Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Κέρδισε για 12η φορά στα 110μ εμπόδια σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ο Κώστας Δουβαλίδης

Εμφάνιση

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Την 12η νίκη του σε πανελλήνιο πρωτάθλημα στα 110μ εμπόδια πέτυχε το Σάββατο στην Πάτρα ο Κώστας Δουβαλίδης. Ο έμπειρος πρωταθλητής διένυσε την απόσταση σε 13.56 (0,5) στην τελευταία του κούρσα πριν το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων.
Ο αθλητής του Μπάμπη Σδρόλα έχει ήδη το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχας και προετοιμάζεται με στόχο να βρεθεί εκεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ο Κώστας Χίντας (Μ. Αλέξανδρος Γ,) ακολούθησε με 14.28 και ο Νίκος Φιλανδαράκης (ΓΑΣ Ιεράπετρας) τρίτος με 14.45.
Άλλη μια νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου (ΓΣ Κετατέας), που επικράτησε στη δισκοβολία με 56,36 μέτρα. Η έμπειρη αθλήτρια προερχόταν από αμυγδαλύτιδα που επηρέασε το τελευταίο διάστημα την προετοιμασία της.


Επιμελητήριο Δράμας: 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Εμφάνιση

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εξέδωσε την 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1με την οποία ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020 να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια.
Στο πλαίσιο της Δράσης είναι επιλέξιμες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις/εξαιρέσεις που αναφέρονται στον οδηγό της πρόσκλησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ:
α) Κρέας - πουλερικά - κουνέλια
β) Γάλα
γ) Αυγά
δ) Σηροτροφία - μελισσοκομία - σαλιγκαροτροφία - διάφορα Ζώα
ε) Ζωοτροφές
τ) Δημητριακά
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
η) Οίνος
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
ιβ) Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ:
Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν ενδεικτικά στις εξής κατηγορίες:
Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών.
Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.
Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο εξοπλισμός εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας. Ο εξοπλισμός για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για την εξοικονόμηση ύδατος και την επεξεργασία αποβλήτων ενισχύεται ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.
Αγορά καινούριων οχημάτων και συγκεκριμένα οχημάτων ειδικού τύπου που απαιτούνται, κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες αρχές για τη μεταφορά προϊόντων.
Απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP).
Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (όπως τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, φωτοτυπικά, συστήματα ασφαλείας).
Μέσα εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά).
Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
Γενικές δαπάνες (όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων και έκδοση αναγκαίων
αδειοδοτήσεων).

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι οι περιοχές της Περιφέρειας ΑΜΘ οι οποίες είναι εκτός εφαρμογής του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
α) Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης είναι τα ακόλουθα: Δράση Κατώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός Ανώτερος αιτούμενος προϋπολογισμός 4.2.1 100.000,00 € 599.999,99 €
β) Η ένταση ενίσχυσης για την δράση 4.2.1 ανέρχεται στο 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
α) Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση 4.2.1, υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ, ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, καθώς επίσης και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας(ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ και εντύπως).
β) Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στήριξης και φακέλων υποψηφιότητας στο ΠΣΚΕ ξεκινά την 21η Αυγούστου 2019 και λήγει την 21η Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 13:00.
γ) Εγχειρίδιο Οδηγιών συμπλήρωσης της Αίτησης Στήριξης θα υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στον εν λόγω ιστότοπο.
δ) Εφόσον έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, οι δυνητικοί δικαιούχοι προσκομίζουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, φυσικό φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος περιλαμβάνει: (α) την τεχνικοοικονομική μελέτη, (β) τα δικαιολογητικά συμμετοχής, (γ)υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθεσης της παραπάνω αίτησης στήριξης, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μέσω ΠΣΚΕ, εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρα το κείμενο της πρόσκλησης στον ιστότοπο www.agrotikianaptixi.gr, στον ιστότοπο του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr καθώς και στον ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ(www.pamth.gov.gr).
Επίσης στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Δράμας www.dramanet.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται και στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων που υπάγονται.

Επιμελητήριο Δράμας


Ο Γιώργος Μαζωνάκης στην Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη και τη Μελίνα Μακρή!

Εμφάνιση

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Ο αυθεντικός Γιώργος Μαζωνάκης στην καλοκαιρινή του περιοδεία 2019 μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη και τη Μελίνα Μακρή! Γήπεδο ποδοσφαίρου (Voulas kids). Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ SUMMER TOUR 2019
Ο αυθεντικός καλλιτέχνης, Γιώργος Μαζωνάκης θα ταξιδέψει σε Ελλάδα και Κύπρο, στη φετινή του καλοκαιρινή περιοδεία, αφήνοντας το μουσικό του αποτύπωμα στο συναυλιακό χάρτη!
Μαζί του, στις πόλεις της περιοδείας, θα απολαύσουμε τον ταλαντούχο Δήμο Αναστασιάδη και την ξεχωριστή Μελίνα Μακρή!
Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου του album "Αγαπώ σημαίνει", το οποίο περιέχει 10 μοναδικά τραγούδια, 10 σπουδαίες ερμηνείες που έχουν αγαπηθεί, ο αυθεντικός καλλιτέχνης θα ξεσηκώσει με νέες αλλά και με τις διαχρονικές του επιτυχίες όλη την Ελλάδα.

#MAZW #MAZWtour2019
Προσέλευση: 20.30
Ώρα έναρξης: 21.30
Προπώληση: 12€ (έως 15/7), 15€ (από 16/7 έως 2/8),
Ταμείο: 17€ (3/8)
Άτομα με ειδικές ανάγκες ΔΩΡΕΑΝ Είσοδος με 1 συνοδό.
Παιδιά έως 10 ετών ΔΩΡΕΑΝ Είσοδος.

Προπώληση
ηλεκτρονικά: VIVA.gr

- Παραλία Οφρυνίου (Τούζλα): "Πειρατής beach bar"
- Ν.Ηρακλείτσα: Moda beach bar, Voula's kids, Μπουγάτσα "Σερραίος" (πλατεία)
- Ν.Πέραμος: Κατάστημα "Vodafone"
- Καβάλα: Κατάστημα "ΓΕΡΜΑΝΟΣ", Ψαροταβέρνα "Γοργόνες & Μάγκες"
- Δράμα: Κατάστημα "ΓΕΡΜΑΝΟΣ", Κέντρο Τύπου (Παπανδρέου 1)

Οργάνωση Παραγωγής: People Entertainment Group - www.people.gr
The Optimists Production powered by Efodiasmos LTD
Soldout Lives & Events Greece

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ - #MAZW
Ακολουθήστε τα social media του Γιώργου Μαζωνάκη!
Facebook: https://www.facebook.com/gmazonakisofficial
Instagram: https://www.instagram.com/georgemazonakis/
Twitter: https://twitter.com/gmazonakis
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuHZOTk8MkEzamxYfd3LMNQ
Official Website: http://www.giorgosmazonakis.gr


Αντώνης Φωστηρίδης (1912 - 1979) Γενικός Αρχηγός των ΕΑΟ ΕΣΕΑ Αν. Μακεδονίας - Θράκης και Σερρών 1941 - 1944

Εμφάνιση

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Πρόσφατα, γίναμε μάρτυρες αντιρρήσεων και ενδοιασμών που εκφράστηκαν από εκπροσώπους της αντιπολίτευσης στο δημοτικό συμβούλιο Δράμας και τον Τύπο, για την τοποθέτηση του ανδριάντα του γενικού αρχηγού των εθνικών ανταρτικών ομάδων της κατοχής στην πόλη μας, Αντώνη Φωστηρίδη (Αντών Τσαούς), και προκειμένου να αρθούν κάθε λογής αμφιβολίες γύρω από την προσωπικότητα και την εθνική προσφορά του άνδρα, παραθέτουμε πολύ συνοπτική εικόνα του.
Γεννήθηκε στο χωριό Ερουκλί της Πάφρας του Δυτικού Πόντου το 1912. Μετά την Ανταλλαγή εγκαταστάθηκε η οικογένειά του πρώτα στο μικρό συνοριακό χωριό Οροπέδιο (Λατίκος) του Σιδηρόνερου Δράμας και αργότερα στις Κρηνίδες Καβάλας. Στον ελληνο-ιταλικό πόλεμο υπηρέτησε με το βαθμό του λοχία, («τσαούς» στην τουρκική) και αναδείχτηκε σπουδαίος πολεμιστής, γι’ αυτό και τον αποκαλούσαν Αντών Tσαούς, δηλαδή ο Αντώνης ο Λοχίας.
Η βουλγαρική κατοχή τον βρήκε αγροφύλακα στο χωριό του. Πολύ νωρίς έγινε η οικογένειά του στόχος των Βουλγάρων και αναγκάστηκε να μεταφερθεί στην Τριανταφυλλιά Σερρών, όπου εγκαταστάθηκαν πολλοί γνωστοί και συγγενείς του πολεμιστές στο αντάρτικο από την Πάφρα του Πόντου, ανάμεσά τους και ο πατέρας του Κυριάκος. Οι διώξεις, οι δολοφονίες και ληστείες των Βουλγάρων, ειδικά μετά το «κίνημα» της Δράμας στις 28 Σεπτεμβρίου 1941, ανάγκασαν πολλούς να οργανώσουν ένοπλες αντιστασιακές ομάδες στα βουνά της Αν. Μακεδονίας και Θράκης.
Στις 22 Φεβρουαρίου του 1943 οι Εθνικές Ανταρτικές Ομάδες (ΕΑΟ) του Παντελή Παπαδάκη στο Μποζ Νταγ, του Ανάσταση Αβραμίδη στο Καρά Ντερέ, του Θεόδωρου Τσακιρίδη στο Παγγαίο, του Θωμά Πεχληβανίδη στο Τσάλ Νταγ, του Θ. Μικρόπουλου στο Μαϊράμ Τεπέ, στο Κοτζά Ορμάν του Β. Καρανάσου και αργότερα στη Χαϊδού του Αναστ. Τοπούζογλου, τον ανακήρυξαν γενικό αρχηγό.
Σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, πολέμησε με σκληρότητα τους Βουλγάρους κατακτητές .Σημαντικότερη θεωρείται η Μάχη που έγινε στη γέφυρα του ποταμού Νέστου,του χωριού Παπάδες από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 1944, όπου αντιμετώπισε ένα σύνταγμα βουλγαρικού στρατού με 9 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες,από την ΕΑΟ ΕΣΕΑ, ενώ οι αντίπαλοι είχαν, σύμφωνα με βουλγάρικα δημοσιεύματα της εποχής εκείνης, 600 νεκρούς στρατιώτες και άλλους 400 τραυματίες. Επίσης είχαν και 42 αξιωματικούς νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ο συνταγματάρχης Μιχαήλ Μιχαήλωφ, ο σφαγέας της Δράμας, ο οποίος σκότωσε χιλιάδες Έλληνες μέσα στη Δράμα και στα γύρω χωριά.
«Η μάχη αυτή είναι η σημαντικότερη ίσως της Εθνικής Αντίστασης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη[1]», κατά τη διάρκεια της κατοχής 1941-1944. Αφού καταξίωσε τους Έλληνες αντάρτες του Αντωνίου Φωστηρίδη, και τους ενέταξε στην 8η στρατιά των συμμαχικών δυνάμεων της Μέσης Ανατολής.
Στις 10 Οκτωβρίου του 1944, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας Τσόρτσιλ, επισκέφτηκε το Στάλιν στη Μόσχα, για να τακτοποιήσουν τα βαλκανικά σύνορα. Προηγουμένως ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Δημητρώφ, ζήτησε από το Στάλιν να παραχωρηθούν στη Βουλγαρία η ΔΡΑΜΑ και η ΚΑΒΑΛΑ, έτσι ώστε να έχει η Βουλγαρία διέξοδο στη ΘΑΛΑΣΣΑ. Αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα των βουλγάρων. Ο Στάλιν έθεσε το θέμα στον Τσόρτσιλ, αλλά η απάντηση του Τσόρτσιλ ήταν αρνητική. Συγκεκριμένα είπε: «Οι ΕΛΛΗΝΕΣ νίκησαν στη μάχη στο Νέστο τους βούλγαρους και σύμφωνα με το δίκαιο του πολέμου οι νικητές δεν παραχωρούν εδάφη στους νικημένους». Ο Στάλιν συμφώνησε και έκλεισε το θέμα υπέρ της Ελλάδας.
Το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ μετά την νίκη του εναντίον του ΕΔΕΣ στην Ήπειρο, και της ΠΑΟ στο Κιλκίς, αρχές Νοεμβρίου 1944, αποφάσισε την εξόντωση των ΕΑΟ του Φωστηρίδη. Συγκεντρώνονται δυνάμεις του ΕΛΑΣ στην περιοχή από τον Έβρο, τη Θεσσαλονίκη, και τις Σέρρες, κάτω από το Στρυμόνα ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΜΕΝΟΙ την απουσία του Φωστηρίδη από τις 13 Νοεμβρίου 1944, που κλήθηκε στην Αθήνα, με δόλο αλλά και πολέμησε στα Δεκεμβριανά στο Στρατόπεδο Μακρυγιάννη.
«Αντιμετωπίστηκε με μεγάλη σκληρότητα από την αριστερή ιστοριογραφία, εξαιτίας της ενεργού συμμετοχής του στον εμφύλιο με τον ελληνικό στρατό[2]». Ο ΕΛΑΣ ισχυρίστηκε ότι υπέγραψε συμφωνία για την κατοχή της ΑΜΘ με τον στρατηγό Σιράκοφ, στην οποία ο ίδιος ούτε παραβρέθηκε. Στην αποστολή αυτή μετείχαν μετά από σχετική έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης ο ΜΙΛΛΕΡ, Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΛΟΧΑΓΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ,Ο ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Θ.ΣΦΕΤΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΧΑΪΔΟΥΣ ΑΝΑΣΤ.ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ. Τα περί της σχετικής συμφωνίας προέκυψαν πιθανόν από την εντολή του διοικητή του 2ουβουλγαρικού σώματος στρατού στρατηγού Ασέν Σιράκοφ, με έδρα τη Δράμα, «να διατάξει στις 18 Σεπτεμβρίου 1944 το αποκλεισμό εισόδου των μονάδων του ΕΛΑΣ στη Δράμα» και την υποχρέωση παραμονής τους στην περιοχή του Ινστιτούτο Καπνού[3].
Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου ορίστηκε επικεφαλής του «Τάγματος Φωστηρίδη» το 1947, που έδρασε κατά του ΕΛΑΣ στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία και το 1948 του απονεμήθηκε ο βαθμός του ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ. ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟ 1946 ΚΑΙ ΤΟ 1952.
Πέθανε στην Αθήνα τέλος Αυγούστου του 1979 στην Αθήνα και κηδεύτηκε με λαϊκό προσκύνημα στη Δράμα.

Ο επικήδειος λόγος του Μητροπολίτη Δράμας Διονυσίου κατέληξε:
«ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΠΕΡΧΕΤΑΙ!...»
«Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το άγαλμα του Άρη Βελουχιώτη στην Πλατεία της Λαμίας αποτελεί όντως στην πράξη παράδειγμα εθνικής συμφιλίωσης και όχι διχασμού, όπως συμβαίνει με κάποιους αριστερούς της Δράμας».
Για την προσωπικότητα του Φωστηρίδη, μεταξύ πολλών άλλων, είπε στη Βουλή (πρακτικά 26.6.1946) ο τότε Υπουργός Παιδείας Α. Παπαδήμος: «Πρέπει να αποτίσωμεν φόρον τιμής εις το σώμα εκείνο της Εθνικής Αντιστάσεως, το οποίον εξεπροσώπησε το Ελληνικόν Κράτος εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν και Θράκην, όπου δεν υπήρχεν ούτε ΙΧΝΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ… Οι άνθρωποι αυτοί, λοιπόν, αγρόται, εργάται, πτωχοί βιοπαλαισταί, προερχόμενοι ιδίως από την θρυλλικήν περιφέρειαν του Πόντου (χειροκροτήματα), κατόρθωσαν να στήσουν την ελληνικήν σημαίαν να κυματίζει εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν και Θράκην. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε να συνεχιστεί η συζήτησις».
Καλείται επομένως όλος ο μαρτυρικός λαός της Δράμας να υποδεχτεί με αξιοπρέπεια το μεγάλο αγωνιστή της εθελοθυσίας, τον Αντώνη Φωστηρίδη «ΑΝΤΩΝ ΤΣΑΟΥΣ» όπως τον αναγνώρισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το ελληνικό Κοινοβούλιο.

Από την Ένωση Συμπολεμιστών Εθνικού Αγώνα (ΕΑΟ - ΕΣΕΑ), Αν. Μακεδονίας, Θράκης και Σερρών


Επιστροφή για την Μαρία Λαζαρίδου στον Α. Ο. Προσοτσάνης

Εμφάνιση

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Είναι γνωστή η απόφαση του Συλλόγου να αξιοποιήσει τα δικά του παιδιά, που γνώρισαν και αγάπησαν την χειροσφαίριση μέσα από τα τμήματα υποδομής του. Στα πλαίσια αυτής της απόφασης εντάσσεται και η επιστροφή της Μαρίας Λαζαρίδου στον Αθλητικό Όμιλο Προσοτσάνης με διπλό σκοπό καθώς θα ενισχύσει την γυναικεία ομάδα του Συλλόγου στην Α1 γυναικών και παράλληλα θα αναλάβει αναπτυξιακά τμήματά του.
Η 23χρονη παίκτρια έχει ύψος 1,70 και αγωνίζεται στην περιφέρεια. Ξεκίνησε το χάντμπολ το 2005 στις ακαδημίες του συλλόγου και τα τελευταία 5 χρόνια αγωνίστηκε σε ΠΑΟΚ, ΑΕΠ Πανόραμα και ΓΑΣ Μέγα Αλέξανδρο Γιαννιτσών, ήταν επίσης μέλος των Εθνικών ομάδωνΚ19 και Κ21.
Την φετινή Χρονιά αποφοίτησε από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης με ειδικότητα χειροσφαίριση, παρακολούθησε το EHF Young Coaches στο Siofok της Ουγγαρίας, το Master Coach Rinck Convention στο Ναύπλιο καθώς και το σεμινάριο Coaching in Team Sports στο Barça Universitas της Βαρκελώνης και έτσι αποφασίστηκε να αναλάβει αναπτυξιακά τμήματα του Συλλόγου.

Δηλώσεις της Μαρίας μετά το κλείσιμο της συμφωνίας:
«Είμαι πολύ χαρούμενη που γυρίζω στην ομάδα όπου ξεκίνησα. Θέλω να ευχαριστήσω την διοίκηση και τους προπονητές για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο μου. Επίσης, να ευχαριστήσω την ομάδα του Μέγα Αλέξανδρου για τα δυο τελευταία υπέροχα χρόνια που πέρασα εκεί. Εύχομαι μια χρονιά γεμάτη εμπειρίες και όμορφες στιγμές».


Σε ποιους αρχαιολογικούς χώρους της Δράμας μπορείτε να απολαύσετε το Αυγουστιάτικο φεγγάρι

Εμφάνιση

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει με επιτυχία από το 2002 τις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει μια καλοκαιρινή βραδιά κάτω από το φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία της χώρας.
Ο εορτασμός της Πανσελήνου του Αυγούστου 2019 θα κορυφωθεί την Πέμπτη 15 Αυγούστου, ημέρα της Πανσελήνου, με εκδηλώσεις που εκκινούν από τις 11 Αυγούστου και ολοκληρώνονται στις 19 Αυγούστου.
97 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία της χώρας θα παραμείνουν ανοιχτά για να απολαύσει το κοινό το πιο λαμπερό φεγγάρι του καλοκαιριού και σε 48 από αυτά θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, κυρίως μουσικές συναυλίες και η είσοδος σε όλους τους χώρους είναι ελεύθερη για το κοινό.
Στην περιφερειακή ενότητα Δράμας όπως κάθε χρόνο οι αρχαιολογικοί χώροι συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου.

Οι χώροι που είναι επισκέψιμοι είναι:
1. Αρχαιολογικός χώρος Καλής Βρύσης Μουσική εκδήλωση με τίτλο «στο Γήτεμα του Φεγγαριού»
2. Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας Ανοιχτό για το κοινό από 21.00-24.00
3. Ελληνιστικός τάφος οδού Τροίας Ανοιχτός για το κοινό από 20.00-22.00
Παράλληλα και στην ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι που συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Υπ. Πολιτισμού και αυτοί είναι:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης
1. Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής To Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό από τις 20.00 έως τις 24.00
2. Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας Το Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας θα παραμείνει ανοιχτό για το κοινό από τις 20.00 έως τις 24.00
3. Αρχαιολογικός χώρος Ζώνης Συναυλία έντεχνης Ελληνικής μουσικής με τη Γιώτα Νέγκα. Ώρα προσέλευσης 20:30. Έναρξη εκδήλωσης 21:00. Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό ως τις 24:00
4. Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων Ο χώρος θα παραμείνει ανοιχτός για το κοινό κατά τις ώρες 19:00 έως 24:00


Τέταρτη στο πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών γυναικών η Δραμινή Γεωργία Δημητριάδου

Εμφάνιση

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Ακόμα μια διάκριση για την Δραμινή Πρωταθλήτρια Γεωργία Δημητριάδου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 2019. Την τέταρτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ανδρών γυναικών που πραγματοποιήθηκε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο Πάτρας στις 27 και 28 Ιουλίου 2019 κατέκτησε η περσινή πρωταθλήτρια Ελλάδας γυναικών και νέων γυναικών Δημητριάδου Γεωργία που αγωνίζεται με τον ΣΑΠΚ Νεάπολης. Η Γεωργία είναι φοιτητική μεταγραφή από τον Α.Ο. Δράμας.


«Σωπαίνει» το τραίνο στη Θράκη - Στη Δράμα θα τερματίζουν τα δρομολόγια για δύο μήνες

Εμφάνιση

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α. Ε. ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από την Τετάρτη 31/7 και έως την Δευτέρα 30/9, τα δρομολόγια από Θεσσαλονίκη προς Αλεξανδρούπολη και αντίστροφα (90/91 & 600Α/601Α) θα τερματίζουν και θα ξεκινούν από την Δράμα. Στην Δράμα, οι επιβάτες έχουν την επιλογή μετεπιβίβασης σε λεωφορεία, με τις εξής διαδρομές: Λεωφορείο
Α: Δράμα προς Αλεξανδρούπολη και αντιστρόφως, ακολουθώντας το σιδηροδρομικό δρομολόγιο (όπου είναι εφικτό) και συγκεκριμένα, με ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς: Νικηφόρος, Πλατανιάς, Παρανέστι, Νεοχώρι, Σταυρούπολη, Τοξότες, Ξάνθη, Ίασμος, Κομοτηνή.
Λεωφορείο Β: Δράμα προς Αλεξανδρούπολη και αντιστρόφως, με ενδιάμεσες στάσεις Ξάνθη, Ίασμος και Κομοτηνή, μέσω Εγνατίας Οδού. Το προσωπικό αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και των λεωφορείων, είναι στη διάθεση του κοινού για την απρόσκοπτη μετάβαση στην καινούρια χάραξη των δρομολογίων αυτών.


Συμπληρωματική στελέχωση 1ης Τοπικής ομάδας υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) Δράμας

Εμφάνιση

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει τη συμπληρωματική στελέχωση της 1ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Δράμας, η οποία βρίσκεται στη Δράμα και στεγάζεται προσωρινά επί της οδού Αγαμέμνονος 2 (στο κτίριο που στεγάζεται το Κέντρο Υγείας Δράμας) του Δήμου Δράμας, και λειτουργεί από την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2019.
Η 1η Τ.ΟΜ.Υ Δράμας είναι πλέον στελεχωμένη με ειδικευμένο ιατρικό (Παιδίατρο και Γενικό Ιατρό), νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, άρτια εξοπλισμένη, με δυνατότητα πρόσβασης για ΑμΕΑ και θα λειτουργεί από τις 07:00 έως τις 15:00.
Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία στο τηλέφωνο 25210-28058 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) : tomy_dramas1@4ype-pedy.gr
Έργο των Τ.ΟΜ.Υ είναι η παροχή δωρεάν πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον εγγεγραμμένο πληθυσμό. Ειδικότερα, οι Τ.ΟΜ.Υ λειτουργούν ως ομάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και έχουν ως σκοπό την παροχή δωρεάν ποιοτικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χωρίς διακρίσεις.

Ευστράτιος Α. Πλωμαρίτης
Διοικητής
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης