Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Υπερψηφίστηκε η πρόταση για διάλυση της ΔΕΚΠΟΤΑ Μειοψήφησε η συμπολίτευση

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Επίσημα κατατέθηκε την Τετάρτη 22/01 στο δημοτικό συμβούλιο Δράμας κατόπιν του αιτήματός των τριών παρατάξεων της «Πόλης και Ζωής», του «Project Δράμα 2020» και της «Αυτοδιοίκησης Πολιτών Δράμας», προτάσεως προς το Δ.Σ. του Δήμου Δράμας, να αποφασίσει τα παρακάτω:
1. Τη λύση και εν συνεχεία την εκκαθάριση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου Δράμας, σύμφωνα με τα άρθρο 262 του ν. 3463/2006, με ημερομηνία λύσεως την 30/6/2020 κατά την οποία θα συνταχθεί ο Ισολογισμός λήξεως της περιόδου 1/1/2020-30/6/2020, που θα συνιστά τον ισολογισμό ενάρξεως- εκκαθαρίσεως, σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 262 & 269 του Ν. 3463/2006.
2. Την ανάληψη από τον Δήμο Δράμας του συνόλου των δραστηριοτήτων της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας από την ημερομηνία λύσεώς της.
3. Τη μεταφορά στον Δήμο Δράμας του προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία λύσεώς της. Συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τη της Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας μεταφέρονται στο Δήμο Δράμας από την ημερομηνία λύσεώς της.
4. Την καταβολή από τον Δήμο Δράμας σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, των οφειλών της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους.
5. Τον ορισμό σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας εκκαθαριστών της επιχείρησης, μετά από σχετική έρευνα της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου Δράμας και υποβολή προσφορών για την αμοιβή τους.
6. Την ανάθεση στο Δήμαρχο Δράμας όλων των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να γίνουν στη συνέχεια, όπως: η ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, η αποστολή της απόφασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης για την έκδοση της προβλεπόμενης Πράξης Έγκρισης του Γενικού Γραμματέα και προώθησή της για δημοσίευση στο ΦΕΚ, ο ορισμός εκκαθαριστών και το ύψος της αμοιβής τους, η συνεργασία των υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας και του Δήμου Δράμας για την λεπτομερή υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών αναφορικά με τις υλοποιούμενες δράσεις, το προσωπικό, τις συμβάσεις, τις εκκρεμότητες σχετικά με απαιτήσεις και υποχρεώσεις και εν γένει τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης, η έγκαιρη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου Δράμας των δαπανών για τη μισθοδοσία των μεταφερόμενων υπαλλήλων και εν γένει για τη λειτουργία των προγραμμάτων και δράσεων της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) Δήμου Δράμας από την ημερομηνία λύσεώς της, και όλες τις προβλεπόμενες από σχετικές διατάξεις ενέργειες.
- Η πρόταση, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έγινε αποδεκτή από την συμπολίτευση, η οποία υπερασπίσθηκε με σθένος την συνέχιση της λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης.
Η δημοτική αρχή υποστήριξε ότι η ΔΕΚΠΟΤΑ είναι «καθαρή», επικαλούμενη στοιχεία από τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών και ότι η πορεία της είναι «ανοδική, προσοδοφόρα και εποικοδομητική» όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Καλλινικίδης, πρόεδρος της Επιχείρησης. Μάλιστα πρότεινε να ζητηθεί η γνώμη των Δραμινών μέσω δημοψηφίσματος.
Ο Δήμαρχος Χριστόδουλος Μαμσάκος ισχυρίστηκε ότι η επιχείρηση είναι υγιής και κατέθεσε άλλη πρόταση, για διαχωρισμό της Ονειρούπολης από την ΔΕΚΠΟΤΑ, πρόταση την οποία ψήφισαν μόνον οι σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής.
Αναιτιολόγητη έκρινε την θέση των αντιπολιτεύσεων για το κλείσιμο της ΔΕΚΠΟΤΑ ο πρόεδρος Λ. Καλλινικίδης και τις κατηγόρησε για μικρόψυχη πολιτική και συγκάλυψη. «Λένε συνειδητά ψέματα» είπε χαρακτηριστικά.
Τόσο ο εισηγητής Κυριάκος Χαρακίδης όσο και οι κύριοι Τσιαμπούσης και Ηλιόπουλος απαρίθμησαν τα προβλήματα της ΔΕΚΠΟΤΑ, αναφερόμενοι αναλυτικά σε οικονομικά στοιχεία, σε θέματα διαφάνειας, λειτουργικά ζητήματα και οικονομικές υποχρεώσεις, αιτιολογώντας αναλυτικά και στοιχειοθετώντας την πρότασή τους για λύση και εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης.
Επεσήμαναν επίσης ότι τόσο οι εργαζόμενοι όσο και αυτοί στους οποίους η επιχείρηση οφείλει, δεν πρόκειται να χάσουν, καθώς όλες οι υποχρεώσεις θα περιέλθουν στον Δήμο.
Ο κ. Καλαϊδόπουλος ζήτησε να γίνει εκκαθάριση στην ΔΕΚΠΟΤΑ, αλλά να μην διαλυθεί και πηγαίνοντας ένα βήμα παρά πέρα είπε, ότι οι υπάλληλοι δεν θα πρέπει να μετατεθούν στον Δήμο αλλά να απολυθούν.
Και ο κ. Μήτρου μίλησε από την πλευρά του για διαφάνεια και τόνισε ότι η εκκαθάριση επιβάλλεται, αλλά οι εργαζόμενοι πρέπει να προστατευτούν και να μην χάσουν την δουλειά τους, όπως άλλωστε ξεκαθάρισε και ο Κυριάκος Χαρακίδης.
Από την συζήτηση δεν έλειψε η ένταση, οι χαρακτηρισμοί και οι αλληλοκατηγορίες για ευθύνες, κακοδιαχείριση, και αδιαφάνεια.
Την πρόταση υπερψήφισαν όλοι οι σύμβουλοι των τεσσάρων παρατάξεων, ενώ ο κ. Καλαϊδόπουλος ψήφισε παρών, γιατί όπως είπε οι δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίζουν κατ’ εντολή των επικεφαλής και όχι ανεξάρτητα.

Ο λόγος τώρα για την τελική απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση όπου θα αποσταλεί το αίτημα.
Κατά την έναρξή της συνεδρίασης του Δ.Σ. Δράμας κόπηκε και η καθιερωμένη βασιλόπιτα τυχεροί ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Χαραλαμπίδης και από τους δημοτικού συμβούλους ο κ. Γεωργιάδης.


Άμεση έναρξη τμημάτων προετοιμασίας για τις επικείμενες εξετάσεις-Προθεσμία υποβολής αίτησης έως 3 Φεβρουαρίου Προετοιμασία για τον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) είναι η εκπαιδευτική μονάδα του ΕΚΔΔΑ που έχει ως αποστολή τη δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση
Για την εισαγωγή στην ΕΣΔΔΑ οι υποψήφιοι, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας, ιδιώτες ή δημόσιοι υπάλληλοι, πρέπει να ανταποκριθούν με επιτυχία στις διαδικασίες του Εισαγωγικού Διαγωνισμού, ο οποίος διενεργείται από ανεξάρτητη Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Ποιο το όφελος
Οι σπουδαστές της Ε.Σ.Δ.Δ.Α από τη στιγμή της εισαγωγής τους στη σχολή, θεωρούνται δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, με τα προβλεπόμενα μισθολογικά, ασφαλιστικά και λοιπά δικαιώματα
Αμείβονται κατά την διάρκεια της φοίτησης με το βασικό μισθό του Δημοσίου Υπαλλήλου. Ο χρόνος εκπαίδευσης (18 μήνες) αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία και η φοίτηση ως μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (Master).
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι σπουδαστές διορίζονται ως δημόσιοι υπάλληλοι σε ανώτερες θέσεις του Δημοσίου που αναφέρονται μέσα στην προκήρυξη.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Στο διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης έχουν δικαίωμα συμμετοχής ιδιώτες αλλά και υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι υποψήφιοι για τον διαγωνισμό χρειάζεται:
• Να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ (οποιασδήποτε Σχολής) ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.
• Πτυχίο ξένης γλώσσας C2 (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά ή Ιταλικά ή ισπανικά),που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ 50/2001.
• Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε τμήμα δύναται να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη.
• Ειδικά για την εισαγωγή στον τμήμα ΟΕΥ (Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων)δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθώς και μίας εκ των Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών.
• Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές
• Δεν υπάρχει όριο ηλικίας στους συμμετέχοντες.
Θα ακολουθήσει η προκήρυξη για τον 28ο Εισαγωγικό διαγωνισμό για την ΕΣΔΔΑ με αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή και προϋποθέσεις σε κάθε τμήμα

Η εκπαίδευση
Η προετοιμασία για τον εισαγωγικό διαγωνισμό στην ΕΣΔΔΑ εντάσσεται στην εκπαιδευτική μας δράση «Καινοτόμες προσεγγίσεις στη δημόσια διοίκηση»
Σύνολο 270 ώρες, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 10 εβδομάδες ή μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εισαγωγικού διαγωνισμού.

Για το πρώτο στάδιο
Κόστος 500 ευρώ
Παρατήρηση: Η διάρκεια της εκπαίδευσης ενδέχεται να διαφοροποιηθεί εάν η ημερομηνία του εισαγωγικού διαγωνισμού είναι πριν την λήξη των 10 εβδομάδων.
Σε αυτή την περίπτωση θα διαφοροποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα

Παροχές του εκπαιδευτικού προγράμματος
• Βεβαίωση παρακολούθησης
• Πλούσιο διδακτικό υλικό-Σημειώσεις
Επιπλέον ενδεικτική βιβλιογραφία (εκτός της τιμής) παραγγελίες σε προτεινόμενους εκδοτικούς οίκους

Μέθοδος υλοποίησης από απόσταση (e-learning)
• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με μεθόδους ασύγχρονης εκπαίδευσης (180 ώρες), μελέτη διδακτικού υλικού.
• Βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις (24 ώρες),
• σύγχρονη On-line τηλεκπαίδευσης (24 ώρες),
• Εβδομαδιαίο Φόρουμ συζήτησης, ερωτήσεις -απαντήσεις- συζήτηση (20 ώρες)
• Διαγνωστικά ΤΕΣΤ και Προσομοιώσεις διαγωνισμού (20 ώρες)

Θα χρησιμοποιηθεί εκπαιδευτική πλατφόρμα
Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:
• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
• Κατοχή προσωπικού e-mail
• Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

Πως διεξάγεται ο διαγωνισμός
Προκαταρκτικό (Πρώτο στάδιο) (Γραπτή Δοκιμασία)
Οι υποψήφια εξετάζονται σε 3 μαθήματα,
1) Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
2) Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική
3) Γενικές Γνώσεις & Δεξιότητες (με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών)
Από τις εξετάσεις στο στάδιο αυτό θα περάσουν στο Τελικό στάδιο o διπλάσιος αριθμός των τελικών εισακτέων

Τελικό Στάδιο (Δεύτερο στάδιο)
Οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά με γραπτή και προφορική δοκιμασία σε Φάκελο Επίκαιρου Θέματος.

Με εκτίμηση,
Κατρανίτσα Θεοδώρα


Η Οικονομία του Νομού Δράμας κατά την περίοδο 2000 - 2017 Η πτωτική πορεία μετά το 2010 και η αναγκαιότητα ενός Σχεδίου για το μέλλον

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Το παρακάτω κείμενο βασίζεται σε επεξεργασία στοιχείων των Περιφερειακών Λογαριασμών που αφορούν μέχρι στο έτος 2017 (προσωρινά στοιχεία) και έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Αναλυτικότερο κείμενο για την περίοδο 2000-2015 δημοσιεύτηκε στα τοπικά ΜΜΕ τον Σεπτέμβριο του 2018.
Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι, αφενός η περιγραφή σε αδρές γραμμές της πορείας των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στο νομό Δράμας κατά την περίοδο 2000-2017 και αφετέρου η διατύπωση συγκεκριμένης πρότασης συνεργασίας των τοπικών φορέων, με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) κατά κλάδο στο Ν. Δράμας
Γενικές Παρατηρήσεις- Συμπεράσματα
• Το ΑΕΠ του Ν. Δράμας κατά την περίοδο 2000-2017 είναι διαρκώς το μικρότερο μεταξύ των πέντε νομών της Περιφέρειας ΑΜΘ.
• Κατά τις πενταετίες 2000-2005 και 2005-2010 το ΑΕΠ του Ν. Δράμας αυξήθηκε κατά 27% και κατά 10% αντίστοιχα, ενώ κατά την πενταετία 2010-2015 μειώθηκε κατά 20%. Στο τέλος του 2017 εμφανίζεται περαιτέρω πτώση του ΑΕΠ κατά 3% σε σχέση με το 2015.
• Κατά την πενταετία 2010-2015 η διαφορά μεγέθους ΑΕΠ του Ν. Δράμας σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας ΑΜΘ και ιδίως με τους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης μειώθηκε σημαντικά λόγω μεγαλύτερης πτώσης του ΑΕΠ στους νομούς αυτούς (μεγάλη πτώση στον τομέα Δημόσια διοίκηση και άμυνα κλπ στους νομούς αυτούς). Κατά τα έτη 2016 και 2017 όμως, οι νομοί Ξάνθης και Ροδόπης εμφανίζουν ελαφρά ανάκαμψη και η διαφορά μεγέθους ΑΕΠ με το ν. Δράμας φαίνεται ότι αρχίζει να διευρύνεται και πάλι.
• Το ΑΕΠ του Ν. Δράμας στο τέλος του 2017 αντιστοιχεί περίπου με αυτό του έτους 2001, γεγονός που σηματοδοτεί υποχώρηση (μετά το 2010) κατά 16 περίπου χρόνια.
• Ο Ν. Δράμας, λόγω μείωσης του πληθυσμού του, εμφανίζεται στο τέλος του 2015 για πρώτη φορά κατά τη δεκαπενταετία 2000-2015 σε καλύτερη θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης στους οποίους καταγράφεται αύξηση πληθυσμού. Η διαπίστωση αυτή ισχύει και για τα έτη 2016 και 2017.
• Η πληθυσμιακή συρρίκνωση του Ν. Δράμας και ιδιαίτερα της πληθυσμιακής ομάδας 0-29 ετών (μείωση κατά 24,11% μεταξύ 2001-2011, ποσοστό το οποίο είναι βέβαιο ότι διευρύνθηκε περαιτέρω μέχρι σήμερα), σε συνδυασμό με την γενικότερη μείωση του ενεργού πληθυσμού, αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για το αναπτυξιακό μέλλον του Νομού.

Οι πέντε κυρίαρχοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι το έτος 2017 κατέχουν αθροιστικά το 85% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στο Ν. Δράμας, είναι οι παρακάτω:
1. Δημόσια διοίκηση και άμυνα κλπ 213 εκατ. ευρώ
2. Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία κλπ 184 εκατ. ευρώ
3. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο κλπ 155 εκατ. ευρώ
4. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 105 εκατ. ευρώ
5. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 99 εκατ. ευρώ
• Ο κλάδος Δημόσια διοίκηση και άμυνα κλπ από την 3η θέση το 2000 ανέρχεται σταδιακά στη 2η θέση το 2005 και στην 1η θέση το 2010 και το 2017.
• Ο κλάδος Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία κλπ αποτελεί στυλοβάτη της οικονομίας του Ν. Δράμας, λόγω και της διαχρονικής σταθερότητας που επιδεικνύει, σε αντίθεση με τους άλλους κλάδους που εμφανίζουν έντονες διακυμάνσεις. Ο συγκεκριμένος κλάδος καταλαμβάνει τη 2η θέση τόσο το 2000, όσο και το 2017.
• Ο κλάδος Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μεταφορές, υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης κλπ από την 1η θέση το 2000 και το 2005 υποβιβάζεται σταδιακά στη 2η θέση το 2010 και στην 3η θέση το 2015, όπου παραμένει και το 2017.
• Ο κλάδος Γεωργία, δασοκομία και αλιεία από την 4η θέση το 2000 και το 2005 υποβιβάζεται στην 5η θέση το 2010 και το 2015. Το 2016 επανέρχεται στην 4η θέση, όπου παραμένει και το 2017. Ενδιαφέρον στοιχείο για τον κλάδο αποτελούν οι ελάχιστες διακυμάνσεις του κατά την περίοδο 2000-2017 και ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία.
• Ο κλάδος Διαχείριση ακίνητης περιουσίας από την 6η θέση που κατείχε το 2000 ανήλθε σταδιακά στην 5η θέση το 2005 και μετέπειτα στην 4η θέση το 2010 και το 2015. Το 2016 υποβιβάζεται στην 5η θέση, όπου παραμένει και το 2017.
• Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στον κλάδο Κατασκευές, ο οποίος το 2000 κατείχε την 5η θέση (78 εκ ευρώ), ενώ το 2017 κατέχει την 7η θέση (31 εκ ευρώ).

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι:
- Το ΑΕΠ του Ν. Δράμας κατά την περίοδο 2000-2017 είναι διαρκώς το μικρότερο μεταξύ των πέντε νομών της Περιφέρειας ΑΜΘ.
- Το ΑΕΠ του Ν. Δράμας στο τέλος του 2017 αντιστοιχεί περίπου με αυτό του έτους 2001, γεγονός που σηματοδοτεί υποχώρηση (μετά το 2010) κατά 16 περίπου χρόνια.
- Κατά τη δεκαετία 2000-2010 εμφανίζουν άνοδο σχεδόν όλοι οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας (πλην του κλάδου των Κατασκευών), άσχετα με τις όποιες στρεβλώσεις (Δημόσια Διοίκηση κλπ, Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, κλπ).
- Αντίθετα, κατά το διάστημα 2010-2017 σχεδόν όλοι οι κλάδοι εμφανίζουν πτώση, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις σημαντικότατη.
- Ο κλάδος Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία κλπ αποτελεί στυλοβάτη της οικονομίας του Ν. Δράμας, λόγω και της διαχρονικής σταθερότητας που επιδεικνύει.
- Ο κλάδος Γεωργία, δασοκομία και αλιεία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οικονομία του νομού, κυρίως λόγω της διαχρονικής σταθερότητάς του, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 2010-2017.
- Οι δύο προαναφερθέντες κλάδοι κατέχουν αθροιστικά το 33% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στο Ν. Δράμας, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ως Μ.Ο. των δύο κλάδων στο σύνολο της Περιφέρειας ΑΜΘ είναι 26%. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την σπουδαιότητά τους για την οικονομία του Νομού.
- Η πληθυσμιακή συρρίκνωση και ιδιαίτερα της πληθυσμιακής ομάδας 0-29 ετών, αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για το αναπτυξιακό μέλλον του Ν. Δράμας.
• Σε συνέχεια όσων αναφέρθηκαν παραπάνω και για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Νομό Δράμας, κρίνεται επιβεβλημένη η εκπόνηση ενός Σχεδίου Ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας, το οποίο θα βασίζεται στην αναλυτική Αποτύπωση και Αξιολόγηση των κλάδων και υποκλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων στο νομό. Στο Σχέδιο θα διατυπώνονται Κατευθύνσεις Ανάπτυξης των κρίσιμων κλάδων και υποκλάδων και τη συσχέτισή τους με την αύξηση της απασχόλησης στο νομό, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές. Παράλληλα θα δίνεται έμφαση στη δυνατότητα άσκησης αναπτυξιακών πολιτικών και ενισχυτικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο (χωροταξική οργάνωση, αναπτυξιακές υποδομές, συγκροτημένες θεσμικές ρυθμίσεις, κίνητρα κλπ), ιδιαίτερα για κρίσιμες οικονομικές δραστηριότητες όπως η εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρου, η αγροτική παραγωγή κλπ.
• Ως επιβεβλημένη κρίνεται η συνεργασία της Περιφέρειας ΑΜΘ (Περιφερειακή Ενότητα Δράμας), των Δήμων του νομού και των Επιμελητηρίων (ΕΒΕ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ) για την εκπόνηση του προαναφερθέντος Σχεδίου Ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας, κυρίως όμως για την υλοποίηση δράσεων σύμφωνα με τις Κατευθύνσεις που θα διατυπώνονται σε αυτό.

Δράμα Ιανουάριος 2020
Μάκης Μουρατίδης


Καμπάνια για τη δωρεά σώματος του Α.Π.Θ.

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020


Να προσελκύσει άτομα που θα γίνουν δωρητές σώματος, επιχειρεί το Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας της Ιατρικής του ΑΠΘ, με καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που πραγματοποιεί. Οι φοιτητές σήμερα κάνουν μάθημα ανατομίας σε μόλις έξι πτώματα.
Καμπάνια για τη δωρεά σώματος πραγματοποιεί το Εργαστήριο Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μεγάλο και μόνιμο πρόβλημα της έλλειψης πτωμάτων, τα οποία είναι απαραίτητα για τα μαθήματα ανατομίας των φοιτητών της Ιατρικής, αλλά και της Οδοντιατρικής σχολής.
Σήμερα, στα ψυγεία του Εργαστηρίου Ανατομίας και Χειρουργικής Ανατομίας, όπως ανέφερε στο Sputnik ο Διευθυντής, Κωνσταντίνος Νάτσης, βρίσκονται μόλις έξι πτώματα για την άσκηση των, περίπου, 480 φοιτητών Ιατρικής και Οδοντιατρικής σχολής.
Το μάθημα ανατομίας θεωρείται υψίστης σημασίας για τους φοιτητές των συγκεκριμένων σχολών.
Παλαιότερα, στο ανατομείο της Ιατρικής κατέληγαν από τα νοσοκομεία τα λεγόμενα αζήτητα πτώματα, ενώ σήμερα είναι ελάχιστα. Στην περίπτωση που υπάρξει αζήτητο πτώμα και σταλεί στο ανατομείο της Ιατρικής, τότε, με έξοδα του ανατομείου, το σώμα ταριχεύεται και κρατείται για έξι μήνες σε βαθιά κατάψυξη σε περίπτωση που βρεθεί κάποιος συγγενείς.
«Αυτή τη στιγμή έχουμε έξι πτώματα. Υπάρχει νόμος που λέει ότι τα αζήτητα πτώματα έρχονται στο ανατομείο αλλά πλέον οι συνθήκες δεν είναι όπως παλιά όπως μεταπολεμικά που υπήρχαν αζήτητα πτώματα. Πλέον τα αζήτητα είναι πολύ λίγα», είπε στο Sputnik ο κ. Νάτσης.
Την ίδια ώρα, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη Γερμανία, όπου η δωρεά σώματος είναι πιο διαδεδομένη, τα ανατομεία των ιατρικών σχολών έχουν τουλάχιστον 150 πτώματα.
Στο ανατομείο της Ιατρικής Σχολή του ΑΠΘ οι φοιτητές και οι καθηγητές αναγκάζονται να δουλέψουν σε ομάδες των 20 ατόμων και, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νάτσης, είναι ο μοναδικός τρόπος για να δουλέψουν οι φοιτητές των τμημάτων.


Τα Σχολεία του Δήμου Παρανεστίου αποκτούν Πυροπροστασία

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020


Ένα χρόνιο και σημαντικό πρόβλημα που αφορά την ασφάλεια των παιδιών μας στα σχολεία βρίσκει επιτέλους λύση. Συγκεκριμένα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις 20/12/2019 ο Δήμος Παρανεστίου χρηματοδοτείται με το ποσό των 29.400,00 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ μετά από την πρόταση που κατέθεσε η νέα δημοτική αρχή στις 24/10/2019 για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία του Δήμου Παρανεστίου.
Το πρόγραμμα αφορά τα μέτρα πυροπροστασίας, την εγκατάσταση, συμπλήρωση, αντικατάσταση, αλλά και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας των σχολείων μας.

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου σε δηλώσεις αναφορικά με το θέμα ανέφερε:
«Για μας το θέμα της ασφάλειας των δημοτών μας και ιδιαίτερα των παιδιών μας είναι σε πρώτη προτεραιότητα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η πρώτη πρόταση για χρηματοδότηση που υποβάλαμε ως νέα δημοτική αρχή εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και έτσι θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα που τόσο μεγάλη ανάγκη είχαν τα σχολεία μας και μάλιστα χωρίς οι δημότες μας να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ».


Κοπή βασιλόπιτας από τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αδριανής

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020


Το ΔΣ του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αδριανής Δράμας σας προσκαλεί στην κοπή της Βασιλόπιτας του το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 στην αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων της Κοινότητας Αδριανής. Μετά την κοπή της βασιλόπιτας θα πραγματοποιηθεί Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του 2019, συζήτηση για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν το σύλλογο και τέλος θα βραβευτεί και ένας μαθητής που εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.


Το Σαντιρβάν τζαμί ξαναβρίσκει τη χαμένη αίγλη του

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020


Στη συμβολή των οδών Άρμεν και Αγαμέμνονος στη Δράμα, ένα πέτρινο κτίριο με περίτεχνο ζωγραφικό διάκοσμο στην πρόσοψη καθηλώνει το βλέμμα του επισκέπτη της ακριτικής πόλης. Το κτίριο αυτό, που κάθε πέτρα του αποκαλύπτει -ως κομμάτι ενός σύνθετου παζλ- ψήγματα της μακραίωνης ιστορίας του, δεν είναι άλλο από το Σαντιρβάν τζαμί, ένα μικρό τέμενος με αυλή, που βρισκόταν στην άλλοτε μουσουλμανική συνοικία της πόλης.
Το Σαντιρβάν τζαμί ανακαινίστηκε, σύμφωνα με την κεντρική επιγραφή που κοσμεί την είσοδό του, το 1806 από τον Μεχμέτ Αλί Αγά, πιθανόν πατέρα του Μαχμούτ-πασά Δράμαλη, λειτούργησε ως τζαμί μέχρι τη δεκαετία του ’20 και από το 1927-’28 έως και το 1981 στέγασε την ιστορική τοπική εφημερίδα «Θάρρος».
Ανακηρύχθηκε διατηρητέο μνημείο το 1983, ωστόσο η έλλειψη συντήρησής του είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει η στέγη του και να αφεθεί στην αδυσώπητη φθορά του χρόνου… Ώσπου, το 2012, η εταιρεία Raycap του Δραμινού επιχειρηματία Κώστα Αποστολίδη, μια ελληνική επιχείρηση που σχεδιάζει και κατασκευάζει καινοτόμα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την ηλεκτρική προστασία τηλεπικοινωνιακών, ενεργειακών δικτύων και άλλων υποδομών, αποφάσισε να τού δώσει μια δεύτερη ευκαιρία «ζωής».
Η εταιρεία με το έντονο κοινωνικό «αποτύπωμα» στην πόλη καταγωγής του ιδρυτή της, αγόρασε το κτίριο κι ανέλαβε την αποκατάστασή του και την ανάδειξή του σε χώρο πολιτισμού. «Βλέπαμε να καταρρέει και θα χάναμε ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του τόπου.
Αυτός ήταν ο λόγος που αποφασίστηκε η αγορά, για να το διατηρήσουμε και να το σώσουμε», εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Σάκης Γαλόπουλος, στέλεχος της Raycap, μιας εταιρείας με παρουσία σε πολλές γωνιές του πλανήτη (σ.σ. η εταιρεία διαθέτει εργοστάσια στις ΗΠΑ, τη Σλοβενία, την Κύπρο και στην πόλη της Δράμας).
Οι εργασίες αποκατάστασης ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2015 και διήρκεσαν έως τον Σεπτέμβριο του 2018. Είχαν προηγηθεί οι απαραίτητες μελέτες και η έκδοση των απαιτούμενων αδειών από το υπουργείο Πολιτισμού. Στόχος πλέον της εταιρείας είναι η ολοκλήρωση των εργασιών και στον εξωτερικό χώρο προκειμένου να ανοίξει το Σαντιρβάν τζαμί τις πύλες του σε κατοίκους κι επισκέπτες της πόλης και να αρχίσει να φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
«Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να στηθεί στον εξωτερικό χώρο ένας κήπος, όπως συνηθιζόταν να έχουν τα τεμένη, με τα αντίστοιχα φυτά και δέντρα και να αποδοθεί στο κοινό για να το χαίρεται και η κοινωνία της Δράμας», αναφέρει ο κ. Γαλόπουλος και μας δείχνει τα σχέδια για την τελική μορφή που θα πάρει το έργο. Σχέδια που χαρακτηρίζονται από τον σεβασμό στην ιστορία του μνημείου αλλά και τη λεπτομέρεια, αφού έχουν επιλεγεί με προσοχή ακόμα και τα φυτά που θα κοσμούν την αυλή (σ.σ. η μελέτη για τον περιβάλλοντα χώρο έχει γίνει από την Έλλη Παγκάλου, βραβευμένη διεθνώς αρχιτεκτόνισσα τοπίου).
Παράλληλα με τον κήπο, όπως αποκαλύπτει ο κ. Γαλόπουλος, υπάρχουν σκέψεις να φιλοξενηθούν στο Σαντιρβάν τζαμί τα αυθεντικά φύλλα της ιστορικής τοπικής εφημερίδας «Θάρρος», το αρχείο της οποίας ψηφιοποιείται με πρωτοβουλία της Raycap. Μια αποκατάσταση με «πυξίδα» το σεβασμό στην ιστορία του μνημείου «Η μελέτη και η αποκατάσταση του τεμένους της οδού Άρμεν στη Δράμα υπήρξε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο, λόγω της σημασίας του κτιρίου για την πόλη και της κατάστασης διατήρησής του», αναφέρει, από την πλευρά της, η Δραμινή αρχιτεκτόνισσα Κοραλλία Ηρ. Παπαϊωάννου, στο γραφείο της οποίας εμπιστεύτηκε η Raycap το έργο.
Εξαίρει, δε, την πρωτοβουλία της εταιρείας όχι μόνο για τη σωτηρία του καταρρέοντος μνημείου αλλά και για την κίνησή της να αγοράσει άλλα δύο κτίρια πέριξ αυτού και να τα κατεδαφίσει προκειμένου, όπως σημειώνει, να τού δώσει χώρο να «αναπνεύσει». Το κτίριο βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση διατήρησης λόγω αφενός μεν της κατάρρευσης της στέγης του, αφετέρου δε των ευπαθών υλικών κατασκευής και των μεταγενέστερων παρεμβάσεων, ενώ προβληματική για τις εργασίες αποκατάστασης υπήρξε η ανάπτυξη μιας συκιάς 50 ετών στο σώμα του μιναρέ, ο οποίος αποτελεί προγενέστερη κατασκευή από εκείνη του τεμένους.
«Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η υλοποίηση των εργασιών καθώς υπήρχαν περιορισμοί, όπως ο ζωγραφικός και πλαστικός διάκοσμος», σημειώνει η κ. Παπαϊωάννου, επισημαίνοντας πως ο διάκοσμος στη στέψη του τοίχου είχε αλλοιωθεί από τη βροχή ενώ στα χαμηλά τμήματα υπήρχαν καταστροφές από γκράφιτι κ.ά. Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχιτεκτόνισσα, «από τις επεμβάσεις που έχουν γίνει στο μνημείο φάνηκε ότι δόθηκε προσοχή στις τοιχογραφίες στην πρόσοψη του κτιρίου. Δεν τις έχτισαν, απλώς τις κάλυψαν από πάνω.
Χαμηλά υπήρχαν κάποια γκράφιτι, τα οποία αφαιρέθηκαν σχετικά εύκολα. Από εκεί και πέρα το δύσκολο σ’ αυτό τον τοίχο ήταν να επέμβουμε» αναφέρει εξηγώντας το εντυπωσιακό αποτέλεσμα της αποκατάστασης στον διάκοσμο του τεμένους. «Είναι πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις οι αποκαταστάσεις μνημείων. Πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουμε να αποκαταστήσουμε και να το κάνουμε με σεβασμό προς το μνημείο. Να μην κάνουμε κάτι που θα το βλάψει», εξηγεί η κ. Παπαϊωάννου.
Το Σαντιρβάν τζαμί αποτελούσε μέρος ενός μεγαλύτερου συγκροτήματος με κοιτώνες, νεκροταφείο και σιντριβάνι, μέσα σε περίκλειστη αυλή και οι οθωμανικές μαρμάρινες πλάκες που βρέθηκαν στα θεμέλια του όμορου κτίσματος που κατεδαφίστηκε επιβεβαιώνουν ότι όντως ο χώρος αυτός χρησιμοποιήθηκε ως νεκροταφείο.
«Κατά την κατεδάφιση του όμορου κτίσματος αποκαλύφθηκε τμήμα αυλόγυρου με απευθείας πρόσβαση στο προστώο του τεμένους, ενώ στην περιοχή βορείως του τεμένους αποκαλύφθηκε δάπεδο από κροκάλες και μια κατασκευή που πιθανόν αντιστοιχεί σε κρήνη.
Στην πορεία του έργου αποκαλύφθηκαν αρχιτεκτονικά μέλη παλαιότερων κατασκευών, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως δομικά στοιχεία στο τέμενος, αλλά και στοιχεία του ίδιου του τεμένους, διάσπαρτα στον περιβάλλοντα χώρο του», σημειώνει η κ. Παπαϊωάννου.
Η αποκατάσταση του κτιρίου έγινε με συμβατά υλικά, σεβόμενη την τεχνολογία δόμησης της εποχής που κατασκευάστηκε, ενώ η αρχιτεκτονική αντιμετώπιση της αποκατάστασης είχε ως στόχο την ανάδειξη των αυθεντικών στοιχείων και τον σαφή διαχωρισμό του παλιού από το νέο, ενώ σημαντική για την επιτυχία του εγχειρήματος ήταν η μελέτη που προηγήθηκε των εργασιών ανακατασκευής.
«Εκεί καθορίσαμε το πλαίσιο, ποια πράγματα πρέπει να αναδείξουμε, πού υπάρχουν προβλήματα, οπότε όταν ξεκίνησαν οι εργασίες, το 2015, ξέραμε ακριβώς πού και πώς θα επέμβουμε, ενώ ήμασταν και σε συνεχή κι απόλυτη συνεργασία με τους συντηρητές», επισημαίνει η Δραμινή αρχιτεκτόνισσα.
«Με επίμονη προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα διασώθηκε ένα σημαντικό μνημείο της πόλης» σημειώνει η κ. Παπαϊωάννου, η οποία, με άρθρο της στην εξάμηνη περιοδική έκδοση λόγου και τέχνης «Δίοδος» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής, Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας, αποτυπώνει βήμα- βήμα την πορεία αποκατάστασης του τεμένους, που με την ολοκλήρωση των εργασιών και στον προαύλιο χώρο θα είναι έτοιμο για τη νέα του χρήση.


Τράπεζα Αίματος στον Δήμο Προσοτσάνης: «Δίνουμε αίμα… Μοιραζόμαστε την ζωή!!!»

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020


Ο Δήμος Προσοτσάνης αναδεικνύει το ανθρώπινο του πρόσωπο, χτίζοντας σχέσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς ανάμεσα στους δημότες του, οργανώνοντας ένα δίκτυο εθελοντικής αιμοδοσίας με την δημιουργία Τράπεζας Αίματος, ώστε να καλύπτονται άμεσα ανάγκες συνδημοτών μας οποιαδήποτε στιγμή χρειαστούν το πολύτιμο αυτό αγαθό.
Η αιμοδοσία θα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην έδρα του Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς διευκόλυνση των εθελοντών ή στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας.
Μια πρωτοβουλία του Δήμου Προσοτσάνης & του Κέντρου Κοινότητας σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας που προάγει ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης, αγάπης και ενεργής συμμετοχής. Ένα νέο μονοπάτι ανοίγει, νέοι ορίζοντες με έναν κοινό σκοπό και εσάς συνοδοιπόρους. Δίνουμε αίμα… Μοιραζόμαστε την ζωή!!!
Η πρώτη προγραμματισμένη εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στον χώρο του Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Προσοτσάνης και αναμένεται κάθε μήνα οι εθελοντές να προσέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο προσφέροντας ένα δώρο ζωής σε δημότες μας που το έχουν πραγματική ανάγκη!
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης - Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 (κτίριο πρώην ΕΠΑΛ) τηλ.: 2522021156.


Διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο «Ευκαιρίες Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας» στη Δράμα από την Περιφέρεια Α. Μ. & Θ.

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020


Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διοργανώνει την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 στις 12:00 μ.μ στο μικρό αμφιθέατρο του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, ημερίδα με τίτλο «Ευκαιρίες Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας».
Η εκδήλωση θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Interregional Social Enterprise Empowerment / Ενδυνάμωση των διαπεριφερειακών κοινωνικών επιχειρήσεων» με ακρωνύμιο «I - SEE» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg V-A Cooperation Programme: Greece-Bulgaria 2014-2020».
Κύριοι στόχοι του έργου «I SEE» είναι η υποστήριξη της κοινωνικής οικονομίας στη διασυνοριακή περιοχή (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και την περιφέρεια του Σμόλιαν) μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής ένταξης και η αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο.
Συγκεκριμένα, οι δράσεις του έργου έχουν σκοπό τη δημιουργία δομών υποστήριξης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη μηχανισμού στήριξης και κατάλληλων εργαλείων για τις υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις, και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων των επιχειρηματιών.
Η εκδήλωση πραγματεύεται τις δυνατότητες δραστηριοποίησης στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της παρουσίασης των μοντέλων λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων και των χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξής τους και της ανάδειξης των ευκαιριών επιχειρηματικής ενασχόλησης των νέων και ανέργων σε αυτές.
Επιπλέον, διακεκριμένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές κοινωνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ στο τέλος της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ένα τεστ επιχειρηματικής ωριμότητας.
H τοπική Ημερίδα διάδοσης στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών στα θέματα της κοινωνικής οικονομίας και την κινητοποίησή τους σε τοπικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο, ώστε η κοινωνική επιχειρηματικότητα να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανάπτυξη.


Πολιτικός Τσαρλατανισμός Του Μίλτου Πασταλτζίδη υπεύθυνου οργανωτικού της Ν.Ε ΚΙΝΑΛ ΠΑΣΟΚ

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

Η δεκαετία της κρίσης ανέδειξε πολλούς πολιτικούς τσαρλατάνους. Ας προσπαθήσουμε να καταγράψουμε κάποια χαρακτηριστικά τους και γιατί κάποιοι από αυτούς έσβησαν πολιτικά αλλά και ηθικά στα μάτια του λαού μας.
Πολίτικος τσαρλατάνος είναι αυτός που κατηγορούσε άλλους από αντιμνημονιακή σκοπιά σαν προδότες γερμανοτσολιάδες και Τσολάκογλου και όταν αναγκάστηκε να φέρει αυτός χειρότερο μνημόνιο από τους προκατόχους του έλεγε χαρακτηριστικά ...αυτό δεν είναι δική μας επιλογή (λες και το μνημόνιο που έφεραν οι άλλοι ήταν επιλογή τους).
Είναι πάλι αυτός που χρησιμοποίησε το ίδιο σύστημα αναλογικής (ενισχυμένη) όταν τον βόλευε και το κατήργησε όταν αντελήφθη ότι δεν τον βολεύει προς το τέλος της θητείας του βλέποντας την δημοσκοπική του πτώση.
Είναι ο ίδιος που έκανε υπουργό ένα… γερμανοτσολιά (Κουβέλη) όταν αυτός του δήλωσε υποταγή και έφυγε από το προηγούμενο κυβερνητικό σχήμα.
Φυσικά και επειδή ...όμοιος ομοίω αεί πελάζει ...στο όχημα που αυτός ηγείται βρέθηκαν πολλοί που έχουν τα ίδια τσαρλατάνικα χαρακτηριστικά, με το πολιτικά και οικονομικά αζημίωτο.
Πολιτικοί που έβριζαν σκαιά τον αρχιτσαρλατάνο αλλά ανάγκα και θεοί πείθονται βρέθηκαν μαζί του. (Ραγκούσης, Τόλκας, Μωραΐτης, Μαδεμλής κλπ).
Να μην ξεχάσουμε φυσικά τους εκ διπλανής πλευράς (δεξιούς) που δεν επείσθησαν τσαρλατανισμού όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Συμφωνία Πρεσπών, μεταναστευτικό αλλά κύρια με την μεγάλη τους αντίθεση στο κόψιμο από τον ΤΣΙΠΡΑ του ΕΚΑΣ.
Με το πού έγιναν κυβέρνηση ξέχασαν και την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, φυσικά και το κόψιμο ΕΚΑΣ. Και δεν είναι μόνο αυτά κατηγορούσαν και δίκαια το ΤΣΙΠΡΑ για τούς διορισμούς κολλητών και συγγενών στο δημόσιο και στις θέσεις ευθύνης και έκαναν ακριβώς τα ίδια.
Αποτυχημένοι πολιτευτές πήραν σαν λεία θέσεις στον κρατικό μηχανισμό καθώς επίσης και πολιτικοί που ψήφισαν την προδοσία των Πρεσπών βρέθηκαν σε κυβερνητικά πόστα (γ.γ. αθλητισμού).
Σε αντιπαράθεση με αυτό το ΠΑΣΟΚ θεσμοθέτησε την ανοιχτή μορφή διακυβέρνησης με τοποθετήσεις στελεχών από επιτυχημένους μάνατζερ της αγοράς εργασίας του ιδιωτικού τομέα με μετρήσιμα αποτελέσματα.
Και φυσικά όσο αφορά την νυν κυβέρνηση της δεξιάς είμαστε ακόμη στην αρχή και επειδή ποτέ δεν με διέψευσε (η δεξιά) περιμένω να δω αυτά που ήξερα από παλιά και την συνέχεια της διακυβέρνησης της.
Στην πορεία θα κρίνεται καθημερινά η αναντιστοιχία λόγων και έργων και από την αντιπολίτευση που έκανε η δεξιά στον ΤΣΙΠΡΑ;
Αλλά και η τωρινή αντιπολίτευση του ΤΣΙΠΡΑ προς την δεξιά. Εδώ θα φανεί ο τσαρλατανισμός όλων και κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Και φυσικά είμαι αισιόδοξος ότι δεν θα πλήξουμε με την επιθεώρηση που θα εξελίσσεται στα μάτια μας.


Επιμελητήριο Δράμας: 10.000.000 € για ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020


Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι η Περιφέρεια ΑΜ-Θ ανακοίνωσε το πρόγραμμα που αφορά ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων αναβάθμισης υφιστάμενων επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα στους κλάδους της μεταποίησης και κυρίως της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)» ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000 €.
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για επενδυτικά σχέδια ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ 60.000 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 800.000 €.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανά άρθρο και μέγεθος επιχείρησης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι έως 55% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και 45% για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι:
- υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (Παράρτημα 5: «Ορισμός ΜΜΕ»),
- που έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018,
- και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 14: «Επιλέξιμοι και πριμοδοτούμενοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)»,
- και το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά επίσης σε επιλέξιμο ΚΑΔ του ιδίου Παραρτήματος 14 «Επιλέξιμοι και πριμοδοτούμενοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)».
- Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στην από 07-11-2017/5732/713/Α3 (ΑΔΑ: ΩΞ16465ΧΙ8-Ο4Θ), όπως ισχύει, πρόσκληση του τ. Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.
- Επίσης, εφόσον ο ΚΑΔ επένδυσης ανήκει στο κλάδο του Χονδρικού Εμπορίου, για να θεωρηθεί επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει αποδεδειγμένα το 80% του μέσου όρου των εσόδων της διετίας 2017 και 2018 να προέρχεται από χονδρικές πωλήσεις.
Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι Αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού, υλικών (πλαστικών - ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας δίνονται αναλυτικά στο Παράρτημα 14: «Επιλέξιμοι και πριμοδοτούμενοι τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ)» της αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis)ορίζεται το διάστημα από 18-02-2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 27-05-2020 ώρα 14:00.
Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, στη διεύθυνση: Όπισθεν οικισμού Ηφαίστου - έναντι Πανεπιστημιούπολης - 69150 Κομοτηνή, ΤΘ 145, τηλ. 25310 35916, 72388, 84099 και e-mail επικοινωνίας: desmos@desm-os.gr.
Επίσης μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Δράμας με αποστολή μηνύματος και με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο mail: ccidrama@dramanet.gr
Ο οδηγός του προγράμματος επίσης έχει αναρτηθεί στο portal του Επιμελητηρίου Δράμας dramanet.gr


75.416.691€ για την αγροτική ανάπτυξη της περιφέρειας Αν.Μ.Θ

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020


Στα 75.416.691€ ανέρχεται η χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης στην περιφέρεια Αν.Μ.Θ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Με αφορμή τον διπλασιασμό της χρηματοδότησης ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΑΜΘ Γιώργος Ζιμπίδης δήλωσε:
«Για τη Διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί βασική αναπτυξιακή προτεραιότητα.
Για αυτόν το λόγο δεχθήκαμε με μεγάλη ικανοποίηση την απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αυξήσει τη συνολική χρηματοδότηση των Επενδυτικών Σχεδίων Βελτίωσης στην Περιφέρειά μας κατά 46,5 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη χρηματοδότηση για τους αγρότες μας από τα 28.824.929€, που μας είχαν κατανεμηθεί αρχικά από την προηγούμενη κυβέρνηση, στα 75.416.691€.
Με την αύξηση αυτή η Περιφέρειά μας πήρε τα περισσότερα χρήματα μετά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο σύνολο των 13 Περιφερειών της χώρας.
Για να μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν όλα τα Επενδυτικά Σχέδια Βελτίωσης που υποβλήθηκαν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, το Υπουργείο θα έπρεπε να εγκρίνει μόνο για την Περιφέρειά μας ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ¼ των συνολικών πόρων που διατέθηκαν και για τις 13 Περιφέρειες. Κάτι που σημαίνει ότι οι υπόλοιπες 12 Περιφέρειες θα έπρεπε να μοιραστούν τα ¾ των κονδυλίων.
Η προσπάθεια που καταβάλλουν κάποιοι να μηδενίσουν το έργο που παράγεται στην Περιφέρεια ΑΜΘ είναι φανερή αλλά μάταιη. Γιατί πολύ απλά οι πολίτες της διαπιστώνουν ποια είναι η αλήθεια στην πράξη.
Δεν πρόκειται να τους ακολουθήσουμε σε αυτό τον ολισθηρό και καθοδικό πολιτικό δρόμο. Γιατί να το κάνουμε άλλωστε.
Εμείς συνεχίζουμε μεθοδικά και αποτελεσματικά την υλοποίηση του έργου μας. Η προσπάθεια μας συνεχίζεται με σκοπό να μπορέσουμε να εντάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις.
Θερμές ευχαριστίες θέλω να εκφράσω σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Επιτελικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας για την προσπάθεια που κάνουν με στόχο την έγκαιρη κι έγκυρη ολοκλήρωση των εργασιών ένταξης και υλοποίησης των προγραμμάτων του ΠΑΑ 2014-2020».


Παρουσίαση βιβλίου «Η μετάβαση των μαθητών στο Γυμνάσιο» στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020


Μια πού ενδιαφέρουσα παρουσίαση βιβλίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου (19.30 μ.μ), στην αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, με θέμα «Η μετάβαση των μαθητών στο Γυμνάσιο», του δασκάλου Δρ. Γιάννη Χατζηκυριάκου. Η παρουσίαση πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Δράμας, τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Δράμας, την Εταιρία Επιστημών Αγωγής Δράμας (ΕΤΕΑΔ) και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70 ΠΕ.ΚΕ.Σ. Α.Μ.Θ.

Για το βιβλίο, εκτός από τον συγγραφέα, θα μιλήσουν:
- Γιάννης Μπέτσας, Επίκουρος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
- Δήμητρα Πατρωνίδου, Φιλόλογος, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
- Την συζήτηση θα συντονίσει ο Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Χατζηδήμου.
- Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν μουσικά/εικαστικά μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας, καθώς και αποφοιτήσαντες μαθητές που τώρα φοιτούν στην Α΄ Γυμνασίου, οι οποίοι θα καταθέσουν οι μεν τις ανησυχίες/προσδοκίες τους και οι δε τα βιώματά τους από την αλλαγή της εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Ταυτότητα παιδαγωγικού βιβλίου
Σύμφωνα με τον συγγραφέα σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να συνεισφέρει στην παιδαγωγική συζήτηση που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια σχετικά με το θέμα της μετακίνησης των μαθητών από τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη (μετάβαση) και ειδικότερα στο πλαίσιο της υποχρεωτικής φοίτησης, καθώς τα πορίσματα των σχετικών ερευνών, ελληνικών και διεθνών, αποκαλύπτουν την ύπαρξη τόσο θετικών προκλήσεων, αλλά και σημαντικών «δυσχερειών» στη μετέπειτα ακαδημαϊκή τους πορεία. Ειδικότερα, στο παρόν βιβλίο διερευνώνται οι απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας (δασκάλων) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα της μετάβασης των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Από την έρευνα διαπιστώνεται, κατ’ αρχάς, πως η αυτοαντίληψη του επαγγελματικού ρόλου δασκάλων και καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό και σχετίζεται με τις δυσχέρειες ή και τα προβλήματα της μετάβασης των μαθητών από το δημοτικό στο γυμνάσιο. Η ανάλυση των δεδομένων, επίσης, κατέδειξε πως υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις δηλώσεις των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων σχετικά με την αιτιολόγηση των «δυσκολιών προσαρμογής» των μαθητών που μεταβαίνουν στο γυμνάσιο. Ειδικότερα, οι δάσκαλοι δηλώνουν ως σπουδαιότερο το λόγο του διαφορετικού στιλ διδασκαλίας των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων, ενώ οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας αναφέρουν ως τον πλέον σημαντικό λόγο για τις δυσκολίες των μαθητών κατά τη μετάβασή τους στην επόμενη βαθμίδα τα μαθησιακά «κενά» των μαθητών του δημοτικού.
Αναφορικά με το πού θα όφειλαν να στοχεύουν οι δυνητικές πρωτοβουλίες για ομαλή μετάβαση, οι καθηγητές δηλώνουν ότι η στόχευση πρέπει να είναι στην επίτευξη συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και γυμνασίου, ενώ οι δάσκαλοι στη συνεργασία δημοτικού και γυμνασίου. Τέλος, ως προς τη βασική θέση της μελέτης, ότι η θεσμική «ασυνέχεια» μεταξύ των δύο επάλληλων υποχρεωτικών βαθμίδων εκπαίδευσης αποτελεί κύριο παράγοντα πρόκλησης δυσκολιών ή και προβλημάτων μετάβασης, διαπιστώνεται πως οι δάσκαλοι συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας.
Στο επίπεδο αυτό το ενδιαφέρον της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής οφείλει να εστιάζει στην ανάγκη καθιέρωσης αφενός μιας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των δύο βαθμίδων και αφετέρου στην εισαγωγή προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, τα οποία θα στοχεύουν στην κατάλληλη προετοιμασία της μετάβασης, και κυρίως στη γενικότερη παρακολούθηση της διεξαγωγής της, επιδιώκοντας την, όσο το δυνατό, εξάλειψη των συνθηκών που δυσκολεύουν τους μαθητές.


Κοπή της Βασιλόπιτας των αθλητικών συλλόγων ΑΣ Πολυνίκης και Α.Ο. Δράμας

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020


Κοπή της Βασιλόπιτας των αθλητικών συλλόγων ΑΣ πολυνίκης και Α.Ο. Δράμας, την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου και ώρα 11.30 στο δημοτικό Ωδείο Δράμας. Θα ακολουθήσει η βράβευση των αθλητών - τριων που διακρίθηκαν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.


Εκδήλωση παρουσίασης του λευκώματος «50 Χρόνια Πανδραμαϊκός»

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020


Ο Πανδραμαϊκός Νόστος, σας προσκαλεί στην εκδήλωση παρουσίασης του λευκώματος «50 Χρόνια Πανδραμαϊκός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1-2-2020, ώρα 7.30 μ.μ., στις «Εσπερίδες» (Σοφούλη 103 Καλαμαριά). Την παρουσίαση θα κάνει, το μέλος μας, Σωτήρης Δημηρόπουλος, από τους συγγραφείς του λευκώματος. Με την εκδήλωση αυτή, ολοκληρώνονται οι εορτασμοί για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της αγαπημένης μας ομάδας, η επέτειος αυτή, πιστεύουμε πως τιμήθηκε όπως της άρμοζε, από τους Πανδραμαϊκούς, αλλά και ευρύτερα. Στη συνέχεια η Πανδραμαϊκή οικογένεια της Θεσσαλονίκης, θα κόψει την καθιερωμένη βασιλόπιτα και θα τιμηθεί μέλος της, για την ολόψυχη στήριξη του στον Πανδραμαϊκό Α.Ο. Στην εκδήλωση είναι καλεσμένοι όλοι οι Πανδραμαϊκοί, όλοι οι Δραμινοί της Θεσσαλονίκης, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη. Η Πανδραμαϊκή βραδιά θα ολοκληρωθεί με μουσικό πρόγραμμα, υπό την επιμέλεια των Δραμινών της Θεσσαλονίκης: Δερμεντζή Νίκου και Σωτηρούδη Απόστολου, τους οποίους και ευχαριστούμε για την εθελοντική προσφορά τους.


Έφυγε από την ζωή ο Γιώργος Κοτανίδης Από την Δράμα στην Θεσσαλονίκη στην Αθήνα …στο άπειρο

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020


Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας Γιώργος Κοτανίδης. Ο ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο χρονικό διάστημα και βρισκόταν 15 ημέρες στην εντατική με ειλεό. Ο Γιώργος Κοτανίδης γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 1945.Τα πρώτα χρόνια της ζωής του έζησε στη Δράμα, όπου είχαν εγκατασταθεί οι γονείς του ως πρόσφυγες από το Καρς. Μετά το Γυμνάσιο φοίτησε δύο χρόνια στην Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου ασχολήθηκε κυρίως με τη δημιουργία του φοιτητικού θεάτρου και της κινηματογραφικής λέσχης (ΦΟΘΚ). Με την επιβολή της δικτατορίας, άφησε το πανεπιστήμιο και κατέβηκε στην Αθήνα για να γίνει ηθοποιός. Τελείωσε τη Δραματική Σχολή του «Εθνικού Θεάτρου» το 1970 και αμέσως μετά συμμετείχε στη δημιουργία του «Ελεύθερου Θεάτρου», όπου παρέμεινε την περίοδο 1970-75. Αργότερα συνεργάστηκε με την Άννα Συνοδινού, τον Γιώργο Μιχαηλίδη, τον Αλέξη Σολομό, την Ξένια Καλογεροπούλου, τον Μιχάλη Κακογιάννη, τον Γιάννη Χουβαρδά, τον Κωνσταντίνο Αρβανιτάκη, τη «Νέα Πορεία», την «Εθνική Λυρική Σκηνή», το «Από Μηχανής Θέατρο», το «Θέατρο Στοά» και άλλους θιάσους και σκηνοθέτες, ερμηνεύοντας ρόλους σε όλα τα θεατρικά είδη. Σε σελίδα του στο Facebook δημοσιεύτηκε το ακόλουθο μήνυμα για τον θάνατό του: «Με οδύνη σας πληροφορούμε ότι ο Γιώργος Κοτανίδης δεν είναι πια μαζί μας. Φώτισε τις ζωές όλων όσων ήρθαν σε επαφή μαζί του. Αφήνει πίσω τις κόρες του Εύα και Αντιγόνη και τη σύντροφό του Ιωάννα».


Σύνταξη Στρατολογικού πίνακα αρρένων οι οποίοι έχουν γεννηθεί το έτος 2004 (κλάση 2025)

Εμφάνιση

Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020


Προκειμένου να συνταχθεί ο Στρατολογικός Πίνακας των γραμμένων στο μητρώο αρρένων της Δημοτικής Ενότητας Δράμας και της Δημοτικής Ενότητας Σιδηρονέρου με έτος γέννησης 2004 κλάσεως 2025, θα πρέπει όσοι γεννήθηκαν το έτος αυτό να δηλώσουν μέχρι 24-03-2020 στο Δήμο Δράμας στον 1ο όροφο στο Τμήμα Δημοτολογίου - Μητρώου Αρρένων γραφείο 111, τη διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα καθώς και τις γραμματικές τους γνώσεις ή να στείλουν μια απλή υπεύθυνη δήλωση με τα παραπάνω στοιχεία. Για περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλ.: 2521350733,ή 2521350620.