Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Αυτοδιοίκηση Πολιτών Δήμου Δράμας: Κερκίδες του δημοτικού Σταδίου «το χάσαμε και αυτό το τρένο»

Εμφάνιση

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μας Ηλιόπουλος Στέργιος στο δημοτικό συμβούλιο της 27/12/2018 έθεσε το παρακάτω ερώτημα στην δημοτική αρχή:
«Στις 20 Δεκεμβρίου του 2018, για το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, αναφέρθηκαν τρεις προσκλήσεις, η πρώτη πρόσκληση αφορά σε έργα για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων, ύψους 50.000.000 ευρώ που στόχος τους είναι η βελτίωση των υποδομών και η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού.
Αυτά τα 50 εκατομμύρια μοιράστηκαν ανά δήμο και άρα αναλογούν 600.000 ευρώ στο δήμο μας που μπορούμε, είτε να φτιάξουμε σαν υποέργο ένα προπονητήριο, είτε να επισκευάσουμε ήδη υφιστάμενες υποδομές, οι οποίες είναι ταλαιπωρημένες από το χρόνο και από την έλλειψη της συντήρησης.
Η ερώτηση προς τη δημοτική αρχή είναι αν είναι έτοιμη, αν έχει έτοιμη μελέτη για το θέμα του δημοτικού σταδίου για τις κερκίδες και αν θα προχωρήσει ή αν θα χάσουμε κι άλλη μία φορά το τρένο για μια χρηματοδότηση, η οποία βρίσκεται μπροστά μας».

H απάντηση της δημοτικής αρχής που πήραμε από τη δημοτική αρχή:
«το χάσαμε και αυτό το τρένο».
Εμείς από τη πλευρά μας, η Αυτοδιοίκηση Πολιτών δεσμευόμαστε στην επόμενη δημοτική περίοδο να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν δίνοντας βάση στα ουσιαστικά και τις υποδομές και πώς δεν χαθεί καμία χρηματοδότηση.
Γιατί και έτοιμοι είμαστε και ικανοί...


Να αυξηθούν οι πιστώσεις για τη βιολογική καλλιέργεια στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

Εμφάνιση

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Να αυξήσει τις πιστώσεις για τη βιολογική καλλιέργεια στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καλεί ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Να άρει την αδικία σε βάρος της Περιφέρειας ΑΜΘ, όσον αφορά στην κατανομή των πιστώσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την στήριξη της βιολογικής καλλιέργειας, καλεί με επιστολή του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος.
Στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης που εξέδωσε το Υπουργείο για την στήριξη της βιολογικής καλλιέργειας, στην Περιφέρεια ΑΜΘ κατανεμήθηκαν 5,9 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί μόλις στο 4,9% των συνολικών διαθέσιμων πιστώσεων, ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ.
Στην επιστολή του προς τον κ. Αραχωβίτη, ο κ. Μέτιος τονίζει ότι το ύψος των πιστώσεων για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι αναντίστοιχο με τα πραγματικά μεγέθη που αντιπροσωπεύει η Περιφέρεια στον αγροτικό τομέα όλης της χώρας (7,25% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 11,30% των γεωργικών εκτάσεων) και επισημαίνει ότι σε άλλες ισοδύναμες Περιφέρειες κατανεμήθηκαν πολύ μεγαλύτερες πιστώσεις.
Ο κ. Μέτιος υπογραμμίζει ότι η κατανομή των πιστώσεων από το Υπουργείο έγινε με κριτήρια ασαφή και απροσδιόριστα, χωρίς τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε κάποιο είδος διαβούλευσης ή ενημέρωσης, και πως το αποτέλεσμα της κατανομής δημιούργησε εύλογα ερωτήματα και διαμαρτυρίες σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και παραγωγούς της περιοχής.
«Στην Περιφέρεια ΑΜΘ η ενασχόληση με τη γεωργία αποτελεί μια από τις κυρίαρχες οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων», συνεχίζει ο ίδιος, και με δεδομένο ότι η πρόσκληση του Υπουργείου αποσκοπεί ταυτόχρονα και στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της βιωσιμότητας της γεωργίας, «παρακαλώ να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση της πρόσκλησης και την ανακατανομή των πιστώσεων, θέτοντας αντικειμενικότερα κριτήρια, με στόχο να καλυφθούν ισότιμα οι ανάγκες όλων των Περιφερειών και να αρθούν οι αδικίες που προκαλεί».


Το ΑΣΕΠ αλλάζει - Τι περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Εμφάνιση

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Πώς και με ποια κριτήρια θα γίνονται η αξιολόγηση και οι προσλήψεις μέσω του ΑΣΕΠ. Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΑΣΕΠ φέρνει πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην Βουλής.

Σύμφωνα με τις προωθούμενες διατάξεις:
- Ορίζεται ότι, από 1.1.2019 οι προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης διενεργούνται βάσει πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού σχεδιασμού
- Από 1.1.2020 για την έγκριση οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που έχουν υποχρέωση τήρησης Ψηφιακού Οργανογράμματος, απαιτείται η προηγούμενη ανάρτηση σε αυτό της οικίας κενής θέσης. Κατ εξαίρεση σε περίπτωση που είναι αντικειμενικά αδύνατο να πληρωθούν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις, επιτρέπεται η έγκριση του αιτήματος από την επιτροπή της παρ1 του αρ 2 της ΠΥΣ 33/2006, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού
- Ο πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού προϋποθέτει την κατάρτιση από τα αρμόδια Υπουργεία και την υποβολή προς έγκριση από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένων τετραετών σχεδίων προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων που έχουν το ειδικά οριζόμενο περιεχόμενο. Για τους ΟΤΑ α και β βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς αυτών συντάσσεται χωριστό πολυετές σχέδιο. Το συγκεντρωτικό σχέδιο προγραμματισμού προσλήψεων που καταρτίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης υποβάλλεται στο υπουργείο Οικονομικών και λαμβάνεται υπόψη για την κατάρτιση του εκάστοτε Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
- Προβλέπεται ειδική διαδικασία έγκρισης προσλήψεων διετούς διάρκειας η οποία εφαρμόζεται στις ρητά οριζόμενες περιπτώσεις ενώ παρέχεται και η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με και των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή της εν λόγω διαδικασία.
- Από 1.1.2019 σε κάθε διαδικασία πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, η οποία διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. ή εποπτεύεται από αυτό, δεν υποβάλλονται δικαιολογητικά με την αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας γίνεται βάσει των στοιχείων που δηλώνουν στην αίτησή τους. Με άλλα λόγια οι αιτήσεις αποκτούν και τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης, με ότι αυτό συνεπάγεται από νομικής απόψεως για τους υποψηφίους, αφού ουσιαστικά θα αναλαμβάνουν και την ευθύνη ως προς την εγκυρότητα των στοιχείων που θα παρουσιάζουν στις αιτήσεις τους.
- Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών που τάσσεται από το Α.Σ.Ε.Π., προ της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δικαιολογητικά καλούνται να υποβάλλουν υποψήφιοι που αντιστοιχούν στον αριθμό του συνόλου των θέσεων που προκηρύχθηκαν, προσαυξημένο κατά το ήμισυ (50%). Σε κάθε περίπτωση, οι προσωρινοί πίνακες αναρτώνται αφού έχει προηγηθεί ο έλεγχος των αντίστοιχων δικαιολογητικών. Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια ή τις ιδιότητες που επικαλέσθηκε στην αίτησή του και τα οποία εξετάσθηκαν για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόλυτα σίγουροι ότι κατέχουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τις ιδιότητες τους, ώστε να τα προσκομίσουν όποτε τους ζητηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Παράλληλα
- Επανακαθορίζεται η διαδικασία απόλυσης υπαλλήλου για πειθαρχικούς λόγους και προβλέπεται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο για την διαπίστωση του ανωτέρω σχετικού κωλύματος διορισμού
- Χορηγείται άδεια 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές πέραν των ισχυουσών διευκολύνσεων) μείωση ωραρίου κλπ) σε υπαλλήλους που: ι) υιοθετούν τέκνο ιι) γίνονται ανάδοχοι γονείς ιιι) αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία παρένθετης μητρότητας.
- Αυξάνονται κατά 4 εργάσιμες ημέρες (14 αντί 10 που ισχύει) η άδεια εξετάσεων με αποδοχές που χορηγείται στους υπαλλήλους που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.


Καταγγελία από αρχαιοφύλακες: Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ξεπουλήσει σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους

Εμφάνιση

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Καταγγελία από την Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχαιοτήτων ότι η κυβέρνηση «επεξεργάζεται σχέδιο για ιδιωτικοποίηση των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων που λειτουργούν με εισιτήριο. Καταγγελία από την Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φύλαξης Αρχαιοτήτων ότι η κυβέρνηση «επεξεργάζεται σχέδιο για ιδιωτικοποίηση των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων που λειτουργούν με εισιτήριο, διαθέτουν αναψυκτήρια και πωλητήρια και γενικά έχουν έσοδα». Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για έγγραφο που έχει στα χέρια της, το οποίο όπως αναφέρει, αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση «έχει αποφασίσει να ιδιωτικοποιήσει δηλαδή να ξεπουλήσει, τα μνημεία και τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα (Ακρόπολη, Δελφοί, αρχαία Ολυμπία, Κνωσός, Λίνδος, κ.λπ.), χώροι οι οποίοι αποφέρουν έσοδα και επομένως θα είναι ελκυστικοί για τους “επενδυτές”».

Αναλυτικά η ανακοίνωση
Οι μάσκες έπεσαν. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν πρόκειται να ανακαλέσει την εκχώρηση των χιλιάδων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) και στους δανειστές, που αποφάσισε το καλοκαίρι του 2018, αλλά τουναντίον, όπως αποκαλύπτεται από έγγραφο που έχει στα χέρια της η ΠΕΥΦΑ, επεξεργάζεται σχέδιο για ιδιωτικοποίηση των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων που λειτουργούν με εισιτήριο, διαθέτουν αναψυκτήρια και πωλητήρια και γενικά έχουν έσοδα.

Συγκεκριμένα σε έγγραφο της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με αρ πρωτ 118009/ΕΥΚΕ 1865 / 6-11-2018, αναφέρεται επι λέξει:
«…σημαντικός αριθμός έργων που συγχρηματοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα στον τομέα του πολιτισμού αφορούν σε έργα προστασίας, ανάδειξης, ανάπλασης και συντήρησης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία ….σε πολλές περιπτώσεις τα έσοδα των χώρων αυτών καλύπτουν το κόστος λειτουργίας τους….
Με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία διαφαίνεται ότι οι εν λόγω δραστηριότητες πολιτισμού είναι οργανωμένες.

Και συνεχίζει το έγγραφο:
«….Επιπλέον ένας σημαντικός παράγοντας που θα διαμορφώσει τον χαρακτήρα λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, είναι η τυχόν μεταβίβαση ή παραχώρηση των χώρων αυτών στην Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων Δημοσίου ΕΤΑΔ ή το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς ενδέχεται να τροποποιηθούν τα δεδομένα λειτουργίας τους σε περίπτωση αποκρατικοποίησης …» κλπ,κλπ.
Από το παραπάνω έγγραφο είναι φανερό ότι η κυβέρνηση, όπως αποδεικνύεται με τον πιο επίσημο τρόπο, έχει αποφασίσει να ιδιωτικοποιήσει δηλαδή να ξεπουλήσει, τα μνημεία και τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους που έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα (Ακρόπολη, Δελφοί, αρχαία Ολυμπία, Κνωσός, Λίνδος, κ.λπ.), χώροι οι οποίοι αποφέρουν έσοδα και επομένως θα είναι ελκυστικοί για τους «επενδυτές», και μένει, σύμφωνα με το έγγραφο, «σε περίπτωση αποκρατικοποίησης …» να εξεταστούν τα δεδομένα λειτουργίας τους, δηλαδή πως θα γίνουν αποδοτικότεροι κλπ.
Το παραπάνω έγγραφο το οποίο αποκαλύπτουμε σήμερα, μόνο από κυβέρνηση εχθρική προς την χώρα και τον Ελληνικό πολιτισμό θα μπορούσε να έχει συνταχτεί. Οι συντάχτες του με κυνικό τρόπο δηλώνουν ότι για αυτούς η ιστορία μας, τα μνημεία μας, ο πολιτισμός μας είναι μια μπίζνα και τίποτα άλλο.!!!!
Φράσεις όπως: «οι εν λόγω δραστηριότητες πολιτισμού είναι οργανωμένες με εμπορικό τρόπο και έχουν χαρακτηριστικά οικονομικής δραστηριότητας» και στη συνέχεια:
«ένας σημαντικός παράγοντας που θα διαμορφώσει τον χαρακτήρα λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, είναι η τυχόν μεταβίβαση ή παραχώρηση των χώρων αυτών στην Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων Δημοσίου ΕΤΑΔ ή το ΤΑΙΠΕΔ»
και τέλος: «..καθώς ενδέχεται να τροποποιηθούν τα δεδομένα λειτουργίας τους σε περίπτωση αποκρατικοποίησης…» μόνο οργή και αγανάκτηση προκαλούν στους Αρχαιοφύλακες αλλά και στους εργαζομένους του ΥΠΠΟΑ και στον Ελληνικό λαό.

ΚΑΛΟΥΜΕ την Υπουργό Πολιτισμού να δηλώσει ότι αποδοκιμάζει το επαίσχυντο αυτό έγγραφο που αποκαλύπτουμε σήμερα και να παραδώσει άμεσα στους εργαζόμενους του ΥΠΠΟΑ τον ονομαστικό κατάλογο των μνημείων, Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, που εκχωρηθήκαν με το ΦΕΚ 2320/Β’/19.6.2018 στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) για την επιτυχή ολοκλήρωση της 4ης αξιολόγησης.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι είμαστε αποφασισμένοι, με οποιοδήποτε τίμημα, να προστατεύουμε τον δημόσιο χαρακτήρα των μνημείων, Μουσείων και αρχαιολογικών χώρων και να τους αποτρέψουμε να βάλουν στο χέρι την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας.Δημόσιο: Στον "αέρα" η πλήρης εφαρμογή της κινητικότητας

Εμφάνιση

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Νέα προθεσμία και συγκεκριμένα έως την 31η Ιανουαρίου θέτει στους φορείς του Δημοσίου το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να ενταχθούν στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα της γενικής κυβέρνησης, αλλά και να διαμορφώσουν Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας στις υπηρεσίες τους.
Αυτές οι δύο υποχρεώσεις αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να ενταχθούν οι εν λόγω φορείς και υπηρεσίες στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και έτσι να μπορούν να αποσπασθούν -μετατεθούν υπάλληλοι από άλλους δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες προς αυτούς ή αντίστοιχα αυτές.
Με άλλα λόγια, μέχρι να εκπληρώσουν τις δύο αυτές υποχρεώσεις δεν μπορούν να καλύψουν τις κενές τους θέσεις μέσω του συστήματος της κινητικότητας, αν και οι υπάλληλοί τους μπορούν να αιτηθούν απόσπαση-μετάταξη σε άλλους φορείς, εφόσον οι τελευταίοι έχουν ενταχθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα και έχουν, επίσης, διαμορφώσει Περιγράμματα για τις Θέσεις των υπηρεσιών τους.
Αυτό ξεκαθαρίζει εγκύκλιος του αρμοδίου Υπουργείου. Όπως σημειώνεται, σημαντική μερίδα των δημοσίων φορέων δεν έχει ενταχθεί στο εν λόγω Οργανόγραμμα.
Και αυτό παρά το γεγονός, ότι αυτό είναι το "πεδίο" μέσα στο οποίο "τρέχει" το νέο σύστημα αποσπάσεων και μετατάξεων στο δημόσιο ("κινητικότητα") στο Δημόσιο. Αν και έχουν ήδη ολοκληρωθεί δύο κύκλοι "κινητικότητας", δεν έχουν ενταχθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα όλες οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Δημοσίου, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).
Επίσης πολλές είναι οι υπηρεσίες, οι Αρχές και τα Νομικά Πρόσωπα τα οποία δεν έχουν διαμορφώσει Περιγράμματα των Θέσεων στις δομές τους.
Έτσι, στην πραγματικότητα, δεν έχει ακόμα προχωρήσει πλήρως η εφαρμογή του νέου συστήματος αποσπάσεων -μετατάξεων ("κινητικότητας") στο Δημόσιο το οποίο θεσπίστηκε το 2016.
Για αυτό, το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης δίδει άλλη μία προθεσμία (η οποία λήγει σε δεκαεπτά μέρες από σήμερα), προκειμένου να ενταχθούν στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, αλλά και να συστήσουν τα Περιγράμματα Θέσης και όσες υπηρεσίες δεν το έχουν κάνει έως τώρα.
Από το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υποχρέωση κατάρτισης Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας έχει το σύνολο των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Δημοσίου, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Σημειώνεται, μάλιστα, πως μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), είναι η κατάρτιση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας για όλες τις οργανικές θέσεις, καθώς και η καταχώρισή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.
Επιπλέον θα πρέπει να επισημανθεί, ότι η μη ένταξη ενός φορέα στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού των υπαλλήλων του να συμμετέχουν σε αυτό και να μεταταχθούν ή αποσπαστούν σε άλλους φορείς.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και από έλεγχο που πραγματοποίησε το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης στα στοιχεία της Απογραφής έως σήμερα, προκύπτει ότι δεν έχει ακόμη ενταχθεί σημαντικό τμήμα των φορέων του πεδίου εφαρμογής στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα, παρόλο που είναι βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.
Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες από όλους τους φορείς που δεν έχουν ακόμη ενταθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα και δεν έχουν προβεί στην κατάρτιση του Ψηφιακού Οργανογράμματος του Οργανισμού τους και των αντίστοιχων Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας το συντομότερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα από την 31η Ιανουαρίου 2019.
Η παραπάνω υποχρέωση ισχύει και για τους φορείς που έχουν ήδη ενταχθεί στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας για όλες τις οργανικές θέσεις, καθώς δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή τους στους επόμενους κύκλους κινητικότητας μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
Υπογραμμίζεται ότι η ευθύνη κατάρτισης των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας ανήκει στον οικείο φορέα και όχι στον εποπτεύοντα φορέα. Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και για να ολοκληρωθούν εγκαίρως τα προαπαιτούμενα για την ένταξη στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, προτείνεται σύσταση ομάδας εργασίας σε κάθε φορέα η οποία και θα είναι υπεύθυνη για την ορθή εφαρμογή της μεθοδολογίας και τη σύνταξη των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας με την άμεση εμπλοκή προϊσταμένων μονάδων.
Παράλληλα οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να ορίσουν τους υπαλλήλους οι οποίοι θα αναλάβουν τον χειρισμό της εφαρμογής του Ψηφιακού Οργανογράμματος και της ανάρτησης των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας σε αυτό.


Οι 10 λόγοι που η οικονομία επιβάλλει εκλογές «στην ώρα τους»

Εμφάνιση

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Πέρα από τις όποιες πολιτικές σκοπιμότητες υπάρχουν ακόμη 10 αντικειμενικοί και σοβαροί λόγοι για τους οποίους η οικονομία αποτρέπει τις πρόωρες εκλογές. Παρά το τέλος των μνημονίων η ελληνική οικονομία δεν έχει επανέλθει ακόμη στην κανονικότητα. Παραμένει ακόμη εκτός αγορών, με τράπεζες που έχουν να αντιμετωπίσουν ένα βουνό από μη εξυπηρετούμενα δάνεια τα οποία μαζί με τα χρέη προς το δημόσιο συνιστούν ένα πολύ υψηλό, « κόκκινο» ιδιωτικό χρέος που ξεπερνά τα 200 δις ευρώ. Παράλληλα η ανάγκη επίτευξης δύσκολων δημοσιονομικών στόχων καθυστέρησε κρίσιμες αλλαγές στην οικονομία που τώρα μπαίνουν στο προσκήνιο.

Οι αλλαγές που δεν μπορούν να καθυστερήσουν ώστε να επαναφέρουν την οικονομία σε ορθή πορεία και βιώσιμη ανάπτυξη είναι:
1. Η ολοκλήρωση του συντονισμένου σχεδίου για την μαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων από τις εμπορικές τράπεζες Τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά έχουν ήδη ανακοινώσει (πχ η Eurobank) ή αναζητούν τρόπους να μειώσουν ταχύτερα τα κόκκινα δάνεια στους ισολογισμούς του. Χωρίς όμως μια κρατική παρουσία και παρέμβαση. Το υπουργείο οικονομικών σε συνεργασία με το ΤΧΣ και την ΤτΕ βρίσκονται σε ένα σχέδιο για συνολική ρύθμιση των κόκκινων δανείων ώστε να ξεπαγώσει και χρηματοδότηση στην ελληνική οικονομία. Η ολοκλήρωση και υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου σε μια προεκλογική περίοδο θα έθετε τον ιδιωτικό τομέα σε «στάση αναμονής» μέχρι να εκλέγονταν και να σχηματίζονταν η νέα Κυβέρνηση. Ωστόσο το σχέδιο πρέπει να είναι έτοιμο μέσα στο καλοκαίρι. Μια καθυστέρηση θα οδηγούσε τις τράπεζες να αναζητήσουν ιδιωτικά κεφάλαια μετά το καλοκαίρι σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.
2. Η επάνοδος στον δανεισμό από τις αγορές εκτός από υπομονή απαιτεί και πολιτική σταθερότητα. Σε πολλαπλές επαφές που είχε το οικονομικό επιτελείο σε Νέα Υόρκη Λονδίνο και Άπω Ανατολή μεταξύ άλλων έχει ανακοινώσει και μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική. Μια προεκλογική περίοδο που κατέληγε σε εθνικές εκλογές θα ανέβαλε τα σχέδια των επενδυτών οι οποίοι θα περίμεναν να μάθουν τα σχέδια της νέας Κυβέρνησης πριν κάνουν τις κινήσεις τους ενώ και η ίδια η προσπάθεια θα σταματούσε λόγω της προεκλογικής περιόδου. Τούτο την ίδια ώρα που η Ελλάδα δέχεται σκληρή κριτική από το διεθνή τύπο για την «απουσία» της στο δανεισμό από τις αγορές περίπου τέσσερις μήνες μετά το τέλος του μνημονίου.
3. Η επέκταση της ρύθμισης των 120 δόσεων για χρέη στο δημόσιο για όλους είναι ένα ακόμη στοίχημα που έχει βάλει το οικονομικό επιτελείο. Πρόκειται για ένα απαραίτητο βήμα για να ρυθμιστεί ένα μέρος από τα 104 δις ευρώ οφειλών στην εφορία και των περίπου 33 -34 δις ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία αποτέλεσμα της πολύχρονης οικονομικής κρίσης που «πνίγει» την οικονομία.
4. Η επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας με ένα νόμο διάδοχο του νόμου Κατσέλη Σταθάκη που αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέσα στον Μάρτιο Παρότι οι δανειστές δεν βλέπουν με καλό μάτι το όλο εγχείρημα έχει μια λογική βάση αφού μπορεί να αποτρέψει ως ένα βαθμό κοινωνικές εντάσεις από την ανακύκλωση του φαινομένου των κόκκινων δανείων. Τούτο διότι τα εισοδήματα έχει μειωθεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια και παρά τις προσπάθειες για ρύθμιση των παλιών κόκκινων δανείων κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα γεννηθούν καινούργια κόκκινα δάνεια.
5. Η αύξηση του κατώτερου μισθού είναι ένα ακόμη σημαντικό βήμα εν αναμονή. Αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης μεν αλλά η αναβολή ή η ακύρωση του λόγω εκλογών θα στερούσε μια θετική προσδοκία για τα νοικοκυριά μετά από πολλά χρόνια σκληρής λιτότητας.
6. Η πλήρης εφαρμογή της επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της μετενέργειας. Το μέτρο που επικρίθηκε κυρίως από το ΔΝΤ και αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό και από τους Ευρωπαίους δανειστές δεν έχει επεκταθεί ακόμη σε όλη την ιδιωτική οικονομία. Μια αλλαγή Κυβέρνησης με άλλη αντίληψη για το θέμα θα ανέστρεφε την κατάσταση.
7. Ο θεσμός των μικροπιστώσεων με νόμο που τέθηκε την Παρασκευή σε δημόσια διαβούλευση που μπορεί να αναζωογονήσει την οικονομία «από τα κάτω». Τούτο διότι προσφέρει χρηματοδότηση εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που διαφορετικά θα ήταν αποκλεισμένα από το δανεισμό.
8. Η θεσμοθέτηση της αναπτυξιακής τράπεζας που θα διευκολύνει την χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι μια ακόμη σημαντική παρέμβαση εξαιρετικά απαραίτητη στις παρούσες χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Με δεδομένο ότι το εγχείρημα έχει καθυστερήσει αρκετά και μια νέα αναβολή μπορεί υπό προϋποθέσεις να φρενάρει και το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.
9. Ο νόμος για την διευκόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων αλλά και η αναμόρφωση του Προγράμματος για τις Δημόσιες Επενδύσεις είναι δεσμεύσεις του ολιστικού σχεδίου ανάπτυξης που αν αλλάξει η Κυβέρνηση μπορεί να μην υλοποιηθούν ποτέ.
10. Η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων το αρμόδιο όργανο εποπτείας και οι αλλαγές που προωθούνται για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) είναι επίσης απαραίτητες αλλαγές αφού μέσω της λειτουργίας του εξωδικαστικός οι αλλαγές σε πολλούς κλάδους της οικονομίας είναι αναπόφευκτες.


Όλες οι συνταγματικές αλλαγές που αποφάσισε η Βουλή των Σκοπίων

Εμφάνιση

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Στο φύλλο αριθμός 6 της «Εφημερίδας της Κυβερνήσεως» (Sluzben Vesnik), με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2019, δημοσιεύθηκαν τα κείμενα των Συνταγματικών Τροπολογιών και του Συνταγματικού Νόμου που ψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο της πΓΔΜ στις 11 Ιανουαρίου.

Τα κείμενα, όπως δημοσιεύονται έχουν, ως εξής:
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Βάσει του Άρθρου 131 παράγραφος 5 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2019, έλαβε

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΧΧΧΙΙΙ, XXXIV, XXXV ΚΑΙ XXXVI
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ανακηρύσσονται οι τροπολογίες ΧΧΧΙΙΙ, XXXIV, XXXV και XXXVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας υιοθέτησε στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2019.
Οι τροπολογίες ΧΧΧΙΙΙ, XXXIV, XXXV και XXXVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας αποτελούν συστατικό μέρος του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και τίθενται σε ισχύ με τη θέση σε ισχύ της Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών που περιγράφονται στις Αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την παύση της ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών και την κύρωση του Πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ από το Πρώτο Μέρος της Τελική Συμφωνίας.

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρ. 08-184/1 Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου
11 Ιανουαρίου 2019 της Δημοκρατίας της Μακεδονίας
Σκόπια Ταλάτ Τζαφέρι

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΧΧΧΙΙΙ, XXXIV, XXXV ΚΑΙ XXXVI ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Οι τροπολογίες αυτές αποτελούν συστατικό μέρος του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και τίθενται σε ισχύ με τη θέση σε ισχύ της Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών που περιγράφονται στις Αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την παύση της ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών και την κύρωση του Πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ από το Πρώτο Μέρος της Τελική Συμφωνίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΧΧΧΙΙΙ

Στο Σύνταγμα οι λέξεις: “Δημοκρατία της Μακεδονίας” αντικαθίστανται από τις λέξεις: “Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” και η λέξη “Μακεδονία” αντικαθίσταται από τις λέξεις: “Βόρεια Μακεδονία”, εκτός από το Άρθρο 36 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXXIV
Στο Προοίμιο του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας διαγράφονται οι λέξεις «όπως και οι πολίτες που ζουν στα σύνορά της, που είναι», «οι αποφάσεις της ASNOM» αντικαθίστανται με τις λέξεις “οι νομικές αποφάσεις που περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη της Πρώτης Συνεδρίασης της ASNOM προς τον μακεδονικό λαό για την πραγματοποιηθείσα συνεδρίαση της ASNOM”, μετά την λέξη «έτος» προστίθενται οι λέξεις «με τις οποίες εκφράστηκε η βούληση για δημιουργία ανεξάρτητου κυρίαρχου κράτους και της Συμφωνίας-Πλαισίου της Αχρίδας», ενώ διαγράφονται οι λέξεις «αποφάσισαν να».
Με αυτή την τροπολογία γίνονται αλλαγές στο Προοίμιο-Τροπολογία ΙV του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ XXXV
Η Πολιτεία σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία των γειτονικών κρατών.
Με αυτήν την τροπολογία συμπληρώνεται το Άρθρο 3 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΧΧΧVI
Η Πολιτεία προστατεύει, εγγυάται και καλλιεργεί τις ιδιαιτερότητες, την ιστορική και την πολιτιστική κληρονομιά του μακεδονικού λαού.
Η Πολιτεία προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των υπηκόων της που ζουν ή διαμένουν στο εξωτερικό.
Η Πολιτεία μεριμνά για την διασπορά του μακεδονικού λαού και για μέρος του αλβανικού λαού, του τουρκικού λαού, του βλάχικου λαού, του σερβικού λαού, του λαού των Ρομά, του βοσνιακού λαού και των άλλων και καλλιεργεί και προωθεί τους δεσμούς με την πατρίδα.

Επ’ αυτού, η Πολιτεία δεν θα αναμειγνύεται στα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών και στις εσωτερικές τους υποθέσεις.
Με αυτήν την τροπολογία αντικαθίσταται το Άρθρο 49 και η Τροπολογία ΙΙ του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας.

101.
Βάσει του Άρθρου 133 παράγραφος 3 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2019, έλαβε

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ XXXIII ΕΩΣ XXXVI ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ανακηρύσσεται ο Συνταγματικός Νόμος για υλοποίηση των τροπολογιών ΧΧΧΙΙΙ έως XXXVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας υιοθέτησε στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 2019.

Ο Συνταγματικός Νόμος για υλοποίηση των τροπολογιών ΧΧΧΙΙΙ έως XXXVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας τίθεται σε ισχύ με την θέση σε ισχύ των τροπολογιών ΧΧΧΙΙΙ, XXXIV, XXXV και XXXVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Αρ. 08-185/1 Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου
11 Ιανουαρίου 2019 της Δημοκρατίας της Μακεδονίας
Σκόπια Ταλάτ Τζαφέρι

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ XXXIII ΕΩΣ XXXVI ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Άρθρο 1
Οι τροπολογίες από ΧΧΧΙΙΙ έως ΧΧΧVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας τίθενται σε ισχύ με την θέση σε ισχύ της Τελικής Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών που περιγράφονται στις Αποφάσεις 817 (1993) και 845 (1993) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για την παύση της ισχύος της Ενδιάμεσης Συμφωνίας του 1995 και για την εγκαθίδρυση στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών και την κύρωση του Πρωτοκόλλου ένταξης στο ΝΑΤΟ από το Πρώτο Μέρος της Τελική Συμφωνίας.
Οι τροπολογίες από ΧΧΧΙΙΙ έως ΧΧΧVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν παράγουν νομικές επιπτώσεις, δεν τίθενται σε ισχύ και δεν ισχύουν εάν δεν εκπληρωθούν αμέσως οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του άρθρου.

Άρθρο 2
Οι διατάξεις της Τροπολογίας XXXIII στις κανονιστικές αποφάσεις και τις άλλες πράξεις των κρατικών οργάνων εφαρμόζονται από την ημέρα που τίθεται σε ισχύ αυτός ο νόμος.
Από την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ η Τροπολογία ΧΧΧΙΙΙ, η υπηκοότητα θα είναι μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, το οποίο δεν προσδιορίζει ούτε προκαθορίζει την εθνότητα στην οποία ανήκουν οι πολίτες.
Η υπηκοότητα, μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, στα προσωπικά έγγραφα και ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών αναγράφεται στην μακεδονική γλώσσα και την κυριλλική της γραφή. Η υπηκοότητα, μακεδονική/πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, στα προσωπικά έγγραφα και ταξιδιωτικά έγγραφα των πολιτών που μιλούν επίσημη γλώσσα διαφορετική από την μακεδονική γλώσσα και την κυριλλική της γραφή, αναγράφεται στην μακεδονική γλώσσα και την κυριλλική της γραφή και σε αυτήν την γλώσσα και την γραφή της και το ίδιο θα ισχύει σε αυτή την γλώσσα σε όλους τους νόμους που πρέπει να εφαρμοστεί.
Από την ημέρα που θα τεθεί σε ισχύ η Τροπολογία ΧΧΧΙΙΙ, η χρήση του επιθέτου σε σχέση με το κράτος, τα κρατικά όργανα και τους δημόσιους θεσμούς, καθώς και σε σχέση με άλλες χρήσεις σύμφωνα με την Τελική Συμφωνία, είναι σύμφωνη με το όνομα του κράτους ή με το συντμημένο όνομά του και είναι «της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας» ή «της Βόρειας Μακεδονίας».

Άρθρο 3
Τα υφιστάμενα επίσημα έγγραφα και υλικά της δημόσιας διοίκησης για διεθνή χρήση και τα έγγραφα για εσωτερική χρήση που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός του κράτους, θα εναρμονιστούν με την Τροπολογία ΧΧΧΙΙΙ το αργότερο εντός πέντε ετών από την θέση της σε ισχύ.

Άρθρο 4
Η εναρμόνιση με την Τροπολογία ΧΧΧΙΙΙ των υφιστάμενων εγγράφων και υλικών που προορίζονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση θα ξεκινήσει με το άνοιγμα κάθε κεφαλαίου από το αντίστοιχο πεδίο στις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός πέντε ετών από το άνοιγμα του κεφαλαίου.

Άρθρο 5
Σε σχέση με την εφαρμογή της Τροπολογίας ΧΧΧV, η Πολιτεία σέβεται την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία των γειτονικών χωρών: Δημοκρατία της Αλβανίας, Δημοκρατία της Βουλγαρίας, Ελληνική Δημοκρατία, Δημοκρατία του Κοσόβου και Δημοκρατία της Σερβίας.

Άρθρο 6
Τον παρόντα συνταγματικό νόμο για την υλοποίηση των τροπολογιών από ΧΧΧΙΙΙ έως ΧΧΧVI του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας τον ανακηρύσσει το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και τίθεται σε ισχύ την ημέρα που τίθενται σε ισχύ οι συνταγματικές τροπολογίες.


Αστοχίες στην εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2018, κυρίως λόγω ΔΑΑ

Εμφάνιση

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Με σημαντικές αστοχίες έκλεισε η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2018 δημιουργώντας νέα προβλήματα στην κυβέρνηση ενόψει της δεύτερης μεταμνημονιακης αξιολόγησης από τους δανειστές.
Το πρωτογενές αποτέλεσμα το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 διαμορφώθηκε σε 3,162 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,604 δισ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,940 δισ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν υψηλότερο έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού κατά περίπου 400 εκατ. ευρώ, καθώς διαμορφώθηκε σε 2,392 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1,911 δισ. ευρώ.
Στα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφεται υστέρηση που ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ η οποία, μεταξύ άλλων, οφείλεται σε απώλειες εσόδων από τα προβλεπόμενα κοινοτικά κονδύλια (1,4 δισ. ευρω) και από την μη είσπραξης εσόδων 1,13 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Και αυτό γιατί σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν εισπράχθηκαν το Δεκέμβριο, όπως είχε προϋπολογιστεί, αλλά μετατέθηκαν για τον Ιανουάριο, έσοδα 1,115 δισ. ευρώ από την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
Στο μέτωπο των επιστροφών φόρων, εμφανίζονται μειωμένες κατά 963 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο, παρά το γεγονός ότι έχουν διενεργηθεί επιστροφές ύψους 1,9 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Σε επίπεδο δαπανών συνεχίζεται η πολιτική λιτότητας καθώς καταγράφεται υπερ-συγκράτηση τους πάνω από 1 δισ. ευρώ το δωδεκάμηνο. Ειδικότερα:
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53.598 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.566 εκατ. ευρώ ή 2,8% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2018 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 50.959 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 350 εκατ. ευρώ ή 0,7% έναντι του στόχου.
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 3.679 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 963 εκατ. ευρώ από το στόχο (4.642 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2.639 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 1.216 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2018 ανήλθαν στα 55.990 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.085 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (57.075 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 49.753 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 572 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για λοιπές παροχές κατά 286 εκατ. ευρώ (οι οποίες αφορούν σε εφάπαξ χρηματικά ποσά του ν. 4575/2018 άρθρα 10-14, τα οποία θα πληρωθούν τον Ιανουάριο του 2019 αντί του Δεκεμβρίου του 2018 που είχε αρχικά προϋπολογισθεί) και οι λειτουργικές δαπάνες κατά 249 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 300 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 6.237 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 513 εκατ. ευρώ.


Αστυνομικοί έσωσαν αδέσποτο σκύλο που δηλητηριάστηκε με φόλα στο Δοξάτο Δράμας

Εμφάνιση

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Χάρη στην ευαισθητοποίηση και την άμεση επέμβαση δύο αστυνομικών από το Αστυνομικό Τμήμα Δοξάτου, ένας αδέσποτος σκύλος που είχε καταναλώσει τροφή που περιείχε δηλητήριο, σώθηκε από βέβαιο θάνατο. Συγκεκριμένα την Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2019 οι δύο αστυνομικοί εντόπισαν τον σκύλο με συμπτώματα δηλητηρίασης στο Δοξάτο και αμέσως έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ενημερώνοντας για το περιστατικό τον Φιλοζωικό Σύλλογο «Φίλοι των Ζώων Δράμας». Του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο του Δήμου Δοξάτου σε κτηνιατρείο όπου τελικά κέρδισε τη μάχη και σώθηκε η ζωή του. Ο Φιλοζωικός Σύλλογος «Φίλοι των Ζώων Δράμας» σε ανάρτησή του ευχαρίστησε τους δύο αστυνομικούς για την αξιέπαινη αυτή πράξη τους αναφέροντας: «Μπράβο παιδιά, μας κάνετε και ελπίζουμε σε ένα πιο όμορφο αύριο. Να είστε πάντα καλά».


Ανεξαρτητοποιήθηκε ο δημοτικός σύμβουλος Σταμάτης Ρεμόντης με αιχμές κατά του Δημάρχου Χρ. Μαμσάκου

Εμφάνιση

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Την ανεξαρτητοποίηση του στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δράμας έκανε γνωστή με επιστολή του Σταμάτης Ρεμόντης. Ο μέχρι πρότινος δημοτικός σύμβουλος ,εντεταλμένος σύμβουλος καθαριότητας και υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου, που εκλέχτηκε με την παράταξη «Ενώνουμε την Δράμα» του νυν δημάρχου Χρ. Μαμσάκου. Παράλληλα, ο κ. Ρεμόντης ζήτησε και την απαλλαγή του από τα καθήκοντα που απορρέουν από τις αρμοδιότητες του σαν εντεταλμένου συμβούλου, αναφέροντας για μια ακόμη φορά ότι απαξιώθηκε ο ρόλος του, διαπιστώνοντας ελλείψεις ενημέρωσης, συντονισμού κινήσεων που αφορούσαν τον τομέα του, αφήνοντας μάλιστα εμφανείς αιχμές κατά του Δήμαρχου Δράμας κ. Μαμσάκου.


Δυο άτομα συνελήφθησαν στη Δράμα για ληστεία

Εμφάνιση

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου, στην Δράμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας, δύο άνδρες 42 και 37 ετών. Το μεσημέρι του Σαββάτου, οι δράστες κινούμενοι με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέβησαν στην οικία 84χρονου , σε χωριό της Καβάλας, όπου με το πρόσχημα αγοραπωλησίας, εισήλθαν στο εσωτερικό του σπιτιού. Ακολούθως, αφού ακινητοποίησαν, με τη χρήση σωματικής βίας, τον 84χρονο, αφαίρεσαν από την κατοχή του και το χώρο της οικίας, ένα ρολόι χειρός και το χρηματικό ποσό των 105 ευρώ, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με το παραπάνω όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση. Μετά την καταγγελία του περιστατικού, υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, με αποτέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι δύο δράστες. Στην κατοχή τους και το εσωτερικό του αυτοκινήτου που επέβαιναν, βρέθηκαν τα κλεμμένα χρήματα και το ρολόι, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον δικαιούχο τους, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 280 ευρώ και το παραπάνω όχημα. Σημειώνεται ότι σε βάρος του 37χρονου εκκρεμούσε μια καταδικαστική απόφαση για κλοπή, ενώ και οι δύο δράστες έχουν απασχολήσει επανειλημμένα κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για παρόμοια αδικήματα. Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Νέστου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας.


Πόλη & Ζωή, Δελτίο τύπου Μεγάλη αναστάτωση και ταλαιπωρία γονιών και μαθητών με τις παλινωδίες του Δημάρχου Δράμας για τη λειτουργία των σχολείων

Εμφάνιση

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Τα σχολεία δεν έκλεισαν την Τρίτη και Τετάρτη, που ήταν οι χειρότερες και πιο κρύες ημέρες. Αποτέλεσμα ένας μαθητής του Μουσικού Σχολείου να σπάσει το χέρι του. Έκλεισαν όμως την περασμένη Πέμπτη. Για σήμερα, ενώ από χθες ανακοινώθηκε ότι θα λειτουργήσουν κανονικά και οι μαθητές προσήλθαν το πρωί στα σχολεία, ο Δήμαρχος, καθυστερημένα όπως συνήθως, αποφάσισε τελικά να μην λειτουργήσουν τα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί περίμεναν τους μαθητές που με κόπο έφταναν στα σχολεία, για να τους διώξουν πίσω στα σπίτια τους!!! Όταν χθες ο Δήμαρχος αποφάσιζε να λειτουργήσουν τα σχολεία τι δεν γνώριζε;
• σε ποια κατάσταση είναι τα σχολεία;
• σε ποια κατάσταση είναι οι δρόμοι;
• ότι και η κατάσταση των σχολείων και η κατάσταση των δρόμων (εκτός από τον άξονα Ευξείνου Πόντου-Πατρ. Διονυσίου- 1ης Ιουλίου) είναι δική του ευθύνη;
Τον απασχόλησε καθόλου τι θα κάνουν οι γονείς που αίφνης έπρεπε να εξασφαλίσουν τη φροντίδα των παιδιών τους που γυρνούσαν απροειδοποίητα στα σπίτια; Δεν περιμένουμε ότι θα υπάρξει απάντηση στα αμείλικτα ερωτήματα! Την απάντηση θα την δώσουν οι Δραμινοί τον Μάιο!


Συνελήφθη 19χρονος στη Δράμα με 270 πακέτα λαθραίων τσιγάρων

Εμφάνιση

Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019

Κατασχέθηκαν 270 πακέτα λαθραίων τσιγάρων. Συνελήφθη χθες (12-1-2019) το απόγευμα, στη Δράμα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας, 19χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 19χρονο, διότι τον εντόπισαν να κατέχει 270 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω πακέτα λαθραίων τσιγάρων. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.