Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

ΘΕΜΑΤΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ


Δομές Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας

1 σχόλιο

Η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση διευκολύνει τους πολίτες, βελτιώνει την ζωή τους, ενδυναμώνει τον Κοινωνικό Ιστό. Στον Δήμο Δράμας λειτουργεί Κοινωνική Υπηρεσία στην οδό ΄Αρμεν 14. Οι υπηρεσίες της απευθύνονται σε όλους τους κατοίκους του Δήμου Δράμας και προσφέρονται δωρεάν.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες Κοινωνικής Υπηρεσίας
*Συμβουλευτική ψυχολογική στήριξη
*Η ΚΥ εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που αντιμετωπίζουν έκτακτες ανάγκες (πυρκαγιά, πλημμύρα κλπ)
*Παρέχει είδη ένδυσης και διατροφής σε άτομα με οικονομικά προβλήματα
*Συνεργάζεται και παραπέμπει όταν απαιτείται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών των εξυπηρετούμενων
*Διαθέτει ένα οργανωμένο δίκτυο εθελοντών, το οποίο επικουρικά βοηθά για την κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν (πχ στήριξη σε μοναχικά άτομα που βρίσκονται στο Νοσοκομείο)
*Διοργανώνει-υλοποιεί εκδηλώσεις στην ευρύτερη κοινότητα (ημερίδες, ομιλίες κλπ)
*Συνεργάζεται με όλους τους συλλόγους ατόμων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες δυσκολίες
*Λειτουργεί ως πλαίσιο πρακτικής άσκησης φοιτητών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης.

Σημαντική είναι και η προσφορά των προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα όπως το ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ και Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας.

Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι - Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας
Κοινωνική Προστασία - Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής

Το Πρόγραμμα ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ και οι Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας είναι από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα.
Απευθύνεται σε άτομα της Τρίτης Ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Στόχος του προγράμματος είναι η αξιοπρεπής και αυτόνομη διαβίωση, η παραμονή στο φυσικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα.
Το ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ και οι Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας παρέχουν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια, συντροφιά, μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες.
Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σπίτι των πολιτών, στελεχώνονται από καταρτισμένα στελέχη και ειδικούς επιστήμονες όπως γιατρό, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές και οικογενειακούς βοηθούς.

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες ΚΔΑΠ - ΜΕΑ ΄΄Το Χαμόγελό μας΄΄
Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρίες ΄΄Το Χαμόγελο μας΄΄, προσφέρει ποιοτικές και ουσιαστικές υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας. Συγκεκριμένα, δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά με αναπηρία, να έχουν τον δικό τους χώρο ψυχαγωγίας, έκφρασης, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης - σωματικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης.
Η απασχόληση των παιδιών παρέχεται δωρεάν και πραγματοποιείται εκτός σχολικού ωραρίου, έτσι ώστε ο ελεύθερος χρόνος των παιδιών να αξιοποιείται στο ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, που εφαρμόζεται στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ και παράλληλα να υπάρχει ελεύθερος χρόνος για τις οικογένειες.
Το ημερήσιο πρόγραμμα το οποίο εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών, συμβάλει στην κοινωνικοποίηση και ομαλή συναναστροφή μεταξύ τους και ενισχύει την εξελεγκτική τους πορεία. Τα παιδιά προσεγγίζονται με μέσο τη στοργή, το διάλογο, την επεξήγηση και την εμπιστοσύνη από το ειδικό προσωπικό του κέντρου.
Υπάρχουν 3 τμήματα απασχόλησης παιδιών με αναπηρία (παιδιά με νοητική στέρηση, παιδιά με αυτισμό, παιδιά με κινητικές δυσκολίες). Βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων μερικά παιδιά μεταφέρονται από το αυτοκίνητο του κέντρου.
Στο κέντρο παρέχεται ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους για την αντιμετώπιση ψυχολογικών ή συναισθηματικών προβλημάτων. Ενημερώνεται η οικογένεια και παραπέμπεται σε εκπαιδευτικές μονάδες, κοινωνικές υπηρεσίες ή και σε εξειδικευμένους φορείς ανάλογα με την περίπτωση. Εφαρμόζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης με συγκεκριμένο στόχο με βάση το νοητικό - γνωστικό επίπεδο, τις δεξιότητες - ικανότητες του κάθε παιδιού έπειτα από αξιολόγηση του επιπέδου ικανοτήτων - δεξιοτήτων αλλά και σε συνεργασία με τον γονέα - κηδεμόνα.

Χώροι απασχόλησης
Το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ διαθέτει 4 χώρους απασχόλησης, όπου πραγματοποιούνται οι παρακάτω δραστηριότητες:
*Χώρος εικαστικών δραστηριοτήτων
Στο χώρο αυτό τα παιδιά μπορούν να ασχοληθούν με δραστηριότητες όπως ζωγραφική, πλαστελίνη, πηλό, γύψο, χαρτοκοπτική, κολλητική, χρωματισμό και διάφορες άλλες χειροτεχνίες και κατασκευές.
Στον χώρο αυτό πραγματοποιείται και ατομική εκπαίδευση με γλωσσικές ασκήσεις, προμαθηματικές και μαθηματικές έννοιες, ασκήσεις προγραφής και γραφής, οι οποίες βοηθούν στις νοητικές ικανότητες των παιδιών (οπτική, ακουστική και λειτουργική μνήμη, συγκέντρωση προσοχής, λογικομαθηματική σκέψη και συλλογισμούς).
*Χώρος ψυχοκινητικών δραστηριοτήτων
Στο χώρο αυτό πραγματοποιούνται γυμναστικές ασκήσεις, ασκήσεις
Ψυχοκινητικής, ομαδικά παιχνίδια, παιχνίδια με στεφάνια, μπάλες και κορίνες, καθώς και μουσικοκινητικές δραστηριότητες, οι οποίες βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά και συμβάλουν στην γενική και λεπτή κινητικότητα, στον προσανατολισμό στον χώρο και στον χρόνο και στην πλευρίωση.
Τα παιδιά γυμνάζονται υπό την επίβλεψη της Γυμνάστριας του κέντρου στα όργανα γυμναστικής (κυλιόμενο διάδρομος και στατικό ποδήλατο) που υπάρχουν μέσα στο κέντρο. Η άσκησή τους συνδυάζεται και με ασκήσεις διαμέσου ομαδικών παιχνιδιών (μπάλες, ασκήσεις σε στρωματάκια, ρυθμικές ασκήσεις). Τους ανοιξιάτικους μήνες πραγματοποιούνται περίπατοι και επισκέψεις σε αθλητικούς χώρους.
Με την γυμναστική επιδιώκεται η ανάπτυξη της κινητικότητας των παιδιών, της φυσική τους ικανότητας, της σωματικής τους υγείας, της αρμονία του σώματος τους αλλά και όλων των χαρακτηριστικών που απαρτίζουν μια υγιή προσωπικότητα (θάρρος, αυτοπεποίθηση, πρωτοβουλία, σεβασμός στους κανόνες, υπευθυνότητα κτλ.).
*Χώρος ελεύθερης απασχόλησης
Στο χώρο αυτό υπάρχει τηλεόραση, βίντεο, όπου προβάλλονται διάφορες ταινίες κινουμένων σχεδίων, εκπαιδευτικές ταινίες, καθώς και στερεοφωνικό για μουσικές εκδηλώσεις.
Επίσης ο χώρος διαθέτει και ηλεκτρονικούς υπολογιστές με ειδικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Επιπλέον μπορούν να απασχοληθούν με επιτραπέζια και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Λειτουργεί και δανειστική βιβλιοθήκη.
*Χώρος μαγειρικής-Ζαχαροπλαστικής
Παρασκευάζονται μικρά γεύματα και γλυκίσματα αλλά είναι και ο χώρος όπου τα παιδιά γευματίζουν.

Κέντρο Ενημέρωσης και Πρόληψης Δ. Δράμας
Υπάρχει κάποιος που θα ακούσει και θα βοηθήσει...

Το Κέντρο Ενημέρωσης και Πρόληψης του Δήμου Δράμας συστήθηκε το 1994 με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής στα πλαίσια της εφαρμογής Κοινωνικών Προγραμμάτων για την αντιμετώπιση κάθε είδους εξαρτητικών συμπεριφορών.
Σκοπός του είναι η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης για την έγκυρη παρέμβαση στις αιτίες που οδηγούν στις εξαρτήσεις καθώς και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας αλλά και της επικοινωνίας των ανθρώπων.
Εφαρμόζοντας ένα σύγχρονο μοντέλο πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών απευθύνεται σε ομάδες του γενικού πληθυσμού του νομού που δεν έχουν άμεση σχέση με τη χρήση ουσιών.
Το Κέντρο είναι στελεχωμένο με επιστημονικό προσωπικό, κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο οι οποίοι είναι ειδικευμένα στελέχη πρόληψης.

Δραστηριότητες του ΚΕΠ
*Εκδηλώσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας με ημερίδες, εκδηλώσεις, έκδοση ειδικών εντύπων κλπ
*Πληροφόρηση - Ενημέρωση - Παραπομπή σε υπάρχοντα θεραπευτικά προγράμματα για τα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.
*Ανάπτυξη δικτύου εθελοντών για την υποστήριξη των δράσεων του ΚΕΠ
*Βιωματικές ομάδες εφήβων για την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
*Επιστημονική βιβλιοθήκη που διαθέτει τίτλους βιβλίων σχετικούς με τον άνθρωπο, το παιδί, την οικογένεια, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την ψυχική υγεία κλπ

ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων)
Ζεστή Συντροφιά στους Ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας

Τα ΚΑΠΗ πρωτοεμφανίστηκαν στον Ελλαδικό χώρο το 1979. Από το 1982 περνούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αποτελούν ΝΠΔΔ.
Σήμερα τα ΚΑΠΗ έχουν εισέλθει δυναμικά στη ζωή των τοπικών κοινωνιών έχοντας καθιερώσει την παρουσία τους στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή.
Σκοπός των ΚΑΠΗ είναι η πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων. Το πέρασμα στην 3η ηλικία είναι για τους περισσότερους ανθρώπους και ένα πέρασμα στο περιθώριο της ζωής.
Η αίσθηση ότι παύεις να είσαι ενεργός, χρήσιμος και απαραίτητος για τους άλλους είναι ένα ισχυρό σοκ για αυτούς που περνάνε στις τάξεις των συνταξιούχων. Ο μεγαλύτερος εχθρός για τους ανθρώπους της 3ης ηλικίας είναι η μοναξιά.
Τα ΚΑΠΗ προσφέρουν στους ηλικιωμένους συνδημότες μας δημιουργική απασχόληση, επιμόρφωση, εκδρομές, πολιτιστικές δράσεις, διασκέδαση και κοινωνικές εκδηλώσεις.
Στον Διευρυμένο Δήμο Δράμας λειτουργούν τρία ΚΑΠΗ. Στην Δράμα, στην Χωριστή και στον Ξηροπόταμο.
Στο ΚΑΠΗ του Δήμου Δράμας λειτουργούν χορευτικό τμήμα, χορωδία, θεατρική ομάδα, τμήμα ζωγραφικής και ομάδες εργασίας με ιατρικά και κοινωνικά θέματα ενασχόλησης. Ανάλογη λειτουργία έχουν και τα ΚΑΠΗ Χωριστής και Ξηροποτάμου.

Παιδικοί Σταθμοί
Οι Παιδικοί Σταθμοί με το επιστημονικό της έργο, βοηθούν στην αρμονική και πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών μέσα σε ένα περιβάλλον ευχάριστο και ασφαλές.
Το προσωπικό είναι κατάλληλο εκπαιδευμένο και γνωρίζει καλά τους κανόνες υγιεινής, υγείας και διατροφής, φροντίζει και σέβεται τα μικρά παιδιά. Οι Παιδικοί Σταθμοί ενισχύουν την κοινωνικοποίηση του παιδιού και οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι δωρεάν.

Θωμάς Μαργαρίτης: ΄΄Δεν είσαι μόνος, μαζί θα προσπαθήσουμε΄΄
Ο Δήμαρχος Δράμας κ. Θωμάς Μαργαρίτης αναφέρθηκε στην άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής και στις δομές των Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Όπως υπογράμμισε ΄΄Η άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής από την Αυτοδιοίκηση διευκολύνει τους πολίτες, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής τους, δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.
Απευθυνόμαστε στον κάθε συμπολίτη μας ξεχωριστά και με ειλικρινές ενδιαφέρον. Του λέμε ΄΄δεν είσαι μόνος, μαζί θα προσπαθήσουμε΄΄.
Πρωταρχικό μας μέλημα, είναι ο συμπολίτης μας. Όλες οι υπηρεσίες και οι Κοινωνικές Δομές του Διευρυμένου Δήμου, δημιουργούνται και λειτουργούν με σκοπό να παρέχουν ολοκληρωμένες και άριστες παροχές, σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες των συμπολιτών μας, ενδυναμώνοντας τον κοινωνικό ιστό.
*Με τα ΚΑΠΗ, το πρόγραμμα ΄΄Βοήθεια στο Σπίτι΄΄ προσφέρουμε την ηθική συμπαράσταση, την ζεστή συντροφιά, την ουσιαστική υποστήριξη σε ένα περιβάλλον δημιουργικής απασχόλησης. Είμαστε κοντά στην 3η ηλικία.
*Όμως αντιμετωπίζουμε και την μάστιγα των ναρκωτικών με ιδιαίτερη ευαισθησία. Εδώ και πολλά χρόνια με τρόπο μεθοδικό, επιστημονικό και σύγχρονο παρεμβαίνουμε στον τομέα της πρόληψης με την λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης και Πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών.
*Τέλος, κρίνω πολύ θετική την λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΄΄Το Χαμόγελό μας΄΄. Γίνεται τεράστια προσπάθεια για την στήριξη των συμπολιτών μας με αναπηρία.
Δημιουργούμε στην πράξη με έργα και δράσεις το ανθρώπινο πρόσωπο της πόλης μας και απευθύνουμε το μήνυμα της ενεργούς συστράτευσης στον δρόμο της ελπίδας, της ευκαιρίας, των ίσων ευκαιριών, των ίσων δυνατοτήτων για τα ΄΄Άτομα με Αναπηρία΄΄.
Ο Δήμαρχος Δράμας ξεκαθάρισε ότι η Αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει την προσπάθεια για την λειτουργία των διάφορων Κοινωνικών Δομών με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.
Όπως ανέφερε ΄΄Η λειτουργία των διαφόρων αυτών δομών πρέπει να παγιωθεί με όλες τις αναγκαίες οικονομικές ενισχύσεις από το κράτος σε εφαρμογή της σχετικής Συνταγματικής επιταγής.
Αγωνιζόμαστε για την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των Κοινωνικών Δομών, την αύξηση της χρηματοδότησης αλλά και για την οριστική ρύθμιση της απασχόλησης των εργαζομένων σε διάφορα προγράμματα΄΄.


Σχόλια (1)

viohqjcuwkl - Τρίτη 19 Απριλίου 2011 στις 15:25
zYoftZ dxkrmvhkykke, [url=http://vfrlusvzdvlg.com/]vfrlusvzdvlg[/url], [link=http://xwvpydrpuqev.com/]xwvpydrpuqev[/link], http://losqkhpttjax.com/

Αφήστε το σχόλιό σας