Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Ιανουαρίου -Αυγούστου 2019, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 8ης Νοεμβρίου μέχρι και την 24η ώρα της 10ης Δεκεμβρίου 2018. Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα ισχύσει για οκτώ (8)μήνες, από τον Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο 2019.
Το έργο του ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια. Οι ΙΣ πριν αναλάβουν τις μονάδες έρευνας για την οποία επελέγησαν, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το σχετικό με την έρευνα εκπαιδευτικό μη αμειβόμενο σεμινάριο, το οποίο γίνεται στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ για την Αττική και στις κατά τόπους ΥΣΝ για την υπόλοιπη Ελλάδα.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών.
Άνεργοι που θα εγγραφούν στο μητρώο, εφόσον απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες της ΕΛΣΤΑΤ, θα πρέπει να αναζητήσουν από τον ΟΑΕΔ, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, πληροφορίες για τα θέματα που σχετίζονται με τη διατήρηση του καθεστώτος ανεργίας.
Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και οι υπάλληλοι δημόσιων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ελεγχομένων καθοιονδήποτε τρόπο από το Δημόσιο, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων Οργανισμών, με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως αυτή θα προκύπτει από το περιεχόμενο της σύμβασης, καθώς και όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στο στρατό, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. Σε περίπτωση επιλογής του Ιδιώτη Συνεργάτη για να απασχοληθεί σε έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. απαγορεύεται, επίσης, η παράλληλη απασχόληση του σε δημόσιες Υπηρεσίες, σε Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου, σε Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ελεγχόμενα καθοιονδήποτε τρόπο από το Δημόσιο, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε άλλους δημόσιους Οργανισμούς με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως αυτή θα προκύπτει από το περιεχόμενο της σύμβασης.
Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο ΙΣ, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Πριν την υποβολή της αίτησής τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την αναλυτική σχετική Ανακοίνωση - Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, (www.statistics.gr, θεματική ενότητα ΕΛΣΤΑΤ, ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ») η οποία περιέχει σημαντικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο και από τις οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών, στα τηλέφωνα 213 1353081- 3050-3068- 3035- 2182 ή στο e-mail:synergates@statistics.gr.


Από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σ..Α.Φ Όγδοη διανομή του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία»

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η όγδοη διανομή του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία», από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ.
Στην διανομή παρευρέθη ο Ιατρός Παθολόγος Μπαϊρακτάρης Κωνσταντίνος, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της διανομής ήλεγξε τις ιατρικές εξετάσεις των ωφελουμένων και διένειμε και διαιτολόγιο σε αυτούς που πάσχουν από χοληστερίνη και σάκχαρο. Στη συνέχεια, οι ωφελούμενοι δήλωσαν συμμετοχή στο τμήμα δημιουργικής απασχόλησης, και όσοι ενδιαφέρθηκαν δήλωσαν το όνομά τους για κούρεμα. Στην διανομή επίσης δόθηκε στους ωφελούμενους τυρί, τύπου κασέρι.
Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας από τον Απρίλιο του 2018 ξεκίνησε εκ νέου συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα με στόχο την συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία». Το πρόγραμμα αφορά στην μηνιαία παροχή διατακτικών για την αγορά τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω των εξήντα ετών. Από το πρόγραμμα αυτό ωφελούνται εβδομήντα πέντε (75) οικογένειες και έχει διάρκεια ενός έτους. Παράλληλα στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση των ωφελουμένων σε θέματα υγιεινής διατροφής, ασφάλειας και υγείας με παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων αλλά και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, η ψυχολογικής τους ενίσχυση, η κοινωνικοποίησή τους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής με την αγορά βασικού οικιακού εξοπλισμού.
Το κόστος του προγράμματος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα.


Παγκόσμια πρωτιά στην υπερφορολόγηση και το 2018 για την χώρα μας

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Σε σχέση με πέρσι, η Ελλάδα υποχώρησε σε τρεις από τους πέντε επιμέρους τομείς του Δείκτη φορολογικής ανταγωνιστικότητας του ΟΟΣΑ: τους εταιρικούς φόρους, τους φόρους επί της ιδιοκτησίας και τη φορολογία της κατανάλωσης
Στην 29η θέση ανάμεσα στις 35 χώρες του ΟΟΣΑ κατατάσσεται η Ελλάδα σύμφωνα με τον φετινό Δείκτη Διεθνούς Φορολογικής Ανταγωνιστικότητας του Tax Foundation που αξιοποιεί στοιχεία του 2018 και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το ΚΕΦίΜ.
Επισημαίνεται ότι από το 2014- την πρώτη χρονιά δημοσίευσης του Δείκτη - μέχρι και σήμερα, η Ελλάδα καταλαμβάνει σταθερά τις θέσεις 27-32.
Ο Δείκτης συνυπολογίζει τις επιδόσεις κάθε χώρας σε πέντε επιμέρους τομείς: τους εταιρικούς φόρους, τους φόρους ατομικού εισοδήματος, τους καταναλωτικούς φόρους, τους φόρους ακίνητης περιουσίας και τους φόρους κερδών που παράγονται στο εξωτερικό.
Σε σχέση με πέρσι, η Ελλάδα υποχώρησε σε τρεις από τους πέντε επιμέρους τομείς του Δείκτη: τους εταιρικούς φόρους, τους φόρους επί της ιδιοκτησίας και τη φορολογία της κατανάλωσης.
Σε ό,τι αφορά την εταιρική φορολόγηση, η οποία σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ έχει τη σημαντικότερη επίδραση στην οικονομική μεγέθυνση, κατά την τελευταία πενταετία η Ελλάδα έχει υποχωρήσει 10 θέσεις – από την 15η θέση το 2014, σήμερα βρίσκεται στην 25η. Όπως μάλιστα υπογραμμίζεται στη μελέτη, ο συντελεστής της εταιρικής φορολόγησης στην Ελλάδα βρίσκεται στο 29%, ή 5,1 μονάδες πάνω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.
Αντιστοίχως, η Ελλάδα σημείωσε πτώση έξι θέσεων σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση επί της ιδιοκτησίας, και δύο θέσεων στη φορολόγηση της κατανάλωσης, έχοντας έναν από τους υψηλότερους Φόρους Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) μεταξύ των χωρών τον ΟΟΣΑ, υψηλότερο από τον μέσο όρο του Οργανισμού κατά 4,9%.

O επικεφαλής ερευνητής του ΚΕΦίΜ, Κωσταντίνος Σαραβάκος έκανε το εξής σχόλιο:
«Η αναμενόμενα απογοητευτική επίδοση της Ελλάδας είναι ακόμη ένα ηχηρό καμπανάκι ότι, αν θέλουμε να ξεφύγουμε επιτέλους από την κρίση και να διασφαλίσουμε ισχυρή, βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα πρέπει να προχωρήσουμε αποφασιστικά στην κατεύθυνση της δραστικής μείωσης της φορολογικής επιβάρυνσης στα άτομα και τις επιχειρήσεις, μια μείωση που μπορεί να γίνει εφικτή μόνο μέσω της αντίστοιχης μείωσης του μεγέθους του κράτους».


2ος Φωτογραφικός Διαγωνισμός: «Τα πέτρινα γεφύρια του Νομού Δράμας» Ως επίσημη λήξη υποβολής συμμετοχών ορίζεται η Κυριακή 30 Ιουνίου 2019

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΚΥΚΛΩΨ, μετά την επιτυχή πραγματοποίηση του 1ου φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα «Το Μαρμάρινο Σπίτι και η Καπναποθήκη Αναστασιάδη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Δράμας», διοργανώνει 2ο διαγωνισμό φωτογραφίας, με τον παραπάνω τίτλο.
Φωτογράφοι και φίλες/φίλοι της φωτογραφίας καλούνται να λάβουν μέρος και να υποβάλλουν τις φωτογραφίες τους σε αυτόν, διεκδικώντας τρία διαφορετικά χρηματικά βραβεία, τα οποία θα είναι για το 1ο βραβείο: 3.000 ευρώ, για το 2ο βραβείο: 2.000 ευρώ και για το 3ο βραβείο: 1.000 ευρώ.
Σκοπός και αυτού του διαγωνισμού της ΑμΚΕ Κύκλωψ είναι να επαναφέρει στο προσκήνιο την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Δράμας και ταυτόχρονα να δημιουργήσει ερεθίσματα για τη διάδοση της φωτογραφικής τέχνης. Μνημεία αυτής της κληρονομιάς και δείγματα λαϊκής αρχιτεκτονικής, είναι και τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια που στέκουν εγκαταλειμμένα και ασυντήρητα στην ορεινή και πεδινή Δράμα. Στον νομό της Δράμας υπάρχουν περισσότερα από 30 πέτρινα παραδοσιακά γεφύρια (και υδατογέφυρα), τα οποία συνδέοντας τις όχθες των αμέτρητων ρεμάτων της περιοχής εξασφάλιζαν τη σύνδεση μονοπατιών και την επικοινωνία μεταξύ οικισμών. Η ύπαρξη ενός τόσο περίπλοκου και ενδιαφέροντος δικτύου επικοινωνιών καταδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής και τη σπουδαιότητα των φυσικών της πόρων.

Γενικοί όροι συμμετοχής
- Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν και ελεύθερη σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται τα μέλη του Δ.Σ. και των Επιτροπών της ΑμΚΕ Κύκλωψ, της οργανωτικής και της κριτικής επιτροπής και συγγενείς α’ βαθμού των παραπάνω.
- Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους των διαγωνιζόμενων όλων των όρων της προκήρυξης και η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού αποτελεί λόγο αποκλεισμού.
- Οι φωτογράφοι πρέπει να είναι οι δημιουργοί του φωτογραφικού υλικού που θα υποβάλουν ως συμμετοχή στον διαγωνισμό.
- Οι φωτογραφίες θα πρέπει να απεικονίζουν αποκλειστικά πέτρινα γεφύρια του νομού Δράμας (των βουνών και του κάμπου του νομού Δράμας) και όχι άλλων μακρινών ή κοντινών, στον νομό Δράμας, περιοχών.
- Οι λήψεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από τον μήνα ανακοίνωσης του διαγωνισμού (Οκτώβριος 2018) και μέχρι τη λήξη του (Ιούνιος 2019).

Κριτική Επιτροπή
Η Κριτική Επιτροπή είναι πενταμελής. Οι τρεις φωτογραφίες που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία από την κριτική επιτροπή θα τιμηθούν από την ΑμΚΕ Κύκλωψ σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2019. Η ΑμΚΕ Κύκλωψ θα ενισχύσει τις/τους δημιουργούς των τριών φωτογραφιών που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία με τρία διαφορετικά χρηματικά βραβεία του ύψους που προαναφέρθηκε.

Λήξη Διαγωνισμού
Ως επίσημη λήξη υποβολής συμμετοχών ορίζεται η Κυριακή 30 Ιουνίου 2019. Οι φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή (.jpg) θα μπορούν να υποβάλλονται από την 20ή έως και την 30ή Ιουνίου 2019 με αποστολή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cyclops.amke@gmail.com.

Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στην Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης cyclops.amke@gmail.com, με την ένδειξη: προς την Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Φωτογραφικού Διαγωνισμού.


Το πρόγραμμα της Ζ΄ Συνάντησης με θέμα: «Η Δράμα και η περιοχή της κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο: ενσωμάτωση, δεύτερη κατοχή, ανασυγκρότηση»

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Η Ζ΄ Επιστημονική Συνάντηση «Η Δράμα και η περιοχή της - Ιστορία και Πολιτισμός» πραγματοποιείται στη Δράμα, το τριήμερο 16, 17 και 18 Νοεμβρίου, με θέμα: «Η Δράμα και η περιοχή της κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο: ενσωμάτωση, δεύτερη κατοχή, ανασυγκρότηση». Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες ομιλίες για την συγκεκριμένη περίοδο από αδημοσίευτες εκθέσεις φορέων και αρχών προς την ελληνική κυβέρνηση και άλλα ντοκουμέντα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το πρόγραμμα της Ζ΄ Συνάντησης
Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου
17.30΄ - 18.30΄ Προσφώνηση από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, Δήμαρχο Δράμας, κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο. Θα ακολουθήσουν προσφωνήσεις και χαιρετισμοί, ενώ θα γίνει και ανακήρυξη επίτιμων δημοτών των κ.κ. Νάσου Βαγενά και Κωνσταντίνου Μπουραζέλη. Επίσης, θα βραβευτούν οι ερευνητές κ.κ. Αθανάσιος Κάζης και Δημήτριος Πασχαλίδης.
18.30΄-20.30΄ Το πλαίσιο, οι πηγές, τα ερωτήματα. Υπό την προεδρία του κ. Νάσου Βαγενά - Ευάνθης Χατζηβασιλείου: «Παγκόσμιος Πόλεμος, περιφερειακές πραγματικότητες και τοπικότητα: επιστήμονες ενώπιον πολλαπλών πιέσεων».
- Αρετή Τούντα-Φεργάδη: «Η Δράμα στη δίνη της διεθνούς πολιτικής (1916-1918)»
- Στράτος Ν. Δορδανάς: «Μεταξύ γερμανικής σφύρας και βουλγαρικού άκμονος: η Ανατολική Μακεδονία στους στρατηγικούς σχεδιασμούς των Κεντρικών Αυτοκρατοριών (1914-1918)»
- Τάσος Χατζηαναστασίου: «Πηγές που αναμένουν τον Ιστορικό: η δεύτερη βουλγαρική κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας μέσα από αδημοσίευτες εκθέσεις φορέων και αρχών προς την ελληνική κυβέρνηση».
- Βλάσης Βλασίδης και Δήμητρα Πατρωνίδου: «Η δεύτερη βουλγαρική κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας (1916-1918): μια πρώτη προσέγγιση από τα βουλγαρικά κρατικά αρχεία».

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου
9.30΄-11.30΄ Η κατοχή - Α΄ Προεδρία: Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης
- Eyal Ginio, «“The Bulgarians Return yet again to Kavala”: Refael Florentin’s Memoirs on the Bulgarian Occupation during WWI».
- Βασίλης Ριτζαλέος, «“Μια εποχή δεινοπαθημάτων και αθλιότητας": Οι εβραϊκές κοινότητες της Ανατολικής Μακεδονίας κατά τη δεύτερη βουλγαρική κατοχή μέσα από την αλληλογραφία της Παγκόσμιας Ισραηλιτικής Ένωσης».
- Αικατερίνη Κουτουξιάδου, «Εθνικά, παιδαγωγικά και σχολικής υποδομής ζητήματα στην εκπαίδευση της Δράμας την περίοδο 1912-1918».
-Μάγδα Παρχαρίδου, «Έργα εκκλησιαστικής ζωγραφικής από την περιοχή της Δράμας (1913-1940): πρώτες παρατηρήσεις».
- Δημήτριος Πασχαλίδης, «Υπόμνημα υπολοχαγού Βακκά Δ., επί των γεγονότων της παραδόσεως της Καβάλλας και λοιπής Α. Μακεδονίας εις τους Γερμανοβουλγάρους»

11.30΄-11.50΄ Διάλειμμα.
11.50΄-13.50΄ Η κατοχή- Β΄ Προεδρία: Δήμητρα Πατρωνίδου.
- Στράτος Κασμερίδης, «Η ζωή στη Δράμα κατά τη δεύτερη βουλγαρική κατοχή (26 Αυγούστου 1916 έως 29 Σεπτεμβρίου 1918), μέσα από το συμβολαιογραφικό αρχείο του Β. Δημητρέσσα».
- Αρχιμ. Γεράσιμος Βλατίτσης - Νικόλαος Θ. Γεωργιάδης,
-«Η βουλγαρική κατοχή 1916-1918 στον Ξηροπόταμο Δράμας».
- Νάσος Βαγενάς, «Βίος και θάνατος (1917) του ιερέα Ιωακείμ Παπαϊωακείμ»
- Γιάννης Γκλαβίνας, «Η στάση του μουσουλμανικού πληθυσμού της Ανατολικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής (1916 - 1918) και η αντίδραση της ελληνικής διοίκησης μετά τον Σεπτέμβριο του 1918».
- Άγγελος Συρίγος, «Σχέσεις Βουλγάρων και Τούρκων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων μέχρι και το 1922»

17.00΄-18.20΄ Οι κατοχικές δυνάμεις Προεδρία: Δημήτριος Πασχαλίδης.
- Nicole Immig, «Στρατιώτης, πιλότος και τουρίστας: O Γερμανός ταγματάρχης Ernst von Falkenhausen στο Μακεδονικό Μέτωπο».
- Πασχάλης Παλαβούζης, «Αεροδρόμιο Δράμας (1916-1918): παράγοντας στρατιωτικής ισχύος».
- Αθανάσιος Κάζης, «Οι Έλληνες στο Γκαίρλιτς».

18.20΄-18.30΄ Διάλειμμα
18.30΄-20.30΄ Η ανθρωπιστική κρίση - η ανασυγκρότηση. Προεδρία: Γεωργία Μπακάλη
- Νίκος Ανδριώτης, «Πρακτικές και θεσμοί περίθαλψης και ανασυγκρότησης στην Ανατολική Μακεδονία, και ειδικότερα στη Δράμα (1918-1921)».
- Ιάκωβος Μιχαηλίδης και Νίκος Μισολίδης, «Το έργο του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού στην Ανατολική Μακεδονία (1918-1919)».
- Δήμητρα Χατζηδημητρίου, «Ανθρωπιστικές δράσεις στην απελευθερωμένη Ανατολική Μακεδονία, 1918-1919».
- Κυριάκος Λυκουρίνος, «Τα ορφανά και τα απαχθέντα από τους Βουλγάρους παιδιά στην Ανατολική Μακεδονία κατά τη διάρκεια της κατοχής και μετά την απελευθέρωση, 1916-1921: οι δράσεις για την περισυλλογή και την περίθαλψή τους».
- Κατερίνα Γαρδίκα, «Η περιοχή της Δράμας, χώρος ελονοσιολογικής έρευνας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου
9.30΄-10.50΄ Κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις μετά την απελευθέρωση. Προεδρία: Βασίλης Ριτζαλέος.
- Γεωργία Μπακάλη, «Η εμπειρία της δεύτερης βουλγαρικής κατοχής στον λόγο των επαγγελματικών και εργατικών σωματείων (1918-1921): η εγχάραξη του τραύματος και η αποσιώπηση».
- Αλέξανδρος Δάγκας, «Στις απαρχές του κομμουνισμού στην Ανατολική Μακεδονία: κοινωνικοί και πολιτιστικοί βίοι των αγροτών και εργατών».
- Ηλίας Νικολακόπουλος, «Οι εκλογές του 1920 στην περιφέρεια Δράμας και Καβάλας».
10.50΄-11.10΄ Διάλειμμα
11.10΄-13.00 Η μνήμη. Προεδρία: Βασίλειος Μεσσής.
- Κορνηλία Τρακοσοπούλου-Τζήμου, «Η οθωμανική αρχιτεκτονική της Δράμας: ανιχνεύοντας την οθωμανική κληρονομιά κατά τον Μεσοπόλεμο».
- Bασίλειος Κατσαρός, «Ζημίαι των βυζαντινών αρχαιοτήτων στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια των πολέμων και ιδίως της βουλγαρικής κατοχής στην περιοχή».
- Δέσποινα Χαρίτου, «Tα οχυρωματικά έργα του Μεγάλου Πολέμου στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας. Μαρτυρίες και Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα».
- Μιχάλης Λυχούνας, «Αναζητώντας την κατοχή 1916-1918 στο μνημονικό τοπίο: ηχηρές σιωπές».


Άρθρο του Τζίμα Μαργαρίτη Η αξία των δημοτικών εκλογών

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Ο λαός πάντοτε έδινε ιδιαίτερη σημασία στις δημοτικές εκλογές. Είναι η κοντινότερη μορφή εξουσίας προς τον πολίτη. Υπάρχει η αμεσότητα της λήψης και επίλυσης των προβλημάτων. Κάτι που δε συμβαίνει με την κεντρική εξουσία. Ο Δήμαρχος και ο δημοτικός σύμβουλος πρέπει να είναι πραγματικοί εκπρόσωποι των πολιτών, όλων των πολιτών όμως αδιακρίτως. Είναι καλό να έχουν πολιτική αλλά και κομματική ένταξη, καθαρή και διαυγή. Δεν μπορεί να παίζουν σε πολλά ταμπλό. Ο πολίτης εκτιμά πάντοτε την καθαρή θέση και όχι την διφορούμενη. Εκλέγονται για να εργαστούν για την πόλη και τα χωριά τους. Σε αυτά είναι η δύναμη ενός κράτους και ενός έθνους. Υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών όσοι πιστεύουν σε μια αυτοδιοίκηση μακριά από τα προβλήματα. Είναι προτιμότερο ένας δήμαρχος να αγωνισθεί να λύσει λίγα προβλήματα παρά να καταπιάνεται με πλήθος και να αποτυγχάνει.
Φυσικά χρειάζεται σχέδιο, πρόγραμμα, κοστολογημένο που για να το καταρτίσεις πρέπει να γνωρίζεις, να γνωρίζεις πολλά και να ακούς, να ακούς και ξέρεις να συνεργάζεσαι. Η συνεργασία είναι η αρχή της επιτυχίας. Δεν είναι αδυναμία η συνεργασία αλλά είναι επίδειξη γνώσης και αποφασιστικότητας.
Ο δήμαρχος και οι τοπικές αρχές δεν αντιδικούν με τους πολίτες αλλά με την αξιοπιστία τους και το έργο τους ανοίγουν νέους δρόμους σκέψης και κοινωνικής παιδείας.
Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εκπρόσωποι της χρειάζεται να έχουν παιδεία. Παιδεία πολιτική, κοινωνική, αγωνιστική. Μέσα στο δημοτικό συμβούλιο δεν πρέπει να υπάρχουν αντίπαλοι αλλά συνεργάτες για την αναπτυξιακή πορεία της πόλης και του χωριού.
Στην εποχή της κρίσης η αυτοδιοίκηση καλείται να ζωντανέψει την Ελληνική ύπαιθρο. Με ανάδειξη όλων των τοπικών δυνάμεων που φλέγονται από αγάπη για τον τόπο. Με μπολιάδμα των τοπικών κοινωνιών με αξίες και ιδανικά. Η επένδυση και ανάδειξη στις αξίες και τα ιδανικά είναι δουλειά της αυτοδιοίκησης.
Η καθαρή πόλη, είναι καθαρή και περιβαλλοντικά και αξιακά. Η αυτοδιοίκηση είναι μοχλός ανάπτυξης. Οι δήμαρχοι δε θα κρύβονται πίσω από την έλλειψη χρημάτων για έργα, αλλά θα βρίσκουν νέες ευκαιρίες για τον τόπο τους.
Είναι καιρός η αυτοδιοίκηση να απαλλαγεί από τις κακόγουστες πολυδάπανες «πολιτιστικές» εκδηλώσεις που αντί να παιδαγωγούν αποπροσανατολίζουν τους πολίτες.
Τώρα εν όψει των τοπικών εκλογών να αρθούν όλοι οι υποψήφιοι στο ύψος των περιστάσεων. Να καταθέσουν προτάσεις και όχι αφορισμούς και μηδενιστική σχόλια.
Ο λαός μας δικαιούται τουλάχιστον μία κοντινή μορφή εξουσίας με σχέδιο και όραμα. Δεν είναι μακριά του, μπορεί να το έχει, να είναι δίπλα του. Ας επιλέξει με το μυαλό για τον τόπο του.


Λουλούδια βολβούς και αρωματικά φυτά φύτεψαν τα παιδιά από το Εργαστήρι Ονείρων στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου στην Χωριστή

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Χωριστής «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων». Εν δράση με τα παιδιά από το Καλλιτεχνικό «Εργαστήρι Ονείρων». Τα παιδιά από το Εργαστήρι Ονείρων του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων» την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2018 στην ώρα του εργαστηρίου τους έσπειραν λουλούδια βολβούς και αρωματικά φυτά στην αυλή του Δημοτικού Σχολείου στην Χωριστή Δράμας, στόχος της δράσης να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια κοινωνία που σέβεται το περιβάλλον.
Η περιβαλλοντική συνείδηση καλλιεργείται και διδάσκεται, γιατί δεν είναι τίποτε άλλο από το σεβασμό του ανθρώπου προς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται, δημιουργεί και προοδεύει.
Σέβομαι το περιβάλλον σημαίνει πως συνειδητοποιώ τη θέση μου μέσα στο χώρο τον οποίο ζω, άρα σέβομαι και τον εαυτό μου.
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων και η εκπαιδευτικός του εργαστηρίου επιδιώκοντας να συμβάλει στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στους μικρούς μαθητές του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου «Εργαστήρι Ονείρων» πρόσφερε μια εκπαιδευτική δράση στους μαθητές .
Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους της Πρόεδρου κ. Τσάνα Μαρία στην εκπαιδευτικό κ. Μπουντάκη Ειρήνη για την συνεχόμενη και ακούραστη προσφορά της καθώς και στην συμπολίτισσα μας κ. Αρχοντούλα Καροπούλου Τεχνολόγο Γεωπόνο στο Ειδικό Σχολείο στο τμήμα θερμοκηπίου (ΑΜΕΑ) Θεραπευτήριο Δράμας, τον κ. Νεδέλκο Τίμο και τέλος στα Φυτώρια Πολυτάρχη για την χορηγία των φυτών.

Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων»
Τσάνα Μαρία


Η Ανάπτυξη Χρειάζεται Επενδύσεις

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

• Όλοι γνωρίζουμε ότι για να πάει μπροστά η οικονομία μας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσέλκυση επενδύσεων.
• Οι επενδυτές, πριν αποφασίσουν που θα τοποθετήσουν τα λεφτά τους, εξετάζουν λεπτομερώς όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με:
- Την Ασφάλεια της Επένδυσης.
- Το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος.
- Τους προσφορότερους όρους επανεξαγωγής μέρους τω κερδών τους.
- Την Πολιτική σταθερότητα.
- Την Αξιοπιστία.
- Το Φορολογικό σύστημα.
• Γιατί όμως παρά την προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση, οι επενδύσεις στην Ελλάδα δεν έρχονται;
• Μήπως και μόνο το γεγονός ότι δηλώνουμε «Αριστεροί» είναι αρκετό για να τους αποθαρρύνει;
• Αφού η όλη πολιτική συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ μόνο «Αριστερά» δεν είναι, εφόσον ότι του ζητήσουν το κάνει, γιατί επιμένουν να προβάλουν την αρνητική για επενδύσεις ιδεοληψία τους;
• Τι εξυπηρετούν οι δηλώσεις ότι υποχωρήσαμε γιατί μας βάλανε το πιστόλι στον κρόταφο;
• Υποχωρούν οι ηγέτες;
• Γίναμε υποτελείς χωρίς να το καταλάβουμε ;
• Που είναι η Ανεξαρτησία και η Κανονικότητα;
• Με αυτά και την έλλειψη προσελκυστικού επενδυτικού πλαισίου, οι επενδύσεις θα αργήσουν να έλθουν.
• Μάταια όμως τους αναζητούμε, γιατί, δυστυχώς, «βλάκες επενδυτές» δεν υπάρχουν στη διεθνή πιάτσα».
• Χωρίς δανεισμό και χωρίς επενδύσεις, η Ανάπτυξη δεν έρχεται και ο κίνδυνος της άτακτης χρεωκοπίας θα καταστεί αναπόφευκτος.
• Αυτή είναι η Αλήθεια.
• Πικρή μεν, πραγματική δε.

Δημήτρης Ι. Κισσούδης
Γεωπόνος & τέως Αντιπρόεδρος Εταιρείας Περιβάλλοντος - Πολιτισμού (Ε.ΠΕ.ΠΟΛ) Δράμας - Καβάλας


Μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις στον ΕΦΚΑ για τα αναδρομικά

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Η διοίκηση του ΕΦΚΑ πήρε την απόφαση λόγω του συνωστισμού που επικρατούσε στις υπηρεσίες και παρακώλυε τη λειτουργία του φορέα. Από σήμερα Δευτέρα 12 Νοεμβρίου και εφεξής ο ΕΦΚΑ θα δέχεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας τις αιτήσεις των συνταξιούχων για την επιστροφή των αναδρομικών στην κύρια και την επικουρική σύνταξη και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις θα γίνονται δεκτές έντυπες αιτήσεις.
Η διοίκηση του ΕΦΚΑ πήρε την απόφαση λόγω του συνωστισμού που επικρατούσε στις υπηρεσίες και παρακώλυε τη λειτουργία του φορέα.
Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά με στόχο τη διακοπή της παραγραφής των διεκδικήσεων ξεπέρασαν ήδη τις 400.000 και οι ειδικοί εκτιμούν ότι έως το τέλος του χρόνου θα διπλασιαστούν.
Η αίτηση δίνει στον συνταξιούχο περιθώριο 6 μηνών να σκεφτεί αν θέλει να καταθέσει αγωγή η οποία είναι απαραίτητη για την διεκδίκηση των αναδρομικών.
Το κόστος της ομαδικής αγωγής κυμαίνεται από 30 έως 50 ευρώ ενώ της ατομικής φθάνει τα 400 ευρώ.
Οι αγωγές που κατατίθενται σήμερα θα εκδικαστούν πρωτόδικα σε 3-4 χρόνια.
Μόνο στο Πρωτοδικείο Αθηνών περιμένουν στην… ουρά να εκδικαστούν 1700 αγωγές συνταξιούχων.
Οι συνταξιούχοι ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους με αιχμή την επιστροφή των αναδρομικών. Έχουν ήδη αποφασίσει συγκεντρώσεις 20/11/2018 με τη συγκέντρωση συνταξιούχων Νότιας Ελλάδας στο Σύνταγμα, στις 28/11/2018 στην πανελλαδική απεργία με το ΠΑΜΕ και στις 15/12/2018 στο Πανελλαδικό συλλαλητήριο συνταξιούχων.
Όπως επαναλαμβάνουν οι αρμόδιοι υπουργοί μετά το νόμο Κατρούγκαλου που λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις του ΣτΕ μηδενίζονται οι διεκδικήσεις.
Όμως υπάρχουν υποθέσεις που δικαιώθηκαν και αφορούν αναδρομικά και μετά την ψήφιση που νόμου, στις 13/5/2016. Οι περισσότεροι νομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση θεωρούν ότι τα αποτελέσματα του επαναυπολογισμού των συντάξεων γίνονται ορατά μετά την 1/1/209. Συνεπώς μπορεί να διεκδικηθεί η επιστροφή των αναδρομικών για την περίοδο Ιούνιος 2015 - Δεκέμβριος 2018.
Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της περιπεπλεγμένης αυτής υπόθεσης θα παίξει η επικείμενη απόφαση του ΣτΕ για την συνταγματικότητα του επαναυπολογισμού του νόμου Κατρούγκαλου, από την οποία αναμένεται να φανεί τι περιθώρια υπάρχουν για να διεκδικηθούν αναδρομικά περισσότερων ετών.
Ο καταιγισμός των δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν τους συνταξιούχους προκαλεί πονοκέφαλο στο οικονομικό επιτελείο καθώς το κόστος των αναδρομικών είναι αστρονομικό. Πρόσφατα η υπουργός εργασίας κ. Εφη Αχτσιόγλου είχε αναφέρει ότι το κόστος ανέρχεται σε 4.5 δισ. ετησίως.
Η κυβέρνηση, στην τροπολογία για τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων έδωσε μια «γεύση» της τακτικής που θα ακολουθήσει για να μην απειληθούν οι προϋπολογισμοί των επόμενων ετών αλλά και τα θεμέλια του ασφαλιστικού συστήματος.
Όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση η τροπολογία «εξυπηρετεί πρωτίστως λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι δεν περιορίζονται σε δημοσιονομικούς - ταμειακούς σκοπούς αλλά συνίστανται στην διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.


«Κούρεμα» έως 50% σε παλαιά χρέη στα Ταμεία

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Λύση για το αναδρομικό κούρεμα παλαιών χρεών, που μπορεί να φτάνει ακόμη και στο 50%, με επανυπολογισμό των οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών, ανεξάρτητα απασχολουμένων και αγροτών επεξεργάζεται το υπουργείο Εργασίας.
Σύμφωνα με το «Έθνος», στόχος είναι να δοθεί βιώσιμη λύση σε ληξιπρόθεσμες οφειλές που αποδεικνύεται εξαιρετικά δυσχερές να εισπραχθούν και να απεγκλωβιστούν ταυτόχρονα χιλιάδες ασφαλισμένοι του πρ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ που δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω των οφειλών τους. Στην καρδιά της πρότασης βρίσκεται η εξίσωση του νόμου Κατρούγκαλου, δηλ. ο επανυπολογισμός των παλαιών οφειλών με βάση το 20% του φορολογητέου εισοδήματος που είχαν οι ασφαλισμένοι την περίοδο δημιουργίας των χρεών.
Η λύση που μελετάται αφορά σε έναν όγκο οφειλών, που δημιουργήθηκαν με βάση τεκμαρτά εισοδήματα κυρίως την περίοδο της κρίσης. Ο επανυπολογισμός τους με βάση τα πραγματικά δηλωθέντα εισοδήματα της περιόδου αναφοράς εκτιμάται πως οδηγεί την πλειονότητα σε σημαντικό όφελος.
Η λογική είναι να μπορέσουν να ενταχθούν στη νέα "έξυπνη" ρύθμιση ομάδες ασφαλισμένων που αποκλείονται από τον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως πτωχευμένοι επιχειρηματίες, επιτηδευματίες που έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους κ.α. Προσοχή, όμως, καθώς το νέο πλαίσιο θα προβλέπει αυστηρές ρήτρες αποκλεισμού των στρατηγικών κακοπληρωτών και θα αποτρέπει ενδεχόμενη "κατάρρευση" παλαιών ρυθμίσεων.
Για παράδειγμα όσοι εντάσσονται ή έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, ή στον εξωδικαστικό και φύγουν από το σχήμα για να μπουν στο νέο σύστημα θα βρουν την πόρτα κλειστή. Ο επανυπολογισμός θα αφορά μόνο σε όσους αποδεδειγμένα δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν. Οι οφειλέτες θα πρέπει να αποδείξουν οικονομική αδυναμία , λόγω διαφοροποίησης του τεκμαρτού εισοδήματος, βάσει του οποίου υπολογίστηκαν οι εισφορές, με το πραγματικό εισόδημα που είχαν τη συγκεκριμένη περίοδο.


Κοινωνικό μέρισμα: Έκτακτο επίδομα 400 ευρώ σε ανέργους

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Το έκτακτο επίδομα νεανικής αλληλεγγύης που θα απευθύνεται σε μη ανέργους του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 24 ετών που δεν παίρνουν επίδομα ανεργίας πρέπει να θεωρείται δεδομένο και θα δοθεί από το κοινωνικό μέρισμα που θα μοιράσει η κυβέρνηση. Πέρυσι το επίδομα δόθηκε σε 55.000 ανέργους και το ποσό θα φτάνει το ύψος των 400 ευρώ για κάθε άνεργο.
Το επίδομα στους νέους ανέργους είναι από τα πρώτα που έχει συμπεριλάβει στη λίστα του, το υπουργείο Οικονομικών, αφού από την κυβέρνηση θεωρείται παροχή που θα ανακουφίσει μια ομάδα πολιτών με πολύ χαμηλά εισοδήματα.
Προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης θα είναι ο άνεργος να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ από μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή η οποία θα καθοριστεί και θα πρέπει να εξακολουθεί να διατηρεί την ιδιότητα του ανέργου έως και την ημέρα χορήγησης.
Η καταβολή του επιδόματος θα επαναληφθεί διότι οι περισσότεροι άνεργοι αυτής της ηλικιακής ομάδας δεν έχουν εργασιακή εμπειρία, ώστε να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα από το κοινωνικό μέρισμα θα δοθεί τις ημέρες των Χριστουγέννων.
Οι δικαιούχοι δεν θα χρειάζεται να υποβάλουν κάποια αίτηση, αλλά θα πρέπει να επικαιροποιήσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ), κάνοντας χρήση της εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.


Από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ. Βιβλιοπαρουσίαση Ταμείο Express

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ. σας προσκαλεί την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 στις 6 το απόγευμα στην παρουσίαση βιβλίου της Σπυριδούλας Σπυριδοπούλου με τίτλο: Ταμείο Express των εκδόσεων Ίαμβος. Η εκδήλωση θα γίνει στο αίθριο του Σπιτιού Ανοιχτής Φιλοξενίας. Την παρουσίαση θα κάνει η εκπαιδευτικός Τούλα Παγκάλου και η δημοσιογράφος Κική Χεριστανίδου.


ΣΔΟΕ και OLAF ερευνούν απάτη με κοινοτικά κονδύλια

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Για ποιους χτυπάει, άραγε, η «καμπάνα» που κρούουν από κοινού το ΣΔΟΕ και το Ευρωπαϊκό Γραφείο κατά της Απάτης; Με βάση τις πληροφορίες του economistas, πολλοί από τους επιχειρηματίες που έλαβαν επιδοτήσεις για την προβολή των προϊόντων τους δεν θα πρέπει να αισθάνονται άνετα.
Σύμφωνα με πηγή που έχει άμεση γνώση των ερευνών, ο φάκελος της υπόθεσης έχει μόλις ανοίξει και ήδη έχουν εντοπιστεί παρατυπίες σε δαπάνες τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ! Ποιους όμως αφορούν αυτοί οι έλεγχοι και γιατί ακριβώς πρόκειται;

Με βάση το ειδικό εγχειρίδιο της OLAF, ως δείκτες απάτης θεωρούνται οι εξής περιπτώσεις:
- Δεν υπάρχουν επίσημες υπογεγραμμένες συμφωνίες ή συμβάσεις, εντούτοις, πληρώνονται μεγάλα ποσά για «παρασχεθείσες υπηρεσίες» βάσει τιμολογίων με λίγες διευκρινίσεις
- Υπάρχουν επίσημες συμφωνίες ή συμβάσεις, αλλά είναι ασαφείς ως προς τις υπηρεσίες που πρέπει να παρασχεθούν, και δεν υπάρχει κανένα άλλο συνοδευτικό έγγραφο, όπως λεπτομερή τιμολόγια, εκθέσεις ταξιδιών ή μελέτες, που να αιτιολογεί της δαπάνες
- Οι υπηρεσίες για τις οποίες πληρώθηκε αμοιβή χρησιμοποιήθηκαν για την καταχρηστική λήψη, διάδοση ή χρήση πληροφοριών ή στοιχείων που προστατεύονται από νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις


holisteRUN #55 Θα είμαστε στην είσοδο της Ονειρούπολης την Δευτέρα 03 Δεκέμβρη

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Μια ακόμη πρώτη Δευτέρα του μήνα πλησιάζει και προσθέτει ένα ακόμη #holisteRUN στο δρομικό μας καλεντάρι. Μπορεί να μην είναι αγώνας, μπορεί να μην δίνουμε έπαθλα και βραβεία, μπορεί να μην έχουμε βάθρα αλλά πάντα φροντίζουμε να έχουμε δύο εύκολες κυκλικές διαδρομές 5χλμ ή 10χλμ για να μπορέσετε να απολαύσετε το νυχτερινό σας τρέξιμο όποια και αν επιλέξετε.
Δεκέμβρης με χαμηλές θερμοκρασίες, με Ονειρούπολη, με γιορτές και... όπως κάθε χρόνο μέσω του #holisteRUN βοηθάμε. Φέτος μια οικογένεια, θέλει την βοήθεια μας και συγκεκριμένα το 4ων μηνών βρέφος τους μας έχει ανάγκη. Μετά από 2 χειρουργικές επεμβάσεις από τις πρώτες ημέρες της ζωής του, ετοιμάζεται για την 3η του. Η οικονομική ενίσχυση είναι το λιγότερο που μπορούμε να παρέχουμε. Δεν έχουμε συγκεκριμένο ποσό, βοηθάμε με ότι ποσό μπορούμε λίγο πριν την εκκίνηση της 55ης διαδρομής μας. Δεν χρειάζεται να τρέξεις για να βοηθήσεις! Εμείς θα είμαστε στην είσοδο της Ονειρούπολης την Δευτέρα 03 Δεκέμβρη, από τις 20:00. Σας ευχαριστούμε για την βοήθεια!
Καλά χιλιόμετρα και καλή δύναμη σε όλους σας!


Μητροπολίτης Δράμας στον ΘΕΜΑ 104,6 για τη συμφωνία Τσίπρα - Ιερώνυμου: Αγωνιώ για τους κληρικούς μας

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας «αλλά με διαφανείς διαδικασίες». Την αγωνία τους για τους κληρικούς μετά τη συμφωνία Τσίπρα - Ιερώνυμου, εξέφρασε μιλώντας στον «Θέμα 104,6» ο Μητροπολίτης Δράμας, Παύλος. «Αγωνιώ για την υπόθεση που αφορά 10.000 περίπου κληρικούς μας, το πώς θα εξελιχθεί και το τι θα γίνει από δω και πέρα διότι έχει προέλθει μεγάλη αναστάτωση και στους κληρικούς και στις οικογένειες των ιερέων. Είμαι δέκτης της αγωνίας των ανθρώπων, αλλά και ένα γιατί το οποίο βγαίνει ως κραυγή από τα χείλη τους», ανέφερε ο Μητροπολίτης Δράμας, Παύλος, αναφερόμενος στην βίαιη, όπως είπε εργασιακή αλλαγή. Αναφερόμενος στην αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας ο Μητροπολίτης Δράμας, ανέφερε «εγώ είμαι υπέρ της αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας, αλλά με διαφανείς διαδικασίες και μετά από ενδελεχή διερεύνηση των πτυχών αυτής της αξιοποίησης ώστε η εκκλησία να μην βρεθεί για άλλη μια φορά ουραγός των εξελίξεων». «Μου δίνει την εικόνα της προχειρότητας και τα βεβιασμένα πράγματα που έχουν αυτά τα αποτελέσματα όλα αυτά θα τεθούν στην ιεραρχία η οποία θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να έχει περισσότερο χρόνο συνεδρίας για να τοποθετηθούν αμέσως όλοι οι ιεράρχες και όχι της παραμονής της επετείου του πολυτεχνείου η οποία λειτουργεί πιεστικά διότι ξέρετε ότι η Αθήνα παραλύει τις ημέρες αυτές», σχολίασε.


Χριστουγεννιάτικο παζάρι στο ισόγειο του Δημαρχείου Δράμας από «Το Χαμόγελό μας»

Εμφάνιση

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018


Τα παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες του Δήμου Δράμας «Το Χαμόγελό μας» πραγματοποιούν το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο παζάρι στο ισόγειο του Δημαρχείου της Δράμας τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 απο τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας Ατόμων με Αναπηρίες.