Αρχική Σελίδα

Ψίθυροι | Εκδόσεις Περιοδικών - Εφημερίδων | Ηπείρου 2, 66100 Δράμα | Τηλ: 25210 36 700 | info@psithiri.gr


Γεωργία Χειράκη

4 σχόλια

Προϊσταμένη Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ν. Δράμας-Νομαρχιακή Σύμβουλος

Εάν θα ασχοληθώ με τα κοινά, θα σκεφτώ σοβαρά το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς μου στον τόπο γέννησής μου

-Πώς είδατε την πρώτη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου στην οποία συμμετείχατε;
-Καταρχήν η φιλοσοφία και η στάση ζωής μου απέχουν κατά πολύ από την υφιστάμενη κατάσταση και λειτουργία των νομαρχιακών συμβουλίων.
Θεωρώ ότι το κάθε νομαρχιακό συμβούλιο θα πρέπει να αποτελεί εργαστήρι παραγωγής πολιτικού πολιτισμού και έργου προς όφελος των πολιτών πέρα από παραταξιακές, πολιτικές ιδεολογίες και κυρίως προσωπικές αντιπαραθέσεις. Αποτελούμε θεσμικά όργανα, τα οποία έχουμε χρέος να υπηρετούμε τον πολίτη με διαφάνεια και ανιδιοτέλεια και όχι να τον «εξυπηρετούμε».

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την άποψή μου, θα πρέπει να μένει μακριά από την εξάρτηση των κομμάτων και να θέτει στο επίκεντρο των στόχων και των δράσεών της την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν στις τοπικές κοινωνίες και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής. Τέλος, πιστεύω ότι για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εφαρμοστεί η τακτική ενός ενιαίου ψηφοδελτίου, ώστε να αποτρέπεται ο εγκλωβισμός του πολίτη από κομματικές εξαρτήσεις και να επιλέγει τους εκπροσώπους του απερίσπαστος, με μόνο κριτήριο την αξιοσύνη τους.

-Περιμένατε τόση ένταση μεταξύ των συμβούλων της παράταξής σας;
-Εντάσεις τέτοιας μορφής απέχουν από την ιδιοσυγκρασία μου και τη στάση ζωής μου. Δυστυχώς τέτοια φαινόμενα είναι λυπηρά και οδηγούν στην απαξίωση των πολιτικών και της πολιτικής ζωής γενικότερα από τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που αποτελούν και τη μόνη μας ελπίδα για το μέλλον.

-Η Κυβέρνηση προωθεί το σχέδιο «Καλλικράτη». Είστε υπέρ ή κατά των συνενώσεων και της κατάργησης των Νομαρχιών;
-Η διοικητική μεταρρύθμιση είναι αναγκαία. Τα υπάρχοντα σχήματα δεν ανταποκρίνονται στις σύνθετες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες.
Είναι αλήθεια ότι οι βασικές διαρθρωτικές αδυναμίες του πολυδιασπασμένου και αποσπασματικά ρυθμισμένου διοικητικού πλαισίου δεν επιτρέπουν την εξυπηρέτηση του πολίτη. Η δημιουργία ενός κατακερματισμένου αυτοδιοικητικού τοπίου υπήρξε ισχυρό πλήγμα για την περιφέρεια. Η κεντρική εξουσία εφαρμόζοντας την πολιτική του «διαίρει και βασίλευε» στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, είχε πολλούς, αλλά αδύναμους και εύκολους αντίπαλους. Η πολυδιάσπαση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ένα υπερβολικά μεγάλο αριθμό δήμων και κοινοτήτων, στην πράξη, δημιούργησε μηχανισμούς διεκπεραίωσης υποθέσεων ρουτίνας και μικροέργων χαμηλής αποδοτικότητας. Ταυτόχρονα συντηρούσε εξαρτήσεις, οι οποίες εξυπηρετούσαν το τοπικό και κεντρικό πελατειακό πολιτικό σύστημα, και τους πανίσχυρους κομματικούς μηχανισμούς, ενώ διαιώνιζε την παντοδυναμία των κεντρικών εξουσιών.

Αυτήν την αρνητική πτυχή οφείλει να αντιπαρέλθει ο «Καλλικράτης. Οι φιλόδοξοι στόχοι του εγχειρήματος θα επιτευχθούν εφόσον διευκρινιστεί επαρκώς το πεδίο των αρμοδιοτήτων και εξασφαλιστούν οι ανάλογοι πόροι, αλλά και ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός των δήμων γίνει χωρίς σκοπιμότητες και κομματικές παρεμβάσεις Η συγκρότηση και λειτουργική αυτοδυναμία των νέων οργανισμών που θα προκύψουν και εφόσον βέβαια δημιουργηθούν με αντικειμενικά κριτήρια, θα τους καθιστά ικανούς να διευκολύνουν, να ενθαρρύνουν και να στηρίζουν την ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών, να καταστούν με λίγα λόγια βασικός συντελεστής της τοπικής αειφόρου ανάπτυξης.

-Θα είστε υποψήφια στις εκλογές του Νοεμβρίου;
-Εάν θα ασχοληθώ με τα κοινά, θα σκεφτώ σοβαρά το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς μου στον τόπο γέννησής μου.

-Είστε Προϊσταμένη του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Νομό Δράμας. Ποια η προσφορά τους στην Τοπική Κοινωνία;
-Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) αποτελούν δομές του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), ενώ η λειτουργία των 58 Κ.Ε.Ε. σε πανελλαδικό επίπεδο εποπτεύεται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.).
Η λειτουργία των Κ.Ε.Ε. υποστηρίζεται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία οργανώνουν, συντονίζουν και παρακολουθούν τη λειτουργία των προγραμμάτων σε κάθε περιοχή.
Στα Κ.Ε.Ε. διδάσκουν εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι προηγουμένως έχουν επιμορφωθεί ως προς τη μεθοδολογία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και ως προς τα εκπαιδευτικά υλικά των Κ.Ε.Ε.

Η αμφίδρομη σχέση εκπαιδευτών - εκπαιδευομένων, εμπεριέχει διάλογο, επεξεργασία, εμπλουτισμό απόψεων, ανταλλαγή εμπειριών. Έτσι, τα Κ.Ε.Ε. σε κάθε περίπτωση και στο τοπικό μας επίπεδο η προσφορά τους είναι μείζονος σημασίας γιατί:
*προωθούν την προσωπική ανάπτυξη των ατόμων με ίσες δυνατότητες πρόσβασης στη γνώση
*υποστηρίζουν τη βελτίωση της επαγγελματικής ζωής
*ανοίγουν νέους δρόμους για συνεχή μάθηση
*βελτιώνουν το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων του πληθυσμού για οικονομική, τεχνολογική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη
*ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής
*βοηθούν στην απόκτηση της ικανότητας για προσαρμογή στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικού και οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών
*ενισχύουν τη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και την πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες
*δημιουργούν ένα περιβάλλον μάθησης για γονείς και παιδιά
*συμβάλλουν στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
*παρέχουν ευκαιρίες μάθησης ακόμη και σε πολίτες των πιο απομακρυσμένων περιοχών

Θα ήθελα να αναφέρω ότι στο νομό μας έχουν επιμορφωθεί πάνω από 3.000 χιλιάδες πολίτες σε συνεργασία με νομαρχία, δήμους και συλλόγους και καθημερινά στο κέντρο μας δεχόμαστε πλήθος κόσμου, που εκδηλώνει το ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του σε τμήματα μάθησης, γεγονός που μας κάνει υπερήφανους για το έργο που έχει επιτελεστεί στο Νομό μας.

-Αντιμετωπίζεται προβλήματα ή όλα λειτουργούν ρολόι;
-Η ευρύτατη αποδοχή του εκπαιδευτικού ρόλου των Κ.Ε.Ε. από το σύνολο των ενηλίκων πολιτών της χώρας αποδεικνύεται και από τα πανελλαδικά στατιστικά στοιχεία συμμετοχής στα εκπαιδευτικά προγράμματα, κατά την περίοδο 2004 - 2008 εκπαιδεύτηκαν 270.975 πολίτες με χρηματοδότηση από το Γ΄ ΚΠΣ. Με βάση την εικόνα αυτή, η λειτουργία των Κ.Ε.Ε. εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, με πρόβλεψη για το διάστημα 2008 - 2012 συνολικά 340.000 θέσεων εκπαίδευσης για τους πολίτες της χώρας.

Ωστόσο, συνεχείς αναβολές και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων και στην προώθηση διοικητικών ενεργειών από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΔΒΜ και του ΙΔΕΚΕ από τις αρχές του 2009 με υπουργό τον κ. Σπηλιωτόπουλο, έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση χρηματοδότησης του έργου των Κ.Ε.Ε. από το ΕΣΠΑ. Συνέπεια όλων αυτών είναι η συσσώρευση οικονομικών εκκρεμοτήτων προς τους διάφορους προμηθευτές των Κ.Ε.Ε. (θέρμανση, αναλώσιμα, δαπάνες καθαρισμού κλπ) από τη λειτουργία ολόκληρης της προηγούμενης εκπαιδευτικής περιόδου. Σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση βρίσκονται και τα στελέχη που εργάζονται στα ΚΕΕ σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο, όπως και οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, αφού λόγω της υποχρηματοδότησης του έργου, δεν τους καταβάλλονται τα δεδουλευμένα από τον περασμένο Απρίλιο έως και σήμερα.

Ωστόσο, αν και μας δόθηκε τώρα η εντολή να ξεκινήσουμε τμήματα χωρίς να μας έχουν καταβληθεί τα δεδουλευμένα μας και σε ένα αβέβαιο μελλοντικό εργασιακό καθεστώς, τα στελέχη των Κ.Ε.Ε. αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε την υλοποίηση προγραμμάτων, γιατί για μας πρώτη προτεραιότητα είναι ο Πολίτης που από το 2003 στηρίζει το θεσμό αυτό και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πολιτικές παραλείψεις και καθυστερήσεις. Ελπίζουμε η νέα ηγεσία του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης να ενσκήψει στα προβλήματά που οδήγησαν και οδηγούν στην κατάρρευση του συστήματος Δια Βίου Μάθησης απερίσπαστη από παλαιοκομματικές τακτικές και η μετονομασία του Υπουργείου Παιδείας σε Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης να μετουσιωθεί σε πράξεις και όχι σε ξύλινο πολιτικό λόγο.

Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι η κοινωνία σήμερα περισσότερο από ποτέ έχει ανάγκη από νέα οράματα, νέους προσανατολισμούς, νέο πολιτικό ήθος, νέες ιδέες και νέους ανθρώπους απεγκλωβισμένους από παλαιοκομματικές τακτικές, για να βαδίσουμε σε ένα πιο δίκαιο, ανθρώπινο, δημοκρατικό και υγιές περιβάλλον, αυτό που αξίζει στους νέους και σε όλους εμάς.

 


Σχόλια (4)

ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Δευτέρα 8 Μαρτίου 2010 στις 11:16
ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΩΜΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ. ΤΗΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ !

μπαμπησ - Σάββατο 6 Μαρτίου 2010 στις 11:00
ευχομαι στην κυρια χειρακη να αντεξει και να συνεχισει να ασχολειται με τα κοινα

ΝΑΚΟ΅ς - Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010 στις 09:56
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ ΣΤΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ - Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010 στις 05:58
ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ