Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

ΘΕΜΑΤΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ


Η Διένεξη των Λιγνιτών στη Δράμα

2 σχόλια

Αναμφισβήτητο γεγονός είναι ότι ο κάμπος της Δράμας πέρα από έφορος είναι και ιδιαίτερα πλούσιο στο υπέδαφος του καθώς μελέτες έδειξαν ότι διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα λιγνιτών σ’ όλη την Ελλάδα. Η υπόθεση λιγνίτης στη Δράμα είναι αρκετά παλιά. Ήδη πολλά χρόνια πριν οι αγρότες της περιοχής όταν καθάριζαν να κτήματα τους, βάζοντας τα φωτιά, παρατηρούσαν ότι η φωτιά έκαιγε για μέρες. Το 1991 η ΔΕΗ πρότεινε ένα σχέδιο εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων με την δημιουργία εργοστασίων εξόρυξης λιγνιτών και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι περισσότεροι είδαν στον ορίζοντα μια νέα Πτολεμαΐδα και άμεσα μια μαζική κινητοποίηση πολιτών ξεκίνησε με την βοήθεια Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με οικολογικές ευαισθησίες που κατάφεραν να συγκεντρωθούν 40000 υπογραφές με αποτέλεσμα το σχέδιο να μπει στο συρτάρι. Από τότε πολύ νερό κύλησε στο αυλάκι με ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών, που τότε εναντιώθηκαν, να έχουν αλλάξει γνώμη σήμερα, λόγω της καλπάζουσας ανεργίας και της οικονομικής ύφεσης που έχει περιέλθει ο Νομός.

Η απόφαση της ΕΕ
Και ενώ όλοι νομίζαμε ότι η υπόθεση λιγνίτης τελείωσε μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα μονοπωλίου, υποχρεώνει την Ελλάδα να διασφαλίσει μια δίκαιη πρόσβαση στα κοιτάσματα λιγνίτη και άλλων επιχειρήσεων (Ιδιωτικών) εκτός της ΔΕΗ. Η Επιτροπή είχε διαπιστώσει, ύστερα από σχετική έρευνα, ότι τον Μάρτιο του 2008 η Ελλάδα είχε παραβεί την κοινοτική νομοθεσία για τον ανταγωνισμό (άρθρα 82 και 86 της Συνθήκης) επειδή ακριβώς αναγνώριζε προνομιακή πρόσβαση στον λιγνίτη μόνο στη ΔΕΗ, ενώ υπήρχαν και άλλες επιχειρήσεις που θα ήθελαν να τον εκμεταλλευθούν. Η Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέωση να παραχωρήσει δικαιώματα εκμετάλλευσης σε τέσσερα λιγνιτικά κοιτάσματα, το ένα είναι της Δράμας, μέσω δημόσιων διαγωνισμών στους οποίους δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής η ΔΕΗ.

Υπενθυμίζεται πως στο παρελθόν η ΔΕΗ είχε το μονοπώλιο ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και συνεχίζει σήμερα να απολαμβάνει προνομιακής πρόσβασης στην εξόρυξη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη. Η Κομισιόν θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτόν καταστρατηγούνται οι διατάξεις περί ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού, αφού οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ δεν είναι σε θέση να την ανταγωνισθούν αποτελεσματικά διότι δεν τους επιτρέπεται η πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες λιγνίτη. Αποτέλεσμα είναι η δυσχερής, έως αδύνατη, είσοδος στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ιδιωτικών επιχειρήσεων, ανταγωνιστικών της ΔΕΗ, που ελέγχει πλήρως την αγορά χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα (κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης), όπως και ότι η ΔΕΗ έχει στην κατοχή της το δικό της δίκτυο ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα οι νέες επιχειρήσεις να πληρώνουν ενοίκιο για την χρησιμοποίηση των πυλώνων της ή να βάλουν βαθειά το χέρι στην τσέπη για να αποκτήσουν το δικό τους.

Που υπάρχουν λιγνίτες
Ο λιγνίτης της Δράμας διαθέτει ικανά αποθέματα για την τροφοδοσία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος τουλάχιστον 1200MW - 1550εκ. τόνοι βεβαιωμένα αποθέματα από τα οποία 960 εκ. τόνοι απολήψιμα.
Τα κοιτάσματα του Παγγαίου (περίπου 6 εκ. τόνοι βεβαιωμένα αποθέματα) δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν με υπαίθρια εκμετάλλευση, παρά την καλή τους ποιότητα (3200 kcal/kg). Τα κοιτάσματα που βρίσκονται στα Λευκόγεια της Δράμας και στη Μικροκλεισούρα δεν έχουν ερευνηθεί επισταμένα μέχρι σήμερα. Αναμένεται όμως να έχουν περιορισμένα αποθέματα. Η ποιότητά τους είναι παρόμοια με αυτή του λιγνίτη Πτολεμαίδας.

Στο Παρανέστι της Δράμας υπάρχει λιγνίτης με μεγάλη θερμαντική ικανότητα (περίπου 4200 kcal/kg). Τα αποθέματα εκτιμώνται σε 20 εκ. τόνους δεν έχουν όμως ακόμα προσδιοριστεί ακριβώς. Στο λιγνίτη αυτό θα μπορούσε να στηριχτεί μονάδα συμπαραγωγής και τηλεθέρμανσης με την επιφύλαξη ότι θα εξεταστούν οι επιπτώσεις που μπορούν να πρoκύψουν λόγω της υψηλής ραδιενέργειας που παρουσιάζει.

Γιατί λένε όχι οι Δραμινοί
Παρά το ότι n ΔΕΗ έχει αποφανθεί κατά το παρελθόν θετικά για τη δημιουργία ΑΗΣ στην περιοχή, μέχρι τώρα οι κάτοικοι του Ν. Δράμας τηρούν αρνητική στάση.
Σε συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δράμας που πραγματοποιήθηκε στις 28-8-09 εκφράστηκε η ομόφωνη άποψη ότι για οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς λόγους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει εκμετάλλευση των λιγνιτών. Χαρακτηρίστηκε «εγκληματική» μια τέτοια ενέργεια, τονίζοντας ότι κανένας Δραμινός όχι μόνο δεν θα συνεργήσει, αλλά και θα αποτρέψει κάθε σκέψη εκμετάλλευσης, με όλες του τις δυνάμεις.

Οι Δραμινοί υποστηρίζουν ότι αν οι κυβερνήσεις της χώρας επιθυμούν να λύσουν το ενεργειακό πρόβλημα της χώρας, και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στην ΕΕ μπορούν να το κάνουν μέσω των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αέρας, ήλιος, νερό) με γενναία μάλιστα επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να αξιοποιηθούν τα λιγνιτικά κοιτάσματα του κάμπου της Δράμας είναι οι παρακάτω.

Συνέπειες της εκμετάλλευσης
1) Η έκταση που καλύπτει το λιγνιτικό πεδίο δεν ανήκει στο Δημόσιο, αλλά σε αγρότες καλλιεργητές.
2) Πάνω στο λιγνιτικό πεδίο είναι εγκατεστημένοι τρεις μεγάλοι οικισμοί.
3) Σε περίπτωση απαλλοτρίωσης οι κάτοικοι δεν θα στερηθούν μόνο τα χωράφια τους, τις κατοικίες τους και τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, υπόστεγα, στάβλους), αλλά θα απολέσουν και το επάγγελμά τους (αυτό του γεωργού ή κτηνοτρόφου).
4) Όλες οι οφειλές των αγροτών θα κηρυχθούν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές από την Αγροτική Τράπεζα, αφού δεν θα υπάρχουν πλέον τα ενυπόθηκα αγροκτήματά τους που εγγυώνται και διασφαλίζουν την ΑΤΕ.
5) Από τα ποσά των απαλλοτριώσεων θα πληρωθεί πρώτη η ΑΤΕ.
6) Θα μείνουν όλοι οι κάτοικοι άστεγοι.
7) Θα πουληθούν χιλιάδες αγροτικά μηχανήματα σε εξευτελιστικές τιμές.
8) Πολλοί θα στερηθούν τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων στα οποία εντάχθηκαν και θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν χρήματα.
9) Ολόκληρος ο γύρω από το ορυχείο αγροτικός χώρος δεν θα προσφέρεται σε καλλιέργεια ή θα μειωθούν σημαντικά οι αποδόσεις της γης λόγω πτώσης του υπογείου υδροφόρου ορίζοντα.
10) Υπάρχει κίνδυνος υφαλμύρωσης όλου του κάμπου από θαλασσινό νερό.
11) Ελλοχεύει ο κίνδυνος μετά την εξάντληση του λιγνίτη να προχωρήσουν στην εκμετάλλευση της τύρφης, αφού θα μειωθεί το σημερινό ποσοστό υγρασίας της.
12) Δεν θα μπορούν να καλλιεργηθούν σε όλον τον κάμπο πλατύφυλλα αγροτικά προϊόντα και οπωροφόρα δένδρα.
13) Θα καταστραφεί ο πλουσιότερος κάμπος της χώρας, αφού αυτός προσφέρεται σήμερα στο 100% των αποτραίων καλλιεργειών της χώρας και στο 60% των δενδρωδών.
14) Θα καταστραφεί το αρδευτικό δίκτυο και θα αλλάξει ο οδικός χάρτης τριών Δήμων, Δράμας, Σιταγρών, Καλαμπακίου.
15) Θα δημιουργήσει πλέον των 3.000 ανέργων.
16) Μετά τη λήξη της εκμετάλλευσης δεν είναι βέβαιο ότι η έκταση του ορυχείου θα προσφέρεται σε χρήση αγροτική, αν θα αποκατασταθεί ο χώρος ή θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο έλος.
17) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο στάδιο κατασκευής του εργοστασίου θα είναι λίγο και πολύ λιγότερο στο στάδιο λειτουργίας, ενώ το εξειδικευμένο προσωπικό θα αναζητηθεί από άλλες περιοχές.
18) Θα επιβαρυνθεί το περιβάλλον της πλέον πυκνοκατοικημένης περιοχής του Νομού, αφού το 80% του πληθυσμού του Νομού έχει συγκεντρωθεί στο 10% της έκτασης.
19) Θα έχουμε αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων αναπνευστικού συστήματος, καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικών, καρκίνου κ.λπ..

Η αντίθετη άποψη
Πριν από μια δεκαετία όταν μαζεύτηκαν χιλιάδες υπογραφές για την αποτροπή του ενδεχομένου εκμετάλλευσης των λιγνιτικών κοιτασμάτων του κάμπου της Δράμας, υπήρχε μια άλλη φωνή η οποία έλεγε ναι στην εκμετάλλευση, παρουσιάζοντας ως ηχηρό κίνητρο την οικονομική άνθιση της περιοχής, που θα είχε ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. Η φωνή αυτή, υποστήριζε ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Δράμα να γίνει Πολεμαϊδα, καθώς πλέον τα εργοστάσια είναι σύγχρονα και δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης της περιοχής.
Η Επιτροπή αυτή επονομαζόμενη τότε ως «Πανδραμινή επιτροπή αξιοποίησης λιγνιτών με σεβασμό στο περιβάλλον και στους λιγνίτες» αν και έκαναν έναν αγώνα επηρεασμού της τοπικής κοινωνίας δεν είχε τα προσδοκώμενα γι' αυτήν αποτελέσματα.

Μεταξύ άλλων η Επιτροπή αυτή ισχυριζόταν ότι «Τα εργοστάσια γενικά επιβαρύνουν το περιβάλλον, όμως είναι σαφές ότι στην σημερινή κοινωνία υπάρχει ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος. Υπάρχει τεχνογνωσία και τεχνολογία για την παρακολούθηση της ποιότητας, όσο και για την αντιμετώπιση των βλαπτικών επιδράσεων, ενώ γνωρίζουμε εκ των προτέρων πόσο θα κοστίσει η αντιμετώπιση της κάθε βλαπτικής επίδρασης. Για την προστασία του περιβάλλοντος σ ένα μοντέρνο θερμικό εργοστάσιο ξοδεύεται το 40% του συνολικού κόστους. Στα σύγχρονα ορυχεία προσχεδιάζεται η επανένταξη εδαφών πριν ακόμη αρχίσει η εξόρυξη.

Κοντολογίς το θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο του σήμερα η μόνη ομοιότητα του με το εργοστάσιο του χθες είναι ότι έχουν το ίδιο όνομα και παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Συνεπώς στο χέρι μας είναι τι ρύπανση θα δεχθούμε για το περιβάλλον μας. Ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος είναι απαραίτητες προϋποθέσεις. Γιατί αλλιώς η φύση εκδικείται.
Πάντως οι περιβαλλοντικές μελέτες του παραγγέλθηκαν στους καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και τις κρατούσαν πεταμένες σε κάποια συρτάρια δείχνουν ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Αέριοι, στερεοί ρύποι και ραδιενέργεια είναι σε τόσο χαμηλά επίπεδα που δεν εμπνέουν καμία ανησυχία. Δεν θα μειωθούν οι υδροφόροι ορίζοντες και ούτε θα μειωθεί η γεωργική παραγωγή. Ποτέ δεν θα έχουμε έλλειψη νερού στην Δράμα εξ αιτίας της λειτουργίας των θερμοηλεκτρικών.

Προβλέπεται ότι τα επόμενα χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο θα αυξηθεί κατά 30% η καύση λιγνιτών. Η Γερμανία κάνει καύσεις που ανταποκρίνονται στο 25% της παγκόσμιας καύσης λιγνιτών. Ενέργεια σημαίνει ΕΥΗΜΕΡΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Η χώρα μας είναι τελευταία στην κατανάλωση ενέργειας με τέσσερις φορές μικρότερη κατανάλωση από την πρώτη της Ευρωπαϊκής κοινότητας. Η Ελλάδα χρειάζεται κάθε χρόνο ένα καινούργιο εργοστάσιο για να καλύψει τις ετήσιες αυξήσεις στην ζήτηση του ρεύματος. Συνεπώς πρέπει να κτίσουμε τα θερμικά στην Δράμα. Αυτά όμως πρέπει να παράγουν φθηνό ρεύμα και να ρυπαίνουν το περιβάλλον στο ελάχιστο δυνατό ενώ πρέπει να διαπραγματευθούμε με την ΔΕΗ τα οφέλη που θα έχουμε σαν τοπική κοινωνία. Σήμερα ένα μοντέρνο εργοστάσιο αεριοποίησης με συνδυασμένους κύκλους ρυπαίνει οκτώ φορές λιγότερο από την αυστηρότερη ευρωπαϊκή προδιαγραφή ρύπανσης που εκδόθηκε το 1988.»

Πως βλέπουν την ανάπτυξη οι οπαδοί του λιγνίτη
Αν η ΔΕΗ λειτουργήσει αυτά τα εργοστάσια στην Δράμα τότε για 100 χρόνια - τόσο θα διαρκέσει το κοίτασμα - όλος ο Νομός θα εξασφαλίσει τον βιοπορισμό του.
Θα ωφεληθούν όλοι, αλλά κυρίως οι νέοι - νέες και γεωργοί. Θα δημιουργηθούν χιλιάδες θέσεις απασχόλησης.
-Δημιουργία, κατά δήλωση της στην ΔΕΗ 3.500 θέσεις εργασίας
-Κανόνας για κάθε μια νέα βιομηχανική θέση, αυτόματα δημιουργείται άλλη μια δορυφορική.
-Δημιουργία μέχρι 10.000 νέων γεωργών που θα ασχοληθούν με καινούργιες κερδοφόρες καλλιέργειες στα θερμοκήπια που θα δημιουργηθούν. Σήμερα η ΔΕΗ στα θερμικά εργοστάσια της πετά αυτήν την θερμική ενέργεια. Τα θερμοκήπια επιδοτούνται από την κοινότητα με 56%.
-Χιλιάδες επαγγελματίες κάθε μορφής θα ωφεληθούν από τον πλούτο που θα εισρεύσει στην Δράμα.
-Φθηνή θέρμανση και ζεστό νερό για όλη την πόλη.
-Δημιουργία εργοστασίου ενσακισμού βιολογικών - οργανικών λιπασμάτων με τεράστιο δυναμικό τζίρου και κερδών.
-Προσέλκυση βιομηχανιών που θα θελήσουν να εκμεταλλευθούν κατά τους θερινούς μήνες την φθηνή θερμική ενέργεια των εργοστασίων της ΔΕΗ.
-Δημιουργία βιομηχανιών που θα εξάγουν από την τέφρα διάφορα χημικά στοιχεία μεγάλης δραχμικής αξίας.
-Δημιουργία μιας «Αγίας Βαρβάρας» στην μέση του κάμπου με 8.OOOm3/h νερού που θα προέλθει από την αφυδάτωση του ορυχείου και θα ποτίσει πιθανόν άνυδρες περιοχές του Παγγαίου.
-Δημιουργία μιας λίμνης 5.000 στρεμμάτων στην περιοχή του ορυχείου μετά το τέλος της εκμετάλλευσης.

Υπο προϋποθέσεις λέει η ΕΕ
Την πλήρη ικανοποίηση των περιβαλλοντικών όρων και των κανόνων προστασίας της Δημόσιας Υγείας θέτει ως προϋπόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης νέων λιγνιτικών κοιτασμάτων των περιοχών Δράμας και Ελασσόνας, σύμφωνα με απάντηση του αρμόδιου Επιτρόπου για θέματα Περιβάλλοντος κ. Σταύρου Δήμα, σε σχετική ερώτηση της ευρωβουλευτού του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Άννυς Ποδηματά
Ο αρμόδιος Επίτροπος για θέματα Περιβάλλοντος κ. Δήμας επεσήμανε ότι η εκμετάλλευση νέων κοιτασμάτων λιγνίτη είναι συμβατή με την πολιτική της ΕΕ με την προϋπόθεση όμως ότι οι δυνητικές επιπτώσεις οιουδήποτε τέτοιου σχεδίου στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, θα αξιολογηθούν δεόντως πριν να χορηγηθεί η έγκριση υλοποίησης του έργου. Στην απάντηση του ο Επίτροπος για το Περιβάλλον ήταν κατηγορηματικός, ότι: «στα έργα στη Δράμα και στην Ελασσόνα θα χορηγηθεί άδεια υλοποίησης μόνο μετά την ολοκλήρωση της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εφόσον έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις της οδηγίας Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

Το πέρασμα σε μια νέα ενεργειακή εποχή
Επανειλημμένα έχει γίνει λόγος για την ανάγκη στροφής της Ελλάδας στις ήπιες μορφές ενέργειας (ΑΠΕ) και την διακοπή της εκμετάλλευσης άνθρακα για την παραγωγή ενέργειας. Η εκμετάλλευση των ΑΠΕ γίνεται ήδη από ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις οποίες τους βγάζουν το ‘λάδι' για να τους εγκρίνουν μια άδεια. Όπως όλα δείχνουν μιλάμε για ένα νέο μέτωπο συμφερόντων στον τομέα της ενέργειας. Είναι χρήσιμη η δημιουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων γιατί θα βελτιώσει τις υπηρεσίες που ήδη μας παρέχονται, αλλά λέμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στην αύξηση του ποσοστού ενέργεια που προέρχεται από των ρυπογόνο άνθρακα και πάγωμα των τεσσάρων διαγωνισμών που προαναφέραμε. Πρέπει η ΔΕΗ να αποφασίσει μια γενναία μείωση της καύσης λιγνίτη και πώληση ενός μεριδίου της υπάρχουσας εξόρυξης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έτσι με τα έσοδα που θα αποκομίσει θα μπορεί να δημιουργήσει μονάδες ΑΠΕ που είναι και ο τελικός στόχος για μια πράσινη πολιτική.

Ζούμε σ' έναν τόπο προικισμένο με ακτές, αέρηδες, ήλιο. Η χώρα μας ξεχειλίζει ενέργεια κι εμείς αρνούμαστε να απλώσουμε το χέρι να την πάρουμε. Φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία, ενέργεια από τα κύματα, από τις υδατοπτώσεις. Μια διαρκής επανάσταση στο χώρο των ανανεώσιμων και των φιλικών πηγών ενέργειας συμβαίνει τώρα σε όλη την Ευρώπη κι εμείς την κοιτάζουμε από μακριά. Για μια ακόμη φορά χάνουμε το τρένο. Το χειρότερο είναι ότι ούτε καν προσπαθήσαμε να το προλάβουμε.

 


Σχόλια (2)

qqhifm - Τρίτη 19 Απριλίου 2011 στις 15:27
cEfpwr tqumuazdqdbc, [url=http://vkixgewtfjab.com/]vkixgewtfjab[/url], [link=http://dsysiemsksvk.com/]dsysiemsksvk[/link], http://nnnigtdbjkea.com/

Δημήτρης Κ. Σ. - Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011 στις 06:48
Όχι στον λιγνιτη. Ναί στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. Ευτυχώς υπάρχουν σε επάρκεια στην περιοχή μας, στην Δράμα. Ζητούμε το να μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε δικαίωμα στο όνειρο, στα όνειρα των παιδιών μας.

Αφήστε το σχόλιό σας