Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Έως και την Παρασκευή 14-09-2018 μέχρι τις 20:00 μ.μ. Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ Δράμας

Εμφάνιση

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Παρασκευή 14-09-2018 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στο ΔΙΕΚ Δράμας για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Σημειώνεται ότι το ωράριο λειτουργίας του ΔΙΕΚ Δράμας είναι 12:00-20:00.
Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ, καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος επιλαχόντων υποψηφίων Θα ακολουθήσει ανακοίνωση καταστάσεων με ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ από 17 Σεπτεμβρίου 2018 με συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων από τους επιλαχόντες υποψήφιους.
Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.
Ταχυδρομικές διευθύνσεις και τηλέφωνα των κατά τόπους ΙΕΚ μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/diek_list.xls
Οι επιτυχόντες υποψήφιοι των ΔΙΕΚ που δεν έχουν επιτύχει στην ειδικότητα της 1ης προτίμησής τους, έχουν δικαίωμα κατά την εγγραφή τους να αιτηθούν ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ώστε να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε τμήμα υψηλότερης προτίμησης κατά την επιλογή επιλαχόντων βάση μορίων.
Σε περιπτώσεις ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ αυτό καταγράφεται στην αίτηση του υποψηφίου (στο χώρο που αναφέρεται για ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) την οποία και υπογράφει. Η πληροφορία αυτή καταγράφεται σε πληροφοριακό σύστημα.
Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
• Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
• Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
• Δύο φωτογραφίες
• Βεβαίωση Απογραφής ΙΚΑ (ΑΜΙΚΑ )
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
• Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Ειδικά για όσους είναι στην κατηγορία των πολυτέκνων ή των τριτέκνων, λόγω επαναϋπολογισμού των μορίων τους, θα πρέπει να εκτυπώσουν εκ νέου την αίτησή τους!

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:
https://diek.it.minedu.gov.gr
Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής. Ωστόσο, η μη προσκόμισή του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής, καθώς τα ΙΕΚ ήδη διαθέτουν καταλόγους με αναλυτικά στοιχεία επιτυχόντων.
Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).
Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.
Το προσωπικό του ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.


Η πρώτη μεταμνημονιακή δημοσκόπηση: Πάει για αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία

Εμφάνιση

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Στο 10,9 η διαφορά ανάμεσα στα δύο κόμματα στη δημοσκόπηση της Marc για το ΘΕΜΑ - Η αξιωματική αντιπολίτευση διατηρεί την υψηλή συσπείρωση των οπαδών της (82,6%) - Ο ΣΥΡΙΖΑ με αξιοσημείωτη επανασυσπείρωση ανεβαίνει στο 19% (+2,8% από τον Μάιο)
Σε τροχιά αυτοδυναμίας κινείται η αξιωματική αντιπολίτευση παρά την κάμψη του σαφούς προβαδίσματος που τη χωρίζει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το σκηνικό που διαμορφώνεται, ενώ η χώρα έχει εισέλθει σε προεκλογική περίοδο, δείχνει να παγιώνεται και εξαιτίας του γεγονότος ότι η πλειονότητα της κοινής γνώμης προεξοφλεί την επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση.
Η διψήφια διαφορά την οποία διατηρεί η αξιωματική αντιπολίτευση -προπορεύεται κατά 10,9% στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων-, σε συνδυασμό με τη συνολικά αρνητική προαίρεση που, όπως προκύπτει από την έρευνα της Marc για το «ΘΕΜΑ», έχει η κοινή γνώμη για τις βασικότερες επιλογές της κυβέρνησης («έξοδος από το μνημόνιο», Συμφωνία των Πρεσπών για το Σκοπιανό, ευθύνες για την τραγωδία στο Μάτι, ανασχηματισμός) καθιστούν μάλλον μη αναστρέψιμη τη σειρά κατάταξης των κομμάτων.
Η αξιοσημείωτη επανασυσπείρωση σχεδόν κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες που εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, πέραν του γεγονότος ότι αποτελεί σύνηθες εύρημα σε περιόδους που συμπίπτουν με το τέλος του καλοκαιριού και τη θετική διάθεση που επικρατεί μετά τις διακοπές, δεν μοιάζει ικανή να οδηγήσει σε ανατροπή των δεδομένων τα οποία έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία δυόμισι χρόνια, με το σταθερό και άνετο προβάδισμα που διατηρούν η Ν.Δ., αλλά και ο αρχηγός της Κυριάκος Μητσοτάκης έναντι του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.
Όπως είχε συμβεί και τον Σεπτέμβριο του 2017, που είχε ακολουθήσει την καταβύθιση την οποία είχε υποστεί τον Μάιο του ίδιου χρόνου, έτσι και τώρα, στην πρώτη μεταθερινή μέτρηση που ακολουθεί την κάμψη του περασμένου Ιουνίου, το μεγαλύτερο κυβερνών κόμμα ενισχύει τη θέση του. Σύμφωνα, ωστόσο, με τα ευρήματα της Marc, τα κέρδη για το κυβερνητικό στρατόπεδο μετριάζονται από τη συρρίκνωση της δύναμης του μικρότερου κυβερνητικού εταίρου, των ΑΝ.ΕΛ. του Πάνου Καμμένου, που πέφτει στο 1%, καθώς φαίνεται να πλαγιοκοπείται από τη νεοσύστατη Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου.

Ανακλαστικά και συσπειρώσεις
Στην πρόθεση ψήφου, ειδικότερα, η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας καταγράφεται στο 26,5% (+0,1% από τον Μάιο), που είναι η υψηλότερη επίδοσή της εντός του τρέχοντος έτους. Η αξιωματική αντιπολίτευση διατηρεί την πολύ υψηλή συσπείρωση των οπαδών της (82,6%), καθώς ακόμη και οι μικρές απώλειες που παρουσίαζε προς τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να επιστρέφουν. Δυσκολεύεται, ωστόσο, να προσελκύσει όσους εγκαταλείπουν το κυβερνών κόμμα, κυρίως λόγω των κεντρώων και παραδοσιακά αντιδεξιών ανακλαστικών που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά παλιών οπαδών του ΠΑΣΟΚ που μετακινήθηκαν προς τον ΣΥΡΙΖΑ.
Την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ, με συσπείρωση της τάξης του 46,5%, ανεβαίνει στο 16,9% (+2,9% από τον Μάιο), ενώ στις αρχές του χρόνου είχε βρεθεί στο 17%. Η πόλωση του τελευταίου διαστήματος και η ένταση της αντιπαράθεσης με την αξιωματική αντιπολίτευση φαίνεται να είναι ο βασικός λόγος της επανασυσπείρωσης μέρους των παλιών Συριζαίων. Με δεδομένο, όμως, ότι ένας στους τέσσερις παλιούς ψηφοφόρους του έχουν ήδη μετακινηθεί (25,5%), το κυβερνών κόμμα δεν μπορεί, υπό κανονικές συνθήκες, να προσδοκά ανατροπή ακόμη και αν πετύχει επαναπατρισμό και όσων παίρνουν αποστάσεις δηλώνοντας αναποφάσιστοι (16,1%) ή τάση για αποχή, άκυρο και λευκό (11,9%).
Στην τρίτη θέση περνά η Χρυσή Αυγή με 6,1% (-0,2% από τον Μάιο) εξαιτίας της μεγαλύτερης κάμψης (0,8%) που παρουσιάζει το Κίνημα Αλλαγής, το οποίο υποχωρεί στο 5,7%, λόγω προφανώς της αποχώρησης του Ποταμιού, που, ως αυτόνομος πλέον σχηματισμός, καταγράφει το ισχνό 1,3%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 5,3% (-0,2%) και το κλαμπ των κομμάτων που πιθανολογείται ότι θα βρίσκονται στην επόμενη Βουλή συμπληρώνει η Ενωση Κεντρώων με 2,2% (-0,2%). Από τους υπόλοιπους σχηματισμούς, ανοδική τάση παρουσιάζει η Ελληνική Λύση, που ανεβαίνει στο 1,8% (+0,3%) και μπορεί να έχει αξιώσεις για να κάνει την έκπληξη της εισόδου στην επόμενη Βουλή.

Εξακομματική Βουλή
Τα στοιχεία της μέτρησης δείχνουν εξακομματική Βουλή και, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του «ΘΕΜΑτος» που έγιναν με τη μέθοδο της αναλογικής κατανομής των αναποφάσιστων (που κινούνται σταθερά στην περιοχή του 16%), με τις συγκεκριμένες επιδόσεις η Ν.Δ. θα είχε 156 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 67, η Χ.Α. 24, το ΚΙΝ.ΑΛ. 23, το ΚΚΕ 21 και η Ενωση Κεντρώων θα εξέλεγε οριακά 9 βουλευτές.
Όπως και να έχει, οι οριακές μεταβολές που παρατηρούνται στην αυξομείωση της δύναμης των περισσότερων κομματικών σχηματισμών στη διάρκεια της τελευταίας διετίας δεν δείχνουν διάθεση της κοινής γνώμης για αλλαγή πλεύσης. Αντιθέτως, όλα τα ευρήματα της συγκεκριμένης μέτρησης, όπως και αρκετών προγενέστερων που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το πολιτικό παιχνίδι έχει εν πολλοίς κριθεί και μόνο λεπτομέρειες μπορεί να αλλάξουν στην πορεία προς τις κάλπες.
Το γεγονός, εξάλλου, ότι επτά στους δέκα πολίτες (69,5%) βλέπουν νίκη της Ν.Δ. είναι ενδεικτικό για τις τάσεις που επικρατούν στην κοινή γνώμη. Επίσης, αξιοπρόσεκτο δείκτη αποτελεί και το σταθερά υψηλό προβάδισμα του κ. Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία (38,4% έναντι 25% του κ. Τσίπρα σε αυτή την έρευνα), καθώς δεν υπάρχει ανάλογο ιστορικό προηγούμενο να υπολείπεται ο εν ενεργεία πρωθυπουργός από τον διεκδικητή του αξιώματος.


Δύο χρόνια φυλακή, αλλά ακόμα παραμένει στη θέση του ο πρόεδρος της ΔΕΗ

Εμφάνιση

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ο εκλεκτός της κυβέρνησης Εμμανουήλ Παναγιωτάκης παραπέμφθηκε σε δίκη και καταδικάστηκε για «παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση» επειδή συγκάλυψε υφισταμένη του που καταδικάστηκε για δωροδοκία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα ανακύπτει για την κυβέρνηση μετά από απόφαση της Δικαιοσύνης με την οποία ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκης καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών με αναστολή για «παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση». Η πρωτόδικη καταδίκη του από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στις 28 Φεβρουαρίου του 2017 αφορά στη συγκάλυψη υπαλλήλου της Δημόσιας Επιχείρησης και υφισταμένης του, ενώ σε λίγες ημέρες, στις 28 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Η υπάλληλος της ΔΕΗ είχε κατηγορηθεί και έχει καταδικαστεί για παθητική δωροδοκία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος!
Η είδηση αυτή συμπίπτει μάλιστα με την πρόσφατη δημοσιοποίηση της απόφασης της ΔΕΗ να εξαγοράσει την εταιρεία εμπορίας ενέργειας EDS του αντιπροέδρου της σκοπιανής κυβέρνησης και προσωπικού φίλου του πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ, Κότσο Ανγκιούσεφ, αντί 4,8 εκατ. ευρώ, δύο μόνο μήνες πριν από τη συμφωνία των Πρεσπών.
Αυτό που γεννά, όμως, ερωτήματα ηθικής τάξης είναι ότι ο κ. Παναγιωτάκης -εκλεκτός της κυβέρνησης, πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ- τοποθετήθηκε στο τιμόνι της Δημόσιας Επιχείρησης ενώ ήταν γνωστό ότι διωκόταν ποινικά για το αδίκημα της «παράβασης καθήκοντος άπαξ και κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα διά παραλείψεως» και ότι επρόκειτο να δικαστεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία άμεσα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, όταν πια ο κ. Παναγιωτάκης καταδικάστηκε τον Μάρτιο του 2017 σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με τριετή αναστολή και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για ένα έτος, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν τον έψεξε, αλλά τον επιβράβευσε, παρατείνοντας τον περασμένο Απρίλιο τη θητεία του στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ.
Με την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου εκτός από τον πρόεδρο της ΔΕΗ καταδικάστηκαν επίσης για το αδίκημα της «παράβασης καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση» τέσσερα ακόμη ανώτατα στελέχη της Δημόσιας Επιχείρησης. Ανάμεσά τους και η υπάλληλος που κατηγορήθηκε πως δωροδοκήθηκε κατά συρροή κατά την άσκηση των καθηκόντων της και παρ’ όλα αυτά, όπως προκύπτει από τη δικαστική απόφαση, βρισκόταν υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς προστασίας που ξεκινούσε από τα υψηλά κλιμάκια της ΔΕΗ. Γι’ αυτό άλλωστε καταδικάστηκε η ίδια για «ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος» την οποία διέπραξαν οι προϊστάμενοί της. Το δικαστήριο επέβαλε σε όλους τους κατηγορούμενους ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή και στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων για ένα έτος, πλην της υπαλλήλου που εμπλεκόταν στη δωροδοκία, για την οποία η ποινή μετατράπηκε σε εξαγοράσιμη προς πέντε ευρώ ημερησίως.
Το κουβάρι της δυσώδους αυτής υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται τον Μάιο του 2013, όταν ο κ. Παναγιωτάκης κατείχε ακόμη τη θέση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ. Ιδιώτες κατήγγειλαν εγγράφως στη ΔΕΗ ότι γεωλόγος-υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ, υφισταμένη του κ. Παναγιωτάκη, τους εκβίαζε ζητώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά προκειμένου να εγκρίνει την ηλεκτροδότηση αγροτικών τους εγκαταστάσεων.
Τις καταγγελίες σε βάρος της υπαλλήλου, η οποία μάλιστα σήμερα είναι συνταξιούχος, ερευνούσε ήδη η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος αλλά και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία! Και ενώ οι καταγγελίες για τη δράση της γεωλόγου είχαν λάβει διαστάσεις και ήταν γνωστές στους συναδέλφους της, αλλά και στους προϊσταμένους της, ο κ. Παναγιωτάκης και οι συγκατηγορούμενοί του συμπεριφέρονταν σαν να μη συνέβαινε τίποτα ενώ «παρέλειψαν να ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα» τις καταγγελίες αυτές.
Χαρακτηριστική για τη στάση που τηρούσαν τα στελέχη της Δημόσιας Επιχείρησης και το ροκάνισμα του χρόνου στο οποίο είχαν επιδοθεί, προκειμένου η έκνομη δράση της υπαλλήλου να μην τεθεί υπόψη των εισαγγελικών αρχών, είναι η κατάθεση που έδωσε στο δικαστήριο αστυνομικός που έκανε την προανάκριση για τη συγκεκριμένη υπόθεση: «Προκύπτει από έγγραφα ότι γνώριζαν από καιρό. Είχε κακοφορμίσει το θέμα. Οπου και αν πηγαίναμε μας έλεγαν: Γι’ αυτό ήρθατε;» ανέφερε, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο οι κατηγορούμενοι επιχειρούσαν να κλείσουν την υπόθεση με μια πειθαρχική έρευνα που σερνόνταν έξι μήνες χωρίς αποτέλεσμα. «Μετά από δική μας αίτηση έγινε πειθαρχική έρευνα που διήρκεσε 5-6 μήνες χωρίς να γίνει κάποια άλλη ενέργεια. Απ’ όσο θυμάμαι, η υπάλληλος παρέμενε στη θέση της», κατάθεσε.
Όπως προκύπτει δε από τη δικαστική απόφαση, ποτέ δεν κινήθηκε καμία πειθαρχική έρευνα σε βάρος του κ. Παναγιωτάκη, όταν ακόμη κατείχε τη θέση του προϊσταμένου της ΔΕΔΔΗΕ, για τα όσα δεν έπραξε, προκειμένου η έκνομη δράση της υφισταμένης του να διερευνηθεί από τις εισαγγελικές αρχές.

Απών από τη δίκη Δημόσιο και Παναγιωτάκης
Και ενώ θα περίμενε κανείς το Ελληνικό Δημόσιο να παραστεί στο δικαστήριο ως πολιτική αγωγή για να υποστηρίξει τα συμφέροντά του, η δίκη διεξήχθη εν τη απουσία του, όπως επίσης και με κενή τη θέση στο εδώλιο που προοριζόταν για τον κ. Παναγιωτάκη. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ προτίμησε να εκπροσωπηθεί στο ακροατήριο από τους συνηγόρους του, δικαίωμα άλλωστε που του παρέχει ο νόμος. Κοινή γραμμή των κατηγορούμενων στελεχών της ΔΕΗ στη δίκη ήταν ότι έπραξαν τα δέοντα, διενήργησαν μακροχρόνια Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), μετέθεσαν την υπάλληλο, δεν γνώριζαν όμως ότι έπρεπε να ενημερώσουν άμεσα και τις εισαγγελικές αρχές.
Ωστόσο, δεν κατάφεραν να πείσουν τους δικαστές, οι οποίοι στο σκεπτικό της καταδικαστικής απόφασης που εξέδωσαν κάνουν λόγο για «αδικαιολόγητη καθυστέρηση» και «δόλια προαίρεση» των καταδικασθέντων: «Απεδείχθη ότι οι ως άνω κατηγορούμενοι υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητές τους επέδειξαν αδικαιολόγητη καθυστέρηση ώστε να κινηθεί η σχετική διαδικασία ποινικής διερεύνησης των καταγγελιών σε βάρος της υπαλλήλου, ανακοινώνοντας αμελλητί τις πράξεις αυτές στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών ως όφειλαν εκ του νόμου, αφού έλαβαν γνώση αυτών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».
Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι η ΔΕΔΔΗΕ, της οποίας προΐστατο το επίδικο διάστημα ο σημερινός πρόεδρος της ΔΕΗ, είχε λάβει γνώση των καταγγελιών των πολιτών και πως η δράση της γεωλόγου «ήταν γνωστή στην Εταιρεία από το 2012». «Παρά ταύτα», επισημαίνουν οι δικαστές, «δεν είχαν γίνει ενέργειες για την κοινοποίηση των αξιόποινων πράξεών της στον εισαγγελέα, διατάχθηκε δε πειθαρχική έρευνα την 31/5/2013, αφού ήδη είχε ξεκινήσει η αστυνομική προανάκριση από την ΕΛ.ΑΣ. και χωρίς η ΔΕΔΔΗΕ να έχει ενημερώσει τον εισαγγελέα».
Μάλιστα, στην απόφαση σημειώνεται ότι «οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι από τον Κανονισμό Καταστάσεως Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε προκύπτει η ιεραρχική δομή των ανωνύμων εταιρειών ΔΕΗ Α.Ε και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., καθώς και η διαδικασία άσκησης πειθαρχικού ελέγχου των μισθωτών τους, την οποία και ακολούθησαν». Ωστόσο, σύμφωνα με το δικαστήριο, «η κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας δεν αναιρεί την ευθύνη τους, ούτε αποκλείει την εκ του άρθρου 37 παρ. 2 ΚΠΔ υποχρέωσή τους να ανακοινώσουν άμεσα στον εισαγγελέα την αξιόποινη πράξη που περιήλθε σε γνώση τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενώ η πειθαρχική και ποινική διαδικασία είναι αυτοτελείς και ασκούνται από διαφορετικούς φορείς».
Οι δικαστές στην απόφασή τους δεν παραλείπουν να επισημάνουν «πως η συνεργασία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων με τη ΔΕΔΔΗΕ δεν ήταν απολύτως αρμονική» και κάνουν λόγο για «δόλια προαίρεση» των καταδικασθέντων. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Η ως άνω συμπεριφορά των κατηγορουμένων υποδηλώνει ακριβώς τη δόλια προαίρεσή τους και επιπλέον τον σκοπό αυτών για προσπορισμό σε άλλον, παράνομου οφέλους, αφού η σκόπιμη αυτή καθυστέρηση ανακοινώσεως της πράξης κατέτεινε ώστε για μακρό χρονικό διάστημα να παραμένει στην Εταιρεία η εν λόγω υπάλληλος. Περαιτέρω απεδείχθη ότι η ίδια υπάλληλος προκάλεσε σε άλλους την απόφαση να εκτελέσουν την άδικη πράξη που διέπραξαν και με προτροπές και παραινέσεις έπεισε τους τέσσερις πρώτους κατηγορούμενους να εκτελέσουν την ανωτέρω περιγραφείσα παράβαση καθήκοντος. Επομένως οι κατηγορούμενοι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι όπως κατηγορούνται».

Ξεχωριστή δικογραφία
Σε αντίθεση με τον πρόεδρο της ΔΕΗ που επέλεξε να μην παρίσταται ο ίδιος στη δίκη αλλά να εκπροσωπείται από τους δικηγόρους του, η υπάλληλος-γεωλόγος της Επιχείρησης βρέθηκε στο ακροατήριο και μίλησε για την καταδίκη της σχετικά με την υπόθεση δωροδοκίας της. «Δικάστηκα από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για παθητική δωροδοκία, εκβίαση κατά συρροή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», τόνισε και προσέθεσε ότι σε δεύτερο βαθμό (Εφετείο) αθωώθηκε για την κατηγορία της εκβίασης και πως τώρα δικάζεται για ηθική αυτουργία στην παράβαση καθήκοντος των τεσσάρων στελεχών της Δημόσιας Επιχείρησης. Μάλιστα, όπως η ίδια ανέφερε στην απολογία της στο δικαστήριο, εργάστηκε στη ΔΕΗ από το 1987 έως και τον Σεπτέμβριο του 2016, οπότε και υπέβαλε την παραίτησή της και συνταξιοδοτήθηκε.

Ποιος είναι ο Εμ. Παναγιωτάκης
Ο 69χρονος Εμμανουήλ Παναγιωτάκης ανέλαβε το τιμόνι της ΔΕΗ 20 ημέρες μετά την παραίτηση τού πρώην προέδρου της Αρθούρου Ζερβού. Τον Απρίλιο του 2015, μετά από πρόταση του τότε υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτη Λαφαζάνη, αναλαμβάνει καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.
Η θητεία του κ. Παναγιωτάκη έληξε στις 7 Απριλίου 2018, αλλά παρατάθηκε μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση της Επιχείρησης. Στη ΔΕΗ εργάζεται από το 1974, ενώ εδώ και 20 χρόνια είναι διευθυντικό στέλεχός της. Προτού αναλάβει τα νέα καθήκοντά του κατείχε επιτελική θέση στη θυγατρική της ΔΕΗ, στoν ΔΕΔΔΗΕ.
Ο κ. Παναγιωτάκης είχε και έχει πολιτικές διασυνδέσεις με το κυβερνών κόμμα. Μάλιστα, την περίοδο 1991-1992 είχε διατελέσει πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, με τη στήριξη του τότε Συνασπισμού, ενώ διετέλεσε μέλος του Συλλόγου Μηχανικών ΔΕΗ.


Ο ΕΝΦΙΑ φεύγει, έρχεται ο φόρος κατοχής περιουσίας Τι ετοιμάζει η κυβέρνηση

Εμφάνιση

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Σχέδια που προκαλούν ανησυχία επεξεργάζεται η κυβέρνηση, η οποία εξετάζει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ με έναν «φόρο κατοχής περιουσίας», ο οποίος θα αφορά όχι μόνο τα ακίνητα αλλά και τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, ακόμα και εκείνων που διαμένουν στο εξωτερικό!
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο και τον συνάδελφο Γιώργο Παλαιτσάκη, αυτό κρύβεται πίσω από την εξαγγελία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για την επίσπευση της εφαρμογής του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου.
Το σχέδιο φαίνεται να έχει καταρτιστεί εδώ και πολύ καιρό και έχει αποφασιστεί πλέον να υλοποιηθεί το αργότερο έως το 2020. Ο νέος φόρος περιουσίας λοιπόν θα επιβαρύνει όχι μόνο τα κτίσματα, τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια, που κατέχουν οι φορολογούμενοι, αλλά και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τις μοτοσικλέτες, τα σκάφη αναψυχής και τα λοιπά κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας που έχουν στην ιδιοκτησία τους.
Η εφαρμογή του σχεδίου αυτού θα υποστηριχθεί από το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, τη βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί εντός των προσεχών 2 ετών και θα περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία για όλη την ακίνητη και την κινητή περιουσία που κατέχουν οι Έλληνες φορολογούμενοι.
Η κυβέρνηση φιλοδοξεί μέσα από το μέτρο αυτό να εισπράττονται κάθε χρόνο έσοδα ύψους 2,65 δισ. ευρώ, όσα ακριβώς και με την επιβολή του ΕΝΦΙΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση σχεδιάζει την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ από το 2020 και την αντικατάστασή του με έναν νέο φόρο που θα επιβάλλεται όχι μόνο στην ακίνητη, αλλά και στην κινητή περιουσία των Ελλήνων φορολογουμένων.


Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επίσκεψη κλιμακίου της ΝΔ στη Δράμα

Εμφάνιση

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επίσκεψη κλιμακίου της ΝΔ στη Δράμα. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της κεντρικής ομιλίας του Προέδρους της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη στην 83η ΔΕΘ το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018.
Το κλιμάκιο αποτελείτο από τον Τομεάρχη Υγείας και βουλευτή Επικρατείας κ. Βασίλη Οικονόμου, τον Αναπληρωτή Τομεάρχη Οικονομικών και βουλευτή Κορινθίας κ. Χρήστο Δήμα και τον βουλευτή Ευρυτανίας Κωνσταντίνο Κοντογεώργο.
Κατά τη διήμερη επίσκεψη του στο νομό Δράμας το κλιμάκιο συνοδευόταν από τον βουλευτή Δράμας και αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της ΚΟ κ. Κυριαζίδη Δημήτρη, καθώς επίσης από τους προέδρους της ΝΟΔΕ και ΔΗΜΤΟ Δράμας κ.κ. Ανδρούτσο και Αμανατίδη αντίστοιχα, και μέλη της ΝΟΔΕ και ΔΗΜΤΕ Δράμας.
Οι ενημερώσεις των στελεχών της ΝΔ αφορούσαν τους τομείς Υγείας, Οικονομίας και Ασφάλειας με αντίστοιχες επισκέψεις σε Μονάδες Υγείας, Παραγωγικές Μονάδες και Συλλόγους του Νομού.
Συγκεκριμένα ο κ. Οικονόμου Βασίλης επισκέφτηκε τα Κέντρα Υγείας Παρανεστίου, Κ. Νευροκοπίου και Προσοτσάνης, καθώς και το Νοσοκομείο Δράμας.
Ο κ. Δήμας Χρήστος επισκέφθηκε Οινοποιεία της περιοχής, επιχειρήσεις τροφίμων, μαρμάρων και θερμοκήπια της περιοχής, την Ένωση Συνεταιρισμών Πατάτας, την επιχείρηση παραγωγής Pellet Alfa Wood Αδαμόπουλος, καθώς επίσης και το Επιμελητήριο Δράμας.
Και ο κ. Κοντογεώργος Κώστας επισκέφτηκε τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και Πυροσβεστικής Δράμας, το Αστυνομικό Τμήμα Προσοτσάνης, το Τμήμα Συνοριοφυλάκων και Πυροσβεστικής Κ. Νευροκοπίου και το Κλειστό Κέντρο Μεταναστών Παρανεστίου. Τέλος είχε συναντήσεις με τους Συλλόγους: Ιατρικό, Φαρμακευτικό, Οδοντιατρικό, Νεφροπαθών, Καρκινοπαθών, Διαβητικών Δράμας, Φυσικοθεραπευτών Δράμας.
Μετά το πέρας των επισκέψεων πραγματοποιήθηκε μια άκρως ενημερωτική ομιλία στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Δράμας.
Να σημειωθεί ότι των επισκέψεων προηγήθηκε κοινή σύσκεψη της προέδρων των ΝΟΔΕ Δράμας-Καβάλας, με την συμμετοχή των αντίστοιχων ΔΗΜΤΟ Δράμας και Καβάλας.


Με νέο χορηγό θα παρουσιαστεί στη Handball Premier η Δράμα 86

Εμφάνιση

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόκειται για την εταιρεία Bianco Monte που θα δώσει και το όνομα της στην επωνυμία του συλλόγου. Αναλυτικά η ανακοίνωση της δραμινής ομάδας: “Ο BIANCO MONTE ΔΡΑΜΑ 1986 βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι για την περίοδο 2018-19 ο βασικός χορηγός του συλλόγου μας θα είναι η Δραμινή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο της εξόρυξης, επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρου. Το εμπορικό σήμα της εταιρείας “BIANCO MONTE” θα προβληθεί καθώς θα κοσμεί το όνομα, την αγωνιστική φανέλα της ανδρικής ομάδας και των ηλικιακών τμημάτων. Επίσης θα υποστηρίξει και τις δραστηριότητες της νεοσυσταθείσας ομάδας U21 του συλλόγου μας. Η οικογένεια του BIANCO MONTE ΔΡΑΜΑ 1986 πλέον ευχαριστεί θερμά τους ανθρώπους της εταιρείας γιατί μας εμπιστεύθηκαν και με την στηριξή τους βοηθούν τον σύλλογό μας στο να κάνει το επόμενο βήμα καθιέρωσης στην Handball Premier. Επίσης ο σύλλογος μας θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά την εταιρεία ΧΙΛΙΩΤΗ για την σημαντικότατη βοήθεια προς τον σύλλογο που ήταν καθοριστική στην πορεία του συλλόγου και να ανακοινώσει ότι η υποστήριξή της θα συνεχιστεί και την επόμενη σeζόν.”


Αναβάθμιση της Ελλάδας σε "Β" από τον ιαπωνικό οίκο αξιολόγησης R&I

Εμφάνιση

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Στην αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας σε "Β", από "CCC+" προηγουμένως προχώρησε η R&I μετά και την έξοδο της χώρας από το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης.
Υπενθυμίζεται ότι ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης είχε αναβαθμίσει την αξιολόγηση της Ελλάδας σε ξένο και σε τοπικό νόμισμα σε "CCC+" τον Απρίλιο του 2018, σημειώνοντας τότε ότι η έξοδος από το μνημόνιο στον προγραμματισμένο χρόνο και η διατήρηση του σταθερού περιβάλλοντος χρηματοδότησης είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω αναβάθμιση. Η R&I αναφέρεται και στα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους που "θα βοηθήσουν να μειωθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης της κυβέρνησης και πιθανότατα θα μειώσουν το χρέος της γενικής κυβέρνησης σε σχέση με το ΑΕΠ. Το δημόσιο χρέος είναι υψηλό, φτάνοντας στο 178,6% του ΑΕΠ στα τέλη του 2017, αλλά περίπου 70% του χρέους αυτού είναι προς δημόσιους θεσμούς όπως η ΕΕ και το ΔΝΤ, οδηγώντας σε μια μεγάλη μέση διάρκεια ωρίμανσης και σε έναν χαμηλό μέσο όρο επιτοκίων.


Οι τρεις αλλαγές στη συνταγή του νέου (και αναβαπτισμένου) ΕΝΦΙΑ Νέο τοπίο περιέγραψε ο πρωθυπουργός - τα μισόλογα για ελαφρύνσεις 800 εκατ ευρώ και οι φόβοι των μεγαλοιδιοκτητών για νέες επιβαρύνσεις

Εμφάνιση

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Και αλλαγή στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, και αλλαγή στους συντελεστές υπολογισμών των φόρων και αλλαγή στη δημοσιονομική απόδοση του μέτρου. Ένα ολοκληρωτικά διαφορετικό τοπίο θέλει η κυβέρνηση για τον φόρο κατοχής ακινήτων ο οποίος μπορεί να λέγεται ΕΝΦΙΑ, μπορεί να αλλάξει μέχρι και όνομα. Το επόμενο διάστημα, η κυβέρνηση θα κληθεί να δώσει πολλές απαντήσεις. Πρώτον θα πρέπει να εξηγήσει πώς θα μοιράσει τα βάρη ανάμεσα στη μικρή και στη μεγάλη ιδιοκτησία. Δεύτερον θα πρέπει να πει αν θα προχωρήσει στην πλήρη εξίσωση των εμπορικών αξιών με τις αντικειμενικές όπως προβλέπει η συμφωνία του Eurogroup και τρίτον θα πρέπει να πει αν θα φορολογηθούν και τα αγροτεμάχια. ‘

1. Το πρώτο στοιχείο έχει να κάνει με την βάση υπολογισμού του φόρου. Ο σημερινός φόρος κατοχής, υπολογίζεται κατά κύριο λόγο με βάση την επιφάνεια των ακινήτων ενώ η τιμή ζώνης παίζει μεν ρόλο αλλά μόνο για να οριστεί το ποσό της επιβάρυνσης ανά τετραγωνικό. Υπάρχει βέβαια και ο συμπληρωματικός φόρος ο οποίος λαμβάνει υπόψη του την αξία της περιουσίας. Αυτό που επιθυμεί η κυβέρνηση είναι να θεσπιστεί ένας καινούργιος φόρος ο οποίος θα καταλογίζει τα βάρη με βάση το σύνολο της περιουσίας και όχι με βάση την επιφάνεια. Πρακτικά, η κυβέρνηση θέλει να επαναφέρει τον ΦΜΑΠ όπως είπε άλλωστε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Ένα ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι αν αυτή τη φορά, θα συμπεριληφθεί στη φορολογητέα περιουσία και η αξία των αγροτεμαχίων η οποία φτάνει στα 110 δις. ευρώ και μπορεί να συμβάλει στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
2. Το δεύτερο στοιχείο είναι η δημοσιονομική απόδοση του μέτρου. Με βάση τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου, η κυβέρνηση θέλει να κατεβάσει τον πήχη από τα 2,65 δις. ευρώ της είσπραξης (ποσό που εξασφαλίζεται με τη βεβαίωση 3,1 δις. ευρώ) στα 1,8 δις. ευρώ (κάτι που σημαίνει ότι η βεβαίωση πρέπει να περιοριστεί περίπου στα 2,2 δις. ευρώ. Η μείωση θα έρθει σε δύο δόσεις των 400 εκατ. ευρώ. Τουλάχιστον αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και μένει να εξειδικευτούν από το οικονομικό επιτελείο
3. Το τρίτο στοιχείο είναι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Αυτές που θα ισχύσουν από την 1/1/2019 (και υιοθετήθηκαν ήδη για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ) είναι ήδη ξεπερασμένες. Η κυβέρνηση έχει αναλάβει τη δέσμευση να προχωρήσει σε δύο ακόμη αναμορφώσεις των αντικειμενικών αξιών: η πρώτη πρέπει να γίνει φέτος και η δεύτερη το 2020. Ο στόχος είναι η πλήρης εξίσωση με τις εμπορικές αξίες.
Μετά τις αναφορές του πρωθυπουργού, έχει ήδη δημιουργηθεί αίσθημα μεγάλης αγωνίας στις τάξεις των ιδιοκτητών που έχουν μεσαία και μεγάλη ακίνητη περιουσία. Πρακτικά, ο κ. Τσίπρας «έδειξε» τη μεγάλη περιουσία ως αυτή που θα σηκώσει τα περισσότερα βάρη. Δεν διευκρίνισε ωστόσο, αν οι έχοντες περιουσία άνω των 250-300.000 ευρώ είναι και αυτοί που θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα ή λιγότερα σε σχέση με σήμερα. Το τοπίο πάντως δεν πρόκειται να ξεκαθαρίσει πριν από το τέλος του χρόνου. Μάλιστα, παρά τις αναφορές του κ. Τσίπρα, δεν είναι καν ξεκάθαρο ακόμη αν η κυβέρνηση θα προλάβει να νομοθετήσει από φέτος τον νέο τρόπο υπολογισμού ή αν θα περιοριστεί σε μια πρώτη ελάφρυνση των μικροιδιοκτητών για το 2019. Ούτως ή άλλως, η νομοθέτηση έχει αποκλειστικά πολιτικά κίνητρα καθώς επί της ουσίας, τα εκκαθαριστικά δεν πρόκειται να σταλούν πριν από το β’ εξάμηνο του 2019.


Ο δραμινός Μιχαήλ Παπαδόπουλος τερμάτισε σε έναν από τους πιο επίμονους υπερμαραθώνιους του κόσμου το Swiss Peaks Trail

Εμφάνιση

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Ο δραμινός Μιχαήλ Παπαδόπουλος τερμάτισε σε έναν από τους πιο επίμονους υπερμαραθώνιους του κόσμου το Swiss Peaks Trail 360 χιλιόμετρα διασχίζοντας τις ελβετικές κορυφές φτάνοντας κοντά στα 3000μ. Οι αγώνες έγιναν από 2 έως 9 Σεπτεμβρίου στην Ελβετία. Η διαδρομή είναι ένα ατελείωτο roller coaster το οποίο διασχίζει ολόκληρο το Valais, ένα από τα 26 καντόνια της Ελβετίας από άκρη σε άκρη. Όταν η αθλητικοτητα και η ψυχή συνδυάζονται αρμονικά έχουμε άριστα αποτελέσματα.


Η 16η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία στην Πλατεία Ελευθερίας

Εμφάνιση

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Η 16η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία συλλόγων και φορέων εθελοντών αιμοδοτών, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20:00, στην Πλατεία Ελευθερίας Δράμας κατά την άφιξη της «Φλόγας της Αγάπης» από μαθητές.


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης στο Σαντιρβάν Τζαμί της Δράμας

Εμφάνιση

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης στο Σαντιρβάν Τζαμί της Δράμας, ένα κόσμημα όπως αναφέρει για την πόλη, με όραμα για πολλαπλές πολιτισμικές χρήσεις εξέφρασε ο προϊστάμενος στην εφορεία αρχαιοτήτων Δράμας Ευστράτιος Παπαδόπουλος σε ανακοίνωσή του στα τοπικά ΜΜΕ. Ο ίδιος απέστειλε και τις παρακάτω φωτογραφίες


Έναρξη εικαστικών τμημάτων 2018-2019

Εμφάνιση

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018

Την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 θα ξεκινήσουν τα μαθήματα των εικαστικών τμημάτων για το έτος 2018-2019. Τα τμήματα που θα λειτουργήσουν φέτος είναι: τμήμα παραδοσιακής & βυζαντινής χορωδίας ενηλίκων, τμήμα κοπτικής ραπτικής ενηλίκων, τμήμα κοσμήματος ενηλίκων και τμήμα παιδικής ζωγραφικής. Τα μαθήματα θα γίνονται απογευματινές ώρες, ενώ όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να απευθυνθεί στα γραφεία της Ένωσης Κυριών Δράμας επί της οδού Βενιζέλου 114.