9.3 C
Drama
Τρίτη, 28 Νοεμβρίου, 2023

Φώτης Νικολαΐδης

Το Σύστηµα «bewell» της INTERAMERICAN εισάγει νέα αντίληψη για την ασφάλιση Υγείας

Ο Διευθυντής του καταστήµατος Interamerican Δράµας, µας µιλά για το νέο σύστηµα υγεία «Bewell»

Η INTERAMERICAN οδηγεί την ασφαλιστική προσέγγιση της υγείας σε άλλο επίπεδο µε το ανατρεπτικά καινοτόµο για τα ασφαλιστικά πράγµατα, νέο Σύστηµα Υγείας «bewell», έρχεται πιο κοντά στον πελάτη, υποστηρίζοντας την ευζωία στην καθηµερινότητά του.

Η εταιρεία δεν έμεινε, ωστόσο, στα ασφαλιστικά προγράμματα. Διαβλέποντας ότι οι ανάγκες φροντίδας της υγείας, κλιμακούμενες σε βαθμίδες και με πολλές ιδιαιτερότητες, απαιτούσαν μια συνολική διαχείριση, δημιούργησε το πρώτο ασφαλιστικό Σύστημα Υγείας. Το MEDISYSTEM ήταν μια καινοτομία για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, ως αποτέλεσμα μιας διεισδυτικής, μεθοδικής έρευνας και μελέτης τεχνοκρατών του τομέα με επικεφαλής τον Γιώργο Βελιώτη, σημερινό γενικό διευθυντή ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας της INTERAMERICAN, εξειδικευμένο στον σχεδιασμό Συστημάτων Υγείας και με μεγάλη διεθνή εμπειρία. Το Σύστημα παρέμεινε μοναδικό ως μοντέλο στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η δομή και σύνθεσή του: ιδιόκτητες υποδομές υπηρεσιών υγείας, προγράμματα, εύρος συνεργασιών πανελλαδικά και διαχειριστικές λειτουργίες, προϋπέθεταν επενδύσεις και οργάνωση που ήταν δύσκολο να αντιγραφούν.

Η νέα προσέγγιση

Σήμερα, μετά από μια εικοσαετία εφαρμογής και ανάπτυξης του MEDISYSTEM -είχε ξεκινήσει το 1998- η INTERAMERICAN οδηγεί την ασφαλιστική προσέγγιση της υγείας σε άλλο επίπεδο με το ανατρεπτικά καινοτόμο για τα ασφαλιστικά πράγματα, νέο Σύστημα Υγείας «bewell». Η εταιρεία, με αυτό τον τρόπο, έρχεται πιο κοντά στον πελάτη, υποστηρίζοντας την ευζωία στην καθημερινότητά του. Το Σύστημα έρχεται να προσθέσει αξία και δυνατότητες, δεδομένου ότι τα τυπικά ασφαλιστικά προϊόντα υγείας δεν είναι επαρκή με τον μονοδιάστατο αποζημιωτικό χαρακτήρα τους.

Η INTERAMERICAN, μετά από δύο χρόνια εργασιών και προετοιμασίας, εξέλιξε δημιουργικά τη θέση και τις πρακτικές της στον κλάδο Υγείας με προσαρμογή στο ιδιαίτερα πολύπλοκο και ευμετάβλητο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Ακόμη, η εταιρεία συνεκτίμησε τις εξελίξεις που πυροδοτεί και στην υγεία η καλπάζουσα τεχνολογία, τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι σχετικές υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και τις τάσεις που καταρρίπτουν τα στεγανά της ασφαλιστικής αγοράς. Έτσι, η INTERAMERICAN ανανεώνει εμφαντικά την πρωτοπόρο παρουσία της στον κλάδο, με την παρουσίαση και διάθεση από τον Σεπτέμβριο 2018 του Συστήματος Υγείας «bewell».

Ευρυφασματικό «bewell»

Το νέο Σύστημα χαρακτηρίζεται από μια σύνθεση μοναδικών γνωρισμάτων, που ανταποκρίνονται στις αναπτυσσόμενες, δυναμικές – τα σημερινά δεδομένα και δεν αφήνουν κανένα ζήτημα ασφάλισης της υγείας αναπάντητο. Το «bewell» βασίζεται σε προωθημένη λογική, με την οποία παραμετροποιούνται οι ανάγκες και δυνατότητες κάθε ατόμου, οικογένειας και κοινωνικής ομάδας, κάνοντας εφικτή μια ασφάλιση υγείας για όλους και σε κάθε ηλικία. Συνοψίζοντας τα χαρακτηριστικά σε ένα, το «bewell» χαρακτηρίζεται ως ένα σύγχρονο, απεριόριστα ευέλικτο και απολύτως ανθρωποκεντρικό Σύστημα Υγείας.

Το «bewell» συνδιαµορφώνεται από την εταιρεία και τον πελάτη και οι καλύψεις προσαρµόζονται στις πραγµατικές ανάγκες και τις οικονοµικές δυνατότητες του ασφαλιζοµένου, σύµφωνα µε τις επιλογές του

Η πρωτοποριακή δομή

Το «bewell» βασίζεται σε τρεις πυλώνες για πληρέστερη ασφάλιση υγείας και καλύτερη ποιότητα ζωής, οι οποίοι είναι:
* Η εξατομικευμένη ασφάλιση προσιτού κόστους, μέσω πλήθους συνδυαστικών επιλογών (εκατοντάδων). Το συμβόλαιο συνδιαμορφώνεται από την εταιρεία και τον πελάτη και οι καλύψεις προσαρμόζονται στις πραγματικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες του ασφαλιζομένου, σύμφωνα με τις επιλογές του. Έτσι, διασφαλίζεται πλήρως ο έλεγχος της διαχείρισης και του ασφαλίστρου. Ταυτόχρονα, παρέχονται εκπτώσεις σε υπηρεσίες και ασφαλιστικές καλύψεις, ενώ περιορίζεται η συμμετοχή του πελάτη στις δαπάνες.
* Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες μέσω υποδομών και συνεργασιών, που εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου ιατρικές, διαγνωστικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες και υποστηρίζονται με ολοκληρωμένη αντιμετώπιση περιστατικού.
* Η δυνατότητα επιλογής και διαμόρφωσης ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, βασισμένου στη συγκροτημένη πρόληψη: τη σωστή διατροφή, τη σωματική άσκηση, την υγιεινή και την ανάπτυξη γνώσεων για την υγεία και ευζωία.

Το Σύστημα Υγείας «bewell» περιλαμβάνει έξι τομείς επιλογών:
1. ιατρούς και διαγνωστικές εξετάσεις,
2. επείγοντα περιστατικά,
3. επιδόματα υγείας,
4. νοσηλεία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος,
5. νοσηλεία μόνο μετά από ατύχημα,
6. φάρμακα.
Ο εντυπωσιακά μεγάλος αριθμός δυνητικών συνδυασμών και οι νέες καλύψεις που προτείνονται, παρέχουν μοναδικές δυνατότητες προσαρμογής της ατομικής ασφάλισης, ακόμη και σε συμβόλαια για περισσότερα μέλη (οικογένειας ή ομάδας ατόμων) με διαφορετικές καλύψεις για κάθε άτομο. Σε συγκεκριμένες ασθένειες, παρέχεται 100% κάλυψη και προσφέρονται τρεις επιλογές δικτύων νοσοκομείων: βασικό, διευρυμένο και πλήρες δίκτυο. Οι παρεχόμενες εκπτώσεις σε οικογενειακή ασφάλιση, καθώς και οι εκπτώσεις οι σχετικές με τον τρόπο πληρωμής και τους συνδυασμούς καλύψεων, υπογραμμίζουν τη μοναδικότητα-διαφορετικότητα κάθε συμβολαίου.

Κέντρο αναφοράς των έξι τομέων εφαρμογής του Συστήματος Υγείας «bewell» της INTERAMERICAN αποτελεί η γνωστή Γραμμή Υγείας 1010 της εταιρείας. Οι υπηρεσίες του 1010 αφορούν σε διαχείριση επείγοντος περιστατικού, υγειονομική διακομιδή ασφαλισμένου, προέγκριση νοσηλείας, ιατρικές συμβουλές, καθώς και πληροφορίες για δίκτυο υγείας – ενημέρωση για τις καλύψεις.

Νέα εμπειρία του πελάτη

Η σχέση, που αναπτύσσεται μεταξύ της εταιρείας και του ασφαλισμένου με το «bewell», ορίζει μια νέα ασφαλιστική αντίληψη στη βάση του οικοσυστήματος και κατευθύνει τον πελάτη σε ένα νέο τρόπο ζωής για τη φροντίδα της υγείας του, σε βάθος χρόνου. Το Σύστημα Υγείας «bewell» της INTERAMERICAN έχει μια εξατομικευμένη, προσιτή λύση για κάθε άτομο, σε κάθε ηλικία, αναδεικνύοντας το δικαίωμα στην υγεία και στην ποιότητα ζωής για όλους.

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
- Διαφήμιση -

Δημοφιλή Εβδομάδας