Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης και ανανέωσης δελτίων δωρεάν μετακίνησης Α.με.Α, έτους 2019

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ12α/ΓΠοικ. 30754/822/05-07-2019 (ΑΔΑ: Ψ866465Θ1Ω - ΨΕΩ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019 η έκδοση και ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης Α.με.Α., για το έτος 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους μπορούν να απευθύνονται:
1. Στο Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, Διοικητήριο, 3ος όροφος, γραφείο 322 (για έκδοση, ανανέωση, απώλεια κάρτας), ή
2. στα Κ.Ε.Π. του Νομού Δράμας (για ανανέωση κάρτας).
Επισημαίνεται ότι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Λεωφορεία και μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές των Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ.

Ειδικότερα το Δελτίο Μετακίνησης Α.με.Α. χορηγείται:
1) Στα Άτομα με Αναπηρίες (για Αστική Συγκοινωνία):
• Ελληνικής υπηκοότητας,
• υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
• υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α'),
• υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
• αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α'), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α'), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ΕΥΡΩ, (το ετήσιο συνολικό, δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω).
Σημείωση: Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Στα άτομα αυτά που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Λεωφορεία.
Σε περίπτωση που το Δηλωθέν Εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά παρέχεται το Δικαίωμα Μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο μόνο κατά 50% έκπτωση σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ.
Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α' 191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο-Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματος τους.

2) Στα Άτομα με Αναπηρίες (για Υπεραστική Συγκοινωνία):
• Ελληνικής υπηκοότητας,
• υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
• υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (Α1 246)
• υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος,
• αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 ΑΓ), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α'), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.
Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλ. για το έτος 2019 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2020) απαιτείται για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση του (άρθρο 2 παρ. 1 της α) σχετικής Κ.Υ.Α.)

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στα παρακάτω τηλέφωνα:
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Κ.Ε.Π Δήμου Δράμας: 2521351364, 51365, 51366, 51372
Κ.Ε.Π Δήμου Δοξάτου (Καλαμπάκι): 2521352601
Κ.Ε.Π Δήμου Δοξάτου (Κύργια): 2521352204
Κ.Ε.Π Δήμου Δοξάτου (Άγιος Αθανάσιος): 2521066404
Κ.Ε.Π Δήμου Δοξάτου (Δοξάτο): 2521052113
Κ.Ε.Π Δήμου Παρανεστίου (Νικηφόρος): 2521352318
Κ.Ε.Π Δήμου Προσοτσάνης (Προσοτσάνης): 2522021010
Κ.Ε.Π Δήμου Προσοτσάνης (Φωτολίβος): 2521093003
Κ.Ε.Π. Δήμου Κάτω Νευροκοπίου: 2523350102


Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός για το Χιονοδρομικό Φαλακρού

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται ο μειοδοτικός διαγωνισμός για τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού για τη χιονοδρομική περίοδο 2019-2020. Ήδη υπάρχει ανάδοχος για την εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και τον εκχιονισμό του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού και όπως ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας στο επόμενο διάστημα, θα ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα.
Επίσης η Π.Ε. Δράμας, υλοποιεί νέα τεχνικά έργα-παρεμβάσεις, για τα οποία υπεγράφησαν ήδη οι σχετικές συμβάσεις και θα ξεκινήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι τεχνικές αυτές παρεμβάσεις αφορούν:
α) Σε τμήματα του οδικού δικτύου (βελτιώσεις στον δρόμο προς το Νευροκόπι, και αντίστοιχες βελτιώσεις στον δρόμο προς Καβάλα)

β) Στις Λιμνοδεξαμενές ΤΟΕΒ Ρέμβης, Μαυροβάτου Κ.Βροντούς και Δασωτού με στόχο την ενίσχυση του αρδευτικού δικτύου.
γ) Επισκευές και συντηρήσεις δημοσίων κτηρίων.


Κραυγή αγωνίας από τους Κτηνοτρόφους της Περιφέρειας ΑΜΘ

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

«Συνάδελφοι, μην υπογράφετε συμφωνητικά με μονομερής όρους υπέρ των γαλατάδων, (συνεργατών μας)»! SOS εκπέμπουν οι κτηνοτρόφοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατηγορώντας τις επιχειρήσεις γάλακτος για εκμετάλλευση αλλά και την πολιτεία, που μέχρι σήμερα κωφεύει στο αίτημά τους να μπει μία τάξη στον κλάδο, ο οποίος συρρικνώθηκε επικίνδυνα τα τελευταία χρόνια. Πριν λίγες μέρες οκτώ σύλλογοι υπέγραψαν κοινό ψήφισμα καλώντας τους κτηνοτρόφους να μην υπογράφουν συμφωνητικά με μονομερείς όρους και ζητώντας από το αρμόδιο υπουργείο «να προχωρήσει στην εφαρμογή των εξαγγελιών του, για τον έλεγχο και την τιμωρία των νονών του γάλακτος»

Ακολουθεί το ψήφισμα
«Όλοι όσοι ασχολούμαστε με την κτηνοτροφία, γνωρίζουμε την άθλια και κοντόφθαλμη επιχειρηματική πολιτική, της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος της χώρας μας. Στον κλάδο της αγελαδοτροφίας το πρόβλημα είναι διαχρονικό και με τη συγκεκριμένη πολιτική τους, κατάφεραν να συρρικνώσουν το ζωικό κεφάλαιο και την παραγωγή του αγελαδινού γάλακτος, που κινδυνεύει με εξαφάνιση.
Με ιδιαίτερο ζήλο, τα τελευταία δύο χρόνια, προσπαθούν να καταφέρουν το ίδιο και στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας. Με τις ανεξέλεγκτες εισαγωγές κι ελληνοποιήσεις, κυρίως στο πρόβειο γάλα και με την εγκληματική ανοχή κι ενοχή της ελληνικής πολιτείας, συνεπικουρούμενες επίσης κι από την ένοχη σιωπή των επιχειρήσεων, που δεν εισάγουν γάλα, οι οποίες επωφελήθηκαν όμως από την πτώση της τιμής του, κατάφεραν να συρρικνώσουν το ζωικό κεφάλαιο των κτηνοτρόφων και την ελληνική παραγωγή.
Αγοράζοντας το αιγοπρόβειο γάλα σε τιμή κάτω του κόστους παραγωγής, κατάφεραν να υποχρεώσουν τους κτηνοτρόφους, να προσπαθούν να επιβιώσουν από τον τζίρο τους, δημιουργώντας κάθε χρόνο χρέη κι αυτό γιατί πολλές φορές, αυτός ο τζίρος, δεν επαρκεί για να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και τα οικογενειακά έξοδα των κτηνοτρόφων. Να υπενθυμίσουμε ότι η κτηνοτροφία είναι το επάγγελμα βιοπορισμού των κτηνοτρόφων κι όχι χόμπυ.
Όσοι ήταν στο όριο της επιβίωσης πρώτοι πούλησαν ή μείωσαν το ζωικό τους κεφάλαιο. Πολλοί κτηνοτρόφοι συρρίκνωσαν την περίοδο παραγωγής ή μείωσαν την ποιότητα και την ποσότητα των ζωοτροφών, για να μειώσουν τις ζημιές, από τις πολύ χαμηλές τιμές του γάλακτος αλλά και του κρέατος.

Έρχεται όμως μια νέα παραγωγική χρονιά.
Διαπιστώνοντας οι γαλατάδες τη μείωση της παραγωγής την προηγούμενη περίοδο, προσπαθούν να κλείσουν συμφωνίες με περισσότερους κτηνοτρόφους, βολιδοσκοπώντας παραγωγούς που συνεργαζόντουσαν με άλλες εταιρείες.
Είναι πιο διαλλακτικοί και υπομονετικοί, από την προηγούμενη περίοδο. Δίνουν ευκολότερα και μεγαλύτερα ποσά σε προκαταβολές και δεν απειλούν με διακοπή συνεργασίας τους παραγωγούς, που δεν συμφωνούν με την πρώτη συνάντηση, όπως έκαναν την προηγούμενη περίοδο.
Η πολιτική των ανοικτών τιμών όμως συνεχίζεται! Ίσως είναι και το μόνο που τους ενώνει, μαζί με τον κοινό τους στόχο, για μεγαλύτερο κέρδος, που όμως είναι θεμιτός. Γίνεται όμως αθέμιτος κι ανήθικος, όταν προέρχεται από την εκμετάλλευση των κτηνοτρόφων. Όσοι δεν μπορούν να αντέξουν την οικονομική πίεση, ενδίδουν στο τυράκι που λέγεται προκαταβολή, πέφτοντας στη φάκα που είναι η ανοιχτή τιμή.
Συνάδελφοι, μην υπογράφετε συμφωνητικά με μονομερής όρους υπέρ των γαλατάδων, (συνεργατών μας)!
Ζητήσαμε την άμεση νομοθετική παρέμβαση του ΥΠΑΑΤ, για υποχρεωτική σύναψη συμφωνητικών στην πώληση γάλακτος, από τον κτηνοτρόφο στον γαλατά, με συγκεκριμένους όρους που θα καλύπτουν και τα δύο μέρη, και με υποχρεωτική αναγραφή της τιμής του γάλακτος.
Το διεκδικούμε και θα το πετύχουμε! Γάλατα δεν υπάρχουν! Όχι γιατί το λέμε εμείς οι κτηνοτρόφοι αλλά γιατί το βλέπουμε γύρω μας, γιατί το δείχνει η συμπεριφορά των γαλατάδων και γιατί το λένε οι ίδιοι και οι υπάλληλοι τους.
Το θέμα για αυτούς τη φετινή χρονιά δεν είναι αν θα ανέβει η τιμή στο γάλα, αλλά το πόσο θα ανέβει. Μην ακούτε τα παπαγαλάκια, που δυστυχώς κάποια από αυτά είναι ή κάνουν τους κτηνοτρόφους και κάποια λειτουργούν υπόγεια σαν μεσάζοντες. Η νέα τιμή θα είναι αρκετά πιο ψηλά, από την προηγούμενη περίοδο, αρκεί να το συνειδητοποιήσουμε και με την υπομονή και τη στάση μας, να το διεκδικήσουμε! Μας έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη, από όσο εμείς νομίζουμε.
Συνάδελφοι, δεν χαρίζουμε το βιός, τον κόπο και τον ιδρώτα μας, αλλά το κυριότερο είναι να μην χαρίσουμε σε κανέναν την αξιοπρέπειά μας!

ΥΓ.1 Η έλλειψη οργάνωσης των κτηνοτρόφων, δεν μπορεί να είναι συνεχώς το άλλοθι των ανεπαρκών πολιτικών, που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα στην κτηνοτροφία. Το ΥΠΑΑΤ πρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή των εξαγγελιών του, για τον έλεγχο και την τιμωρία των νονών του γάλακτος Καλούμε τον Υπουργό ΑΑΤ, να υιοθετήσει άμεσα τις προτάσεις μας, για τα συμφωνητικά στην πώληση του γάλακτος, που είναι το πρώτο βήμα προόδου κι εξυγίανσης της αγοράς του κλάδου της κτηνοτροφίας, στο συγκεκριμένο θέμα.

ΥΓ.2 Οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι του ΑΜΘ έχουμε δημιουργήσει το άτυπο αυτό συντονιστικό όργανο, που σύντομα θέλουμε να θεσμοθετήσουμε και νομικά. Υπενθυμίζουμε σε αυτούς που προσπαθούν να πιέσουν και να διαβάλουν τα μέλη που το απαρτίζουν, δηλαδή τα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων κτηνοτροφικών συλλόγων και συνεταιρισμών της Περιφέρειάς μας, ότι κάνουν άδικο κόπο και ξοδεύουν χωρίς λόγο την ενέργειά τους. Έχουμε γνώση, έχουμε φωνή και κυρίως έχουμε ανθρώπινη κι επαγγελματική συνείδηση. Όπως στο παρελθόν έτσι και στο μέλλον, θα λέμε και θα στηρίζουμε την άποψη μας προς όλους. Ούτε πολιτικά ούτε οικονομικά συμφέροντα μπορούν να μας επηρεάσουν. Πόσο μάλλον συλλογικότητες, μουγκές κι ελεγχόμενες και (συνάδελφοι) που εξυπηρετούν μέσω αυτών μόνο τα προσωπικά τους συμφέροντα και που συνήθως δεν εκπροσωπούν κανέναν. Λόγω της άτυπης λειτουργίας του συντονιστικού οργάνου, που συστήσαμε από το 2013, οι αποφάσεις μας παίρνονται όχι απλά με πλειοψηφία αλλά κυριολεκτικά με ομοψυχία! Έχουμε την αντίληψη αλλά και την ευθύνη κι αποβάλλουμε από το όργανο αυτό, όποιον προσπαθεί να λειτουργήσει πέρα από τις αρχές μας και το συμφέρον των συναδέλφων μας.

Τα ΔΣ των κτηνοτροφικών συλλόγων ΑΜΘ
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Δ. Κ.Νευροκοπίου Τηλ.6972896984
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Δ. Προσοτσάνης Τηλ.6932759101
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ν. Καβάλας Τηλ.6972409960
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ν. Ξάνθης Τηλ.6974813465
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Δ. Ιάσμου Τηλ.6936924070
Κτηνοτροφικός Σύλλογος Δ. Αλεξανδρούπολης Τηλ. 6973036466
Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Θρακών Αμνός Τηλ. 6906899820
Αγροκτηνοτροφικός συνεταιρισμός Αρριανών Τηλ.6931000798».


Νέα ευνοϊκή ρύθμιση για τους οφειλέτες Στο 10% από 40 η προκαταβολή

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Ένας νέος διακανονισμός για τις οφειλές καταναλωτών στην ΔΕΗ εφαρμόζεται, σύμφωνα με τον οποίο τόσο η προκαταβολή όσο και οι δόσεις είναι ανάλογες με το ποσόν της οφειλής.
-Για χρέος έως 500 ευρώ, προκαταβολή 10 % και 5 μηνιαίες δόσεις.
-Από 500 ως 1000 Euro, προκαταβολή 10 % και 8 μηνιαίες δόσεις.
-Από 1000 ως 2000 Euro, προκαταβολή 15 % και 12 μηνιαίες δόσεις.
-Από 2000 ως 3000 Euro, προκαταβολή 20 % και 18 μηνιαίες δόσεις.
-Από 3000 Euro και πάνω υπάρχουν δύο εναλλακτικές: προκαταβολή 20 % και 18 μηνιαίες δόσεις ή προκαταβολή 30 % και 24 μηνιαίες δόσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης δήλωσε:
«Η ΔΕΗ με τη νέα απλή, ενιαία και αυτοματοποιημένη πάγια ρύθμιση, που ανακοίνωσε σήμερα, δίνει τη δυνατότητα σε εκατομμύρια πελάτες της να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους και να κάνουν μία νέα αρχή. Η κίνηση αυτή στοχεύει στον περιορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που αγγίζουν σήμερα τα 2,7 δισ. ευρώ.
Παράλληλα με την ανακούφιση των πελατών μας, που αντιμετωπίζουν πραγματική δυσκολία να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς τη ΔΕΗ, θέτουμε ως πρώτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη δοθεί ρητή εντολή στον ΔΕΔΔΗΕ για εντατικοποίηση των αποκοπών σε πελάτες, που έχει διαπιστωθεί ότι συστηματικά αποφεύγουν να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους, συσσωρεύοντας μεγάλες οφειλές. Η ΔΕΗ παραμένει ευαισθητοποιημένη σε περιπτώσεις κοινωνικά αδύναμων οφειλετών και θα εξαντλεί κάθε δυνατότητα στήριξής τους στο πλαίσιο του Νόμου».


Ομιλία του Ι. Αμπατζόγλου στη Νέα Υόρκη για την ανάγκη οργάνωσης του ελληνισμού στο θέμα της Μακεδονίας Γράφει ο Ιωάννης Αμπατζόγλου*

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Ευτυχής συγκυρία να βρεθώ στις ΗΠΑ για επιστημονικούς λόγους και ταυτόχρονα να έρθω σε επαφή με τους ομογενείς μας εκθέτοντάς τους τις απόψεις μου για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Έτσι, την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 είχα την τιμή να κάνω μία ομιλία στη Νέα Υόρκη μετά από πρόταση του προέδρου της Παμμακεδονικής Αμερικής κυρίου Δημήτρη Φιλιππίδη, όπως επίσης να γίνει και η παρουσίαση του βιβλίου μου στους ομογενείς. Η συγκεκριμένη εκδήλωση έγινε στο Κέντρο Μακεδονικών Σπουδών, ένα κτίριο που είναι ιδιοκτησία των Ελληνοαμερικανών οι οποίοι με καμάρι το αποκαλούν «Μακεδονικό Σπίτι».
Η ομιλία μου είχε τίτλο «Η προδοσία της Μακεδονίας και το καθήκον των Ελλήνων», ενώ στην εισαγωγή της έγινε αναφορά στη σπουδαιότητα που έχει για τους Έλληνες η έννοια της «φιλοπατρίας» σε ολόκληρη την ελληνική παράδοση, αρχαία και ελληνορθόδοξη.
Ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα και τον Όμηρο και φτάνοντας μέχρι την επανάσταση του 1821 φράσεις όπως «Εις οιωνός άριστος αμύνεσθαι περί πάτρις», «Ουδέν γλύκιον πατρίδος», «Ουδέν αρ’ ην φίλτερον άλλο πατρίς», «Μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς», «Ή ταν ή επί τας», «Μολών Λαβέ», «Υπέρ Βωμών και Εστιών», «Μάχου Υπέρ πίστεως και πατρίδος», «Για της πατρίδος την ελευθερία, για του Χριστού την πίστη την αγία, γι’ αυτά τα δύο πολεμώ», δίνουν το στίγμα της παράδοσής μας και το πρωταρχικό μας μέλημα που είναι η προάσπιση της Ελλάδος.
Επομένως όλοι εμείς που αγωνιζόμαστε εναντίον της Συμφωνίας των Πρεσπών, στην πραγματικότητα ακολουθούμε την ελληνική παράδοση και υπηρετούμε το συμφέρον της πατρίδος μας. Βέβαια, το εθνικό συμφέρον σε αυτή την περίπτωση είναι και το ιστορικά και επιστημονικά ορθό μιας και η εν λόγω προδοτική συμφωνία είναι ανιστόρητη, αντιεπιστημονική και προσβάλλει τον ανθρώπινο πολιτισμό.
Η προδοσία της πατρίδος μας με τη Συμφωνία των Πρεσπών είναι δεδομένη για τους λόγους που έχουν εξηγηθεί πολλές φορές.
Παραδόθηκε ο όρος «Μακεδονία» στους Σκοπιανούς, όπως επίσης η Μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα, χωρίς να αποτελούν τα Σκόπια αρχαία γη Μακεδονίας, χωρίς να είναι Μακεδόνες οι Σκοπιανοί και φυσικά χωρίς να είναι Μακεδονική γλώσσα η Βουλγαροσερβική διάλεκτός τους.
Στη συνέχεια της ομιλίας, τονίστηκε η καταλυτική συμβολή της Γερμανίας προκειμένου να ολοκληρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών και καταδείχθηκε ότι οι γεωγραφικές φαντασιώσεις των Σκοπιανών για την ψευδομακεδονία τους ανάγονται στη Συνθήκη του Βερολίνου που υπογράφηκε το 1878. Ύποπτος λοιπόν ο ρόλος της Γερμανίας, η οποία μαζί με τα «υπολείματα του κομμουνισμού» δηλαδή τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ πολιτικούς κατάφερε να βλάψει την πατρίδα μας.
Από παλαιότερες αναφορές του Καθηγητή και συνταγματολόγου κυρίου Γεώργιου Κασιμάτη, γνωρίζουμε ότι αν και έχει κατατεθεί στον ΟΗΕ η Συμφωνία των Πρεσπών, ωστόσο το νέο όνομα του κράτους των Σκοπίων που αναφέρεται σε αυτήν ΔΕΝ έχει επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού.
Ο «νονός» όμως των κρατών είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και μέσα από αυτό το όργανο τα κράτη λαμβάνουν το όνομά τους. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό το όργανο δεν επικύρωσε το όνομα των Σκοπίων που αναφέρεται στη Συμφωνία των Πρεσπών, το κράτος αυτό δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί αυτό το όνομα, ούτε φυσικά δικαιούται κανείς να το αναφέρει με αυτό το όνομα.
Επομένως, όποιος αποκαλεί τα Σκόπια «Βόρεια Μακεδονία» παρανομεί βάση του Συντάγματος της χώρας που βρίσκεται αλλά και βάση του Διεθνούς Δικαίου. Επίσης, οι συμφωνίες ακυρώνονται στον ΟΗΕ κυρίως μέσω των κυβερνήσεων των κρατών και δευτερευόντως μέσω των κοινοβουλευτικών κομμάτων.
Σε περίπτωση που δεν θέλουν να προσφύγουν ούτε τα κράτη ούτε τα κόμματα, εναλλακτικά αυτό μπορούν να το πράξουν ενώσεις πολιτών οι οποίες επίσης έχουν δικαίωμα να προσφύγουν στον ΟΗΕ και να ζητήσουν την ακύρωση μιας συμφωνίας.
Επειδή αυτή τη στιγμή, ούτε η κυβέρνηση της Ελλάδος επιθυμεί την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, ούτε κάποιο κόμμα της βουλής κινήθηκε προς τον ΟΗΕ για αυτό τον σκοπό, η μόνη περίπτωση ακύρωσης της επαίσχυντης συμφωνίας στον ΟΗΕ, είναι να γίνει μέσω πρωτοβουλίας ομάδος Ελλήνων οι οποίοι για αυτό τον σκοπό θα ιδρύσουν μία ένωση.
Πρότεινα λοιπόν, αυτή η ένωση να γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνάμεις του ελληνισμού. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα Παγκόσμιο Συμβούλιο Ελληνισμού (World Congress of Hellenism) το οποίο θα δώσει τη μάχη στον ΟΗΕ προκειμένου να ακυρωθεί η Συμφωνία των Πρεσπών.
Αυτό το World Congress of Hellenism θα πρέπει να έχει έδρα τη Νέα Υόρκη επειδή εκεί βρίσκεται η έδρα του ΟΗΕ αλλά και επειδή οι Ελληνοαμερικανοί ήταν αυτοί που συνέβαλαν οικονομικά περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες στη διοργάνωση των επιτυχημένων συλλαλητηρίων για την ελληνικότητα της Μακεδονίας.
Εάν για λόγους συμβολικούς επιλεγεί ως έδρα του Συμβουλίου π.χ. η Θεσσαλονίκη ή το Αλεξάνδρειο Ίδρυμα στο Λιτόχωρο, τότε θα πρέπει να υπάρξει και γραφείο στη Νέα Υόρκη το οποίο θα αποτελέσει την ουσιαστική έδρα του Συμβουλίου.
Επίσης θα μπορούσε να υπάρξει ταυτόχρονα γραφείο και στην Ουάσιγκτον μιας και εκεί βρίσκεται η έδρα της κυβερνήσεως των ΗΠΑ.
Έτσι θα δώσουμε τη μάχη ώστε να μη λάβουν ποτέ από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα Σκόπια ονομασία που να περιέχει τον όρο Μακεδονία, αλλά και να απαγορευθεί η χρήση του όρου «Μακεδονία» από τους Σκοπιανούς μια για πάντα, ως αντιεπιστημονική και επειδή προσβάλει τον παγκόσμιο πολιτισμό.
Έτσι, στο μέλλον πρέπει να δοθεί ο αγώνας, νομικά και με βάση το Διεθνές Δίκαιο και σε δεύτερη μοίρα να περάσουν τα συλλαλητήρια και οι υπόλοιπες δράσεις που ξέραμε μέχρι τώρα οι οποίες επίσης είναι σημαντικές αφού δεν αφήνουν να ξεχαστεί το θέμα της προδοσίας της Μακεδονίας.
Θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βρούμε τις δυνάμεις που κρύβει μέσα του ο ελληνισμός και να ανασυνταχθούμε, να περάσουμε στην αντεπίθεση ώστε να διορθώσουμε αυτή την ατιμία που έχει συντελεστεί.
Αυτό ως Έλληνες το οφείλουμε στην ιστορία μας, αλλά και στον παγκόσμιο πολιτισμό.

*Ο Ιωάννης Αμπατζόγλου είναι Ακτινοφυσικός Ιατρικής, διδάκτωρ του Ιατρικού Τμήματος του ΔΠΘ και Επιστημονικά Υπεύθυνος του Τμήματος Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.

Πισοδέρι 2018 - Επιτροπή Αγώνα
Μακεδόνες Δραμινοί
E-mail: abadzoglou@yahoo.gr


Γεμίσαμε Δραμάρχες… Και βουλευτές, με παραβατική συμπεριφορά απέναντι στις επιλογές του κόμματος τους Γράφει η Ρένα Τριανταφυλλίδου

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Περίπου τέσσερις μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές και την αλλαγή σκυτάλης, τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή, όσο και σε τοπικό επίπεδο, και… πριν ακόμη προλάβει να στεγνώσει η μελάνι πάνω στα ψηφοδέλτια, και οι πλειονότητα αυτών που επέλεξαν κάπου (;) να βάλουν τον σταυρό προτίμησης τους, το έχουν κιόλας μετανιώσει…!!!
Αγαπητοί βουλευτές, πολύ πρώιμα σπεύσατε να ξεδιπλώσετε πτυχές του χαρακτήρα σας! Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω πληθυντικό αριθμό, στην πρώτη αυτή αναφορά μου, δίνοντας έτσι την ευκαιρία, στον ΕΝΑΝ να λάβει το μήνυμα, ως δεύτερη ευκαιρία προς το πρόσωπό του.
Θα γνωρίζετε βεβαίως ότι πολλοί από εσάς, πλην εξαιρέσεων, (έτσι για να επιβεβαιώνουμε και τον κανόνα), ότι δεν θα υπήρχατε αν δεν υπήρχε το κόμμα κάτω από την ομπρέλα του οποίου εκπλαγήκατε.
Ως εκ τούτου, δεν σας οφείλει τίποτα το κόμμα, αντιθέτως εσείς του οφείλετε, αν μη τι άλλο, το ελάχιστο! Ποιο είναι αυτό;
Να έχετε σεβασμό απέναντι στους θεσμούς του και στις επιλογές του!
Μη βιάζεστε να καβαλήσετε κανένα καλάμι, γιατί αν σήμερα γινόταν εκλογές, θα χάνατε πάνω από τους μισούς ψήφους, απ’ αυτούς που πήρατε. Κι αυτό γιατί, τόσο σύντομα, μα τόσο σύντομα, καταφέρατε να γίνετε αντιπαθείς.
Ας έχετε λοιπόν υπόψη σας ότι, οι άνθρωποι δείχνουν τον πραγματικό χαραχτήρα τους, όταν είναι ψηλά και όταν είναι πολύ χαμηλά.
Οι σώφρονες, όταν είναι χαμηλά αφουγκράζονται τα μελλούμενα και πλάθουν χαραχτήρες.
Οι αλαζόνες, όταν βρίσκονται ψηλά κατρακυλούν κάνοντας θόρυβο….
Και δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς για να τους συγκρατήσει.
Και δεν υπάρχει, γιατί δεν χτίσατε την άνοδο σας, δεν τιμήσατε ανθρώπους στη άνοδο σας, για να τους συναντήσετε, ως βοήθεια, στην κατρακύλα σας….!!!
Διάτονες αστέρες εις βάρος μας πολύπαθης πόλης:
Πόσους ακόμη μπορεί να αντέξει;
Απαξίωση δίνετε αγαπητοί μου (;), απαξίωση θα λάβετε και σύντομα μάλιστα.
Μη πείτε ότι δεν σας προειδοποίησα!
Το κόμμα κάτω από τη σημαία του οποίου εκπλαγήκατε, έχει γνώση της «μεταβατικής» συμπεριφοράς σας. Και που ξέρετε… μπορεί στο τέλος και να σας ξυρίσει…
Αυτή η εμμονή με τους Δραμάρχες, μοιάζε με ανέκδοτο!
Άλλος για τον Τοτό;
Αυτά προς το παρών!
Η ατζέντα καταγράφει και όταν ανοίξει, πολύ φοβούμαι, θα μοιάζει με το κουτί της Πανδώρας…
Τα σέβη μου (;) σ’ όσους ονειρεύονται να γίνουν βασιλικότεροι του βασιλέως….


Ο επηρεασμός της κοινής γνώμης, μέσω των νέων σεξουαλικών προτύπων… Γράφει η Ρένα Τριανταφυλλίδου

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

«bi-sexual» άλλος ένας όρος στη ζωή μας. Άλλο ένα πρότυπο σεξουαλικής συμπεριφοράς που πλασάρετε τηλεοπτικά για να εδραιωθεί στις συνειδήσεις των ανθρώπων και γιατί όχι, να υιοθετηθεί ως πρότυπο, ως μοντέρνος-νέος-προοδευτικός κλπ τρόπος σεξουαλικής συμπεριφοράς!
Πρότυπα, που αιώνες τώρα εναλλάσσονται κατά το δοκούν, διαμορφώνοντας και μετατρέποντας, την κοινωνία των ανθρώπων σε αγέλη προβάτων προς σφαγή! Αυτή είναι εξάλλου η αποστολή της Νέας Τάξης Πραγμάτων, φαινομενικά να στηρίζει το θεσμό της καθώς πρέπει οικογένειας, ωστόσο, αυτή να έχει καταχωνιασμένη στην ντουλάπα της πολλούς «σκελετούς»… προκειμένου να είναι ελέγξιμοι και χειραγωγούμενοι, όπως και όταν αυτοί, οι αόρατοι κυβερνήτες του κόσμου, επιλέξουν να τους ανασύρουν.
Πότε σκοπεύουν να το κάνουν; Μα φυσικά όταν ο κάθε καθώς πρέπει κύριος ή κυρία που απολαμβάνει τα ευεργετήματα της Νέας Τάξης Πραγμάτων, επιχειρήσει να διαφοροποιήσει τη θέση του, έναντι των απαιτήσεων αυτών…
Το «φαίνεσθε» λοιπόν και όχι το «είναι», αποτελεί την ουσία της νέας κοινωνίας μας, αυτής που και εμείς σε μεγάλο βαθμό επικαλούμαστε, αλλά κυρίως αυτής της επόμενης γενιάς που θα ζει με το «φαίνεσθε» στο όνομα του μοντερνισμού ή εκσυγχρονισμού της ζωής των ανθρώπων.
Σύντομα, σε λίγα χρόνια, όποιος θα εκφράζει αντίθετη άποψη θα θεωρείτε αναχρονιστής, παλαιομοδίτης, γέρος με ξεπερασμένες αντιλήψεις, άρα μη αρεστός. Και κάθε μη αρεστός προς το σύστημα, θα περιθωριοποιείται και θα του αφαιρείται κάθε δικαίωμα εμπλοκής του, στα του κοινού βίου δρώμενα.
Ας επανέλθουμε όμως στο νέο όρο αυτό του «bi-sexua» κι ας δούμε πως εισχωρεί στο υποσυνείδητο του κόσμου, ως πρέπον, ως φυσιολογικό.
«8 λέξεις» Το νέο σίριαλ του ΣΚΑΙ. Ομολογουμένως εμπορικό. Θεματολογία; Πικάντικη έως κοινή. Καλοί ηθοποιοί και φυσικά νέα ήθη.
Η Νέα Τάξη Πραγμάτων, πάντα χρησιμοποιούσε την τηλεόραση ως μέσο εδραίωσης νέων προτύπων στην κοινωνία. Σιγά-σιγά, σταδιακά, ο κόσμος εθίζεται στην εικόνα και την υιοθετεί.
Μια καθώς πρέπει οικογένεια (φαίνεσθε), πολιτικός πετυχημένος ο άνδρας, η γυναίκα του αξιολάτρευτη, δικηγόρος και υπεύθυνη του πολιτικού γραφείου του συζύγου της. Αγάπες και λουλούδια… όλα ονειρικά! Δυο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, πλαισιώνουν την ευτυχισμένη, αλλά επίπλαστη εικόνα της οικογένειας, που πρέπει, κάθε πετυχημένος να έχει από πίσω του…
Και ξαφνικά αποκαλύπτεται ότι ο πετυχημένος αυτός άνδρας είναι «bi-sexual» Για όσους δεν γνωρίζουν τον όρο, του αρέσει να κάνει σεξ και με άνδρες και με γυναίκες… Δεν είναι όμως ανακοινώσιμο! Πως άλλωστε θα μπορούσε να είναι! Θα χαλούσε η εικόνα του. Είναι όμως ένας «σκελετός» στην ντουλάπα του, έτοιμος προς ανάσυρση την κατάλληλη ώρα…
Τι θέλει εδώ ο σεναριογράφος της σειράς να μας πει;
Ότι και στα καλύτερα σπίτια μπορεί να συμβεί; Μα αυτό το ξέρουμε ήδη. Γέμισε η βουλή, η κοινωνία γύρω μας, από ανθρώπους με διαφορετικές από τις νορμάλ, σεξουαλικές επιλογές.
Και μην ακούσω από κανένα να μου πει: ποιος σου λέει εσένα ότι το νορμάλ είναι να έλκονται μόνον δυο άνθρωποι διαφορετικών φύλων και ότι δεν με ενδιαφέρει εμένα τι κάνει ο άλλος στο κρεβάτι του! Εντάξει; Άντε μη τα πάρω άσχημα. Ξαφνικά σηκώθηκαν τα πόδια να χτυπήσουν το κεφάλι….
Ήρθε ο Τσίπρας δήλωσε άθεος και γέμισε η κοινωνία από άθεους. Μέχρι να έρθει, όλοι μεγάλους σταυρούς έκαναν!
Αυτά είναι τα πρότυπα των αγελών, όχι των σκεπτόμενων ανθρώπων! Εντάξει;
Ας επανέλθουμε στο «8 λέξεις» και το φαίνεσθε.
Το πόσο, τελικά, αυτό το σίριαλ αντανακλά τη σημερινή πραγματικότητα, είναι εκπληκτικό! Γι’ αυτό και θα έχει μεγάλη επιτυχία…
Οι ζωές των ηρώων του αληθοφανείς. Εξώγαμα με πετυχημένους, αλαζόνες επιχειρηματίες που ασπάζονται το «με τα λεφτά μου γ@μώ και την κυρά μου», παιδιά πετυχημένων που γίνονται στυγνοί δολοφόνοι για το χρήμα, παιδιά πετυχημένων που πλασάρουν ως φυσιολογικό το ελεύθερο σεξ. Ίντριγκες, πουλημένες γυναίκες για ναι θέση στον ήλιο, δημοσιογράφοι λαμόγια έως και παραβατικοί. Και τι δεν έχει ο μπαξές!
Είναι πράγματι, όλα κάπως έτσι στη ζωή μας, εν έτει 2019. Και αφού είναι κάπως έτσι, δεν απομένει παρά να το αποδεχτούμε και να μην αντιδρούμε. Είναι το νέο πρότυπο της πολιτικής μας σκηνής, της μοντέρνας οικογένειας, των σεξουαλικών ορέξεων του καθενός.
Μην αντιδράτε, δεχτείτε τα, γιατί όπως νομίζετε (!!!!) δεν συμβαίνουν σε σας, ούτε στην οικογένεια σας (!!!). Ως εκ τούτου, μην ανησυχείτε καθόλου!
Το κουδουνάκι χτύπησε προ πολλού, αλλά κάποιοι φορούν ωτασπίδες! Η ζωή των άλλων μέσω της κλειδαρότρυπας, τους αρέσει και πιστεύουν ότι δεν μπορεί να τους βγάλει το μάτι! Νομίζουν!
Κάπως έτσι, ανώδυνα και προς τέρψη των οφθαλμών, περνάμε σε νέες εποχές, με νέα ήθη! Κάπως έτσι, καθισμένοι αναπαυτικά στους καναπέδες μας υιοθετούμε τα νέα πρότυπα που επιδέξια μας πλασάρει το σύστημα, μέσω του φαίνεσθε…


Συνέντευξη Τύπου του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Πολιτισμού της Π.Α.Μ.Θ. κ.Γρηγόριου Παπαεμμανουήλ Φεστιβάλ Via Εγνατία στην Π.Ε. Δράμας έτους 2019

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου και ώρα 11:30 π.μ., ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτισμού της Π.Α.Μ.Θ. κ.Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ, παρέθεσε στο χώρο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, στο κτίριο του Διοικητηρίου Δράμας, Συνέντευξη Τύπου προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με θέμα τη διοργάνωση του Περιφερειακού Φεστιβάλ Via Egnatia στην Π.Ε. Δράμας για το έτος 2019.
Στη συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκαν και συμμετείχαν ο κ.Μάριος Γιαννάκου, παγκοσμίου φήμης υπεραθλητής, αθλητής υπεραποστάσεων, αθλητής-πρότυπο για τους νέους και τις νέες της εποχής μας και ο κ.Θεόφιλος Σαρηγιάννης, Πρόεδρος Συλλόγου Δρομέων Υγείας Δράμας, σύλλογος που μέσα από τη δράση του προάγει τον αθλητισμό, το ευ αγωνίζεσθαι και ταυτόχρονα προβάλει το μήνυμα κατά των ουσιών και των εξαρτήσεων. Παρών στη συνέντευξη και ο κ.Αντώνιος Καδοβασίλης, δημοφιλής παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ΔΟΞΑΣ Δράμας, του Ολυμπιακού, αλλά και της Εθνικής Ελλάδος.
O κ.Παπαεμμανουήλ, αφού αναφέρθηκε στην ιστορία του θεσμού του Φεστιβάλ Via Egnatia, τον οποίο οραματίστηκε ο αείμνηστος Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης και συνεχίζει με επιτυχία ο Χρήστος Μέτιος, δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένος που για την φετινή χρονιά, οι εκδηλώσεις του εκκινούν από την γενέτειρα του, τη Δράμα.
Στη συνέχεια, παρουσίασε τις δράσεις, που θα λάβουν χώρα στις 18 και 19 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των διήμερων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Via Egnatia στην Π.Ε. Δράμας και που όλες έχουν ελεύθερη είσοδο.
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου και ώρα 18:30, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δράμας, θα πραγματοποιηθεί ομιλία-διάλεξη της διακεκριμένης Αρχαιολόγου και Τομεάρχη Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κα Αικατερίνης Περιστέρη με θέμα «Μνημειακό Ταφικό Συγκρότημα Τύμβου Καστά Αμφίπολης». Η εκδήλωση θα κλείσει υπό τους ήχους του μουσικού συνόλου του Μανώλη Παργεντάκη.
Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2019 θα διεξαχθεί Αγώνας Δρόμου Ενηλίκων 10 χλμ Ανδρών-Γυναικών, υπό τον τίτλο «Αγώνας δρόμου Via Egnatia Αμφίπολη-Δράμα-Φίλιπποι». Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στη Μαυρολεύκη του Δήμου Προσοτσάνης στις 10:30 π.μ. και ο τερματισμός και η απονομή επάθλων στο Καλαμπάκι του Δήμου Δοξάτου στις 12:00.
Ήδη, όπως σημειώθηκε, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Δράμας και έχει δημοσιευθεί στα Μ.Μ.Ε., η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στον εν λόγω αγώνα.
Οι εκδηλώσεις της φετινής διοργάνωσης έχουν απώτερο στόχο την ανάδειξη του τριπόλου Αμφίπολη-Δράμα-Φίλιπποι. Ο αγώνας εκτείνεται στα βάθη της ιστορίας, καθώς αφορά σε δρόμο της Αρχαίας Εγνατίας Οδού και τοιουτοτρόπως, τονίζεται η σχέση του χθες, του σήμερα και του αύριο. Σπουδαίας σημασίας το γεγονός ότι ο ως άνω αγώνας δρόμου είναι αφιερωμένος στη θλιβερή Επέτειο των 100 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και τα μετάλλια θα είναι αφιερωμένα στο γεγονός αυτό.
Όπως τόνισε στη συνέντευξη ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτισμού της Π.Α.Μ.Θ. κ.Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ, ο αθλητισμός, όπως και ο πολιτισμός, για εμάς, δεν αφορά μόνο τους λίγους, αλλά είναι για τους πολλούς, είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης και στόχος μας είναι να τον ανοίξουμε στην κοινωνία. Σε αυτόν τον τομέα, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με δράσεις και πρωτοβουλίες που πρόκειται να αναλάβει, θα πρωτοπορήσει.
Κλείνοντας, ο κ.Παπαεμμανουήλ και οι κύριοι Γιαννάκου, Σαρηγιάννης και Κασδοβασίλης, οι οποίοι και θα συμμετάσχουν τιμητικά στον αγώνα, κάλεσαν τους πολίτες της Δράμας, αλλά και άλλων Νομών και πόλεων να συμμετάσχουν ως δρομείς, καθώς και τα πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία της Π.Ε. Δράμας να συνδράμουν εθελοντικά στην όλη διοργάνωση.


Εντείνονται τα προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας Κατάθεση Ερώτησης στον Υπουργό Υγείας

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Σε συνέχεια των πολυάριθμων Ερωτήσεων και Αναφορών που έχει καταθέσει η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας του Κινήματος Αλλαγής, επανέρχεται για ακόμη μια φορά στα τεράστια προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας κ. Β. Κικίλια
Θέμα: «Εντείνονται τα προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο της Δράμας»

Με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας θα ήθελα να σας ενημερώσω για το σύνολο των προβλημάτων που καλούνται σε καθημερινή βάση να αντιμετωπίσουν οι ιατροί, το νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό, αλλά κυρίως οι ασθενείς και οι πολίτες που προσέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας. Τα σοβαρά αυτά προβλήματα παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια, με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία να αδιαφορεί πλήρως, παρά τις συνεχείς ερωτήσεις μας. Τα ζητήματα συνεχώς διογκώνονται και η κατάσταση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς στελέχωσης και λειτουργίας του Νοσοκομείου μας.
Το Νοσοκομείο παραμένει χωρίς Διοικητή από τον Μάρτιο και χωρίς να έχει εγκεκριμένο νέο Οργανόγραμμα. Οι ελλείψεις σε προσωπικό είναι τεράστιες, αφορούν σε όλους τους τομείς του Νοσοκομείου και δημιουργούν σοβαρά ζητήματα στην καθημερινή λειτουργία του. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι από τους 107 γιατρούς που προβλέπονται σήμερα υπηρετούν στο Νοσοκομείο μόνο 57, ενώ από τους 71 ειδικευόμενους που προβλέπονται υπηρετούν μόνον οι 18. Όπως επισημαίνουν οι ιατροί βρίσκονται σε καθεστώς επαγγελματικής εξουθένωσης, λόγω φόρτου εργασίας που τους αναγκάζει πολλές φορές να μην παίρνουν καν τα προβλεπόμενα ρεπό.
Παρόμοιες ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικού παρατηρούνται και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Στις θέσεις ΤΕ υπηρετούν 108 από τους 121 που προβλέπονται, ενώ στις θέσεις ΔΕ θα έπρεπε να υπηρετούν 132 και σήμερα εργάζονται 114 άτομα. Η καθημερινή εφημερία, η μεγάλη προσέλευση του κόσμου, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι αυξημένες ανάγκες στη νοσηλεία, οι μακροχρόνιες άδειες του προσωπικού, οι μετακινήσεις σε άλλες δομές υγείας εκτός Νομού (π.χ. σε Κέντρα Υγείας, ΟΚΑΝΑ κλπ) και η ανάθεση άσχετων, με το αντικείμενό τους, καθηκόντων, έχει οδηγήσει σε απόγνωση το νοσηλευτικό προσωπικό.
Η συνένωση των δυο παθολογικών κλινικών και η υποστελέχωση των ΤΕΠ χειροτέρευσε την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση. Επίσης, η απουσία Ογκολογικής Κλινικής δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους ασθενείς, ενώ επιφέρει μεγάλη οικονομική και ψυχολογική επιβάρυνση αφού αναγκάζονται να μετακινούνται σε Νοσοκομεία άλλων πόλεων (π.χ. Αλεξανδρούπολη και Θεσσαλονίκη) προκειμένου να κάνουν τις θεραπείες τους. Η ένταξη στο σχεδιαζόμενο νέο Οργανόγραμμα του Νοσοκομείου ενός αυτοτελούς ογκολογικού τμήματος, για τη λειτουργία όμως του οποίου απαιτείται η επανασύσταση της Β΄ Παθολογικής Κλινικής, θα έδινε ένα τέλος στην καθημερινή αγωνία και ταλαιπωρία των ασθενών.
Οι μειωμένοι οικονομικοί πόροι αποτελούν ακόμη ένα καίριο ζήτημα. Ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείο δεν επαρκεί και είναι άμεση η ανάγκη αύξησής του (κατά τουλάχιστον 1.000.000 Ευρώ σύμφωνα με τις προβλέψεις του ίδιου του Νοσοκομείου) για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, την προμήθεια προωθημένων φαρμάκων και την πρόσληψη επικουρικών ιατρών.
Τέλος, αναγκαία είναι η ένταξη του Νοσοκομείου στην Άγονη Γραμμή - Α’ ζώνη ως κίνητρο προσέλκυσης ειδικών και ειδικευόμενων. Η μη ένταξή του έχει οδηγήσει στη σημερινή στρέβλωση με τη λίστα αναμονής για ειδικευόμενους να είναι σχεδόν άδεια!
Για την προηγούμενη Κυβέρνηση το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, όπως και ολόκληρος ο Νομός άλλωστε, αποτελούσε μια αόρατη περιοχή στον χάρτη της χώρας.

Με την ελπίδα ότι θα προχωρήσετε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιλυθούν τα χρόνια και σοβαρά προβλήματα του Νοσοκομείου μας, ερωτάται ο Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσετε ώστε να επιλυθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας;
Είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου σας η ενίσχυσή του με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό;
Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε σχετικά με τον ορισμό Διοικητή και την έγκριση επιτέλους του νέου Οργανογράμματος; Επίσης, σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσετε για την ένταξη στο σχεδιαζόμενο νέο Οργανόγραμμα του Νοσοκομείου ενός αυτοτελούς Ογκολογικού τμήματος;
Τι προτίθεστε να κάνετε με τον μειωμένο προϋπολογισμό του Νοσοκομείου; Είναι στις προθέσεις σας η αύξησή του;
Αποτελεί μέρος του προγραμματισμού του Υπουργείου σας η ένταξη του Νοσοκομείου στην Άγονη Γραμμή, ώστε να καταστεί κίνητρο προσέλκυσης για τους γιατρούς;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Χαρά Κεφαλίδου


45 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Κάθε δημοκρατική χώρα, αποτυπώνει τις κοινωνικές πολιτικές και ιδεολογικές της τάσεις μέσα από τα κόμματα που εκλέγονται στο κοινοβούλιο για να εκπροσωπήσουν αφενός μερίδες του λαού που τα ψήφισαν, αφετέρου το Σώμα της Εκκλησίας του Δήμου, δηλαδή όλο το Δημοκρατικό Πολίτευμα.
Ο φιλελευθερισμός συνάμα με τις κοινωνιοκεντρικές τάσεις, όπως αυτές χαρακτηρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό ανέκαθεν, η ανάδειξη της ατομικότητας και του συλλογικού ταυτόχρονα, ήταν παλαιόθεν το σήμα κατατεθέν της ελληνικής ταυτότητας.
Αυτή την ελληνική ταυτότητα, σε μια δύσκολη στροφή της κοινής μας ιστορίας, κατά την έξοδό μας από μια περίοδο πολιτικής ανωμαλίας, την εξέφρασε με τον καλύτερο τρόπο ο κορυφαίος πολιτικός άνδρας της νεότερης Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
Μια μέρα σαν κι αυτή, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δημιούργησε μαζί με τους συνεργάτες του τη Νέα Δημοκρατία. Την μεγάλη πατριωτική, και συνάμα φιλελεύθερη παράταξη που πάλεψε και παλεύει να εκφράσει στον ίδιο χρόνο την ελληνική μας ιδιοπροσωπία μαζί με τον ελληνότροπο κοσμοπολιτισμό μας. Την ελληνοκεντρικότητα με το οικουμενικό της νόημα μαζί.
Η Νέα Δημοκρατία φτιάχτηκε για να εικονίσει στο λαϊκό σώμα την κοινωνική συνοχή ομού μετά της ατομικότητας και όσων απορρέουν απ’ αυτές τις δυο έννοιες: τη φιλοπατρία, την αξιομισθία της εργασίας και της προσωπικής πρωτοβουλίας, την επιβράβευση κάθε αξιοσύνης, την αξιοκρατία ως προϋπόθεση του κοινού μας βίου, την ενωτική τάση του κοινωνικού σώματος, το συλλογικό μας υποκείμενο ως αξία ενιαίου σώματος που στοχεύει στη διαρκή πρόοδο.
Κωνσταντίνος Καραμανλής, Γεώργιος Ράλλης, Ευάγγελος Αβέρωφ, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Μιλτιάδης Έβερτ, Κώστας Καραμανλής, Αντώνης Σαμαράς, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με μια τεράστια ομάδα συνεργατών τους, πάλεψαν και παλεύουν για να συνθέσουν την ελιά, το αμπέλι και το καράβι… Τα τρία συστατικά αυτής της όμορφης μα παράξενης πατρίδας που μας έλαχε ο κλήρος να διακονούμε.
Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, στην τελική, σημαίνει Ζήτω η Ελλάδα…
Γένοιτο…

Γραφείο Βουλευτή Ν. Δράμας
Κωνσταντίνου Μπλούχου


Από 1000 έως 30.000 ευρώ τα πρόστιμα για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα σκυλιά

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Αυστηρότερα έχουν γίνει τα πρόστιμα που αφορούν σε μη τήρηση του νόμου για τα σκυλιά. Περιστατικά κακοποίησης, παραμέλησης, και μη τήρησης των κανόνων ευζωίας επιφέρουν πρόστιμο έως και 1000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις φθάνουν τις 30.000ευρώ.
Βγάζετε βόλτα το σκύλο χωρίς λουρί; Τον αφήνετε να πλησιάσει άλλα σκυλιά; Δεν μαζεύετε τις ακαθαρσίες του; Καιρός να μάθετε για να μην πάθετε. Κάθε ιδιοκτήτης κατοικίδιου θα πρέπει να γνωρίζει:
Θα πρέπει να µεριµνήσει για τη σήµανση µε τσιπ και καταγραφή του κατοικίδιου του καθώς και την έκδοση βιβλιαρίου υγείας μέσα σε διάστηµα ενός μήνα από την απόκτηση του ζώου.
1. Σε εµφανές σηµείο στο περιλαίμιο του ζώου θα πρέπει να τοποθετηθεί η µεταλλική κονκάρδα που παραλαµβάνει ο ιδιοκτήτης κάθε χρόνο από τον κτηνίατρο κατά τον ετήσιο αντιλυσσικό εµβολιασµό του.
2. Είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει κατάλληλο κατάλυμα στο κατοικίδιό του.
3. Κάθε ιδιοκτήτης σκύλου υποχρεούται να φροντίζει για τον περίπατο του κατοικιδίου του, που πρέπει να γίνεται πάντα με συνοδό. Παράλληλα, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου το ζώο να μην εισέρχεται σε κοινόχρηστους χώρους ή χώρους άλλων ιδιοκτησιών.
4. Κατά τον περίπατο του κατοικιδίου, ο ιδιοκτήτης οφείλει να καθαρίζει άμεσα από το περιβάλλον τα περιττώματα του ζώου. Η μη τήρηση επιφέρει πρόστιμο.
5. Η στείρωση των ζώων είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη, ενώ για οποιαδήποτε ζημιά προκαλέσει το κατοικίδιο ευθύνεται ο ιδιοκτήτης.
6. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό κατοικιδίων που μπορεί να διατηρεί ένας ένοικος πολυκατοικίας. Εφόσον, όμως, βάσει καταστατικού της πολυκατοικίας υπάρχει περιορισμός, δεν μπορεί να έχει πάνω από δύο ζώα.
7. Η διατήρηση κατοικιδίων σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτη
β) Να μην παραμένουν μόνιμα στους ανοιχτούς χώρους του διαμερίσματος ή τις βεράντες
γ) Να τηρούνται στο διαμέρισμα οι κανόνες ευζωίας, οι υγειονομικές και αστυνομικές διατάξεις
δ) Να φέρουν τα ζώα τσιπ και να έχουν βιβλιάριο υγείας
8. Απαγορεύεται η διατήρηση και παραμονή των κατοικιδίων σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας. Αλλά με τη σύμφωνη γνώμη των υπόλοιπων ενοίκων, επιτρέπεται στον κήπο, τον ακάλυπτο καθώς και την πιλοτή της πολυκατοικίας.
9. Στις μονοκατοικίες, η διατήρηση ζώων συντροφιάς επιτρέπεται εάν και εφόσον έχουν σημανθεί και καταχωρισθεί νομίμως και φέρουν βιβλιάριο υγείας. Παράλληλα, θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις καθώς και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
10. Η μεταφορά των μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς, επιβατηγά πλοία και ταξί μπορεί να γίνει εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και φυσικά συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους.

Τα πρόστιμα που αναλογούν σε κάθε παράβαση:
- Απουσία εν ισχύει αντιλυσσικού εμβολιασμοί και μη τοποθέτησης της μεταλλικής κονκάρδας ή παράλειψη καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου 100 ευρώ.
- Παράλειψη προσκόμισης στον οικείο δήμο του αντιγράφου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης 300 ευρώ.
- Μη κατοχή ενημερωμένου και θεωρημένου βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου 300 ευρώ.
- Παράλειψη τήρησης κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου 300 ευρώ.
- Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου ύστερα από τροχαίο ατύχημα 300 ευρώ.
- Παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της εξέτασης από κτηνίατρο 500 ευρώ.
- Παράλειψη τήρησης κανόνων ευζωίας, υγειονομικών και αστυνομικών διατάξεων και διατήρηση περισσοτέρων από δύο ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα όπου ο κανονισμός απαγορεύει τη διατήρηση ζώων συντροφιάς 500 ευρώ.
- Πώληση ζώου συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των οκτώ εβδομάδων και πώληση σκύλων και γάτων σε υπαίθριους χώρους 1.000 ευρώ ανά ζώο.
- Εκτροφή έστω και ενός θηλυκού σκύλου αναπαραγωγής χωρίς άδεια εκτροφής 1.000 ευρώ ανά ζώο.
- Εκτροφή και αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων ζώων μετά την οριζόμενη λήξη της μεταβατικής πενταετούς περιόδου 1.000 ευρώ ανά ζώο.
- Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων 1.000 ευρώ ανά ζώο.
- Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε επιβατικά πλοία για την μεταφορά μεγάλων ζώων 5.000 ευρώ.
- Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με οικονομικό όφελος 5.000 ευρώ για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο.
- Εκτροφή και εκπαίδευση ζώου για μονομαχία 10.000 ευρώ ανά ζώο.
- Διατήρηση ζώου σε τσίρκο ή θίασο που χρησιμοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο ή σκοπό στο πρόγραμμά του ή πραγματοποιεί παράσταση 20.000 ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται.
- Κακοποίηση, βασανισμός, κακή ή βάναυση μεταχείριση ζώου, καθώς και εμπορία ή διακίνηση μέσω διαδικτύου 30.000 ευρώ για κάθε ζώο και κάθε περιστατικό.


«Ξαναγυρίζει» η σημαία στους καλύτερους μαθητές

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Αλλάζει ο τρόπος επιλογής των σημαιοφόρων στα σχολεία και επανέρχεται το προηγούμενο καθεστώς, όπου την σημαία έφερε στις παρελάσεις ο μαθητής/τρια με την καλύτερη βαθμολογία.

Μιλώντας στο ΑΠΕ η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως είπε, ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα υποβληθούν προς συζήτηση στη Βουλή οι εξής διατάξεις:
1. η αλλαγή του τρόπου επιλογής του σημαιοφόρου στις παρελάσεις του δημοτικού σχολείου. Σήμερα, η επιλογή σημαιοφόρων πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης. Στο εξής τη σημαία θα κρατά ο μαθητής ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη επίδοση, καθώς θέλουμε να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια έναντι της τύχης και να δώσουμε ένα μήνυμα στους μαθητές να επιδιώκουν να ξεπερνούν διαρκώς, τους ίδιους τους εαυτούς,
2.η ενίσχυση των πρότυπων σχολείων, της ελευθερίας τους, του ρόλου τους. Η προηγούμενη κυβέρνηση εξάντλησε την ιδεοληψία της σε αυτές τις νησίδες αριστείας του δημόσιου σχολείου, και ξεκινάμε ήδη την αποκατάσταση και ενίσχυσή τους,
3.η επείγουσα απελευθέρωση των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών από τον ασφυκτικό έλεγχο της Πολιτείας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν πιο άμεσα στις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών,
4.η πρόβλεψη για τη δυνατότητα επιλογής, για τους παλαιούς αποφοίτους Λυκείου, για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020, είτε με το σύστημα που ίσχυσε το 2019, είτε με το σύστημα που είναι σε ισχύ για το 2020,
5. η κατάργηση της διάκρισης μεταξύ σχολών ελεύθερης πρόσβασης και σχολών στις οποίες οι υποψήφιοι θα εισάγονται με πανελλαδικές εξετάσεις,
6.η επαναφορά της δυνατότητας αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κρατών - μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών. Περαιτέρω, η διατήρηση της δυνατότητας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 38/10 και ισχύει.
Επίσης, η διευκόλυνση διαδικαστικά της διεκπεραίωσης των σχετικών αιτήσεων. Σημειωτέον ότι οι μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις που διαπιστώνονται από τη σημερινή λειτουργία του ΣΑΕΠ, θέτουν ζητήματα συμβατότητας του ελληνικού δικαίου με τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα κράτη - μέλη από το ενωσιακό δίκαιο.


Αγώνας Ζωής και Ελπίδας από την I.P.A. Δράμας για Φιλανθρωπικό σκοπό

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Με μεγάλη επιτυχία και τεράστια ανταπόκριση του κόσμου πραγματοποιήθηκε ο Διεθνής Φιλικός Αγώνας Ποδοσφαίρου Ακρωτηριασμένων ατόμων Ελλάδας και Ισραήλ το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 17:00΄ στο γήπεδο της Ν. Αμισού Δράμας. Πάνω από 2.000 Δραμινοί κάθε ηλικίας έδωσαν το παρών και παρακολούθησαν έναν αγώνα διαφορετικό από τους άλλους, έναν «Αγώνα Ζωής και Ελπίδας», για να τιμήσουν τους πραγματικούς «Ήρωες» της Ζωής.
Μια εκδήλωση που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη Δράμα και τη Βόρεια Ελλάδα από την Τοπική Διοίκηση Δράμας (I.P.A.) της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο ΑμεΑ Δράμας «ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ», την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων (Ε.Π.Σ.) Νομού Δράμας και το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΔΙ.Κ.Α.) του Δήμου Δράμας, αποκλειστικά για Φιλανθρωπικό σκοπό καθώς τα έσοδα του αγώνα διατέθηκαν για την οικονομική ενίσχυση του αθλητικού συλλόγου ΑμεΑ Δράμας «Οι Αγωνιστές».
Στο ημίχρονο του αγώνα βραβεύτηκαν από τους διοργανωτές όλοι οι Αθλητές του Συλλόγου ΑμεΑ «Οι Αγωνιστές», τα μέλη του οποίου διακρίθηκαν πρόσφατα με 18 Μετάλλια και 2 Πανελλήνια ρεκόρ, στα πλαίσια του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου της ΕΑΟΜ -ΑμεΑ.
Τις απονομές έκαναν ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Σκούμας Κων/νος, ως εκπρόσωπος του κ. Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. καθώς η εκδήλωση τελούσε υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος και Πρόεδρος της Τ.Δ. Δράμας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Μηνάς Σκάρλιος, ο Πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου ΑμεΑ «Οι Αγωνιστές» κ. Βασίλειος Κουντουράς και ο Πρόεδρος της Ε.Π.Σ. Ν.Δράμας κ. Γιώργος Χατζησαρόγλου.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας της Ν.Δ. κ. Γεώργιος Σταμάτης, σύσσωμοι οι Βουλευτές του Νομού Δράμας κ. Μπλούχος Κων/νος, κ. Ξανθόπουλος Θεόφιλος και κα. Χαρά Κεφαλίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Παπαδόπουλος Γιώργος, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, ο Πρόεδρος του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Δράμας ιατρός κ. Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Πολιτισμού κα. Αναστασία Τόλιου-Δάντζερα, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατ. Μακ. & Θράκης Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Μενεξίδης, ο εκπρόσωπος του Αστυνομικού Διευθυντή Δράμας Α/Υ΄ κ. Καπελλάκης Αντώνιος, ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών κ. Ζαχαριουδάκης Εμμανουήλ, ο Πρόεδρος της I.P.A. Καβάλας κ. Ιωαννίδης Θεμιστοκλής, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Συλλόγων & Φορέων του Νομού Δράμας.
Η Εθνική μας ομάδα, ενόψει της συμμετοχής της στο EURO 2020 που θα διεξαχθεί στην Πολωνία, απέδειξε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, νικώντας την αντίστοιχη Εθνική ομάδα του Ισραήλ και στους δύο αγώνες που δόθηκαν. Αναλυτικότερα, στον πρώτο αγώνα της Παρασκευής με 5-1 και στον δεύτερο αγώνα του Σαββάτου με 3-0. Να σημειώσουμε για την Ιστορία ότι τα γκολ για την Εθνική μας ομάδα πέτυχαν, πέντε ο Δραμινός από τον Βώλακα Μαρίγκος Λάζαρος και από ένα ο Γιώργος Λαζαρίδης, ο Δημήτρης Αγριανίτης και ο Βασίλης Πανίδης.
Επιπλέον την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι δύο θρύλοι του Ελληνικού ποδοσφαίρου που κατέκτησαν με την Εθνικής Ελλάδος το EURO 2004, ο Θοδωρής Ζαγοράκης και ο Γιώργος Καραγκούνης, οι οποίοι έμειναν εντυπωσιασμένοι από την υπερπροσπάθεια των αθλητών και το μήνυμα ζωής που έστειλαν στην κοινωνία, ενώ δεν έχασαν την ευκαιρία να μοιράσουν αυτόγραφα και να φωτογραφηθούν με τα εκατοντάδες μικρά παιδιά.
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (I.P.A.) Δράμας, εκ μέρους και των λοιπών Συνδιοργανωτών, Ευχαριστεί θερμά τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Ν.Αμισού, Βώλακα, Εβριτών Ν.Δράμας και τον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Πανοράματος, τον Αθλητικό Σύλλογο ΠΑΟΠ Ν.Αμισού, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Δράμας και Θεσσαλονίκης, το ΕΚΑΒ Δράμας, την Ελληνική Διασωστική Εθελοντική Ομάδα ΕΔΕΟ, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και όλους τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς στα Μέτρα Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας για την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά το τριήμερο παραμονής των δύο Εθνικών αποστολών, τη Φιλαρμονική του Δήμου Δράμας, το ΚΔΑΠ Πράξη & Θεωρία, το τηλεοπτικό κανάλι STAR Βορείου Ελλάδος, όλους τους Εθελοντές που μας βοήθησαν και κυρίως τους ΧΟΡΗΓΟΥΣ μας, χωρίς την υποστήριξη των οποίων δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί η μεγάλη αυτή γιορτή του Αθλητισμού και του Πολιτισμού στην πόλη της Δράμας.
Ως Εθελοντές Αστυνομικοί μέλη της I.P.A. Δράμας, αποδείξαμε έμπρακτα για μια ακόμη φορά ότι βρισκόμαστε δίπλα στο συνάνθρωπο και ιδίως σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες όπως είναι τα ΑμεΑ, με μοναδικό σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, αλλά και την ουσιαστική στήριξή τους.


Νέο μέλος στην Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ) ο Αργύρης Πατακάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών (Ε.Ν.Α.) Ελλάδος εδώ και πέντε χρόνια με δράση σε όλη τη χώρα, αποτελούμενη από νέους αιρετούς, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους, Αντιπεριφερειάρχες, έπαρχους και αντιδημάρχους από όλη την Ελλάδα, πιστεύοντας πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να βρει καινούργιους και καινοτόμους τρόπους ανάπτυξης και ανάδειξης των τοπικών κοινωνιών, συνεχίζει για ακόμη μια αυτοδιοικητική περίοδο τις παρεμβάσεις της σε όλη την Ελλάδα.
Με την ήδη παρουσία εκατοντάδων νέων ανθρώπων, αιρετών, από κάθε σημείο της Ελλάδος, μιας και αποτελείται η ΕΝΑ από νέους αυτοδιοικητικούς από το Καστελόριζο ως την Θράκη και από την Κέρκυρα ως την Κρήτη, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ως νέο μέλος της, τον Αργύρη Πατακάκη, Περιφερειακό Σύμβουλο Δράμας και τον καλωσορίζουμε στην πιο επιτυχημένη πρωτοβουλία που έχει γίνει στην αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια, με παρέμβαση σε όλη την Ελλάδα και με τους νέους μπροστά.
Να υπενθυμίσουμε την ήδη συμμετοχή στην ΕΝΑ από τον νομό Δράμας, των Σοφία Συμεωνίδου (Ποσπουλίνα), Δημοτικής Συμβούλου Προσοτσάνης, Νικολέτας Εμμανουηλίδου, Δημοτικής Συμβούλου Δοξάτου, Εύης Αθανασιάδου, προέδρου της Κοινότητας Δράμας και Παύλου Σοφιάδη, Δημοτικού Συμβούλου Παρανεστίου.
Εκ μέρους του ΔΣ της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος(Ε.Ν.Α.)

Ο Πρόεδρος της
Νεκτάριος Καλαντζής


Γενική Συνέλευση Εμπορικού Συλλόγου Δράμας την Πέμπτη

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Στα πλαίσια των γενικών δράσεων της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου μας, σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 21.00μ.μ. στον «ΜΥΛΟ». Η συνέλευση θα έχει εορταστικό χαρακτήρα και είναι καλεσμένοι όλα τα μέλη μας, ενώ μπορούν να παραβρεθούν και ΜΗ μέλη.
Επίσης θα πραγματοποιηθούν βραβεύσεις για τους επιτυχόντες των Πανελληνίων εξετάσεων (τέκνα εμπόρων μελών μας) και την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Bianco Monte Δράμα 1986 Σκληρή δουλειά με στόχο την νίκη το Σάββατο με την Πυλαία για να μην χαθεί βαθμολογικό έδαφος

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Σκληρά δουλεύουν οι Δραμινοί για να μπορέσουν να παρουσιαστούν δυνατοί στο Σαββατιάτικο παιχνίδι με την Πυλαία όπου θέλουν τους βαθμούς της νίκης για να διατηρηθούν στην οκτάδα. Με απόντα από τις προπονήσεις τον τραυματία Κουρουτζίδη που υποβάλλεται σε εντατικές θεραπείες για να είναι έτοιμος, ο Σάκης Βαλαβάνης βλέπει τους παίκτες του αποφασισμένους να δουλεύουν σοβαρά για να φτάσουν στην πολύτιμη νίκη. Ο κόσμος αναμένεται για μια ακόμη φορά να στηρίξει την ομάδα στο σημαντικό αυτό παιχνίδι. Το πρόγραμμα προπονήσεων θα συνεχιστεί εκτός από τις καθημερινές απογευματινές προπονήσεις με διπλές την Δευτέρα, Τετάρτη ενώ την Παρασκευή το πρωί η ομάδα θα γυμναστεί με ρίψεις και προπόνηση για τους Τερματοφύλακες. Δωρεάν είσοδος για ανέργους-φοιτητές-στρατιώτες. Η διοίκηση του συλλόγου δείχνοντας το κοινωνικό προφίλ της ανακοινώνει την δωρεάν είσοδο στο Κραχτίδης για ανέργους, φοιτητές, στρατιώτες. Όλοι μπορούν να εισέρχονται στο γήπεδο με την επίδειξη της αντίστοιχης ταυτότητας.


«Γραμμή χαιρετισμού»

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

O Δήμος Δράμας ενημερώνει τους κατοίκους της Κοινότητας Χωριστής, οι οποίοι έχουν οστά συγγενών στο παλιό κοιμητήριο, να επικοινωνήσουν με την κοινότητα Χωριστής στο 2521042202 (Πρόεδρος κοινότητας κ. Ζαρόγλου 694427613), για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους στο χώρο του χωνευτηρίου ή στο νέο οστεοφυλάκιο μέχρι τις 31-12-2019.


Εκδήλωση της Ιερά Μητρόπολις Δράμας με την Πανηπειρωτική Ένωση Νομού Δράμας «Βόρειος Ήπειρος»

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 6:15 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιερής Μητροπόλεως (δίπλα στο Επισκοπείο), θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση την οποία διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολις Δράμας με την Πανηπειρωτική Ένωση Νομού Δράμας με θέμα: «Βόρειος Ήπειρος: από τούς διωγμούς του Εμβέρ Χότζα στη θυσία του Κωνσταντίνου Κατσίφα». Στην εκδήλωση θα προβληθούν ταινίες από τούς αγώνες για την Ελληνική Βόρειο ήπειρο, τη μαρτυρική ζωή των Βορειοηπειρωτών και τη θυσία του συκοφαντημένου ήρωα Κωνσταντίνου Κατσίφα.
Επίσης θα συμμετέχει χορευτικό συγκρότημα Από παιδιά της Δερβιτσάνης της Βορείου Ηπείρου και της Πανηπειρωτικής Ένωσης Νομού Δράμας.


Σεμινάρια για κατάρτηση προσφύγων και μεταναστών

Εμφάνιση

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Σεμινάρια μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητας σε άνεργους μετανάστες και πρόσφυγες ξεκινά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Μετά την πρόσκληση ενδιαφέροντος του υπουργείου για τη μίσθωση ξενοδοχείων και κατοικιών σε όλη την ελληνική επικράτεια, προκειμένου να εγκαταστήσει μετανάστες και πρόσφυγες από τα νησιά του Αιγαίου, έρχονται τώρα και τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσής τους σε επαγγελματικές δεξιότητες.
Στο πλαίσιο αυτό, ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής & Ασύλου, Πάτροκλος Γεωργιάδης, απηύθυνε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το έργο, με τίτλο «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης και εκπαίδευσης μεταναστών και προσφύγων, σε επαγγελματικές δεξιότητες». Ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), διεθνείς οργανισμούς, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, καθώς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα να καταθέσουν προτάσεις δράσεων εντός 20 ημερών, προκειμένου να ενταχθούν σε χρηματοδότηση.