Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr


Με την Πένα μου...

Γράφει η Ρένα Τριανταφυλλίδου

 

Σε θέση «μάχης» εργαζόμενοι στις ΤΑ με το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Σε θέσεις μάχης βρίσκονται τις τελευταίες μέρες κυβέρνηση και εργαζόμενοι στους ΟΤΑ λόγω του σχεδίου για τη διαθεσιμότητα και την κατάρτιση καταλόγου 2000 εργαζομένων στην ΤΑ οι οποίοι και θα δουν την πόρτα της εξόδου από την υπηρεσία τους. Η ΤΑ που τα τελευταία χρόνια, παρά το φιλόδοξο σχέδιο του Καποδίστρια και στη συνέχεια του Καλλικράτη, άρχισε να συρρικνώνεται χάνοντας την αυτοτέλεια της, τους πόρους και τη λειτουργική της ικανότητα. Αν και οι δήμαρχοι της χώρας, πιεζόμενοι από τους εργαζόμενους και τις κινητοποιήσεις  διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν, αποφάσισαν να μην αποστείλουν τα στοιχεία που τους ζητήθηκαν για τους απειλούμενους με απόλυση υπαλλήλους, ωστόσο το Υπουργείο διαμηνύει ότι οι κατάλογοι των 2.000 υπαλλήλων έχουν ήδη καταρτιστεί και απομένει η διασταύρωση στοιχείων. Μια διασταύρωση που μπορεί να μπλοκαρίστηκε με τις κινητοποιήσεις της ΠΟΕ-ΟΤΑ αλλά αναπόφευκτη κάποια στιγμή. Λογική «καρότου και μαστιγίου» χρησιμοποιεί το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με στόχο να παραλάβει τις λίστες της διαθεσιμότητας, καθώς τα χρονικά περιθώρια εξαντλούνται. Από το υπουργείο σημειώνεται ότι ακόμη κι αν οι λίστες δεν αποσταλούν κανείς δεν εξαιρείται από τη διαδικασία, αφήνεται να εννοηθεί ότι αν δεν υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό η τρόικα θα επιβάλει κάποιο χειρότερο, υπενθυμίζεται ότι προβλέπονται πειθαρχικές ποινές για τις αρμόδιες υπηρεσίες της διοίκησης που δεν θα στείλουν τους καταλόγους, ενώ καταγράφονται οι υπηρεσίες που θα δεχθούν τους υπαλλήλους που θα μετακινηθούν.

Που θα μετακινηθούν οι υπάλληλοι
Όπως αναφέρεται από το υπουργείο, οι διευκρινίσεις αφορούν όσους ενταχθούν άμεσα στο Πρόγραμμα Κινητικότητας, δηλαδή ενός περιορισμένου αριθμού υπαλλήλων, συγκεκριμένων ειδικοτήτων που θα μετακινηθούν σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Οι μετακινήσεις θα γίνουν εκεί όπου η υποστελέχωση δημιουργεί έντονα προβλήματα και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση του πολίτη, όπως για παράδειγμα στα νοσοκομεία, στα ΚΕΠ, στις διευθύνσεις συντάξεων στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία. Επιπλέον, οι μετακινήσεις μπορεί να γίνονται σε υπηρεσίες όπου προβλέπεται πάγωμα προσλήψεων, με συνέπεια τα κενά σε διοικητικούς υπαλλήλους να μπορούν πλέον να καλυφθούν μόνο με μετακινήσεις (όπως στην παιδεία ή στους ΟΤΑ). Στο ερώτημα πώς θα μετακινηθούν οι υπάλληλοι εκεί όπου οι κενές οργανικές θέσεις έχουν καταργηθεί, το υπουργείο αναφέρει ότι «με τη μετάταξη προβλέπεται η σύσταση θέσης όπου δεν υπάρχει κενή οργανική θέση αλλά υπάρχει πραγματική ανάγκη. Η μετακίνηση υπαλλήλου για την κάλυψη πραγματικών και διαπιστωμένων αναγκών γίνεται ανεξάρτητα από το αν υπάρχει οργανική θέση, δεδομένου ότι το προβλέπει ο ίδιος ο νόμος».

Ποιους αφορά η διαθεσιμότητα
Η διαθεσιμότητα αφορά μόνο υπαλλήλους ΙΔΑΧ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικού. Δηλαδή: -Αποκλειστικά υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στον δημόσιο τομέα. Δηλαδή δεν αφορά μόνιμο προσωπικό. -Αποκλειστικά υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Δηλαδή δεν αφορά υπαλλήλους υποχρεωτικής, ανώτατης τεχνολογικής και ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Υ.Ε., Τ.Ε. και Π.Ε). -Αποκλειστικά υπαλλήλους των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού - Λογιστικού, Διοικητικού - Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων. Δηλαδή δεν αφορά υπαλλήλους καμίας άλλης ειδικότητας.

Ποιοι εξαιρούνται

Επισημαίνεται ότι από τη ρύθμιση «εξαιρούνται ευαίσθητες υπηρεσίες όπως οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και φροντίδας, ο ΟΑΕΔ, τα νοσοκομεία καθώς και αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία (δηλαδή οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη ΓΓ Πολιτισμού του υπουργείου Παιδείας)». Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οι υπάλληλοι που αν και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: -Ο σύζυγος ή η σύζυγός τους έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή εργασιακή εφεδρεία. -Ο σύζυγος, η σύζυγος ή τέκνο τους που τους βαρύνει φορολογικά και ζει μαζί τους έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. -Έχουν προσληφθεί με διαδικασίες που αφορούν ΑΜΕΑ. -Είναι πολύτεκνοι, εφόσον τα τέκνα τους βαραίνουν φορολογικά. -Είναι προστάτες μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί και τους βαραίνει φορολογικά.

Σε αργία οι πειθαρχικά υπόλογοι υπάλληλοι

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ταυτόχρονα δίνει διευκρινίσεις και για το θέμα της αργίας των υπόλογων πειθαρχικά υπαλλήλων. Σύμφωνα με όσα αναφέρει με τις νέες αυστηρότερες ρυθμίσεις διασφαλίζεται ότι δεν θα παραμένουν στη θέση τους στην υπηρεσία υπάλληλοι που έχουν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο ή στα δικαστήρια για σοβαρή πειθαρχική ή ποινική υπόθεση μέχρι να καταδικαστούν τελεσίδικα ή να αθωωθούν. Στόχος είναι να προστατευθεί το κύρος των δημόσιων υπηρεσιών και των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων. Τονίζεται δε ότι «αφορά αποκλειστικά υπαλλήλους που έχουν παραπεμφθεί για σοβαρότατα ποινικά αδικήματα (π.χ. κακουργηματικές πράξεις, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία και οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας) ή πειθαρχικά παραπτώματα (π.χ. πράξεις άρνησης αναγνώρισης του συντάγματος, απόκτηση οικονομικού οφέλους κατά την άσκηση των καθηκόντων, αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη συμπεριφορά, σοβαρή απείθεια, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση καθηκόντων, παράλειψη των πειθαρχικών οργάνων να προβούν σε δίωξη και τιμωρία πειθαρχικού παραπτώματος κλπ)». Τέλος, σημειώνεται ότι η αργία είναι διοικητικό μέτρο και όχι ποινή. Συνεπώς δεν πλήττεται το τεκμήριο αθωότητας του υπαλλήλου, ούτε αποδυναμώνεται η δικαστική προστασία που απολαμβάνει. Μάλιστα προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα αναστολής ή άρσης της αργίας και η επαναφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία του.


ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ