Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ


Παναγιώτης Αμαξόπουλος

Γενικός Δ/ντής Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας

Η Τράπεζα Δράμας πατάει πολύ γερά στα πόδια της και με σιγουριά αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις

Στην συνέντευξη της εβδομάδας φιλοξενούμε τον Γενικό Δ/ντή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας κ. Παναγιώτη Αμαξόπουλο.
Σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αναφέρθηκε στο σημαντικότερα επιτεύγματα της τράπεζας στην διαχρονική της πορεία από την ίδρυση της το 1999 και στην αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά "Η Τράπεζα Δράμας βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά. Οι προοπτικές επαναβεβαιώνουν την δυναμική της πορεία που εξασφαλίζει στους συνεταίρους υψηλές αποδόσεις... Βασική μας φιλοσοφία είναι: "ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ".

-κ. Γενικέ, δώστε μας εν συντομία το ιστορικό ίδρυσης της Συνεταιριστικής Τράπεζας...
-Το 1999 γίνεται πραγματικότητα το όραμα των Δραμινών για την ίδρυση μιας τράπεζας νέας αντίληψης με καινοτόμα χαρακτηριστικά και συστατικά στοιχεία την δυνατότητα ΑΜΕΣΗΣ συμμετοχής στις αποφάσεις, την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και την επιμονή στη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση.
Η δημιουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας Δράμας ήταν ένα εγχείρημα υψηλού ρίσκου σε ένα περιβάλλον με ασταθή οικονομική κατάσταση και αβέβαιη ανταπόκριση της κοινωνίας.
Σήμερα, 9 χρόνια μετά, με 3.600 μέλη να έχουν αγκαλιάσει την τράπεζά τους, το μεγάλο τόλμημα πέτυχε. Η Τράπεζα Δράμας πατάει πολύ γερά στα πόδια της και με σιγουριά και αισιοδοξία αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις της εποχής.

-Ποια κατά την άποψή σας είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα της τράπεζας το τελευταίο διάστημα;
-Η αγορά κτιρίου στο κέντρο της Δράμας όπου στεγαζόταν η Τράπεζα της Ελλάδος και που επετεύχθη με γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις. Με τις απαραίτητες αλλαγές που θα γίνουν στο κτίριο, η τράπεζά μας σύντομα θα μετεγκατασταθεί στο δικό της "σπίτι".
Ο εκσυγχρονισμός του πληροφοριακού συστήματος της τράπεζας, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία την 28-1-2008, οπότε έγινε και η μετάπτωση στο νέο σύστημα, στο οποίο θα ενταχθούν σταδιακά μέχρι τέλους του χρόνου και οι υπόλοιπες Συνεταιριστικές Τράπεζες.
Η λήψη άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος για συνεργασία της τράπεζας με μη μέλη της, η οποία μας δόθηκε μετά την εκπόνηση και υποβολή από μέρους μας επιχειρηματικού σχεδίου μέχρι και το 2010. Πρέπει να σημειώσουμε ότι έχουν υπερκαλυφθεί όλα τα προϋπολογισθέντα μεγέθη για το 2007.
Το σπάσιμο της μερίδας στα τρία (υποτριπλασιασμός) με αποτέλεσμα ο κάθε κάτοικος του νομού μας να έχει τη δυνατότητα να γίνει μέλος της τράπεζας αμέσως με 100 ευρώ.

-Ποιοι είναι οι νέοι στόχοι της τράπεζας;
-Βασικός στόχος για την τράπεζα είναι η αύξηση των μελών της. Όλοι οι κάτοικοι του νομού μας έχουν το δικαίωμα αλλά και την "υποχρέωση" απέναντι στον εαυτό τους και στον τόπο μας να γίνουν μέλη της τράπεζάς τους.
Η αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας με ευνοϊκούς όρους για τα μέλη της είναι προτεραιότητά μας. Πρόσφατα λήφθηκε ομόφωνη απόφαση από το ΔΣ, υλοποιώντας απόφαση Γενικής Συνέλευσης, για αύξηση του κεφαλαίου της τράπεζας.

-Γιατί γίνεται αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου;
-Η διαχρονική πορεία της τράπεζας και οι πρόσφατες επιδόσεις δείχνουν ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά. Το έτος που μας πέρασε (2007) ήταν μια πολύ καλή οικονομική χρήση και έδωσε την δυνατότητα στην τράπεζα να διανείμει ικανοποιητικό μέρισμα. Η οικονομική χρήση του 2008 θα είναι ακόμη καλύτερη από εκείνη του 2007 και σκέψη της διοίκησης είναι η διανομή μεγαλύτερου μερίσματος.
Οι προοπτικές της τράπεζας -με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο 2009-2013- που συντάχθηκε πρόσφατα, επαναβεβαιώνει τη δυναμική πορεία της τράπεζας με βασικό χαρακτηριστικό τη σημαντική αύξηση των μερισμάτων, εξασφαλίζοντας στους συνεταίρους υψηλές αποδόσεις.
Η δυναμική αυτή πορεία της τράπεζας δημιουργεί τις ανάγκες για αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, μια ανάγκη που θα καλυφθεί με την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου.

-Που θα διατεθούν κ. Αμαξόπουλε τα κεφάλαια της αύξησης του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου;
-Με την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου θα διατεθούν 31.125 νέες Συνεταιριστικές μερίδες και θα συγκεντρωθεί το ποσό των 2.490.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα διατεθεί:
α) για την απόκτηση υψηλότερης κεφαλαιακής επάρκειας
β) για την βελτίωση της ρευστότητας και ανταγωνιστικότητας
γ) για την χρηματοδότηση επενδυτικών δαπανών (δημιουργία υποκαταστημάτων, παρεμβάσεις και διαμόρφωση του νέου ιδιόκτητου κτιρίου, απόκτηση σύγχρονων συστημάτων και προγραμμάτων πληροφορικής)
Να υπογραμμίσω ότι εκτός από τα δύο καταστήματα (Δράμας, Αγ. Αθανασίου) στο τέλος του Νοεμβρίου θα ξεκινήσει την λειτουργία του και 3ο κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας στην Προσοτσάνη.

-Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου;
-Στην πρώτη φάση έως 15 Νοεμβρίου συμμετέχουν αυτοί που ήταν μέλη της τράπεζας μέχρι 14 Οκτωβρίου 2008 και όσοι απέκτησαν δικαιώματα από αυτούς.
Στην δεύτερη φάση (από 16/11/2008 έως 15/12/2008) και εφόσον δεν καλυφθεί το κεφάλαιο από παλαιούς συνεταίρους, έχουν δικαίωμα συμμετοχής και νέα μέλη που θα εγγραφούν.

-Πόσες μερίδες μπορούν να αγοράσουν το παλιά και τα νέα μέλη;
-Για τα παλαιά μέλη, για κάθε τρεις παλαιές μερίδες μία νέα των 80 ευρώ και δικαίωμα ταυτόχρονα της προεγγραφής για όσες μερίδες επιθυμούν με τον περιορισμό να μην κατέχουν περισσότερες από 1501.
Στη δεύτερη φάση, όσα νέα μέλη εγγραφούν και αποκτήσουν την ιδιότητα του μέλους (τουλάχιστον με 1 μερίδα των 100 ευρώ), μπορούν να συμμετέχουν στις αδιάθετες μερίδες με τιμή αγοράς 80 ευρώ.

-Μεταβιβάζεται το δικαίωμα συμμετοχής σε άλλον συνεταίρο;
-Ναι. Βασική προϋπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι ο λήπτης να είναι συνεταίρος ή να έχει εγγραφεί στην τράπεζα ως μέλος. Η μεταβίβαση πιστοποιείται με ιδιωτικό έγγραφο που φέρει την θεώρηση του γνησίου των δύο υπογραφών ή με την υπογραφή αυτού παρουσία δύο υπαλλήλων της τράπεζας.

-Τι θα κερδίσει όποιος συμμετέχει στην αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου;
-Όταν η τιμή της Συνεταιριστική μερίδας είναι σήμερα 100 ευρώ ενώ με τη συμμετοχή στην αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου είναι 80 ευρώ, προκύπτει ένα άμεσο όφελος 20 ευ΄ρω ή μια απόδοση 25% επί της τιμής αγοράς.
Πέραν αυτού, με την διαχρονική αύξηση της τιμής διάθεσης της Συνεταιριστικής μερίδας θα έχετε κάθε χρόνο μια προστιθέμενη αξία από την υπεραξία της Συνεταιριστικής μερίδας. Επιπλέον κάθε χρόνο διανέμεται ικανοποιητικό μέρισμα στους συνεταίρους, στοιχείο που προσαυξάνει το ποσοστό απόδοσης.
Η τιμή της μερίδας δεν πρόκειται να πέσει γιατί δεν γίνεται διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο. Άλλωστε διαχρονικά μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί ότι η τιμή μιας μερίδας ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο.

-Το τελευταίο διάστημα η τραπεζική αγορά παγκοσμίως δέχεται ισχυρές πιέσεις... Μεγάλες τράπεζες κλυδωνίζονται ή κλείνουν ενώ και στην χώρα μας οι πολίτες ανησυχούν. Πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεαστεί η Τράπεζα Δράμας από αυτές τις εξελίξεις;
-Ο κίνδυνος για την τράπεζά μας είναι μηδενικός... Δεν έχουμε προχωρήσει και δεν θα προχωρήσουμε ποτέ σε επενδύσεις προϊόντων υψηλού ρίσκου. Δεν είμαστε ένα απρόσωπο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα. Είμαστε Τράπεζα των Δραμινών, λειτουργούμε αποκλειστικά στον Νομό Δράμας, γνωρίζουμε τους πελάτες μας.
Να αναφέρω επίσης ότι η κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας είναι πολύ υψηλή ενώ οι καθυστερημένες χρηματοδοτήσεις ποσοστιαία είναι χαμηλότερες απ' όλες τις τράπεζες της Ελλάδος.

-Τι πρέπει να κάνει όποιος θέλει να συμμετέχει στην αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου;
-Η περίοδος εγγραφών άρχισε από 15 Οκτωβρίου. Η πώληση των μεριδίων γίνεται αποκλειστικά από το Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας Δράμας με την καταβολή (δέσμευση) των ανάλογων μετρητών.
Στο Κεντρικό Κατάστημα στην οδό Λαμπριανίδη 40, υπάρχουν αρμόδιοι υπάλληλοι που δίνουν κάθε σχετική πληροφορία, ενώ όποιος επιθυμεί μπορεί να προμηθευτεί και το αναλυτικό ενημερωτικό δελτίο.

-Τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε;
-Θέλω να τονίσω αναμενόμενη σημαντική αύξηση των κερδών της τράπεζας το 2008 και την απόφαση διανομής μερίσματος πολύ μεγαλύτερου του 2007.
Με βασική φιλοσοφία της τράπεζας "ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ" και αρχή μας "ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ" ήρθε η ώρα να ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ, γιατί αυτός ο τόπος αξίζει ένα καλύτερο αύριο.
Σύνθημα όλων των μελών μας ας γίνει το πολύ εύστοχο μέλους-φίλου της τράπεζας Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΣ ΦΕΡΕΙ ΑΛΛΟΝ ΕΝΑ.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ