Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Στέφανος Γεωργιάδης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας: «Στηρίζουμε τα αιτήματα των μελών μας, σε όλη τη διάρκεια της καραντίνας»

Εμφάνιση

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020


Αυτόν τον μήνα η αγορά της Δράμας ανοίγει σταδιακά μετά την μερική άρση των περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της επιδημίας. Με αργά και σταθερά βήματα και εφαρμόζοντας του κανονισμούς με ατομική και συλλογική ευθύνη προχωράμε μπροστά με αισιοδοξία να επανέλθει η κανονικότητα στην ζωή μας.
Οι δυσκολίες και οι περιορισμοί είναι δεδομένοι για κάποιο χρονικό διάστημα. Όμως καταστηματάρχες και καταναλωτές θα πρέπει να λειτουργήσουμε συνεργατικά με κατανόηση και αμοιβαία προσπάθεια.
Το Επιμελητήριο Δράμας συνεχίζει να υποστηρίζει τα αιτήματα των μελών του. Καθ’ όλη την διάρκεια της καραντίνας ενημερώσαμε και υποστηρίξαμε τους επιχειρηματίες τόσο μέσω των εκατοντάδων αναρτήσεων στην επίσημη ιστοσελίδα dramanet.gr αλλά και ατομικά σε όσους απευθύνθηκαν στον φορέα μας. Περισσότερα από 1200 ερωτήματα και αιτήματα απαντήθηκαν και υποστηρίχθηκαν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.
Οι παρεμβάσεις μας στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ήταν άμεσες, επίμονες, στοχευμένες στην επίλυση των προβλημάτων και οι περισσότερες από αυτές ήταν και επιτυχείς. Το ίδιο κάναμε και προς τους Δήμους και την Περιφέρεια αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους. Ταυτόχρονα όμως καταθέσαμε και τις προτάσεις μας για την επόμενη ημέρα σε ένα πλαίσιο 20 σημείων, το οποίο αποτελεί την βάση αντιμετώπισης τόσο βραχυπρόθεσμων προβλημάτων των επιχειρήσεων, όσο και μέτρα ώθησης και εξόδου από την ύφεση που θα διανύσουμε, ευχόμενοι να είναι μικρή και μόνο για το 2020.
Η επόμενη ημέρα μας βρίσκει λαβωμένους. Όμως η αβεβαιότητα και ο προβληματισμός αντιπαλεύονται από την δύναμη μας, που πηγάζει από την αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί ενωμένοι με ατομική και συλλογική ευθύνη.

Στηρίζουμε την τοπική μας αγορά - Τηρούμε τα μέτρα προστασίας
Στέφανος Γεωργιάδης


Πανελλαδικές 2020: Ξεκίνησε η επιβεβαίωση της αίτησης για υποψηφίους ΕΠΑΛ και ΓΕΛ

Εμφάνιση

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020


Ξεκίνησε η επιβεβαίωση της Αίτησης-Δήλωσης για τις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020. Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων 2020 πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να επιβεβαιώσουν και να υπογράψουν την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Η προθεσμία για την ανωτέρω διαδικασία είναι από την Πέμπτη 7-5-2020 ως και την Πέμπτη 14-5-2020, ξεκινώντας με τους αποφοίτους.

Σχετικά με την Αίτηση-Δήλωση (ΑΔ) για τις πανελλαδικές εξετάσεις υπενθυμίζουμε τα εξής:
1.Η ΑΔ απεστάλη (μέχρι τις 9 Απριλίου) από τους υποψηφίους και ήδη έχει καταχωριστεί ηλεκτρονικά από τα Λύκεια. Οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, να υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και να παραλάβουν ένα, το οποίο και φυλάσσουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Αν οι υποψήφιοι, παρότι κληθούν από τους (Υπο)Διευθυντές των Λυκείων, δεν προσέλθουν, τότε η ΑΔ που έχουν ήδη υποβάλει, δεν θα ληφθεί υπόψη.
2. Στις περιπτώσεις που υποψήφιος με την ΑΔ συμπλήρωσε και την ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα 3 μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, στην ανωτέρω διαδικασία τελικού ελέγχου συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της ΑΔ και της ΑΔ για τα 3 μουσικά Τμήματα.
3. Όλοι οι υποψήφιοι θα προσκομίσουν και θα επιδείξουν ταυτότητα (ελληνική ή ξένη) /διαβατήριο (ελληνικό ή ξένο) ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό της ταυτοπροσωπίας τους και θα ελεγχθεί η ορθή καταχώριση. Αν διαπιστωθεί κάποιο λάθος στα ατομικά στοιχεία, η διόρθωση θα γίνει άμεσα από τη σχολική μονάδα.
4. Για την Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων απαιτείται να προσκομιστεί και να επιδειχθεί ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αν ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο, συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την οποία να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.
5. Αν πρόκειται για υποψήφιο/α που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Λυκείων, τότε η Αίτηση-Δήλωση μπορεί να συνοδεύεται από επιπλέον δικαιολογητικά που θα ζητήσει το Εσπερινό Λύκειο.
6. Οι υποψήφιοι-απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους τα σχετικά δικαιολογητικά, που είχαν ήδη στείλει με mail.
7. Όλη η ανωτέρω διαδικασία επιβεβαίωσης της ΑΔ που ήδη έχει αποσταλεί από τους υποψηφίους στα Λύκεια, κρίνεται φέτος αναγκαία, λόγω των έκτακτων συνθηκών εξαιτίας του κορωνοϊού, ώστε να διασφαλιστεί η ταυτοποίηση των υποψηφίων και των επιλογών τους.


Δήλωση του βουλευτή Δράμας Θ. Ξανθόπουλου για τις εξελίξεις σχετικά με την ΔΕΚΠΟΤΑ Δράμας

Εμφάνιση

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020


Η χώρα διέρχεται μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο με τα μεγάλα προβλήματα της πανδημίας και της οικονομίας ανοικτά. Αυτό όμως δεν πρέπει να μάς εμποδίζει να παρακολουθούμε και να παρεμβαίνουμε, είτε ως Πολίτες είτε ως Θεσμικοί, σε όσα συμβαίνουν στο κοινό μας σπίτι, στη Δράμα και την ευρύτερη περιοχή της.
Είναι γνωστόν ότι στις αρχές του χρόνου το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας αποφάσισε με σημαντική πλειοψηφία την λύση της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης(ΔΕΚΠΟΤΑ) Δράμας, για λόγους αδιαφάνειας αλλά και αυθαίρετης και αντίθετης με το καταστατικό και τις προσδοκίες των Δραμινών, λειτουργίας της.
Η ως άνω απόφαση ακολούθησε τη διαδικασία που προβλέπεται, ώστε να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ και να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο. Πλην όμως, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αν. Μακεδονίας Θράκης, στηριζόμενη σε πρόσφατο νόμο που ψήφισε η Κυβέρνηση της Ν.Δ., αλλά πάντως πολύ μεταγενέστερα από την λήψη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έθεσε την απόφαση στο Αρχείο με σκοπό να «νεκραναστήσει» την ΔΕΚΠΟΤΑ. Η πράξη αυτή προσβάλλει το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και όλους τους Δραμινούς και τις Δραμινές διότι καταργεί μία καθ’ ολα νόμιμη απόφαση.
Με βάση τον Νόμο, την πολιτική πρακτική και πρωτίστως την Δημοκρατική Αρχή ο Δήμαρχος οφείλει να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Κυρίως όταν διαφωνεί ο ίδιος με την απόφαση της πλειοψηφίας!!!! Αυτό επιβάλλει η θεσμική λειτουργία. Αντί λοιπόν ο κ. Δήμαρχος να κρύβεται πίσω από μία λανθασμένη και απόλυτα γραφειοκρατική αντιμετώπιση του θέματος ΔΕΚΠΟΤΑ, για την οποία θα αναζητηθούν φαντάζομαι πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, οφείλει να συνταχθεί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την υλοποίησή της. Κάθε άλλη στάση αποτελεί προσβολή του Δημοτικού Συμβουλίου και κατ' επέκταση των Δραμινών Πολιτών και προφανώς αυθαίρετη πράξη. Η κύρια πολιτική ευθύνη βέβαια βαρύνει την Κυβέρνηση, η οποία εξόπλισε τους Δημάρχους με δικαίωμα veto καθιστώντας ανενεργές τις αποφάσεις της πλειοψηφίας των Δημοτικών Συμβουλίων. Αλλά γι' αυτό θα υπάρξει Κοινοβουλευτικός Έλεγχος......
Και κάτι τελευταίο αλλά εξ ίσου σημαντικό. Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε στη Δραμινή Κοινωνία η απόφαση του Πρόεδρου της ΔΕΚΠΟΤΑ κ. Λ. Καλλινικίδη να διακόψει την συνδρομή δύο τοπικών εφημερίδων. Η άσκηση κριτικής στα πεπραγμένα του, έστω οξεία ή άδικη, δεν του δίνει το δικαίωμα να παρεμβαίνει και μάλιστα τιμωρητικά στη λειτουργία του Τύπου. Η ευθύνη όμως βαρύνει επίσης τον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέχεται τις αυθαιρεσίες του συνεργάτη του. Και γι' αυτό οφείλει άμεσα να επανορθώσει..... Αναμένουμε!!!!

Θεόφιλος Ξανθόπουλος
Βουλευτής Δράμας ΣΥΡΙΖΑ


Αποκατάσταση τμημάτων του δρόμου προς Πρασινάδα

Εμφάνιση

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020


Υπεγράφη μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και του Δήμου Παρανεστίου, η προγραμματική Σύμβαση για την μελέτη αποκατάστασης τμημάτων του δρόμου προς Πρασινάδα (από Διπόταμα μέχρι Πρασινάδα). Λόγω καθυστερήσεων στην έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου, έγινε η άρση των καταπτώσεων σε κάποια τμήματα του δρόμου, τα πλέον επικίνδυνα.
Έτσι, η κυκλοφορία έχει ομαλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.
Επιπλέον, με εντολή του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας θα συντάξει μελέτη αποκατάστασης της μεγάλης κατάπτωσης εντός του οικισμού Πρασινάδας.
Ολοκληρώνεται επίσης η μελέτη αποκατάστασης και άρσης καταπτώσεων στην επαρχιακή οδό Παρανεστίου-Διποτάμων, προϋπολογισμού 260.000 Ευρώ, για την οποία βέβαια υπολείπεται η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Το ποσό αυτό έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο δρόμο Δράμας-Παρανεστίου
Εξ άλλου, από το Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας δημοπρατείται στις 2 Ιουνίου 2020 το έργο «Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση της Ε.Ο. Νο14 Δράμας-Παρανεστίου», κατά τμήματα, συνολικού προϋπολογισμού 400.000 Ευρώ.
Σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος δήλωσε: «Το ενδιαφέρον της Αντιπεριφέρειας για το σύνολο του Νομού Δράμας αποδεικνύεται καθημερινά με τα έργα και τις παρεμβάσεις μας. Πάγια αιτήματα των κατοίκων της περιοχής λύνονται ή οδηγούνται στη λύση τους. Είμαστε αποφασισμένοι για την επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά».


Project Δράμας: Δήμαρχος και κυβέρνηση απαξιώνουν το Δημοτικό Συμβούλιο

Εμφάνιση

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020


Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης αλλά και κατά του Δημάρχου Δράμας εξαπέλυσε η Δημοτική Παράταξη project για ο θέμα της ΔΕΚΠΟΤΑ. Η παράταξη υποστηρίζει ότι «με μία ρύθμιση καταφανώς αντισυνταγματική η κυβέρνηση θέλησε να βγάλει την διοίκηση του Δήμου από την δύσκολη θέση. Για να αποτρέψει την λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ νομοθέτησε ως υποχρεωτική για την λύση των νομικών προσώπων την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου. Με την διάταξη αυτή όχι μόνο περιφρόνησε την αρχή της αναλογικότητας, με την οποία εκλέχθηκαν τα σημερινά δημοτικά συμβούλια, αλλά στην ουσία τα κατήργησε….»
«…Η δημοτική αρχή επέλεξε συνειδητά να μην εφαρμόσει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ως όφειλε, αλλά να απαξιώσει μια νόμιμη διαδικασία, ώστε να συνεχίσει την λειτουργία μιας «αμαρτωλής» κοινωφελούς επιχείρησης.»
Το project τονίζει ότι η θέση του για λύση της Επιχείρησης παραμένει και « η λειτουργία της επιχείρησης θα ανασταλεί, αργά ή γρήγορα».

Ολόκληρη η ανακοίνωση της παράταξης.
Η παράταξη Project Δράμα 2020 μένοντας πιστή στο προεκλογικό της πρόγραμμα, συνυπέγραψε και υπερψήφισε την πρόταση για λύση και εν συνεχεία εκκαθάριση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΔΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου Δράμας». Οι λόγοι που μας οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση ήταν ότι η ΔΕΚΠΟΤΑ κατέληξε ως μια δημοτική επιχείρηση, η οποία όλα τα προηγούμενα έτη διοικούνταν με αδιαφάνεια και χωρίς να εκπληρώνει τον σκοπό της. Η κατάσταση αυτή είχε μετατρέψει την ΔΕΚΠΟΤΑ από μονάδα προώθησης του πολιτισμού σε δίαυλο εξυπηρέτησης ημετέρων.
Μετά την έκδοση της με αριθμό 5/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας έπρεπε να ακολουθήσει η πράξη του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και η δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, ο οποίος με τη με αριθμό 1406/25-02-2020 απόφασή του έκρινε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως καθ’ όλα νόμιμη.
Αυτό που ακολούθησε στη συνέχεια, ήταν η ενορχηστρωμένη προσπάθεια για μη εφαρμογή της απόφασης της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την έκδοση της απόφασης ελέγχου νομιμότητας, δεν εκδόθηκε η προβλεπόμενη πράξη από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης και δεν στάλθηκε η απόφαση για δημοσίευση στο ΦΕΚ. Ο λόγος της κωλυσιεργίας ήταν η αναμονή θέσπισης νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα ανέτρεπε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας. Με μία ρύθμιση καταφανώς αντισυνταγματική η κυβέρνηση θέλησε να βγάλει την διοίκηση του Δήμου από την δύσκολη θέση. Για να αποτρέψει την λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ νομοθέτησε ως υποχρεωτική για την λύση των νομικών προσώπων την σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου. Με την διάταξη αυτή όχι μόνο περιφρόνησε την αρχή της αναλογικότητας, με την οποία εκλέχθηκαν τα σημερινά δημοτικά συμβούλια, αλλά στην ουσία τα κατήργησε, ορίζοντας τον Δήμαρχο, ως αποκλειστικά αρμόδιο αποφασίζον όργανο, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη λειτουργία των δήμων, όπου ο εκάστοτε Δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Η καταγέλαστη αυτή διάταξη, εφαρμόστηκε με αναδρομική ισχύ μάλιστα, χωρίς αυτό να προβλέπεται στην περίπτωση της ΔΕΚΠΟΤΑ. Μάλιστα, ενώ ο νόμος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 11 Μαρτίου (ΦΕΚ Α’ 53/11.03.2020), ο Δήμαρχος Δράμας ενημέρωσε, χωρίς να του ζητηθεί εγγράφως, τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ήδη από τις 09/03/2010. Γνώριζε δηλαδή ο Δήμαρχος Δράμας, πριν ψηφιστεί η ρύθμιση και έσπευσε να ενημερώσει, πριν ακόμα δημοσιευτεί ο νόμος. Τέλος, ενημερωθήκαμε με ένα απλό έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τίθεται στο αρχείο. Συνέπεια όλου αυτού του σχεδίου ήταν η περιφρόνηση του εκλεγμένου Δημοτικού Συμβουλίου και κατ’ επέκταση της βούλησης του εκλογικού σώματος. Η δημοτική αρχή επέλεξε συνειδητά να μην εφαρμόσει την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ως όφειλε, αλλά να απαξιώσει μια νόμιμη διαδικασία, ώστε να συνεχίσει την λειτουργία μιας «αμαρτωλής» κοινωφελούς επιχείρησης.
Φυσικά δεν έχουμε καμία αυταπάτη για τον τρόπο που θα συνεχίσει να λειτουργεί η ΔΕΚΠΟΤΑ. Ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής. Τοπικά έντυπα μέσα ενημέρωσης (οι εφημερίδες Χρονικά και Ψίθυροι) έχουν ήδη ενημερωθεί ότι η διοίκηση της ΔΕΚΠΟΤΑ αποφάσισε να διακόψει την συνδρομή της σε αυτά, ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζει κανονικά σε άλλα μέσα. Αυτή η απόφαση, που είναι πρωτοφανής για τα δεδομένα της Δράμας, έρχεται να προστεθεί στην απόφαση της ΔΕΚΠΟΤΑ να εξαιρέσει τις ίδιες δύο εφημερίδες από την προβολή της περασμένης Ονειρούπολης. Ο πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ λειτουργεί εκδικητικά και κρίνει τα ΜΜΕ της Δράμας, ανάλογα με το αν του είναι αρεστά.
Ως παράταξη θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας να κλείσει η ΔΕΚΠΟΤΑ, όπως έχουμε άλλωστε δεσμευτεί προεκλογικά. Ήδη έχουν δρομολογηθεί διαδικασίες για την ανάκληση της απόφασης θέσης σε αρχείο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου εκ μέρους του Project, αλλά σε κάθε περίπτωση, όσο ο νόμος μας δίνει τη δυνατότητα μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου να ελέγχουμε τον προϋπολογισμό της ΔΕΚΠΟΤΑ, η λειτουργία της επιχείρησης θα ανασταλεί, αργά ή γρήγορα.


Έτοιμη η Πολιτική Προστασία για την Αντιπυρική περίοδο

Εμφάνιση

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020


Με θέμα την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε δάση και αγροτικές εκτάσεις της χωρικής επικράτειας του Νομού Δράμας, ενόψει της επικείμενης θερινής περιόδου 2020, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Δράμας. Αυτό που τονίστηκε ιδιαίτερα ήταν η ανάγκη να εξασφαλιστεί η ανάλογη ετοιμότητα για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κινδύνου των πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στο Νομό Δράμας.
Υπογραμμίσθηκε η ιδιαιτερότητα για την φετινή περίοδο, διότι από την πλευρά του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, η πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών συνυπάρχει με την τρέχουσα υγειονομική κρίση και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.
Όπως αναφέρθηκε, σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε σε κεντρικό επίπεδο «γενικό σχέδιο» για τις πυρκαγιές (με περιπτώσεις απαγόρευσης κυκλοφορίας, χάρτες με εξόδους κινδύνου σε δασικές περιοχές κλπ), το οποίο το επόμενο διάστημα θα εξειδικευθεί από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με εγκυκλίους και οδηγίες.
Το Συντονιστικό Όργανο προχώρησε σε μία καταγραφή των προβλημάτων και ελλείψεων που αντιμετωπίζουν οι φορείς και υπηρεσίες και σε επικαιροποίηση των αναγκών που υπάρχουν. Εισηγήθηκε την χάραξη των κεντρικών κατευθύνσεων αναφορικά με δράσεις, έργα και μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν για την έγκαιρη αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών για το έτος 2020 στο Νομό Δράμας.
Στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε υπό το συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και Πρόεδρο του οργάνου κ. Γεωργίου Παπαδόπουλου και παρουσία της Αναπληρώτριας Διευθυντρίας Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης κας Κρυσταλλίας Γεωργιάδου, του Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας Π.Α.Μ.Θ. κ. Κωνσταντίνου Χουβαρδά και του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Αρχιπύραρχου Κωνσταντίνου Δαδούδη, συμμετείχαν δια τηλεδιάσκεψης ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Α.Μ.Θ. κ. Γεώργιος Ζιμπίδης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Πολιτισμού & Αθλητισμού Π.Α.Μ.Θ. κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ, ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου, ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου κ. Ιωάννης Κυριακίδης, εκπρόσωπος του Δήμου Προσοτσάνης, η Διευθύντρια Δασών Δράμας κα. Ελισσάβετ Κωνσταντινίδου, η Δασάρχης Δράμας κα. Σοφία Θεοδωρίδου, ο Δασάρχης Κ. Νευροκοπίου κ. Μιχαήλ Μαναρίδης, η Διοικήτρια Γενικού Νοσοκομείου Δράμας κα. Θεσσαλονικιά Καρατζόγλου, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας Αναστάσιος Δραγουδάκης, εκπρόσωπος Ενόπλων Δυνάμεων, εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων, καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και υπηρεσίες.


Δήμος Δράμας: Επανυποβολές αιτήσεων για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το επίδομα στέγασης

Εμφάνιση

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020

Η σταδιακή επανυποβολή των αιτήσεων του επιδόματος Στέγασης και Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ) ,που είχαν παραταθεί λόγω των έκτακτων μέτρων αποτροπής διάδοσης του κορονωϊού, θα γίνεται όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
Μήνας έγκρισης Μήνας Αρχικής Επανυποβολής Μήνας Επανυποβολής
Σεπτέμβριος 2019 Μάρτιος 2020 Μάιος 2020
Οκτώβριος 2019 Απρίλιος 2020 Ιούνιος 2020
Δεκέμβριος 2019 Ιούνιος 2020 Ιούνιος 2020
Νοέμβριος2019 Μάιος 2020 Ιούλιος 2020
Ιανουάριος 2020 Ιούλιος 2020 Ιούλιος 2020

Εάν ο δικαιούχος έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αίτησης, η οποία όμως παραμένει σε κατάσταση ΝΕΑ χωρίς να γίνει η οριστική υποβολή της, τότε θα ανανεωθεί αυτόματα η ισχύς της προηγούμενης αίτησης και θα καταβληθεί κανονικά η ενίσχυση. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτό μήνυμα για την αυτόματη παράταση της ισχύος της αίτησης τους για ένα ή δύο μήνες κατά περίπτωση. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται με ραντεβού.


Με ευρύτατη πλειοψηφία κυρώθηκε η συμφωνία για τον Eastmed

Εμφάνιση

Πέμπτη 14 Μαΐου 2020


Με ευρύτατη πλειοψηφία η επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, κύρωσε τη διακυβερνητική συμφωνία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ-Ιταλίας για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου EastMed. Υπέρ του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τάχθηκαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, ενώ ΚΚΕ και ΜεΡΑ25 καταψήφισαν, και η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί στη συζήτηση του στην Ολομέλεια.

MIA AΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, έκανε λόγο για «μία από τις πιο σημαντικές διεθνείς ενεργειακές συμβάσεις, που θα αλλάξει το τοπίο σε σχέση με τους αγωγούς φυσικού αερίου, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη».
«Η σύμβαση είναι σε απόλυτη αρμονία για τις πολλαπλές οδεύσεις και ενεργειακές πηγές της Ε.Ε., για αυτό εντάχθηκε στα ενεργειακά της σχέδια. Δεν είναι μόνο δικό μας εθνικό σχέδιο αλλά στηρίζεται και στο εθνικό σχέδιο της ΕΕ», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «χωρίς καμία αμφιβολία θα ενισχύσει τη στρατιωτική σχέση Ελλάδος με την Κύπρο αλλά και με το Ισραήλ», και τόνισε ότι «δεν έχουμε κάνει μια σύμβαση που στρέφεται εναντίον οιουδήποτε, αλλά είναι μια συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών και μια έμμεση απάντηση στη τουρκική προκλητικότητα». Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι προσπάθειες για την υπογραφή της σύμβασης ξεκίνησαν από τον υπουργό Ενέργειας της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και ενισχύθηκαν και από το ΣΥΡΙΖΑ, επί υπουργίας Γιάννη Σταθάκη και Πάνου Σκουρλέτη.
Ο κ. Χατζηδάκης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «το ενεργειακό αυτό σχέδιο είναι εφικτό να υλοποιηθεί», σημειώνοντας ότι «το πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί θα επιτρέψει την ταχεία κατασκευή του έργου, ενώ θα υποβοηθηθεί οικονομικά και από την ΕΕ».
«Προφανώς υπάρχουν και τεχνικές και οικονομικές δυσκολίες λόγω συγκυρίας, αλλά υπάρχει και η απόφαση να ολοκληρωθεί», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.
Απαντώντας στους προβληματισμούς που εκφράστηκαν σε σχέση με την ιταλική στάση και τη μην υπογραφή της σύμβασης από τη γειτονική χώρα, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του έργου και συνεργασίας με άλλες χώρες και πόλεις εκτός από την Ιταλία»: «Η Ιταλία συν-διαπραγματεύτηκε μαζί μας επί χρόνια για τη σύμβαση, και κράτησε το δικαίωμα για τον εαυτό της να αποφασίσει αργότερα», είπε ο κ. Χατζηδάκης ενώ διευκρίνισε ότι μπήκε στο τίτλο της σύμβασης, όχι από αβλεψία αλλά, όπως είπε χαρακτηριστικά, «γιατί αυτό είπε η νομική υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών και αυτό ακολουθείται στις διεθνείς συμβάσεις».
«Είναι μια σύμβαση ανοιχτή για την Ιταλία να υπογράψει όποτε θέλει και δεν θα χρειαστεί να γίνει επαναδιαπραγμάτευση. Κρατάμε ανοιχτό το θέμα και πιστεύω σύντομα ότι θα λήξει», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης.
Στόχος της κατασκευής του αγωγού EastMed, είναι η απευθείας μεταφορά φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Φυσικού αερίου μέσω της Ελλάδας. Το κόστος κατασκευής του έργου υπολογίζεται περίπου στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος 1.900 χιλιομέτρα από τα οποία τα 1.300 θα είναι υποθαλάσσια.

ΥΠΕΡ ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ- ΚΙΝΑΛ
Ο γενικός εισηγητής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, έκανε λόγο για μία πολύ σημαντική διεθνή συμφωνία, τόσο από εμπορικής και οικονομικής άποψης, όσο και γεωστρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα. Όπως είπε ο κ. Καιρίδης, η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, ώστε να μην εξαρτάται αποκλειστικά από τη Ρωσία, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδος έναντι της τουρκικής προκλητικότητας και των πολιτικών του Ερντογάν. «Ο αγωγός φυσικού αερίου συγκέντρωσε, τόσο τη στήριξη πολύ ισχυρών παικτών, όπως των ΗΠΑ, όσο και της ΕΕ, η οποία χρηματοδότησε με δικά της κονδύλια τη μελέτη για τη κατασκευή του, διότι θέλει την ενίσχυση της ενεργειακής της ανεξαρτησίας», σημείωσε.
Επεσήμανε ακόμα, ότι η υπογραφή της συμφωνίας είναι προϊόν μιας «ευρύτερης διαχρονικής διακομματικής συνεργασίας και συνεννόησης», που ξεκίνησε από το 2010, και σε αυτή τη προσπάθεια συνετέλεσε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που την διατήρησε και την ενίσχυσε. «Είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για τη χώρα μας, γιατί στέλνει προς πάσα κατεύθυνση το μήνυμα ότι η Ελλάδα θα στηρίξει και τα ενεργειακά της ζητήματα παρά τις τουρκικές απειλές», τόνισε.
Υπέρ της κατασκευής του αγωγού EastMed, τάχθηκε και η εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης Χαρά Καφαντάρη, επισημαίνοντας ότι η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Ιταλίας είναι αποτέλεσμα διαχρονικών δράσεων. Παράλληλα, τόνισε ότι η συμφωνία, που έχει προφανή γεωστρατιγικά οφέλη, στηρίχθηκε ουσιαστικά από τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλίες των πρώην υπουργών, Πάνου Σκουρλέτη και Γιάννη Σταθάκη και με στόχο την κατοχύρωση της Ελλάδος ως ενεργειακού κόμβου.
Ιδιαίτερα σημαντική για τα γεωστρατηγικά συμφέροντα, τόσο της Ελλάδος, όσο και της Κύπρου, χαρακτήρισε την διακρατική συμφωνία για τον αγωγό φυσικού αερίου, ο ειδικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ Χρήστος Κόγκας. «Η συμφωνία είναι υψίστης γεωπολιτικής σημαίας, είναι εγγύηση σταθερότητας, ανάπτυξης και ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ», τόνισε ο κ. Κόγκας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, ξεκίνησαν οι πρώτες συζητήσεις για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου.

ΚΑΤΑ ΚΚΕ- ΜεΡΑ 25
Κατά της κύρωσης τάχθηκε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθασόπουλος, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τη συμφωνία βρίσκονται οι ΗΠΑ, που επιδιώκουν να ενισχύσουν και τη στρατιωτική παρουσία τους στην Ανατολική Μεσόγειο, και τον ενεργειακό έλεγχο. «Ο αγωγός EastMed εντάσσεται στις λογικές των ΗΠΑ για περιορισμό της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο και τη συρρίκνωση της παρουσίας της Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος. «Είναι ένα σχέδιο στα χαρτιά κα ταυτόχρονα προάγγελος της όξυνσης στην περιοχή, που δίνει πάτημα στη Τουρκία για διεκδικήσεις και εμπλέκει τη χώρα στο κουβάρι των ανταγωνισμών», τόνισε.
Για γεωπολιτικό εγχείρημα που θα έχει ευρύτερες συνέπειες στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, έκανε λόγο ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ενώ τόνισε ότι η σύμβαση είναι δείγμα πρόθεσης συνεργασίας και όχι ουσίας, καθώς το περιβάλλον είναι ευμετάβλητο. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις, τόσο για το κόστος του έργου, που όπως είπε, είναι ασύμφορο, όσο και για την αποδοτικότητά του αλλά και τις ασαφείς συμβατικές υποχρεώσεις των κρατών που υπογράφουν τη συμφωνία.
Κατά της κύρωσης της σύμβασης τάχθηκε ο ειδικός αγορητής του ΜεΡΑ25, Κρίτων Αρσένης, καλώντας τη κυβέρνηση «να την αποσύρει μαζί με το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο».