχους του ΥΠΟΙΚ που μίλαγαν χθες από τις ΗΠΑ για πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5%- 3,7% του ΑΕΠ.

Οι μετρήσεις Μνημονίου και Eurostat: Σε τι διαφέρουν
Η επίδοση του 2017 διαφέρει κατά 0,2% σε σχέση με το πρωτογενές πλεόνασμα που μετράται σε όρους Eurostat και ανακοινώθηκε νωρίτερα από την ΕΛΣΤΑΤ. Ο λόγος είναι ότι υπάρχουν μια σειρά από τεχνικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο υπολογισμού των δύο δεικτών (πλεόνασμα κατά μνημόνιο και κατά Eurostat), που ανα-προσδιορίζονται σε κάθε διαπραγμάτευση με τους δανειστές.
Μεταξύ άλλων, είναι διαφορετική η μέτρηση των επιστροφών φόρων, των εσόδων από αποκρατικοποιήσεις, των εσόδων από τα κέρδη ομολόγων από κεντρικές Τράπεζες, των δαπανών για τη στήριξη των τραπεζών, των δαπανών για το προσφυγικό που δεν καλύπτονται από την ΕΕ. Ο τρόπος μέτρησης του «μνημονιακού» πλεονάσματος περιλαμβάνεται αναλυτικά στο τεχνικό Μνημόνιο της Ελλάδας με τον ESM.
Εν τω μεταξύ, η Eurostat στην παράλληλη ανακοίνωσή της για την πιστοποίηση των στοιχείων όλων των κρατών - μελών της ΕΕ κατατάσσει την Ελλάδα στην 1η θέση μεταξύ των «28» αναφορικά με το ύψος του χρέους. Στο πεδίο των ελλειμμάτων/πλεονασμάτων η Ελλάδα κατατάσσεται στη 10η θέση με επίδοση 0,8% (πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης με τόκους το οποίο δημοσιεύει η Eurostat στο σχετικό δελτίο).

Η δήλωση Μοσκοβισί και η επισήμανση για κρίσιμο Eurogroup
Ο Επίτροπος Οικονομίας, Πιερ Μοσκοβισί δήλωσε μετά την ανακοίνωση της Εurostat δήλωσε ότι «τα στοιχεία της Εurostat που ανακοινώθηκαν σήμερα δείχνουν ότι για μια ακόμη φορά το 2017, η Ελλάδα υπερέβη τους δημοσιονομικούς της στόχους. Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Ελλάδα κατέγραψε δημοσιονομικό πλεόνασμα, αυτή τη φορά στο 0,8% του ΑΕΠ το 2017, μία επίδοση που είναι πολύ καλύτερη από την τελευταία πρόβλεψη της Επιτροπής το Νοέμβριο του 2017.
Να θυμηθούμε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας το 2009 υπερέβαινε το 15% του ΑΕΠ! Οι τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλλε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών της και τη μεταρρύθμιση της οικονομίας της, τώρα αποδίδουν.
Το πρωτογενές πλεόνασμα υπολογισμένο με βάση την μέθοδο που συμφώνησαν οι θεσμοί στο πλαίσιο του Προγράμματος του ESM φτάνει το 4,2% του ΑΕΠ το 2017: δηλαδή είναι υπερδιπλάσιο του στόχου του 1,75% του ΑΕΠ. Αυτά τα καλά νέα είναι ευπρόσδεκτα για την Ελλάδα, εν όψει των κρίσιμων συζητήσεων του Eurogroup που πρέπει να προετοιμάσει τη θετική ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος φέτος το καλοκαίρι».

Η δήλωση του ΥΠΟΙΚ- βλέπει επίτευξη στόχου φέτος και φοροελεφρύνσεις τα επόμενα χρόνια
Το ΥΠΟΙΚ σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε μετά την ανακοίνωση των στοιχείων αναφέρει ότι «η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 4% του ΑΕΠ για το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αποδεικνύει για μια ακόμα χρονιά την αξιοπιστία της δημοσιονομικής διαχείρισης.
Με βάση τη μεθοδολογία του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2017 αναμένεται να ανέλθει σε 4,2% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, όχι μόνο είναι εφικτός ο στόχος πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 3,5% του ΑΕΠ για το 2018 και τα επόμενα χρόνια, αλλά και ότι θα υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις και κοινωνικές δαπάνες κατά τη μεταμνημονιακή Περίοδο».


«Φιλί ζωής» για τους κόκκινους οφειλέτες

Εμφάνιση

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Παράταση ενός έτους στον εξωδικαστικό για χρέη κάτω των 50.000€ - Δεν πείστηκαν οι δανειστές για νέα ρύθμιση σε μισθωτούς και συνταξιούχους

Τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε τράπεζες και Δημόσιο ως το τέλος του 2019 θα έχουν οι χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, που έχουν «βουλιάξει» στα χρέη από τους υπέρογκους φόρους και εισφορές, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι Θεσμοί αποδέχθηκαν το αίτημα για παράταση ενός έτους.

«Δεν πρόκειται να ανακοινωθεί τίποτε τώρα, γιατί θα πάνε όλοι την τελευταία στιγμή», διαμήνυσαν οι ξένοι τεχνοκράτες στην ελληνική ομάδα που διαχειρίζεται το project του εξωδικαστικού κι έτσι αν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε ανατροπές, το πράσινο φως για τη νομοθετική διάταξη που θα κρατήσει ανοικτή την πλατφόρμα, θα έρθει στο τέλος του έτους ή στην αρχή του 2019.
Τα στοιχεία που έπεισαν τους Θεσμούς και έκαμψαν τις αντιστάσεις τους, αφορούν κατ’ αρχάς στον τεράστιο όγκο των χρεών που συσσωρεύονται μήνα με το μήνα, ενισχύοντας την εικόνα μιας διαλυμένης χώρας, με καταχρεωμένα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι οφειλές στην εφορία έχουν σπάσει το φράγμα των 102 δισ ευρώ, χωρίς να διαφαίνεται το παραμικρό σημάδι ανάσχεσης του κύματος των απλήρωτων φόρων, ενώ τα «φέσια» στα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα 35 δισ ευρώ, με φόντο τις πληροφορίες που θέλουν το ΣτΕ να «ξηλώνει» τον νόμο και τα χαράτσια Κατρούγκαλου. Η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος είναι τα “κόκκινα” δάνεια, που μοιάζουν με Λερναία Ύδρα και παραμένουν στα 95 δισ ευρώ.
Ένα επιπλέον στοιχείο που κρίνεται ως προβληματικό είναι η τεράστια γραφειοκρατία για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό. Αυτό που φοβούνταν οι ξένοι τεχνοκράτες ήταν ότι αν το ρυθμιστικό πλαίσιο είναι «χαλαρό», θα κάνουν... πάρτι οι συνειδητοί κακοπληρωτές εις υγείαν των... κορόιδων, δηλαδή των συνεπών φορολογούμενων, ασφαλισμένων και δανειοληπτών. Και κάπως έτσι προέκυψε ο δαίδαλος των δικαιολογητικών και των διαδικασιών, ενώ οι... κακές γλώσσες λένε ότι και οι τράπεζες «φρενάρουν» τους φακέλους. Η ουσία είναι ότι οι «κλεισμένες» ρυθμίσεις επιχειρήσεων δεν φτάνουν ούτε τις 30 (!), παρά το ότι οι αιτήσεις πέφτουν κατά χιλιάδες στο σύστημα.

ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ
Στην αποδοχή του αιτήματος για παράταση κατά ένα έτος του εξωδικαστικού τελειώνουν, όμως, τα καλά νέα. Κατ’ αρχάς, το παζάρι που “καίει” χιλιάδες οφειλέτες με χρέη άνω των 50.000 ευρώ, δεν πάει καθόλου καλά, αφού σύμφωνα με πληροφορίες, οι ξένοι τεχνοκράτες δεν πείθονται για την ανάγκη επέκτασης της ρύθμισης. Είναι ενδεικτικό ότι ζήτησαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν παίρνουν κάποιο μισθό (!), κάτι που φανερώνει αφενός την άγνοια των ξένων τεχνοκρατών αφετέρου την παντελή έλλειψη εμπιστοσύνης προς την ελληνική πλευρά, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με ρυθμίσεις οφειλών. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η ανταλλαγή στοιχείων μέσω e- mail συνεχίζεται, αλλά ο πήχης των προσδοκιών έχει πέσει πολύ χαμηλά.
Ακόμα πιο δυσάρεστα είναι τα νέα για μισθωτούς και συνταξιούχους, που ήλπιζαν σε μια νέα ευκαιρία, ανάλογη αυτής των 100 δόσεων, καθώς μέσα σε αυτή τη διετία έχουν συσσωρευθεί νέα χρέη προς το Δημόσιο. Είναι, άλλωστε, αποκαλυπτικά τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, που δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία όσων χρωστάνε στην εφορία, δηλαδή κάτι παραπάνω από 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι, έχουν εκκρεμότητες που δεν ξεπερνάνε τις 5.000 ευρώ. Παρά τις προσδοκίες που καλλιέργησαν κυβερνητικά στελέχη- η αλήθεια είναι ότι σχετική φιλολογία «μαζεύτηκε» άρον άρον- οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δανειστές δεν συζητάνε καν ένα τέτοιο ενδεχόμενο κι έτσι η πιθανότητα μιας νέας ρύθμισης θα εξεταστεί μετά από τον Αύγουστο.
«Μαύρα» είναι τα μαντάτα και για το νόμο Κατσέλη, αφού μέσα στο Μάιο έρχονται τουλάχιστον 10 τροποποιήσεις, που έχουν ήδη συμφωνηθεί με τους δανειστές κι έχουν ως στόχο να γίνει πιο «σφικτό» το ρυθμιστικό πλαίσιο. Η πιο... καραμπινάτη αλλαγή αφορά στην άρση του τραπεζικού απορρήτου, που σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι υποχρεωτική για όσους πρόκειται να υποβάλουν νέα αίτηση υπαγωγής. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα δίνουν τη συγκατάθεση τους για το «ξετίναγμα» των λογαριασμών τους. Προαιρετική θα είναι η άρση του τραπεζικού απορρήτου μόνο για τις εκκρεμείς αιτήσεις.


Ξεκινούν οι ξεναγήσεις μαθητών στο ιστορικό κέντρο της Δράμας

Εμφάνιση

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018, ξεκινούν για δεύτερη χρονιά οι ξεναγήσεις των μαθητών των τάξεων Ε’ & ΣΤ’ των Δημοτικών Σχολείων της πόλης της Δράμας, στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με πρωτοβουλία της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α. του Δήμου Δράμας.
Οι ξεναγήσεις θα ολοκληρωθούν στις 11 Μαΐου 2018 και θα πραγματοποιείται μία ξενάγηση ημερησίως, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις ώρες: 8:30 -10:30


Δράση του Συλλόγου Παραπληγικών Ν. Δράμας στο πλαίσιο των δράσεων LET’S DO IT GREECE

Εμφάνιση

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Ο Σύλλογος Παραπληγικών Ν. Δράμας στο πλαίσιο των δράσεων LET’SDOITGREECE διοργανώνει δράση με ζωγραφιές και χρώματα!!!!!!! Στις 29/4/2018,στις 12 το μεσημέρι, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και του ξενοδοχείου «ΥΔΡΑΜΑ» μικροί και μεγάλοι φτιάχνουμε τις δικές μας ζωγραφιές για την πόλη μας! Όλοι μαζί, με χαμόγελα, χρώματα, χαρά και κέφι !!!!!

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.