Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Το Επιμελητήριο Δράμας ζητά την παρέμβαση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για το πρόγραμμα «voucher επιστημόνων»

Εμφάνιση

Τρίτη 5 Μαΐου 2020


Το Επιμελητήριο Δράμας ζητά την παρέμβαση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για το πρόγραμμα «voucher επιστημόνων» για την αποκατάσταση της ζημίας που έχουν υποστεί εκατοντάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του κλάδου εκπαίδευσης -κατάρτισης.
Το Επιμελητήριο Δράμας απέστειλε επιστολή στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και στα Επιμελητήρια της χώρας, ζητώντας την υποστήριξη του αιτήματος των επιχειρήσεων του κλάδου εκπαίδευσης -κατάρτισης και την παρέμβαση για αποκατάσταση της ζημίας που έχουν υποστεί, εξαιτίας της απόφασης του Υπουργείου Εργασίας να καταργήσει το πρόγραμμα του «voucher επιστημόνων».

Η επιστολή του Επιμελητηρίου Δράμας:
Κύριε Πρόεδρε ,αγαπητοί συνάδελφοι
Σας επισυνάπτω έγγραφο εκπροσώπων των επιχειρήσεων του κλάδου εκπαίδευσης -κατάρτισης, σχετικό με το πρόβλημα του προγράμματος «voucher επιστημόνων» και την ζημία που έχουν υποστεί αυτές τόσο οικονομικά όσο και ηθικά.

Όπως αναφέρουν στο έγγραφο οι υπογράφοντες εκπρόσωποι του κλάδου «Στο πλαίσιο του εν λόγω Προγράμματος ωστόσο, οι Πάροχοι Κατάρτισης:
Πραγματοποίησαν τις προβλεπόμενες δράσεις Δημοσιότητας
-Ενημέρωσαν εξατομικευμένα όλους τους ενδιαφερομένους για τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους
-Παρείχαν εξατομικευμένη υποστήριξη για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την παραλαβή, τον έλεγχο πληρότητας και την συμπλήρωσή τους
-Συνέταξαν και καταχώρησαν στο Π.Σ. του Υπουργείου Εργασίας τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων
-Παρέλαβαν και ενεργοποίησαν την επιταγή κατάρτισης, πραγματοποιώντας τη σύζευξη των ωφελούμενων με τις πλατφόρμες και παραδίδοντας σε αυτούς τους κωδικούς εισόδου χρηστών σε αυτές
-Υποστήριξαν τους ωφελούμενους για τη σύνδεση τους με τις πλατφόρμες
-Διαμεσολάβησαν στην αντιμετώπιση των σημαντικών προβλημάτων που αναδείχθηκαν στη διάρκεια της χρήσης των εφαρμογών Τηλεκατάρτισης κ.ά.
=Στο πλαίσιο των οριζόμενων δραστηριοτήτων τους για το Πρόγραμμα, οι Πάροχοι Κατάρτισης που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους με Κρατική Εντολή λόγω του Κορωνοϊού στις 10/3/2020, επέστρεψαν για να εργασθούν, ανακαλώντας μέρος ή το σύνολο του Προσωπικού τους που βρίσκονταν σε αναστολή συμβάσεων για περίπου 15 ημέρες ή αναγκάστηκαν και να προσλάβουν ή να συμβληθούν με πρόσθετο προσωπικό, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απορρέουσες από το Πρόγραμμα διοικητικές και Οργανωτικές ευθύνες.
Με αποκλειστικά δικές τους ενέργειες και με ιδιαίτερο οικονομικό κόστος ενέταξαν στο Voucher Επιστημόνων 165.000 περίπου Επιστήμονες. Από αυτούς, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, οι 95.000 εντάχθηκαν μέσω της Διαδικασίας Β (προσωποποιημένη εξουσιοδότηση Παρόχων από υποψήφιους Καταρτιζόμενους να ενεργήσουν εξολοκλήρου για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα) και οι 65.000 με τη Διαδικασία Α (σύζευξη και εξατομικευμένη υποστήριξη, αμέσως μετά την έκδοση ΚΑΥΑΣ).
Οι πολυσύνθετες εργασίες που υλοποίησαν σύμφωνα με τις τεχνικές προσεγγίσεις ημών των φορέων εκπροσώπησης των επιχειρήσεων-μελών τους, καθώς και με βάση τα πραγματικά δεδομένα και απαιτήσεις αυτού του Voucher, αποτελούν το 70% της υλοποίησης του έργου που αφορούσε στους Παρόχους Κατάρτισης και στο οποίο, δεν συμπεριλαμβάνονται οι Πλατφόρμες τηλεκατάρτισης και η Πιστοποίηση.»
Επισημαίνουμε ότι το 90% των επιχειρήσεων του κλάδου είναι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες κλήθηκαν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα του Υπουργείου και αφού προχώρησαν σε όλη την διαδικασία όπως προβλεπόταν αναλαμβάνοντας έξοδα και ευθύνες, βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς αντικείμενο με την απόφαση του Υπουργείου.
Λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις δίκαιες αιτιάσεις των εκπροσώπων του κλάδου, όσο και τα πραγματικά δεδομένα που προκάλεσαν αυτήν την μεγάλη ζημία στις επιχειρήσεις υπονομεύοντας ακόμη και την ίδια την βιωσιμότητα αυτών, παρακαλώ όπως γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος προς το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να υπάρξει μέριμνα και αποκατάσταση της βλάβης σύμφωνα με το αίτημα των εκπροσώπων του κλάδου.

Στέφανος Γεωργιάδης
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας


Σχόλιο για τις δηλώσεις του κυβερνητικού βουλευτή Τελικά οι ήρωες έκαναν επαναστατική γυμναστική;

Εμφάνιση

Τρίτη 5 Μαΐου 2020

Αλγεινή εντύπωση μας προκάλεσε άρθρο του Βουλευτή της ΝΔ, κ. Μπλούχο, που με μεγάλη ευκολία απάντησε στους εργαζόμενους ότι «όχι ανιδιοτελώς, προέταξαν ένα φρόνημα επαναστατικής γυμναστικής και υπεραντιδραστικότητας, φανερώνοντας αδικαιολόγητο πανικό και φοβική προσέγγιση, και αν οι εργαζόμενοι, έχουν την υπόνοια, ή γνωρίζουν βάσιμα για ενδεχόμενη ανεπάρκεια, οφείλουν, για να διασφαλίσουν την υγεία των συναδέλφων τους και πρωτίστως των ασθενών, να προβούν σε όχληση της Διοίκησης κατά πρώτον! Αυτό θα οδηγούσε στην εξασφάλισή τους, χωρίς διασπορά πανικού ή διάχυση fake news για λόγους μικροπολιτικούς, ή εντυπωσιασμού, ή για κάποια ιδιοτελή κίνητρα».
Αφού πρώτα μας χειροκρότησαν τώρα μας λένε ψεύτες με ιδιοτελή κίνητρα.
Σας κάνουμε λοιπόν γνωστό κ. Μπλούχο, ότι και συνάντηση ζητήσαμε με την διοίκηση και έγγραφα αποστείλαμε για να αναδείξουμε τις ελλείψεις σε μέτρα ατομικής προστασίας κι ενώ ζητούσαμε επίμονα συνάντηση αυτό δεν έγινε δεκτό. Μόνο έπειτα από πίεση συναντηθήκαμε τελικά με τη διοίκηση στην πιάτσα των ταξί για πέντε λεπτά.
Είναι ψέματα κ Βουλευτή, ότι για μια εβδομάδα είχαμε 730 μάσκες μιας χρήσης για 500 εργαζόμενους; Ότι δόθηκαν μόνο στα ΤΕΠ , παθολογία και covid 19;
Ότι με παρέμβαση του Σωματείου δόθηκαν στολές;
Σε ένα νοσοκομείο που υπηρετούν το 50 % των γιατρών που προβλέπεται στον οργανισμό, με μειωμένο νοσηλευτικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό, οι προσλήψεις νοσηλευτών με 24μηνη σύμβαση και μόλις 1 γιατρού με 4μηνη σύμβαση, αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό!!
Είχαμε ένα ανοχύρωτο σύστημα υγείας, όπως και ο ίδιος παραδέχεστε, με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα αστικών κυβερνήσεων. Η σημερινή κυβέρνηση, που κι εσείς υπηρετείτε, έχει μερίδιο ευθύνης για τις συγχωνεύσεις κλινικών και το κλείσιμο Νοσοκομείων, για τη μείωση της χρηματοδότησης, που ακόμα και τώρα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.
Η κυβέρνηση σας δεν προχώρησε πριν την πανδημία σε ιδιωτικοποίηση Νοσοκομείων, όπως το γειτονικό νοσοκομείο της Κομοτηνής;
Το να κουνάτε το δάχτυλο στους εργαζόμενους γιατί ζητάμε τα αυτονόητα για την ενίσχυση του συστήματος υγείας, που γνωρίζετε καλά αφού μέχρι πρότινος το υπηρετούσατε, είναι παραπάνω από προκλητικό.
Είναι για λόγους μικροπολιτικούς το αίτημα μας για ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα;
Προκαλεί «εντυπωσιασμό», ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε την υγεία των συναδέλφων και ασθενών, όταν μάλιστα είχαμε συνάδελφο μας που νόσησε;
Είναι «ιδιοτελή κίνητρα», ότι διεκδικούμε μόνιμες προσλήψεις σε προσωπικό;
Με βασικές ειδικότητες να λείπουν από τη ΠΕ Δράμας, όπως Δερματολόγος, Ενδοκρινολόγος και η ουρολογική κλινική να εφημερεύει τις μισές μέρες το μήνα;
Λέτε επίσης ότι «ανταποκρίθηκαν και προσαρμόστηκαν σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι» και σας απαντάμε ότι οι εργαζομένοι εφάρμοσαν αυτά που η επαγγελματική τους γνώση επιβάλλει με αυτοθυσία, χωρίς να κάνουν εκπτώσεις λόγω των σοβαρών ελλείψεων.
Τα πολύ μεγάλα κενά στο σύστημα Υγείας, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης, της λογικής «κόστους - οφέλους» που κι εσείς υπηρετείτε και υπηρετούσαν όλες οι κυβερνήσεις.
Είναι αναγκαίο μπροστά στον κίνδυνο νέου κύκλου έξαρσης της επιδημίας να παρθούν άμεσα και δραστικά μέτρα.
Τέτοια είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, το άνοιγμα όλων των κλινών ΜΕΘ που επιστημονικά είναι απαραίτητη, η 24ωρη λειτουργία όλων των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο εξοπλισμός όλων των δημόσιων μονάδων Υγείας με φάρμακα, υγειονομικό υλικό και είδη προφύλαξης, παρεχόμενα δωρεάν από το κράτος στον πληθυσμό, κ.ά.
Είμαστε υγειονομικοί με μάσκα και όχι με φίμωτρο και αυτό είναι που ενοχλεί!!!
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας.

Παπαδόπουλος Ιωάννης
Προέδρος σωματείου εργαζομένων Γ.Ν Δράμας

Παράκληση προς τους Δραμινούς βουλευτές

Ως μαχόμενοι γιατροί της πρώτης γραμμής, εν μέσω μίας παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, που δεν έχει τελειώσει ακόμη και που είναι αβέβαιο πότε θα τελειώσει, παρακαλούμε θερμά τους Δραμινούς βουλευτές να αφήσουν έξω, από την αρένα της πολιτικής τους ρητορικής και πράξης, τους εργαζομένους του Γενικού νοσοκομείου Δράμας (ιατρούς, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό).
Η δική μας αρένα δεν έχει ούτε χρώμα, ούτε και χώρο για να παίζονται τα κομματικά τους παιχνίδια και οι προσωπικές τους επιδιώξεις.
Η δική μας αρένα έχει αυτή τη στιγμή ένα πρωτόγνωρο εχθρό, που λέγεται ιός SARS-COV-2 και μοναδικό μας μέλημα είναι να κερδίσουμε τη μάχη εναντίον του.
ΕΜΕΙΣ είμαστε οι θεματοφύλακες της υγείας των Δραμινών πολιτών και αυτό θα συνεχίσουμε να είμαστε.
Μην μας εμπλέκεται στα κομματικά σας παιχνίδια.
Δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε, τη δεδομένη χρονική στιγμή, από εσάς.
Δεν είναι αυτό που μας αξίζει.

Με εκτίμηση
Η πρόεδρος των ιατρών του Γ.Ν. Δράμας Κιόρτεβε Παρθένα


Συνδιασμός «Καθαρό παιχνίδι»

Εμφάνιση

Τρίτη 5 Μαΐου 2020


Επιβεβαιώνοντας το αναμενόμενο, η ΕΠΟ με ανακοίνωση της έδωσε ένα τέλος στη αναμονή των ερασιτεχνικών σωματείων με την οριστική διακοπή όλων των πρωταθλημάτων. Σαν συνδυασμός, το «καθαρό παιχνίδι» καταθέσαμε έγκαιρα την πρόταση μας ήδη από τις 13 Απριλίου. Μάλιστα δηλώνουμε ευθαρσώς ότι είμαστε αντίθετοι στην ανάδειξη του κυπελλούχου μέσα από την διαδικασία της κλήρωσης.
Θεωρούμε ότι ο κόπος μιας ολόκληρης χρονιάς είναι άδικο να κριθεί από το στρίψιμο ενός νομίσματος (σαν αυτό όπου έχτισε την καριέρα του ο πρόεδρος της ένωσης μας το 2012) αλλά από μια αθλητική αναμέτρηση έστω και χωρίς θεατές, σε μια ημερομηνία μέσα στον Αύγουστο, μαζί με το παιχνίδι για το Σούπερ καπ, καθώς το ζευγάρι των φιναλίστ είναι το ίδιο.
Χωρίς να έχουμε την παραμικρή επαφή με τους διαδρόμους της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας , η πρόταση μας συνέπεσε με την απόφαση της διοργανώτριας αρχής.
Φυσικά ο λόγος είναι πολύ απλός και έχει να κάνει με την κοινή λογική και τις συνθήκες που πλέον επικρατούν στην κοινωνία μας.
Εάν θέλεις να αφουγκραστείς το τι συμβαίνει γύρω σου και δεν αρκείσαι να κρύβεσαι πίσω από παχιά λόγια και υπεκφυγές τότε όλα είναι πολύ πιο εύκολα.
Αν η αγωνία σου δεν περιορίζεται στο να μην χάσεις την καρέκλα σου και χαθείς από παντού, τότε βρίσκεις το θάρρος να μιλήσεις, να προτείνεις και να υπερασπιστείς τα συμφέροντα των σωματείων σου.
Αρκεί να μην σε ενδιαφέρουν μόνο «οι δικοί σου» αλλά το σύνολο. ΟΛΟΙ!!!
Όταν όμως νιώθεις ντροπή για έναν μεγάλο αριθμό μελών της ένωσης σου, παραγόντων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης και επιβίωσης του σωματείου τους, τότε είναι ολοφάνερο πως το μόνο που σε νοιάζει είναι να βολεύεσαι εσύ και οι δικοί σου.
Τότε κρύβεσαι στην σκιά, στη σιωπή και τα αφήνεις όλα στους άλλους.
Επεμβαίνεις μόνο όταν θα πρέπει να διασφαλίσεις «τα δικά μας συμφέροντα».
Η τακτική του διαχωρισμού και της επιλεκτικής εύνοιας κάποια στιγμή έχει το αντίτιμο της. Έρχεται η ώρα που μένεις από εργαλεία.
Δεν μπορείς να λειτουργείς με εκβιαστικά διλλήματα και να υποτάσεις τον απέναντι σου.
Από δυνάστης γίνεσαι θύμα της τακτικής και της συμπεριφοράς σου.
Να σου κόβουν τα πρωταθλήματα πριν από μια εκλογική αναμέτρηση είναι σαν να σου παίρνουν τη βούκα από στόμα. Μένεις άσφαιρος !
Δεν έχεις αντικείμενο για να συναλλαγής. Να ζορίσεις αυτόν που τολμάει να σου σηκώσει κεφάλι και να αμφισβητήσει την παντοδυναμία σου.
Το μέλλον του πλέον δεν είναι στα χέρια σου. Δεν κρέμεται από τις ορέξεις του πολυχρονεμένου.
Τώρα πια τα σωματεία έχουν τη δυνατότητα της επιλογής. Μπορούν να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο από την μιζέρια και τον κατήφορο.
Όπως λέμε λαϊκά: Μήπως την πατήσατε;

Με εκτίμηση
Η Ομάδα στήριξης
Δαμιανός Καγγελίδης, Νίκος Χαρακίδης, Γιώργος Βουγιουκλής , Χαράλαμπος Καρυπίδης, Γιώργος Νταλίδης, Κώστας Καρανικόλας, Πέτρος Παπαδόπουλος, Κώστας Αργυριάδης, Γιάννης Κεσκίνογλου, Αριστείδης Μανδρατζής, Κοσμάς Ευθυμιάδης, Σπύρος Αποστολίδης, Δημήτρης Κότιος, Νίκος Καλονικίδης, Γιώργος Σανοζίδης, Παύλος Μανδρατζής, Γιώτης Θεοδωρίδης, Κώστας Χ΄΄Kυριάκου, Σπύρος Φερσιζίδης, Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, Νίκος Καλπακίδης, Στέλιος Σταματάκης, Γαβριήλ Γεωργιάδης, Θανάσης Γεωργιάδης, Δημήτρης Περσίδης


Μια ακόμη δράση από το σωματείο του Τοίχου της Καλοσύνης: Πρόσφερε με την καρδιά σου

Εμφάνιση

Τρίτη 5 Μαΐου 2020


Το Σωματείο Εθελοντών του «Τοίχου της Καλοσύνης Δράμας» παίρνει τη «σκυτάλη» για τη διοργάνωση μιας ακόμα δράσης μέσα στην πρωτόγνωρη εποχή της πανδημίας του κορονοϊού. Παράλληλα με τις τρεις άλλες δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη (αγορά ιατρικού εξοπλισμού για νοσοκομεία, «Ο Τοίχος κοντά στους μαθητές» και «Γίνε νονός»), το Σωματείο μας διοργάνωσε τη δράση «Πρόσφερε με την καρδιά σου» με κύριο στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων για την κάλυψη βασικών αναγκών συνανθρώπων μας με οικονομικά προβλήματα και με απόλυτη προτεραιότητά μας τα παιδιά.
Η έκκληση του «Τοίχου» σε πολίτες και σε καταστήματα/επιχειρήσεις για τη συγκέντρωση τροφίμων βρήκε την άμεση, έμπρακτη, γενναιόδωρη, αλληλέγγυα ανταπόκρισή σας κι επιτεύχθηκε ένας μεγάλος στόχος. Η πιο δύσκολη λόγω συνθηκών αλλά παράλληλα η πιο συγκινητική απ’ όλες στα 4 χρόνια της συνεχούς παρουσίας μας στην όμορφη πόλη μας ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία την Μ. Πέμπτη. 250 σακούλες με τρόφιμα (φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ζυμαρικά, γλυκίσματα, αρτοσκευάσματα, γαλακτοκομικά κ.τ.λ.) και πάνω από 100 κιλά κρέας παραδόθηκαν σε περίπου 40 οικογένειες όχι μόνο στην πόλη της Δράμας αλλά και σε χωριά όπως στην Καλή Βρύση, στα Λευκόγεια, στον Μαυρόβατο, στην Φτελιά, στο Κεφαλάρι, στην Προσοτσάνη, στον Ξηροπόταμο, στο Αρκαδικό, στο Φωτολίβος, στο Καλαμπάκι και στον Άγιο Αθανάσιο! Και όλα αυτά χάρη στην για άλλη μια φορά άμεση ανταπόκριση των συμπολιτών μας στο κάλεσμά μας.
Ευχαριστούμε από καρδιάς τον καθένα ξεχωριστά που επικοινώνησε μαζί μας και πρόσφερε με την καρδιά του τρόφιμα, καθώς επίσης και τους φούρνους, τα κρεοπωλεία, τα μανάβικα, τα παντοπωλεία, τα ξενοδοχεία, τα σούπερ-μάρκετ, τα ζαχαροπλαστεία και τους παραγωγούς οπωροκηπευτικών του παζαριού και του λεκανοπεδίου του Νευροκοπίου για τις προσφορές τους πάντα σεβόμενοι τις Αρχές του Τοίχου της Καλοσύνης περί ανιδιοτελούς προσφοράς και μη διαφήμισης κανενός ονομαστικά. Χίλια ευχαριστώ και στη Δημοτική Αρχή και στην Αστυνομία που στάθηκαν αρωγοί στην τιτάνια αυτή προσπάθεια με ανιδιοτέλεια, προθυμία και βαθιά αισθήματα αλληλεγγύης και συνέβαλαν καταλυτικά στο κομμάτι της ασφαλούς διανομής τροφίμων στις οικογένειες συνοδεύοντας τους εθελοντές που έδωσαν και την ψυχή τους, για να πραγματοποιηθεί αυτή η τόσο ξεχωριστή αλυσίδα αγάπης.
Είναι πεποίθησή μας ότι αυτές τις δύσκολες μέρες η αλληλεγγύη γίνεται πιο δυνατή και όλοι μαζί αποδεικνύουμε ότι η αγάπη, η ελπίδα και η ανθρωπιά δεν μπαίνουν σε καραντίνα.
Με αισθήματα ευγνωμοσύνης σας απευθύνουμε από καρδιάς ένα τεράστιο ευχαριστώ γιατί χάρη σε σας μπορούμε να συνεχίζουμε όλοι μαζί τον αγώνα μας με «όπλα» την ανιδιοτέλεια, την αλληλεγγύη, την προσφορά, την αγάπη, την ανθρωπιά.

Με εκτίμηση,
το Σωματείο Εθελοντών του Τοίχου της Καλοσύνης Δράμας
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος του Συλλόγου
Η Γραμματέας του Συλλόγου