Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020

Κ. Μπλούχος: Τα μέτρα δεν αποφασίζονται στο… πόδι

Εμφάνιση

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020


«Τα μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορονοϊού, αποφασίζονται μετά από εισηγήσεις της επιτροπής των επιστημόνων και αφού ληφθούν υπόψη των ειδικών, όλες οι βασικές παράμετροι. Δεν τίθεται ούτε θέμα παράληψης ή αβλεψίας και φυσικά σε καμία περίπτωση θέμα πολιτικών ή άλλων συμφερόντων».
Αυτή είναι η απάντηση του βουλευτή Δράμας Ν.Δ. Κωνσταντίνου Μπλούχου σε όσους αντιδρούν ή έχουν επιφυλάξεις για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.
Ο βουλευτής, ο οποίος έχει ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την πολιτική προστασία, εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του, στον τρόπο που γίνεται η διαχείριση της κατάστασης.

«Δεν γίνονται δουλειές του ποδαριού και ούτε οι αποφάσεις λαμβάνονται με κριτήρια που έχουν να κάνουν με την πολιτική δύναμη του κάθε βουλευτή ή παράγοντα».
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αρκετά περίπλοκη και βασίζεται σε υπολογιστικά συστήματα, τα οποία λειτουργούν με συγκεκριμένους αλγορίθμους.
Τα μέτρα που προτείνονται, στοχεύουν στο να μην υπάρξει έκρηξη κρουσμάτων και φόρτιση, μετά από 2 εβδομάδες και δεν αφορούν την παρούσα στιγμή.
«Αυτό που γίνεται τώρα δεν αφορά το σήμερα αλλά το χρονικό διάστημα δύο ή τριών εβδομάδων αργότερα»
«Τα δεδομένα αυτά, αναπροσαρμόζονται καθημερινά, διότι φορτώνονται νέα στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του συστήματος” αναφέρει ο κ. Μπλούχος.
Μια σημαντική παράμετρος που λαμβάνεται υπόψιν των επιστημόνων και των μαθηματικών μοντέλων που ακολουθούν είναι π.χ. ο αριθμός των ανθρώπων που θα εισέλθουν σε μια περιοχή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και φυσικά οι χώρες προέλευσης τους. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία είναι γνωστά και αφού «φορτωθούν» στο υπολογιστικό σύστημα μπορεί να καθορίσουν το τελικό αποτέλεσμα.

Κωνσταντίνος Δ. Μπλούχος
Βουλευτής Ν. Δράμας - Νέα Δημοκρατία


Αντιδράσεις για την «εξ αποστάσεως εκπαίδευση» και την «εκ περιτροπής λειτουργία» των σχολείων

Εμφάνιση

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020


Αντιδράσεις προκαλεί η Πράξη Νομοθετική Περιεχομένου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση «κατά τη διάρκεια εκ περιτροπής λειτουργίας των σχολείων». Η ΠΝΠ που τροποποιεί στην παράγραφο 1 του άρθρου 63 του νόμου 4686/2020 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 10 Αυγούστου. Ουσιαστικά στο επίμαχο εδάφιο του άρθρου που αφορά την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, την τηλεκπαίδευση και τον on line μετάδοση των μαθημάτων, γίνεται μία προσθήκη για την «εκ περιτροπής λειτουργία των σχολείων»

Συγκεκριμένα, η ΠΝΠ αναφέρει:
«Άρθρο δέκατο έβδομο Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4686/2020 (Α’ 96) αντικαθίσταται ως εξής: «Παρέχεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και υπό τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και την έκταση που αποφασίζονται κατά περίπτωση από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός».

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του νόμου που τροποποιήθηκε έλεγε:
«Είναι δυνατή η, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλον λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός».
Το άρθρο 1 συμπληρωνόταν ως εξής: «Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επιδημικών νόσων. Σκοπός της παρεχόμενης δυνατότητας όλων των ανωτέρω περιπτώσεων είναι αποκλειστικά η παροχή εκπαίδευσης».
Στην δεύτερη παράγραφο του άρθρου 63, το οποίο παραμένει σε ισχύ θεσμοθετούνταν η ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων μέσω καμερών.
Από την πλευρά των συνδικαλιστικών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκφράζονται ο φόβος ότι η κυβέρνηση και η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως επιμένει σε μια προσπάθεια που έχει ως στόχο όχι την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση απλώς σε συνθήκες πανδημίας αλλά ως ένα πιο σταθερό στοιχείο της εκπαιδευτικής λειτουργίας που θα υποκαταστήσει την ζωντανή εκπαιδευτική διαδικασία εντός της σχολικής αίθουσας.
«Δεν θα επιτρέψουμε να εφαρμοστούν «υβριδικά μοντέλα» εκπαίδευσης με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως με ανοιχτά σχολεία. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την μονιμοποίηση και νομιμοποίηση της εξ αποστάσεως ως αυτοτελές εργαλείο/υποκατάστατο της ζωντανής εκπαιδευτικής διαδικασίας, «σε κάθε περίπτωση καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης ή εκ περιτροπής λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός». Για το σύνολο των εκπαιδευτικών η εξ αποστάσεως επικοινωνία τερματίζεται με την επιστροφή εκπαιδευτικών και μαθητών στην φυσική τους θέση, την σχολική αίθουσα, ακυρώνοντας στην πράξη την αντιεκπαιδευτική τροπολογία και όλες τις διατάξεις και τις ΥΑ της και τη νέα ΠΝΠ» ανέφερε ο Γιάννης Αναγνωσταράς, μέλος του ΔΣ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
«Το Υπουργείο Παιδείας αντί να προβεί στη λήψη μέτρων ενίσχυσης της δημόσιας εκπαίδευσης με μόνιμα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την πλήρη λειτουργία των σχολείων, με καθημερινή παρουσία όλων των μαθητών, ακόμα και σε συνθήκες περιορισμών λόγω κορονοϊού όπως μείωση του αριθμού των μαθητών στην τάξη στους 15, μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, μόνιμο βοηθητικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας, εξοπλισμό των σχολείων με όλα τα αναγκαία μέσα κλπ, κινείται στην κατεύθυνση της εφαρμογής των σχεδιασμών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης παράλληλα με τη λειτουργία των σχολείων, σε ένα καθεστώς αμφισβήτησης στην πράξη και της υποχρεωτικότητας της δημόσιας εκπαίδευσης και διάλυσης του δημόσιου σχολείου. Το Υπουργείο Παιδείας αντί να αντιμετωπίσει τα μορφωτικά ελλείμματα της περιόδου, επιδεικνύει πρωτοφανή αδιαφορία για τη μεγάλη πλειοψηφία του μαθητικού πληθυσμού. Δεν θα εφαρμόσουμε οδηγίες που θα συσσωρεύσουν ακόμα περισσότερα μορφωτικά ελλείμματα» δηλώνει από την πλευρά της η Άννα Μάγια Σταυροπούλου, μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ.