Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Έσπασαν το ρεκόρ Guinness οι μαθητές του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας

Εμφάνιση

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Την Τρίτη 16 Ιουλίου 2019 οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας είχαν την ευκαιρία να λάβουν την πολυπόθητη επιστολή (mail) της Οργανωτικής Ομάδας των βραβείων Guinness. Ειδικότερα, μετά από μία επίπονη και σχολαστική διαδικασία ελέγχου περίπου τριών μηνών, από πλευράς των εκπροσώπων του Guinness, του οπτικοακουστικού υλικού που απεστάλη από τα δύο σχολεία της πόλης αναφορικά με τη διεξαγωγή του επιτραπέζιου παιχνιδιού «Γκρινιάρης», τελικώς διαπιστώθηκε πως πληρούνται οι απαραίτητες προδιαγραφές για την απονομή του ρεκόρ Guinness.
Πιο συγκεκριμένα, η κατάρριψη του ρεκόρ Guinness αφορούσε την ταυτόχρονη μαζική συμμετοχή 418 μαθητών σε ομάδες των τεσσάρων παιχτών, του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας και την επιτυχή ολοκλήρωση μίας παρτίδας του επιτραπέζιου παιχνιδιού «Γκρινιάρης» (Ludo στη διεθνή ορολογία) στον προαύλιο χώρο των δύο σχολικών μονάδων.
Αξίζει να αναφέρουμε πως η εν λόγω δράση εντάσσεται στα καινοτόμα προγράμματα που εκπονούν οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολικών μονάδων στο πλαίσιο του «ανοίγματος» του σχολείου προς την ευρύτερη κοινωνία. Πέρα από τη χαρά της συμμετοχής των παιδιών σε μια ομαδική προσπάθεια κατάκτησης ενός συλλογικού στόχου, απώτερη επιδίωξη του παιδαγωγικού εγχειρήματος αποτέλεσε η καλλιέργεια των αρχών της συνεργατικότητας, της δημοκρατικότητας και της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μαθητών των δύο σχολικών μονάδων. Τα παιδιά των δύο σχολείων, επίσης, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε μία εγγύτητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων, καθώς και να γνωρίσουν την αξία των παραδοσιακών επιτραπέζιων παιχνιδιών σε αντιδιαστολή με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια της σύγχρονης τεχνολογίας.
Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των δύο σχολείων που συνέβαλαν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή της όλης προσπάθειας (επίσης συμμετείχαν και δύο μαθητικά τμήματα από το 3ο και το 7ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας). Ιδιαίτερες ευχαριστίες αποδίδουμε στις εκπαιδευτικούς κ. Ελένη Σμολοκτού και κ. Όλγα Γεωργιάδου, που είχαν την ευθύνη για το συντονισμό και τη γραφειοκρατική προώθηση της εκπαιδευτικής δράσης. Επίσης, ευχαριστούμε τον εκπαιδευτικό πληροφορικής κ. Μάνο Γρηγοριάδη για την προσφορά του στην τεχνολογική υποστήριξη του έργου, καθώς και τους εννιά επιτηρητές από διάφορες υπηρεσίες της πόλης που συνέδραμαν στη διεξαγωγή του παιχνιδιού. Τέλος, αποδίδουμε ευχαριστίες στον δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο για την υλικοτεχνική και ένθερμη στήριξη της όλης εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας.
Ασφαλώς, οι νικητές μαθητές και οι νικήτριες μαθήτριες των δύο σχολείων θα ενημερωθούν για την κατάκτηση του ρεκόρ Guinness, καθώς και θα παραλάβουν τα ανάλογα πιστοποιητικά βράβευσης σε μία ειδική εκδήλωση/ γιορτή που θα λάβει χώρα στην αυλή των σχολικών μονάδων με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι διευθυντές του 1ου και 2ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας / Σαλπιγκτής Αλκιβιάδης - Λιάνος Αθανάσιος


Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν παιδιά για να μη χάσουν το επίδομα τέκνων

Εμφάνιση

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Δεκατέσσερα σημεία - SOS πρέπει να προσέξουν όσοι φορολογούμενοι βαρύνονται με «εξαρτώμενα τέκνα» προκειμένου να συμπληρώσουν σωστά τις φετινές φορολογικές δηλώσεις και να μην χάσουν τα επιδόματα που δικαιούνται φέτος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. ούτε τις πρόσθετες εκπτώσεις φόρου που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για όσους εξ’ αυτών είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι ή κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Τα σημεία αυτά είναι τα εξής:
1. Όσοι φορολογούμενοι βαρύνονται με «εξαρτώμενα τέκνα», ακόμη κι αν δεν είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι ή κατ’επάγγελμα αγρότες, θα πρέπει, οπωσδήποτε, να δηλώσουν τα στοιχεία των τέκνων τους αυτών στον πίνακα 8, στην τελευταία σελίδα του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης. Ο λόγος είναι ότι με βάση τα στοιχεία που θα δηλωθούν στον πίνακα αυτό θα καθοριστεί το ύψος του επιδόματος τέκνων που δικαιούνται να λαμβάνουν φέτος ανά δίμηνο από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.). Τα ποσά του επιδόματος που ήδη έχουν καταβληθεί στους φορολογούμενους αυτούς για τα δύο πρώτα δίμηνα του τρέχοντος έτους, δηλαδή για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 καθώς επίσης και τα ποσά που θα καταβληθούν στις 25-26 Ιουλίου, για το δίμηνο Μαϊου-Ιουνίου 2019, θα επανυπολογιστούν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α., για κάθε δικαιούχο, με βάση τα στοιχεία που θα έχουν δηλωθεί στον πίνακα 8 της φετινής φορολογικής δήλωσης. Όσοι φορολογούμενοι με «εξαρτώμενα τέκνα» που είναι δικαιούχοι επιδομάτων τέκνων του Ο.Π.Ε.Κ.Α. δεν έχουν υποβάλει τη φορολογική δήλωση μέχρι την Τρίτη 16 Ιουλίου δεν θα πληρωθούν το επίδομα στις 26 Ιουλίου.
2. Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2018 εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις ή έχουν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη και βαρύνονται με «εξαρτώμενα τέκνα» έχουν έναν επιπλέον λόγο να δηλώσουν τα στοιχεία των τέκνων τους αυτών στον πίνακα 8 της φορολογικής τους δήλωσης. Οι φορολογούμενοι αυτοί δικαιούνται προσαυξημένης ετήσιας έκπτωσης φόρου, η οποία μπορεί να φθάσει μέχρι τα 1.950 ευρώ για 1 εξαρτώμενο τέκνο, μέχρι τα 2.000 ευρώ για 2 εξαρτώμενα τέκνα και μέχρι τα 2.100 ευρώ για 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Η έκπτωση αυτή υπολογίζεται προσαυξημένη, σύμφωνα με τα παραπάνω, μόνο εφόσον τα στοιχεία των «εξαρτώμενων τέκνων» είναι δηλωμένα στον πίνακα 8 της δήλωσης.
3. Ως «εξαρτώμενα τέκνα» - τα οποία βαρύνουν τον φορολογούμενο και αφενός λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του επιδόματος τέκνων που δικαιούται να λάβει ο φορολογούμενος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. κατά το τρέχον έτος αφετέρου δίνουν το δικαίωμα προσαυξημένης έκπτωσης φόρου σε κάθε φορολογούμενο που είναι μισθωτός, συνταξιούχος ή κατ’ επάγγελμα αγρότης - θεωρούνται φέτος:
-Τα άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από την 1η/1/2000 έως την 31η/12/2018.
-Τα άγαμα τέκνα που γεννήθηκαν από την 1η/1/1993 και μετά, εφόσον φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
-Τα άγαμα τέκνα που παρουσιάζουν ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
Προϋπόθεση, εξάλλου, για να αναγνωριστούν τα παραπάνω τέκνα ως «εξαρτώμενα» είναι να συνοικούν με το φορολογούμενο και το συνολικό ατομικό ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους κατά το έτος 2018 να μην έχει υπερβεί τα 3.000 ευρώ ή τα 6.000 ευρώ, εφόσον έχουν αναπηρία 67% και άνω.
Ως «εξαρτώμενα» τέκνα θεωρούνται και αυτά που σπουδάζουν σε άλλο Δήμο, μακριά από την κατοικία των γονέων τους διαμένοντας σε εκμισθούμενη κατοικία, εφόσον δεν απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2018 κανενός είδους εισόδημα.
4. Σε κάθε περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης από εγγάμους ή μέρη συμφώνων συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.), που έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με τουλάχιστον 67% αναπηρία, τα οποία δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, οι κωδικοί 005-006 του πίνακα 3 στους οποίους πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός των τέκνων αυτών για την εξασφάλιση μείωσης φόρου 200 ευρώ συμπληρώνονται μόνο από τον σύζυγο ή το ένα Μ.Σ.Σ. κι αν ο φόρος του δεν επαρκεί για να αφαιρεθεί ολόκληρο το ποσό της έκπτωσης, τότε το ποσό αυτό πιστώνεται, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, στον φόρο της συζύγου ή του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.
5. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία έγγαμοι φορολογούμενοι ή Μ.Σ.Σ. έχουν επιλέξει να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις και έχουν από κοινού εξαρτώμενα τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67% που δεν υποβάλλουν ατομικές δηλώσεις, η μείωση φόρου των 200 ευρώ πραγματοποιείται άπαξ, μόνο σε έναν σύζυγο/ Μ.Σ.Σ, χωρίς να μεταφέρεται το δικαίωμα πίστωσης φόρου στον άλλο σύζυγο/ Μ.Σ.Σ. Στις περιπτώσεις αυτές διενεργείται διασταύρωση και εφόσον διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι το τέκνο με αναπηρία δηλώθηκε και από τους δύο συζύγους/ Μ.Σ.Σ, η μείωση φόρου γίνεται στον σύζυγο/ΜΣΣ με τον μεγαλύτερο φόρο εισοδήματος.
6. Οι φορολογούμενοι που έχουν ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα (σπουδαστές, υπηρετούντες στρατιωτική θητεία κ.λπ.) θα πρέπει να δηλώσουν οπωσδήποτε στον πίνακα 8, εκτός από τα ονόματα, τα έτη γέννησης, τις σχολές φοίτησης και τους Α.Μ.Κ.Α. των παιδιών τους αυτών, και τους Α.Φ.Μ. Εάν ενήλικο εξαρτώμενο τέκνο συγκατοικεί με τους γονείς του, τότε σε περίπτωση μη δήλωσης του Α.Φ.Μ. από τους γονείς του στον πίνακα 8 της δικής τους φορολογικής δήλωσης, το σύστημα TAXISnet δεν θα επιτρέψει στο τέκνο αυτό να δηλώσει, στη δική του φορολογική δήλωση, ότι «φιλοξενείται» στο σπίτι των γονέων του! Δηλαδή το TAXISnet θα «μπλοκάρει» τη δήλωση του τέκνου.
7. Κατά τη συμπλήρωση του πίνακα 8 της φορολογικής δήλωσης από τους γονείς που έχουν ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο, το οποίο κατά τη διάρκεια του 2018 εργάστηκε και απέκτησε εισόδημα, οπότε πρέπει κι αυτό να υποβάλει δήλωση, θα πρέπει αφενός να συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο με τη συγκεκριμένη πληροφορία αφετέρου να δηλωθεί ο ΑΦΜ του ανηλίκου που υποχρεούται να υποβάλει δήλωση.
8. Οι φορολογούμενοι με άγαμα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν, οι οποίοι τα δηλώνουν στο πίνακα 8 του δικού τους Ε1, θα πρέπει έχουν στη διάθεσή τους, για να προσκομίσουν για έλεγχο εάν τους ζητηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., βεβαίωση της οικείας σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού. Στις βεβαιώσεις των αναγνωρισμένων σχολών εσωτερικού, πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της άδειας που χορήγησε το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά περίπτωση και το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η άδεια αυτή.
9. Όσοι φορολογούμενοι βαρύνονται με άγαμα ενήλικα τέκνα που είναι άνεργα, απαιτείται να έχουν στη διάθεσή τους βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι τα τέκνα αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του, προκειμένου να την προσκομίσουν εφόσον κληθούν για έλεγχο δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
10. Όσοι βαρύνονται με στρατευμένα τέκνα πρέπει να έχουν λάβει σχετική βεβαίωση της στρατιωτικής υπηρεσίας.
11. Όσοι φορολογούμενοι απέκτησαν τέκνο εντός του 2018, απαιτείται να έχουν στη διάθεσή τους τη ληξιαρχική πράξη γέννησης, προκειμένου να την προσκομίσουν εφόσον κληθούν για έλεγχο δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
12. Όσοι βαρύνονται με τέκνο ανάπηρο τουλάχιστον κατά 67% πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους και την σχετική γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
13. Έγγαμοι σύζυγοι μισθωτοί ή συνταξιούχοι ή κατ’ επάγγελμα αγρότες που επέλεξαν να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, προκειμένου να τύχουν και οι δύο της προσαυξημένης έκπτωσης φόρου εισοδήματος των 1.950-2.100 ευρώ, πρέπει να συμπληρώσουν και οι δύο τον πίνακα 8 στις ξεχωριστές δηλώσεις τους.
14. Αμέσως μόλις αναγραφούν στον πίνακα 8 της φορολογικής δήλωσης των γονέων τα στοιχεία των «εξαρτώμενων τέκνων», «ενημερώνεται» και συμπληρώνεται αυτόματα με τον αριθμό των συγκεκριμένων τέκνων ο κωδικός 003 για τον υπόχρεο ή ο κωδικός 004 για τη σύζυγο.


Αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για φοροελαφρύνσεις Πρώτο δείγμα οι βελτιώσεις στις 120 δόσεις

Εμφάνιση

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Σε ένα μίνι φορολογικό νομοσχέδιο, που θα κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα και θα περιλαμβάνει βελτιώσεις στις 120 δόσεις, και ένα δεύτερο μεγάλο νομοσχέδιο που θα ακολουθήσει το φθινόπωρο, σε συνδυασμό με την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2020, ενδέχεται να καταλήξει η κυβέρνηση, η οποία ενημέρωσε τις προηγούμενες τρεις ημέρες τους εκπροσώπους των θεσμών για τις φοροελαφρύνσεις και τα φιλοαναπτυξιακά μέτρα που προτίθεται να λάβει.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει ανοίξει τα χαρτιά του και έχει δώσει στους τεχνοκράτες των δανειστών, που βρέθηκαν στην Αθήνα με αφορμή το συνέδριο του Economist, τα απαραίτητα στοιχεία για το σύνολο των παρεμβάσεων που σχεδιάζει. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των θεσμών αναμένεται να εκφράσουν τις θέσεις τους μέσα στις επόμενες 4-5 ημέρες.

Σε περίπτωση που ζητήσουν περισσότερο χρόνο για να αποτιμήσουν ορισμένα από τα μέτρα, η κυβέρνηση είναι πιθανό να υλοποιήσει τον σχεδιασμό της σε δύο δόσεις, καταθέτοντας στη Βουλή:
- Ένα μίνι φορολογικό νομοσχέδιο την επόμενη εβδομάδα, το οποίο θα περιλαμβάνει βελτιωτικές αλλαγές στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές προς την εφορία και πιθανώς να ενσωματώνει μια πρώτη σειρά φοροελαφρύνσεων και φιλοαναπτυξιακών μέτρων.
Αναφορικά με τη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία σε έως 120 δόσεις, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει επεξεργαστεί βελτιώσεις, με στόχο την ευκολότερη πρόσβαση στις ευκολίες πληρωμής για όλους τους οφειλέτες. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης αναμένεται να μειωθεί από τα 30 ευρώ στα 20 ευρώ, τα κριτήρια ρύθμισης οφειλών για τα νομικά πρόσωπα θα διευρυνθούν, ενώ μείωση σχεδιάζεται και για το ετήσιο επιτόκιο που επιβαρύνει τις οφειλές οι οποίες εντάσσονται στη ρύθμιση.
Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο, μετά από συνεννόηση με τους θεσμούς, θετικά μέτρα, όπως η μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% το 2020 και από το 24% στο 20% το 2021 ή/και η οριζόντια μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 20% το 2020 και 10% το 2021. Επίσης αναμένεται να περιληφθούν διατάξεις για την τόνωση της κτηματαγοράς, πρόσθετα φορολογικά κίνητρα για το leasing αυτοκινήτων και κωδικοποίηση των νομοθετικών αλλαγών που έγιναν τα τελευταία χρόνια μέσα από υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους και τη νομολογία των ανώτατων δικαστηρίων.
- Ένα δεύτερο, μεγάλο φορολογικό νομοσχέδιο τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, το οποίο θα ενσωματώνει όλες τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις της τετραετίας (μειώσεις συντελεστών σε εισόδημα, ακίνητα, ενοίκια, μερίσματα και επιχειρηματικά κέρδη). Όπως φάνηκε από τις χθεσινές δηλώσεις του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ στην ΕΡΤ, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί αναγνωρίζουν την ανάγκη φοροελαφρύνσεων, αλλά εξακολουθούν να θέτουν το ζήτημα της μείωσης του αφορολογήτου ορίου. Ο κ. Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι οι θεσμοί θα μελετήσουν λεπτομερώς τον κυβερνητικό σχεδιασμό τον Σεπτέμβριο, παραδέχθηκε πως «η φορολογία στην Ελλάδα, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις αλλά και τα φυσικά πρόσωπα, είναι υψηλή», ωστόσο συμπλήρωσε: «Ένα θέμα στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι η διεύρυνση της φορολογικής βάσης, καθώς ο αριθμός πολιτών που πληρώνουν φόρο εισοδήματος είναι σχετικά μικρός σε σχέση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης με φυσιολογικούς φορολογικούς συντελεστές είναι ένας πιθανός τρόπος. Όμως δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες. Είναι σχετικά νωρίς γι’ αυτό».

Πρώτες επαφές με τους θεσμούς
Το κλίμα στις πρώτες επαφές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των δανειστών που έγιναν το τελευταίο τριήμερο χαρακτηρίζεται και από τις δύο πλευρές ιδιαιτέρως θετικό, ενώ σήμερα θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης (πρώην υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης) συναντήσεις γνωριμίας των θεσμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ESM, ΕΚΤ, ΔΝΤ) με υπουργούς της νέας κυβέρνησης που εμπλέκονται στις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις.
Μεταξύ άλλων τα στελέχη των θεσμών θα συναντηθούν με εκπροσώπους των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Ενέργειας και Δικαιοσύνης. Σε ορισμένες από τις συναντήσεις παρών θα είναι και ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Πρόκειται για επαφές γνωριμίας, καθώς τα στελέχη του κουαρτέτου εξέφρασαν την επιθυμία να γνωρίσουν τους εκπροσώπους της νέας κυβέρνησης επ’ αφορμή της παρουσίας τους στην Αθήνα λόγω του συνεδρίου του Economist.


Ματαιώνεται ο διαγωνισμός για τις νέες ταυτότητες

Εμφάνιση

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Ματαιώνεται, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας, προκειμένου ο σχετικός διαγωνισμός να επαναπροκηρυχθεί με νέες προδιαγραφές, ώστε τα νέα έντυπα ταυτότητας να περιλαμβάνουν εκτός από τα στοιχεία ταυτότητας και όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Όπως επισημαίνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, «με τη νέα αυτή ηλεκτρονική «κάρτα του πολίτη» η επικοινωνία και οι συναλλαγές με το Δημόσιο, τις εθνικές και διεθνείς κρατικές Αρχές, θα απλοποιηθούν σημαντικά. Οι πολίτες θα απολαμβάνουν, λόγω διαλειτουργικότητας, ασφαλείς, φιλικές και αξιόπιστες υπηρεσίες χωρίς περιττές, γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες»

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρει τα εξής:
«Ματαιώνεται στο παρόν στάδιο η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων ασφαλείας, προκειμένου ο σχετικός διαγωνισμός να επαναπροκηρυχθεί με νέες προδιαγραφές, ώστε τα νέα έντυπα ταυτότητας να περιλαμβάνουν πέραν των στοιχείων ταυτότητας και όλα τα αναγκαία στοιχεία για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Με τη νέα αυτή ηλεκτρονική «κάρτα του πολίτη» η επικοινωνία και οι συναλλαγές με το δημόσιο, τις εθνικές και διεθνείς κρατικές Αρχές θα απλοποιηθούν σημαντικά. Οι πολίτες θα απολαμβάνουν, λόγω διαλειτουργικότητας, ασφαλείς, φιλικές και αξιόπιστες υπηρεσίες χωρίς περιττές, γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες».


Ο διπλός «πονοκέφαλος» του Τσίπρα - Ποιοι φοβούνται την «Πασοκοποίηση» του ΣΥΡΙΖΑ Ανοίγει νέος κύκλος συζητήσεων για τη μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ

Εμφάνιση

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Δύο μέτωπα έχει να αντιμετωπίσει στο εσωτερικό του κόμματος ο Αλέξης Τσίπρας και οι κινήσεις του πρέπει να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις γρήγορες και σε άλλες «χειρουργικές» προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να μην μπει σε έναν κύκλο εσωστρέφειας που μπορεί να του κοστίσει μετεκλογικά και να “θολώσει” το καλό αποτέλεσμα της 7ης Ιουλίου.
Η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μαρτυρούσε πως μέσα στο κόμμα υπάρχει ένα «ανενεργό ηφαίστειο» που, όμως είναι έτοιμο ανά πάσα στιγμή να ξυπνήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο και κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προδικάσει πως θα τρέξουν οι εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Το νέο κόμμα διχάζει
Όλα τα στελέχη της Κουμουνδούρου θέλουν το κόμμα να αλλάξει και να μετασχηματιστεί. Σχεδόν όλοι διαφωνούν, όμως για τον τρόπο που θα γίνει αυτό. Εδώ και αρκετές ημέρες φαίνεται πως στο πλευρό της εσωκομματικής αντιπολίτευσης των «53+» έχουν συνταχθεί και αρκετά κορυφαία στελέχη που θωρούν υπαρκτό τον κίνδυνο της «Πασοκοποίησης» του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που προβληματίζει είναι η δημιουργία ενός μοντέλου αρχηγικού κόμματος που θα υποχωρήσει από πολλές ιδέες και αξίες της αριστεράς.
Για το ενδεχόμενο ο πρόεδρος να εκλέγεται από τη βάση, θέση που προκρίνεται από την Προοδευτική Συμμαχία, είναι χαρακτηριστικό πως παλαιός βουλευτής και κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ τόνιζε στο newpost.gr ότι “υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης της φυσιογνωμίας του κόμματος”, συμπληρώνοντας σε πολύ υψηλούς τόνους: «Θα ψηφίζουν τα καφενεία για να βάλουμε αρχηγό;».
Κοινό σημείο είναι η ανάγκη μαζικοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ και τα ερείσματα που πρέπει να αποκτήσει στην κοινωνία με αναφορές στην νεολαία, στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα συνδικάτα.
Τα στελέχη που συμβαδίζουν με τις σκέψεις του Αλέξη Τσίπρα, βλέπουν πως ο χώρος επέκτασης του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σε καμία περίπτωση στα αριστερά του. Το 31,5%, άλλωστε ήταν για άλλη μια φορά αποτέλεσμα συμπόρευσης πολιτών που ανήκουν παραδοσιακά στο χώρο του κέντρου και έχουν έντονα αντιδεξιά αισθήματα. Εμφανίζονται αντίθετοι στις «κλειστές πόρτες» και καλούν το κόμμα να ανοίξει με νέες εγγραφές μελών και να ταυτιστεί με τους πολίτες που τον στήριξαν στις τέσσερις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις.
Κατ’ επέκταση υποστηρίζουν πως πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να «κεφαλαιοποιήσει» ως εκλογική βάση το 31,5% της πρόσφατης εθνικής κάλπης και όχι το 23,7% των ευρωεκλογών.

Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ με βουλευτές
Στα τέλη Ιανουαρίου περίπου 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν ενημερωθεί πως δεν ήταν συνεπείς με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αφού δεν είχαν καταβάλει τα 1.000 ευρώ μηναιώς που είχαν συμφωνήσει να δίνουν στο κόμμα (600 ευρώ για τις ανάγκες του ΣΥΡΙΖΑ, 400 ευρώ για την αλληλεγγύη).
Ασφαλείς πληροφορίες του αναφέρουν πως μέχρι τις εκλογές ο αριθμός των «μπαταχτσήδων» βουλευτών είχε αυξηθεί εξαιτίας των οικονομικών αναγκών που προέκυψαν από την προεκλογική τους εκστρατεία. Παρ’ όλα αυτά κανείς δεν «κόπηκε» από τις λίστες της Κουμουνδούρου όπως είχε ειπωθεί αρχικά.
Στην τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας οι βουλευτές της περιφέρειες εμφανίστηκαν ενωμένοι σαν μια «γροθιά» σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχουν απέναντι στο κόμμα. Το θερμόμετρο χτύπησε «κόκκινο» μέσα στην αίθουσα της Γερουσίας και βουλευτές όπως ο Παύλος Πολάκης και η Σία Αναγνωστοπούλου πήραν το λόγο προκειμένου να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των συναδέλφων τους.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πλευρά του κόμματος χτύπησε “καμπανάκι” ακόμα και δημοσιοποίησης των βουλευτών που είναι ασυνεπείς από τη στιγμή που όπως υποστηρίζουν έχουν συμφωνήσει και έχουν υπογράψει έναν κώδικα δεοντολογίας.
Σύμφωνα με αυτόν είναι υποχρεωμένοι να δίνουν το 40% της αποζημίωσής τους στο ταμείο του κόμματος για ενίσχυση των κοινών επιτροπών και της κοινοβουλευτικής ομάδας, που ασχολούνται με το έργο της προγραμματικής τεκμηρίωσης. Επίσης οφείλουν να παραχωρούν στην Κουμουνδούρου τον έναν από τους αποσπασμένους υπαλλήλους τους και τον έναν επιστημονικό συνεργάτη τους.


Επεισοδιακή η πρώτη συνεδρίαση της Κ.Ο: Τι προκάλεσε την έκρηξη του Τσίπρα και τη διαφωνία με τον Τσακαλώτο

Εμφάνιση

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Η πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ δεν κύλησε όπως θα επιθυμούσε ο Αλέξης Τσίπρας και οι επιτελείς της Κουμουνδούρου. Το αρχικά καλό κλίμα, η θερμή υποδοχή στους νέους βουλευτές, τα πηγαδάκια, το δυνατό χειροκρότημα στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τα γλυκά που κέρασε ο Νίκος Παππάς για τα 43α γενέθλια του δεν ήταν αρκετά για να ζεστάνουν το κλίμα.
Ο απόηχος της ήττας στις εθνικές κάλπες, καθώς και οι αλλαγές που πρoωθούνται στο κόμμα εκτιμάται από βουλευτές πως προκαλούν τριγμούς στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας και φέρνουν στην επιφάνεια άλλα παράπλευρα θέματα. Δέκα ημέρες μετά τις εκλογές η επανίδρυση του ΣΥΡΙΖΑ και το άνοιγμα σε στελέχη προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ προβληματίζει εμφανώς και γεννά πολλές συζητήσεις.
Ο προσυνεδριακός διάλογος θα είναι μακρύς και όλα δείχνουν πως θα χρειαστεί χρόνος και πολλές ζυμώσεις για να αποκωδικοποιηθούν οι προθέσεις της ηγεσίας, ώστε τα απλά στελέχη και οι παλιοί και οι νέοι βουλευτές να έχουν μια αποκρυσταλλωμενη εικόνα.
Αυτό που σημάδεψε τη χθεσινή συνεδρίαση ήταν το περιστατικό μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Ευκλείδη Τσακαλώτου και όσα διημείφθησαν μεταξύ των δυο. Το τέλος της εισήγησης του Αλέξη Τσίπρα βρήκε τον απερχόμενο διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Ζαχαριάδη, να επιχειρεί να θέσει στο σώμα τον κατάλογο των ομιλητών με τον πρώην υπουργό Οικονομικών, όμως να παίρνει το λόγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία των παρεμβάσεων.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο κ. Τσακαλώτος εξέφρασε την απορία του για την ατζέντα της συνεδρίασης, πως δεν είναι προσδιορισμένη προκειμένου να γίνουν οι τοποθετήσεις. Άλλες πληροφορίες τον ήθελαν ενοχλημένο και από τις διαρροές των ονομάτων για την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας. Κατ’ επέκταση οι πληροφορίες θέλουν συνολικά την ομάδα των «53+» να διαφωνεί με κάποιες από τις επιλογές σε πρόσωπα του πρώην πρωθυπουργού.
Προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο τον λόγο πήρε αμέσως μετά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που φέρεται να τόνισε «σε όσους δεν άκουσαν ή δεν κατάλαβαν» πως κατέθεσε μια συγκεκριμένη πρόταση. Σχετικά με τα προτεινόμενα πρόσωπα φέρεται επίσης να διευκρίνισε πως δεν αποτελούν αντικείμενο της κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά δικές του εισηγήσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι σημείωσε πως αυτός είναι ο λόγος που τα ονόματα δόθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε να μην υπάρξουν διαρροές που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέχεια κάλεσε τους βουλευτές να τοποθετηθούν πάνω στα ζητήματα της ατζέντας που άνοιξε ο ίδιος και αφορούσαν την επόμενη ημέρα από τις εκλογές, πως θα κινηθεί το κόμμα αντιπολιτευτικά κλπ.
Οι τοποθετήσεις πολλών στελεχών που ακολούθησαν και τα πολλά και εκτός ημερησίας διάταξης θέματα που έμπαιναν στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας φαίνεται να προκάλεσαν την τρίτη παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έσπευσε να υπενθυμίσει πως η ατζέντα είναι συγκεκριμένη και τέθηκε από τον ίδιο στην εισήγησή του. Η οχλαγωγία μέσα στην αίθουσα της Γερουσίας και η παρέμβαση ενός βουλευτή πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να ακουστεί «μίλα πιο δυνατά, δεν ακούμε», φέρεται να του είπε, προκάλεσε τον περαιτέρω εκνευρισμό του κ. Τσίπρα, που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είπε: «Άντε μην τα πάρω στο κρανίο», συμπληρώνοντας πως υπάρχει ατζέντα και ότι δεν πρέπει να κάνουν κάποιοι πως δεν καταλαβαίνουν.
Το «φώτα», πάντως στη χθεσινή συνεδρίαση, έπεσαν και στους βουλευτές της επαρχίας οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έβαλαν θέματα οικονομικής φύσεως προς το κόμμα. Πιο συγκεκριμένα - και σε αρκετά υψηλούς τόνους σε κάποιες περιπτώσεις - οι βουλευτές δήλωσαν πως διαφωνούν με την καταβολή του 40% των αποδοχών τους προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με τη παραχώρηση του δεύτερου επιστημονικού συνεργάτη τους στην Κουμουνδούρου.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως μετά τις παρεμβάσεις και τις διαμαρτυρίες που ακολούθησαν το λόγο πήρε ο γραμματέας του κόμματος Πάνος Σκουρλέτης που επεσήμανε πως οι δεσμεύσεις των βουλευτών προς τον ΣΥΡΙΖΑ είναι συγκεκριμένες και γνωστές, αποτελούν προϋπόθεση για ένταξη στα ψηφοδέλτια και πρέπει να τηρηθούν. Η νέα γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, Όλγα Γεροβασίλη, φέρεται στην τοποθέτησή της να δικαιολόγησε τους βουλευτές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρώντας να βρεθεί μια μέση λύση.


Οι «θεσμοί» ξαναγίνονται «τρόικα» και ζητούν έκτακτα μέτρα!

Εμφάνιση

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Με πακέτο έκτακτων φοροεισπρακτικών μέτρων έρχονται στα μέσα Ιουλίου οι εκπρόσωποι των δανειστών, καθώς θεωρούν ότι δεν πιάνεται ο στόχος του πλεονάσματος. Μ ε πακέτο έκτακτων φοροεισπρακτικών μέτρων έρχονται στα μέσα Ιουλίου οι εκπρόσωποι των δανειστών, καθώς αμφισβητούν έντονα την επίτευξη του στόχου των πρωτογενών πλεονασμάτων, ύψους 3,5% του ΑΕΠ, τόσο για το 2019 όσο και για το 2020 και τα επόμενα έτη.
Η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου θα έχει να διαχειριστεί τις μεγάλες απαιτήσεις των δανειστών οι οποίες, εάν εφαρμοστούν, ξηλώνουν όλα τα προεκλογικά προγράμματα και του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ.
Στις 16 Ιουλίου θα βρεθούν στην Αθήνα ο επικεφαλής των τεχνοκρατών της Κομισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, ο εκπρόσωπος τουυ ΔΝΤ στου θεσμούς Πίτερ Ντόλμαν ο επικεφαλής της αποστολής του ESM στην Αθήνα Νικόλα Τζιαμαρόλι, ο επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ και ο πρόεδρος του Euro Working Group Χανς Φάιλμπριφ, για να μιλήσουν στο συνέδριο του Economist.
Θα είναι η πρώτη και «εντός έδρας» αποστολή μηνυμάτων προς την νέα κυβέρνηση, για τα δημοσιονομικά μέτρα που θα πρέπει να λάβει ώστε, να μην παρεκκλίνει το πρωτογενές πλεόνασμα από τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ.

Οι θεσμοί θεωρούν ότι δεν πιάνεται το 3,5% του ΑΕΠ, ούτε φέτος ούτε στα επόμενα χρόνια, λόγω:
-Της ακύρωσης της μείωσης του αφορολόγητου ορίου που επρόκειτο να μειωθεί από το 2020 και θα απέδιδε στα δημόσια ταμεία το ποσό των 1,9 δισ. ευρώ.
-Της καθιέρωσης της 13ης σύνταξης που κοστίζει 970 εκατ. ευρώ, ετησίως.
-Της μείωσης των συντελεστών του ΦΠΑ στα τρόφιμα η οποία κοστίζει 440 εκατ. ευρώ.
-Της καθιέρωσης της ρύθμισης των χρεών σε έως 120 δόσεις για τα φυσικά πρόσωπα και έως 36 δόσεις για τις επιχειρήσεις, το κόστος των οποίων δεν το προσδιορίζουν, αλλά θεωρούν ότι υπάρχει και παράλληλα ότι πλήττεται η «κουλτούρα των πληρωμών των φόρων».
Στο πλαίσιο αυτό εκτιμούν, ότι φέτος θα υπάρξει μια «τρύπα», στον προϋπολογισμό ύψους 0,6% του ΑΕΠ ή περίπου 1,15 δισ. ευρώ και για το 2020 και στα επόμενα χρόνια το δημοσιονομικό κενό θα διευρυνθεί, σε επίπεδα πάνω 1,5% του ΑΕΠ ή 3,2 δισ. ευρώ.
Η θέση των θεσμών, οι οποίοι ξαναγίνονται τρόικα, είναι σαφής. Είτε ακυρώνονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί είτε θα ληφθούν άλλα μέτρα που θα καλύψουν το κόστος. Αυτά θα είναι είτε εισπρακτικά είτε μειώσεις των δαπανών.
Επίσης βάζουν φρένο σε οποιαδήποτε σκέψη για νέες παροχές ή μειώσεις φόρων που θα έχουν κόστος, εκτός και αν βρεθούν ισοδύναμα μέτρα.
Σημειώνεται ότι παρόμοιες θέσεις είχε διατυπώσει πρόσφατα και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος μίλησε για δημοσιονομικό κενό, στον προϋπολογισμό του 2019, ύψους 0,6% του ΑΕΠ ή περίπου 1,1 δισ. ευρώ.
Επειδή όμως τα περιθώρια μείωσης των δαπανών έχουν εξαντληθεί την τελευταία δεκαετία, η λήψη εισπρακτικών μέτρων είναι μονόδρομος.
Οι δανειστές έχουν και ένα επιπρόσθετο «όπλο» πίεσης στη νέα κυβέρνηση, που είναι η αποδέσμευση της λήψης της δεύτερης δόσης από τα ANFAs και τα SMPs ύψους 644 εκατ. ευρώ, αλλά και το «οκ» για την πρόωρη εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ.


Με δυο ελικόπτερα ενισχύεται η αντιπυρική προστασία της ΑΜΘ

Εμφάνιση

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Δυο από ότι φαίνεται θα είναι τα ελικόπτερα που θα ενισχύσουν επιχειρησιακά την πυροσβεστική υπηρεσία, συνδράμοντας στην αντιπυρική προστασία της Περιφέρειας ΑΜΘ, με την αεροπυρόσβεση. Το πρώτο ελικόπτερο εδρεύει ήδη στο αεροδρόμιο Δημόκριτος της Αλεξανδρούπολης, το οποίο θα παραμείνει μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ όμοιο του σύμφωνα με πληροφορίες είναι πιθανόν να καταφτάσει στο αεροδρόμιο Μ. Αλέξανδρος της Χρυσούπολης, στα τέλη του μήνα, ενισχύοντας σημαντικά το έργο της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε όλη την αντιπυρική περίοδο που διανύουμε.


Τέσσερις μειώσεις στα επόμενα τέσσερα χρόνια για τις ασφαλιστικές εισφορές

Εμφάνιση

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Σε ισόποση σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους και εργοδότες κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες συνολικά τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα προχωρήσει το υπουργείο Εργασίας με στόχο οι εισφορές για την κύρια ασφάλιση από 20% που είναι σήμερα να φτάσουν το 15% το 2023. Με το μέτρο αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει ανάσα σε επιχειρήσεις, μισθωτούς και επαγγελματίες και μαζί με τη μείωση των φόρων να επιτύχει υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί σύντομα σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», στη Βουλή και θα προβλέπει ισόποση μείωση των εισφορών για κάθε ένα από τα επόμενα τέσσερα χρόνια για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες στους οποίους περιλαμβάνονται και οι επαγγελματίες. Συγκεκριμένα, οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές θα μειωθούν κατά 1,25% το 2020 κατά 1,25% το 2021 κατά 1,25% το 2022 και επίσης κατά 1,25%το 2023. Έτσι σύμφωνα με την εφημερίδα οι κρατήσεις συνολικά υπέρ του ΕΦΚΑ θα ανέλθουν στο 18.75% το 2020, στο 17,5% το 2021, στο 16.25% το 2020 και τελικά στο 15% το 2023. Το 2023 οι εργοδοτικές εισφορές αναμένεται να πέσουν στο 10,83% έναντι του 13,33% που είναι σήμερα δηλαδή κατά 2,5 μονάδες.


Το ΠΑΜΕ Δράμας για το εργατικό ατύχημα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης

Εμφάνιση

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Δελτίο Τύπου της Γραμματείας Δράμας του ΠΑΜΕ για το εργατικό ατύχημα σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ένα ακόμα εργατικό ατύχημα, έρχεται να προστεθεί στα δεκάδες που σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα σε επιχειρήσεις του νομού.
Αυτή τη φορά στο Κέντρο Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών Δράμας της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., στην περιοχή της Σίψας εργαζόμενος, προσπαθώντας να ξεμπλοκάρει τον ιμάντα-μαγνήτη διαλογής των σιδερένιων αντικειμένων, τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι και μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Δράμας.
Καταγγέλλουμε τις απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στο χώρο και την επικινδυνότητα της εργασίας που εκτελούν οι εργαζόμενοι. Τεράστιες οι ευθύνες της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. τόσο για τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο, τον πεπαλαιωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, όσο και για τη «λύση» των φθηνών, ενοικιαζόμενων από την εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ εργαζόμενων με μηνιαίες συμβάσεις εργασίας.
Η «βιώσιμη ανάπτυξη», η ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας και της ανακύκλωσης, που προσκυνούν κάθε μέρα κυβέρνηση, τοπικοί άρχοντες σε δήμους και περιφέρεια, σίγουρα δεν έχει ως προτεραιότητα τις ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς με προστασία της υγείας των εργαζόμενων, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, τη μόνιμη σχέση εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς. Όπως επίσης και τη σωστή αποκομιδή και διαλογή των απορριμμάτων με ασφάλεια.
Μια προτεραιότητα υπάρχει, η κερδοφορία. Για χάρη της ανακυκλώνονται μαζί με τα «Υλικά», η ανεργία και οι ανθρώπινες ζωές.
Εκφράζουμε τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στον συνάδελφο.
Καλούμε τους εργαζόμενους, να οργανωθούν, τα παλέψουν για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, για συνθήκες εργασίας με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες.


Αύξηση της ανεργίας παρατηρείται τον Ιούνιο Επίδομα λαμβάνει 1 στους 10 ανέργους

Εμφάνιση

Τρίτη 23 Ιουλίου 2019

Κατά περίπου 15.000 άτομα αυξήθηκαν οι άνεργοι τον Ιούνιο 2019 σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Οι καταγεγραμμένοι ανέρχονται σε 938.812 έναντι 923.253 τον Ιούνιο του 2018. Οι αναζητούντες εργασία αυξήθηκαν κατά 6,56% ενώ οι μη αναζητούντες εργασία μειώθηκαν κατά 31,59% πάντα σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2018. Σε σύγκριση με το Μάιο 2019 οι άνεργοι που δηλώνουν ότι αναζητούν εργασία είναι αυξημένοι κατά 1,88%.
Επίδομα ανεργίας λαμβάνει το 9,5% του συνόλου των ανέργων δηλαδή μόλις 1 στους 10. Από τους αναζητούντες εργασία το 54,96% είναι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών. Οι γυναίκες είναι το 64,86% των ανέργων που ψάχνουν δουλειά, ενώ οι άνδρες μόλις το 35,14%.
Από τους επιδοτούμενους η συντριπτική πλειοψηφία δηλαδή το 90,70% ανήκουν στην κατηγορία «κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων» ενώ μόλις το 9,30% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.
Υπενθυμίζεται πως η τακτική επιδότηση ανεργίας, που αυξήθηκε σε 400 ευρώ από 360 λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού, χορηγείται σε μισθωτούς των οποίων η εργασιακή σχέση είτε έληξε (σύμβαση ορισμένου χρόνου) είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη (απόλυση), με χρονική διάρκεια.