9.8 C
Drama
Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΕπικαιρότηταΨήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Στη Δράμα, και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δράμας, σήμερα την 28η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 18.00 και λήξης 22.20, έλαβε χώρα η τακτική μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας δια ζώσης(μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Δράμας και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη μέσω «e:Presence.gov.gr» (η συμμετοχή των υπολοίπων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), την τελευταία εγκύκλιο με αρ.643/Α.Π.69472/24-9-2021 του ΥΠΕΣ, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.11319/21-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Καραμπατζάκη Δημητρίου, η οποία απεστάλη με e-mail και δημοσιεύθηκε νόμιμα.

Στη συνεδρίαση δεν παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Δράμας κ. Μαμσάκος Χριστόδουλος (λόγω ασθένειας), ενώ παρευρέθηκε η Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Χαριοπολίτου Ιωάννα.

Επίσης, προσήλθαν και παρέστησαν, οι κάτωθι δημοτικοί σύμβουλοι:
1. Μουρβετίδης Μιχαήλ
2. Χατζηγιάννης Αναστάσιος
3. Τάσσου Μιχαήλ
4. Χαραλαμπίδης Ανδρέας
5. Τόλιου Αναστασία
6. Καψημάλης Ιωάννης
7. Εφραιμίδης Ιωάννης
8. Δεμερτζής Γεώργιος
9. Καραμπατζάκης Δημήτριος
10. Καλλινικίδης Ελευθέριος(με τηλεδιάσκεψη)
11. Ευθυμιάδης Ιωακείμ
12. Χαρακίδης Κυριάκος
13. Μλεκάνης Μιχαήλ
14. Μελισσινός Στυλιανός
15. Σιδερά Χρυσή
16. Μυστακίδης Ιωάννης
17. Νικολαΐδης Φώτιος
18. Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος
19. Τσιαμπούσης Αλέξανδρος(με τηλεδιάσκεψη)
20. Αποστολίδης Κυριάκος
21. Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
22. Ιωαννίδης Δημήτριος
23. Κιόρτεβε Παρθένα
24. Γεωργιάδης Γερβάσιος
25. Μουχτάρης Γεώργιος(με τηλεδιάσκεψη)
26. Ηλιόπουλος Στέργιος
27. Καλαϊδόπουλος Κοσμάς(με τηλεδιάσκεψη)
κ.ο.κ.

Δεν προσήλθαν, μολονότι προσκλήθηκαν νόμιμα, οι παρακάτω:
1) Παναγιωτίδης Αλέξανδρος (δικαιολογημένα απών),
2) Δερματίδης Ανέστης,
3) Κιοσσές Χρήστος,
4) Παπαδόπουλος Αχιλλεύς
5) Χατζηιωάννου Χαρίκλεια,
6) Μήτρου Γεώργιος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία 27μελών από συνολικά 33μέλη, και με την παρουσία της Μπότζα Μαρίας, υπαλλήλου του Δ. Δράμας, ειδικής γραμματέως – πρακτικογράφου Δ.Σ., ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και στα έκτακτα.

Ο δημοτικός σύμβουλος Μουρβετίδης Μιχαήλ, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου έκτακτου θέματος

Ο δημοτικός σύμβουλος Δερματίδης Ανέστης, προσήλθε κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας θεμάτων

Ο δημοτικός σύμβουλος Ευθυμιάδης Ιωακείμ, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου τακτικού θέματος

Ο δημοτικός σύμβουλος Παπαδόπουλος Αχιλλεύς, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος

Ο δημοτικός σύμβουλος Μουχτάρης Γεώργιος, αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας θεμάτων, συνδέθηκε ξανά κατά τη συζήτηση του 2ου τακτικού θέματος και αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6ου τακτικού θέματος

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης δήλωσαν ότι αποχωρούν από τη συζήτηση του 12ου τακτικού θέματος αρχικά οι: κ.κ. Χαρακίδης Κυριάκος, Μλεκάνης Μιχαήλ, Μελισσινός Στυλιανός, Σιδερά Χρυσή, Μυστακίδης Ιωάννης, Νικολαΐδης Φώτιος, Καλαϊτζίδης Κωνσταντίνος και ακολούθησαν αργότερα οι: κ.κ. Ηλιόπουλος Στέργιος, Τσιαμπούσης Αλέξανδρος, Αποστολίδης Κυριάκος, Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος, Ιωαννίδης Δημήτριος, Παπαδόπουλος Αχιλλεύς, Κιόρτεβε Παρθένα, Γεωργιάδης Γερβάσιος

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Δράμας: Αθανασιάδου Ευανθία, προσήλθε κατά τη συζήτηση των προ ημερησίας θεμάτων

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χωριστής: Ζαρόγλου Κωνσταντίνος, προσήλθε κατά τη συζήτηση του 7ου τακτικού θέματος

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κ. Αγρού: Παναγιώτογλου Γεώργιος, συνδέθηκε (με τηλεδιάσκεψη)

Δεν συμμετείχαν στην συνεδρίαση οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων (άνω των 300 κατοίκων) Ξηροποτάμου: Βούλτσιο Δημήτριος, Καλλιφύτου: Παπαδόπουλος Χρήστος, Κουδουνίων: Κοτσαμπάσης Μιχαήλ, Μαυροβάτου: Συμεωνίδης Ανέστης, Μικροχωρίου: Ζορπίδης Ισαάκ, Μοναστηρακίου: Κουσίνα Κωνσταντινιά, Μυλοποτάμου: Παντελίδου Ελένη, Νικοτσάρα: Τζάφος Χρήστος, Σιδηρονέρου: Γραμματικού Δημήτριος καθώς και οι εκπρόσωποι των Κοινοτήτων (κάτω των 300 κατοίκων) Λιβαδερού: Ξυγιντζής Γεώργιος, Μακρυπλαγίου: Κομάτογλου Νικόλαος, Σκαλωτής: Σαλωνίδης Θεόδωρος

Μετά από πρόταση του κ. προέδρου και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφασίσθηκε ομόφωνα, όπως το θέμα ψήφισμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, θεωρηθεί κατεπείγον και συζητηθεί ως τέταρτο έκτακτο για λήψη απόφασης, λόγω του τραγικού γεγονότος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 4ο έκτακτο θέμα παρουσιάζει στο σώμα το με αρ.πρωτ.12130/28-3-2022 έγγραφο από το Γραφείο Δημάρχου σχετικά με το ψήφισμα για τον πόλεμο στην Ουκρανία, λόγω του τραγικού γεγονότος του πολέμου στην Ουκρανία, και καλεί αυτό να αποφασίσει σχετικά.

Με το ανωτέρω έγγραφο, στάλθηκε το πρακτικό της διαπαραταξιακής επιτροπής η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αρ.28/2022 ΑΔΣ, το οποίο έχει όπως παρακάτω:

Πρακτικό της από 22/03/2022 σύγκλησης της διαπαραταξιακής επιτροπής του Δήμου Δράμας όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 28/2022 Α.Δ.Σ. του Δήμου Δράμας για την έκδοση ψηφίσματος για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σήμερα 22/03/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε η Διαπαραταξιακή Επιτροπή του Δήμου Δράμας, όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 28/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με έργο της την εκπόνηση σχεδίου Ψηφίσματος για τον πόλεμο στην Ουκρανίας, αποτελούμενη από τους:

Μιχάλη Τάσσου, της Δημοτικής Παράταξης «Ενώνουμε τη Δράμα»

Μιχάλη Μλεκάνη, της Δημοτικής Παράταξης «Πόλη + Ζωή»

Στέργιο Ηλιόπουλο, της Δημοτικής Παράταξης «Αυτοδιοίκηση Πολιτών»

Κυριάκο Αποστολίδη, της Δημοτικής Παράταξης «Project για τη Δράμα»

Αφού προσήλθαν όλα τα παραπάνω μέλη της διαπαραταξιακής επιτροπής ορίστηκε ομόφωνα ως πρακτικογράφος ο κ. Αθανάσιος Φυλακτός Ειδικός Συνεργάτης που υπηρετεί στο γραφείο Δημάρχου και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι εργασίες της.

Έλαβαν υπόψη τους το φάκελο που σχηματίστηκε με τις προτάσεις που κατέθεσαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων, συζήτησαν επί των περιεχομένων αυτών, αντάλλαξαν απόψεις, διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασης και συναποφάσισαν την έκδοση ενός κοινού ψηφίσματος όπως ακολούθως:

«Ψήφισμα για τη συγκέντρωση και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω πολέμου στην Ουκρανία»

Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, βυθίζει την Ευρώπη στο ζόφο του πολέμου και στην καταστροφή και επαναφέρει ολόκληρη την ανθρωπότητα σε σκοτεινές και επικίνδυνες εποχές.

Καταδικάζουμε κατηγορηματικά και απερίφραστα τη βάρβαρη και απροσχημάτιστη επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε βάρος της Ουκρανίας.

Η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας όλων των κρατών και η Ελευθερία των πολιτών αποτελούν θεμελιώδεις αρχές στο Σύγχρονο κόσμο.

Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να υπάρξει κανενός είδους δικαιολογία για την επίθεση σε μια ανεξάρτητη χώρα και τα προβλήματα όλα θα πρέπει να λύνονται με διάλογο και ειρηνικό τρόπο. Το Δ.Σ. εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή του στο δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό και ιδιαίτερα στα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας.

Τα συμφέροντα της Χώρας και του Ελληνικού λαού είναι με το Στρατόπεδο της Ειρήνης, των γεφυρών συνεννόησης στη βάση σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ.

Ο Δήμος Δράμας αποφασίζει να συγκεντρώσει και να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια άμεσα στο δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό.

Παράλληλα αποφασίζει να δεχτεί να φιλοξενήσει σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ τους πρόσφυγες που θα καταφύγουν στη χώρα μας, εκφράζοντας έμπρακτα την αμέριστη αλληλεγγύη μας προς τα θύματα του βάρβαρου αυτού πολέμου.

Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν ανατίθενται στο γραφείο Δημάρχου διά του οποίου το εν λόγω σχέδιο ψηφίσματος θα εισαχθεί προς επικύρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων δια των οποίων εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου

  • Μιχάλης Τάσσου
  • Μιχαήλ Μλεκάνης
  • Στέργιος Ηλιόπουλος
  • Κυριάκος Αποστολίδης

Ακολουθούν υπογραφές

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, των οποίων οι απόψεις και τοποθετήσεις αναλυτικά είναι καταγεγραμμένες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης.

Είδε τις διατάξεις των Ν. 3852/2010, 4555/2018 και 4623/2019, το πρακτικό της διαπαραταξιακής
καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κατά την οποία ψήφισαν, Υπέρ: είκοσι πέντε(25) Κατά μία(1) ο Δ.Σ. Καλαϊδόπουλος Κοσμάς

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

ΕΓΚΡΙΝΕΙ το ΨΗΦΙΣΜΑ της διαπαραταξιακής επιτροπής για τη συγκέντρωση και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω πολέμου στην Ουκρανία το οποίο έχει όπως παρακάτω:

«Ψήφισμα για τη συγκέντρωση και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω πολέμου στην Ουκρανία»

– Η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, βυθίζει την Ευρώπη στο ζόφο του πολέμου και στην καταστροφή και επαναφέρει ολόκληρη την ανθρωπότητα σε σκοτεινές και επικίνδυνες εποχές.

– Καταδικάζουμε κατηγορηματικά και απερίφραστα τη βάρβαρη και απροσχημάτιστη επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας σε βάρος της Ουκρανίας.

– Η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας όλων των κρατών και η Ελευθερία των πολιτών αποτελούν θεμελιώδεις αρχές στο Σύγχρονο κόσμο.

– Στο πλαίσιο αυτό δεν μπορεί να υπάρξει κανενός είδους δικαιολογία για την επίθεση σε μια ανεξάρτητη χώρα και τα προβλήματα όλα θα πρέπει να λύνονται με διάλογο και ειρηνικό τρόπο.

– Το Δ.Σ. εκφράζει την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξή του στο δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό και ιδιαίτερα στα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας.

-Τα συμφέροντα της Χώρας και του Ελληνικού λαού είναι με το Στρατόπεδο της Ειρήνης, των γεφυρών συνεννόησης στη βάση σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και των αποφάσεων του ΟΗΕ.

– Ο Δήμος Δράμας αποφασίζει να συγκεντρώσει και να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια άμεσα στο δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό.

– Παράλληλα αποφασίζει να δεχτεί να φιλοξενήσει σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ τους πρόσφυγες που θα καταφύγουν στη χώρα μας, εκφράζοντας έμπρακτα την αμέριστη αλληλεγγύη μας προς τα θύματα του βάρβαρου αυτού πολέμου.

Οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων δια των οποίων εκπροσωπούνται όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου Μιχάλης Τάσσου Μιχαήλ Μλεκάνης Στέργιος Ηλιόπουλος Κυριάκος Αποστολίδης

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στο Δήμαρχο Δράμας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

2 × 5 =

- Διαφήμιση -

Δημοφιλή Εβδομάδας