Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

ΘΕΜΑΤΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ


Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων - Καινοτομία στην δια βίου μάθηση

1 σχόλιο

Η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι ο εθνικός επιτελικός φορέας, ο οποίος συγκροτεί δομές και σχεδιάζει, συντονίζει και υποστηρίζει προγράμματα και δράσεις στον τομέα της διά βίου μάθησης. Τα Κ.Ε.Ε.συνιστούν μια καινοτομία στο πεδίο της διά βίου μάθησης και της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση. Αποτελούν το συντονιστικό φορέα σε επίπεδο νομού για την ανάπτυξη των προγραμμάτων, τη συνεργασία με τοπικούς φορείς αλλά και τη σύνδεσή τους με τον κεντρικό φορέα υλοποίησης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε. απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες της χώρας. Πρωταρχικός στόχος τους είναι η απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των ήδη υπαρχουσών. Τα Κ.Ε.Ε. δεν αναπτύσσουν δράσεις μόνο στην έδρα τους, αλλά τις επεκτείνουν σε κάθε περιοχή του νομού που υπάρχει ενδιαφέρον και ανάγκη ενηλίκων για μάθηση.
Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Κ.Ε.Ε. προωθείται η δικτυακή οργάνωσή τους, η οποία θα επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, διαδικασιών, μεθοδολογιών και εκπαιδευτικών υλικών.
Η λειτουργία των Κ.Ε.Ε. υποστηρίζεται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία οργανώνουν, συντονίζουν και παρακολουθούν τη λειτουργία των προγραμμάτων σε κάθε περιοχή.
Στα Κ.Ε.Ε. διδάσκουν εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι προηγουμένως έχουν επιμορφωθεί ως προς τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και ως προς τα εκπαιδευτικά υλικά των Κ.Ε.Ε.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.Ε. ακολουθούν τις αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σύμφωνα με τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι αποτελούν το επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ανάγκες, οι ρυθμοί μάθησης και τα εμπειρικά τους δεδομένα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαίδευσης. Η ενεργοποίηση, η εμπλοκή και η συμμετοχή τους, γίνονται βασικές παράμετροι αποτελεσματικής μάθησης.

Η αμφίδρομη σχέση εκπαιδευτών - εκπαιδευομένων, εμπεριέχει διάλογο, επεξεργασία, εμπλουτισμό απόψεων, ανταλλαγή εμπειριών. Έτσι, η Εκπαίδευση Ενηλίκων σε κάθε περίπτωση:
*προωθεί την προσωπική ανάπτυξη των ατόμων
*υποστηρίζει τη βελτίωση της επαγγελματικής ζωής
*ανοίγει νέους δρόμους για συνεχή μάθηση
*βελτιώνει το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων του πληθυσμού για οικονομική, τεχνολογική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη
*ενισχύει την ενεργό συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής
*καλλιεργεί την ιδέα της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Θεματικές ενότητες - πεδία επιμόρφωσης
Οι θεματικές περιοχές που καλύπτονται από τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΕ, είναι οι παρακάτω:
*χώρος εργασίας
*δημόσιες υπηρεσίες
*δικαιώματα του πολίτη
*δικαιώματα του εργαζόμενου
*οικογένεια
*τοπική κοινωνία
*ελεύθερος χρόνος
*πολιτισμός
*νέες τεχνολογίες
*υγεία
*εθελοντισμός
*περιβάλλον
*τουρισμός
*μουσική

ΚΕΕ Δράμας: Πρώτο σε αριθμό τμημάτων
Tο Κ.Ε.Ε. Δράμας έκλεισε 3 χρόνια λειτουργίας και δράσης, παρέχοντας τις υπηρεσίες του στους ενήλικες πολίτες σε όλο το νομό και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές όπως τους Ποταμούς, το Σιδηρόνερο, το Παρανέστι, το Περιθώρι, το Βώλακα, το Μικρόκαμπο και πολλές άλλες. Κάθε εκπαιδευτική χρονιά υλοποιεί πάνω από 100 τμήματα μάθησης ξεπερνώντας τον προκαθορισμένο αριθμό τμημάτων από τη Γ.Γ.Ε.Ε. και επιμορφώνονται σ΄ αυτά το χρόνο περίπου 2000 χιλιάδες πολίτες. Τα τμήματα μας υποστηρίζονται από το εξειδικευμένο, στελεχιακό διοικητικό προσωπικό και από 50 άτομα επιστημονικό προσωπικό (εκπαιδευτές) που εργάζονται κάθε χρόνο, γεγονός που συμβάλλει στην καταπολέμηση της τοπικής ανεργίας. Η πορεία μας αναδεικνύει την αναγκαιότητα της Δια Βίου Μάθησης σε καιρούς, που οι πολίτες βιώνουν ραγδαίες αλλαγές σε επαγγελματικό, κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον και ιδιαίτερα οι δραμινοί πολίτες αναζητούν τη γνώση και την ενεργή συμμετοχή τους, τόσο για την προσωπική τους εξέλιξη, όσο και για την προσφορά τους στην τοπική κοινωνία.

Σε εκδήλωση του Κ.Ε.Ε., για απονομή πιστοποιητικών σε εκπαιδευόμενους πολίτες στην εκμάθηση Η/Υ, παρευρέθηκε ο Υπουργός Παιδείας κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης ο οποίος ανακοίνωσε επισήμως ότι το κέντρο μας από τη νέα εκπαιδευτική χρονιά θα αποτελεί κόμβο Τηλεκπαίδευσης και Τηλεδιασκέψης Ανατ. Μακ. & Θράκης. Το Κ.Ε.Ε. Δράμας θα υποστηρίζει 2 εκπαιδευτικά προγράμματα από Απόσταση: Περιβάλλον και Τουριστική Ανάπτυξη και θα δέχεται εκπαιδευομένους από όλους τους νομούς της περιφέρειας. Στις 4 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν για πρώτη φορά πανελλήνιες εξετάσεις σε όλα τα ΚΕΕ της χώρας για Αλλοδαπούς που επιθυμούν να λάβουν την κάρτα επί μακρόν διαμένοντος. Από το Σεπτέμβριο θα παρέχει εκπαιδευτικό πρόγραμμα 175 ωρών Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού σε Αλλοδαπούς, οι οποίοι μετά την επιτυχή παρακολούθηση και την επιτυχία σε πανελλήνιες εξετάσεις, που θα διεξάγονται 2 φορές το χρόνο στα Κ.Ε.Ε. της Ελλάδας, θα αποκτούν βάση υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «την κάρτα επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα».

Η διαδικασία αιτήσεων για τα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης (250 ωρών) με τις θεματικές ενότητες: Πληροφορική Οικονομία-Περιβάλλον και Τουριστική Ανάπτυξη λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου. Η επιτυχής παρακολούθηση των προγραμμάτων και η επιτυχία σε εξετάσεις Πιστοποίησης θα οδηγούν στο «Πιστοποιητικό Δια Βίου Εκπαίδευσης»(ν.3369/6-7-05, αρθ. 5).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κ.Ε.Ε Δράμας επί της 1ης Ιουλίου από τις 8 έως τις 3 μ.μ. και στο τηλέφωνο: 25210-58313.


Σχόλια (1)

hgkkeq - Τρίτη 19 Απριλίου 2011 στις 15:26
CFzSrD ivtjlojllxdg, [url=http://obdslylwnqlu.com/]obdslylwnqlu[/url], [link=http://phrxsgsehrbs.com/]phrxsgsehrbs[/link], http://fbuxccbdmrly.com/

Αφήστε το σχόλιό σας