Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ


Αργύρης Πατακάκης

Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας «Περιφερειακή Σύνθεση»

«Είμαι ο νεότερος σε ηλικία Περιφερειακός Σύμβουλος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως και όλης της Ελλάδας, κάτι το οποίο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα. Η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας στον πρόσωπο μου, δίνει βήμα στη νέα γενιά ώστε να συμμετέχει στα κοινά» τονίζει σε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο Περιφερειακός Σύμβουλος με την Περιφερειακή σύνθεση Αργύρης Πατακάκης. Υπογραμμίζει ότι η εντολή του λαού στις εκλογές ήταν η σύνθεση των απόψεων και όλων των δυνάμεων για το καλό του τόπου. Αναφέρει ότι ο δρόμος Δράμας - Καβάλας υστερεί σε μελετητική ωρίμανση κάτι το οποίο καθιστά πρακτικά πολύ δύσκολη την υλοποίηση του σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τέλος δηλώνει ότι η Περιφερειακή Σύνθεση ως αξιωματική αντιπολίτευση θα συνεχίσει να ασκεί σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση που τόσο ανάγκη έχει η ΑΜΘ

 

- Είστε αν και πολύ νέος εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Δράμας με την παράταξη Περιφερειακή Σύνθεση. Πώς κρίνετε το πρώτο εξάμηνο της συμμετοχής σας στο Περιφερειακό Συμβούλιο;

- Κύριε Φυλακτέ, είμαι ο νεότερος σε ηλικία Περιφερειακός Σύμβουλος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπως και όλης της Ελλάδας, κάτι το οποίο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα. Η εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας στον πρόσωπο μου, δίνει βήμα στη νέα γενιά ώστε να συμμετέχει στα κοινά. Θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη η ενασχόληση των νέων με την τοπική αυτοδιοίκηση γιατί είναι ο βαθμός διοίκησης που είναι πιο κοντά στην καθημερινότητά μας. Πρέπει η νεολαία να είναι ενεργή, να διεκδικεί και να πετυχαίνει. Έχουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο και πρέπει να του δώσουμε τον απαραίτητο χώρο να εξελιχθεί να προσφέρει και να δημιουργήσει. Άλλωστε μην ξεχνάτε το μέλλον μας ανήκει. Τώρα όσο αφορά τη συμμετοχή μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να πω πως περιμένω πολύ περισσότερα τόσο από άποψη εύρυθμης λειτουργίας του όσο και από την αποτελεσματικότητά του. Οι πολύωρες συνεδριάσεις πέρα από κάθε λογική και η στείρα αντιπαράθεση πρέπει να σταματήσουν. Η εντολή που λάβαμε από τον κόσμο της Περιφέρειάς μας είναι να Συνθέσουμε απόψεις και δυνάμεις για το καλό του τόπου, χωρίς μικροπολιτικές σκοπιμότητες και ως παράταξη αυτό πράττουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

- H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, εσείς ως Μηχανικός Περιβάλλοντος πως πιστεύετε ότι θα μας ωφελήσει;

- Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να καταστεί η Ευρώπη ως η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος που εφόσον τον εκμεταλλευτούμε σωστά μπορεί να φέρει τόσο περιβαλλοντικά, κοινωνικά οφέλη όσο και οικονομική ανάπτυξη στην περιφέρειά μας. Στην ουσία η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί μια δέσμη μέτρων για την μετάβαση σε πράσινες λύσεις που συνοδεύονται με την φιλόδοξη μείωση των εκπομπών, τις επενδύσεις στην έρευνα - καινοτομία και σε πράσινες τεχνολογίες, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. Η περιφέρειά μας δεν πρέπει να μείνει έξω από τον μεγάλο μετασχηματισμό του μέλλοντος αξιοποιώντας όλα τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την πράσινη μετάβαση. Εάν εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και τις δυνατότητες που μας δίνει μπορούμε να πρωτοπορήσουμε δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής της κοινωνίας μας.

 

- Η απλή αναλογική σας βρίσκει σύμφωνο; Μήπως είναι η αιτία των προβλημάτων;

- Είναι μια νέα και πειραματική θα έλεγα εφαρμογή του μέτρου της απλής αναλογικής στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ενώ ήδη έχει προγραμματιστεί η αντικατάσταση της μέσω της ψήφισης νέου εκλογικού συστήματος στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Σίγουρα η αποτύπωση της ακριβούς επιθυμίας του λαού στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι η πιο ορθή κατάσταση που θα μπορούσε να υπάρχει, όπως και στην περίπτωση της Περιφέρειάς μας που η διοίκηση έχει 17 εκλεγμένους συμβούλους και εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση μόλις ένα λιγότερο με 16 εκλεγμένους συμβούλους. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ως προς την άσκηση διοίκησης και της εφαρμογή των πολιτικών της. Εδώ θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στα όργανα αποφασιστικού χαρακτήρα ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία των οργανισμών και να διασφαλιστεί η κυβερνησιμότητά τους. Έτσι πιστεύω ότι από την ενημέρωση που μέχρι τώρα έχω σχετικά με το νέο νομοσχέδιο, πως κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση επίλυσης αυτών των ζωτικής σημασίας προβλημάτων όσο και άλλων καινοτόμων αλλαγών που θα συνδράμουν προς το καλύτερο την τοπική αυτοδιοίκηση.

 

- Πρόσφατα ζητήσατε νέα συνεδρίαση με σειρά θεμάτων που θεωρούνται επείγοντα....

- Ζητήσαμε έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ για μια σειρά θεμάτων που η διοίκηση της περιφέρειας δεν έχει αντιληφθεί τη σημαντικότητα τους όπως η στήριξη των γεωργών και των κτηνοτρόφων μας για τα Σχέδια βελτίωσης, τους κινδύνους από εισαγόμενες ζωονόσους και την Σύσταση Επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα «Ανάπτυξης» και «Αγροτικής οικονομίας και περιβάλλοντος» του Π.Σ οι οποίες ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει την λειτουργία τους. Όλα αυτά είναι θέματα που δεν πρέπει να αφήνουμε στην τύχη τους και για αυτόν τον λόγο ορθός κινηθήκαμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο ρόλος της υπεύθυνης αντιπολίτευσης είναι να επισημαίνει τα λάθη και τις παραλείψεις να ασκεί έλεγχο στις αποφάσεις και να υποβάλει προτάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

- Η συνεργασία με τις παρατάξεις των άλλων αντιπολιτεύσεων είναι εποικοδομητική;

- Η συνεργασία μας με τις υπόλοιπες παρατάξεις είναι δημιουργική και η παραγωγή έργου σημαντική, καθώς προτάσσονται θέματα και επίκαιρα ζητήματα της κοινωνίας αλλά και εποικοδομητική πολιτική ως προς τις παραλείψεις της διοίκησης. Όλες οι παρατάξεις από διαφορετική οπτική γωνία η κάθε μια συνεισφέρει ώστε να εξετάζουμε τα θέματα με μεγαλύτερη αντικειμενικότητα πάντα με μόνο γνώμονα το συμφέρον του τόπου και τον συμπολιτών μας. Η συνεργασία είναι αναγκαία ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από το τέλμα και να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Όταν Συνθέτουμε δυνάμεις μπορούμε να ελπίζουμε για καλύτερα αποτελέσματα.

 

- Τοπικά τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης όσο και οι σύμβουλοι της Συμπολίτευσης κάνουν λόγο για μεγάλα έργα πολλών δις. Εσείς συμφωνείτε;

- Είμαστε όλοι κάτοικοι αυτού του όμορφου και ευλογημένου τόπου και επιθυμούμε να τον δούμε να αναπτύσσεται και να ξεφεύγει από τη μιζέρια και τη σημερινή επικρατούσα κατάσταση. Μόνο που από τις πομπώδεις εξαγγελίες μέχρι και την πραγματοποίηση των έργων έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμα. Προς το παρόν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγγελιών αφορά έργα που είχε δρομολογήσει η προηγούμενη διοίκηση της Π.Ε Δράμας και καλό είναι να αναγνωρίζουμε την προσφορά που έχει ο κάθε αιρετός και πόσο δε μάλλον ένας εκλεγμένος από τον λαό και όχι διορισμένος Αντιπεριφερειάρχης. Δεν φαντάζομαι να πιστεύει κανείς σκεπτόμενος άνθρωπος ότι σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα κάποιοι, σαν άλλοι Μεσσίες, να σχεδίασαν, να προγραμμάτισαν και να ωριμάσαν όλα αυτά τα έργα. Ας μην ξεχνάμε ότι οι εποχές του κατόπιν ενεργειών μου έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Προσωπικά εύχομαι από καρδιάς έστω και ένα μέρος όλων αυτών των εξαγγελιών να μπορέσουνε να βρούνε τον δρόμο προς την υλοποίηση τους, γιατί κάθε ένα λιθαράκι που μπαίνει προς την σωστή κατεύθυνση είναι σημαντικό.

 

- Η εξαγγελία μέρους του δρόμου Δράμας - Καβάλας (Κρηνίδες- Καβάλα) είναι προς την σωστή κατεύθυνση;

- Κάθε έργο που γίνεται στον τόπο μας και συνεισφέρει θετικά στην ανάπτυξη της οικονομίας όσο και στη βελτίωση της ασφάλειας των μετακινήσεων είναι καλοδεχούμενο. Όταν όμως υπάρχει η εδώ και πολλές δεκαετίες εκφρασμένη προτίμηση του λαού της Δράμας για κατά προτεραιότητα σύνδεση του νομού μας με την Θεσσαλονίκη και όταν τα κονδύλια που έχουμε να διαχειριστούμε είναι συγκεκριμένα, οφείλουμε να πράττουμε προς την κατεύθυνση που μας έχει υποδείξει ο κόσμος. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτόν τον κόσμο εκπροσωπούμε και οφείλουμε να σεβόμαστε την θέληση του. Άλλωστε ο δρόμος Δράμας - Καβάλας υστερεί σε μελετητική ωρίμανση κάτι το οποίο καθιστά πρακτικά πολύ δύσκολη την υλοποίηση του σε σύντομο χρονικό διάστημα.

 

- Για το δρόμο Δράμα - Αμφίπολη που είπε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, για άμεση, εντός 18 μηνών δημοπράτηση, γνωρίζετε πού βρίσκονται οι μελέτες;

- Όπως εξήγγελλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ο δρόμος Δράμας - Αμφίπολης έχει μελετητική ωριμότητα και σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάτι που μας δείχνει ότι η επίμονη προσπάθεια κάποιων ανθρώπων τα προηγούμενα χρόνια φέρνει αποτελέσματα. Η σύνδεση με την Εγνατία είναι ένα πάγιο αίτημα και διεκδίκηση της Δραμινής κοινωνίας εδώ και δεκαετίες και ευελπιστούμε επιτέλους να δούμε την πραγματοποίηση του και την δικαίωση των Δραμινών που ζητούσαν το αυτονόητο, ένα κάθετο οδικό άξονα, μια σύνδεση με την Εγνατία. Ένας δρόμος που έχει μεγάλη σημασία τόσο για την ασφαλέστερη μετακίνηση μας προς την συμπρωτεύουσα όπως και μεγάλη οικονομική αξία διευκολύνοντας την σύνδεση πρωτίστως με το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το Αεροδρόμιο όσο και με και τις λοιπές διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες της πόλης.

 

- Τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου πώς τις αξιολογείτε;

- Οποιοσδήποτε παρακολουθήσει τις πολύωρες συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την κατάσταση που επικρατεί. Λόγω της γενικότερης απαξίωσης που υπάρχει προς τα κοινά δυστυχώς η μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών δεν παρακολουθεί τα συμβούλια, γεγονός που τους στερεί όμως την πλήρη και αντικειμενική εικόνα τόσο ως προς τα γεγονότα όσο και ως προς τις τοποθετήσεις των μελών. Για τον λόγο αυτό προσκαλώ κάθε συμπολίτη μας να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω της απευθείας μετάδοσης (live streaming) που υπάρχει στην σελίδα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ (www.pamth.gov.gr) και να μας αξιολογήσει όλους μας για τις προτάσεις, τις παρεμβάσεις και την παραγωγή έργου.

 

- Κλείνοντας τι θα θέλατε να προσθέσετε;

- Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου και υπάρχει πολύς δρόμος να διανύσουμε. Θέλω να πιστεύω πως αδράνεια και η αναποτελεσματικότητα των πρώτων μηνών δεν θα συνεχιστεί εις βάρος των Δραμινών πολιτών και θα δούμε επιτέλους κάποια αλλαγή προς το καλύτερο. Εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση θα συνεχίσουμε να ασκούμε σοβαρή και υπεύθυνη αντιπολίτευση που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος μας. Όλοι μας θα κριθούμε στο τέλος εκ του αποτελέσματος. Κλείνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα που μου δώσατε να εκφράσω τις απόψεις μου μέσω της εφημερίδας σας.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ