Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Χρήστος Αλεξιάδης Ψυχανέμισμα Μακρινοί και μαγικοί … φίλοι

Εμφάνιση

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019


Είναι κάτι μικρές στιγμές,
μεγάλες στην καρδιά μας,
δυο λέξεις, δυο ευχές,
μαγεία στα όνειρα μας.

Είναι γνώριμα μάτια από καιρό,
μακρινοί και μαγικοί δυο φίλοι,
είναι που προσθέτουνε χαρά,
- αρώματα και χρώματα -,
στης ζωής μας το καντήλι.

Σταφύλι να ναι η ζήση μας,
τσαμπιά ο κόσμος γύρω,
για όλους εσάς που γνώρισα,
χορό χαράς θα σύρω.

Ένα χαμόγελο καρδιάς,
μειδίαμα και νάμα,
κάθε στιγμή στη ζήση σας,
να φέρνει κι ένα θάμα.

Ευχαριστώ σας.....


Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς χαρτούρα και μακριά από την Εφορία!

Εμφάνιση

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Έτοιμη είναι η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων, με την όλη διαδικασία να ολοκληρώνεται στο γραφείο του συμβολαιογράφου, σε ότι αφορά στους συμβαλλόμενους, χωρίς να πηγαίνουν στην εφορία.
Το απόγευμα της Δευτέρας, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρουσίασε στους συμβολαιογράφους το οριστικό πλαίσιο της πλατφόρμας για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, η οποία τελικά θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2020. Η πλατφόρμα, θα διεκπεραιώνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων αιτία ανταλλάγματος (αγορές, πωλήσεις), ενώ σε δεύτερη φάση, το 2020, θα καλύψει και τις υποθέσεις δωρεών, κληρονομιών, γονικών παροχών.
Από τον Ιανουάριο αναμένεται έκρηξη των μεταβιβάσεων ακινήτων, ενόψει των νέων αυξημένων αντικειμενικών αξιών, που θα ισχύσουν από τον Μάιο ή Ιούνιο και οι περισσότερες θα υλοποιηθούν μέ το νέο ηλεκτρονικό σύστημα.
Οι δηλώσεις μεταβίβασης θα συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τον συμβολαιογράφο και οι φορολογούμενοι επιβεβαιώνουν την ορθότητα των στοιχείων της δήλωσης μέσω των ηλεκτρονικών εφαρμογών και υποβάλλουν τη δήλωση.
Τα στοιχεία των δηλώσεων καταχωρούνται ηλεκτρονικά απευθείας στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ και δεν απαιτείται η καταχώρησή τους από τις ΔΟΥ κατά την κατάθεση της δήλωσης.
Ο φόρος θα υπολογίζεται κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης, με βάση τα δεδομένα αυτής. Τα δικαιολογητικά που οδηγούν σε μείωση ή απαλλαγή φόρου θα αποστέλλονται στη ΔΟΥ σε μεταγενέστερο χρόνο από τον Συμβολαιογράφο, προς επαλήθευση και έλεγχο.

Πώς θα γίνονται οι e-μεταβιβάσεις ακινήτων
Όπως έχει γράψει το Σin, η διαδικασία θα ολοκληρώνεται στα ακόλουθα βήματα:
Σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που παρουσίασε η ΑΑΔΕ, οι μεταβιβάσεις των ακινήτων θα ολοκληρώνονται στα ακόλουθα 11 βήματα:
1ο ΒΗΜΑ: Οι Συμβαλλόμενοι προσκομίζουν στον Συμβολαιογράφο όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά για τη σύνταξη του συμβολαίου.
2ο ΒΗΜΑ: Ο Συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση, με βάση τα δικαιολογητικά. Συμπληρώνει τα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας. Συμπληρώνει το τίμημα.
3ο ΒΗΜΑ: Η Εφαρμογή: Υπολογίζει το φόρο και γίνεται προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης (με δυνατότητα τροποποίησής της οποτεδήποτε).
4ο ΒΗΜΑ: Ο Συμβολαιογράφος οριστικοποιεί τη δική του συμμετοχή στη συμπλήρωση της δήλωσης.
5ο ΒΗΜΑ: Οι Συμβαλλόμενοι μέσα από την Εφαρμογή:
• Ελέγχουν τη δήλωση
• Απαντούν στις ερωτήσεις για την απαλλαγή Α΄ Κατοικίας
• Εξουσιοδοτούν ή μη τον Συμβολαιογράφο για υποβολή δήλωσης Ε9 (εντός 2020)
6ο ΒΗΜΑ: Οι Συμβαλλόμενοι οριστικοποιούν και υποβάλλουν τη δήλωση. Μετά την οριστικοποίηση της δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση, παρά μόνο υποβολή τροποποιητικής δήλωσης
Η δήλωση θεωρείται οριστικά υποβληθείσα, εφόσον την αποδεχθούν και οι 2 συμβαλλόμενοι.
7ο ΒΗΜΑ: Η Εφαρμογή:
• Βεβαιώνει το φόρο
• Παράγει Ταυτότητα Οφειλής
8ο ΒΗΜΑ: Ο Αγοραστής Εξοφλεί το Φόρο με βάση την Ταυτότητα Οφειλής.
9ο ΒΗΜΑ: ο Συμβολαιογράφος μέσα από την Εφαρμογή:
• Εκτυπώνει αποδεικτικό καταβολής του φόρου
• Εκτυπώνει τη Δήλωση
10ο ΒΗΜΑ: Οι Συμβαλλόμενοι Υπογράφουν το συμβόλαιο και οριστικοποιούν τη μεταβίβαση.
11ο ΒΗΜΑ: Ο συμβολαιογράφος μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες ενημερώνει ηλεκτρονικά για τη σύνταξη του συμβολαίου και το αποστέλλει στην αρμόδια ΔΟY (μαζί με τα τυχόν δικαιολογητικά). Από τη στιγμή αυτή ο Συμβολαιογράφος παύει να έχει πρόσβαση στη δήλωση ΦΜΑ.


Κόκκινα δάνεια 1 δισ. πουλήθηκαν στο 7,1%

Εμφάνιση

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019


Η PQH, εδικός εκκαθαριστής για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, πούλησε χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, ανεξόφλητου κεφαλαίου γύρω στο 1 δις €, έναντι 71,1 εκατ, δηλαδή στο 7% της αξίας του στην Intrum.
Αναλυτικά, η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Α.Ε. (“PQH”), ειδικός εκκαθαριστής για όλα τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης του χαρτοφυλακίου Aeolus με την Intrum Hellas DAC, εταιρεία ειδικού σκοπού του Ομίλου Intrum, διεθνή παρόχου υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων, για €71,1 εκατ., ήτοι 7% επί του €1 δισ. ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου.
Το χαρτοφυλάκιο Aeolus αποτελείται από μη εξυπηρετούμενα δάνεια λιανικής και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις λογιστικής αξίας €1,1 δισ. και συνολικής απαίτησης €2,4 δισ. Η διαγωνιστική διαδικασία ξεκίνησε τον Ιούλιο 2019 προσελκύοντας ισχυρό διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον.
Ο Ξάνθος Βράχας, Διευθύνων Σύμβουλος της PQH ανέφερε σχετικά: «Η πώληση του Aeolus επιβεβαιώνει τον ενδελεχή σχεδιασμό, την εκτενή προετοιμασία και την αποτελεσματική εκτέλεση της συναλλαγής σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, εντός του κανονιστικού πλαισίου που έχει θεσπίσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο στο στρατηγικό μας σχεδιασμό για την επίτευξη των επόμενων προγραμματισμένων στόχων μας».
Ο Άκης Μπης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrum Holdings Greece, δήλωσε: «Η Intrum στην Ελλάδα διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία να διαχειριστεί αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια αυτού του είδους και η νέα αυτή επένδυση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη μας τόσο στις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας όσο και στην σημασία της Ελλάδας ως ‘Στρατηγικής Αγοράς’ για τον Όμιλο Intrum».
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2020. Τη διαχείριση (servicing) του χαρτοφυλακίου θα αναλάβει η Intrum Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, η οποία έχει λάβει σχετική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει του Ν.4354/2015.
Η Morgan Stanley & Co. International plc ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος για την PQH και το δικηγορικό γραφείο Ποταμίτης - Βεκρής ως νομικός σύμβουλος.


ΠΑΜΘ: 1.008.957 ευρώ στο Διεθνές Πανεπιστήμιο και 880.542 ευρώ στο Δημοκρίτειο

Εμφάνιση

Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, η Περιφέρεια διαθέτει στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης πόρους συνολικού ύψους 1.889.499 ευρώ από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα για τη δημιουργία δύο θερμοκοιτίδων στήριξης της επιχειρηματικότητας σε Καβάλα και Ξάνθη
Για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας η χρηματοδότηση φτάνει τα 1.008.957 ευρώ και για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο τα 880.542 ευρώ.
Σκοπός είναι η δημιουργία δύο δομών για την στήριξη και την ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και δραστηριοτήτων με έμφαση στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια.
Οι δυο δομές θα καλύπτουν γεωγραφικά το σύνολο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και θα φιλοξενούν, μετά από συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ή επιχειρηματικές ομάδες οι οποίες θα έχουν ανάγκη καθοδήγησης και δικτύωσης στα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα.
Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης, ο κ. Μέτιος μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Κώστα Αντωνιάδη επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας στην Καβάλα και είχε συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο Διοικητικών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου, Καθηγητή κ. Δημήτρη Μπαντέκα, και τον Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών, Καθηγητή κ. Θανάση Μητρόπουλο.