Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Δημοτικές-Περιφερειακές-Ευρωεκλογές 2019 Πως ψηφίζουμε και πόσους σταυρούς βάζουμε

Εμφάνιση

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Στις Δημοτικές Εκλογές κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί των ψηφοδελτίων υπάρχουν οδηγίες (μέχρι πόσους σταυρούς βάζουμε και πού) ωστόσο πρέπει να γνωρίζουμε πως για τον »Κορμό» (για την εκλογή Δημοτικών Συμβούλων δηλαδή) ο κάθε ψηφοφόρος βάζει μέχρι 3 σταυρούς στην Δημοτική Ενότητα π.χ. Δράμας που ανήκει ενώ βάζει μέχρι ακόμα 1 (έναν) σταυρό σε υποψήφιο-υποψήφια και από την Δημοτική Ενότητα Σιδηρονέρου.

Στα Τοπικά συμβούλια μπαίνουν μέχρι 2 σταυροί ενώ στις μονοεδρικές κοινότητες (π.χ. Μακρυπλάγι, Λιβαδερό) σε ένα ψηφοδέλτιο μπαίνουν όλοι οι υποψήφιοι από όλες τις παρατάξεις και ψηφίζουμε τον έναν που επιθυμούμε.
Στις Περιφερειακές εκλογές στη περιφερειακή ενότητα Δράμας βάζουμε μέχρι 3 σταυρούς σε όποιους Περιφερειακούς Συμβούλους θέλουμε.
Στις Ευρωεκλογές ο εκλογέας(ψηφοφόρος) θα πρέπει να αναγράψει στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της επιλογής του μέχρι και τέσσερις σταυρούς (4) υποψηφίων της προτίμησής του από τον ίδιο συνδυασμό.

Αλλαγές στην εκλογική διαδικασία με το πρόγραμμα Κλεισθένης Ι (Ι)
Εφαρμόζεται για πρώτη φορά το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.
Αποσυνδέεται η ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων από τους συνδυασμούς που μετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης των δημοτικών αρχών και προβλέπεται η εκλογή των οργάνων κοινότητας σε χωριστή κάλπη.

Για πρώτη φορά εισάγεται το δικαίωμα του εκλέγειν στους νέους 17 ετών.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να θέτουν υποψηφιότητα και για μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης, και ειδικότερα για το αξίωμα του Δημάρχου και του Προέδρου Κοινότητας έως και 300 κατοίκους.

Αλλαγές στην εκλογική διαδικασία με το πρόγραμμα Κλεισθένης Ι (ΙΙ)
Δεν υφίσταται υποψηφιότητα για το αξίωμα του «προέδρου του συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων», καθώς αυτός εκλέγεται έμμεσα από τους συμβούλους της οικείας κοινότητας, μεταξύ των πρώτων συμβούλων σε σταυρούς προτίμησης των δύο πρώτων σε δύναμη συνδυασμών της κοινότητας.

Προβλέπεται η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων, με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των μεμονωμένων υποψηφίων.
Λαμβάνεται για πρώτη φορά υπόψη ο «μόνιμος πληθυσμός» της χώρας, για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντικαθιστώντας τον «πραγματικό πληθυσμό», που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Χρόνος διενέργειας των εκλογών
• Οι εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών της νέας δημοτικής περιόδου θα διεξαχθούν την Κυριακή 26 Μαΐου 2019.
• Σε περίπτωση επανάληψης της ψηφοφορίας, αυτή θα διεξαχθεί την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου 2019.
• Η εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών θα πραγματοποιηθεί την 1 Σεπτεμβρίου 2019 και η θητεία τους θα λήξει την 31 Δεκεμβρίου 2023.

Εκλογές 26 Μαΐου 2019
Στις εκλογές αυτές ψηφίζουμε για την ανάδειξη:
• δημάρχων
• δημοτικών συμβούλων
• συμβούλων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων
• προέδρων κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακοσίων (300) κατοίκων

Εκλογικό δικαίωμα (Ι)
Δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές έχουν: α) όλοι οι δημότες του Δήμου που σωρευτικά:
• έχουν συμπληρώσει το 17 έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.2002.
• είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο του Δήμου.
-Για συμβούλια και προέδρους κοινοτήτων ψηφίζουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας κοινότητας.

Εκλογικό δικαίωμα (ΙΙ)
β. οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, αλλά που σωρευτικά:
• κατοικούν στην Ελλάδα,
• έχουν συμπληρώσει το 17 έτος της ηλικίας τους, δηλαδή έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.2002,
• είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου όπου κατοικούν, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2019.

Κατάρτιση συνδυασμών για το δημοτικό συμβούλιο (Ι)
• Η εκλογή του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων γίνεται κατά συνδυασμούς.
Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.

• Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:
α) Τον υποψήφιο δήμαρχο
β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%).

Κατανομή εδρών δημοτικού συμβουλίου (I)
Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σύμφωνα με το εκλογικό σύστημα της «απλής αναλογικής των υπολοίπων».

Επανάληψη ψηφοφορίας
• Εφόσον κανείς συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά την πρώτη Κυριακή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των επικεφαλής των 2 πρώτων συνδυασμών.
• Το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου (τακτικά και αναπληρωματικά) εκλέγονται αναλογικά από τον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που συγκέντρωσε κάθε υποψήφιος.

Εκλογή δημάρχου
-Δήμαρχος εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που έλαβε το 50% των έγκυρων ψήφων συν μία, είτε στον πρώτο γύρο, είτε στο δεύτερο γύρο.
- Τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου κρίνουν αποκλειστικά το πρόσωπο του δημάρχου.

Εκλογή δημοτικών συμβούλων
Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, από τους υποψήφιους των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, συμπεριλαμβανομένης της διασταυρούμενης ψήφου, στην εκλογική περιφέρεια όπου θέτουν υποψηφιότητα.
Κατανομή εδρών συμβουλίων κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων
Ανάλογα με την εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού στην οικεία κοινότητα και με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής.

Εκλογή προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των 300 κατοίκων:
• Σε περίπτωση που συνδυασμός έλαβε το 50%+1 ψήφο, ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλός του αναδεικνύεται πρόεδρος της κοινότητας.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πρόεδρος εκλέγεται έμμεσα, από το ίδιο το συμβούλιο κοινότητας, με μυστική ψηφοφορία.
• Υποψήφιοι για το αξίωμα θα είναι οι πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλοι από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς.

Εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των 300 κατοίκων.
• Από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, πρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς.

Ψηφοδέλτια
• Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και των συνδυασμών υποψηφίων συμβούλων κοινότητας άνω των 300 κατοίκων εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού.
• Τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές των κοινοτήτων έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, καταρτίζονται και εκτυπώνονται με ευθύνη του οικείου δημάρχου και με πιστώσεις του δήμου.


100 χρόνια, 100 λύρες, 100 λυράρηδες για τις ψυχές 353.000 Ελλήνων του Πόντου

Εμφάνιση

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Η Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακών Σωματείων Ν. Δράμας υπεύθυνη για τις εκδηλώσεις μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ευχαριστεί πολύ και συγχαίρει 100 λυράρισσες και λυράρηδες από τη περιοχή της Δράμας, Καβάλας και Κομοτηνής που το Σάββατο 17 Μαΐου 2019 στην Πλατεία Ελευθερίας Δράμας, με τον ήχο της λύρας τους μας ταξίδεψαν στον Πόντο, μας θύμισαν τα χρόνια του διωγμού και την πολύπαθη πορεία των προγόνων μας, μας συγκίνησαν και άγγιξαν τις ψυχές μας.
Πάνω απ’ όλα όμως τίμησαν τη μνήμη 353.000 ψυχών! Ευχαριστούμε πολύ τον κο.Νικόλαο Αφεντούλη, εμπνευστή και συντονιστή όλου αυτού του πρωτόγνωρου εγχειρήματος. Ευχαριστούμε πολύ τον ομιλητή της εκδήλωσης κο. Δημήτριο Νατσιό, δάσκαλο-θεολόγο, που μας συγκίνησε με το λόγο του. Ευχαριστούμε πολύ τους χορευτές του Ποντιακών Σωματείων Δράμας που μας ταξίδεψαν και μας μετέφεραν στα βουνά του Πόντου με τον πυρρίχιο χορό τους.
Επίσης ευχαριστούμε τους χορηγούς της χθεσινής μας εκδήλωσης που ήταν ο Μουσικός Οργανισμός Δήμου Δράμας για τα μπλουζάκια που δόθηκαν στους λυράρηδες, το ψητοπωλείο «ΚΑΛΑΜΙΑ» και προσωπικά τον κο.Νικόλαο Λατσίσταλη για τα σάντουιτς και νερά που προσφέρθηκαν στους λυράρηδες, τον κο. Γιάννη Τοματσίδη για την διαφημιστική προβολή όλων των εκδηλώσεών μας, τον κ.Στάθη Συμεωνίδη για την παραχώρηση των καθισμάτων και το STAR Β. Ελλάδος για την τηλεοπτική κάλυψη της εκδήλωσης.
Τέλος ευχαριστούμε όλους όσοι παραβρεθήκατε στη χθεσινή εκδήλωση και πλημμυρίσατε την Πλατεία Ελευθερίας Δράμας. Πόντιοι, Μικρασιάτες, Θρακιώτες, Ντόπιοι με τα αναμμένα κεριά μας δώσαμε το μήνυμα της ενότητας, συλλογικότητας και συνέχειάς μας ως Έλληνες που υπέστησαν αδίκως πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ!

Η Συντονιστική Επιτροπή Ποντιακών Σωματείων Ν. Δράμας


Εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Εμφάνιση

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019


Καθώς βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν από τις Ευρωεκλογές και είμαι πάλι υποψήφιος, θεωρώ καθήκον μου, πριν σας ζητήσω να με τιμήσετε ξανά με την ψήφο σας στις 26 Μαΐου να σας κάνω έναν σύντομο απολογισμό του έργου μου. Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσω με την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και τη δημιουργία του rescEU για το οποίο ήμουν υπεύθυνος εκ μέρους της Σοσιαλιστικής Ομάδας.
Ήταν το τελευταίο θέμα με το οποίο ασχολήθηκα και ίσως το πιο σημαντικό, καθώς επηρεάζει την καθημερινότητα των ευρωπαίων πολιτών και για αυτό συμπεριελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα 20 πιο σημαντικά επιτεύγματα της Ένωσης την περίοδο 2014-2019.
Προβλέψαμε την αγορά καινούργιων μέσων, όπως πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 80 - 90% του συνολικού κόστους.
Επιπλέον, δώσαμε για πρώτη φορά την δυνατότητα επισκευής των εθνικών μέσων με το 75% των εξόδων να καταβάλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας, καθώς η πλειοψηφία του εναερίου στόλου βρίσκεται καθηλωμένη λόγω αδυναμίας επισκευής.
Ακόμα, ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ασχολήθηκα ιδιαίτερα με θέματα που άπτονται των εθνικών μας συμφερόντων.
Συγκεκριμένα σχετικά με τις Ευρωτουρκικές σχέσεις με τροπολογίες μου τόσο στην Επιτροπή όσο και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέδειξα ζητήματα όπως η ανάγκη αντιμετώπισης της τουρκικής επιθετικότητας στο Αιγαίο και στην Κύπρο.
Επιπλέον, σχετικά με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, αγωνίστηκα για την προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας της Βορείου Ηπείρου καθώς και την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Κωνσταντίνου Κατσίφα.
Τέλος, καθώς ο πρωτογενής τομέας παραγωγής παραμένει έναν από τους σημαντικότερους της Ελληνικής οικονομίας που αποτελεί το 1/5 περίπου των εξαγωγών μας επιδίωξα από την αρχή της θητείας μου να συμμετέχω στην Επιτροπή Αγροτικών Υποθέσεων, κάτι που τελικά κατέστη δυνατόν ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Αγροτικών Υποθέσεων και Ανάπτυξης της Υπαίθρου από το 2017.
Ακόμα και πριν οριστώ στην αρμόδια Επιτροπή, με γραπτές ερωτήσεις ασχολήθηκα με ζητήματα που αφορούν την προστασία των προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης καθώς και για το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των αγροτικών εφοδίων που περιορίζουν σημαντικά το εισόδημα των αγροτών.
Από το 2017, ως αναπληρωματικό μέλος συμμετείχα με τροπολογίες μου στην διαμόρφωση σημαντικών νομοθετικών εκθέσεων όπως η νομοθεσία για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων.
Βεβαίως, το σημαντικότερο ζήτημα με το οποίο ασχολήθηκα ήταν οι κανόνες για την Κοινή Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2021-2027.
Ήδη πριν παρουσιάσει την πρότασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρσι τον Ιούνιο, με γραπτή μου ερώτηση είχα θέσει στον αρμόδιο Επίτροπο Χόγκαν τις βασικές προτεραιότητές μας: την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών προϊόντων, την εξασφάλιση της διατροφικής ασφάλειας της Ένωσης μέσω της μείωσης των εισαγωγών τροφίμων και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.
Η πρόταση όμως που παρουσιάστηκε η Επιτροπή ήταν απογοητευτική. Πρότεινε μείωση του προϋπολογισμού της ΚΑΠ που θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την μείωση των άμεσων ενισχύσεων που λαμβάνουν οι Έλληνες αγρότες κατά 15%.
Αν και δεν ολοκληρώθηκε η μεταρρύθμιση, παρόλα αυτά, για να διασφαλίσουμε τα εθνικά συμφέροντα, κατέθεσα τροπολογίες που φορούν ζητήματα Ελληνικού ενδιαφέροντος όπως είναι η διατήρηση της εξαίρεσης των μικρών καλλιεργειών, την ακύρωση προσπάθειας για εξωτερική σύγκλισης που θα μείωνε σημαντικά το ελληνικό αγροτικό εισόδημα, την μη εισαγωγή ποικιλιών με διασταύρωση στο κρασί, την αύξηση του ορίου του 1% για την φύτευση νέων αμπελιών στις χώρες με μικρό αμπελώνα ο οποίος συνεχώς μειώνεται όπως η Ελλάδα και μέτρα απλούστευσης της γραφειοκρατίας για τους αγρότες. Η τελική επεξεργασία θα γίνει αμέσως μόλις συγκληθεί το νέο Ευρωκοινοβούλιο, οπότε πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση ώστε να μη χαθεί ούτε ένα λεπτό.
Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιστοίχως των Ευρωβουλευτών έχει ενισχυθεί πολύ. Είναι στο χέρι των πολιτών να επιλέξουν ποιοι θα τους εκπροσωπήσουν. Στις 26 Μαΐου ζητώ την στήριξή σας για να συνεχίσω το έργο που ξεκίνησα με τον ίδιο ζήλο και επιμονή.

Νίκος Ανδρουλάκης
Υποψήφιος Ευρωβουλευτής
ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ


Βράβευση του 3ου Δημ. Σχολείου Προσοτσάνης στο Διαγωνισμό «Ποντιακός Ελληνισμός»

Εμφάνιση

Πέμπτη 23 Μαΐου 2019


Το 3ο βραβείο του 3ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού «Ποντιακός Ελληνισμός» στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης για το τραγούδι «Τα δάκρυα του παππού». Στην κατηγορία «Τραγούδι» απέσπασαν οι μαθητές της Β΄1 τάξης Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, μνήμες και όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον».

Οι μικροί μαθητές και οι μαθήτριες, με την καθοδήγηση της δασκάλας τους κ. Ψωμά Στυλιανής και του μουσικού του σχολείου τους κ. Βασιλειάδη Ευάγγελου, συμμετείχαν στον εν λόγω διαγωνισμό με το τραγούδι τους «Μνήμες: Τα δάκρυα του παππού».
Το τραγούδι αναφέρεται στον καημό ενός πόντιου παππού και της γυναίκας του, καθώς αυτοί θυμούνται τις χαμένες πατρίδες και τον ξεριζωμό τους από τον Πόντο και θρηνούν, αλλά, όμως, ποτέ δεν λησμονούν την πλούσια ποντιακή παράδοση που τους ανέθρεψε και τους καθοδήγησε σε κάθε βήμα της νέας ζωής τους στην Ελλάδα, αντίθετα επιμένουν να τη διατηρούν με κάθε τρόπο στην καθημερινότητά τους.

Οι στίχοι του τραγουδιού που δημιούργησε η κ. Ψωμά και «έντυσε» μουσικά ο κ. Βασιλειάδης πάντα σε συνεργασία με τα ίδια τα παιδιά, είναι χαρακτηριστικοί:
Ο πάππος μου και η γιαγιά
τον Πόντο νοσταλγούνε,
την Παναγία Σουμελά
δε θα την ξαναδούνε.

Τα δάκρυα πέφτουνε βροχή
στα γέρικα τους μάτια
και η καρδούλα τους πονεί
όταν θυμούνται τη φυγή.

Ο διαγωνισμός συνδιοργανώθηκε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους από τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Σερρών και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών και περιλάμβανε πολλές κατηγορίες: ποίημα, τραγούδι, ταινίες, εικαστικά έργα, ιστοσελίδες, παραμύθια, projects και διηγήματα.
Οι συγκεκριμένοι μαθητές συμμετείχαν, συνολικά, σε τρεις κατηγορίες (τραγούδι, ποίημα, εικαστικό έργο), κατορθώνοντας, τελικά, να κερδίσουν το 3ο βραβείο στην κατηγορία του τραγουδιού, ενώ οι συμμετοχές, συνολικά, στο διαγωνισμό ήταν πάρα πολλές από εκατοντάδες σχολεία απ’ όλη την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ανακοινώθηκαν την περασμένη Πέμπτη 16/5/19 από τη Δ/νση Π/Ε Σερρών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά που το 3ο Δημοτικό Σχολείο Προσοτσάνης κερδίζει βραβείο στο διαγωνισμό αυτό, γεγονός το οποίο αναδεικνύει τη διαρκή και επίμονη προσπάθεια που κάνουν οι εκπαιδευτικοί του για να διατηρήσουν ζωντανή την τόσο πλούσια ποντιακή και - ευρύτερα - ελληνική παράδοση και ταυτόχρονα να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες των μαθητών τους και να καλλιεργήσουν σε αυτούς κουλτούρα αριστείας και διάκρισης.
Όπως τονίζει ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Χαράλαμπος Τσορτανίδης «η ευγενής άμιλλα, ο επινοητικός συναγωνισμός και η επιδίωξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος σε οποιοδήποτε δημιουργικό πλαίσιο, είναι κινητήριος δύναμη του πολιτισμού και στοιχείο προόδου και προσωπικής και ομαδικής ανέλιξης στις κοινωνίες μας», ενώ η κ. Ψωμά δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένη για τη χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης της απονομής του βραβείου στην ίδια, στο συνάδελφό της κ. Βασιλειάδη και, φυσικά, στους μαθητές της, «τη στιγμή που ο ελληνισμός γιορτάζει την επέτειο των 100 χρόνων από την Ποντιακή Γενοκτονία, ένα φοβερό και συνάμα τραγικό γεγονός της πρόσφατης ιστορίας της πατρίδας μας, τη λήθη του οποίου πρέπει με κάθε τρόπο να αναιρέσουμε, αναδεικνύοντας, παράλληλα, τον διαρκή και επίμονο αγώνα των Ποντίων στη νέα τους πατρίδα να διατηρήσουν αλώβητες και ζωντανές τις μνήμες τους και την παράδοσή τους».

Καθώς λέει και το ίδιο
το τραγούδι:
Η Ελλάδα τους αγκάλιασε
τους γιάτρεψε τον πόνο,
με όνειρα τους γέμισε
κι αγάπη να ‘χουν μόνο.

Γι αυτό μαθαίνουν στα παιδιά
το Ομάλ να το χορεύουν,
να τρων νόστιμα πιροσκί,
χαβίτς να μαγειρεύουν.

Το τραγούδι είναι αναρτημένο στο YouTube στη διεύθυνση:
https://youtu.be/IyRFm6gZsn4