8.7 C
Drama
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕπικαιρότητα2ο Εργασιακό Πρωτάθλημα Μπάσκετ 2021-2022

2ο Εργασιακό Πρωτάθλημα Μπάσκετ 2021-2022

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει την οργάνωση και διεξαγωγή του 2ου εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης ως ακολούθως:

Άρθρο 1. Οργανωτική Επιτροπή- Αρμοδιότητες

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ προκηρύσσει επίσημα τη διεξαγωγή του 2ου εργασιακού πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης.

Η παρούσα προκήρυξη αφορά στη σεζόν 2021 – 2022.

Στην προκήρυξη, όπως προβλέπει ο κανονισμός και όπως ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναφέρονται τα μέλη της ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και οι αρμοδιότητες αυτής.
Αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων συμμετοχής των ομάδων η Οργανωτική Επιτροπή θα ορίσει με συμπληρωματική προκήρυξη την τριμελή ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Σύσταση ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:

Η επιτροπή είναι τριμελής και απαρτίζεται από τους εξής:

ΡΑΔΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Εκπρόσωπος δημοτικής αρχής

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΡΑΔΗΣ, Εκπρόσωπος αντιπολίτευσης

ΤΟΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Αρμόδια Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Δράμας Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται κατόπιν απόφασης δημοτικού συμβουλίου ο υπάλληλος της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού κ. Λαζαρίδης Ιωάννης, Π.Ε. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Αρμοδιότητες

• Η Οργανωτική επιτροπή προκηρύσσει το πρωτάθλημα.

• Έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

• Εγκρίνει την κατάσταση συμμετοχής των ομάδων.

Οι αγώνες και οι προπονήσεις των ομάδων θα διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις στου Δήμου Δράμας ή όπου ορίσει η Τεχνική Επιτροπή σε μέρες και ώρες που δε θα παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δράμας.

Το πρόγραμμα των αγώνων θα γίνεται γνωστό τουλάχιστον 2 μέρες πριν από τη διεξαγωγή τους από την Τεχνική Επιτροπή, όπως επίσης και το γήπεδο στο οποίο θα διεξάγονται οι αγώνες.

Το πρόγραμμα των προπονήσεων θα συμφωνηθεί με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Δράμας μετά τη συμπλήρωση των συμμετοχών των ομάδων και θα ανακοινώνεται από την Οργανωτική Επιτροπή.

Άρθρο 2. Δικαίωμα Συμμετοχής Ομάδων

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες που προέρχονται από όλους τους φορείς (Δήμος, Υπηρεσίες, Σώματα Ασφαλείας, Αγροτικοί Σύλλογοι, Εμπορικοί Σύλλογοι, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Επαγγελματικοί Κλάδοι, Σύνδεσμοι, Σωματεία κ.ά.), που αναπτύσσονται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας

2. Οι ομάδες θα πρέπει να αποτελούνται μόνο από αθλητές που εργάζονται με οποιαδήποτε σχέση με τον οικείο φορέα ή είναι μέλη των επαγγελματικών συλλόγων ή σωματείων. Κατ’ εξαίρεση, κάθε ομάδα έχει δικαίωμα να δηλώσει και 2 αθλητές ανεξαρτήτως κατοχής επαγγελματικού δελτίου ή ηλικίας ή οποιαδήποτε άλλης αιτίας που αποτελεί εξαίρεση

3. Σε περίπτωση που ένα σωματείο εργαζομένων δεν καταστεί δυνατό να συμπληρώσει ομάδα, μπορεί να υπάρξει σύμπραξη μέχρι και δύο σωματείων. Οι ομάδες μπορεί να είναι μικτές (συμμετοχή γυναικών αθλητριών).

4. Δίνεται η δυνατότητα να δημιουργούνται μέχρι και 2 διαφορετικές ομάδες ανά φορέα, οι οποίες θα έχουν διακριτή ονομασία.

Σε περίπτωση που οι συμμετοχές είναι πολλές και δεν μπορούν να υποστηριχθούν, θα γίνεται κλήρωση ανάμεσα σε ποια από τις δύο ομάδες του ίδιου φορέα θα συμμετάσχουν στο Πρωτάθλημα, εκτός κι αν με απόφαση των ιδίων, κάποια από τις δύο αποσυρθεί ή αν συνενωθούν σε μια ομάδα.

Άρθρο 3. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Ομάδων-Αθλητών

Ο φορέας που επιθυμεί να συμμετάσχει στους αγώνες θα πρέπει να υποβάλει στην Οργανωτική Επιτροπή και συγκεκριμένα στο γραφείο του γραμματέα της επιτροπής στο Παλαιό Δημαρχείο στο 2ο όροφο εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης, επί ποινή αποκλεισμού:

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που περιλαμβάνει:

• Την υπογεγραμμένη δήλωση του υπεύθυνου ή εκπροσώπου του φορέα ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου της προκήρυξης και την οποία αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

• Τη βεβαίωση ότι οι αναγραφόμενοι στην κατάσταση συμμετοχής των αθλουμένων εργάζονται ή είναι μέλη ή είναι συνεργάτες κατά την ημερομηνία υποβολής της συμμετοχής στο φορέα για τον οποίο είναι υπεύθυνος ο υπογράφων.

• Τον ορισμό ενός εκπροσώπου – υπεύθυνου του φορέα του και ενός αναπληρωματικού του, που ένας τουλάχιστον εξ αυτών θα παρίσταται στον αγώνα, ως υπεύθυνος – εκπρόσωπος της ομάδας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που περιλαμβάνει:

• Ονοματεπώνυμο και έτος γέννησης του αθλούμενου.

• Υπογραφή από τον υπεύθυνο ή εκπρόσωπο του φορέα.

• Στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες ομάδας (e-mail, τηλέφωνο, χρώματα ομάδας
κ.λπ).

1. Οι ομάδες έχουν το δικαίωμα να προσθέσουν, να αφαιρέσουν ή να αλλάξουν στην κατάσταση συμμετοχής έως την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (σε περίπτωση που το πρωτάθλημα διεξαχθεί σε έναν όμιλο) ή της 4ης αγωνιστικής (σε περίπτωση που το πρωτάθλημα διεξαχθεί σε δύο ομίλους) έως δύο αθλητές που δεν είχαν δηλωθεί στις αρχικές καταστάσεις και για τους οποίους προσκομίζονται όλοι οι αθλητές.

2. Σε περίπτωση που ένας αθλητής, που έχει δελτίο κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στο εργασιακό πρωτάθλημα, επιθυμεί να αλλάξει ομάδα, λόγω εργασιακού καθεστώτος, θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια επιτροπή εργασιακού πρωταθλήματος σχετικό αίτημα, με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, συνοδευόμενο από την έγγραφη σύμφωνη γνώμη των αρχηγών των εμπλεκόμενων ομάδων, καθώς και τα αντίστοιχα έγγραφα, που δικαιολογούν τη μεταγραφή του.

Σε αντίθετη περίπτωση, το αίτημα θα εξετάζεται από την επιτροπή παρουσία του ενδιαφερόμενου και των αρχηγών των ενδιαφερόμενων ομάδων.

3. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αθλητή συγχρόνως σε δύο (2) ή παραπάνω ομάδες.

4. Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρωτάθλημα είναι το δελτίο αθλητή, το οποίο αναλαμβάνει να εκδώσει η Τεχνική Επιτροπή. Για να εκδοθεί το δελτίο αθλητή, που θα πάρει μέρος στο Εργασιακό Πρωτάθλημα, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να προσκομίσει θεωρημένη κάρτα υγείας αθλητή.

• Κάθε ομάδα θα υποχρεούται να δηλώσει τουλάχιστον δέκα (10) αθλητές και το πολύ μέχρι δεκαοκτώ (18).

5. Για να δηλώσει συμμετοχή μια ομάδα, πρέπει για κάθε αθλητή να προσκομίσει:

α) Μία έγχρωμη φωτογραφία.

β) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 105, που θα αναφέρει ότι ο αθλητής έχει υποστεί τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο και ότι δε φέρει ο διοργανωτής καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας παρουσιαστεί στον αθλητή κατά τη διάρκεια του Εργασιακού Πρωταθλήματος.

δ) Αν υπάρχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.

6. Οι λίστες των αθλητών των ομάδων θα πρέπει να οριστικοποιούνται μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος, οπότε και θα αναρτώνται στη σελίδα του Εργασιακού Πρωταθλήματος του δήμου Δράμας στο fb.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα τα διατηρεί ένας Υπεύθυνος εκ της Τεχνικής Επιτροπής, για να μπορεί να πραγματοποιεί έλεγχο πριν από την έναρξη του αγώνα, αλλά και όποια άλλη στιγμή χρειαστεί ή ζητηθεί από οποιονδήποτε άμεσα ενδιαφερόμενο.

7. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή στο Πρωτάθλημα σε ομάδες ή σε μεμονωμένους παίκτες με αιτιολογημένη απόφασή της.

Άρθρο 4 : Ιατρική εξέταση διαγωνιζομένων- Ιατρική κάλυψη των αγώνων

1. Για να συμμετάσχει αθλητής στο Εργασιακό Πρωτάθλημα, υποχρεωτική είναι η κάρτα υγείας αθλητή. Η κάρτα υγείας του αθλητή θα πρέπει να είναι θεωρημένη από γιατρό καρδιολόγο, είτε νοσοκομειακό, είτε ιδιώτη.

2. Εκτός από την κάρτα υγείας, χρειάζεται μια υπεύθυνη δήλωση σχετική με την υγεία του κάθε αθλητή.

Οι συμμετέχοντες αθλητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πάσχουν από κάποια ασθένεια που έθετε ή θέτει σε κίνδυνο την υγεία τους ή θα περιόριζε τη δυνατότητα συμμετοχής τους στο Τουρνουά, ότι αντιλαμβάνονται τους σχετικούς κινδύνους και ότι οικειοθελώς και ελεύθερα θα επιλέγουν να τους αναλάβουν.

Η υγιεινή κατάσταση των συμμετεχόντων θα είναι ευθύνη των ίδιων των αθλητών.

3. Εάν λόγω τραυματισμού ή ασθένειας διαγωνιζομένου (αθλούμενου ή διαιτητή ή παράγοντα τέλεσης του αγώνα), κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, προκύψουν στη συνέχεια ασφαλιστικές ή άλλες απαιτήσεις, ο διοργανωτής και η Οργανωτική Επιτροπή, ουδεμία ευθύνη θα φέρουν.

4. Η παρουσία γιατρού στους αγώνες θα πιστοποιείται από το διαιτητή πριν από την έναρξη του αγώνα, οποίος θα υποχρεούται να μην ξεκινήσει ή να διακόψει τον αγώνα, εάν δεν υπάρχει ιατρός.

5. Η Τεχνική Επιτροπή θα αναλαμβάνει τον ορισμό ιατρού στους αγώνες και διασφαλίζει την παρουσία ιατρού κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Άρθρο 5. Σύστημα διεξαγωγής

Ο ακριβής τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος θα προσδιοριστεί ανάλογα με τις συμμετοχές των ομάδων.

Άρθρο 6. Διεξαγωγή αγώνων

1. Πριν από κάθε παιχνίδι, οι ομάδες θα υποχρεούνται να προσκομίσουν την κατάσταση με 7 αθλητές το ελάχιστο και 12 το μέγιστο, που θα αποτελούν τη σύνθεση της ομάδας για το συγκεκριμένο αγώνα και τα αθλητικά τους δελτία.

Η γραμματεία θα οφείλει να ελέγχει την ορθότητα των αθλητικών δελτίων των συμμετεχόντων. Έλλειψη αθλητικού δελτίου συμμετοχής που έχει δηλωθεί στο φύλλο αγώνα, θα επιφέρει, το μηδενισμό της ομάδας για το συγκεκριμένο παιχνίδι με σκορ εναντίον της 20 – 0.

2. Ο αγώνας θα διαρκεί 40 λεπτά σε 4 περιόδους, διάρκειας 10 λεπτών έκαστη (καθαρού χρόνου), μεταξύ των περιόδων θα υπάρχει διάλειμμα 2 λεπτών εκτός της;
2ης προς 3η που το διάλειμμα θα διαρκεί 10 λεπτά.

Σε κάθε περίοδο η κάθε ομάδα δικαιούται 1 τάιμ-άουτ. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στον κανονικό αγώνα, θα δίνεται 5λεπτη παράταση και 1 τάιμ-άουτ ανά ομάδα.

Εάν η ομάδα παρουσιαστεί με 4 αθλητές στο γήπεδο, δεν ξεκινάει ο αγώνας και μετά από 15 λεπτά κλείνει το Φύλλο Αγώνα (Φ.Α.) με μηδενισμό της ομάδας που παρουσίασε 4 αθλητές.

3. Κάθε ομάδα υποχρεούται να δηλώσει, πριν από την έναρξη κάθε αγώνα, το όνομα τουλάχιστον ενός προπονητή. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μηδενίζεται για το συγκεκριμένο αγώνα με σκορ εναντίον της 20 – 0.

4. Το Φύλλο Αγώνα θα συντάσσεται από τη γραμματεία και σ’ αυτό θα αναγράφονται:

• Ο αριθμός αγωνιστικής

• Η ημερομηνία, τοποθεσία και ώρα έναρξης του αγώνα

• Οι συνθέσεις των παικτών και των προπονητών και οι υπεύθυνοι των ομάδων

• Τα ονοματεπώνυμα των διαιτητών

• Τα ονοματεπώνυμα των κριτών

• Το ονοματεπώνυμο του ιατρού του αγώνα

Μετά τη λήξη του αγώνα θα πρέπει να αναγραφεί:

• Το αποτέλεσμα του αγώνα

• Τυχόν παρατηρήσεις των διαιτητών σε περίπτωση αποβολής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αναγράφεται λεπτομερώς το ονοματεπώνυμο του παίκτη και ο λόγος της αποβολής.

• Ενστάσεις που τυχόν υποβληθούν με βάση των παρόντα κανονισμό.

• Λόγοι οι οποίοι συνέτρεξαν για την διακοπή του αγώνα σε βάρος της μίας ή της
άλλης ομάδας και την τυχόν κατακύρωση του αποτελέσματος υπέρ μιας απ’ αυτές.

5. Μετά την υπογραφή του φύλλου αγώνα από τον διαιτητή απαγορεύεται η τροποποίηση, συμπλήρωση ή διόρθωσή του. Εάν υπάρχει η ανάγκη, η υμπληρωματική έκθεση του διαιτητή θα υποβάλλεται στην Οργανωτική Επιτροπή.

6. Κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει ένα (1) σετ εμφάνισης. Μπορεί ωστόσο να έχει παραπάνω από (1).

Επίσης δύναται η χρήση στολής διπλής όψεως (Ντουμπλεφας).

Η αρίθμηση των εμφανίσεων είναι ελεύθερη από το 0 έως το 99 και ο αριθμός θα πρέπει να είναι ευδιάκριτος μπρος και πίσω. Κάθε ομάδα μπορεί, στην εμφάνισή της, να φέρει το σήμα της, το λογότυπο του χορηγού της, εφόσον υπάρχει, καθώς και το όνομα ή το ψευδώνυμο του κάθε αθλητή.

7. Σε περίπτωση που η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα έχουν παρόμοια χρώματα, η γηπεδούχος ομάδα είναι αυτή που υποχρεούται να αλλάξει εμφάνιση.

Διαφορετικά, το παιχνίδι κατοχυρώνεται στην φιλοξενούμενη ομάδα με μηδενισμό της γηπεδούχου ομάδας (0-20).

Άρθρο 7. Βαθμολογία – Κατάταξη

1. Οι ομάδες που συμμετέχουν για κάθε αγώνα βαθμολογούνται με:

• Δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης

• Έναν βαθμό (1) σε περίπτωση ήττας.

2. Η ομάδα μηδενίζεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Σε περίπτωση συμμετοχής σε αγώνα διαγωνιζομένων που δεν δικαιούνται συμμετοχής και αφού έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα και νόμιμα η ένσταση.

Η ένσταση για κακή συμμετοχή διαγωνιζόμενου μπορεί να υποβληθεί στην Τεχνική Επιτροπή εντός 48 ωρών από τη λήξη του παιχνιδιού.

• Σε περίπτωση μη προσέλευσης της στον αγωνιστικό χώρο (μηδενισμός και
σκορ 20-0).

• Σε περίπτωση που δε δηλώσει στο ΦΑ τουλάχιστον έναν προπονητή.

3. Ομάδα που δεν θα παρουσιαστεί τρεις (3) φορές αποβάλλεται από την συνέχεια των αγώνων.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ισχύσουν τα παρακάτω:

α) Αν οι ομάδες που ισοβαθμήσουν είναι δύο λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί στο μεταξύ τους αγώνα.

β) Αν οι ομάδες που ισοβαθμήσουν είναι περισσότερες από δύο τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι ομάδες που ισοβαθμούν στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.

Αν όμως και από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα (εσωτερική ισοβαθμία), τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες.

Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων (η διαφορά που προκύπτει από την αφαίρεση των πόντων που σημείωσε η ομάδα με τους πόντους που δέχτηκε) στους μεταξύ τους αγώνες.

Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής σε όλους τους αγώνες του ομίλου των ομάδων που έχουν ισοβαθμήσει από την αρχή.

Άρθρο 8. Υποχρεώσεις ομάδων – διαιτητών – Τεχνικής Επιτροπής

1. Οι υποχρεώσεις των παικτών και των αρχηγών των ομάδων ορίζονται ως εξής:

• Οι αγωνιζόμενες ομάδες πρέπει να παρουσιάζονται στο γήπεδο με ομοιόμορφη αθλητική περιβολή.

• Να προσκομίζουν στον σημειωτή την κατάσταση συμμετοχής, τα δελτία των αθλουμένων της που θα αγωνιστούν, καθώς και τα ονόματα του αρχηγού και του αναπληρωτή του, δεκαπέντε λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα.

• Στην προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα να έχει πέντε (5) τουλάχιστον αθλητές έτοιμους να αγωνιστούν σε περίπτωση που μια ομάδα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί με τα όσα ορίζει η προηγούμενη παράγραφος, τότε και μόνο δικαιούται να της δοθεί 15λεπτή καθυστέρηση για την έναρξη του αγώνα.

Ο χρόνος αυτός θα καθορίζεται με βάση την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα και δεν είναι δυνατόν να παραταθεί από τον αναφερόμενο χρόνο, περισσότερο από 15 λεπτά.

2. Για την ομαλή διεξαγωγή του πρωταθλήματος είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ σε κάθε παιχνίδι η παρουσία Ιατρού, Διαιτητών, Γραμματείας. Η παρουσία Ιατρού, Διαιτητών και Γραμματείας είναι ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής.

3. Με ευθύνη των Διαιτητών κανένας αγώνας δεν θα διεξάγεται χωρίς την παρουσία Ιατρού που κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για την ασφάλεια των αθλουμένων.

4. Υπεύθυνοι του αγώνα, θα ορίζονται, εκ μέρους των ομάδων, οι προπονητές, οι δύο διαιτητές, οι δύο κριτές και ο ιατρός. Τα ονόματα όλων των παραπάνω θα αναγράφονται στο ΦΑ, το οποίο και θα υπογράφουν στο τέλος του αγώνα.

5. Οποιοδήποτε θέμα θα προκύπτει κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα επιλύεται από αυτούς.

6. Η διαιτησία και η γραμματεία ενός αγώνα θα ορίζονται από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και θα απαρτίζονται από τουλάχιστον 2 Διαιτητές και τουλάχιστον 2 Κριτές.

7. Σε περίπτωση ενδεχόμενης βλάβης των ηλεκτρονικών μέσων των γηπέδων (πίνακας, χρονόμετρο) το παιχνίδι θα διεξάγεται κανονικά με χειροκίνητα μέσα.

Άρθρο 9. Ενστάσεις – Ποινές – Αποκλεισμοί ομάδων

1. Δικαίωμα υποβολής ένστασης θα έχουν οι ομάδες που συμμετέχουν στον αγώνα
για τους παρακάτω λόγους:

• Για αντικανονική συμμετοχή αθλητή. Για την περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής
απαραίτητη προϋπόθεση να γίνει δεκτή ή ένσταση θα είναι ο αθλητής να είχε
συμμετοχή στον αγώνα.

Η ομάδα που θα τιμωρηθεί για αντικανονική συμμετοχή
παίκτη θα τιμωρείται αυτοδίκαια σε όλους τους αγώνες που είχε συμμετοχή ο εν
λόγω παίκτης.

• Για πλαστοπροσωπία αθλητή. Για την περίπτωση πλαστοπροσωπίας, θα αρκεί η αναγραφή του αθλητή στο Φ.Α.

• Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. ή εντός 48 ωρών μετά τη λήξη του αγώνα προς την Τεχνική Επιτροπή και για να γίνουν τυπικά δεκτές θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του αρχηγού της ομάδας που την καταθέτει και θα πρέπει να αναλύονται σ’ αυτήν καθαρά οι λόγοι.

• Δικαίωμα ένστασης θα έχει μόνο η διαγωνιζόμενη στο συγκεκριμένο παιχνίδι ομάδα.

2. Για την εύρυθμη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος προβλέπονται ποινές σε περίπτωση παραπτωμάτων των ομάδων.

3. Ομάδες ή παίκτες που προκαλούν επεισόδια που δυσφημούν τον θεσμό του ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ θα αποβάλλονται για πάντα από το εργασιακό πρωτάθλημα.

Το ίδιο θα ισχύει και για τους διαιτητές που ανέχονται τέτοιες καταστάσεις και δεν θα τις αναφέρουν στα φύλλα αγώνα και στις συμπληρωματικές εκθέσεις τους.

4. Ομάδες που δεν θα έχουν τακτοποιήσει όλες τις εκκρεμότητες τους μέχρι την ορισθείσα ημερομηνία από το Γραφείο Αθλητισμού δεν θα λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση.

5. Ομάδα που δεν θα παρουσιαστεί τρεις (3) φορές για να αγωνιστεί θα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα και θα μηδενίζεται.

6. Η διαγραφή μιας ομάδας θα μπορεί να επέλθει σε δύο περιπτώσεις:

Α) Με πειθαρχικό παράπτωμα

Β) Με τρεις (3) μηδενισμούς.

7. Στην περίπτωση που αποφασιστεί η αποβολή μιας ομάδας από το τουρνουά ή στην
περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μια ομάδα αποσυρθεί, τότε το πρωτάθλημα
θα συνεχιστεί με μία (1) λιγότερη ομάδα

8. Οι ομάδες που συμμετέχουν υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν.2725/99, την κείμενη νομοθεσία, τις διατάξεις των άρθρων 60-91 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και της προκήρυξης του Πρωταθλήματος.

Άρθρο 10. Πρόγραμμα αγώνων

1. Το πρόγραμμα των αγώνων θα ακολουθείται πιστά από τις διαγωνιζόμενες ομάδες χωρίς καμία διαμαρτυρία.

2. Αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληροφόρηση του προγράμματος, θα είναι οι εκπρόσωποι των ομάδων οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνονται από τον Γραφείο Αθλητισμού.

3. Θα απαγορεύεται η αναβολή αγώνων χωρίς την έγκριση της Τεχνικής Επιτροπής.

4. Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης σε αγώνα ο υπεύθυνος της ομάδας πρέπει να καταθέσει γραπτή ένσταση τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τον προγραμματισμένο αγώνα.

Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής εάν γίνει δεκτό το αίτημα θα ορίζεται νέα ημερομηνία του αγώνα. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης η ομάδα θα μηδενίζεται και θα καταβάλει το αντίστοιχο κόστος αγώνα που της αναλογεί.

5. Επαναπρογραμματισμός αγώνα θα γίνεται ΜΟΝΟ στην περίπτωση που αναβληθεί: Α) είτε λόγω απόφασης της Διοργανώτριας αρχής, Β) είτε λόγω τεχνικού προβλήματος, Γ) είτε λόγω προβλήματος-κωλύματος του γηπέδου.

Άρθρο 11. Κόστος συμμετοχής

1. Για την εγγραφή κάθε ομάδας στο Εργασιακό Πρωτάθλημα Μπάσκετ θα υπάρχει κόστος συμμετοχής το οποίο θα οριστεί αφού γίνει γνωστός ο αριθμός των συμμετεχόντων και το σύστημα διεξαγωγής.

2. Από την συμμετοχή αυτή θα καλύπτονται τα έξοδα της διοργάνωσης (διαιτητές, γραμματεία, ιατροί κτλ)

3. Αν κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Πρωταθλήματος μια ομάδα διακόπτει τη συμμετοχή της, δεν θα έχει δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων της συμμετοχής.

4. Για να συμπεριληφθεί στην κλήρωση του Πρωταθλήματος μια ομάδα, πρέπει να έχει προκαταβάλει τα χρήματα, μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Άρθρο 12. Έπαθλα – Βραβεία

1. Βραβεύονται οι αθλητές και προπονητές όλων των ομάδων, που συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα με μετάλλια.

2. Βραβεύονται οι 3 πρώτες ομάδες με κύπελλα.

3. Η επιτροπή μπορεί να ορίσει οποιαδήποτε άλλη βράβευση κρίνει σκόπιμη στη διάρκεια του πρωταθλήματος (κύπελλο ήθους σε ομάδα για τη διάδοση του εργασιακού αθλητισμού, κύπελλο ειδικής συμμετοχής, πολυτιμότερος παίκτης κλπ).

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη θα συμπεριληφθεί στην συμπληρωματική προκήρυξη που θα ακολουθήσει.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

6 + 17 =

- Διαφήμιση -

Δημοφιλή Εβδομάδας