9.8 C
Drama
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕπικαιρότηταΧρέη στα Ταμεία: Έρχεται ρύθμιση για εξόφληση σε 24 έως 48 δόσεις...

Χρέη στα Ταμεία: Έρχεται ρύθμιση για εξόφληση σε 24 έως 48 δόσεις – Πότε ενεργοποιείται η διαδικασία

Έως και σε 48 δόσεις θα αποπληρώνονται τα χρέη προς τα ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς το μοντέλο εξόφλησης που υιοθετείται για τις οφειλές στον ΕΦΚΑ και τους υπόλοιπους φορείς, εναρμονίζεται πλήρως με την πάγια ρύθμιση η οποία εφαρμόζεται στην Εφορία. Έτσι, χιλιάδες θα είναι οι επιχειρηματίες που θα πάρουν ανάσες, δεδομένου ότι έως σήμερα ήταν υποχρεωμένοι να αποπληρώνουν τα χρέη τους στα Ταμεία σε μόλις 12 δόσεις, χωρίς να υπάρχει άλλη εναλλακτική.

Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

Μέσα στις επόμενες ημέρες ίσως και ώρες ανεβαίνει σε δημόσια διαβούλευση το λεγόμενο «μίνι» – ασφαλιστικό που μεταξύ άλλων διορθώνει και αυτή την… ανορθογραφία. Μάλιστα, θα περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν στην άδεια μητρότητας, αλλά και στην μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Πότε αποπληρώνονται τα χρέη σε 24 και πότε σε 48 δόσεις

Μέσω του εν λόγω νομοσχεδίου, προωθείται ακόμη η παραγραφή χρεών για σχεδόν 250.000 επαγγελματίες, πλαφόν στις επικουρικές, ρυθμίσεις για ένστολους,  αύξηση των δόσεων αποπληρωμής οφειλών που όπως προαναφέρθηκε ο αριθμός τους εναρμονίζεται πλήρως με την αντίστοιχη ρύθμιση της Εφορίας, σύμφωνα με το enikonomia.gr.

Τι θα αναφέρει όμως η σχετική ρύθμιση;

«Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, προσθέτων τελών, τόκων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, προστίμων και λοιπών συνδεδεμένων με αυτές επιβαρύνσεων, δύνανται, μετά από αίτηση των οφειλετών, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται:

α) σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

β) σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται μετά από ουσιαστικό έλεγχο. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

Υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση

Αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση υποβάλλεται:

α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) για ληξιπρόθεσμες οφειλές του e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην αυτών του πρώην Ν.Α.Τ., και για βεβαιωμένες στο Κ.Ε.Α.Ο. οφειλές, καθώς και για ληξιπρόθεσμες οφειλές των λοιπών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο.

β) στον οικείο φορέα για ληξιπρόθεσμες οφειλές του πρώην Ν.Α.Τ. και για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, για τις οποίες η αρμοδιότητα είσπραξης δεν ανήκει κατά νόμο αποκλειστικά στο Κ.Ε.Α.Ο.

Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση είναι:

α) οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.

β) ο προϊστάμενος της αρμόδιας οργανικής μονάδας του οικείου φορέα

Πότε «ενεργοποιείται» η νέα ρύθμιση 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.

Το ποσό της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο πλέον 5 εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογιζόμενο. Ο ως άνω τόκος είναι ετησίως υπολογιζόμενος και παραμένει σταθερός καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

 •  χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
 • παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), και η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Για την τυχόν απώλεια της ρύθμισης που επέρχεται ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί, με σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθμισης και του υπολειπόμενου οφειλόμενου χρέους, τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος με πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία.

Ο διανυθείς χρόνος από την παύση της ποινικής διαδικασίας μέχρι τον χρονο απώλειας της ρύθμισης δεν υπολογίζεται στον χρόνο παραγραφής της πράξης, κατα παρέκκλιση των χρονικων περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα. Σε περίπτωση ρύθμισης από οφειλέτη που έχει απολέσει ρύθμιση στο παρελθόν για την ίδια οφειλή, αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α’ 136), και αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήματος, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,

 • αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.
 • αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Εάν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται, και
 • αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών.

Τι γίνεται στην περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δόσης

Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Παράλληλα:

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας (1) δόσης ανά δωδεκάμηνο και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 15%.

 • Η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου ή η δημιουργία νέας οφειλής έχουν ως συνέπεια για το σύνολο της οφειλής:
 • την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,
  την κατάσταση ως απαιτητού του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προσαυξήσεων,
  την επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
 • Ειδικά η μη εμπρόθεσμη καταβολή και δεύτερης δόσης εντός του δωδεκαμήνου έχει ως συνέπεια την απαγόρευση υπαγωγής της οφειλής σε νέα ρύθμιση.Το ποσόν της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο πλέον πέντε 5 εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο.

Για τις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση το επιτόκιο επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο για τον υπολειπόμενο αριθμό των ανεξόφλητων δόσεων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

έξι + πέντε =

- Διαφήμιση -

Δημοφιλή Εβδομάδας