Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Ως 28 Φεβρουαρίου 2019 η προθεσμία λήξης δηλώσεων στο μητρώο επιχορηγούμενων φορέων για τα σωματεία της Π.Ε. Δράμας

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Τα πολιτιστικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά σωματεία της Π.Ε. Δράμας, τα οποία επιχορηγήθηκαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό το οποίο υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €) συνολικά ετησίως, οφείλουν να αναρτούν τα απολογιστικά στοιχεία των δαπανών τους στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπως αυτό ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/21884/17-8-2016 (ΑΔΑ:7Η4Δ465ΦΘΕ-Υ4Ν) σχετική εγκύκλιο, καθώς και στο υπ’ αριθμ. ΔΗΔ/Φ.40/621/31-12-2018 (ΑΔΑ:Ω3Α0465ΧΘΨ-712) πρόσφατο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ειδικότερα, ο κάθε επιχορηγούμενος φορέας θα πρέπει να αναρτήσει τα στοιχεία των δαπανών του που αφορούν σε επιχορηγήσεις φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, αφού πρώτα εγγραφεί στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με στοιχεία σύνδεσης του συστήματος Taxisnet της ΓΓΔΕ. Η παράλειψη της ανωτέρω σχετικής ανάρτησης, συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους μελλοντική επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από το Κράτος.
Στο ως άνω πλαίσιο, στο διαδίκτυο αναρτώνται πράξεις δωρεών, επιχορηγήσεων, παραχώρησης χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους φορείς των Ο.Τ.Α. ή φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ενώ οι υπόχρεοι φορείς θα πρέπει θα πρέπει να αναρτήσουν έως 28 Φεβρουαρίου 2019 τα στοιχεία που αφορούν σε δαπάνες που έγιναν από 01-01-2015 έως 31-12-2018.
Επιπροσθέτως, με την επιφύλαξη τήρησης των διατάξεων για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε περίπτωση ανάρτησης δαπανών οι οποίες καλύπτουν ανάγκες ευαίσθητου κοινωνικού χαρακτήρα και στις οποίες η δαπάνη του φορέα αφορά συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, κατά την καταχώρηση του αντίστοιχου παραστατικού και για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, δεν συμπληρώνεται το πεδίο «ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ» και «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ».
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση, τα υπόχρεα πολιτιστικά, αθλητικά και φιλανθρωπικά σωματεία, μπορούν να ανατρέξουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mef.diavgeia.gov.gr και https://mef.diavgeia.gov.gr/pages/regulatory_framework ή να απευθύνονται στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.


33ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα: Νίκη με φετινό ρεκόρ για Δουβαλίδη

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Ο Κώστας Δουβαλίδης μπορεί να βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ στα 60 μ. εμπ. με 7.70, ωστόσο ο ίδιος δεν έμεινε όσο ικανοποιημένος ήθελε από την εμφάνιση του. Ο πρωταθλητής μας έκανε κάποια τεχνικά λάθη στα δύο πρώτα εμπόδια, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να κυνηγήσει την επίδοση που θα ήθελε. «Στην ουσία έβαλα ταχύτητα και μπήκα στα εμπόδια πριν από τρεις εβδομάδες. Από εδώ και πέρα επικεντρώνομαι στην προπόνηση και θα κάνω τον επόμενο αγώνα μου στη Γλασκώβη», είπε ο Δουβαλίδης μετά την όγδοη νίκη του σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.


Δημοψήφισμα για διακοπή ή όχι του νερού προς την Καβάλα ζητά να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Δοξάτου

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου λέει τα εξής:
«Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Επειδή γνωρίζετε τα προβλήματα λειψυδρίας που αντιμετωπίζουν τόσο οι οικίες, όσο και τα χωράφια μας.
Επειδή γνωρίζετε ότι ήδη δημοτικές γεωτρήσεις άρδευσης έχουν μετατραπεί σε γεωτρήσεις ύδρευσης, αλλά η λειψυδρία παραμένει.
Επειδή η Πυροσβεστική γεμίζει δεξαμενές ύδρευσης και οι συνάδελφοί σας μοιράζουν το καλοκαίρι εμφιαλωμένα νερά στους συνδημότες μας
Επειδή ο Δήμος Καβάλας επιδεικνύει επιθετική συμπεριφορά, βάζοντας δικηγόρους να διεκδικήσουν τις Πηγές και το νεόδμητο Μέγαρο Ζυγάκτη
Επειδή ο Δήμος Καβάλας, η Κυβέρνηση και ο ΤΑΡ θα αρχίσουν άμεσα την κατασκευή αγωγού, που θα μεταφέρει πρόσθετο νερό από τις Πηγές μας, χωρίς να έχουν λάβει αδειοδότηση.
Επειδή ο Δήμος Καβάλας, η Κυβέρνηση και ο ΤΑΡ, δεν χρησιμοποιούν ανεκμετάλλευτες Πηγές που υπάρχουν εντός των διοικητικών ορίων της Καβαλάς
Επειδή ο Δήμος Καβάλας, η Κυβέρνηση και ο ΤΑΡ αδιαφορούν πλήρως για την επαύξηση της λειψυδρίας
Επειδή ο Δήμος Καβάλας και η Κυβέρνηση επιδεικνύουν μηδενική διάθεση συνεννόησης και συνεργασίας, αρνούμενοι κατ’ επανάληψη τις εκκλήσεις μας.
Επειδή εν τοις πράγμασι απειλείται ο πληθυσμός και η οικονομία της περιοχής μας με αφανισμό.
Επειδή οι συνδημότες μας δεν ανέχονται πλέον αυτήν την επιθετική και προσβλητική συμπεριφορά. Επειδή το εν λόγω θέμα είναι ζήτημα ζωής και θανάτου της περιοχής μας και οι συνδημότες μας αισθάνονται ότι απειλούνται ευθέως.
Επειδή το νερό είναι για ΟΛΟΥΣ, άρα και για τους συνδημότες μας.

Σας ζητώ να συγκαλέσετε το δημοτικό συμβούλιο, προκείμενου να αποφασίσει να διεξαχθεί ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, όπως ο νόμος ορίζει, με το ακόλουθο ερώτημα:
«Σε περίπτωση κατά την οποία ο Δήμος Καβάλας, η Δ.Ε.Υ.Α.Κ, η Κυβέρνηση και ο ΤΑΡ δεν σταματήσουν αμέσως τις άκρως επιθετικές ενέργειες τους με την κατασκευή νέου αγωγού ύδρευσης προς τον Δήμο Καβάλας, και δεν εξασφαλιστεί η εξάλειψη της υφιστάμενης λειψυδρίας στον Δήμο μας, επιθυμείτε να διακοπεί από τον Δήμο μας η παροχή ύδατος προς τον Δήμο Καβάλας; ΝΑΙ ή ΟΧΙ»
Παρακαλώ δε, όπως συμπεριλάβετε στην συζήτηση και τις αναγκαίες δαπάνες για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος».


Η Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία μαθαίνει για το Κτηματολόγιο Από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η ενδέκατη διανομή του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία» από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας. Στη διανομή καλεσμένος ήταν ο εθελοντής δικηγόρος της Ένωσης Κυριών Δράμας, Μιχαήλ Τάσσου, ο οποίος ενημέρωσε τους ωφελούμενους του προγράμματος για το κτηματολόγιο. Ο κ Τάσσου εξήγησε τί είναι το κτηματολόγιο, τί ακριβώς δικαιολογητικά πρέπει να καταθέσει κάποιος, ο οποίος έχει ακίνητη περιουσία και τί ισχύει για τα χωριά που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας. Επίσης, εξήγησε την ακριβή διαδικασία, που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος σε περίπτωση που έχει χάσει τα έγγραφα του ακινήτου του. Οι ηλικιωμένοι έδειξαν ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, καθώς είχαν πολλές απορίες, στις οποίες απάντησε ο δικηγόρος. Στη διανομή συζητήθηκε και το θέμα της ενοικίασης ενός σπιτιού, τι δικαιώματα έχει ο ιδιοκτήτης και τι δικαιώματα έχει ο ενοικιαστής, καθώς πολλοί από τους παρευρισκόμενους ενοικιάζουν σπίτι και έχουν θέματα με τους ιδιοκτήτες.
Μετά το πέρας της ομιλίας, τα στελέχη του προγράμματος Ελένη Καστώρη και Γεωργία Δ. Γιαννακοπούλου έβαλαν στους ωφελούμενους να ακούσουν το ποίημα «Πληθυντικός Αριθμός» της Κικής Δημούλα, και τους μοίρασαν σοκολατάκια, για την Ορθόδοξη γιορτή της Αγάπης Ακύλλα και Πρισκίλλης, που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 13 Φεβρουαρίου.
Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας από τον Απρίλιο του 2018 ξεκίνησε εκ νέου συνεργασία με το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα με στόχο την συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος «Μέριμνα για την Τρίτη Ηλικία». Το πρόγραμμα αφορά στην μηνιαία παροχή διατακτικών για την αγορά τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης σε ηλικιωμένους άνω των εξήντα ετών. Από το πρόγραμμα αυτό ωφελούνται εβδομήντα πέντε (75) οικογένειες και έχει διάρκεια ενός έτους. Παράλληλα στόχοι του προγράμματος είναι η ενημέρωση των ωφελούμενων σε θέματα υγιεινής διατροφής, ασφάλειας και υγείας με παροχή δωρεάν ιατρικών εξετάσεων αλλά και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, η ψυχολογική τους ενίσχυση, η κοινωνικοποίησή τους και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους με την αγορά βασικού οικιακού εξοπλισμού.


Ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας από δυο βουλευτές του ΚΚΕ για τα προβλήματα του Νοσοκομείου Δράμας

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσαν σήμερα ερώτηση για τα προβλήματα του Νοσοκομείου Δράμας δυο βουλευτές του ΚΚΕ οι κύριοι Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής

Η ερώτηση των δυο βουλευτών είναι η εξής:
Θέμα: Προβλήματα στη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.
Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του εξαιτίας της πολιτικής υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και εμπορευματοποίησης της Υγείας που ακολουθήθηκε από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις και συγκυβερνήσεις και συνεχίζεται από τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικής που απαξιώνει τη Δημόσια Υγεία, ενισχύοντας την κερδοφορία της επιχειρηματικής δράσης στο χώρο αυτό, με σοβαρές συνέπειες στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς αλλά και στις συνθήκες εργασίας των εργαζόμενων σε αυτό.
Χαρακτηριστικό των μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, αποτελεί το στοιχείο ότι από τις 298 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού που προβλέπονται από τον ήδη ελλιπή οργανισμό λειτουργίας, υπηρετούν 253. Μάλιστα σε απάντηση που είχε στείλει το αρμόδιο Υπουργείο σε σχετική ερώτηση του Κόμματος μας (αρ.πρωτ. 7133/27.06.2018), αναφερόταν ως θετική εξέλιξη ότι τουλάχιστον στις 45 κενές θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού «στο νοσοκομείο υπηρετούν ακόμη 27 νοσηλευτές και Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΟΑΕΔ, ΚΕΕΛΠΝΟ, επικουρικό προσωπικό)». Δηλαδή με συμβάσεις εργασίας ανακύκλωσης της ανεργίας, που κρατούν ομήρους του εργαζόμενους και που η σημερινή κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει αφού όπως συνεχίζει στην απάντηση του το Υπουργείο «Έχουν γίνει αιτήματα προς την Διοίκηση του ΟΑΕΔ προκειμένου να προσληφθεί προσωπικό από σχετικά προγράμματα, καθώς και στο ΚΕΕΛΠΝΟ για παράταση συμβάσεων του προσωπικού που ήδη υπηρετεί στο Γ.Ν. Δράμας».
Επιπλέον όμως το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας που διέθετε 2 Παθολογικές Κλινικές, προχώρησε στη συνένωση τους. Η μια πλέον κλινική αριθμεί 52 κλίνες, σε εποχές όπως αυτή της έξαρσης της γρίπης, εξυπηρετεί μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και παρά το γεγονός ότι έχουν κατατεθεί σχετικά αιτήματα για την πρόσληψη μόνιμων γιατρών, εξυπηρετείται μόνο από 3 ειδικούς παθολόγους οι οποίοι βιώνουν την εντατικοποίηση της εργασίας και υπερβαίνουν εαυτόν ώστε να μπορεί να λειτουργεί η κλινική. Ενδεικτικό της δυσκολίας να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι οι προσερχόμενοι ασθενείς, είναι το γεγονός ότι και ο Σύλλογος Διαβητικών Δράμας, που αριθμεί χιλιάδες μέλη, στο παρελθόν, έχει καταθέσει αίτημα επαναλειτουργίας των δύο Παθολογικών Κλινικών, με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό.
Στα χαρτιά όμως παραμένει και η δημιουργία Ογκολογικής Κλινικής στο Γ.Ν. Δράμας, σε μια Π.Ε. που βρίσκεται ανάμεσα στις 4 πρώτες, στη χώρα, σε αριθμό θανάτων από καρκίνο. Παρά το γεγονός ότι έχει κατατεθεί σχετικό αίτημα στο Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει τίποτα, με αποτέλεσμα οι ογκολογικοί ασθενείς να αναγκάζονται να μετακινούνται αρκετά χιλιόμετρα για τη θεραπεία τους, επιβαρυνόμενοι οικονομικά, σωματικά και ψυχολογικά. Οι αριθμοί αποδεικνύουν κι αυτοί την άμεση ανάγκη ύπαρξης και πλήρους στελέχωσης της Ογκολογικής Κλινικής, μέσα σε 1 χρόνο 4.500 καρκινοπαθείς ασθενείς πήγαν στο «Θεαγένειο» Αντικαρκινικό Νοσοκομείο και σε άλλα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη και άλλοι 700 στο Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποιές άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση για:
- Την πλήρη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, με την πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία του και η καθημερινή εφημερία του νοσοκομείου και τις 356 ημέρες του χρόνου, καλύπτοντας πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες των ασθενών.
- Να διασφαλιστούν για τους συμβασιούχους εργαζομένους μόνιμη σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα και να μπει τέλος στην εργασιακή τους ανασφάλεια.
- Να δημιουργηθούν ξανά δύο Παθολογικές κλινικές με όλο το απαραίτητο μόνιμο, πλήρους απασχόλησης προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και όλο τον εξοπλισμό, βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας προς τους ασθενείς καθώς και τις συνθήκες εργασίας στις κλινικές αυτές
- Να δημιουργηθεί και να στελεχωθεί με όλο το απαραίτητο μόνιμο, πλήρους απασχόλησης προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό, Ογκολογική Κλινική Γ.Ν. Δράμας σταματώντας την ταλαιπωρία των ασθενών της περιοχής.


3 Χρόνια Τοίχος Καλοσύνης «Τροφή» για το μυαλό συγκεντρώνει ο Τοίχος της Καλοσύνης στη Δράμα

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Την Παρασκευή 8. Φεβρουαρίου ο Τοίχος της Καλοσύνης έκλεισε 3 χρόνια διακριτικής παρουσίας και ανιδιοτελούς προσφοράς στην όμορφη πόλη μας. Ο μοναδικός Τοίχος Καλοσύνης που υπάρχει σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Για μας αυτό το γεγονός δεν αποτελεί λόγο για εορταστικές εκδηλώσεις, αλλά
αφορμή για άλλη μια παράλληλη δράση μας που ευελπιστούμε να καθιερωθεί
και να γίνεται κάθε χρόνο.
Ο τίτλος της δράσης αυτής είναι: «Για το τριαντάφυλλό σου» εμπνευσμένος από το μοναδικό βιβλίο του Μικρού Πρίγκιπα. Μαζεύουμε βιβλία (καινούργια ή καλοδιατηρημένα) όλων των ειδών και για κάθε ηλικία, που θα διανεμηθούν σε παιδιά και ενήλικες σε ανάγκη και θα εξοπλίσουμε σχολικές βιβλιοθήκες.
Σας παραθέτουμε την αφίσα που ετοιμάσαμε γι΄ αυτόν τον σκοπό και θα
χαρούμε πολύ αν την δημοσιεύσετε. Βρισκόμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, συνέντευξη, επιπρόσθετο υλικό.

Με εκτίμηση,
η εθελοντική ομάδα του Τοίχου της Καλοσύνης Δράμας

Τηλ.: 6945233637
e-mail: thewallofkindnessdrama@gmail.com
facebook: Ο Τοίχος της Καλοσύνης-Δράμα
instagram: toixoskalosynhs_drama


Νίκος Ανδρουλάκης: Με το rescEU μειώνονται οι πιθανότητες για νέες ανθρώπινες τραγωδίες

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και τη δημιουργία του rescEU, ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία 620 υπέρ, 22 κατά και 35 αποχές η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Στη συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος ήταν ο εισηγητής για την Ομάδα των Σοσιαλιστών τόνισε πως «Τα τελευταία χρόνια σε πολλούς από τους πολίτες, οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί μοιάζουν απόμακροι, ακόμα και εχθρικοί. Όμως στην περίπτωσή μας, η αγωνία τους για καλύτερη προστασία από τις φυσικές καταστροφές, αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη στην προσπάθειά για να καταστήσουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ένα πραγματικό εργαλείο αλληλεγγύης, δημιουργώντας το rescEU».
Συγκεκριμένα, με την πρόταση που ψηφίστηκε σήμερα, δημιουργείται μία Ευρωπαϊκή δεξαμενή μέσων όπως πυροσβεστικά ελικόπτερα και αεροπλάνα καναντέρ, το rescEU, που θα βοηθά τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών όταν οι εθνικές δομές δεν επαρκούν. Τα μέσα αυτά θα αγοραστούν από τα Κράτη Μέλη με Ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση που θα κυμαίνεται από το 80% έως το 90% και θα αφορά εκτός από την αγορά και τα έξοδα συντήρησης και επισκευών.
Παράλληλα, για πρώτη φορά, προβλέπεται η δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των εξόδων επισκευής έως το 75% του κόστους για τα μέσα που διαθέτει το κάθε κράτος, δίνοντας την ευκαιρία στην Ελλάδα να επισκευάσει με Ευρωπαϊκά χρήματα τα πυροσβεστικά αεροπλάνα καναντέρ που βρίσκονται τώρα καθηλωμένα.
Τέλος ενισχύεται σημαντικά ο τομέας της πρόληψης, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί να ζητήσει από τα Κράτη Μέλη να παράσχουν τα εθνικά σχέδια αντιμετώπισης κρίσεων και να προτείνει τη βελτίωση ή ενίσχυσή τους.
Όπως τόνισε ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης «δεν μπορούμε να αποτρέψουμε πλήρως τις φυσικές καταστροφές, με τη νομοθεσία όμως που ψηφίζουμε σήμερα, δίνουμε την δυνατότητα στα Κράτη να μειώσουν τις επιπτώσεις τους και να μη ζήσουμε ξανά νέες ανθρώπινες τραγωδίες όπως αυτές στην Πορτογαλία και στο Μάτι».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Ανδρουλάκη:
Τα τελευταία χρόνια σε πολλούς από τους πολίτες, οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί μοιάζουν απόμακροι, ακόμα και εχθρικοί.
Όμως στην περίπτωσή μας, η αγωνία τους για καλύτερη προστασία από τις φυσικές καταστροφές, αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη στην προσπάθειά για να καταστήσουμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ένα πραγματικό εργαλείο αλληλεγγύης, δημιουργώντας το rescEU.
Σήμερα η ανθρωπιά, η στήριξη των λιγότερο δυνατών και η περιβαλλοντική ηθική είναι νικητές.
Η αφορμή για την συγκεκριμένη πρόταση ήταν οι καταστροφικές πυρκαγιές στην Πορτογαλία.
Κανείς όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγο πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, μία νέα τραγωδία θα έπληττε την Ευρώπη, αυτή τη φορά στο Μάτι, λίγο έξω από την Αθήνα, με πάνω από 100 νεκρούς.
Τα γεγονότα αυτά κατέστησαν σαφές σε όλους ότι πρέπει να προσφέρουμε μία ουσιαστική απάντηση στις ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών.
Στις αυξανόμενες φυσικές καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής ή ανεπαρκούς προετοιμασίας από τις εθνικές αρχές δεν μένουμε παρατηρητές, αλλά δίνουμε μια ισχυρή απάντηση.
Όλοι μαζί, με περισσότερη οργάνωση μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα απ’ ότι ο καθένας μόνος του.
Ο δρόμος της πολιτικής ενοποίησης είναι μακρύς και γεμάτος εμπόδια που βάζουν οι θιασώτες μιας Ευρώπης όπου η αλληλεγγύη δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο με κόστος που δεν θέλουν να αναλάβουν.
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έμπρακτης αλληλεγγύης μεταξύ των Κρατών Μελών.
Δημιουργούμε το rescEU, μια ευρωπαϊκή δεξαμενή μέσων όπως πυροσβεστικά ελικόπτερα και αεροπλάνα καναντέρ, τα οποία και θα αγοραστούν με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το 80 έως 90% των συνολικών εξόδων, διασφαλίζοντας ότι καμία χώρα δε θα μείνει ξανά αβοήθητη.
Παράλληλα, για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης έως 75% για τη συντήρηση των εθνικών μέσων.
Η βοήθεια αυτή σε χώρες όπως η Ελλάδα που η αδυναμία επισκευής λόγω της οικονομικής κρίσης έχει περιορίσει πολύ τα εθνικά μέσα είναι παραπάνω από απαραίτητη.
Τέλος ενισχύουμε την πρόληψη, διατηρώντας ανόθευτα τα χαρακτηριστικά αλληλεγγύης.
Απορρίψαμε την πρόταση του Συμβουλίου, που προέβλεπε την εισαγωγή ποινών για τις χώρες που ζητούν συχνά την ενεργοποίηση του Μηχανισμού.
Αντιθέτως, δίνουμε τη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τα μέτρα πρόληψης του συγκεκριμένου κράτους και όπου χρειάζεται να προβαίνει σε συστάσεις για βελτίωση ή ενίσχυση των εθνικών σχεδίων προστασίας.
Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, ανεξαρτήτως του Κράτους Μέλους που κατοικούν πρέπει να νιώθουν ασφαλείς και να ξέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τους βοηθήσει με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο σε περίπτωση μίας έκτακτης ανάγκης.
Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε πλήρως τις φυσικές καταστροφές. Όμως με την νομοθεσία που ψηφίζουμε σήμερα, δίνουμε τη δυνατότητα στα Κράτη να μειώσουμε τις επιπτώσεις τους και να μη ζήσουμε ξανά νέες ανθρώπινες τραγωδίες όπως αυτές στην Πορτογαλία και στο Μάτι.


Δήμος Δράμας: Ενημέρωση και Πρόληψη του Καρδιαγγειακού Κινδύνου

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Ο Δήμος Δράμας, αναγνωρίζοντας την σημασία της πρόληψης, παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας και της Vodafone (Τηλεϊατρική). Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων πραγματοποιείται πρόγραμμα ενημέρωσης και πρόληψης του καρδιαγγειακού κινδύνου. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την 1η αιτία θανάτου παγκοσμίως. Οι καρδιαγγειακές παθήσεις εμφανίζονται συχνότερα με την εκδήλωση στεφανιαίας νόσου, εγκεφαλικού επεισοδίου και περιφερικής αγγειοπάθειας. Ανάμεσα στους βασικότερους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων συμπεριλαμβάνονται: Α) το κάπνισμα Β) η αρτηριακή πίεση Γ) η ολική χοληστερόλη Δ) η ηλικία. Σκοπός του προγράμματος είναι η πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην ηλικιακή ομάδα >40 ετών, μια ηλικιακή ομάδα η οποία παρουσιάζει αυξημένους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακό επεισόδιο. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα είναι άτομα ηλικίας 40 έως 65 ετών. Θα πραγματοποιείται μέτρηση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, τριγλυκεριδίων και χοληστερίνης και θα υπολογίζεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος με επιμέρους συνεισφορά του κάθε παράγοντα απειλής στον κίνδυνο αυτό. Η εξέταση θα πραγματοποιείται στο χώρο του τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Δράμας που μετεστεγάστηκε στο ισόγειο του παλαιού Δημαρχείου, (πλατεία Ελευθερίας 1), κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από 8:30πμ έως 13:30πμ. Για την εξυπηρέτηση των δημοτών στα δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα, θα μεταβαίνει κλιμάκιο (Νοσηλεύτρια και Επισκέπτρια Υγείας) της υπηρεσίας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη σύμφωνα με το πρόγραμμα της υπηρεσίας κατόπιν συνεννοήσεως. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για ραντεβού στο τηλέφωνο 25210 21906.

Από το τμήμα Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας


Σειρά συναντήσεων με φορείς κοινωνικές ομάδες και δομές του Δήμου Δράμας είχε ο υποψήφιος για Δήμαρχος Λ. Καλλινικίδης

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Στο πλαίσιο συνεχών συναντήσεων με φορείς, κοινωνικές ομάδες και δομές του Δήμου Δράμας, ο υποψήφιος για Δήμαρχος κ. Λευτέρης Καλλινικίδης, συνοδευόμενος από στελέχη της παράταξης «ΔΡΑΜΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ», επισκέφτηκε τη Τρίτη 19 Φεβρουαρίου τη Δημοτική επιχείρηση κοινωνικής, πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης(ΔΕΚΠΟΤΑ) και τον χώρο της περιοχής Αγία Βαρβάρα. Στη ΔΕΚΠΟΤΑ υπήρξε συνάντηση με τον πρόεδρο κ. Γεώργιο Ψαρρά, όπου ενημερώθηκε πλήρως για όλα τα ανοιχτά ζητήματα της δημοτικής επιχείρησης .
Ο υπ. Δήμαρχος έκανε την εξής δήλωση: «η ΔΕΚΠΟΤΑ πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αναβαθμιστεί, πρέπει να λύσει τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Είναι ένα θέμα δύσκολο το οποίο πρέπει να του δούμε όλοι μαζί. Σε ότι αφορά την ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ η θέση μας είναι πως πρέπει να την αναλάβει μόνιμη επιτροπή τεχνοκρατών και ειδικών, οι οποίοι θα έχουν και την ευθύνη του τομέα της τουριστικής ανάπτυξης. Τέλος σε ότι αφορά την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Γκρεμίζουμε το ντουβάρι στην είσοδο της πόλης στην Αγία Βαρβάρα(ΔΕΚΠΟΤΑ, ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ) και ενώνουμε τη Βόρεια διαμορφωμένη πλευρά της Αγίας Βαρβάρας με τη νότια που είναι αναξιοποίητη».
Οι επισκέψεις της παράταξης μας θα συνεχιστούν κανονικά σε φορείς του Δήμου και άλλους. Πρώτα θα ακούσουμε και μετά θα μιλήσουμε.


Π.Α.Μ.Ε. Δράμας: Νέο εργοδοτικό έγκλημα στα μάρμαρα

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Μέσα σε μόλις δύο μήνες ένα ακόμη θανατηφόρο εργατικό ατύχημα συνέβη στη βιομηχανία μαρμάρου της πόλης μας, αυτή τη φορά σε λατομείο στο Οχυρό.
Η Γραμματεία Δράμας του Π.Α.ΜΕ. εκφράζει τα συλλυπητήρια της στους οικείους του εργαζομένου και απαιτεί την άμεση διερεύνηση των αιτιών θανάτου και την γρήγορη απόδοση ευθυνών.
Η συχνότητα με την οποία συμβαίνουν τα εργοδοτικά εγκλήματα στη βιομηχανία μαρμάρου της πόλης μας δείχνουν το μέτρο της εντατικοποίησης της δουλειάς σε εκείνο τον κλάδο, στον οποίο οι επιχειρηματίες κυριολεκτικά έχουν μπουκώσει από κέρδη. Η κερδοφορία είναι συνεχής, αλλά οι εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους, σακατεύονται, δουλεύουν εξαήμερο, υπερωρίες, χωρίς κλαδικές συμβάσεις, με ελλιπέστατες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
Τεράστιες είναι οι ευθύνες τις κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που διατηρεί το ελλιπέστατο νομοθετικό πλαίσιο για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, που αφήνει την προστασία των εργαζομένων στην «καλή» θέληση των εργοδοτών. Έχει σοβαρές ευθύνες για την αποψίλωση των υπηρεσιών της Επιθεώρησης Μεταλλείων που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στα λατομεία.
Αλήθεια θα δώσει εξηγήσεις ποτέ το αρμόδιο υπουργείο για τα πορίσματα των ερευνών, για τα δεκάδες εργοδοτικά εγκλήματα που πραγματοποιήθηκαν στο νομό τα τελευταία χρόνια;
Για τα μέτρα που χρειάζονται να παρθούν ώστε να μην θρηνούμε κάθε τόσο και άλλον εργάτη, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, για την κατάσταση που επικρατεί στα κάτεργα των λατομείων του Νομού;
Αυτή είναι η ανάπτυξη τους, τροφοδοτείται όχι μόνο με τον ιδρώτα αλλά και με το αίμα των εργαζομένων. Ανάπτυξη χωρίς δικαιώματα στους χώρους δουλειάς, ανάπτυξη που σου μαθαίνει να σκύβεις το κεφάλι και να αρκείσαι με τα μισά από τα μισά. Ανάπτυξη που κεφάλαιο και κυβερνήσεις κάνουν τα πάντα για να την παρουσιάσουν ως «δίκαιη».
Η Γραμματεία Δράμας του Π.Α.ΜΕ., καλεί τους εργαζόμενους να βγάλουν συμπεράσματα από αυτή την κατάσταση. Να μη συμβιβαστούν, να πάρουν τον ακριβώς αντίθετο δρόμο, να συνταχθούν με τις ταξικές δυνάμεις, για να θεριέψει ο αγώνας για κλαδικές συμβάσεις, για δουλειά με δικαιώματα, δουλειά με αξιοπρέπεια, δουλειά χωρίς το φόβο ότι δεν θα επιστρέψεις στο σπίτι σου.


Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο: Είχαν ξεχάσει στο συρτάρι τον τυχερό λαχνό των δύο εκατ. ευρώ!

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Αγόρασε το λαχείο με… τηλεφωνική εντολή και δι’ αντιπροσώπου, καθώς βρίσκονταν στο εξωτερικό, το είχε ξεχάσει σε ένα συρτάρι και μετά από 1,5 μήνα η σύζυγός του ανακάλυψε τυχαία ότι έγιναν πλουσιότεροι κατά 2 εκατ. ευρώ. Ο μεγάλος υπερτυχερός του Πρωτοχρονιάτικου Λαχείου δεν γνώριζε για τον θησαυρό που έκρυβε στο συρτάρι του, μέχρι που η σύζυγός του το ανακάλυψε καθαρίζοντας το σπίτι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νικητής, που έλειπε στο εξωτερικό, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη σύζυγό του και της ζήτησε να βρει και να αγοράσει δύο λαχεία με λήγοντα αριθμό το οκτώ. Ωστόσο, λόγω των υποχρεώσεών του, ξεχάστηκε, με αποτέλεσμα να μην ελέγξει ποτέ την τύχη των επιλογών του. Ήταν η σύζυγός του που πριν λίγες ημέρες, καθώς καθάριζε, εντόπισε τα λαχεία στο συρτάρι ενός τραπεζιού και διαπίστωσε όταν επισκέφθηκε ένα πρακτορείο ΟΠΑΠ της περιοχής ότι το ένα από τα δύο αξίζει 2 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, δεν του είπε τίποτα τηλεφωνικά, καθώς επέλεξε να μοιραστεί το νέο μαζί του μόλις επέστρεψε στην Ελλάδα.


Φάρμακα από το ΚΙΦΑ Δράμας στους Γιατρούς του Κόσμου, στο Νοσοκομείο Δράμας και στο Σύλλογο Διαβητικών

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Το ΚΙΦΑ έστειλε τρία πακέτα με φάρμακα που περίσσευαν στους Γιατρούς του Κόσμου. Επίσης, έστειλε ένα πακέτο με φάρμακα στο Ιατρείο Πόνου του Νοσοκομείου Δράμας. Τέλος, έστειλε φάρμακα στο Σύλλογο Διαβητικών Δράμας. Το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο Αλληλεγγύης Δράμας λειτουργεί από το Φεβρουάριο 2012 και από το Σεπτέμβριο 2014 στεγάζεται στην Αγ. Σοφίας 1 (πάνω από την τουλούμπα). Την 1η Τετάρτη κάθε μήνα πραγματοποιείται συνέλευση των μελών του ΚΙΦΑ όπου συναποφασίζεται η λειτουργία και οι δράσεις του ΚΙΦΑ και είναι ανοιχτές για όλους. email: kifadramas@gmail.com Για πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με τις δραστηριότητες των συμμετεχόντων στο ΚΙΦΑ γίνετε μέλος του Facebook group http://www.facebook.com/groups/kifadramas/


Εκδήλωση με θέμα «Δύναμη στους Πολίτες» από την Αυτοδιοίκηση Πολιτών Δράμας

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Η Αυτοδιοίκηση Πολιτών πραγματοποιεί στις 23 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας, εκδήλωση με θέμα «Δύναμη στους Πολίτες» με ομιλητή Κοροσιάδη Τάκη και με θέμα «Δημοκρατία-Λαϊκισμός». Στην συνέχεια θα παρουσιασθούν οι θέσεις της παράταξης για την «Δημοκρατία-Διαφάνεια-Συμμετοχικότητα» και για τις αλλαγές που εισάγει η καθιέρωση της απλής αναλογικής.


Ανάκληση αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, ανακαλούνται όλες οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Θεόδωρο Μαρκόπουλο, λόγω έμπρακτης αδυναμίας συνεργασίας, και ανατίθενται στον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Κώστα Αντωνιάδη. Η απόφαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.


Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Δράμας «ΔΡΑΣΗ», έκοψε την πίτα του

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Δράμας «ΔΡΑΣΗ», την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019, σε μια ζεστή εκδήλωση έκοψε με τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και φίλους του Κέντρου την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα του. Στην παραπάνω εκδήλωση επίσης αποδόθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου του Κέντρου στον κ. Κώστα Μιχαηλίδη και του απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του, ως ιδρυτή και Πρόεδρο του Κέντρου την περίοδο 2013-2018.


Με την συμμετοχή πλήθους κόσμου η ομιλία στην αίθουσα της Μητρόπολης Δράμας για το επίκαιρο θέμα του Μακεδονικού ζητήματος

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Με την συμμετοχή πλήθους λαού πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 από την Ιερά Μητρόπολή μας εκδήλωση - ομιλία για το επίκαιρο εθνικό θέμα του Μακεδονικού ζητήματος. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο κοινωνιολόγος και συγγραφέας κ. Μιχάλης Χαραλαμπίδης και ανέπτυξε το θέμα: «Μακεδονικότητα- Ελληνικότητα- Οικουμενικότητα. Μακεδονία: δικαίωμα στη μνήμη». Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παύλος ευχαρίστησε τον κ. Χαραλαμπίδη για την θαυμάσια ομιλία του.

Πηγή: imdramas.gr


Εγκαινιάστηκε το Κ.Ε.Π. στο Δοξάτο

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Εγκαινιάστηκε στις 17-2-19 μετά από πολλά εμπόδια στο δ.δ. Δοξάτου. Το Κ.Ε.Π. θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων του δημοτικού διαμερίσματος Δοξάτου.
Μαζί εγκαινιάστηκε στο δ.δ. Δοξάτου το τμήμα διοικητικής υποστήριξης, αλλά και το τμήμα Ιστορικής Ανάδειξης (που θα ετοιμάσει τις προμελέτες για την ανάδειξη των ιστορικών δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων του Δοξάτο). Μάλιστα ο Δήμαρχος με μια κίνηση υποστηρικτική παραχώρησε το δημαρχιακό αυτοκίνητο για να γίνει Κινητή Μονάδα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).


Θανατηφόρο τροχαίο στην Δράμα με θύμα 40χρονο

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Θανατηφόρο τροχαίο στην επαρχιακή οδό Δράμας - Καλαμπακίου με θύμα 40χρονο οδηγό αυτοκινήτου. Την 17-2-2019 τις πρώτες πρωινές ώρες, στο 5ο χλμ της επαρχιακής οδού Δράμας - Καλαμπακίου, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που οδηγούσε 40χρονος ημεδαπός, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε τσιμεντένια βάση, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Ο 40χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Δράμας.


Σύλληψη 35χρονου για κλοπή σε χωριό της Δράμας

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Προσοτσάνης, σε βάρος 35χρονου ημεδαπού, διότι όπως προέκυψε, κατά τις ημερομηνίες 8, 11 και 16-2-2019, εισήλθε στο ίδιο κατάστημα σε χωριό της Δράμας και αφαίρεσε από το εσωτερικό του συνολικά το χρηματικό ποσό των 860 ευρώ. Ακόμη συνελήφθη την 17-2-2019 το απόγευμα, στη Δράμα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ, 21χρονος αλλοδαπός, διότι κατείχε 3 συσκευασίες με καπνό, βάρους 150 γραμμαρίων και 18 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω πακέτα τσιγάρων και οι συσκευασίες καπνού.


Εκδήλωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας

Εμφάνιση

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Στις 25 Φεβρουαρίου στις 19.00 στο Αρχαιολογικό μουσείο Δράμας θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με θέμα περί αρχαίας λατομίας, της ευρύτερης περιοχής Δράμας διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για αναφορά στο αρχαίο λατομείο στη θέση Στενοκορφή της Χωριστής Δράμας.