Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

ΘΕΜΑΤΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ


Μιχαηλίδης Κώστας

Δραμινός ο Πρόεδρος του πρώτου αιρετού Περιφερειακού Συμβουλίου Αν. Μακεδονίας – Θράκης

 

- Λένε όλοι ότι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι θεσμός αποκέντρωσης. Όλοι αναγνωρίζουν ότι θα κριθεί στην πράξη. Είστε αισιόδοξος;

- Οι νέοι οργανισμοί της Β΄θμιας Αυτοδιοίκησης συγκεντρώνουν όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στα κοινωνικά, οικονομικά, δημογραφικά μεγέθη και που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση της αναπτυξιακή πορείας της περιφέρειας. Αλλάζουν δομές που κρατούσαν την Ελληνική Περιφέρεια όμηρο του Αθηνοκεντρικού κράτους και της κεντρικής εξουσίας ενώ ταυτόχρονα γίνεται αποτελεσματικότερη η διεκδίκηση των συμφερόντων των Ελληνικών περιφερειών στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Με την Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας και συγκέντρωση δυνάμεων ενώ για του πολίτες η αποτελεσματική λειτουργία του νέου θεσμού φέρνει κοντά τους την διοίκηση που παλιότερα αναζητούσαν στο κέντρο για πολλά σημαντικά ζητήματά τους. Και βέβαια, η μεταβίβαση της αναπτυξιακής ευθύνης από την κεντρική εξουσία στο νέο ισχυρό αιρετό θεσμό, καθιστά τους πολίτες της περιφέρειας υπεύθυνους και κύριους στα του «οίκου» τους.

- Δόθηκαν οι αρμοδιότητες; Πολλοί φοβούνται «καπέλωμα» από την κεντρική εξουσία.

- Στην νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένη διοίκησης έχουμε 13 αιρετές περιφερειακές αυτοδιοικήσεις και επτά αποκεντρωμένες κρατικές. Οι αρμοδιότητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης μεταφέρθηκαν στην περιφερειακή και ασκούνται αποτελεσματικότερα σε περιφερειακό επίπεδο μαζί με τις αρμοδιότητες των κατηργημένων κρατικών περιφερειών. Με εξαίρεση βέβαια, εκείνες που πρέπει να μείνουν στα αποκεντρωμένα όργανα τους κράτους και που αφορούν στα θέματα δασικής πολιτικής, μεταναστευτικής πολιτικής, προστασίας περιβάλλοντος και χωροταξίας- πολεοδομίας. Παραμένουν στο κράτος επειδή πρέπει να αντιμετωπίζονται με την λογική της ενιαίας πολιτικής σε ολόκληρη την χώρα και είναι αρμοδιότητες επίσης οι οποίες δεν εκχωρούνται λόγο συντάγματος. Είναι σαφής λοιπόν ο διαχωρισμός με την αποκεντρωμένη αυτοδιοίκηση -το αποκεντρωμένο κράτος στην περιφέρεια- και οι αρμοδιότητες είναι ευδιάκριτες.

- Πώς κρίνεται το δυναμικό που απαρτίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ;

- Οφείλω να καταθέσω ότι η σύνθεση του πρώτου Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ, είναι εξαιρετικά υψηλού επιπέδου και αυτό αποδεικνύεται σε κάθε συνεδρίαση. Οι συνάδελφοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων και από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες με την ουσιαστική τους παρουσία αναβαθμίζουν τον θεσμό και τιμούν με τον καλύτερο τρόπο την εκπροσώπησή τους στο ανώτατο δημοκρατικό συλλογικό όργανο της περιφέρειας. Το δυναμικό του Π.Σ. εγγυάται την επιτυχία του θεσμού και αποτελεί ελπιδοφόρα παρακαταθήκη για το μέλλον.

- Στις πρώτες του συνεδριάσεις το Π.Σ. ασχολήθηκε με σημαντικά ζητήματα πολλά εκ των οποίων όμως δεν είναι στην αρμοδιότητά του.

- Στο Π.Σ. ΑΘΜ όργανο που εκφράζει την λαϊκή κυριαρχία στο επίπεδο της περιφέρειας, συζητήθηκαν από τις πρώτες κιόλας συνεδριάσεις του ζητήματα που άμεσα δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του με την στενή έννοια του όρου. Θέματα όπως το μεταναστευτικό ζήτημα, οι συγχωνεύσεις και ιδρύσεις νέων σχολικών μονάδων, τα πυρηνικά και μια σειρά άλλων ζητημάτων που αφορούν όμως στην κοινωνία και για τα οποία δεν μπορούμε και δεν πρέπει να είμαστε αδιάφοροι. Όπως δήλωσε κατ΄ επανάληψη ο Περιφερειάρχης κ. Άρης Γιαννακίδης, το συλλογικό όργανο θα έχει άποψη για κάθε ζήτημα και θα συνδιαμορφώνει πρόταση που αφορά στους πολίτες της Περιφέρειας μας ανεξάρτητα εάν αυτό εμπίπτει ή όχι στις εκ του νόμου αρμοδιότητες της αιρετής Περιφερικής Αυτοδιοίκησης.

- Μπορεί να λειτουργήσει η περιφερειακή συνείδηση σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής, σαν φοβίζει το «λόμπι» της Θράκης;

- Τα τελευταία χρόνια και πριν από την κρίση, οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της χώρας αφορούσαν κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και πολύ λιγότερο στην περιφέρεια. Το ζήτημα της ισόρροπης ανάπτυξης σε αυτή την εξαιρετικά αρνητική οικονομική συγκυρία, που πλήττει την ελληνική κοινωνία, καθίσταται πλέον κεντρικό πολιτικό ζητούμενο και στοίχημα που αποτελεί προτεραιότητα για την περιφερειακή ανάπτυξη. Πέρα όμως από αυτή την κύρια, θα έλεγα, αντίθεση, υφίσταται και μία δευτερεύουσα -εξίσου σημαντική- που αφορά στις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και οι οποίες στην Περιφέρειά μας, δυστυχώς είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπαρκτές. Ο Περιφερειάρχης μίλησε πολλές φορές για την αναπτυξιακή υστέρηση της Δράμας τα τελευταία χρόνια και αυτό από μόνο του δηλώνει της προτεραιότητα για την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Η διαμόρφωση ενιαίας περιφερειακής συνείδησης, κάτι που δηλώνεται από όλες τις παρατάξεις του Π.Σ., αποτελεί μονόδρομο και προϋπόθεση ανάπτυξης της Περιφέρειας και βέβαια είναι ο πρώτιστος στόχος της περιφερειακής αρχής.

- Στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, που θα βρεθούν οι πόροι για να πραγματοποιηθούν έργα και παρεμβάσεις;

- Η περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, υπαγορεύεται από την δημοσιονομική πολιτική εξυγίανσης και αυτό αποτελεί πραγματικότητα που δημιουργεί νέα, σε σχέση με παρελθούσες αντιλήψεις, δεδομένα. Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ καθίσταται περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιτακτική ανάγκη και θα έλεγα το κύριο «εργαλείο» για την προσπάθεια που γίνεται στην κατεύθυνση σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονομίας. Στην υπόθεση αυτή και με το δεδομένο ότι από την 1η Ιουλίου οι αιρετές Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις αναλαμβάνουν την διαχείριση του παραπάνω χρηματοδοτικού εργαλείου, οι ευθύνες τους με την μεταβίβαση αυτής της αρμοδιότητας, καθίστανται καθοριστικές για την περιφερειακή ανάπτυξη, για την ανάπτυξη τελικά όλης της χώρας.

- Έχετε μια μεγάλη εμπειρία στα κοινά. Τελικά τι φταίει που η Δράμα είναι ουραγός των εξελίξεων, έχει ευθύνες η κεντρική εξουσία ή οι τοπικοί φορείς;

- Στη Δράμα που βιώνει τα τελευταία χρόνια τη χειρότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της, αναζητούμε ευθύνες και αυτό πολλές φορές είναι αυτοσκοπός και όχι μέσον για να πάμε μπροστά. Πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι η περιχαράκωση, η ομφαλοσκόπηση και η εσωστρέφεια αποτελούν καταστρεπτικά στοιχεία για το μέλλον αυτού του τόπου. Η Δράμα έχει δυνατότητες και συγκριτικά πλεονεκτήματα που πρέπει και επιβάλλεται να αξιοποιηθούν στα πλαίσια του νέου Περιφερειακού στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης.

- Υπάρχει διάθεση συνεργασίας των τοπικών φορέων ή κυριαρχεί η καχυποψία και η μικροπολιτική;

- Η συνεργασία για να είναι ειλικρινής και επωφελής για τον τόπο θα πρέπει να γίνεται στη βάση συγκεκριμένων επιδιώξεων και στόχων. Όσοι συνεχίζουν να κυριαρχούνται από μικροπολιτικές και κομματικές σκοπιμότητες θα αντιληφθούν πολύ γρήγορα ότι η κοινωνία δεν τους ανέχεται πλέον και εδώ που φτάσαμε εκείνο που προέχει είναι η συσπείρωση όλων των δυνάμεων για το ξεπέρασμα της κρίσης.

- Πάμε κ. Μιχαηλίδη σε ορισμένα προσωπικά ερωτήματα.

Τι είναι πολιτική για εσάς;

- Η άποψη για ζητήματα της κοινωνίας.

- Ο πολιτικός πιστεύετε ότι γεννιέται ή γίνεται;

- Διαμορφώνεται σε συγκεκριμένες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

- Ποιό είναι το πρόσωπο που σας ενέπνευσε να ασχοληθείτε με την πολιτική;

- Πολλά, εκείνος όμως που μου έδωσε την ευκαιρία και το ερέθισμα είναι ο Λάζαρος Ζουρνατζής.

- Στην πολιτική αναπτύσσονται φιλίες;

- Απαντώντας για μένα και μόνο για μένα, ναι έχω κάνει πολλούς φίλους.

- Όταν επιθυμείται κάτι πάρα πολύ και δεν το καταφέρνετε, τι γίνεται;

- Επαναπροσδιορίζω τον στόχο.

- Διδάσκεστε από τα λάθη σας, για να μην τα επαναλάβετε;

- Προσπαθώ να το κάνω, γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό.

- Σας φοβίζει η αποτυχία;

- Ποιόν δεν φοβίζει…

- Εάν ιεραρχούσατε τα τρία πιο σημαντικά πράγματα για το νομό Δράμας, ποιά θα ήταν αυτά;

- Σχεδιασμός, σχεδιασμός, σχεδιασμός…

- Τι σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε τις λέξεις:

- Διεθνής οικονομική κρίση: Κρίση του καπιταλισμού που πλήττει τους οικονομικά ασθενέστερους.

- Μνημόνιο: Αναγκαίο κακό.

- Ανεργία: Η χειρότερη μορφή φασισμού του καπιταλιστικού συστήματος που περιθωριοποιεί τους πολίτες.

- Νέοι άνθρωποι: Τα πρώτα θύματα της οικονομικής κρίσης.

- Αριστερά: Ανθρωπιστικές αξίες.

- ΠΑΣΟΚ: Στα δύσκολα καλείται να βγάλει την πατρίδα από το αδιέξοδο.

- Νέα Δημοκρατία: Το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης.

- Γιώργος Παπανδρέου: Ηγέτης ευθύνης που καλείται να σώσει της χώρα.

- Αντώνης Σαμαράς: Αναμφισβήτητος ηγέτης, πλέον, της Νέας Δημοκρατίας.

- Χρήστος Αηδόνης: Προσωπική δικαίωση η υπουργοποίησή του και τιμή για την Δράμα.

- Χαρά Κεφαλίδου: Δυναμική παρουσία, που εγγυάται την προώθηση των δραμινών ζητημάτων.

- Γιάννης Ξανθόπουλος: Ο πρώτος Αντιπεριφερειάρχης, όπως ήταν και ο πρώτος έπαρχος στις δύο τομές της αυτοδιοίκησης.

- Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση: Προοδευτική και αναγκαία τομή στο σύστημα διακυβέρνησης.

- Καλλικράτης: Αποκέντρωση του κράτους σε μία προοδευτική κατεύθυνση.

- Ποια είναι η άποψή σας για το πολιτικό σύστημα, διέρχεται κρίση;

- Ναι, και αυτό πρέπει να το καταλάβουν τα κόμματα και οι πολιτικοί.

- Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;

- Εξαρτώνται από τις εξελίξεις…

- Δέχεστε την άποψη που λέει πως στην πολιτική χρειάζεται «ταλέντο»;

- Η πολιτική χρειάζεται αίσθημα ευθύνης.

- Ποια η άποψή σας για τους επαγγελματίες πολιτικούς;

- Δεν είναι όλοι ίδιοι.

- Έχετε πιάσει τον εαυτό σας να επιζητεί την κολακεία των γύρω;

- Μ΄ αφήνει αδιάφορο.

- Τι εύχεστε για το ΠΑΣΟΚ;

- Να βγάλει τη χώρα από την κρίση.

- Πείτε μας μια φράση που να περιέχει τη φιλοσοφία σας για τη ζωή...

- Η φιλοσοφία μου για τη ζωή δεν αποτυπώνεται μόνο σε μία φράση.

- Αν ερχόταν ένα παιδί και σας ρωτούσε για ποιον λόγο αξίζει κανείς να ζει στη Δράμα, τι θα του λέγατε;

- Γιατί είναι όμορφη, γιατί είναι ο τόπος μου και γιατί έχει δυνατότητες…

- Αν ήσασταν καλεσμένος του Γιώργου Παπανδρέου σε γεύμα, τι θα συζητούσατε μαζί του;

- Να βρει τρόπους ώστε τα θύματα της κρίσης να μην είναι οι οικονομικά ασθενέστεροι.

- Ποιά είναι η φράση που λέτε συχνότερα;

- Πριν απ΄ όλα υγεία.

- Ποιο είδος μουσικής προτιμάτε;

- Έντεχνη Ελληνική και από την διεθνή κυρίως soundtrack ταινιών.

- Αγαπημένος Συνθέτης;

- Χατζηδάκης, Θεοδωράκης από τους παλιότερους και Ευανθία Ρεμπούτσικα από τους νεότερους.

- Αγαπημένος τραγουδιστής...

- Ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Παντελής Θαλασσινός με συγκινούν ιδιαίτερα.

- Αγαπημένη σας ταινία...

- Σινεμά ο Παράδεισος.

- Κλείνοντας τι θα θέλατε να προσθέσετε;

- Να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του αξιόλογου περιοδικού σας και να ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους δραμινούς.

 


Αφήστε το σχόλιό σας