Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Κυριακή 19 Απριλίου 2020

Επτά παρεμβάσεις στα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε το ΥΠΟΙΚ

Εμφάνιση

Κυριακή 19 Απριλίου 2020


Σε επτά πρόσθετες παρεμβάσεις στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης από την πανδημία, προχώρησε, μετά από επεξεργασία ερωτημάτων πολιτών και φορέων, το υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε:
1.Το μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν σημαντικά από την κρίση του κορωνοϊού, μέσω της έκπτωσης κατά 40% του ενοικίου της επαγγελματικής τους στέγης, αφορά και στους πληττόμενους κλάδους ελευθέρων επαγγελματιών – επιστημόνων. Επιπλέον, το μέτρο αφορά και στους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις αυτές, εφόσον η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή.
2.Στους ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους που πλήττονται σημαντικά από την κρίση του κορωνοϊού (έκπτωση 40% μισθώματος- ως ανωτέρω σημείο 1) και που τους παρέχεται η ευχέρεια αναστολής των φορολογικών τους υποχρεώσεων, συμπεριλαμβάνονται και τα νομικά πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, τις τυχόν ενδοομιλικές συναλλαγές και συνεργασίες. Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη δρομολογείται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.
3.Σε επιχειρήσεις που, λόγω σφάλματος κατά την προηγούμενη περίοδο, είχαν δηλώσει, ως κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) κάποιον που δεν ανταποκρίνονταν στη βασική και κυριότερη δραστηριότητά τους, δίνεται η δυνατότητα να αποκαταστήσουν την ορθότητα της κατάστασης, προβαίνοντας σε αναδρομική τροποποίηση κύριου ενεργού ΚΑΔ στις αρμόδιες εφορίες έως και την 24η Απριλίου 2020. Η τροποποίηση είναι εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος κύριος ΚΑΔ που δηλώνεται ήταν ήδη δηλωμένος ως δευτερεύων ΚΑΔ στο μητρώο του φορολογουμένου και είναι ο ΚΑΔ της επιχείρησης με τα μεγαλύτερα ακαθάριστά έσοδα του φορολογικού έτους 2019. Προς αυτήν την κατεύθυνση δρομολογείται σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.
4.Παρέχεται πλέον η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις που έχουν υποκατάστημα με ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, να συμπεριληφθούν τόσο στο σχήμα αποζημίωσης ειδικού σκοπού των εργαζομένων, των οποίων η σύμβαση τίθεται σε προσωρινή αναστολή, όσο και στο δικαίωμα έκπτωσης 40% επί του μισθώματος του υποκαταστήματος, ανεξαρτήτως του ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας της έδρας της επιχείρησης.
5.Οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:
*καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας, και
*καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών, θα συμπεριληφθούν άμεσα στους πληττόμενους κλάδους και θα λάβουν όλα τα σχετικά ευεργετήματα, με την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
6.Στους δικαιούχους του χρηματοδοτικού σχήματος της επιστρεπτέας προκαταβολής, παράλληλα με όλες τις επιχειρήσεις που έχουν από 1 έως και 500 εργαζόμενους, εντάσσονται και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, ανεξαρτήτως κλάδου, που δεν απασχολούν εργαζομένους. Προς αυτήν την κατεύθυνση δρομολογείται η τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
7.Οι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων - έως πέντε εργαζόμενους- που έχουν πληγεί σημαντικά από την κρίση του κορωνοϊού και είναι δικαιούχοι της έκτακτης αποζημίωσης των 800 ευρώ, θα πρέπει να καταχωρήσουν το αίτημά τους στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ my Business Support. Η περίοδος καταχώρησης θα ξεκινήσει μέσα στην εβδομάδα. Προς αυτήν την κατεύθυνση δρομολογείται η δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο, επιτεύχθηκαν δύο ακόμη στόχοι που είχαν τεθεί στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
1.Εγκρίθηκε, με την αριθ. C (2020) 2281/07.04.2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής, αρχικού ύψους 1 δισ. ευρώ, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού.
2.Η Ελλάδα συμπεριλήφθηκε στην με αριθ. C (2020) 2146/03.04.2020 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία απαλλάσσονται από δασμούς και ΦΠΑ τα αγαθά τα οποία εισάγονται για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού για το 2020.


Προ(σ)κλήσεις και Παραδοχές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή προσεγγίζοντας ερμηνευτικά μία πρόσφατη έρευνα για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης στον τόπο μας

Εμφάνιση

Κυριακή 19 Απριλίου 2020


Είναι γεγονός πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μία διδακτική μεθοδολογία η οποία χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αρχών, το οποίο καλύπτει μεθοδολογικά τη διδασκαλία από απόσταση. Βεβαίως, στις παρούσες έκτακτες και πιεστικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνιστά και το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία.
Από την πρώτη μέρα εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα σχολεία μας, ξεκινήσαμε μία έρευνα, με αποδέκτες εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με στόχο στην καταγραφή των εκτιμήσεών τους σε μία σειρά από θέματα, που αφορούν τόσο στο θεωρητικό πλαίσιο, όσο και στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος. Αν και η έρευνα σχεδιάστηκε για τους εκ-παιδευτικούς που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στη Δράμα, δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής και σε εκπαιδευτικούς άλλων περιοχών που επιθυμούσαν να συμμετέχουν. Έτσι σήμερα είμαστε σε θέση να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά τις απαντήσεις από τα πρώτα 120 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν σε ποσοστό 78,7% σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια, από τους οποίους το 51,3% διδάσκει σε Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, 14,2% σε Γυμνάσια και 7,1% σε Δημοτικά Σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί 60,2% γυναίκες και 39,8% άνδρες, προέρχονται σε ποσοστό 53.1% από σχολεία της Δράμας (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) και 46,9% από σχολικές μονάδες άλλων περιοχών της χώρας.
Η ερμηνευτική προσέγγιση των αποτελεσμάτων της έρευνας, δίνει μία ευκαιρία για την αποτίμηση τής έως τώρα κατάστασης, αλλά παράλληλα αποτελεί και μία αφορμή για την εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων αναφορικά με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως συμπληρωματικής εκπαίδευσης στο μέλλον. Βέβαια, κάθε συζήτηση που γίνεται αυτή τη χρονική περίοδο επί της ουσίας και της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δε μοιάζει να είναι και επί της ουσίας επίκαιρη, δεδομένου ότι το μείζον σε αυτή την έκτακτη χρονική περίοδο είναι μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να διατηρήσουν οι μαθητές μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία. Θα είναι όμως επίκαιρη η ίδια συζήτηση, εάν γίνει μετά την λήξη των έκτακτων μέτρων και όταν το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι στον τόπο μας θα έχει επιστρέψει σε αυτό που πριν την κρίση ονομάζαμε κανονικότητα: σε μία κατάσταση δηλαδή στην οποία η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση είχε τη θέση της μόνο στις σελίδες κάποιων διπλωματικών εργασιών φοιτητών και φοιτητριών και όχι στις σχολικές τάξεις.
Αυτονόητη έρχεται λοιπόν η έλλειψη σχετικής κουλτούρας στα σχολεία μας, καθώς η έννοια της “εξ αποστάσεως συμπληρωματικής σχολικής εκπαίδευσης”, δεν έτυχε ποτέ κάποιας συστηματικής εφαρμογής ή υποστήριξης από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, δίχως βέβαια η άποψη αυτή να συμπεριλαμβάνει μεμονωμένες, αλλά οπωσδήποτε αξιόλογες προσπάθειες ορισμένων εκπαιδευτικών (19,3%των εκπαιδευτικών, δήλωσαν ότι «συχνά» έως «αρκετά συχνά» χρησιμοποιούσαν έως τώρα εργαλεία «σύγχρονης» και «ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης»).
Θα πρέπει μάλιστα να διακρίνουμε την κατά τα άλλα αξιόλογη γνώση και εμπειρία των εκπαιδευτικών μας σε ότι αφορά στη χρήση των Η/Υ και στη εφαρμογή διαδικτυακών εργαλείων στη διδακτική τους πράξη, από τη γνώση και την εμπειρία τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το στοιχείο αυτό είναι εμφανές και στην έρευνα όπου διαπιστώθηκε πως ενώ το 76% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι το επίπεδο των γνώσεων που έχουν στους Η/Υ είναι από πολύ καλό έως άριστο, το 60% ανέφερε ότι δεν έχει καμία σχετική γνώση και εμπειρία από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Άξιο λόγου είναι και ένα ποσοστό 25% που έδειξε να προσεγγίζει αυτή την έλλειψη μέσω της αυτομόρφωσης, από τη μελέτη δηλαδή σχετικών βιβλίων και άρθρων, τη στιγμή που μόλις το 15% δήλωσε πως έχει σπουδάσει ή επιμορφωθεί σχετικά ή έχει κάποια προηγούμενη συναρτώμενη εμπειρία.
Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες η πρόκληση την οποία καλείται να αντιμετωπίσει η εκπαιδευτική κοινότητα αυτό το χρονικό διάστημα αποτελεί συνάμα και μία πρόσκληση για το μέλλον. Συχνά λέγεται πως μετά την κρίση τίποτε δε θα είναι όπως πριν. Και αν αυτή η άποψη ενέχει κάποια δόση αλήθειας, τότε το παράδοξο είναι πως η εκπαίδευση συμμετέχει ήδη στην αλήθεια αυτή. Είναι ενδεικτική ως προς αυτό η απάντηση που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην πιο πάνω έρευνα στην ερώτηση: «Μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων και την επιστροφή σας στη φυσική τάξη, θα συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως μία συμπληρωματική δυνατότητα υποστήριξης του διδακτικού σας έργου;». Το 62,5% δήλωσε πως θα συνεχίσει, ακολουθώντας ένα μεικτό μοντέλο διδασκαλίας, ενώ το 37,5% πως προτιμά να διδάσκει με τον παραδοσιακό τρόπο.
Άλλωστε, παρά τα όποια προβλήματα, την έλλειψη εμπειρίας και γνώσης και ίσως και της μη επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, όταν οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τα συναισθήματά τους κατά τη διαδικασία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, εκφράζουν θετικά συναισθήματα. Έτσι, σε ερώτηση με περισσότερες από μία επιλογές), αναφέρονται στην “ικανοποίηση” σε ποσοστό 54,5%, στον «ενθουσιασμό» (32,1%) και στη «χαρά» (29,5%), τη στιγμή όμως που επισημαίνουν και το “άγχος από το άγνωστο της τηλεκπαίδευσης” (37,5%). Είναι μάλιστα σημαντικό ότι τα ίδια περίπου συναισθήματα εισπράττουν και από τους μαθητές τους («ικανοποίηση» 48,5%, «ενθουσιασμός» (36,6%), «χαρά» (28,6%), αλλά συνάμα και το ¨»άγχος από το άγνωστο της τηλεκπαίδευσης” (38,4%).
Είναι εμφανές πως τα νούμερα αυτά καταδεικνύουν την έλλειψη της σχετικής με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση κουλτούρας στον τόπο μας (άγχος εκπαιδευτικών και μα-θητών). Την ίδια στιγμή όμως αναδεικνύουν την πρόθεση των εκπαιδευτικών να βιώσουν την εμπειρία της (χαρά, ικανοποίηση, ενθουσιασμός) και να μάθουν σχετικά με αυτή (αυτομόρφωση).
Είναι γεγονός ότι τα δεδομένα αυτά θα μπορούσε να τα δει κανείς μέσα από πολλές οπτικές. Θα ήταν όμως σημαντικό η όποια προσέγγιση να μην έχει καμία πολιτική χροιά, παρά μία και μόνο εκπαιδευτική δέσμευση για το άμεσο μέλλον: πώς την επόμενη μέρα θα επενδύσουμε στην ικανοποίηση, στον ενθουσιασμό και στη χαρά των εκπαιδευτικών και των μαθητών και θα αναλάβουμε να μετατρέψουμε το άγχος τους σε μία δημιουργική ενέργεια. Στην προοπτική αυτή ο δρόμος μοιάζει να έχει τα χαρακτηριστικά ενός μονόδρομου, που συνδέεται δίχως περιττές στροφές με μία συστηματική επιμόρφωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών. Τότε μάλιστα θα έχουμε και ένα μοναδικό προνόμιο: η συζήτηση που θα εξελίσσεται αναφορικά με την εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση θα είναι άκρως επίκαιρη, καθώς μάλιστα θα γίνεται μέσα σε ένα ασφαλές με μαθησιακά και εκπαιδευτικά κριτήρια περιβάλλον και θα αφορά όχι μονάχα το μέλλον αλλά και το παρόν της εκπαίδευσης.
Η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής και σχεδιασμού διδακτικών περιβαλλόντων στο διαδίκτυο, αποτελεί μία αναγκαία και ικανή συνθήκη που μπορεί να φέρει τους εκπαιδευτικούς κοντά στο θεωρητικό πλαίσιο και στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η προοπτική αυτή, αποτελεί μία ακόμη βασική παραδοχή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μία παραδοχή που συνδέεται με την επιθυμία των εκπαιδευτικών να γνωρίσουν το σχετικό πεδίο.
Η πρόσφατη ανταπόκριση πλέον των 1300 εκπαιδευτικών από όλη τη χώρα που δήλωσαν συμμετοχή στη διαδικτυακή επιμόρφωση που υλοποιούμε αυτό το διάστημα στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης της ΔΔΕ Δράμας, αναφορικά με το σχεδιασμό μιας διδακτικής ενότητας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καταδεικνύει αυτή την προοπτική. Κυρίως όμως η προοπτική αυτή αναδεικνύεται μέσα από την καθημερινή προσπάθεια προσαρμογής της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών στα δεδομένα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα στοιχεία αυτά είναι εμφανή και μέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην ερώτηση: «Λόγω της απόστασης που σας χωρίζει από τους μαθητές σας, έχετε αλλάξει τις διδακτικές σας προσεγγίσεις ή ακολουθείτε τα διδακτικά μοντέλα που χρησιμοποιούσατε;”. Η απάντηση υπήρξε χαρακτηριστική: το 75,9% δήλωσε πως «η εξ αποστάσεως εκπαίδευση» είναι μία διαφορετική εμπειρία στην οποία προσπαθώ να προσαρμοστώ». Γι’ αυτή και μόνο την ομολογία, υπό συνθήκες μάλιστα εξαιρετικής πίεσης, οφείλουμε την επόμενη μέρα της κρίσης να αναλάβουμε σημαντικές πρωτοβουλίες.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πως οι εκπαιδευτικοί θέλουν. Εκείνο το οποίο απομένει είναι να μάθουν τον τρόπο. Δεν αρκεί δηλαδή να επισημαίνουμε ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι μία διδακτική μεθοδολογία η οποία έχει τις δικές της αρχές, αλλά να οργανώσουμε και τα κατάλληλα μαθησιακά και επιμορφωτικά περιβάλλοντα που θα το δείξουν αυτό στην πράξη. Η καλύτερη μάλιστα προσέγγιση μίας παρόμοιας προοπτικής είναι η βιωματική και εμπειρική μάθηση. Δεν αρκεί δηλαδή η θεωρία, καθώς απαιτείται πράξη.
Λέγεται και πολύ σωστά λέγεται πως το βασικότερο στοιχείο της εξ αποστάσεως εκ-παίδευσης, είναι “να μάθουμε στους μαθητές μας πώς να μαθαίνουν”. Το ερώτημα είναι πώς θα συμβεί αυτό, εάν η επιμορφωτική προσέγγιση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτικούς, γίνεται καθαρά σε θεωρητικό πλαίσιο. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε μαθησιακά επιμορφωτικά περιβάλλοντα για τους εκπαιδευτικούς, μέσα από τα οποία θα βιώσουν οι ίδιοι την εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Θα μάθουν δηλαδή οι ίδιοι πώς να μαθαίνουν μέσα σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης. Θα βιώσουν τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, την αυτονομία στη μάθηση, τον ιδιαίτερο ρόλο του διδάσκοντα ο οποίος κατά το χαρακτηριστικό λόγο του MalcomKnowles θα πρέπει από δάσκαλος να γίνει εμψυχωτής, σε βαθμό μάλιστα που δε θα επιστρέψει ξανά στο ρόλο του δασκάλου.
Θα αισθανθούν την ευεργετική επίδραση που μπορεί να έχει στη μαθησιακή διαδικασία η αλληλεπίδραση, αλλά θα μάθουν συνάμα να χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνικές για να αυξήσουν την αλληλεπίδραση σε ένα εξ αποστάσεως περιβάλλον μάθησης. Θα κατανοήσουν, επίσης ότι αυτό που πολύ ορθά επιχειρούν και οι ίδιοι σε μία συμβατική τάξη, να δουλεύουν δηλαδή οι μαθητές τους σε ομάδες, είναι κάτι που κάλλιστα μπορεί να συμβεί και σε μία διαδικτυακή τάξη σύγχρονης αλλά και ασύγχρονης επικοινωνίας και μάθησης και με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να δοκιμάσουν νέες μεθόδους ή και να προσαρμόσουν παραδοσιακές τεχνικές στα νέα δεδομένα. Έτσι θα είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν από την εμπλουτισμένη εισήγηση που σε ποσοστό 75%, δηλώνουν πως εφαρμόζουν στην διδακτική τους εξ αποστάσεως πρακτική. Το έπραξαν ήδη σε σχέση με την πιο παραδοσιακή διάλεξη (46,4%), όμως χρειάζονται την απαιτούμενη καθοδήγηση, ώστε να κατευθυνθούν σε νέους ορίζοντες.
Ίσως να μην έχει τόσο σημασία εάν οι ορίζοντες αυτοί είναι συνυφασμένοι με πολυσύχναστες φωταγωγημένες λεωφόρους ή κάποια γραφικά καντούνια, όσο η διαδρομή, η δοκιμή, η φαντασία και η ευελιξία. Σ’ αυτές μάλιστα τις διαδρομές η τέχνη μπορεί να έχει πάντα έναν ιδιαίτερο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία που θα εξελίσσεται και η παλέτα του artfulthinking να ζωγραφίζει με τα πιο ζωηρά χρώματα το μουντό τοπίο που υπάρχει γύρω, τη στιγμή που μια παρέα μουσικών φορώντας τα πιο πολύχρωμα καπέλα σκέψης του De Bono θα μοιράζει απλόχερα τις πιο μελωδικές νότες της δημιουργικής μάθησης και της πλάγιας σκέψης στους περαστικούς από εκεί εκπαιδευτικούς.
Με πιο απλά και ρεαλιστικά αυτή τη φορά λόγια, θα πρέπει εξάπαντος η επιμόρφωση με πολλή δόση φαντασίας, να μιλήσει στους εκπαιδευτικούς για όλα τα παραπάνω, αλλά κυρίως να τους εμπλέξει σε δραστηριότητες σχετικά με αυτά. Σε δραστηριότητες μέσα από την πράξη (learning by doing) τον αναστοχασμό (learning by reflection) και την εξερεύνηση(learning by exploring), γιατί μόνο έτσι θα τους φέρει πραγματικά και βιωματικά κοντά στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Είναι γεγονός πως όταν οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν ενεργά και βιωματικά σε μία επιμορφωτική διαδικασία, τότε είναι περισσότερο έτοιμοι να μεταδώσουν τη γνώση αυτή και στους μαθητές τους, καθώς όπως χαρακτηριστικά θα έλεγε και ο J. Dewey «μόνο ό,τι δέχθηκες με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις, αυτό ενσωματώνεις στη ζωή και το χαρακτήρα σου» και αυτό μπορείς να μεταδώσεις καλύτερα.
Αν το εκπαιδευτικό μας σύστημα είναι περισσότερο προσανατολισμένο στην επίτευξη των γνωστικών στόχων της μάθησης και λιγότερο στην προσέγγιση των συναισθηματικών στόχων, αυτό θα αντανακλά και στις διδακτικές μας πρακτικές στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η αίσθηση που έχουν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν αυτό το διάστημα τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ενδεικτική, καθώς θεωρούν πως μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτυγχάνονται πρωτίστως οι γνωστικοί στόχοι του μαθήματος, (από αρκετά έως πολύ σε ποσοστό 68%), τη στιγμή που για τους συναισθηματικούς στόχους το αντίστοιχο ποσοστό περιορίζεται στο 44%.
Αυτή θα είναι ίσως και η μελλοντική πρόκληση στη σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: να επεκτείνει τους ορίζοντές της πέρα από τους γνωστικούς στόχους της μάθησης στους συναισθηματικούς, αλλά και στους μεταγνωστικούς, να μάθει δηλαδή στους μαθητές πώς να μαθαίνουν και να εμπλουτίσει τη μαθησιακή διαδικασία με τεχνικές δημιουργικής μάθησης μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο μάθησης.
Η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε κυρίως στο θεωρητικό πλαίσιο εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δεν θα μπορούσε ωστόσο να λείψει από αυτή ο τεχνοκρατικός και κοινωνικός προβληματισμός, ο οποίος μάλιστα δείχνει να είναι ιδιαίτερα επίκαιρος τις τελευταίες μέρες. Έτσι κρίνοντας την προσβασιμότητα των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το 66,9% την χαρακτήρισαν ικανοποιητική έως μέτρια και το 33,1% καλή έως εξαιρετική. Την ίδια στιγμή διαπιστώθηκε ότι το μέσον από το οποίο συμμετέχουν περισσότερο οι μαθητές στην τηλεκπαίδευση είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (51,3%), ενώ ακολουθεί πολύ κοντά το κινητό τηλέφωνο (44,2%) και αρκετά μακριά το τάμπλετ (4,5%).
Ωστόσο αυτή η συζήτηση δε θα κρίνει σε καμία περίπτωση το μέλλον της σχολικής συμπληρωματικής εκπαίδευσης στον τόπο μας. Ενδεχομένως να τροφοδοτήσει κάποια πολιτική αντιπαράθεση, η οποία τίποτε ουσιαστικό δε θα προσφέρει στο σχετικό προβληματισμό. Εκείνο το οποίο πραγματικά θα κρίνει το μέλλον της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι εάν η πρόκληση που βιώνει σήμερα η χώρα μας, θα αποτελέσει και μία πρόσκληση για μία συστηματική και ποιοτική προσέγγιση του πεδίου στο άμεσο μέλλον. Στην προοπτική αυτή κοινός στόχος όλων θα πρέπει να είναι ένας: να μάθουμε να διδάσκουμε τους μαθητές μας, όπως θα έλεγε ίσως και η Margaret Mead πώς να σκέφτονται και όχι τι να σκέφτονται.

Δρ. Σπύρος Κιουλάνης
Διευθυντής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας
Σ.Ε.Π Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου


Κορωνοϊός: Ενθαρρυντική η θεραπεία με Remdesivir στην Ελλάδα

Εμφάνιση

Κυριακή 19 Απριλίου 2020


Για ενθαρρυντικά αποτελέσματα από θεραπεία σε ασθενείς με κορωνοϊό στην Ελλάδα στους οποίους χορηγήθηκε το υπό δοκιμή φάρμακο ρεμδεσιβίρη (remdesivir) έκανε λόγο στον ΘΕΜΑ 104,6 ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας.
Όπως είπε «η θεραπεία με ρεμδεσιβίρη δοκιμάζεται σε τέσσερα κέντρα στην Ελλάδα που έχουν πρόδρομα αποτελέσματα τα οποία είναι ενθαρρυντικά».
«Εφόσον τα τελικά αποτελέσματα είναι θετικά και το φάρμακο πάρει άδεια η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι θα μπορέσει να το παράσχει ως θεραπεία για 1 εκατ. ανθρώπους μέχρι το τέλος του έτους. Το καλοκαίρι ελπίζω ότι θα είναι και στα φαρμακεία» πρόσθεσε ο κ. Σύψας.
Σύμφωνα με τον ίδιο «σε άλλες κλινικές δοκιμές το δίνουν νωρίς και σε άλλες στη φάση της πνευμονίας. Σίγουρα, όμως, το φάρμακο δουλεύει»
«Το φάρμακο έχει ελπιδοφόρα αποτελέσματα, η οριστική απάντηση θα είναι όταν πάρουμε όλα τα αποτελέσματα. Αυτά θα τα έχουμε σύντομα διαθέσιμα» επανέλαβε ο κ. Σύψας ο οποίος είναι και μέλος της επιτροπής ειδικών του υπ. Υγείας διευκρινίζοντας ότι στην Ελλάδα το έχει λάβει «η πλειοψηφία των βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων».
«Είναι η ελπίδα μας γιατί δεν έχουμε σήμερα κανένα απολύτως φάρμακο. Το να έχουμε φάρμακο με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα θα είναι πολύ σημαντικό» σημείωσε εξηγώντας ότι «η ρεμδεσιβίρη αναστέλλει ένα ένζυμο που είναι απαραίτητο να πολλαπλασιαστεί ο ιός».

Χαμόγελα και στο εξωτερικό
Την ίδια ώρα περίπου τα δύο τρίτα των ασθενών με σοβαρή λοίμωξη Covid-19 εμφάνισαν βελτίωση της κατάστασης τους μετά τη θεραπεία τους με το υπό δοκιμή φάρμακο της εταιρείας Gilead Sciences, σύμφωνα με μια μικρή μελέτη σε 61 ασθενείς (οι 30 ήσαν διασωλημένοι) σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Καναδά και Ιαπωνία.
Η μελέτη, με επικεφαλής τον επιδημιολόγο δρα Τζόναθαν Γκρέιν του Ιατρικού Κέντρου Cedars-Sinai του Λος Άντζελες, η οποία δημοσιεύθηκε στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό «New England Journal of Medicine», χαρακτηρίσθηκε «ελπιδοφόρα» από τους ερευνητές. Όμως ο αριθμός των ασθενών ήταν μικρός, όπως και ο χρόνος παρακολούθησης τους, ενώ η μελέτη δεν συμπεριέλαβε ομάδα ελέγχου για λόγους σύγκρισης και δεν ήταν διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη και ελεγχόμενη, αλλά απλώς μελέτη παρατήρησης. Δεν δόθηκαν επίσης λεπτομέρειες ποια άλλα φάρμακα είχαν πάρει οι ασθενείς.


Προσφορά του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΥΑ Δράμας προς τους το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Εμφάνιση

Κυριακή 19 Απριλίου 2020


Με έντονο το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης και της αλληλεγγύης μπροστά στην πρωτόγνωρη κατάσταση που ζει η ανθρωπότητα εν μέσω πανδημίας , οι εργαζόμενοι του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΥΑ Δράμας, αισθάνονται την ανάγκη να δηλώσουν πως είναι κοντά στους Εργαζόμενους της Πρώτης Γραμμής.
Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και τον υπεράνθρωπο αγώνα που κάνουν γιατροί, νοσηλευτές και όλοι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας, προκειμένου να προστατεύσουν τις ζωές μας. Έχοντας υπόψη τις ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό , είμαστε αλληλέγγυοι στα δίκαια αιτήματα του κλάδου.
Η επιδημία του κορονοϊού έρχεται να αποδείξει με δραματικό τρόπο το πόσο επίκαιρη και αναγκαία είναι η περιφρούρηση των κοινωνικών αγαθών.
Ως εργαζόμενοι στο Νερό γνωρίζουμε καλά πόσο επικίνδυνη είναι για το κοινωνικό σύνολο η εμπορευματοποίηση των κοινών αγαθών. Άλλωστε είμαστε από αυτούς που δεν «καθόμαστε σπίτι», γιατί πρέπει η πόλη και οι συμπολίτες μας να έχουν καθημερινά ποιοτικές υπηρεσίες Ύδρευσης και Αποχέτευσης και το κάνουμε με ψυχή και πείσμα όπως εσείς.
Αποφασίσαμε να στηρίξουμε και υλικά την υπερπροσπάθεια των γιατρών και νοσηλευτών του Νοσοκομείου μας, προσφέροντας (400 ατομικές ποδιές μια χρήσης, 500 γάντια,100 σκουφάκια και 3lit αντισηπτικό).
«Μένουμε Σπίτι» και σε αυτόν τον αγώνα της ζωής, είμαστε όλοι μαζί και είναι σίγουρο πως θα νικήσουμε και θα βγούμε πιο δυνατοί και πιο έτοιμοι να υπερασπιστούμε το δικαίωμα πρόσβασης όλων των ανθρώπων στα κοινωνικά αγαθά.
Καλή δύναμη συνάδελφοι..

Για το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑ Δράμας
Η πρόεδρος Ο γραμματέας
Φιλιάδου Αμαλία Παπαδόπουλος Ιωάννης


Κυριάκος Χαρακίδης / Πόλη + Ζωή: Ισότιμη αντιμετώπιση όλων των εργαζομένων στον Δήμο για την προστασία της υγείας τους

Εμφάνιση

Κυριακή 19 Απριλίου 2020


Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό εφαρμόζεται στις δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2020 και σχετικές εγκυκλίους, η εκ περιτροπής εργασία και η τηλεργασία.
Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων εκδόθηκε από τον Δήμο Δράμας η 8396/20-3-2020 απόφαση του Δημάρχου Δράμας, η οποία καθορίζει τον ανά τμήμα αριθμό των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται στην υπηρεσία τους καθημερινά.
Στις 30-3-2020, 10 ημέρες μετά, εκδόθηκε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της παραπάνω απόφασης, με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου, τον ίδιο ΑΔΑ και λαμβάνοντας υπόψη ακριβώς τις ίδιες διατάξεις με τις οποίες εκδόθηκε η αρχική απόφαση, η οποία αλλάζει τον αριθμό των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται στην υπηρεσία τους καθημερινά, ΜΟΝΟ για τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Επειδή η Διοίκηση οφείλει να αντιμετωπίζει ισότιμα, δίκαια και αντικειμενικά όλους τους υπαλλήλους, να μην τους απειλεί, ούτε να τους εκβιάζει και σε κάθε περίπτωση να αιτιολογεί τις αποφάσεις που λαμβάνει, ιδιαίτερα όταν αλλάζει προηγούμενες αποφάσεις της, καλούμε τον κ. Δήμαρχο να απαντήσει άμεσα για ποιον λόγο άλλαξε αναιτιολόγητα την προηγούμενη απόφασή του.
Στην πρωτοφανή κατάσταση που βιώνουμε, όταν όλοι ανησυχούμε για το αύριο, όταν ο καθένας μας οφείλει να προστατεύει τον εαυτό του και τους άλλους, δεν πρέπει να λαμβάνεται καμιά αναιτιολόγητη απόφαση που αυξάνει την ανησυχία και την ανασφάλεια των εργαζομένων και τους εκθέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο.
Μήπως μετά 10 ημέρες διαπιστώθηκε ότι οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας χρειάζονται λιγότερη προστασία από τον κορονοϊό;

ΥΓ. Είναι αυτονόητο ότι τα μέτρα προστασίας πρέπει να εφαρμόζονται με θρησκευτική ευλάβεια και ιδιαίτερα πρέπει να προσεχθεί η προστασία των εργαζομένων στην καθαριότητα. Ιδιαίτερα σήμερα, που κακώς άνοιξε η Λαϊκή, να ληφθούν ιδιαίτερα μέτρα για την ασφάλεια όσων απασχοληθούν για την καθαριότητα στη Λαϊκή.


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του 8ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης»

Εμφάνιση

Κυριακή 19 Απριλίου 2020


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα του 8ου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης «Γρηγόρης Πεντζίκης», τον οποίο διοργανώνουμε κάθε χρόνο στη Δράμα από το σχολικό έτος 2012-2013. Στο φετινό διαγωνισμό λάβαμε περισσότερα από οκτακόσια (800) συνολικά κείμενα, από όλη σχεδόν τη χώρα, καθώς και από ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού.
Είχαμε, έτσι, τη χαρά και τη μοναδική εμπειρία να συναντηθούμε με τις σκέψεις και τα όνειρα των μαθητών και μαθητριών, με όσα τους πονούν και όσα τους γεμίζουν ελπίδα, τις προσδοκίες τους για το μέλλον και τη φλόγα τους για τη ζωή.
Έτσι σκεφτήκαμε και πάλι ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες, γράφοντας, κοινοποιούν τις προσωπικές τους εμπειρίες και τα συναισθήματα με τον δικό τους τρόπο και ότι με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται στην αυτό-αποκάλυψη της γλώσσας, του προσωπικού ύφους και του εαυτού συνολικά, παίρνουν θέση απέναντι στα ζητήματα που θέτουν και διαμορφώνουν στάσεις.
Κατανοήσαμε ακόμη ότι κάθε συγγραφική απόπειρα από μέρους τους, αποτελεί μια νεανική «πρωτογενή» ανάγνωση του κόσμου μας, που μας είναι απαραίτητη για να τον κατανοήσουμε καλύτερα.
Τα κείμενα που κατατέθηκαν προς κρίση διαβάστηκαν με ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό από την κριτική επιτροπή και έτσι προχωρήσαμε ομόφωνα στην επιλογή των δώδεκα κειμένων για διάκριση που αφορούν στα επίπεδα Λυκείου και Γυμνασίου (Ποίηση και Πεζογραφία).
Παράλληλα όπως και τη περσινή χρονιά λόγω του υψηλού επιπέδου των κειμένων που κατατέθηκαν προς κρίση, αποφασίσαμε και φέτος την απονομή ειδικών επαίνων διάκρισης σε μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και κατέλαβαν την τέταρτη και πέμπτη θέση για κάθε κατηγορία. Επιπρόσθετα, αποφασίσαμε την απονομή ειδικών επαίνων σε μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν από ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού.
Η χαρά μας είναι μεγάλη, γιατί μαθητές μας που πρωτοβραβεύτηκαν σε αυτόν τον Διαγωνισμό προχώρησαν και σήμερα ανήκουν πια στους μετεφήβους λογοτέχνες, ή και στους ποιητές μας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στις συναδέλφισσες και στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, καθώς και στα Ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού που υποκίνησαν και εμψύχωσαν τις μαθήτριες και τους μαθητές τους να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό.
Οι ευχαριστίες μας αφορούν εκείνους που μας απέστειλαν μεμονωμένα κείμενα, αλλά και συστάδες κειμένων - ποιητικών και πεζών. Κυρίως όμως ευχαριστούμε τις νέες και τους νέους που μας τίμησαν με την αποστολή των κειμένων τους και μας έδωσαν την ευκαιρία να ταξιδέψουμε κι εμείς μαζί τους και να καταλάβουμε, σύμφωνα και με το σοφό λόγο του Άμλετ προς τον Οράτιο πως τελικά «υπάρχουν πολύ περισσότερα πράγματα, στη γη και στον ουρανό απ’ όσα με τη λογική μας μπορούμε να ονειρευτούμε».
Η απονομή των βραβείων του διαγωνισμού θα γίνει σε ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στο διαγωνισμό, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Βιωματικού Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Διδακτικής «Νέες Προκλήσεις στην Εκπαίδευση», που διοργανώνουμε στη Δράμα (02-04 Οκτωβρίου 2020).
Θα ήταν μεγάλη τιμή και χαρά για μας να παραβρεθούν στην εκδήλωση οι βραβευθέντες μαθητές και μαθήτριες, καθώς και οι συνοδοί τους.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού:

Α. Επίπεδο Λυκείου - Ποίηση:
1ο βραβείο:
Ευαγγελία Τσίντζα (ψευδώνυμο: Εστέλλα - σχολείο: 6ο Γενικό Λύκειο Αγρινίου) για το ποίημα «ΚΟΛΥΜΠΙ»

2ο βραβείο:
Άννα - Γεωργία Χατζημάρκου (ψευδώνυμο: Fauve - σχολείο: 2ο ΓΕΛ Κω) για το ποίημα «Commeilfautismes»

3ο βραβείο:
Αντωνία - Ελένη Σιακκή (ψευδώνυμο: Αμφιλύκη - σχολείο: 2ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου) για το ποίημα «Νόστος»

Ειδικοί έπαινοι διάκρισης, Επίπεδο Λυκείου - Ποίηση
1ος ειδικός έπαινος διάκρισης:
Πολυχρόνης Καμπουρίδης (ψευδώνυμο: Πολυνείκης– σχολείο: ΓΕΛ Προβατά) για το ποίημα «Κόσμος περίεργος»

2ος ειδικός έπαινος διάκρισης:
Μαρία-Νεκταρία Μπούργου (ψευδώνυμο: Οφηλία– σχολείο: 3ο Γενικό Λύκειο Άρτας) για το ποίημα «Συλλογισμοί στις 3 προ μεσημβρίας»

Β. Επίπεδο Λυκείου - Πεζογράφημα:
1ο βραβείο:
Δαμιανή Κουμενή (ψευδώνυμο: Ευνίκη - σχολείο: Παγκύπριο Λύκειο Λάρνακας) για το πεζογράφημα «Ο χορός του Σήφακα»

2ο βραβείο:
Ιωάννης Μεταξάς (ψευδώνυμο: Ι. Μάρδας - σχολείο: 3ο ΓΕΛ Γιαννιτσών) για το πεζογράφημα «Για ένα αντέρι αδειανό»

3ο βραβείο:
Κωνσταντίνος Σαράκης (ψευδώνυμο: Πίνδαρος - σχολείο: Μουσικό Σχολείο Βόλου) για το πεζογράφημα «ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ»

Ειδικοί έπαινοι διάκρισης, Επίπεδο Λυκείου - Πεζογράφημα
1ος ειδικός έπαινος διάκρισης:
Άννα- Μαρία Λένγκου (ψευδώνυμο: Ισμήνη - σχολείο: ΓΕΛ Προβατά) για το πεζογράφημα «Μαμά…»

2ος ειδικός έπαινος διάκρισης:
Μελίνα Μουστάκα (ψευδώνυμο: Μέλια - σχολείο: Μουσικό Σχολείο Βόλου) για το πεζογράφημα «Νοσταλγικές Κυριακές και πολυπόθητα Σάββατα»

Γ. Επίπεδο Γυμνασίου - Ποίηση
1ο βραβείο:
Ορέστης Φώτης Μικελάκης (ψευδώνυμο: ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ - σχολείο: Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο) για το ποίημα «Η σιωπή του καθρέπτη»

2ο βραβείο:
Θεοδώρα Αναγνωστοπούλου (ψευδώνυμο: ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΡΙΑ - σχολείο: 1ο Γυμνάσιο Αιγίου) για το ποίημα «ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΙΜΑΙ»

3ο βραβείο:
Αικατερίνη Νικολοπούλου (ψευδώνυμο: Λευκή Γάτα - σχολείο: 1ο Γυμνάσιο Αιγίου) για το ποίημα «ΧΡΟΝΟΣ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΣ»

Ειδικοί έπαινοι διάκρισης, Γυμνασίου - Ποίηση
1ος ειδικός έπαινος διάκρισης:
Αγγελική Τάσιου (ψευδώνυμο: Ελίζα - σχολείο: Λεόντειο Γυμνάσιο Πατησίων) για το ποίημα «Λέξεις Μηδέν»

2ος ειδικός έπαινος διάκρισης:
Μελετίνα Γιοβανούδη (ψευδώνυμο: Η Λογάνθη – σχολείο: 3ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς) για το ποίημα «Ημιτελής άνθρωπος»

Δ. Επίπεδο Γυμνασίου - Πεζογράφημα
1ο βραβείο:
Ραφαηλία Καρακίτσιου (ψευδώνυμο: Τρία Καλά - σχολείο: Griechisches Gymnazium, Bielefeld, Γερμανία) για το πεζογράφημα «Η Σχολική εκδρομή»

2ο βραβείο:
Νικολέττα Χατζηνικολάου (ψευδώνυμο: ΙΝΤΙΘ ΧΑΟΥ - σχολείο: 2ο Γυμνάσιο Δράμας) για το πεζογράφημα «Πικρές αναμνήσεις»

3o βραβείο
Δέσποινα Σταματσούλη (ψευδώνυμο: DENIA - σχολείο: Μουσικό Σχολείο Βόλου) για το πεζογράφημα «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΙΑ»

Ειδικοί έπαινοι διάκρισης, Γυμνασίου - Πεζογράφημα

1ος ειδικός έπαινος διάκρισης:
Συμεών Τσεκούρας (ψευδώνυμο: Άθως - σχολείο: Γυμνάσιο Γεννάδειου Σχολής) για το πεζογράφημα «Επίσκεψη στο Λούβρο»

2ος ειδικός έπαινος διάκρισης:
Νίκη Αμπατζή (ψευδώνυμο: Νίκη - σχολείο: Λεόντειο Γυμνάσιο Πατησίων) για το πεζογράφημα «Το τέλος» Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Εφηβικού Διηγήματος και Ποίησης

Ειδικοί έπαινοι διάκρισης, σε μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν από τα ελληνόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού
• • Κωνσταντίνος Γκογκόνης (ψευδώνυμο: Νίνος - σχολείο: Εκπαιδευτήρια «Πνοή Αγάπης», Ι.Μ. Αργυροκάστρου - Αλβανία) για το πεζογράφημα «Η επιστροφή από την ξενιτιά»
• • Σωτηρία Χαραλαμπούλη (ψευδώνυμο: Ερμιόνη Θηβαίου – σχολείο: 1ο Λύκειο Νυρεμβέργης) για το ποίημα «Στερήθηκα ζωή και θάνατο»
• • Παρασκευή Ασλανίδου (ψευδώνυμο: Βιρτζίνια Γουλφ - σχολείο: 1ο Λύκειο Νυρεμβέργης-Γερμανίας) για το ποίημα «Πρώτη γνωριμία»

O Διευθυντής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας
και Πρόεδρος του Επιστημονικού και Πολιτιστικού Συλλόγου «eκπ@ιδευτικός κύκλος»
Δρ Σπυρίδων Κιουλάνης

Η Κριτική Επιτροπή