Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

1000 άτομα στις Μητροπόλεις από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Εμφάνιση

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020


Υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας. Από τα προγράμματα αναμένεται να ωφεληθούν 36.500 άνεργοι 1000 εκ των οποίων θα προσληφθούν σε Μητροπόλεις. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η αξιολόγηση θα γίνει από τον ΟΑΕΔ μέσα στον Ιούνιο και στο τέλος του ίδιου μήνα, όσοι επιλεγούν θα βρεθούν στις θέσεις τους.
Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι οι προσλήψεις αφορούν σε Δήμους, κυρίως σε Κοινωφελείς Οργανισμούς, σε άλλα Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου, ενώ ένας ορισμένος αριθμός (περίπου 1.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα) θα συνδράμει και στο κοινωνικό έργο των Μητροπόλεων. Οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια 8 μήνες, με μηνιαίες αποδοχές έως 548 ευρώ (21,90 ευρώ ημερησίως).

1, Μοριοδότηση
Η επιλογή των ανέργων θα είναι με μοριοδότηση από τα εξής κριτήρια:
Συνεχόμενη ανεργία (60 μόρια για 60 μήνες ανώτατο όριο και 120 μόρια για ανέργους μονογονεϊκών οικογενειών).
Συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία συζύγου (1 μόριο ανά μήνα)
Αναπηρία ανέργου 50% (15 μόρια)
Ηλικία ανέργου 18 έως 29 ετών (15 μόρια)
Ηλικία ανέργου 30 έως 44 ετών (25 μόρια)
Ηλικία ανέργου 45 έως 54 ετών (35 μόρια)
Ηλικία ανέργου 55 ετών και άνω (45 μόρια)
Ανήλικα τέκνα (10 μόρια για κάθε ανήλικο)
Γονέας προστατευόμενων τέκνων με αναπηρία 67% και άνω (10 μόρια)
Δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (35 μόρια)
Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε προγράμματα περιόδου 2014 και 2020 (20 μόρια)
Εντοπιότητα (20 μόρια)

2. Βάσει εισοδήματος
Οι άνεργοι που θα κάνουν αιτήσεις μοριοδοτούνται και με βάση το ετήσιο εισόδημα του 2018,ατομικό ή οικογενειακό ως εξής:
Με ατομικό εισόδημα έως 3.500 ευρώ και οικογενειακό έως 7.000 ευρώ παίρνουν 30 μόρια.
Με ατομικό εισόδημα από 3.501 ευρώ έως 5.000 ευρώ και με οικογενειακό από 7.001 έως 100.000 ευρώ παίρνουν 25 μόρια
Με ατομικό εισόδημα από 5.001 έως 8000 ευρώ και με οικογενειακό από 10.001 έως 16.000 ευρώ παίρνουν 20 μόρια.
Με ατομικό εισόδημα από 8.001 έως 12.000 ευρώ και με οικογενειακό από 16.001 έως 26.000 ευρώ παίρνουν 10 μόρια.
Όσοι έχουν ατομικό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ και οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ δεν θα λάβουν μοριοδότηση. Οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για έναν έως τρεις φορείς τη επιλογής τους και για και μόνο ειδικότητα.

3. Οι συμβάσεις και η αμοιβή
Οι συμβάσεις απασχολουμένων θα είναι 8 μηνών με τον βασικό μισθό των 650 ευρώ μικτά (546 ευρώ προ φόρου).

4. Οι ειδικότητες
Οι προσλήψεις θα είναι στους ακόλουθους τομείς:
Αναβάθμιση υπηρεσιών προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (συντήρηση δημοτικών υποδομών, λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, καθαριότητα).
Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης.
Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη.
Υπηρεσίες διαμόρφωσης /συντήρησης πρασίνου.
Πρόληψη φυσικών καταστροφών.
Πρώτες βοήθειες.
Δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας.
Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.


ΕΒΕ Δράμας: Επιδοτούμενο επιμορφωτικό πρόγραμμα για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα

Εμφάνιση

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020


Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει & προσκαλεί τις επιχειρήσεις μέλη του, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από μέρους τους, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα».
Το πρόγραμμα αφορά 15.000 εργαζομένους σε επιχειρήσεις στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Για την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη ο αριθμός των ωφελουμένων εργαζομένων ανέρχεται σε 980 άτομα (6,53% του συνόλου).
Το Αντικείμενο του έργου είναι η συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων διάρκειας 100 ωρών και η πιστοποίησή τους, μετά από εξετάσεις, στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO / IEC 17024.
Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης που ανέρχεται στο μικτό ποσό των πέντε ευρώ (5,00 € / ώρα παρακολούθησης) δηλαδή συνολικά 500€/ωφελούμενο.
Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα 109.uhc.gr. (Ειδικό Banner του προγράμματος λειτουργεί και στο portal του Επιμελητηρίου Δράμας www.dramanet.gr)
Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα και τα λοιπά ζητούμενα, αποκλειστικά στην ίδια ιστοσελίδα (109.uhc.gr)


Επιδοτούμενο πρόγραμμα επιμόρφωσης εργαζομένων

Εμφάνιση

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020


Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει & προσκαλεί τις επιχειρήσεις μέλη του, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από μέρους τους, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, με τίτλο «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα».
Το πρόγραμμα αφορά 15.000 εργαζομένους σε επιχειρήσεις στο σύνολο των Περιφερειών της χώρας. Για την Ανατολική Μακεδονία -Θράκη ο αριθμός των ωφελουμένων εργαζομένων ανέρχεται σε 980άτομα(6,53% του συνόλου).

Το Αντικείμενο του έργου είναι η συμβουλευτική υποστήριξη των εργαζομένων διάρκειας 100 ωρών και η πιστοποίησή τους, μετά από εξετάσεις, στις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/ IEC17024.
Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης που ανέρχεται στο μικτό ποσό των πέντε ευρώ(5,00 € / ώρα παρακολούθησης)δηλαδή συνολικά 500€/ωφελούμενο.
Αναλυτικά στοιχεία για το πρόγραμμα περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα 109.uhc.gr. (Ειδικό Banner του προγράμματος λειτουργεί και στο portal του Επιμελητηρίου Δράμας www.dramanet.gr)

Προσοχή
Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα και τα λοιπά ζητούμενα, αποκλειστικά στην ίδια ιστοσελίδα (109.uhc.gr)


Κωνσταντίνος Μπλούχος: σε προτεραιότητα της κυβέρνησης το Δραμινό κρασί

Εμφάνιση

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020


Σε μια σημαντική απόφαση της κυβέρνησης για τους μικρούς οινοπαραγωγούς αναφέρεται σε ανακοίνωση του ο βουλευτής Ν.Δ. Δράμας Κωνσταντίνος Μπλούχος.
«Το ελληνικό και συνακόλουθα το Δραμινό κρασί, είναι σε προτεραιότητα της κυβέρνησής μας» αναφέρει χαρακτηριστικά και επισημαίνει ότι με την απόφαση του υφυπουργού οικονομικών αποκαθίσταται μια αδικία εις βάρος των μικρών οινοπαραγωγών, η οποία τους είχε επιβληθεί με τις φορολογικές επιβαρύνσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ανακοίνωση του βουλευτή Δράμας Κωνσταντίνου Μπλούχου
Με απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, επιστρέφεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης τον οποίο είχαν προκαταβάλει οι μικροί οινοπαραγωγοί για κρασί που δεν διατέθηκε στην κατανάλωση στο διάστημα έως την κατάργηση του φόρου, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.
Αποκαθίσταται έτσι μια αδικία εις βάρος των μικρών οινοπαραγωγών, η οποία τους είχε επιβληθεί με τις φορολογικές επιβαρύνσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

Το ελληνικό και συνακόλουθα το Δραμινό κρασί, είναι σε προτεραιότητα της κυβέρνησης
Η εικόνα μιας κανάτας κρασιού στο τραπέζι είναι για τον παραδοσιακό συμπολίτη ένδειξη αρχοντιάς και ευγένειας που ευφραίνει την καρδιά. Τα τελευταία 30 χρόνια, κάποιοι ευλογημένοι και δημιουργικοί άνθρωποι στον τόπο μας, επανέφεραν την καλλιέργεια της αμπέλου.
Και η καλλιέργεια της αμπέλου, ξανάφερε την μικρή καθημερινή πολυτέλεια στο τραπέζι μας και συνάμα έκανε διάσημη τη Δραμινή γη σε όλο τον κόσμο.
Το ελληνικό και συνακόλουθα το Δραμινό κρασί, είναι σε προτεραιότητα της κυβέρνησής μας.


Μείωση ΦΠΑ: Ποια προϊόντα και υπηρεσίες είναι πιο φθηνά από Δευτέρα

Εμφάνιση

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020


Από Δευτέρα 1 Ιουνίου ενεργοποιούνται οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ σε δεκάδες προϊόντα και υπηρεσίες.
Όπως προκύπτει από την τροπολογία, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα φορολογούνται με ΦΠΑ 13% είτε τα αγοράζουμε από το ράφι του super market είτε τα παραγγέλνουμε στην καφετέρια, είναι τα εξής:
Μεταλλικό νερό
Αναψυκτικό τύπου κόλα
Λεμονάδα-Λεμονίτα
Πορτοκαλάδα
Βυσσινάδα
Παγωμένο τσάι
Μπύρα χωρίς αλκοόλ (με μηδενική περιεκτικότητα)
Καφές, τσάι
Υποκατάστατο γάλακτος
Σοκολατούχο γάλα
Φρουτοχυμός
Νέκταρ χυμών
Τονωτικά παρασκευάσματα
Ισοτονικά παρασκευάσματα
Ενεργειακά ποτά

Επίσης το 13% ΦΠΑ θα ισχύσει και στις εξής υπηρεσίες
Εισιτήρια κινηματογράφων
Αεροπορικά εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια
Συγκοινωνίες (μεταφορές προσώπων)


Ποιοι θα πληρώσουν φέτος περισσότερο φόρο για μικρότερο εισόδημα

Εμφάνιση

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020


Σε εξέλιξη είναι η διαδικασία υποβολής φορολογικών δηλώσεων που αφορούν στα εισοδήματα του 2019. Με βάση τη νομοθεσία η υποβολή των δηλώσεων ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου, ενώ η πρώτη δόση πληρώνεται στα τέλη Ιουλίου.
Κάποιοι φορολογούμενοι ωστόσο, θα πληρώσουν περισσότερο φόρο από άλλους, αν και δηλώνουν λιγότερο εισόδημα. Κι αυτό, γιατί το ισχύον σύστημα φορολογίας δεν προβλέπει την ίδια φορολογική επιβάρυνση για ίδιο ετήσιο εισόδημα, αλλά διαφοροποιεί την επιβάρυνση ανάλογα με την πηγή προέλευσης του εισοδήματος.
Φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα πληρώνουν περισσότερους φόρους από άλλους με υψηλότερα εισοδήματα, ενώ για ίδιου ύψους συνολικό ετήσιο εισόδημα ο συνολικός φόρος που αναλογεί διαφοροποιείται ανάλογα με την πηγή προέλευσης.
Ο γενικός κανόνας που ισχύει είναι ότι για ίδιου ύψους εισόδημα δεν καταβάλλεται ίδιου ύψους φόρος, εκτός εάν οι περιπτώσεις μεταξύ των οποίων γίνονται οι συγκρίσεις αφορούν ακριβώς ίδιας προέλευσης εισόδημα.

Οι αδικημένοι
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το money-money. gr, από τη σύγκριση των φορολογικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν ανά κατηγορία εισοδήματος με βάση τις ισχύουσες φορολογικές κλίμακες προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
Φορολογούμενοι με συνολικά ετήσια εισοδήματα μικρότερα πληρώνουν φόρο περισσότερο από άλλους με συνολικά ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα.
Π.χ. φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ από μισθούς πληρώνει φόρο 4.000 ευρώ, ενώ φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ από ατομική επιχείρηση πληρώνει φόρο 4.400 ευρώ, δηλαδή 400 ευρώ περισσότερο από τον μισθωτό παρότι έχει 10.000 λιγότερο εισόδημα!
Επίσης φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ από ατομική επιχείρηση πληρώνει φόρο 2.640 ευρώ, ενώ φορολογούμενος με εισόδημα 14.000 ευρώ από ενοίκια πληρώνει φόρο 2.500 ευρώ, δηλαδή 140 ευρώ λιγότερα από τον άλλον με το υψηλότερο κατά 2.000 ευρώ εισόδημα! Ίδιο φόρο, 2.500 ευρώ, πληρώνει ετησίως ένας φορολογούμενος με εισόδημα 20.000 ευρώ από μισθούς κι ένας φορολογούμενος με εισόδημα 14.000 ευρώ από ενοίκια!
Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες και δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 18.000 ευρώ προερχόμενα αποκλειστικά από τις δραστηριότητες αυτές φορολογούνται περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες φυσικών προσώπων, για ίδια ποσά ετησίου εισοδήματος. Πληρώνουν φόρο 22% επί του ετησίου εισοδήματός τους έναντι 15%-21,67% που πληρώνουν οι έχοντες εισοδήματα προερχόμενα αποκλειστικά από μισθώματα και 0%-11,44% που πληρώνουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι.
Ο λόγος είναι ότι οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματος (του φορολογητέου καθαρού κέρδους) που θα δηλώσουν και με συντελεστή 22%, ενώ οι εκμισθωτές ακινήτων φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του καθαρού εισοδήματος από ενοίκια με συντελεστή 15%, οι δε μισθωτοί και συνταξιούχοι δικαιούνται αφορολόγητο όριο εισοδήματος κλιμακούμενο από 8.636 έως 9.545 ευρώ, ανάλογα με τα ανήλικα ή ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα που τους βαρύνουν.
Π.χ. φορολογούμενος με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ πληρώνει φόρο 3.300 ευρώ αν το εισόδημά του προέρχεται εξ’ ολοκλήρου από ατομική επιχείρηση, 2.850 ευρώ αν προέρχεται μόνο από ενοίκια και μόλις 1.400 ευρώ αν προέρχεται μόνο από μισθούς.
Τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο πολύπλοκα στις περιπτώσεις φορολογουμένων με μικτά εισοδήματα, δηλαδή με εισοδήματα προερχόμενα από περισσότερες της μιας πηγές.


Πώς να μάθεις τη γλώσσα της αυτοεκτίμησης Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΑΜΟΥΡΗΣ on 3 ΜΑΪΟΥ, 2020

Εμφάνιση

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020


Ακούμε συχνά ότι θα πρέπει να αγαπάμε τον εαυτό μας και να έχουμε υψηλότερη αυτοεκτίμηση. Ακούγεται ωραίο αδιαμφισβήτητα. Τι μας δυσκολεύει όμως και δεν μπορούμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη;

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά
Η αυτοεκτίμησή μας στο παρόν εξαρτάται απόλυτα και μαθηματικά, από τον τρόπο με τον οποίο μας αντιμετώπισαν οι γονείς μας (ή και κάποιες άλλες συνθήκες ζωής), στα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Τότε που δε είχαμε αίσθηση του εαυτού μας και σαν σφουγγάρια ρουφούσαμε πληροφορίες από το περιβάλλον για να χτίσουμε την αυτο-εικόνα μας.

Πώς μαθαίνουμε
Όταν η μαμά μας έλεγε: «Είσαι άχρηστος»
Εμείς μαθαίναμε: «Είμαι άχρηστος».
Όταν ο μπαμπάς μας έλεγε: «Ο αδερφός σου διαβάζει και είναι ήσυχος»,
Εμείς μαθαίναμε: «Ο μπαμπάς δε με αγαπάει, μόνο τον αδερφό μου»
Όταν ο γονέας μας έλεγε: «Μπράβο που πήγες καλά στο σχολείο, ενώ η αδερφή σου δεν διαβάζει»
Εμείς μαθαίναμε: «πρέπει να συνεχίσω να τα πηγαίνω καλά στο σχολείο, αλλιώς δε θα με αγαπάνε»
Όταν ο γονέας μας έλεγε: «Τι έγινε και σε χτύπησαν οι άλλοι στην τάξη; Κάτι θα έκανες και τους πείραξες.»
Εμείς μαθαίναμε: «Όταν κάτι κακό μου συμβαίνει, φταίω εγώ»
Όταν ο γονέας μας έλεγε: «Δεν είσαι καλό παιδί»
Εμείς μαθαίναμε: «Δεν με αγαπάει. Δεν είμαι καλό παιδί»
Δεν φταίει κανείς γι αυτό. Ούτε οι γονείς μας ήθελαν συνειδητά να μας κάνουν κακό (τουλάχιστον οι περισσότεροι από αυτούς), ούτε εμείς ήμασταν χαζοί και ερμηνεύαμε τα λόγια τους διαφορετικά από τις «αληθινές» προθέσεις τους. Τόσο ήξεραν εκείνοι και τόσο μπορούσε ο παιδικός μας εγκέφαλος να επεξεργαστεί όσα συνέβαιναν. Αυτό είναι το δράμα της ανθρώπινης φύσης. Μεγαλώνουμε έχοντας μάθει ένα συγκεκριμένο τρόπο να εκτιμάμε τον εαυτό μας. Έναν τρόπο που δεν εξαρτάται από εμάς. Αυτή είναι η κατάρα μας. Αυτή είναι όμως και η σωτηρία μας. Η συνειδητοποίηση, δηλαδή, ότι η αυτοεκτίμησή μας δεν είναι ευθεία αντανάκλαση της αξίας μας. Η αυτο-εικόνα μας είναι κάτι που μάθαμε. Όχι κάτι που ισχύει στ’ αλήθεια. Και τώρα αν θέλουμε μπορούμε να μάθουμε κάτι διαφορετικό. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παραμείνουμε σκλάβοι της παιδικής μας ηλικίας. Μόνο από εμάς εξαρτάται.

Στην πράξη
Πώς το κάνουμε αυτό στην πράξη;
Το πρώτο βήμα είναι η συνειδητοποίηση που ανέφερα. Πως άλλο τι πιστεύω για μένα και άλλο τι πραγματικά αξίζω. Ο λόγος που δεν αγαπώ τον εαυτό μου είναι ότι δε με αγάπησαν όπως το είχα ανάγκη. Όχι ότι δεν είμαι άξιος αγάπης. Το ψυχο-λογικό επακόλουθο της διαπίστωσης πως έχω μάθει έναν τρόπο να βλέπω τον εαυτό μου, είναι πως αν θέλω να αλλάξω άποψη για εμένα θα πρέπει να μάθω έναν άλλο τρόπο να με βλέπω. Δηλαδή, δε θα συμβεί δια μαγείας. Αυτή η πληροφορία δυστυχώς δεν εκφράζεται ξεκάθαρα από όσους μας συμβουλεύουν με περισσή απλότητα: «Αγάπησε τον εαυτό σου!» Σώπα… Δεν το ήξερα. Ευχαριστώ για την ιδέα! Η διαδικασία αλλαγής της αυτοεκτίμησής μας είναι μια διαδικασία εκμάθησης. Είναι ακριβώς σαν να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα.

Μιλώντας τα Αυτοεκτιμητικά!
Όλοι μας σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό έχουμε την τάση να επικρίνουμε τον εαυτό μας. Όσο χαμηλότερη αυτοεκτίμηση, τόσο μεγαλύτερη αυτοεπίκριση. Γιατί αυτό μάθαμε. Η συναισθηματική γλώσσα που μάθαμε να μιλάμε από μικροί είναι τα Αυτοεπικριτικά. Είναι δηλαδή, η μητρική μας συναισθηματική γλώσσα.
Τι συμβαίνει στην πράξη όταν αρχίζουμε να μαθαίνουμε μια άλλη γλώσσα; Συνήθως σκεφτόμαστε πρώτα στη μητρική μας και μεταφράζουμε λέξη στη νέα γλώσσα.

Πχ μαθαίνω αγγλικά και θέλω να πω: «θέλω ένα ποτήρι νερό».
Λέμε: Θέλω = want, Ένα = one, Ποτήρι = glass, Νερό = water
Άρα η πρώτη μας προσπάθεια είναι: want one glass water.
Όχι, όχι, λάθος. I want one glass water. Θα θυμηθούμε το «I»
Όχι, όχι, λάθος, I want one glass of water
Όχι, όχι, λάθος, I want a glass of water.
Τώρα τέλεια! Τα καταφέραμε. Δε θα πούμε τη σωστή φράση απευθείας. Θα μας πάρει χρόνο και θα τα μιλάμε σπαστά τα Αγγλικά μέχρι να τα συνηθίσουμε. Αντίστοιχα αν θέλω να βάλω όριο σε κάποιον (πχ. επειδή με παίρνει πολλές φορές τηλέφωνο και με ενοχλεί), θα σκεφτώ πρώτα στη μητρική μου συναισθηματική γλώσσα, στα Αυτοεπικριτικά.
Θα πω: Εντάξει, δεν πειράζει. Μην του πω τίποτα, θα θυμώσει μαζί μου. Μην είμαι και αχάριστος. Ενδιαφέρεται ο άνθρωπος.
Μετά θα πρέπει να αναγνωρίσω ότι μιλάω τη μητρική μου συναισθηματική γλώσσα. Τη γνώριμη. Πώς μπορώ να πω το ίδιο στα Αυτοεκτιμητικά;
Θα πω: Θα με πάρει και δε θα σηκώσω το τηλέφωνο κάποιες φορές. Θα του πω ότι δεν το άκουσα. Θα πάρει το μήνυμα.
…Want one glass water…
Όχι, όχι, λάθος. Θα πω ψέματα έτσι και θα μπω στο τριπάκι να δικαιολογηθώ. Δε μου αρέσει.
Θα πω: Θα με πάρει και δε θα το σηκώσω και δε θα πω καμία δικαιολογία. Θα πάρει το μήνυμα.
…I want one glass water…
Όχι, όχι, λάθος πάλι υπεκφεύγω και κρύβομαι. Δε μου αρέσει.
Θα πω: Θα σηκώσω το τηλέφωνο και θα του πω: Είναι κάτι επείγον; γιατί κάνω μια δουλειά τώρα.
…I want one glass of water…
Όχι, όχι, λάθος πάλι δεν εκφράζω το συναίσθημά μου. Δεν κρύβομαι τόσο έντονα αλλά δε λέω ότι αυτό με ενοχλεί.
Θα πω τελικά: Ξέρεις, όταν με παίρνεις όλη την ώρα τηλέφωνο νιώθω ενοχλημένος. Θα το εκτιμούσα αν μιλούσαμε κάπως λιγότερο συχνά.
…I want a glass of water…
Επιτέλους, κατάφερα και μίλησα με αυτοσεβασμό.
Αυτό συμβαίνει στην πράξη. Έτσι, διαχειρίζομαι τη διαδικασία αύξησης της αυτοεκτίμησής μου. Πολλές φορές θα ξεχαστώ και δε θα ξέρω τι να πω. Θα καταφύγω σε παλιές γνώριμες συμπεριφορές. Θα μειώσω τον εαυτό μου, θα γίνω και πάλι ξέφραγο αμπέλι, θα πω ΝΑΙ αντί για ΟΧΙ, θα αφεθώ να καταπιεστώ, θα έχω δεύτερες σκέψεις. Δηλαδή, θα μιλήσω και πάλι τη μητρική μου συναισθηματική γλώσσα, τα Αυτοεπικριτικά. Δεν πειράζει. Κανείς δε μίλησε μια ξένη γλώσσα με τη μια. Σιγά σιγά. Προβλέπεται. Στο 3ο Κεφάλαιο (Πώς να ξεπεράσεις το φόβο της απόρριψης)του νέου μου βιβλίου μου περιγράφω ακριβώς τη διαδικασία.
Η αυτοεκτίμηση μας θα ανεβαίνει κάθε φορά που μια αυτοεπικριτική δράση μας αντικαθίσταται συνειδητά με μια αυτοεκτιμητική. Και όσο πιο συχνά το κάνουμε, τόσο πιο φυσικά θα μας βγαίνει να το κάνουμε τις επόμενες φορές. Όπως με τα αγγλικά, που όσο περισσότερο εξασκούμαστε, τόσο αρχίζουμε και σκεφτόμαστε στα αγγλικά αντί να μεταφράζουμε στο μυαλό μας από τα ελληνικά.
Αντίστοιχα, όπως με την ξένη γλώσσα, όσο περισσότερη ενέργεια δώσουμε στα Αυτοεκτιμητικά τόσο πιο γρήγορα θα τα μάθουμε.

Συμπέρασμα
Υπάρχει λόγος που η αυτοεκτίμησή μας δεν είναι στα επίπεδα που θέλουμε. Δεν είναι επειδή δεν αξίζουμε σαν άνθρωποι αλλά επειδή έτσι έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας. Αυτό είναι μια ισχυρή και πολύ απαραίτητη συνειδητοποίηση που μπορεί να μας απελευθερώσει. Κατόπιν, για να αποκτήσουμε υψηλότερη αυτοεκτίμηση θα χρειαστεί να αρχίσουμε συνειδητά να δρούμε διαφορετικά. Δεν θα γίνει με τη μια. Όπως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας χρειάζεται επιμονή και πρακτική, έτσι και το να αλλάξουμε από τα Αυτοεπικριτικά στα Αυτοεκτιμητικά θα πάρει ακριβώς την ίδια προσπάθεια. Η γνώση είναι δύναμη και είναι απαραίτητο να μην έχουμε τις λάθος προσδοκίες όσον αφορά στο θέμα της αυτογνωσίας. Δεν είμαστε δέσμιοι του παρελθόντος μας. Θα το έχουμε όμως πάντα μέσα μας. Ακριβώς όπως είναι πάντα διαθέσιμη σε μας η μητρική μας γλώσσα. Και μπορούμε να μάθουμε να υπάρχουμε και με έναν άλλο τρόπο… Μπορούμε να μάθουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας μια πράξη τη φορά.
Because you are worth it!!


Ψάχνω

Εμφάνιση

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020


Με ρώτησαν με τι ασχολούμαι.
Απάντησα απλά:
Σκαλίζω κρίνα στη σκληρή πέτρα
Φυτεύω ανθόσπαρτους κήπους
Στα γαλάζια του ουρανού.
Χτίζω πύργους μυθικούς
Πάνω στα ρόδινα σύννεφα.
Παρακολουθώ το πέταγμα των πουλιών
Μες στην κραυγή του ανέμου.
Ακούω με δέος
Τα μηνύματα των καιρών
Μες στο σιγηλό κύμα του χρόνου.
Κοιτώ με φόβο, τον ουρανό
Τώρα που βροντά απειλητικά
Τη θάλασσα που βογγά μανιασμένη.

Στα τρίστρατα της γης;
Δεν ξέρω, δεν ξέρω, ψάχνω…
Ψάχνω να βρω τον Άνθρωπο.

Κώστας Νυμφόπουλος
(«Σκιές και φως»)