Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Κοινωφελής Εργασία: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για 36.500 προσλήψεις

Εμφάνιση

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020


H προκήρυξη θα δημοσιευθεί τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου και με την έκδοση της δημόσιας πρόσκλησης απευθείας θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις Από μέρα σε μέρα αναμένεται να ξεκινήσει το πολυπόθητο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, το οποίο θα δώσει «ανάσα» σε 36.500 ανέργους. Υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΑΕΔ επισημαίνουν όπως μεταδίδει ο ιστότοπος dimosio.gr, ότι η προκήρυξη θα δημοσιευθεί τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου και με την έκδοση της δημόσιας πρόσκλησης απευθείας θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις.
Από την ημέρα που θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις η προθεσμία θα ολοκληρωθεί περίπου 15 ημέρες μετά. Το ΦΕΚ και οι ΘΕΣΕΙΣ Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση: Η δράση της απασχόλησης, κατά το συγχρηματοδοτούμενο οκτάμηνης διάρκειας σκέλος της, απευθύνεται σε όλους τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, εκτός από τους Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση δεν έχουν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στις με αριθμ. 9/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018 και 3/2019 δημόσιες προσκλήσεις του ΟΑΕΔ.
Η δράση, κατά το οκτάμηνης διάρκειας σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, απευθύνεται στους Δήμους Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων και περιοχών που υπάγονται στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου όσον αφορά τη δράση της απασχόλησης.
Η δράση της κατάρτισης για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και του Νοτίου Αιγαίου, εντάσσεται στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

Η δράση αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας,
β) στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων,
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και
δ) στην σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σύμφωνα με το ν. 4152/2013, όπως η δημόσια πρόσκληση θα εξειδικεύσει, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (επιβλέποντες φορείς), καθώς και η συμμετοχή στην κατάρτιση για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των ανέργων σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.
Η επαγγελματική συμβουλευτική και η κατάρτιση θα πραγματοποιηθούν σε αδειοδοτημένα από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στην δράση της συμβουλευτικής και της κατάρτισης είναι υποχρεωτική. Συνοψίζοντας η δράση περιλαμβάνει:
• Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
• Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ωφελουμένων.
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων.
Ωφελούμενοι της δράσης είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958), οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω κατηγορίες: α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, β) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, γ) μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δ) άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα, ε) άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, στ) εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και ζ) άνεργοι δικαιούχοι «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Στην πρόσκληση που θα εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 0.1503/2020 εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της απόφασης, στο πλαίσιο της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας.


Για μια φορά ακόμη επαληθεύεται το ρητό «Οι μόνοι αγώνες που χάθηκαν είναι αυτοί που δεν δόθηκαν»

Εμφάνιση

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020


Η σημερινή ανακοίνωση της κυβέρνησης για την κατάργηση του εξευτελιστικού προγράμματος «τηλεκατάρτισης» με τα voucher των 600 ευρώ, αποτελεί την απόλυτη δικαίωση του δικηγορικού σώματος και των θεσμικών οργάνων του, τόσο ως Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας όσο και ως κατά τόπον Δικηγορικών Συλλόγων, οι οποίοι από την αρχή είχαν επισημάνει τον υποτιμητικό για όλους τους επιστήμονες χαρακτήρα του προγράμματος και ακολούθως είχαν, με συνεχείς ανακοινώσεις, συνεντεύξεις και δηλώσεις αναδείξει τα προβλήματα και τις ανεπάρκειες της όλης διαδικασίας. Αναμένουμε την υλοποίηση των λοιπών δεσμεύσεων της κυβέρνησης προς τους δικηγόρους.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
Αναστάσιος Μ. Πούλιος


Συνδυασμός «Καθαρό παιχνίδι» Στόχος μας είναι η ισονομία που θα φέρει την ισορροπία που έχει χαθεί εδώ και καιρό στα πρωταθλήματά μας

Εμφάνιση

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020


Αρχικά, με λόγια κούφια, ο πρόεδρος της ένωσης μας προσπάθησε να μας πείσει ότι μοναδική του σκέψη είναι να μας προστατέψει από τον κορωνοϊό δημιουργώντας μας ενδόμυχα την ελπίδα ότι θα μας ανακοινώσει και την ανακάλυψη του εμβολίου κατά του ιού. Όμως, αντί αυτού με την επόμενη ανακοίνωση του, την δεύτερη μέρα του Πάσχα, κάπου ανάμεσα στο αρνί και την μαγειρίτσα, έσπευσε να υπενθυμίσει στα σωματεία την ύπαρξη του συμπληρωματικού ΦΕΚ για την αποζημίωση των 800 ευρώ, που ανακοινώθηκε την Μεγάλη Πέμπτη.
Γεωγραφικά κοντινές ενώσεις όπως η Χαλκιδική, η Πιερία και η Πέλλα ενημέρωσαν άμεσα τα μέλη τους και για περισσότερες πληροφορίες τα παρέπεμψαν σε επαγγελματίες λογιστές.
Μάλιστα όπως μάθαμε η ένωση της Χαλκιδικής πρόσφερε 2.000 μάσκες στο νοσοκομείο του Πολυγύρου. Τα πρόστιμα στα σωματεία της Δράμας εξακολουθούν να «αυγατίζουν» στο ταμείο της ένωσης μας.
Η πρόταση που έκανε ο συνδυασμός μας να δοθούν στο νοσοκομείο της Δράμας δυστυχώς έπεσε στο κενό.
Στη Δράμα όπου φαίνεται πως όλα γίνονται στο πόδι, η ένωση πρότεινε το γραμματέα της να μας βοηθήσει με τις εμπειρικές του γνώσεις!
Ο συνδυασμός «Καθαρό παιχνίδι» προτείνει σε όσα δικαιούχα μέλη της ένωσης μας θέλουν, ότι μπορούν να απευθυνθούν για δωρεάν λογιστική ενημέρωση στο επαγγελματικό λογιστικό- φοροτεχνικό γραφείο των Θόδωρου Παπαδόπουλο - Φάνη Ρέντου που βρίσκεται στην οδό Θ. Αθανασιάδη 23 (6956185581 - 6976693028 - 2521306742).
Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τα δικαιούχα σωματεία λήγει την Παρασκευή (24/4).

Με εκτίμηση
Η Ομάδα στήριξης
Δαμιανός Καγγελίδης, Νίκος Χαρακίδης, Γιώργος Βουγιουκλής, Χαράλαμπος Καρυπίδης, Γιώργος Νταλίδης, Κώστας Καρανικόλας, Πέτρος Παπαδόπουλος, Κώστας Αργυριάδης, Γιάννης Κεσκίνογλου, Αριστείδης Μανδρατζής, Κοσμάς Ευθυμιάδης, Σπύρος Αποστολίδης, Δημήτρης Κότιος, Νίκος Καλονικίδης, Γιώργος Σανοζίδης, Παύλος Μανδρατζής, Γιώτης Θεοδωρίδης, Κώστας Χ΄ Kυριάκου, Σπύρος Φερσιζίδης, Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, Νίκος Καλπακίδης ,Στέλιος Σταματάκης, Δημήτρης Περσίδης


Υπουργείο Παιδείας: Αυτές είναι οι αλλαγές που έρχονται στο εκπαιδευτικό σύστημα

Εμφάνιση

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020


Αγγλικά από τα νήπια, ενίσχυση Πληροφορικής, στο Γυμνάσιο αυξάνονται από 4 σε 7 τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα (βαθμολογική βάση 10 σε κάθε μάθημα ή 13 κατά μέσο όρο, και προσθήκη ορίου 4 μαθημάτων για δυνατότητα επανεξέτασης τον Σεπτέμβριο), αυξάνονται κατά ένα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στη Β’ και Γ’ Λυκείου, οι μαθητές προάγονται εφόσον έχουν γενικό μέσο όρο τουλάχιστον 10 αντί για 9,5 που ισχύει μέχρι σήμερα, ενώ οι μαθητές θεωρητικής κατεύθυνσης στη Γ’ Λυκείου θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά και μαθηματικά, και οι θετικής κατεύθυνσης θα παρακολουθήσουν ιστορία, καθώς μπαίνει η λογική του «κόντρα» μαθήματος για την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι μερικές από τις αλλαγές, που ανακοίνωσε σήμερα η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας.


Πλεονάσματα 30 δισ. σε 4 χρόνια

Εμφάνιση

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020


Η περσινή επίδοση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη χωρίς τις παροχές 2 δισ. που έδωσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. ● Δεύτερη τηλεδιάσκεψη σήμερα για τα ανοιχτά προαπαιτούμενα της 6ης αξιολόγησης.
Στο 4,4% του ΑΕΠ ή στα 8,25 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το 2019 το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τα οποία νωρίτερα ενέκρινε η Eurostat. Μετρούμενο σε όρους προγράμματος (οι οποίοι διαφέρουν από τους κανόνες μεθοδολογίας της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς δεν υπολογίζονται οι εισπράξεις από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων ύψους 1,648 δισ. ευρώ) το πρωτογενές πλεόνασμα περιορίζεται στο 3,5% του ΑΕΠ - όσο και ο μνημονιακός στόχος που είχε τεθεί.

Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι το πλεόνασμα θα ήταν πολύ μεγαλύτερο εάν λάβει κανείς υπόψη ότι πρόσθετες δαπάνες ύψους 1 δισ. ευρώ χρησιμοποίησε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ για φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ πάνω από 1 δισ. ευρώ από το ίδιο μέγεθος κατανάλωσε η Ν.Δ. όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας.
Συνολικά τα πρωτογενή πλεονάσματα που παρήγαγε η Ελλάδα την τελευταία τετραετία άγγιξαν σε απόλυτα νούμερα τα 30 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, διαμορφώθηκαν στο 3,7% το 2016, 3,8% το 2017, 4,3% το 2018 και, όπως προαναφέρθηκε, στο 4,4% του ΑΕΠ το 2019.
Ταυτόχρονα το χρέος της γενικής κυβέρνησης από τα 315 δισ. ευρώ το 2016 εκτοξεύτηκε λόγω των μνημονιακών δανείων στα 331 δισ. ευρώ το 2019. Ως ποσοστό του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος κινήθηκε πτωτικά και από το 178,5% του ΑΕΠ το 2016 κατήλθε στα επίπεδα του 176,6% του ΑΕΠ το 2019. Για το 2020 υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το πώς θα διαμορφωθεί η συγκεκριμένη σχέση, καθώς ο κορονοϊός έχει οδηγήσει σε βαθειά ύφεση την ελληνική οικονομία (οι τελευταίες επίσημες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 10%) προκαλώντας δραστική συρρίκνωση του ΑΕΠ.

Η αξιολόγηση
Εξάλλου σε επίπεδο επικεφαλής ξεκινά σήμερα και η 6η μεταμνημονιακή αξιολόγηση (μέσω τηλεδιάσκεψης) με την προστασία της κύριας κατοικίας να αποτελεί το μεγάλο αγκάθι αυτής της διαπραγμάτευσης. Το ισχύον καθεστώς προστασίας εκπνέει την άλλη Πέμπτη 30 Απριλίου και το οικονομικό επιτελείο διεκδικεί νέα πίστωση χρόνου από τους δανειστές πριν ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, επικαλούμενο τις έκτακτες συνθήκες που έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός στην ελληνική οικονομία.
Είναι η δεύτερη τηλεδιάσκεψη για τα ανοικτά προαπαιτούμενα που θα έχει ο Χρήστος Σταϊκούρας με τους θεσμούς. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε πριν από το Πάσχα και συγκεκριμένα λίγο πριν από το κρίσιμο Eurogroup για τα κορονο-ομόλογα, όπου τέθηκε η ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθούν.
Εκτός από την προστασία της πρώτης κατοικίας, οι υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με αυτή όπως είναι οι ιδιωτικοποιήσεις, η εξίσωση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές τιμές, η αγορά ενέργειας έχουν μπει προς το παρόν στο συρτάρι και θα επανέλθουν όταν θα περάσει ο εφιάλτης της πανδημίας. Μάλιστα ο υπουργός Οικονομικών θα παρουσιάσει νέο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δεσμεύσεων που εκκρεμούν.
Το ζητούμενο για το οικονομικό επιτελείο είναι να υπάρξει εξπρές ολοκλήρωση της 6ης αξιολόγησης και θετική έκθεση από τη Ευρ. Επιτροπή τον Μάιο έτσι ώστε το Eurogroup του Ιουνίου να εγκρίνει την αποδέσμευση των 644 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα.

«Γέφυρα» προστασίας με... επιδότηση δανείων
Θεσμικό πλαίσιο για την επιδότηση των δόσεων στεγαστικών δανείων ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση. Η επιδότηση θα αφορά, σύμφωνα με τους κατ’ αρχήν σχεδιασμούς, την πρώτη κατοικία όσων έχουν επηρεαστεί από την πανδημία, είτε ως επιχειρηματίες που ανήκουν στην συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) είτε ως εργαζόμενοι που έχουν τεθεί σε αναστολή είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.
Πρόθεση είναι η επιδότηση να ξεκινήσει από την 1η Ιουλίου 2020 και θα έχει διάρκεια ένα έτος, ωστόσο η διάρκεια θα εξαρτηθεί από το ύψος των πόρων που θα εξασφαλιστούν αλλά και τον αριθμό των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό.
Η λύση που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο θα έρθει να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί μέχρι την ψήφιση και εφαρμογή του νέου πτωχευτικού νόμου, ο οποίος συζητήθηκε χθες σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων χωρίς να γίνει καμία συζήτηση για την παράταση της πρώτης κατοικίας, που είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης στη σημερινή τηλεδιάσκεψη σε principal επίπεδο.
Σε ό,τι αφορά τον πτωχευτικό, το μήνυμα των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών ήταν «βρείτε τα με τις τράπεζες» και η συνέχεια θα δοθεί την επόμενη εβδομάδα με την αποστολή σχολίων επί της ελληνικής πρότασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες ζητούν πιο σύνθετη και αργή διαδικασία πτώχευσης ώστε να έχουν τον χρόνο να εντοπίσουν περιουσιακά στοιχεία του υπερχρεωμένου και υπό πτώχευση οφειλέτη, να μην υπάρχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης πιστωτών-οφειλέτη καθώς και να έχουν τον έλεγχο της εξωδικαστικής διαδικασίας ρύθμισης οφειλών.


Η καλή εικόνα της ΠΑΜΘ στην πανδημία του κορονοϊού

Εμφάνιση

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020


Εν αναμονή της -έστω και σταδιακής- άρσης των περιοριστικών μέτρων η εικόνα της πανδημίας στην χώρα, όχι μόνο δεν επιδεινώθηκε, αλλά βελτιώνεται καθημερινά. Αισθητή είναι κυρίως στα Νοσοκομεία αναφοράς, που ευτυχώς δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν «όλες τους τις δυνάμεις».
Ήδη το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης νοσηλεύει μόνο 2 ασθενής σε ΜΕΘ και 2 στην Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων, ενώ προχθές πήρε εξιτήριο μια γυναίκα 67 ετών από την Ξάνθη.
Όσον αφορά τους θανάτους στην περιφέρεια ΑΜΘ αυτοί ανέρχονται σε 7 (άνδρες) εκ των οποίων οι 5 ήταν από Ξάνθη και 2 από την Αλεξανδρούπολη.
Τα περισσότερα κρούσματα μέχρι σήμερα στην Αν.Μ.Θ εντοπίστηκαν στην Ξάνθη και κυρίως σε χωριά του ορεινού όγκου, ενώ τα λιγότερα σε Δράμα και Ροδόπη.


Γιατί η ύπαρξη πολλών επιλογών μας κάνει πιο δυστυχισμένους; Δημήτρης Φλαμούρης Ph.D. Μαθηματικός - Συγγραφέας - Coach Θετικής Ψυχολογίας www.dimitrisflamouris.com

Εμφάνιση

Δευτέρα 27 Απριλίου 2020Ζούμε σε μια κοινωνία όπου η ύπαρξη επιλογών είναι συνώνυμη με την ελευθερία. Είναι τοποθετημένη στο υψηλότερο επίπεδο των αξιών επάνω στις οποίες έχουμε δομήσει τον πολιτισμό μας. Αν όμως έχουμε σαν γνώμονα το να είναι οι πολίτες της κοινωνίας μας ευτυχισμένοι, ίσως να χρειαζόταν να επανεξετάσουμε την αξία αυτή.
Ο λόγος είναι ότι η διαθεσιμότητα πολλών επιλογών δημιουργεί αρκετές και σημαντικές παρενέργειες.

Η ύπαρξη πολλών επιλογών οδηγεί σε παράλυση
Μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλεις να πάρεις μια σάλτσα σαλάτας (salad dressing). Στα ράφια υπάρχουν τουλάχιστον 100 τα οποία θα μπορούσες να αγοράσεις. Είναι πολύ πιθανό η ύπαρξη τόσων επιλογών να σε αγχώσει τόσο πολύ ώστε να αναβάλεις την αγορά σου. «Πώς να διαλέξω τώρα. Ασ’ το καλύτερα».

Πράγματι, σε μια έρευνα εξέτασαν τα ποσοστά των υπαλλήλων οι οποίοι επέλεγαν ένα αμοιβαίο κεφάλαιο για να τοποθετήσουν τη σύνταξή τους. O εργοδότης έδινε μια επιλογή αμοιβαίων και θα επένδυε ισόποσο χρηματικό ποσό στο αμοιβαίο που θα επέλεγε ο υπάλληλος. Όσο μεγαλύτερος αριθμός αμοιβαίων κεφαλαίων ήταν διαθέσιμος για τον κάθε υπάλληλο ώστε να επιλέξει, τόσο μεγαλύτερο ήταν το ποσοστό των υπαλλήλων το οποίο ανέβαλε τη διαδικασία επιλογής. Γιατί όσο πιο πολλά τα αμοιβαία τόσο πιο αγχωτική και πολύπλοκη η διαδικασία του να επιλέξεις. Όπως όταν πας σε ένα εστιατόριο με μεγάλο κατάλογο… Η ύπαρξη πολλών επιλογών, λοιπόν, μπορεί να οδηγήσει σε παράλυση και στο παράδειγμα του πειράματος οδήγησε και σε πραγματικά διαφυγόντα κέρδη για τους υπαλλήλους αυτούς.

Ελευθερία δε σημαίνει ευτυχία
Ακόμα και όταν με κάποιο τρόπο καταφέρουμε να διαλέξουμε κάτι, είναι πολύ πιθανό να είμαστε λιγότερο ευχαριστημένοι από ό,τι θα ήμασταν αν είχαμε λιγότερες επιλογές. Υπάρχουν τρεις λόγοι γι αυτό.

1) Το κόστος ευκαιρίας
Η ικανοποίηση την οποία αντλούμε από τις επιλογές μας προκύπτει συνήθως μέσω σύγκρισης με άλλες διαθέσιμες επιλογές.
Όταν, λοιπόν, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές τότε είναι εύκολο να φανταστούμε ωραία στοιχεία των επιλογών που αποκλείσαμε. «Τα άλλα γυαλιά δεν είχαν ωραίο φακό αλλά είχαν ένα κλικ πιο γυαλιστερό σκελετό που μου αρέσει». Αυτός ο αποκλεισμός να αυξάνει τη δυσφορία που θα μας προκαλεί η επιλογή που κάναμε. Διότι πάντα όταν επιλέγουμε κάτι, εξ ορισμού αποκλείουμε κάτι άλλο.
Αν θέλουμε να διαλέξουμε ένα σύντροφο και πιστεύουμε ότι υπάρχει πληθώρα επιλογών εκεί έξω (όπως συμβαίνει στο περιβάλλον που τα Social Media και το Tinder δημιουργούν), τότε είναι πιθανό να υπάρχει κάποιος εκεί έξω λίγο πιο γυμνασμένος, πιο στυλάτος, με λίγο περισσότερο χιούμορ ή που να του αρέσει περισσότερο η φύση, κλπ, τον οποίο θα αποκλείσουμε επιλέγοντας.

«Ναι, καλός ο Κώστας, δε λέω, αλλά ο Γιάννης διαβάζει περισσότερο λογοτεχνία».
Και αυτό μπορεί να μας ξενερώσει και να μας μειώσει την ικανοποίηση που εκείνος που θα επιλέξουμε μπορεί να μας προσφέρει. Ακόμα και αν πρόκειται για έναν πολύ καλό σύντροφο!

2) Δημιουργία υψηλών προσδοκιών
Όταν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές τότε είναι πολύ εύκολο να φανταζόμαστε ότι μια από αυτές θα είναι η τέλεια για μας.
Είναι πολύ εύκολο να φανταζόμαστε ότι θα υπάρχει το τέλειο αυτοκίνητο ή ο τέλειος σύντροφος, ή το τέλειο σπίτι, ή το τέλειο μπλουζάκι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργούμε πολύ υψηλές προσδοκίες τις οποίες κανένα μπλουζάκι ή κανένας σύντροφος δεν μπορεί να εκπληρώσει. Αναπόφευκτα, η επιλογή μας έχει μεγάλες πιθανότητες να μας απογοητεύσει.
Είναι γνωστό, εξ άλλου, πως οι χαμηλές προσδοκίες είναι η συνταγή της ευτυχίας.
H ύπαρξη πολλών επιλογών σημαίνει ότι θα κάνουμε μάλλον καλύτερη επιλογή από ό,τι αν είχαμε λιγότερες, αλλά παραδόξως θα είμαστε λιγότερο ικανοποιημένοι από αυτή! Αυτό συμβαίνει διότι είναι πολύ απίθανο να εκπλαγούμε θετικά, καθώς έχουμε τόσο υψηλές προσδοκίες. Αντίθετα, αν δε μας δοθεί επιλογή και μας υποχρεώσουν να φοράμε μια στολή μετά από λίγο μπορεί να τη συνηθίσουμε και να μας αρέσει κιόλας («εντάξει δεν είναι τόσο όμορφη αλλά έχει βολικές τσέπες…»)

3) Θα κατηγορήσουμε τον εαυτό μας αν δε μας αρέσει η επιλογή μας
Αν πας σε μια ταβέρνα και έχει μόνο πέντε πιάτα, τότε ακόμα και αν δε σου αρέσει, μάλλον θα πεις: «Ε, τι να κάνουμε. Δεν είχε και πολλές επιλογές. Δε φταίω εγώ. Το κατάστημα φταίει». Αν όμως έχει πενήντα πιάτα, τότε αν δε σου αρέσει αυτό που τρως, θα σκεφτείς: «Εγώ φταίω που δεν πήρα το σωστό! Έπρεπε να είχα παραγγείλει τους πετροσωλήνες…». Αν θεωρείς ότι υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι σύντροφοι εκεί έξω και αυτός που επέλεξες δε σου αρέσει, τότε είναι ξεκάθαρο ότι εσύ φταις που δεν επέλεξες «σωστά». Με τόση ποικιλία δεν υπάρχει εσωτερική δικαιολογία για μια «αποτυχημένη» επιλογή. Έπρεπε να το είχες πετύχει…

Συμπέρασμα
Πριν την καραντίνα σκεφτόμασταν, που θα βγω, τι να φορέσω, με ποιους να βγω, να προλάβω να τους δω όλους. Αγχωνόμασταν, πιθανώς να τα προλάβουμε να τα κάνουμε όλα. Υποφέραμε από FOMO (fear of missing out - φόβος να μη χάσουμε όμορφες στιγμές). Τώρα άλλαξαν όλα. Η γνώση ότι δεν υπάρχουν πλέον άλλες επιλογές, μετατρέπει την επιλογή Μένουμε Σπίτι πολύ πιο υποφερτή από ό,τι θα ήταν αν όντως μπορούσαμε να βγούμε, αλλά μέναμε μέσα. Ίσως να την κάνει μέχρι και ιδιαίτερα ευχάριστη για πολλούς. Όσοι, λοιπόν, διεκδικούμε με πάθος την ελευθερία μέσω της ύπαρξης πολλών επιλογών, ας αναρωτηθούμε μήπως σε ορισμένες περιπτώσεις, ταυτόχρονα θυσιάζουμε την ευτυχία…