Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Κανόνες κυκλοφορίας και πρόστιμα για ηλεκτρικά πατίνια, rollers και skateboards

Εμφάνιση

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020


Κανόνες κυκλοφορίας και πρόστιμα έρχονται για τα οχήματα μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια, rollers, skate boards), καθώς και αυτοεξισορροπούμενα οχήματα (όπως Segway) με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών που τέθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε δημόσια διαβούλευση.

Πιο αναλυτικά
- Με τη θεσμοθέτηση των ΣΒΑΚ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) θα καταρτίζουν σχέδια για την ασφαλή και φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα των πολιτών, με υποχρεωτική εφαρμογή στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων και στο σύνολο των ΟΤΑ Β΄ βαθμού.
Σκοπός είναι να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των αστικών μεταφορών στην περιοχή ευθύνης τους, με την υλοποίηση έργων που θα αποσκοπούν σε:βελτίωση της οδικής ασφάλειας, προώθηση της μικροκινητικότητας, διευκόλυνση της ηλεκτροκίνησης, ανάπτυξη ευφυών συστημάτων μετακίνησης, αποτελεσματικά δημόσια συστήματα μεταφορών.
-Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, εισάγονται συνολικές ρυθμίσεις για την προώθηση της μικροκινητικότητας, όπως ο ορισμός των οχημάτων που ανήκουν στην κατηγορία των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΠΗΟ), θέσπιση κανόνων για την κυκλοφορία τους, ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τον εξοπλισμό τους, τα απαραίτητα έγγραφα του χρήστη καθώς και τις προδιαγραφές κατασκευής τους, τη διάθεσή τους στην αγορά και τη δυνατότητα παροχής προς κοινόχρηστη χρήση τους.
Ειδικότερα, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους κανόνες κυκλοφορίας για τα οχήματα μικροκινητικότητας (ηλεκτρικά πατίνια, τροχοπέδιλα (rollers), τροχοσανίδες (skate boards), αυτοεξισορροπούμενα οχήματα (όπως Segway).

Εισάγονται ρυθμίσεις για τη κυκλοφορία τους στη βάση αξιολόγησης και συγκριτικής μελέτης άλλων χωρών, με βάση την ταχύτητα που αναπτύσσουν:
-Τα οχήματα που αναπτύσσουν μικρή ταχύτητα (έως 6 χλμ./ώρα), παραπλήσια δηλαδή με την ταχύτητα του πεζού, κυκλοφορούν όπου και όπως κυκλοφορούν οι πεζοί.
-Τα ΕΠΗΟ που αναπτύσσουν ταχύτητα έως 25 χλμ./ώρα, λογίζονται ως ποδήλατα και κυκλοφορούν όπου επιτρέπονται τα ποδήλατα.
-Απαγορεύεται για λόγους οδικής ασφάλειας, η κυκλοφορία αυτών των οχημάτων, σε οδούς όπου αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες (άνω των 50 χλμ./ώρα).
-Ρυθμίζονται ζητήματα προδιαγραφών και ασφαλούς χρήσης αυτών των οχημάτων με έμφαση στον υποχρεωτικό εξοπλισμό που πρέπει να φέρουν τα ΕΠΗΟ κατ’ αντιστοιχία με τα ποδήλατα (φρένα, φώτα, ηχητική προειδοποίηση)
-Περιγράφονται οι υποχρεώσεις του χρήστη των οχημάτων. Ενδεικτικά, οι οδηγοί των ποδηλάτων και των ΕΠΗΟ πρέπει υποχρεωτικά να φορούν εγκεκριμένου τύπου προστατευτικό κράνος, κανονικά δεμένο. Κατά τη νύκτα, οι οδηγοί των ποδηλάτων και των ΕΠΗΟ υποχρεούνται να φορούν ορατό αντανακλαστικό εξοπλισμό ορατό. Επίσης, οι οδηγοί των ποδηλάτων που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 12 ετών και κινούνται σε οδικό δίκτυο που προορίζεται για την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων θα πρέπει να συνοδεύονται από άτομα που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 16 ετών.
Πρόστιμα ωστόσο επιβάλλονται στους παραβάτες οδηγούς των ΕΠΗΟ που αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτητα. Όποιος οδηγός υπερβαίνει την ταχύτητα έως 25 χλμ/ώρα τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο σαράντα (40,00) ευρώ και σε όποιον το θέτει σε κυκλοφορία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατό (100,00) ευρώ ενώ ο οδηγός Ε.Π.Η.Ο. που υπερβαίνει την ταχύτητα 35 χλμ/ώρα και όποιος το θέτει σε κυκλοφορία τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο εκατό (100) και διακοσίων (200) ευρώ, αντίστοιχα. Επιπλέον, όποιος οδηγεί Ε.Π.Η.Ο. κυκλοφορεί σε οδούς όπου αναπτύσσονται ταχύτητες άνω των 50χλμ /ώρα τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ογδόντα 80,00) ευρώ.
-Στο μέρος Γ’ του σχεδίου νόμου ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2018/645 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Απρίλιου 2018, με την οποία εισάγονται ρυθμίσεις για τους επαγγελματίες οδηγούς στα πλαίσια ενιαίας ρύθμισης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των διαδικασιών που διέπουν τις άδειες οδήγησης.
Τέλος, στο δ´ μέρος του σχεδίου νόμου εισάγονται ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ειδικότερα, απλοποιείται η διαδικασία αντικατάστασης των αδειών για λόγους φθοράς /κλοπής/απώλειας/ανανέωσης, επιτρέποντας στον πολίτη να διεκπεραιώνει μόνος του όλη τη διαδικασία από τον υπολογιστή ή το κινητό του. Εισάγονται διατάξεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας μεταβίβασης του οχήματός καθώς αίρεται αυτοδίκαια η παρακράτηση μετά την παρέλευση 7 ετών, χωρίς να υπάρχει πλέον η υποχρέωση του πολίτη, να μεταβεί στις διευθύνσεις περιφερειών για να διευθετήσει το ζήτημα. Κατάργηση των συμβεβλημένων ιατρών στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης αδειών οδήγησης.
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 4/12/2020


400 ευρώ για περίπου 130.000 μακροχρόνια ανέργους- Υπεγράφη η ΚΥΑ

Εμφάνιση

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020


Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, σε άμεση υλοποίηση της πρόσφατης δέσμευσης του πρωθυπουργού, συνυπέγραψαν την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ που αφορά περίπου 130.000 μακροχρόνια ανέργους συμπολίτες μας που δεν λαμβάνουν την τακτική επιδότηση ανεργίας.
Το κονδύλι του ΟΑΕΔ γι’ αυτήν την έκτακτη ενίσχυση υπολογίζεται στα 52 εκατ. ευρώ.
Τις επόμενες μέρες θα ανοίξει η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ και οι δικαιούχοι θα καταχωρήσουν ή θα επικαιροποιήσουν το αριθμό του τραπεζικού τους λογαριασμού (ΙΒΑΝ) προκειμένου να τους καταβληθεί αυτόματα η έκτακτη ενίσχυση των 400 ευρώ, όπως είχε γίνει και στην πληρωμή Απριλίου-Μαΐου 2020.


Τον Ιανουάριο οι αιτήσεις για το «Εξοικονομώ- Αυτονομώ» στην περιφέρεια ΑΜΘ

Εμφάνιση

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020


Στην τελική ευθεία για την προκήρυξη του προγράμματος « Εξοικονομώ- Αυτονομώ» βρίσκεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτήν την εβδομάδα αναμένεται η δημοσίευση του Οδηγού του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ακολουθεί, στις 9 Δεκεμβρίου η έναρξη υποβολής αιτήσεων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Το ΥΠΕΝ ανέβαλε την πρεμιέρα του προγράμματος για δέκα ημέρες λόγω του κορονοϊού, ενώ για τον ίδιο λόγο στο νέο χρονοδιάγραμμα οι περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας -όπου τα προβλήματα με την πανδημία είναι εντονότερα - μετατέθηκαν στο τέλος.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 11.01.2021
Επίσης, το απαιτούμενο από τις Πολεοδομίες (ΥΔΟΜ) πιστοποιητικό για να υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα (Βεβαίωση νομίμως εκδοθείσας οικονομικής άδειας ή Βεβαίωση τακτοποίησης αυθαιρέτου) δεν είναι υποχρεωτικό στην παρούσα φάση και μπορεί να αντικατασταθεί από μια υπεύθυνη δήλωση.
Το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο, και εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση υπαγωγής στο πρόγραμμα, αλλά θα υποβάλλεται σε επόμενο βήμα της διαδικασίας.
Στις βασικές καινοτομίες του νέου προγράμματος περιλαμβάνονται αφενός η δυνατότητα χρηματοδότησης, για πρώτη φορά, των νοικοκυριών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού και υποδομής φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου, καθώς και η απλουστευμένη διαδικασία υπαγωγής πολυκατοικιών στο πρόγραμμα.


Πως θα ανοίξει η αγορά - Μέθοδος click away

Εμφάνιση

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020


Με στόχο το άνοιγμα της οικονομίας, σταδιακά, και χωρίς συνωστισμό στα καταστήματα, η κυβέρνηση έχει ήδη σχεδιάσει τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, σύμφωνα με τις οδηγίες και συμβουλές των επιδημιολόγων.
Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, εξήγησε πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα μόλις οι ειδικοί δώσουν το «πράσινο» φως, έτσι ώστε να λειτουργήσει η οικονομία της χώρας και ανέφερε πως αυτό θα καταστεί εφικτό εφόσον πέσει ο αριθμός των κρουσμάτων.
Παρόλα αυτά, εξήγησε ότι, «όλοι θα πρέπει να φορούν μάσκες και να κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις μεταξύ τους…. Οι πελάτες στα καταστήματα θα μπαίνουν με αριθμούς έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός».
«Με μεγάλη προσοχή θα ανοίξουμε την οικονομία» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και τόνισε ότι ο υπουργός Υγείας, κ. Βασίλης Κικίλιας έχει λάβει μέτρα, αλλά όταν ουσιαστικά το 30% στη Θεσσαλονίκη έχει νοσήσει και οι ΜΕΘ ασφυκτιούν, την ίδια ώρα υπάρχουν άνθρωποι «που κάνουν κορωνοπάρτι…
Όσες εντατικές και να φτιάξουμε δεν προχωράμε… Ο ιός δεν θα αφήσει κανέναν ανεπηρέαστο δεν κάνει διακρίσεις… πρέπει να τηρήσουμε όλοι τα μέτρα με θρησκευτική ευλάβεια, θα κάνουμε πάρτι μετά» επισήμανε ο ίδιος.

Μέθοδος click away για τις αγορές
Σύμφωνα με τον υπουργό, πιθανότατα να ανοίξουν αρχικά ορισμένοι τομείς της οικονομίας, όπως τα εποχιακά είδη, π.χ παιχνίδια, καθώς αυτά έχουν πληγεί περισσότερο από άλλους τομείς αυτή την περίοδο. Επισήμανε όμως ότι η αγορά θα λειτουργήσει με αυστηρούς όρους, όπως μάσκες, αποστάσεις, περιορισμένος αριθμός ατόμων μέσα στο κατάστημα.
που θα εφαρμοστούν θα είναι τα ψώνια με τον τρόπο του click away, δηλαδή, θα γίνεται παραγγελία από τον καταναλωτή στο κατάστημα, η παραγγελία θα ετοιμάζεται, ο πολίτης θα κλείνει ραντεβού με τον καταστηματάρχη και στη συνέχεια θα πηγαίνει στο κατάστημα για να παραλάβει την παραγγελία. Με αυτό τον τρόπο θα μειώνεται στο ελάχιστο η ανθρωπινή επαφή ενώ θα μειωθεί σε μεγάλο βαθμό και ο συνωστισμός μέσα στα καταστήματα.
Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι τομείς της οικονομίας που έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν εστίες διασποράς του ιού δε θα ανοίξουν, ή θα ανοίξουν σε μεταγενέστερο χρόνο. Μεταξύ άλλων είπε πως εφόσον όλα πάνε καλά, το εμβόλιο θα φτάσει στη χώρα μας στα μέσα Δεκεμβρίου, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για το άνοιγμα της οικονομίας


113.100 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΑΜΘ στο Νοσοκομείο Δράμας

Εμφάνιση

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020


Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, η Περιφέρεια ΑΜΘ διαθέτει 113.100 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την κάλυψη άμεσων αναγκών που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο Δράμας λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων Covid-19 στην περιοχή.
Η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης που είχε ο κ. Μέτιος με τη διοικήτρια του νοσοκομείου κυρία Νίκη Καρατζόγλου και το αίτημα που υπέβαλε η διοίκηση του νοσοκομείου στην Περιφέρεια την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, με στόχο να καλυφθούν ανάγκες σε εξοπλισμό για το προσωπικό, τις Κλινικές Covid-19 και τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μεταξύ άλλων.


Ολοκληρώθηκε η 4η Συνεδριακή Διάσκεψη της Κ.Ε.Δ.Ε. με ψηφιακό οικοδεσπότη την Π.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Εμφάνιση

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020


Ολοκληρώθηκε η 4η Συνεδριακή Διάσκεψη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με ψηφιακό «οικοδεσπότη» την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Στην υβριδική, μέσω τηλεδιάσκεψης, Συνδιάσκεψη συμμετείχαν 50 μέλη της Γενικής Συνέλευσης, Δημάρχων, αιρετών και στελεχών της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
Τα ζητήματα της ανάπτυξης και η ανάγκη να έχει ουσιαστικό ρόλο η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού στο σχεδιασμό και διαχείριση όλων των αναπτυξιακών προγραμμάτων, βρέθηκαν στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Προέδρου της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Τόνισε πως «μέχρι σήμερα το ΕΣΠΑ δομήθηκε χωρίς τη συμμετοχή της Δήμων, με διακοσμητικό ρόλο στις επιτροπές παρακολούθησης και χωρίς δυνατότητα διατύπωσης ουσιαστικής άποψης στο σχεδιασμό και υλοποίηση. Αυτό πρέπει να αλλάξει στο νέο ΕΣΠΑ και να υπάρξει διακριτός ρόλος, τόσο στον στόχο πολιτικής 5 όσο και στα έργα για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Είναι σημαντικό ότι οι Δήμοι έχουν ρόλο στο πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης», ενώ όσον αφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όταν χρησιμοποιείται για έργα περιφερειακού ή υπερτοπικού χαρακτήρα, τον πρώτο λόγο πρέπει να έχουν οι Περιφέρειες, αλλά όταν χρηματοδοτεί τοπικού χαρακτήρα έργα (γήπεδα, πλατείες, τοπικό οδικό δίκτυο), τα χρήματα πρέπει να τα διαχειρίζονται απευθείας οι Δήμοι, χωρίς διαμεσολαβητές».
Ο οικοδεσπότης της Συνεδριακής Διάσκεψης, Πρόεδρος της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Δήμαρχος Ορεστιάδας, Βασίλης Μαυρίδης μίλησε για την ανάγκη μιας ριζοσπαστικής αναθεώρησης της θέσης της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο ενός πιο αποκεντρωμένου μοντέλου διοίκησης της χώρας.


Πανελλήνιες εξετάσεις 2021: Νωρίτερα η δήλωση συμμετοχής φέτος

Εμφάνιση

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020


Νωρίτερα από άλλες χρονιές και εντός του Νοεμβρίου θα δηλώσουν φέτος τη συμμετοχή τους στις πανελλήνιες εξετάσεις οι μαθητές της Γ’ λυκείου.
Έως τώρα, οι μαθητές υπέβαλλαν αίτηση - δήλωση συμμετοχής, στην οποία συμπληρώνουν τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν, εντός του Μαρτίου.
Φέτος, για πρώτη φορά, η δήλωση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, με υπουργική απόφαση που αναμένεται, στην οποία οι υποψήφιοι θα καταγράψουν τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν καθώς και τα ειδικά μαθήματα, εφόσον επιθυμούν την εισαγωγή τους στις σχολές στις οποίες είναι υποχρεωτικά, όπως οι Αρχιτεκτονικές και οι ξένες φιλολογίες, σύμφωνα με το δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου».

Ξεκινάει η διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων στα σχολεία
Η δήλωση θα γίνει νωρίτερα καθώς φέτος, για πρώτη φορά, ξεκινάει η διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων στα σχολεία, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας. Μέχρι πρότινος, η διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων γινόταν σε ένα ποσοστό αυτών και όχι στο σύνολό τους και συνήθως αποτελούσε μάθημα επιλογής. Οι περισσότεροι μαθητές που επιθυμούσαν την εισαγωγή τους σε υψηλόβαθμες σχολές, που ήταν υποχρεωτική η εξέταση σε ειδικό μάθημα, προσέφευγαν σε φροντιστήρια.
Με την ηλεκτρονική αίτηση από το Νοέμβριο θα γίνει η πρώτη «χαρτογράφηση» από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας για το ενδιαφέρον που υπάρχει από τους υποψηφίους στη διδασκαλία των ειδικών μαθημάτων. Ανάλογα με τον αριθμό και τις περιοχές στις οποίες εδρεύουν οι μαθητές θα δημιουργηθούν τμήματα που δεν αφορούν μεμονωμένα την κάθε σχολική μονάδα αλλά ομάδες σχολείων, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα.

Μέσω e-mail η υποβολή
έτος η υποβολή θα γίνει μέσω e-mail που θα στείλουν οι υποψήφιοι στη σχολική τους μονάδα, με τη διορία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά να αναμένεται να ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών από το υπουργείο Παιδείας.
Μία ακόμα διαφορά σε σχέση με πέρσι είναι η σύμπτυξη των Ομάδων Προσανατολισμού Θετικών και Τεχνολογικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας.
Στην αίτηση οι μαθητές που ανήκουν σε αυτή την ομάδα προσανατολισμού θα επιλέξουν ως εξεταζόμενο μάθημα αυτό των Μαθηματικών, εφόσον θέλουν να εισαχθούν σε σχολές και τμήματα του δεύτερου επιστημονικού πεδίου και το μάθημα της Βιολογίας εφόσον επιθυμούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα του τρίτου επιστημονικού πεδίου.


Στην διάθεση του συστήματος υγείας ο βουλευτής Δράμας Κωνσταντίνος Μπλούχος- 19 τα νέα κρούσματα στην Δράμα

Εμφάνιση

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Ο βουλευτής Δράμας (ιατρός) Κωνσταντίνος Μπλούχος ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής να τεθεί στην διάθεση του Συστήματος Υγείας, η υποστήριξη του οποίου είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ.
Στην Δράμα το Νοσοκομείο ζητά άμεσα στήριξη από υγειονομικούς καθώς πέρα από τις μεγάλες ελλείψεις 60 υγειονομικοί απουσιάζουν αναγκαστικά καθώς είτε νοσούν είτε είναι απομονωμένοι επειδή ήρθαν σε επαφή με φορείς του ιού.
Η τελευταίες μετρήσεις δείχνουν πτωτική πορεία κρουσμάτων στην Δράμα αλλά και στην ΠΑΜΘ.

Συγκεκριμένα:
19 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας, 12 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου, 51 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας, 8 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ροδόπης
Στη μάχη κατά της πανδημίας αποφάσισαν να ριχτούν με την ιατρική επαγγελματική τους ιδιότητα, άλλοι δύο βουλευτές του κοινοβουλίου.
Ο Χρήστος Κέλλας της ΝΔ και ο Γιώργος Λαμπρούλης του ΚΚΕ ζήτησαν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους για ένα διάστημα, ώστε να συντρέξουν τους συναδέλφους τους γιατρούς.
Ο κ. Λαμπρούλης έκανε μάλιστα έκκληση στους γιατρούς, εκλεγμένους βουλευτές στο Κοινοβούλιο να πράξουν αντίστοιχα».
Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Κέλλας και Λαμπρούλης προέρχονται από την Θεσσαλία και συγκεκριμένα από τη Λάρισα καθώς και οι δύο εκλέγονται εκεί. Ο κ. Κέλλας είναι αναισθησιολόγος - ελεύθερος επαγγελματίας ενώ ο κ. Λαμπρούλης πνευμονολόγος του ΕΣΥ στο ΓΝ της Λάρισας.
Και οι τρεις βουλευτές προέρχονται από περιοχές που πλήττονται ιδιαιτέρως σκληρά από τον κορονοϊό.


Συνεχής η ροή λαθρομεταναστών από τον Έβρο

Εμφάνιση

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020


Συνελήφθη την Κυριακή (22-11-2020) το μεσημέρι, στον Ίασμο Ροδόπης, ένας αλλοδαπός, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μετανάστες που πέρασαν τα σύνορα παράνομα.
Οι αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής συνέλαβαν τον δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και να μεταφέρει, παράνομα, στην ενδοχώρα εννέα (9) μη νόμιμους μετανάστες.
Ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε μία μέρα πριν στην παλαιά Εθνική Οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης.
Αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Βόλβης συνέλαβαν αλλοδαπό διακινητή ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας δώδεκα (12) μη νόμιμους μετανάστες.
Σημειώνεται ότι ο αλλοδαπός διακινητής αντιλαμβανόμενος την επικείμενη σύλληψη επιχείρησε να διαφύγει πεζός, χωρίς να τα καταφέρει.


Μια πρόταση του Τζίμα Μαργαρίτη

Εμφάνιση

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020


Πάρκο Επιστημόνων που άλλαξαν τη ροή της επιστήμης, θα μπορούσε να κατασκευασθεί στη Δράμα.
Με διαγωνισμό η φιλοτέχνηση σε μάρμαρο κορυφαίων επιστημόνων της παγκόσμιας διανόησης.
Ως χώρος η περιοχή της ανάπλασης της 1ης Ιουλίου.
Η κατασκευή και έκθεση θα μπορούσε να συνδυασθεί και με την νέα τεχνολογία για παρουσίαση του έργου τους.
Το έργο θα μπορούσε να αποτελέσει διαρκή πόλο έλξης.
Πλάτωνας, Σωκράτης, Άινσταϊν, Αριστοτέλης, Πλανκ και δεκάδες άλλοι επιστήμονες.
Σχεδιασμός, μελέτη, εκτέλεση.
Αξίζει.


Αντιπεριφερειάρχης Δράμας: Θερμά ευχαριστώ στον Κ. Μπλούχο

Εμφάνιση

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020


Τις ευχαριστίες του προς τον βουλευτή Δράμας Κωνσταντίνο Μπλούχο, που ζήτησε απαλλαγή από τα καθήκοντά του στην βουλή, προκειμένου να υπηρετήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυτές τις μέρες της μεγάλης ανάγκης, εκφράζει με επιστολή, που δημοσιοποιεί στα Μέσα Ενημέρωσης ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος.

Αξιότιμε Βουλευτή Δράμας κ. Κωνσταντίνε Μπλούχο
Ως Αντιπεριφερειάρχης Δράμας, θα ήθελα να εκφράσω τις βαθιές μου ευχαριστίες για την πράξη σας να αιτηθείτε στον Πρόεδρο της Βουλής απαλλαγή από τα κοινοβουλευτικά σας καθήκοντα για να ασκήσετε ξανά το ιατρικό σας λειτούργημα, να ενταχθείτε στο ΕΣΥ και να συνδράμετε στη μάχη κατά του ιού.
Η πράξη σας αποτελεί μία πράξη κοινωνικής αλληλεγγύης και αλτρουισμού, με γνώμονα την θωράκιση του συστήματος υγείας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του πολυτιμότερου αγαθού στον κόσμο.
Είναι ακόμα μια υπεύθυνη στάση για να ενισχυθεί περισσότερο το Νοσοκομείο Δράμας, λόγω του φόρτου και της έκτακτης, πρωτόγνωρης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την πανδημία και την έξαρση των κρουσμάτων στο Νομό μας το τελευταίο διάστημα.
Σε αυτή την προσπάθεια και στο πλαίσιο της συστράτευσης όλων των δυνάμεων της κοινωνίας, ο καθένας από εμάς διά του ρόλου του, πρέπει να βάλει ένα λιθαράκι, για χτιστεί ένα τείχος προστασίας απέναντι στον νέο ιό, που απειλεί την ανθρώπινη υγεία.

Με εκτίμηση
Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας