27 C
Drama
Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΕπικαιρότητα Άρθρο: "Η αντισυνταγματικότητα του σχεδίου νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών"

 Άρθρο: “Η αντισυνταγματικότητα του σχεδίου νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών”

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του σχεδίου νόμου του Υπουργού Επικρατείας Χρήστου-Γεωργίου Σκέρτσου  με τίτλο:

«Ισότητα στον πολιτικό γάμο, τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και άλλες διατάξεις»

του Αγαθονικιάδη Φωτίου

Το νομοσχέδιο που εισάγεται για την ισότητα στον πολιτικό γάμο,  αναφερόμενο και σε ομοφυλοφυλικά άτομα, είναι Αντισυνταγματικό και συνεπώς παράνομο.

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),  ενσωματώνεται στην διάταξη 28 του Συντάγματος και εξετάζει την φύση του γάμου ως φυσική βιολογική συνύπαρξη ενός άνδρα και μιας γυναίκας και όχι ως κοινωνικοπολιτικό ζήτημα που έρχεται να επιλύσει τις εξαιρέσεις και τις επιθυμίες ατόμων, να αυτοπροσδιορίζουν την ανδρική ή γυναικεία συμπεριφορά τους ως μεταβλητό στοιχείο της ανθρώπινης φύσης και ότι το βιολογικό φύλο είναι πλέον ένα «φάσμα» ανθρώπων με ποικιλομορφία χαρακτηριστικών φύλου, πέραν του αρσενικού και του θηλυκού, το οποίο αυτορυθμίζεται με αυτοδήλωση τους.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ Άρθρο 28

 1. Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου.

Στην διάταξη του άρθρου 12 της ΕΣΔΑ:

“άμα τη συμπληρώσει ηλικίας γάμου, ο ανήρ και η γυνή έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται εις γάμον και ιδρύωσιν οικογένειαν συμφώνως προς τους διέποντας το δικαίωμα τούτο εθνικούς νόμους”.

η αναφορά είναι ρητή και κατηγορηματική, μόνον για τα <ΕΤΕΡΟΦΥΛΑ  ΑΤΟΜΑ> αφορά η νομοθεσία περί γάμου και όχι και για τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια !

Οι διαφορετικές μορφές της γλωσσολογικής σύνταξης μας επιτρέπουν να έχουμε πλήρη κατανόηση του κειμένου αναφορικά με το ζεύγος ΑΝΔΡΑ-ΓΥΝΑΙΚΑ.

Ο «ανήρ και η γυνή» είναι «ένα και μοναδικό ζεύγος» αποκλειστικά στον ενικό αριθμό.

Α. «ο ανήρ ΚΑΙ η γυνή έχουν το δικαίωμα». Το «ΚΑΙ» ως συμπλεκτικός σύνδεσμος δίνει την αποκλειστικότητα μεταξύ μόνον ενός ετερόφυλου ζεύγους ζευγαριών.

Εάν επιτρεπόταν ο γάμος σε “ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ” θα έπρεπε η διατύπωση να οριζόταν στον

«ενικό» ή στον «πληθυντικό» ως έξης: 

Β1. «ανεξάρτητα από το φύλο τους έχουν το δικαίωμα». Και μεταξύ των ίδιων φύλων.

Β2.«άνδρες,  γυναίκες  έχουν το δικαίωμα». Με το διαχωριστικό «κόμμα» να υπονοεί  μεταξύ των ίδιων φύλων, δηλαδή ως ομόφυλοι.

Β3. «άνδρες ή γυναίκες  έχουν το δικαίωμα».  Με το διαζευκτικό «ή»  να υπονοεί  μεταξύ των ίδιων φύλων, δηλαδή ως ομόφυλοι.

Β4. «ετερόφυλοι, ομόφυλοι έχουν το δικαίωμα». Ξεκάθαρο, και μεταξύ των ίδιων φύλων.

Είναι δυνατόν οι συντάκτες, εκείνης της χρονικής στιγμής που ήταν νομικοί, να μην γνώριζαν την ορθή διατύπωση;

Ασφαλώς και γνώριζαν την σημασιολογία της νομικής έκφρασης  που την διατύπωσαν ακριβέστατα. Και ούτως ή άλλως το «κόμμα», το «και», το «ή»  είναι συμβατά  από τον χώρο της επιστήμης των Μαθηματικών που χρησιμοποιούνται ευλόγως για να προσδιορίσουν συγκεκριμένους συνδυασμούς. Ποια στοιχεία σε μια ομάδα που εξετάζονται είναι αποδεκτά και ποια όχι.

Η ομοφυλοφιλία, η πολυγαμία, η αυτορρύθμιση της ταυτότητας φύλου δεν κατοχυρώνονται στις διατάξεις κανενός υπερνομοθετικού κειμένου.

Στο άρθρο 21 του Συντάγματος:

 1. 1. Η οικογένεια, ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους. Το Κράτος μεριμνά για τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών μέσω ενός συστήματος ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως νόμος ορίζει.
 2. Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος.

Είναι ξεκάθαρο διατυπωμένο ότι η οικογένεια των ετερόφυλων ζευγαριών και όχι των ομόφυλων ζευγαριών ορίζεται ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του Έθνους. Καθώς και ο γάμος, η μητρότητα, η παιδική ηλικία, οι πολύτεκνες οικογένειες  τελούν υπό την προστασία του Κράτους.

Το ελληνικό Σύνταγμα αναγνωρίζει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ τον γάμο μεταξύ των ετερόφυλων και όχι Ισότητα στον πολιτικό γάμο μεταξύ ετερόφυλων και ομόφυλων ζευγαριών. 

Με το Σύμφωνο Συμβίωσης στον Ν. 4356/2015 γίνεται συγκεκριμένη αναφορά επί λέξει:

Άρθρο 1

Σύσταση

Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.

Έτσι το  Σύμφωνο Συμβίωσης  ήρθε πολύ αργότερα να θεσμοθετηθεί εκτός του Συντάγματος με ρητή αναφορά «ανεξαρτήτως φύλου».

Το Σύνταγμα τελείται υπό την προστασία θρησκευτικής πίστης της ορθοδόξου εκκλησίας και η Αγία Γραφή  έχει συνταγματική κατοχύρωση και προστασία.

Στην επικεφαλίδα του Συντάγματος καταγράφεται ρητά:

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 «Εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος»

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ:

 1. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού.
 2. Το κείμενο της Αγίας Γραφής τηρείται αναλλοίωτο. Η επίσημη μετάφρασή του σε άλλο γλωσσικό τύπο απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδας και της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.

ΆΡΘΡΟ 59 ΟΡΚΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ:

 1. Οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στο Βουλευτήριο και σε δημόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο:

«Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να είμαι πιστός στην Πατρίδα και το δημοκρατικό πολίτευμα, να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου».

 1. Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν τον ίδιο όρκο σύμφωνα με τον τύπο της δικής τους θρησκείας ή του δικού τους δόγματος.
 2. Βουλευτές που ανακηρύσσονται όταν η Βουλή απουσιάζει δίνουν τον όρκο στο Τμήμα της που λειτουργεί.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

(ΦΕΚ 106 Α/24.61987 όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Aνακoίνωση των oνoμάτων και oρκωμoσία των Boυλευτών 

ΆΡΘΡO 3

 1. Στη συνέχεια, o πρoσωρινός Πρόεδρoς της Βουλής καλεί τoυς Boυλευτές πoυ έχoυν ανακηρυχθεί και παρευρίσκoνται στη συνεδρίαση να δώσoυν τoν oριζόμενo από τo

άρθρo 59 τoυ Συντάγματoς όρκo. Όσoι Boυλευτές απoυσιάζoυν, καθώς και όσoι απoκτoύν τη βoυλευτική ιδιότητα κατά τη διάρκεια της βoυλευτικής περιόδoυ, δίνoυν τoν όρκo σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις της Boυλής.

 1. Aρνήσεις ή αντιρρήσεις για τη δόση τoυ όρκoυ δεν επιτρέπoνται. Oι τυχόν επιφυλάξεις διατυπώνoνται με σύντoμη γραπτή δήλωση, πoυ κατατίθεται στo Πρoεδρείo της Boυλής πριν από τη δόση τoυ όρκoυ και καταχωρίζεται στα Πρακτικά.
 1. Aπό την oρκωμοσία τoυς oι Boυλευτές αναλαμβάνoυν την άσκηση των καθηκόντων τoυς.

Η Αγία Γραφή, ο δημόσιος λόγος του Δημιουργού μας, του ενός και μόνο αληθινού ΘΕΟΥ, υπαγορεύει τα νομικά αξιώματα στην παγκόσμια ανθρώπινη κοινωνία και  απαντά στους ψευδο-νομοθέτες !

 ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ  ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

 Για ένα Χριστιανό δούλο του Ιησού Χριστού,  η Αγία Γραφή  του θέτει  νομικές υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και καθοδήγηση. Να ξεχωρίζει το φυσικό από το αφύσικο, το βιολογικό από το διεστραμμένο, το ανήθικο από το ηθικό.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 3:16-17

16 Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη για διδασκαλία, για έλεγχο, για τακτοποίηση ζητημάτων, για διαπαιδαγώγηση στη δικαιοσύνη, 17 ώστε ο άνθρωπος του Θεού να είναι πλήρως ικανός, απόλυτα εξοπλισμένος για κάθε καλό έργο.

 ΓΕΝΕΣΗ 2:

22 Και ο Θεός έφτιαξε μια γυναίκα από το πλευρό που είχε πάρει από τον άνθρωπο και την έφερε σε αυτόν.

23 Τότε ο άνθρωπος είπε: «Αυτό είναι επιτέλους οστό από τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου. Αυτή θα ονομαστεί Γυναίκα, επειδή από τον άντρα πάρθηκε».

24Γι’ αυτό, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα γίνουν μία σάρκα. 25 Τόσο εκείνος όσο και η γυναίκα του ήταν και οι δύο γυμνοί, και εντούτοις δεν ντρέπονταν.

ΜΑΤΘΑΙΟΣ 19:

4 Αυτός απάντησε: «Δεν διαβάσατε ότι εκείνος που τους δημιούργησε από την αρχή τούς έκανε αρσενικό και θηλυκό 5 και είπε: “Γι’ αυτό, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και οι δύο θα είναι μία σάρκα”; 6 Ώστε δεν είναι πια δύο, αλλά μία σάρκα. Άρα λοιπόν, αυτό που ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος να μην το χωρίζει».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1 ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ

ΕΔΑΦΙΑ 8-11

8 Γνωρίζουμε ότι ο Νόμος είναι καλός αν κάποιος τον εφαρμόζει σωστά, 9 αναγνωρίζοντας ότι ο νόμος θεσπίζεται, όχι για τον δίκαιο, αλλά για αυτούς που είναι άνομοι και στασιαστικοί, ασεβείς και αμαρτωλοί, ανόσιοι και βέβηλοι, πατροκτόνοι και μητροκτόνοι, ανθρωποκτόνοι, 10 σεξουαλικά ανήθικοι, άντρες που διαπράττουν ομοφυλοφιλία, απαγωγείς, ψεύτες, ψευδομάρτυρες και οτιδήποτε άλλο είναι αντίθετο στην υγιή διδασκαλία 11 που είναι σύμφωνη με τα ένδοξα καλά νέα του ευτυχισμένου Θεού, τα οποία μου είναι εμπιστευμένα.

 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:

4 Ο γάμος ας είναι άξιος τιμής μεταξύ όλων και το συζυγικό κρεβάτι ας είναι αμόλυντο, γιατί ο Θεός θα κρίνει τους σεξουαλικά ανήθικους ανθρώπους και τους μοιχούς.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ

ΕΔΑΦΙΑ 5-25

5 Θέλω να σας υπενθυμίσω, αν και τα γνωρίζετε καλά όλα αυτά, ότι ο ΘΕΟΣ  αφού έσωσε έναν λαό από τη γη της Αιγύπτου, ύστερα κατέστρεψε όσους δεν έδειξαν πίστη. 6 Και τους αγγέλους που δεν κράτησαν την αρχική τους θέση αλλά εγκατέλειψαν την πρέπουσα κατοικία τους, τους έχει φυλάξει με αιώνια δεσμά σε πυκνό σκοτάδι για την κρίση της μεγάλης ημέρας. 7 Παρόμοια, τα Σόδομα και τα Γόμορρα και οι γύρω πόλεις παραδόθηκαν σε χονδροειδή σεξουαλική ανηθικότητα και επιδίωξαν να ικανοποιήσουν αφύσικες σαρκικές επιθυμίες. Εκείνες οι πόλεις αποτελούν προειδοποιητικό παράδειγμα για εμάς, καθώς υπέστησαν τη δικαστική τιμωρία της αιώνιας φωτιάς.

17 Εσείς όμως, αγαπητοί, θυμηθείτε τα λόγια που ειπώθηκαν παλιότερα από τους αποστόλους του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 18 ότι σας έλεγαν:

«Στον έσχατο καιρό θα υπάρχουν εμπαίκτες, που θα περπατούν σύμφωνα με τις ασεβείς επιθυμίες τους». 19 Αυτοί είναι που αποχωρίζουν τους εαυτους τους, ζωώδεις άνθρωποι, που δεν έχουν πνευματικότητα. 20 Αλλά εσείς, αγαπητοί, να εποικοδομείτε τον εαυτό σας πάνω στην αγιότατη πίστη σας και να προσεύχεστε με άγιο πνεύμα, 21 ώστε να κρατήσετε τον εαυτό σας στην αγάπη του Θεού, καθώς περιμένετε το έλεος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με προοπτική την αιώνια ζωή.

24 Σ αυτόν που μπορεί να σας φυλάξει Άπταιστους ώστε να μην προσκόψετε και να σας κάνει να σταθείτε άψογοι ενώπιον της δόξας του με αγαλίαση, 25 στον μόνο σοφό Θεό, τον Σωτήρα μας, ας είναι δόξα, μεγαλειότητα, κραταιότητα και τώρα και πάντα   και στους αιώνες, των  αιώνων. Αμήν !

Σύμφωνα με τις ανωτέρω θεσμικές διατάξεις,  η νομοθετική ρύθμιση περί της «Ισότητας στον πολιτικό γάμο» που αφορά τους ομοφυλόφιλους αντίκειται στην  Σύμβαση της ΕΣΔΑ, στο ελληνικό Σύνταγμα, στον Κανονισμό της Βουλής, και στον Λόγο του Θεού, στην Αγία Γραφή.

Σε κάθε περίπτωση η εκκλησία της Ελλάδας έχει θεσμικά νομικό ρόλο, λόγο και πρόταση για τα νομοσχέδια που αφορούν την ελληνική κοινωνία, όπως  στα νομικά ζητήματα του γάμου, της οικογένειας, της πολυγαμίας, της υιοθεσίας, της αναδοχής κλπ.

Πολύ αργότερα οι δικαστές στην Ευρώπη ψευδο-ερμήνευσαν πολιτικά και όχι γραμματικά τις νομικές διατάξεις, με το έτσι θέλω τους,  ότι  το  «και»   λειτουργεί  ως  «ή». Και συνεπώς κατά την προσωπική τους κρίση εκ των υστέρων, πολλά χρόνια μετά, δέχθηκαν να συμπεριλαμβάνονται στον γάμο και τα όμοια φύλα.

Όρισαν βεβαίως ότι δεν ανήκει το ζητούμενο στα ανθρώπινα δικαιώματα και συνεπώς δεν υπάρχει καμία υποχρεωτική δέσμευση για τα κράτη μέλη της ΕΣΔΑ, αλλά ως πολιτικοκοινωνικό αίτημα  επαφίεται στον εθνικό νομοθέτη να το επιλύσει με αποκλειστικά δικά του κριτήρια !

Θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδί. Κάποιοι που φώναζαν  στις ΗΠΑ, στην δεκαετία του 80 “Όπως και σε μια παρτούζα, όλοι μαζί να κάνουμε παιδί!”.

ΑΓΑΘΟΝΙΚΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Dipl. Dipl. Ingenieur

«Συνήγορος του Ευρωπαίου Πολίτη» ©
Mediator of European Citizen
Νόμιμος «Διακριτικός Τίτλος» καταχωρημένος
το 2010 με αριθμό ΓΕΜΗ 051240619000 (GR).
Email: syneurpol@yahoo.com

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

6 − 2 =

- Διαφήμιση -

Δημοφιλή Εβδομάδας